Lederartikkel Vårt Land

Nasjonens borgere

Norge har mye å tape dersom storsamfunnet mistenker medborgere med minoritetslivssyn for å drive med samfunnsfiendtlige aktiviteter.

Publisert: 4. des 2017

Det er ikke verdig en nasjon at religiøse minoriteter risikerer å bli sett som samfunnsfiender. Dessverre har Norge en lang historie med slik tenkning, der jødeparagrafen står som det fremste eksempelet. Grunnlovsparagrafen som fra 1814 understreket den evangelisk-lutherske religionen som landets verdigrunnlag, hadde i flere tiår et tillegg som nektet jøder, jesuitter og munkeordener adgang til riket.

Professor i historie ved Universitetet i Bergen, Frode Ulvund, peker på at norske forestillinger om at muslimer lever i parallellsamfunn, er tilnærmet identiske med de gamle anklagene mot jøder og ­jesuitter. I boken Nasjonens antiborgere har ­Ulvund sett nærmere nettopp på slike forestillingene om ­religiøse minoriteter som samfunnsfiender. Han ­peker på forestillingen om minoriteters illojalitet mot staten som en av de mest sentrale.

Slike forestillinger er ikke egnet til noe annet enn å skape splittelse og frykt i samfunnet vårt. Det finnes ikke noe jødisk overherredømme, det er en konspirasjonsteori fra skriftet Sions vise protokoller. Muslimene har ikke en agenda om å overta Europa.

Linda Noor, ­leder for den ­minoritetspolitiske tenketanken Minotenk, mener at fordommene kommer av at storsamfunnet ser på muslimer som en gruppe. I realiteten er det muslimske samfunnet så fragmentert at en felles agenda er umuliggjort.

Vi har alle et ansvar for at internasjonale stereotypier og konspirasjonsteorier ikke får feste seg i den norske samfunnsdebatten. Norge er ikke et land der en rekke religiøse minoriteter truer med å undergrave nasjonen, som antiborgere. Derimot består nasjonen Norge av en rekke ulike enkeltmennesker, med et spekter av ulike livssyn. De som er religiøse minoriteter burde slippe mistanker om at de ikke er lojale til staten og til norske verdier. Man er ikke enten muslim eller norsk.

Norge har mye å tape dersom storsamfunnet mistenker medborgere med minoritetslivssyn for å drive med samfunnsfiendtlige aktiviteter. Her trengs det mer tillit, mer kunnskap og mer dialog. Nasjonens borgere må slippe å bli oppfattet som samfunnsfiender.

6 liker  
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Norge har mye å tape dersom storsamfunnet mistenker medborgere med minoritetslivssyn for å drive med samfunnsfiendtlige aktiviteter. Her trengs det mer tillit, mer kunnskap og mer dialog. Nasjonens borgere må slippe å bli oppfattet som samfunnsfiender.

Skal tro hva som vil skje med VD om Vårt Land slutter med tråder som har til hensikt å bygge opp under den stigmatisering og sjablongtankegang som omtales her. Hvis man fx erklærer at fiendebildet ikke eksisterer og at det ikke er noe mer å diskutere på tomgang basert på personlige forestillinger om det motsatte.

Kommentar #2

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Koranklosser

Publisert over 3 år siden

Hva tenker dere da om våre politiske ledere som setter opp betongsperringer over alt, og som krever store mengder bevæpnet politi på store arrangementer? Er ikke det et uttrykk for mistanke? Eller er det et uttrykk for velbegrunnede tiltak for å beskytte landets innbyggere mot enkelte ekstreme tilhengere fra religionen islam?

Å sammenligne dagens muslimer med mellomkrigstidens jøder er stygt. Jødene ble uglesett og forfulgt fordi de var jøder - ikke på grunn av noe hadde gjort. Når det gjelder muslimer har vi sett nok av eksempler på hvordan de påvirker samfunnet, både i Norge og resten av Europa, og jeg liker ikke det jeg ser. Nylig var det et julemarked i Lyon som måtte avlyse fordi de ikke hadde råd til de sikkerhetstiltakene som krevdes. Her i Bergen har BT også ymtet frampå om at utgiftene til sikkerhet under lysfesten begynner å bli vel høye. Vi har ofret noe av det viktigste vi har ved å tillate muslimsk innvandring - nemlig vår egen sikkerhet. Og da hjelper det lite at de muslimene jeg kjenner er veldig hyggelige, eller at de aller fleste av dem ikke ville tenke tanken på terror en gang. Det skal bare én terrorist til for at det skal bli veldig uhyggelig. 

Kan VL forresten komme med noen positive konsekvenser av muslimsk innvandring for Norge og det norske folk? Jeg kan ikke komme på noe, men jeg har en liste med negative konsekvenser...

10 liker  
Kommentar #3

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Er det nok ikke å være fiende?

Publisert over 3 år siden

Den norske, og nordiske, sosialdemokratiske velferdsmodellen er basert på tillit, tilhørighet, lojalitet og fellesskap.

Det er en samfunnsmodell som krever at innbyggerne er en del av det forpliktende fellesskapet. 

Det er ikke nok at innbyggerne nøyer seg med ikke å være "fiender".

5 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke nok at innbyggerne nøyer seg med ikke å være "fiender".

Vanligvis bruker man det motsatte argument mot innvandrere. De går for å være litt for glade i det norske samfunnets verdier. 

Kommentar #5

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Verdier og verdier, fru Blom

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
De går for å være litt for glade i det norske samfunnets verdier. 

Dette med "går for" refererer nok mer til samfunnets materielle verdier enn til  samfunnets etiske og kulturelle verdier. Dessverre!

2 liker  
Kommentar #6

Trygve Berget

0 innlegg  26 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Så enig.  Jeg leste også innlegget, og støtter dine kommentarer fullt ut. Konspirasjonsteoriene mot muslimer trenger seg langt inn i kristne miljøer. Helt tragisk.  

1 liker  
Kommentar #7

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Trygve Berget. Gå til den siterte teksten.
Konspirasjonsteoriene mot muslimer trenger seg langt inn i kristne miljøer. Helt tragisk.  

Ja , i  Frankrike gikk dette så langt at  noen muslimer trengte seg inn i en kirke og skar strupen  av den knelende presten. 

4 liker  
Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Jøde- og jesuittparagrafene i Grunnloven

Publisert over 3 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Å sammenligne dagens muslimer med mellomkrigstidens jøder er stygt. Jødene ble uglesett og forfulgt fordi de var jøder - ikke på grunn av noe hadde gjort.

Jeg kan ikke se at det står noe i innlegget om "mellomkrigstidens jøder".  Det er forbudet mot jøder og jesuitter i Grunnloven (1814) som er omtalt - og begrunnelsen for forbudet blir berørt via henvisningene til Frode Ulvund.

Og hva var hovedbegrunnelsen for forbudet?  Jo, at disse minoritetene aldri ville kunne bli en del av det norske fellesskapet. Det ville, ut fra sin egenart og sine politiske (og religiøse) preferanser, med nødvendighet danne parallellsamfunn.  Grunnlovsfedrene (bl.a. Nicolai Wergeland) så for seg at jødene ville bli "en stat i staten"- og når det gjaldt jesuitter, ville man heller ikke kunne stole på deres samfunnslojalitet, siden de hadde som grunnleggende filosofi at "hensikten helliger midlet".

Og det er her sammenlikningen med deler av den sterke motstanden mot muslimske innvandrere i vår tid ligger.  De vil (hevdes det) - ut fra sin natur, kultur og religion - alltid danne parallellsamfunn. Man kan ikke stole på deres lojalitet overfor fellesskapet.

3 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Ja , i  Frankrike gikk dette så langt at  noen muslimer trengte seg inn i en kirke og skar strupen  av den knelende presten. 

Handlingen rystet den katolske kirke i Europa, helt inn i Vatikanet. Husker jeg ikke feil ba pave Frans om at man ikke måtte generalisere ut fra denne handlingen som også skjedde under en periode med flere terroranslag i Frankrike. 

Som Kvangersnes og mange andre vet kan man ikke bruke logikken om at selv om én person gjør noe, gjør alle det samme, deler av eller hele tiden. Det ville isåfall gi en slutning i retning av at om én er en sarkastisk og bitter mann er alle det, deler av eller hele tiden, hvilket antagelig også er like feil. Vi har lært at det er viktig å skille mellom ekstremister og normale mennesker, og det er for lettvint å bygge opp en fryktstruktur på at det alltid vil finnes én. På det viset kan ikke en eneste, ikke en gang Kvangersnes eller for den saks skyld jeg, vises hverken tillit eller respekt, for vårt bilde må være så totalt ensidig at ingen kan vises noen form for tillit eller respekt. Jeg er sikker på at Kvangersnes ikke vil være en del av en krigssone med slike fiendebilder som samfunnet i så fall nødvendigvis må bli. 

Ergo forsøker vi å gjøre minst mulig ut av ekstremitetene og bygge samfunnet rundt resten av oss for å redusere grobunnen for radikalisering. 

3 liker  
Kommentar #10

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Handlingen rystet den katolske kirke i Europa, helt inn i Vatikanet. Husker jeg ikke feil ba pave Frans om at man ikke måtte generalisere ut fra denne handlingen som også skjedde under en periode med flere terroranslag i Frankrike. 

Min kommentar om presten som ble oppsøkt inne i kirken  og slaktet, var en kommentar til Berget sin kommentar om det han kalte "konspirasjonsteorier som så tragisk trenger seg inn i kristne miljøer

. Nå handler dette ikke om konspirasjonsteorier. Det handler om fakta. De fakta forteller oss blant annet at f.eks, Frankrike lever i unntakstilstand. Frankrike  overvåker konstant over 18000 mennesker de mener er i stand til å gjøre det samme som det denne presten ble utsatt for. Bare  Paris blir overvåket av 36000 soldater for å hindre terror og vold. Politiet kan ikke klare denne oppgaven alene.

At denne ene handlingen, fordi han var katolsk  prest rystet Vatikanet, kan vi forstå, men heller ikke hos Vatikanet finnes det noe erkjennelse annet en den at vi  ikke må generalisere. Vi hører  om økende motstand mot pave Francis  syn på  på islam og hans bagatellisering av konsekvensene når det gjelder migrant- og flyktningstrømmen. 

 Den franske forfatteren Christian de Moliner sier noe om  konfliktens omfang og alvorlighet når han nylig lanserte ideen om  å dele opp Frankrike i en muslimsk sone og en fransk. Han erkjente at problemene og utviklingen har fått gått så langt at det ikke er mulig å leve  uten fare for borgerkrigens tilstander da rettsoppfatning og verdier i sharia  ikke kan forenes med vestlige og franske verdier. 30 % av muslimene i Frankrike ønsker sharia innført i følge Moliner.

  Forfatteren ble jo selvsagt angrepet fra begge sider av den politiske skala. Fra venstresiden for at han overdrev problemene og fra høyreside for at han ville gi etter for islamismen og la de få eiendomsrett over en del  Frankrike. Men bare det at han lanserte et slikt forslag, sier en del om situasjonen i Frankrike

Nå er ikke vi der Frankrike er, men vi kan komme der dersom naivitet og  naiv tolkning av "kristen barmhjertighet"  får råde grunnen alene. En kristen må realitetsorientere seg i denne verden, ellers   komme i den situasjon der han eller hun før eller senere  må trekke ned rullegardinen, eller bare snu seg bort.

Konflikter rundt islam og islamsk ideologi,  og den store innvandringen i Europa, er ikke konspirasjonsteorier, men realiteter. Kristiansen vil heller snakke om person i stedet for sak. Det forstår jeg godt.   

    

3 liker  
Kommentar #11

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Mener du altså

Publisert over 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
heller ikke hos Vatikanet finnes det noe erkjennelse annet en den at vi  ikke må generalisere.

at vi skal generalisere?

Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Men bare det at han lanserte et slikt forslag, sier en del om situasjonen i Frankrike

Mitt inntrykk av situasjonen i Frankrike er at siden de i flere tiår har hatt en radikal høyreside med sterke nasjonalistiske programposter, en åpenlys hatpropaganda mot alle som er uenige med dem, ikke minst mot president Macron, har de klart å skape et bilde av et land i krise. Igrunnen er det slett ikke slik. Frankrike har vel en enda strengere innvandringspolitikk enn Danmark-Norge, og deres muslimske befolkning generelt er ikke særlig stort problem. 

Det er lett å bruke Frankrike til å fiske i rørt vann fordi de interne forhold er ikke videre kjent i Norge. Slik kan man skape inntrykk av at det er mye verre enn det er. Samtidig som man peker på franske utfordringer burde man like ofte peke på at det faktisk skjer noe i samfunnet som peker i en annen retning enn skremmebildene. Du bruker myter om Frankrike som argumenter.

Fagforeningene, i hovedsak drevet av hvite menn, har bremset sosiale endringer i mange år. Nå har man en president som tar nye initiativ for å komme ut av stillstanden. Dette har i seg selv ingenting med muslimer å gjøre men er et generelt samfunnsproblem. 

Selv sosialdemokraten Lionel Jospin forsøkte å gjøre noe med det stivnede samfunnet så tidlig som i andre halvdel av nittitallet og ble til sist kastet av sine egne for forsøket. Symptomatisk har Macrons oppslutning falt dramatisk men han ser ut til å være upåvirket i sin reformiver for at Frankrike skal komme videre. Ved siden av Tyskland er Frankrike EUs sterkeste og mest internasjonale makt, siden man ikke lenger regner britene til det gode selskap. 

Hvis det er én ting franskmenn flest, enten de er hvite, av indokinesisk opphav, algerisk eller annet...har felles er det at de synger Marseillaisen med like stor begeistring. 

Jeg er glad for at jeg endelig nådde frem til deg med at man ikke skal hefte seg så mye med person men mere med sak. Jeg så meg lei på dine spydigheter og tok til motmæle. Nå anser vi den situasjonen avklart. 

1 liker  
Kommentar #13

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Norge har mye å tape dersom storsamfunnet mistenker medborgere med minoritetslivssyn for å drive med samfunnsfiendtlige aktiviteter. Her trengs det mer tillit, mer kunnskap og mer dialog. Nasjonens borgere må slippe å bli oppfattet som samfunnsfiender.

I den andre enden er naiviteten og vegring for sannheten en like stor trussel. Man skulle lære litt av det som skjedde rett før og under krigen.

3 liker  
Kommentar #14

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Ja , i  Frankrike gikk dette så langt at  noen muslimer trengte seg inn i en kirke og skar strupen  av den knelende presten. 

Det er fremdeles en ren teori at noen skulle ønske noe sånt  Norge, og om det skjer er det mange som ikke vil gjøre akkurat det.

2 liker  
Kommentar #15

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Norge har mye å tape dersom storsamfunnet mistenker medborgere med minoritetslivssyn for å drive med samfunnsfiendtlige aktiviteter. Her trengs det mer tillit, mer kunnskap og mer dialog. Nasjonens borgere må slippe å bli oppfattet som samfunnsfiender.

Jeg vil henlede oppmerksomheten på disse to trådene.

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11707836-yess-trump?side=2

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11707588-den-kristne-treenige-gud-er-ikke-allah

VD/Vårt Land må gjøre en definisjon av ekstremisme i samfunnet, om minoritetstenkning, og hva som rører seg innenfor minoriteter i et langt bredere perspektiv enn denne artikkelen åpner for. I de to nevnte trådene er det mer ekstremisme enn man vanligvis ser i spaltene i norske aviser. Her er det radikaliserte kristne som ytrer seg med en argumentasjon som må få hårene på ryggen til å reise seg på selv den mest kvinnelige redaktør.

Hvordan kunne vi la det skje? Hvordan kunne vi la kristenheten sitte i sine lønnkammer og lage disse mørke teoriene uten realitetsbehandling, uten balanse. Jo, ikke ser de tv, de oppgir at de ikke leser normale aviser eller nyhetskilder, og de er i tillegg stolte av sin forakt for fremmede. Jeg kan bare si at for meg tegner de et bilde av det norske samfunn som er meg rystende fremmed. Og de kommer fra min egen bakgård.

Den første gang jeg nevnte offentlig at jeg er homofil skjedde på VD. Det var i forbindelse med en debattant av samme kaliber som de øvrige radikaliserte hvor steining var temaet. Jeg tror fortsatt at man kan være bekymret for at om noen steines i Norge vil denne radikaliserte kristenheten forstå handlingen. De vil kanskje protestere litt for syns skyld, men de vil være takknemlige for at noen gjorde jobben. Jeg har noen ganger lurt på om jeg har vært for streng med ekstremkristne i min omtale. Nei, jeg har ikke tatt hardt nok i. Reglene for VD setter sine begrensninger. Det burde vært tatt hardere i, og VD har en jobb å gjøre med å formidle til kristenheten i Norge hva som er bærekraftig religion og ikke, og gjøre seg til talerør for en sunn og levedyktig kristendom.

Etter gårsdagens beslutning i Washington ser vi at konsekvensene kommer som perler på en snor. Uroen er startet. VD som en verdibasert og kristeligsinnet side, må gjøre seg opp en oppfatning om man ønsker å bli oppfattet som et talerør som bærer ved til bålet som kan komme til å fortære hele Midtøsten.

Norske muslimer er antagelig blandt noe av det fredeligste verden har sett. Norske kristne derimot...

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere