Kommentator Håvard Nyhus

Kommentator i Vårt Land

La rett velle fram

Den som erklærer noe for løgn får samtidig sannheten på nakken. Dette er kuren mot falske nyheter.

Publisert: 5. des 2017

FORSKJELLEN PÅ LØGNEN og sannheten, sa du? «Om du vil at sannheten skal gå rundt i verden, må du ha et godstog for å trekke den. En løgn, derimot, vil fly av gårde av seg selv, som en fjær i vinden».

Aforismens opphavsmann er baptistpastoren Charles Haddon Spurgeon (1834–1892), og ble nettopp sitert av forhenværende FBI-sjef James B.
Comey, som ble sparket av Donald Trump. Nå synes han mest å fryde seg over alle problemene presidenten har rotet seg opp i, og for noen dager siden siterte han like godt Amos’ oppfordring: 
«La rett velle fram liksom vannmasser, og rettferdighet som en stadig rennende elv.» (Amos 5,24)

Forurensende kjøretøy. Samtidig, et annet sted i verden, arrangerte Universitetet i Bergen Holberg-debatt med temaet «propaganda, fakta og falske nyheter». Et løfterikt forsøk på å berede grunnen for nye perspektiver i samtalen om «fake news», og en påminnelse om at problematikken på ingen måte er ny: «Ingenting av det som står i en avis kan bli trodd på», skrev Thomas Jefferson for to hundre år siden: «Sannheten som sådan blir mistenkelig når den settes inn i et så forurensende kjøretøy».

En av de inviterte talerne, 
Julian Assange fra Wikileaks, fortalte at «mainstream media» begynte å bruke uttrykket «fake news» om Trumps utspill godt og vel en måned før presidenten selv plukket det opp.

Derfor spørs det om ikke rektor ved universitetet, Dag Rune Olsen, har misforstått noe helt grunnleggende når han i et oppspark til symposiet skriver at: «Feilaktige påstander om falsk informasjon medfører en situasjon hvor ingen aktører er troverdige. Både den politiske siden og medienes side er derfor avhengig av å motvirke at falske nyheter oppstår.»

Bein å gå på. Ja vel? For saken er jo at det finnes mennesker som er avhengig av det stikk motsatte. Det finnes aktører innenfor både politikk og medier som livnærer seg på falske nyheter, og som er tjent med at disse sirkulerer.

Med fare for å skuffe Dag Rune Olsen: Falske nyheter har bein å gå på. De er ikke for arbeidsuhell å regne. Det finnes mennesker som har interesse av at Sann­heten dekonstrueres, og at et begrep som «troverdighet» ikke lenger gir mening, simpelthen fordi det ikke lenger knyttes til et løfte om Sannhet.

For å ta et ikke tilfeldig valg eksempel: Hele presidentskapet til Donald Trump er sjøsatt på et hav av løgner og falske nyheter: At Obama er født i Kenya;
at Trump så tusener av muslimer i New Jersey juble da tvilling­tårnene kollapset; at han var mot Irak-krigen i 2003; at han skal offentliggjøre skattetallene sine så fort han får muligheten; at han aldri kunne finne på å gjøre narr av en handikappet reporter.

Alt dette er løgner, som ikke blir noe sannere av å gjentas.

Når du er en stjerne. Og nå sist: At det ikke er hans stemme på Access Hollywood-tapen likevel («When you’re a star, they let you do it. You can do anything. Grab them by the pussy»).

Og Trump er ikke alene. Falske nyheter er ganske enkelt god butikk. Som Charles Haddon Spurgeon minner om: De flyr av gårde, som fjær i vinden. Fordi de spiller på lag med maktambisjoner og kommersielle interesser.

Sannheten, derimot, er sendrektig. Den kjemper i motbakke og må ha et godstog for å trekke seg.

Så da er det bare å legge seg ned i fosterstilling og få det overstått? Trump vant og fikk siste ord?

Nei da. For utfallene mot «fake news» spiller opp mot et uartikulert bakteppe av det motsatte. Den som erklærer noe for løgn får samtidig sannheten på nakken.

Liksom vannmasser. Her ligger håpet, som James B. Comey ikke nøler med å påkalle: Verden vil bedras, ja visst, men det finnes også en motkraft, som veller frem liksom vannmasser. Sannhet finnes. Alt kan ikke reduseres til interessekamp og «ulike perspektiver» – noe er faktisk sant og usant.

Og tegnene er der, på at den nær sagt obskøne blottstillingen av «post-truth politics» fra Verdens mektigste ikke duger i lengden.

For løgner kan reise jorda rundt, men de innhentes til slutt, av en stadig rennende elv.


9 liker  
Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.

Sannhet finnes. Alt kan ikke reduseres til interessekamp og «ulike perspektiver» – noe er faktisk sant og usant.

Og tegnene er der, på at den nær sagt obskøne blottstillingen av «post-truth politics» fra Verdens mektigste ikke duger i lengden.

For løgner kan reise jorda rundt, men de innhentes til slutt, av en stadig rennende elv.

Men hva er denne Sannhet du snakker om. Vi forstår at det ikke er Trump som innehar Sannheten. Men hvem da og om hva??

4 liker  
Kommentar #2

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg minnes et gammelt ordtak fra min del av landet, det er kanskje kjent andre steder også, men lyder: Løgna går føre på lette bein, sannheta kommer etter om enn aldri så sein!

4 liker  
Kommentar #3

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Men hva er denne Sannhet du snakker om. Vi forstår at det ikke er Trump som innehar Sannheten. Men hvem da og om hva??

Også Pilatus lurte på hva sannhet er. Joh 18, 38

Kommentar #4

Tomas Moltu

9 innlegg  49 kommentarer

Ikke gull alt som glimrer

Publisert over 3 år siden


Nå er det vel ikke bare Trump som står for "fake news"

https://www.bing.com/videos/search?q=tomas+moltu&&view=detail&mid=C950549947885E32AC12C950549947885E32AC12&FORM=VRDGAR

4 liker  
Kommentar #5

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Også Pilatus lurte på hva sannhet er. Joh 18, 38

Men spørsmålet var hvilken Sannhet innleggsforfatteren snakker om og som han da vil være  talsmann for i sitt innlegg. Hvilken sannhet er det som skal velte frem? Gjelder det en bestemt politikk eller er det religiøst eller begge deler?

3 liker  
Kommentar #6

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det har du rett i, men det er vel få som har et så lemfeldig forhold til sant og usant som ham.

2 liker  
Kommentar #7

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det er ikke mitt ærend å identifisere noe slikt her, kun å etablere at sant og usant finnes, i ontologisk forstand.

4 liker  
Kommentar #8

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke mitt ærend å identifisere noe slikt her, kun å etablere at sant og usant finnes, i ontologisk forstand.

Det synes jeg det er, når du altså identifiserer løgn som noe som identifiserer nettopp Trump som person og dermed også hans politikk. Leserne vil da lett trekke en slik slutning. Derfor syns jeg det ville være redelig også at når du sier A så må også si B ved å identifisere hva som er galt med Trumps politikk da den ,etter det jeg forstår fra ditt innlegg, ikke kan være i tråd med det du mener med den Sannhet du vil skal velte frem. 

5 liker  
Kommentar #9

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Du gir gode svar! Takk!

Kommentar #10

Tomas Moltu

9 innlegg  49 kommentarer

Hva kjennetegner et godt bedrag?

Publisert over 3 år siden

Det bedrag som er av størst interesse er det bedrag som ingen ser.

2 liker  
Kommentar #11

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Derfor syns jeg det ville være redelig også at når du sier A så må også si B ved å identifisere hva som er galt med Trumps politikk da den ,etter det jeg forstår fra ditt innlegg, ikke kan være i tråd med det du mener med den Sannhet du vil skal velte frem. 

Påstanden er at Trump serverer usannheter - og at han har interesse av det. Det har jeg dokumentert. Trumps politiske program er en annen skål og ikke gjenstand for denne kommentaren. Ellers heter det at sannheten skal velle fram - ikke velte (med t). Jeg skrev opprinnelig feil, og har rettet det.

3 liker  
Kommentar #12

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.

Og tegnene er der, på at den nær sagt obskøne blottstillingen av «post-truth politics» fra Verdens mektigste ikke duger i lengden.

For løgner kan reise jorda rundt, men de innhentes til slutt, av en stadig rennende elv.

Jo, han har sikket det. Men dette kan vel  i større eller mindre grad også  sies om andre politikere, presidenter. Så hvorfor nettopp Trump skal stå som erketypen  på en politiker/president som ikke holder mål vedr. sannhet når det gjelder  sin  private vandel og ellers fremtreden i det offentlige, kan ikke jeg se at  du  har gjort rede for eller dokumentert.

 Man kan mene  hva man vil Trump som person, men det er etter sin politikk han vil bli dømt.  Der er oppfatningene  mer delte , for  hans politikk må nødvendigvis skilles fra hans person. Men skulle det vise seg at Trump lyver bevisst og under ed som president, da stiller det seg annerledes vil jeg tro. 

Men nå er det du selv som trekker inn politikken hans, slik jeg forstår det i bl.a. i det ovenstående sitatet. Derfor mener jeg du burde dokumentere hvorfor denne politikken ikke  er i samsvar med det du kaller sannhet, når du slår dette så bastant fast.

4 liker  
Kommentar #13

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Aktuelt foredrag.

Publisert over 3 år siden
Tomas Moltu. Gå til den siterte teksten.
https://www.bing.com/videos/search?q=tomas+moltu&&view=detail&mid=C950549947885E32AC12C950549947885E32AC12&FORM=VRDGAR

Takk , særdeles godt foredrag ,her er aktiv link.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=366&v=WJEyxdi-L5E

  

 

 

Kommentar #14

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Men nå er det du selv som trekker inn politikken hans, slik jeg forstår det i bl.a. i det ovenstående sitatet

Det var ment som en henvisning til den pågående Robert Mueller-etterforskningen, som hver dag går presidenten litt nærmere inn på klingen, nå sist ved utleveringen av hans kontoopplysninger.

Ellers deler jeg ikke det skarpe skillet mellom person og politikk. Presidentens jobb er ikke bare å «make deals»; jobben innebærer også en del moralske og symbolske oppgaver knyttet til hans karakter og person. 

Videre er det godt dokumentert at Trump er i en særstilling når det gjelder lemfeldig omgang med sannheten. https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2017/11/14/president-trump-has-made-1628-false-or-misleading-claims-over-298-days/?utm_term=.e3141386ae76

3 liker  
Kommentar #15

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

VL kunne trenge en viss dose av sin egen medisin

Publisert over 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Verden vil bedras, ja visst, men det finnes også en motkraft, som veller frem liksom vannmasser. Sannhet finnes. Alt kan ikke reduseres til interessekamp og «ulike perspektiver» – noe er faktisk sant og usant.

Takk til Nyhus for en betimelig kommentar! Noen av VLs lederskribenter kunne med fordel grunne litt over dette at sannheten seirer til slutt. Det er trist å se hvordan en avis som er forpliktet på kristen etikk, så ofte faller for fristelsen til å komme med lettvint demagogi i stedet for nøktern og sannhetssøkende drøfting av vanskelige spørsmål - gjerne på lederplass.

For eksempel er det forstemmende når avisen først konstruerer en stråmann knyttet til ett eller annet man ønsker å ta avstand fra, før man så avskriver denne stråmannen som en «konspirasjonsteori». Dette har etter hvert blitt svært vanlig mange steder, men burde ikke være det i kristne sammenhenger. 

For det første er argumentasjonsformen uredelig i seg selv. For det andre kan det neppe stemme at folk i maktposisjoner aldri snakker sammen og/eller legger planer (altså «konspirerer») om agendaer de ikke uten videre ønsker offentlighetens søkelys på. 

Her om dagen la jeg for øvrig merke til at VL på lederplass - ganske så kategorisk - slo fast at «Muslimene har ikke en agenda om å overta Europa.». Ferdig med den saken, liksom. 

Vel, jeg har selv kjempet mot islamofobi i en årrekke (se f.eks. her og her), men når man bombastisk slår fast at overtagelse av Europa (eller kanskje vi skulle bruke den litt mer nyanserte formuleringen «stadig økende innflytelse i Europa») er et totalt uinteressant konsept for muslimer, da driver man med propaganda, ikke med en ryddig diskurs. 

Det er greit at det finnes mange vrangforestillinger om muslimer og islam blant de såkalte «islamkritikerne», men dermed er det ikke automatisk slik at ingen muslimer eller muslimske organisasjoner jobber systematisk med planer europeiske politikere og mediefolk helst ikke ønsker at det snakkes om i offentligheten. 

Igjen: Jeg forventer mer av VL enn den typen lettvint synsing jeg gang på gang, om en rekke viktige og/eller kontroversielle temaer (e.g. islam, innvandring, integrering, feminisme, likestilling), har sett på trykk i avisen de siste månedene.

 

www.verdidebatt.no/innlegg/11609762
www.honestthinking.org/no/Fundamentalisme/index.html

6 liker  
Kommentar #16

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det er gennemgående at MSM slet ikke evner eller vil gå sagligt ind i denne debat. Det er fordi de er ideologiske og dermed ingen anden metode har til realitetstestning, end autoriteter og dogmer.

Denne ideologiserede virkelighedsbeskrivelse er også årsagen til at MSM står for hovedparten af fake news - og at de slet ikke selv forstår det eller lader som om de ikke gør - de snakker og snakker, som om de selv var den inkarnerede sandhed.

Ville journalister være rapporterende fremfor agiterende, kunne vi komme videre, men intet tyder på at de vil vende blikket indad. De er som venstreorienterede altid ude at finde fejlen hos 'de andre'.

Selv er de retfærdiggjorte.

4 liker  
Kommentar #17

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Påstanden er at Trump serverer usannheter - og at han har interesse av det.

Og deri ligger hele problemet. Du har uret, når du mener at det handler om at fastslå at der ontologisk er sandt og usandt. Det har du fordi dette handler om medier og her er dette ikke problemet, men at de tegner et skævt og dermed falsk billede af virkeligheden. Det er ikke det usande, men det sande, der bliver mørkelagt, der er problemet.

Eksempelvis her, hvor det da er klart at Trump lyver, men det interessante i fake news sammenhæng er at det gør de fleste politikere - journalister er bare kun på pletten, når en af deres politiske modstandere gør det.

Dermed er MSM en fast kilde til fake news - og det er de helt afvisende overfor - fake news er noget 'de højreorienterede' leverer - siger journalisterne.

Det underliggende problem er MSM's ensrettede énsidighed.

MSM taler kun med sig selv og hinanden. Prøv at udfordre dem til demokratisk samtale i det offentlige rum. Der holder de sig klogeligt langt fra, for de ved at det dér vil gå dem særdeles ilde med deres fake news baggrund, som slet ikke tåler dagens lys og nemt kan falsificeres.

Jeg har ikke tal på de fjernsyns- og radioudsendelser jeg har set om fake news, hvor det er journalister, der taler med andre journalister - det er så indavlet at det ikke er til at holde ud.

2 liker  
Kommentar #18

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Flott kommentar fra Nyhus - Sannheten finnes. I vår tid er det så mange som er gode til å kverrulere, at de lurer seg selv og andre gjennom resonnementet: Du gjør også feil, så da er alt like godt/dårlig og sant/usant.

Til det er det å si at ja, selv om vi alle er skyldige i fordreide sannheter og rene løgner, så er noen mer skamløse enn andre. Dette gjelder Trump i særdeleshet, selv om han er i godt selskap blant mange av verdens maktpersoner. Likevel, vi er alle skyldige i å lytte til løgner og holde tilbake sannheten. Når det strider mot vårt verdensbilde eller forutoppfatning så er vi trege til å endre oss. Det er neppe slik at person X eller kilde Y har sannheten, så enkelt er det ikke (der har postmodernistene litt rett). Men noe er *sannere* enn noe annet, og jeg håper og tror at alle kan kjenne den forskjellen - og er derfor er pliktig til å følge det som fremstår som sannest. 

Jeg tenker at Sannheten er av Ånden, Vi klarer ikke helt å fange den med ord og gjerninger, men den er der like fullt. Men mennesket er også ånd, ikke bare ord og gjerninger. Derfor tror jeg det er ved å granske et menneskes ånd, forstått som den innerste vilje, motiv, mål og retning, at vi har den beste mulighet til å avgjøre hvorvidt et menneske representerer Sannheten i større eller mindre grad. Noen ganger kan folk si og også gjøre ting som høres godt og rett ut, men dersom ånden som driver dette ikke er av det sanne/gode, så vil det i det lange løp komme til syne og korrumpere det som er godt og rett. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere