Knut Nygaard

488

Yess, Trump!!

Hva skjer'a? Jo, presidenten gjennomfører det han sa i valgkampen. I dag skal det som har ligget klart siden kongressen vedtok det 23. september 1995 gjennomføres - president Trump våger der forgjengerne har feiget ut - han anerkjenner i dag på vegne av USA Jerusalem som Israels hovedstad.

Publisert: 6. des 2017  /  872 visninger.

Alle presidenter har ( mange av dem lovet i valgkampen å gjennomføre kongressen vedtak) hver 6. måned måtte signere en utsettelse av det Kongressen hadde bestemt i 1995.

Alan Baker,som er tidligere Canada ambassadør og ekspert på internasjonal rett og som var med under Oslo-forhandlingene, gir her 10 grunner til at Jerusalem bør anerkjennes som Israel sin hovedstad av verdenssamfunnet: http://jcpa.org/.../ten-reasons-recognizing-jerusalem.../

Jerusalem har vært staten Israels hovedstad siden 1949 og jødenes hovedstad i 3000 år.  FN har  vedtatt at jøder ikke har noen tilknytning til klagemuren i Jerusalem, så Trump svarer på sin måte på det idiotiske vedtaket og anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad. Det kaller en klart svar.

Det er på tide at Jerusalem blir anerkjent som Israels hovedstad uansett hvor hvor mye vold og terror palestinere og andre truer med. Jerusalem har vært Israels hovedstad og senteret for landets regjering siden 1950. Israels president, Knesset og Høyesterett holder til i Jerusalem. Der holder de fleste offentlige departementer og sosiale og kulturelle institusjoner til. Jerusalem er det gamle åndelige sentrum for jødedommen. I tillegg beskytter Israel de hellige stedene for alle trosretninger og sikrer tilgangen til dem.

Blir spennende og å høre hvordan paven og kongen av Jordan tar dette.

Hva skjer'a?  Jo, noen er gjerne fornøyd med status quo - andre at noe tar et steg fram - andre et steg tilbake.  Vi lever i en tid og med en president som er forutsigbar på det punkt at han har vilje og styrke til å gjennomføre - og prøve å gjennomføre - der det stanger imot - det som han lovet i kampanjene opp i mot presidentvalget.  Ikkje værst.  Håper andre følger etter - både med å være like forutsigbare som president Trump og i  det å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad - det er uansett på tide.

https://www.youtube.com/watch?v=Fe0s228Dgiw 

 

 

13 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
........... og tomten var klargjort av en iransk atombombe så det var bare å sette fra seg hele byggesettet i en operasjon. Enda tok det noen år før området ble beboelig for mennesker, men ingen tomtepris er for høy bare man får viljen sin til sist.

En underlig kommentar - hvem sin vilje sikter du til?

6 liker  
Kommentar #52

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jerusalem-tradisjonen i islam går tilbake til 600-tallet, noe som hverken du eller den sterkt islam-kritiske Daniel Pipes kan velge å se bort fra.

Og Israels tradisjon går tilbake til?

8 liker  
Kommentar #53

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
hvem sin vilje sikter du til?

De som ser frem til slaget på Armageddons vilje, for det spillet som nå er satt i gang er et spill om å komme seirende ut derfra. 

2 liker  
Kommentar #54

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nei, historien er ikke uten betydning, men skal man skape en fred er det for fremtiden. Man kommer aldri til å bli enige om historien, og man kommer aldri til å skape en fred om man skal videreføre historien eller forsøke å oppnå retteferdighet for gammel urett. Religionene må legges til side og det må skapes en sekulær fred som sikter på å skape en positiv fremtid for alle folkeslag i regionen. Dette er linjen man må følge kompromissløst hvis ambisjonen er å nå frem til en fredelig løsning. 

Fredelig løsning er ikke målet. Sion, Guds folk er målet. Verden vil aldri godta det kristne Sion uten slag, heller ikke jødene - derfor skal verden tape og Sion vinne.

Nå er vi vitne til historien slik den er profetert.

6 liker  
Kommentar #55

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
De som ser frem til slaget på Armageddons vilje, for det spillet som nå er satt i gang er et spill om å komme seirende ut derfra.

Armageddon er et sted og har vel ikke vilje, men det er riktig - profetiene rulles nå frem som film for våre øyne, og er det uttalt så skal det skje.

6 liker  
Kommentar #56

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jamen du........ hva betyr en slik opptelling i dagens situasjon? Hvor saksrelevant er dette? Jeg kan ikke se at det har nevneverdig betydning. På den tiden Koranen ble skrevet hadde man neppe 2017 i tankene i den grad at man måtte passe på å få med enkelte ord ofte nok. Islam har sine kjernesteder i arabiske områder i SaudiArabia, og Jerusalem er ikke det helligste stedet, men hva så? Sprengkraften i spørsmålet i dag er som en liten atombombe i regionen. Det er det som teller nå, og ikke hvor mange ganger Muhammeds sekretær stavet seg gjennom Jerusalem. Dagens politikk har noen andre perspektiver enn de du ærer. I det hele tatt, perspektiver.

Jerusalem er ofte nok nevnt i bibelen til at den alltid er aktuell - for Gud!

8 liker  
Kommentar #57

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nei, historien er ikke uten betydning, men skal man skape en fred er det for fremtiden. Man kommer aldri til å bli enige om historien, og man kommer aldri til å skape en fred om man skal videreføre historien eller forsøke å oppnå retteferdighet for gammel urett. Religionene må legges til side og det må skapes en sekulær fred som sikter på å skape en positiv fremtid for alle folkeslag i regionen. Dette er linjen man må følge kompromissløst hvis ambisjonen er å nå frem til en fredelig løsning. 

Jeg tror ikke Herrens fred oppnås på den måten. Det lurer en fiende i skyggene som ikke ønsker noe godt for menneskene.

7 liker  
Kommentar #58

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Dagens!!

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
........... og tomten var klargjort av en iransk atombombe så det var bare å sette fra seg hele byggesettet i en operasjon. Enda tok det noen år før området ble beboelig for mennesker, men ingen tomtepris er for høy bare man får viljen sin til sist. 

Stjernekommentar Njål! ;.)

4 liker  
Kommentar #59

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Stjernekommentar Njål! ;.)

Tja, det er vel noen som brant opp da bomben smalt? Selv om kommentaren var ufølsomt morsom, en slags galgenhumor, blir det vel en noe makaber betraktningsvinkel.

5 liker  
Kommentar #60

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
. og tomten var klargjort av en iransk atombombe så det var bare å sette fra seg hele byggesettet i en operasjon.

_:)) Ikke umulig.

Det er heller ikke umulig at atombombene først smeller i Asia.

Kommentar #61

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke Herrens fred oppnås på den måten. Det lurer en fiende i skyggene som ikke ønsker noe godt for menneskene.

........ og sannelig sier jeg deg, Tore Olsen, du og dine gelikere skal aldri oppleve fred i Midtøsten. 

Her forrige dagen skrev du at du ikke likte politikk, at du var imot politikk, og at du helst vil ha en verden styrt av Gud. Det er forsåvidt hva vi kristne tror vi har, men det er ikke nødvendigvis direkte samsvar mellom Gud og politikeres handlinger thi vi alle har forskjellig oppfatning av hva religion og politikk er. President Trump går fx for å være presbyterianer, men da to prester fra menigheten hans oppsøkte ham for et år siden for en prat om hans forhold til denne varianten av religion, klarte han ikke å redegjøre for sitt religiøse syn. Denne mannen har nå utløst noe som kan få store konsekvenser gjennom bruk av religiøs dogmatikk blandet med politikk. 

Samtidig som dekretet om ambassadeflyttingen sendes det med en melding til Israel; vær så snill ikke sprett champagnen, ikke ta av, ikke vis deres glede for åpenlyst. Hvorfor ikke det når de har fått det de har bedt om i alle år, tro? 

Mener han det ikke likevel? Får jeg rett i at dette er en avledningsmanøver for andre emner som rører seg rundt omkring i randsonen av Midtøsten?  

3 liker  
Kommentar #62

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden

..... og alle hjerter gleder seg. Men de er jeg som blir kalt makaber av Olsen

3 liker  
Kommentar #63

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Tidsfaktoren.

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Han gikk av som FNs generalsekretær for et år siden...

En meget skarpsindig observasjon , herr Johannessen.

Men i historisk perspektiv og av naturlige årsaker utførte den daværende FN-generalsekretær sine aktiviteter på det tidspunkt da president Abbas søkte om tilslutning til ICC.

Og samme daværende generalsekretær skulle behandle søknaden innen 60 dager.

Noe annet ville vært oppsiktsvekkende.

Avsnittet er tydelig merket "sitat" og "sitat slutt".

Hadde jeg ikke visst bedre kunne jeg jo trodd De kverulerte.

6 liker  
Kommentar #64

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Josva

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Og Israels tradisjon går tilbake til?

Til folkemordet og det brutale landnåmet i Josva.

3 liker  
Kommentar #65

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Men de er jeg som blir kalt makaber av Olsen

Jeg tenkte da på profetien fra Valdres som er omtalt på VD flere ganger.  Jeg kan gjenta den her:

Her blir det gjengitt som det ble nedtegnet (av Emanuel Minos). Og det blir delt inn i fire avsnitt eller bolker.

Synet

Den gamle kvinnen fortalte:

- Det var som et kart ble rullet opp foran meg. Jeg så det med mine naturlige øyne. På kartet var alle verdensdeler nedtegnet. Jeg merket meg Europa, Skandinavia og Norge. Det jeg fikk se var foreteelser som gjaldt tiden før Jesus kommer igjen, og den tredje verdenskrig bryter ut.

En lang tid med avspenning og periode med fred

I Før Jesus kommer igjen og den tredje verdenskrig bryter ut, blir det avspenning. Det blir en lang fredsperiode mellom stormaktene (+ Minos tilleggskommentar under en forkynnelse til dette punkt, - som jeg har hørt på en kassett: husk på at dette var i 1968 når den kalde krigen var på sitt høyeste). Folk kommer til å legge langsiktige planer. I vårt land blir det nedrustning, og vi blir igjen uforberedt som 9. april 1940. Den tredje verdenskrig begynner på en måte ingen har ventet, og fra et helt uventet hold.

Frafall

II Det blir et frafall uten sidestykke fra sann og ekte kristendom. Det blir stor lunkenhet blant de troende. De blir ikke lenger åpne og mottakelige for ransakende, budskap. Folk vil ikke så gjerne høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. En ny slags forkynnelse overtar talestolene. Det er å søke lykke, fremgang og materiell velstand. En slags lykkeforkynnelse griper om seg. Kirkene begynner å stå tomme. Det samme skjer med bedehusene og vekkelseslokalene. De troende vil ikke etterfølge Jesus på den smale Korsvegen. Underholdning, kunst og kulturaktiviteter overtar mer og mer plassen for vekkelse, nød, anger og botsmøter.

Moraloppløsning

III Det blir moraloppløsning som vi ikke har opplevd tidligere. Folk lever som gifte uten å være gift. (+ Minos sin kommentar: Den gang hadde vi ikke begrepet samboer. Så kvinnen uttrykte det på sin måte). Det blir stor urenhet før ekteskapet. Og det blir veldig utroskap i ekteskapet. Ja, selv i de kristne ekteskapene gjør utroskapen seg gjeldende, og blir oppløst. Perverse synder begynner også å gripe om seg. Og det blir til og med godtatt i kristne kretser.

TV`ens rolle

Tv`en kommer til å spille stor rolle. Det blir mange tv-stasjoner (+ Minos sin tilleggskommentar: Den gang hadde vi ikke ordet kanaler og tv`en var akkurat kommet til Norge, - så den gamle kvinnen brukte ordet stasjoner, - etter det som ble brukt om radio). Tv`en blir full av vold. Volden blir underholdning for menneskene på denne tiden. Og den volden som folk ser på Tv, kommer til slutt å prege byer og bygder. Det blir også vist intime samlivsscener. De mest intime forhold som tilhører ekteskapet kommer åpenlyst til å bli vist på Tv. ( + Minos sin tilleggskommentar: Da bet ble sagt sa jeg et dette ikke var tillatt i offentlige sendinger. Vi hadde den gangen en varsomhetsplakat, som ikke tillot obscøne scener. Da sa hun med hevet røst: ”Den kommer de ikke til å bry seg om, når tiden er inne.”)

Innvandring

IV Folk fra fattige land strømmer til de rike landene. De kommer til Europa, til Skandinavia, og også til Norge. Det blir mange av dem. Og folk begynner å mislike dem, og de blir hårde imot dem. (+ Minos sin tilleggskommentar: Da hun sa det begynte hun å gråte). De blir mer og mer behandlet som jødene under krigen. Da er målet for våre synder fullt. Krigen bryter ut. Først som en liten konflikt, en ubetydelig konflikt. Men den slutter ikke. Den tiltar og brer seg. Til slutt utvikler det seg til en stor krig. Mot slutten av den store krigen blir fryktelige våpen tatt i bruk, bl.a. atomvåpen. Luft, jord og vann blir forgiftet og ødelagt. Folk fra de industrialiserte land, Amerika, Europa, Australia, Japan og andre liknende områder, må flykte. De kan ikke bo der lenger. De forsøker å komme til de fattigste land som har unngått det verste. Men de vil ikke være villige til å ta imot dem.


5 liker  
Kommentar #66

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Halleluja!

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
..... og alle hjerter gleder seg.
2 liker  
Kommentar #67

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.

Hadde jeg ikke visst bedre kunne jeg jo trodd De kverulerte.

Det er aldri noen som kverulerer på VD. Det skulle tatt seg ut, De!

4 liker  
Kommentar #68

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

........ og sannelig sier jeg deg, Tore Olsen, du og dine gelikere skal aldri oppleve fred i Midtøsten. 

Her forrige dagen skrev du at du ikke likte politikk, at du var imot politikk, og at du helst vil ha en verden styrt av Gud. Det er forsåvidt hva vi kristne tror vi har, men det er ikke nødvendigvis direkte samsvar mellom Gud og politikeres handlinger thi vi alle har forskjellig oppfatning av hva religion og politikk er. President Trump går fx for å være presbyterianer, men da to prester fra menigheten hans oppsøkte ham for et år siden for en prat om hans forhold til denne varianten av religion, klarte han ikke å redegjøre for sitt religiøse syn. Denne mannen har nå utløst noe som kan få store konsekvenser gjennom bruk av religiøs dogmatikk blandet med politikk. 

Samtidig som dekretet om ambassadeflyttingen sendes det med en melding til Israel; vær så snill ikke sprett champagnen, ikke ta av, ikke vis deres glede for åpenlyst. Hvorfor ikke det når de har fått det de har bedt om i alle år, tro? 

Mener han det ikke likevel? Får jeg rett i at dette er en avledningsmanøver for andre emner som rører seg rundt omkring i randsonen av Midtøsten?  

Av alt du sier her, Njål, så ser jeg kynismen renner over - dessuten, jeg er avholdsmann,

I motsetning til deg, som setter din lit til politikk, setter jeg min lit til Gud - som ikke driver med politikk. Derfor har ikke jeg spørsmål om hva som vil skje - jeg vet hva som skal skje.

Når politikken har utspilt sin rolle, vil det være fred - ikke bare i midt-østen men over hele jorden. Prosessen fram dit er for meg en stor sorg.

4 liker  
Kommentar #69

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Hadde jeg ikke visst bedre kunne jeg jo trodd De kverulerte.

Snakk for Dem selv, hr. Leo.

3 liker  
Kommentar #70

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenkte da på profetien fra Valdres som er omtalt på VD flere ganger.

Irrelevant, Fjerdingen. Du må forholde deg til de politiske realiteter på bakken i dag. Ingen vits i å drømme seg bort i vakre profetier eller Openberringi. Det er skapt en dramatisk og alvorlig situasjon som kan bringe krigen til dørstokkene i alle hjem mellom Middelhavet og Tigris. Vi bør forsøke å betrakte dette fra en alvorlig synsvinkel. Eventuelt kan vi jo legge en evakueringsplan, eller en plan for bosetting av flyktninger fra Midtøsten til Europa. Begynner alvoret å gå opp snart? 

Er det virkelig ingen grenser for hva vi skal påføre Midtøstens folk av elendighet? Med hvilken rett? 

2 liker  
Kommentar #71

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
..... og alle hjerter gleder seg. Men de er jeg som blir kalt makaber av Olsen

Vel, nå gleder ikke mitt hjerte seg ved krig, vold, manndrap og uskyldiges lidelse - mens du finner det morsomt!

Til dere andre som finner kommentaren morsom om hvordan "Gud rydder tomenten for det nye Jerusalem" så vær forsiktig, advarslen er ikke tom!

2 liker  
Kommentar #72

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Tidsfaktoren

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Bare en liten detalj, når skjedde dette sa De?

Dette var i forbindelse med sentrale hendelser i årskiftet 2014 - 2015 , som jeg regnet med at  velinformerte samfunnsdebattanter  hadde notert seg.

Artikkelen ble publisert 04.01.2015. 

https://www.nrk.no/urix/netanyahu-vil-beskytte-israelske-soldater-mot-icc-1.12130900

 

3 liker  
Kommentar #73

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Jeg kom til å tenke på

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tenkte da på profetien fra Valdres som er omtalt på VD flere ganger.  Jeg kan gjenta den her:

Her blir det gjengitt som det ble nedtegnet (av Emanuel Minos).

en annen av de "profetiene" Emanuel Minos yndet å presentere. Den han kalte "krigssynet".  Den handlet riktignok ikke om Midt-Østen, men om Norge.  Han hevdet å ha sett scener fra en krigsfront og et Norges-kart i form av en bokrull. Ned mot midten av kartet ble en pistol senket, og den pekte mot et stedsnavn: Mo i Rana!

Ærlig talt, Fjerdingen - tar du virkelig denslags sprøyt seriøst?

3 liker  
Kommentar #74

Jo Andre Isaksen

0 innlegg  126 kommentarer

Oddbjørn

Publisert over 3 år siden

Jeg kjenner ikke Daniel Pipes. Har ikke fulgt ham. Dog synes jeg artikkelen jeg la ut gir interessant informasjon. Dette også fordi den bli gitt meg av en foreleser som virkelig vet hva han snakker om. Da jeg studerte Islam under denne professoren fra Sveits fikk jeg en noe større forståelse enn menigmann (får man håpe).

Artikkelen blir ikke nødvendigvis usann at at Pipes er kritisk. Jeg synes godt illustrerer hvilken (u)viktighet Jerusalem har hatt i Islam opp gjennom århundrene, dog veldig politisk viktig.

3 liker  
Kommentar #75

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Er det virkelig ingen grenser for hva vi skal påføre Midtøstens folk av elendighet? Med hvilken rett? 

Vi på VD har altså kraft ifølge deg til å påføre folk i Midt-Østens alskens elendighet?

Nå har jo profetien fra Valdres hittil vist seg å stemme.  Hva om den stemmer også i fortsettelsen? 

3 liker  
Kommentar #76

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Pass på!

Publisert over 3 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
"Den dagen gjør jeg Jerusalem til en tung stein å løfte for alle folk. Alle som prøver å løfte den, skal rive seg til blods. Men alle jordens folkeslag skal samle seg mot henne. "  (Sak 12,3)

Pass på at du ikke siterer profetens påfølgende vers, Gunnar. Da blir det plutselig altfor krevende å plassere det inn i dagens situasjon..

2 liker  
Kommentar #77

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Ærlig talt, Fjerdingen - tar du virkelig denslags sprøyt seriøst?

Seriøst sprøyt?

Hver og en får dømme selv.  

Jeg vet altså ikke.  Du vet tydeligvis at det bare er noe sprøyt?  Du profeterer jo som ingen annen.  

Hvorfor er det ikke sprøyt det du bringer til torgs?

6 liker  
Kommentar #78

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Vi på VD har altså kraft ifølge deg til å påføre folk i Midt-Østens alskens elendighet?

Nå har jo profetien fra Valdres hittil vist seg å stemme.  Hva om den stemmer også i fortsettelsen? 

La det være opp til Gud å avgjøre hva som skal skje. "Din vilje....... ikke min........" hørt om det? Vår oppgave er ikke å støtte ting vi ikke tror på selv. Når du tror på Armageddon og støtter politikken som kan lede dit begår du handlinger som må ligge utenfor det menneskelige mandat. 

Og som jeg har forsøkt å forklare mange ganger; dette gjør Trump av ytterst verdslige politiske grunner. Hans intensjon er nok ikke Armageddon, men det kan bli konsekvensen, og hvem vil stille seg bak og være ansvarlige? Dette er en røre jeg tror du ikke vil vedkjenne deg ansvar for å ha båret ved til bålet for om det virkelig skulle gå så galt. 

1 liker  
Kommentar #79

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Dette var i forbindelse med sentrale hendelser i årskiftet 2014 - 2015 , som jeg regnet med at  velinformerte samfunnsdebattanter  hadde notert seg.

Jeg må bare beklaget at jeg ikke husket utgivelsene fra FN den dagen. Men takk for tilliten. 

1 liker  
Kommentar #80

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Irrelevant, Fjerdingen. Du må forholde deg til de politiske realiteter på bakken i dag. Ingen vits i å drømme seg bort i vakre profetier eller Openberringi. Det er skapt en dramatisk og alvorlig situasjon som kan bringe krigen til dørstokkene i alle hjem mellom Middelhavet og Tigris. Vi bør forsøke å betrakte dette fra en alvorlig synsvinkel. Eventuelt kan vi jo legge en evakueringsplan, eller en plan for bosetting av flyktninger fra Midtøsten til Europa. Begynner alvoret å gå opp snart? 

Er det virkelig ingen grenser for hva vi skal påføre Midtøstens folk av elendighet? Med hvilken rett? 

Det er politikken som skaper krigen, Njål. Gud lar det skje til den har utspilt sin rolle. Forøvrig er ditt siste spørsmål relevant - med hvilken rett. Da kan du lese åpenbaringen som Bjørn Erik postet, der ser du hvordan "vi" alle bruker vår rett til å hindre Guds beskyttelse over midt-østen og alle andre steder.

Mennesket har meget kort hukommelse og lærer sjeldent av sine feil, fra generasjon til generasjon. Man har maktet å gjøre klimaet til en krise, til en ytre krise med trussel om ulevelige forhold. Den indre krisen med en forfallen moral bygger man opp for så godt som vel mulig. Den indre sjelelige krisen er den egentlige trussel, den ytre er en spekulativ skinnmanøver - som prester og annet godtfolk advarer mot og maner til alvor for. Mens den gudfryktige moral underkjennes - av samme prester og godtfolk! 

Moralen er oppbrukt og uanvendelig i våre dager, derfor skjer det som skjer i midt-østen. Der hvor Gud hadde plassert sitt tempel. Det er ikke vi som sier nok er nok, men Gud sier det - og profetene har sagt det - og vi kan lese det svart på hvitt. Men det viktige FN driver med er klimapolitikk og fake news.

4 liker  
Kommentar #81

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Dette er politikk!

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er det ikke sprøyt det du bringer til torgs?

La mitt siste pip i denne håpløse tråden være en lenke til utenriksminister Ine Eriksen Søreides bekymringer rundt de aktuelle hendelsene (bekymringer hun deler med flertallet av klodens utenrikspolitikere):

"Ingen land kan alene endre status på Jerusalem - heller ikke USA"

3 liker  
Kommentar #82

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Moralen er oppbrukt og uanvendelig i våre dager, derfor skjer det som skjer i midt-østen. Der hvor Gud hadde plassert sitt tempel. Det er ikke vi som sier nok er nok, men Gud sier det - og profetene har sagt det - og vi kan lese det svart på hvitt. Men det viktige FN driver med er klimapolitikk og fake news.

Da tror jeg ikke det er nødvendig å gå videre på denne tråden. Det du sier er at Gud er død gjennom at de verdier han har gitt oss ikke lenger har verdi, og som dikteren sa; da er alt mulig. 

Som du nevnte forstår du ikke politikk, og du forstår visst heller ikke religion på et dypere plan. 

Jeg tror jeg er i avrundingsfasen i denne tråden. Dette blir for uvirkelig, for surrealistisk og for langt fra både politikk og religion. 

3 liker  
Kommentar #83

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det er tydeligvis ikke nok å sette søkelyset på voldelig islam, det ser ut til å være en utbredt oppfatning blant kristne at utenrikspolitikken skal baseres på Bibelen (eller det de tror står i Bibelen, det er vel ikke hevet over debatt hvordan det skal leses). Konsekvensene av det kan bli katastrofale. 

4 liker  
Kommentar #84

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
men det kan bli konsekvensen, og hvem vil stille seg bak og være ansvarlige?

Du skriver jo akkurat det samme som meg.  Kritikken rammer også deg selv.

Nå har ikke jeg like store tanker om det som skrives på VD som du har.  Verken du eller jeg styrer verdenspolitikken og verdens hendelser.

Jeg gir utrykk for hva jeg ser utviklingen kan bli basert på slik jeg ser utviklingen.  Du gjør det samme og kommentarene dine har jeg lest med stor interesse.

Jeg synes særlig kommentar 25,  på denne tråden skrevet av deg, var svært interessant og innsiktsfull. Den ga meg faktisk en bredere forståelse av situasjonen i MØ.

1 liker  
Kommentar #85

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Profetier, eller bare tilfeldigheter?

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
dette gjør Trump av ytterst verdslige politiske grunner. Hans intensjon er nok ikke Armageddon, men det kan bli konsekvensen, og hvem vil stille seg bak og være ansvarlige?

Er det mulig at Armageddon blir noe alle får se tror du? Er det mulig at en amerikansk president kan fremprovosere en bibelsk profeti, slik at den går i oppfyllelse? Altså, selv om det slett ikke er intensjonen....

Blir presidenten da ansvarlig? Eller profetene, eller kristne som tror på/tolker profetier? Eller Gud, eller Jødene eller araberne.... 

Eller hele verden tilslutt, mot jødene. Kanskje? Det er visst egentlig bibelske profetier. 


7 liker  
Kommentar #86

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Epilog

Publisert over 3 år siden

La oss si at dette utvikler seg til den krigen mange av oss frykter nå. Hvordan vil domstolene behandle saken etterpå? Det vil sikkert komme krav om et tribunal, en krigsforbryterdomstol som må vurdere bl.a. et evt folkemord etter både islamsk og kristen rett. En slik domstol får en innviklet oppgave for det er ikke sikkert Gud lar den ene parten vinne klart nok før svake mennesker overgir seg eller velger å inngå forhandlinger. Noen vil se allerede her hvordan Gud ikke passer inn i dette virkelighetsbildet av det politiske teateret. 

I Nürnberg var det relativt enkelt. Noe mer komplisert i Rwanda, og Jugoslavia har vært et eneste træl. Det blir rimelig å tenke at det dels må skapes en folkerett på området, og at det dels vil bli benyttet eksisterende folkerett som landene kan knytte seg inn under. Istedet vil noen velge å kjempe videre, for igjen vil det være mer fristende å vinne seier på slagmarken enn å fire en tomme eller spare et eneste liv ved forhandlingsbordet. 

Hvis det er noe man kan trenge i Midtøsten er det at det fastslåes en entydig folkerett på hvem som kan gjøre hva og på hvilket grunnlag. Man vil i sterkere grad kunne skape de handlingsrom man trenger. Vil Iran la seg trekke for noen internasjonal domstol for å ha begått det ultimate folkemord på israelere i et forhåndsangrep? Vil Israel la seg trekke for en internasjonal domstol for å ha sikret at Iran ikke kan angripe? 

Dette er det sekulære samfunns reaksjonsmåter på religiøse dogmer som kan legge hele kulturer i grus. Legg merke til at mange har vært fortvilet over ødeleggelsen av historiske minner under krigen i Syria og Afghanistan. Hvor er denne fortvilelsen hos kristne om alt legges i grus i hele land? Logikken er borte. Her kommer også styrken i de verdslige sekulære tankebanene til nytte, for det blir disse som må sette standarden for en mulig fremtid. Da vil religionen være spilt ut over sidelinjene av deres egne tilhengere, og de vil ha tapt troverdighet som retningsgivende parametre i samfunnet. 

Som opplyste mennesker som har snakket ned kriger over alt i verden siden 1945 kan ingen stat støtte et slikt scenario som kan åpne seg her og slippe unna med det. 

3 liker  
Kommentar #87

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Manusforfatteren over alle manusforfattere

Publisert over 3 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Er det mulig at Armageddon blir noe alle får se tror du? Er det mulig at en amerikansk president kan fremprovosere en bibelsk profeti, slik at den går i oppfyllelse? Altså, selv om det slett ikke er intensjonen....

Blir presidenten da ansvarlig? Eller profetene, eller kristne som tror på/tolker profetier? Eller Gud, eller Jødene eller araberne.... 

Eller hele verden tilslutt, mot jødene. Kanskje? Det er visst egentlig bibelske profetier. 

All the world’s a stage,

And all the men and women merely players

1 liker  
Kommentar #88

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Da tror jeg ikke det er nødvendig å gå videre på denne tråden. Det du sier er at Gud er død gjennom at de verdier han har gitt oss ikke lenger har verdi, og som dikteren sa; da er alt mulig. 

Tore Olsen sier akkurat det motsatte.  Han viser en Gud som han mener handler i verden.  Slik Skriften forteller.

Hvordan går det i hele tatt an å feillese andre så kraftig.  Hva sier Tore i kommentar 25? 

Du har jo selv skrevet omtrent det samme på denne tråden, dog med andre ord.

Kommentar 80 er etter min forståelse sann.  

4 liker  
Kommentar #89

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Profeti som ikke stemmer med virkeligheten.

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
V Folk fra fattige land strømmer til de rike landene. De kommer til Europa, til Skandinavia, og også til Norge. Det blir mange av dem. Og folk begynner å mislike dem, og de blir hårde imot dem. (+ Minos sin tilleggskommentar: Da hun sa det begynte hun å gråte). De blir mer og mer behandlet som jødene under krigen. Da er målet for våre synder fullt. Krigen bryter ut.

Her er det noe som ikke stemmer med virkeligheten, disse som nå strømmer til landet oppfører seg ikke som jødene i de landene kom til. Jødene tilasset seg og krevde ikke at hele befolkningen skulle spise kosher kjøtt. Eller tilpasset bunaden etter jødisk kledning, forlangte særforhold som bønnerom på de forskjellige arbeidsplassene, pauser for å be flere ganger om dagen etc....etc.... .

Disse som nå strømmer hit  blir heller ikke dårlig behandlet, her får de spesialbehandling og bedre kår en nordmenn flest. Heiet fram og unnskyldt av mainstream mediene og tilsvarende politikere, disse framstår usedvanlig populære i politisk ideologiske kretser.  Kriminaliteten har økt proporsjonalt med økt migrasjon, landet er ikke lenger til å kjenne igjen med betongsperringer for å forhindre bilterror. Med stadig oftere bevæpnet politi og beredskapsgrupper i konstant beredskap, skoler som også trenger barrikader og stengsler etc...etc... . Faktisk i total motsetning til jødene som mange var sterkt skeptiske til, enda så svært få det var av dem her i landet og Europa forøvrig. Minos var jo også en ivrig "kr"f tilhenger, enda de fulgte den negative utviklingen denne kvinnen advarte mot, til fulle.

En må være blind eller politisk ideologisk enig, hvis en ikke ser det grelle sammenligningsgrunnlaget slik det framstår i virkeligheten.

Denne endetidkrigen vil føre til at Israels fiendehærer vil bli ført ned til Israels grenser og forsøke å beseire jødene i et endelig massivt oppgjør som til slutt resulterer i Jesu Kristi Gjenkomst. Det er Herren Allhærs Gud som samler Israels fiender rundt Israel for å ta et endelig oppgjør med Antikrist og de antikristelige hærene der.

Slikt svada som denne "profetien" setter kristendommen og de kristne enda mer i vanry, Fjerdingen, hvis ikke fjerde punkt er "pyntet" på og endret. Minos sterke støtte til  "kr"f  tyder jo også på at han ikke tok hverken Skriftene eller i så fall denne "profetien" alvorlig. Ellers hadde han ikke våget å kjempe for "kr"f slik han gjorde, for x-antall "kr"fère kjemper jo også for økt islamsk integrering og sodomittiske tilstander der Hareide og kone  går i fronten.

Noenlunde oppdaterte folk, kjenner ikke igjen situasjonen slik den er framstilt i del fire. Skulle tro den delen var forfattet av ideologiske globalister.

Vel, hittil en mer skeptisk kommentar fra den kvinnelige delen av kristenflokken, mens de mannlige bekjennende kristne kameratene sover.

3 liker  
Kommentar #90

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan går det i hele tatt an å feillese andre så kraftig.  Hva sier Tore i kommentar 25? 

Det får du svare på selv. Det er du som ikke forstår hvor langt Olsen og jeg står fra hverandre. Det er forøvrig jeg som har skrevet kommentar 25.

2 liker  
Kommentar #91

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Er det mulig at Armageddon blir noe alle får se tror du? Er det mulig at en amerikansk president kan fremprovosere en bibelsk profeti, slik at den går i oppfyllelse? Altså, selv om det slett ikke er intensjonen....

Jeg vet ikke hva Trumps motiver er, men det er helt andre enn ham som har holdt denne saken på dagsorden før han tok tak i den. Problemet er at for noen på den kristne høyresiden i USA er Armageddon slett ikke noen skrekkvisjon. 

Mens dette pågår støtter Trump Roy Moore som ikke bare er anklaget for seksuelle overgrep, han har tidligere kommet med antisemittiske uttalelser. Så dypt stikker kjærligheten til jødene altså. 

 

 

2 liker  
Kommentar #92

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Jo

Publisert over 3 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Er det mulig at Armageddon blir noe alle får se tror du? Er det mulig at en amerikansk president kan fremprovosere en bibelsk profeti, slik at den går i oppfyllelse? Altså, selv om det slett ikke er intensjonen....

det var det denne karen minnet oss om i sin gjennomgang av handlingen som president Trump gjennomfører - Gud har gjennom tidene anvendt mangt et menneske - også de som ikke er i snev av kristen tro i samsvar med profetisk budskap og deres stadfestelse i handlinger.  

Det var denne snutten jeg så sammen med kona - nevnt i en tidligere kommentar - der det fremkommer at "Byggmester Bob" har beregnet 3-4 år før ambassaden kommer fysisk til anvendelse.

https://www.youtube.com/watch?v=h25EBEPDd5U

Bare noe småstrø for de som har en evne til å lagre slikt uten at det tar for stor plass .....

Kushner Companies purchased the office building at 666 Fifth Avenue in 2007, for a then-record price of $1.8 billion, most of it borrowed.... gjelder Trump svigersønn - Jared Kushner.

Og så var det denne damen som jeg har vært innom i noen tråder ... okkultisten Alice Bailey og hennes vev inn i FN...

At one time, the Lucis Trust office in New York was located at 666 United Nations Plaza and is a member of the Economic and Social Council of the United Nations under a slick program called "World Goodwill". 

 

3 liker  
Kommentar #93

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er forøvrig jeg som har skrevet kommentar 25.

Jeg snudde på anvisningen av kommentarene.  Jeg berømmer deg for kommenter 25.  Det var meningen.  Tore Olsens kommentar 80 mener jeg er sann,

Sorry for forvekslingen.

Jeg fastholder at du vrangleser Tore Olsens kommentar 80.  Og det kraftig, da det gjelder at du mener han beskriver en kraftløs Gud.

Han skriver jo følgende i kommentar 80:

"Moralen er oppbrukt og uanvendelig i våre dager, derfor skjer det som skjer i midt-østen. Der hvor Gud hadde plassert sitt tempel. Det er ikke vi som sier nok er nok, men Gud sier det - og profetene har sagt det - og vi kan lese det svart på hvitt. "

Beskriver Tore Olsen en kraftløs Gud?  Nei,

6 liker  
Kommentar #94

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Gud har gjennom tidene anvendt mangt et menneske - også de som ikke er i snev av kristen tro i samsvar med profetisk budskap og deres stadfestelse i handlinger.

Det er helt korrekt.

Keiser Augustus f.eks.  Da Pilatus dømte på romerrikets vegne - Jesus til døden på korset.   Verdens mektigste stat den gang.

Også da keiser Augustus skrev ut folketellingen som førte til at Josef og Maria måtte reise til Davids by Betlehem - for å innskrives i manttall.   Da ble proftene Mikas profeti oppfylt.

Mika 5, 1

Du, Betlehem, Efrata,
minst blant slektene i Juda!
Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme.
Hans opphav er fra gammel tid,
fra eldgamle dager.

5 liker  
Kommentar #95

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Brikker i et spill

Publisert over 3 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Gud har gjennom tidene anvendt mangt et menneske - også de som ikke er i snev av kristen tro i samsvar med profetisk budskap og deres stadfestelse i handlinger.  

Det er det vi er i din virkelighetsforståelse.

2 liker  
Kommentar #96

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

La det være opp til Gud å avgjøre hva som skal skje. "Din vilje....... ikke min........" hørt om det? Vår oppgave er ikke å støtte ting vi ikke tror på selv. Når du tror på Armageddon og støtter politikken som kan lede dit begår du handlinger som må ligge utenfor det menneskelige mandat. 

Og som jeg har forsøkt å forklare mange ganger; dette gjør Trump av ytterst verdslige politiske grunner. Hans intensjon er nok ikke Armageddon, men det kan bli konsekvensen, og hvem vil stille seg bak og være ansvarlige? Dette er en røre jeg tror du ikke vil vedkjenne deg ansvar for å ha båret ved til bålet for om det virkelig skulle gå så galt. 

Jeg forstår logikken din, men er ikke enig. Er det profetert så skjer det, enten vi vil eller ei. Jeg tror du oppfatter det feil at vi ønsker at krig skal skje, vi vet det MÅ skje - for så sier profetiene. Holde igjen profetiene - hindre dem? Du kan like så gjerne stikke hånden ut av vinduet og holde igjen vinden.

Når det skjer i tiden er uvisst - ikke at det skjer.

5 liker  
Kommentar #97

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er det vi er i din virkelighetsforståelse.

Som er sann, mens du betrakter det fra din synsvinkel - er den sann?

1 liker  
Kommentar #98

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Interessant

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Som er sann, mens du betrakter det fra din synsvinkel - er den sann?

Vi kan sikkert diskutere om din virkelighetsforståelse er sannere enn min virkelighetsforståelse.

Men foreløpig nøyer jeg meg med å observere og reflektere over ideen om at noen der oppe bruker oss og våre handlinger i et spill.

All the world's a stage.

2 liker  
Kommentar #99

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Fatalisme

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Er det profetert så skjer det, enten vi vil eller ei. Jeg tror du oppfatter det feil at vi ønsker at krig skal skje, vi vet det MÅ skje - for så sier profetiene. Holde igjen profetiene - hindre dem? Du kan like så gjerne stikke hånden ut av vinduet og holde igjen vinden.

Du beskriver her en fatalistisk virkelighetsforståelse. Det som skjer, det skjer.  Det gjelder vel da ikke bare Midt-Østen?  La oss like godt avvikle storting og styringsverk og overlate hele greia til Gud.  Politikk er jo bare en slags tidsfordriv, der vi later som om vi har styring.  Ja, la oss like godt droppe hele politikken og slutte å mene noe om hvordan samfunnene våre bør organiseres.  Profetiene ruler!

4 liker  
Kommentar #100

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Men foreløpig nøyer jeg meg med å observere og reflektere over ideen om at noen der oppe bruker oss og våre handlinger i et spill.

All the world's a stage.

Fri vilje rocker !

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere