Geir Jørgen Bekkevold

21

Familien rundt forhandlingsbordet

Familien er samfunnets viktigste fellesskap, og barnas første flokk. For KrF er det derfor avgjørende at familien løftes frem, ikke bare med store ord, men rundt forhandlingsbordet når landets største budsjett fastsettes.

Publisert: 1. des 2017

Alle politikere snakker varmt om familiens betydning som samfunnets viktigste byggestein. Men når prioriteringene skal gjøres, og det veies mellom familiens behov og arbeidslivets krav, blir det altfor ofte familiene som taper. Så også når statsbudsjettet skal fastsettes og fellesskapets store pengesekk skal fordeles. Altfor ofte er det langsiktige og helhetlige perspektivet på familiepolitikken fraværende: At trygge familier er avgjørende for å oppfostre neste generasjons samfunnsborgere og arbeidstakere, at foreldre i det hele tatt velger å få barn er avgjørende for vårt lands fremtidige bærekraft, og at omsorg også kan være et fullverdig og viktig arbeid for samfunnet.

Oppvurdering av omsorgsarbeid

KrF har alltid hevdet at omsorgsarbeid må løftes både i anseelse og anerkjennelse. Dette gjelder omsorgsarbeid innenfor, så vel som utenfor hjemmets fire vegger. Vi vet at kvinner er overrepresentert i omsorgsyrker utenfor hjemmet, i tillegg til at de i stor grad fortsatt tar hovedansvar for barn og eldre foreldre som trenger omsorg og pleie. Likestillingsarbeid må gjøres på to fronter: Politikken må tilrettelegge for at flere menn tar økt omsorgsansvar på hjemmefronten, samtidig som omsorgsarbeid må oppvurderes både av politikere og samfunnet for øvrig. Vi er helt avhengig av at foreldre velger å ta seg av nyfødte barn, på samme måte som et godt og inkluderende samfunn er avhengig av at unge menn og kvinner velger omsorgsarbeid som karrierevei.

Med dette som utgangspunkt har det vært spesielt viktig for KrF å løfte de familiene som har spesielle behov på omsorgssiden. Foreldre som er i den enormt krevende situasjonen at de må se sine barn kjempe mot alvorlig sykdom, skal ikke måtte kjempe mot systemet for å kunne være hjemme og til stede for sine syke barn. Pleiepengeordningen handler nettopp om at vi som samfunn anser disse omsorgspersonene for verdige lønnsmottakere. Som foreldre til alvorlig syke barn er de uerstattelige i møte med det omsorgsbehovet som oppstår. For KrF var pleiepenger derfor et prioritert gjennomslag i budsjettforhandlingene.

En hjelpende hånd

Familievern handler ganske enkelt om at det finnes et system som sikrer at noen rekker ut en hjelpende hånd til familier som sliter. Enten det er eskalerende konflikter mellom foreldrene, barn som er redd for en aggressiv pappa eller gruer seg til jul fordi mamma drikker for mye da. Familievern og barnevern skal sikre barn en trygg oppvekst og gi hjelp til foreldre som møter utfordringer. KrF ønsker å gjøre terskelen så lav som mulig for å søke hjelp. Vi vet at skilsmisser i mange tilfeller innebærer en enorm emosjonell påkjenning for barna, i tillegg til de materielle samfunnskostnadene. Mange vegrer seg for å snakke om kostnadene ved skilsmissene fordi det angår oss alle, og vi står derfor fort i fare for å fremstå fordømmende og som steinkastere i glasshus. Men prisen barna betaler er for høy til at KrF kan sitte stille i båten.

Et styrket familievern, sammen med veiledningstilbud til par før de gifter seg, når de har fått sitt første barn og når de får tenåringer i hus, er konkrete tiltak KrF jobber for. Å investere i familievern er primært en investering i god barndom, men også en samfunnsøkonomisk investering for fremtiden. Derfor løftet KrF familievernstiltak med nærmere 60 mill. kroner i årets budsjett.

Dobbel glede, dobbel omsorg

Det siste budsjettgjennomslaget på familiefronten jeg med stolthet vil løfte, er de fire ekstra månedene med tvillingforeldrepermisjon som KrF fikk kjempet gjennom. Dette er fire helt nye, friske permisjonsmåneder som gis tvillingforeldre i den mest kaotiske fasen, hvor de to nye verdensborgerne trenger mat, pleie og omsorg døgnet rundt. Målet vårt er at tvillingforeldre skal få dobbelpermisjon hele veien, men dette må vi ta i etapper. Allerede har vi fått mange tilbakemeldinger fra tvillingforeldre som gleder seg stort på vegne av fremtidige tvillingforeldre som skal få mer tid enn de selv fikk som ferske foreldre til to.

Tvillingforeldrepermisjon handler ikke bare om at KrF anerkjenner at det faktisk er et dobbelt omsorgsbehov når to små melder sin ankomst samtidig, men det handler om at vi ønsker et inkluderende fellesskap. Vi kjemper for et samfunn som ikke vil sortere bort et av to tvillingfostre, vi kjemper for et samfunn som gjør det mulig for unge foreldre å bære frem et barn selv om de ikke har vært i arbeidslivet lenge nok til å motta foreldrepermisjon. Derfor har vi også prioritert å øke engangsstønaden både i fjorårets og årets budsjettforhandlinger. Målet vårt er at den skal følge grunnbeløpet i folketrygden, slik at den er sikret årlig lønns- og prisvekstjustering.

KrF vil at Norge skal være verdens beste land for familier og barn å bo i. Da må vi ha familiefokus når vi jobber med tall og budsjett, og legger planene for fremtiden. KrF er fortsatt Stortingets familieparti, noe som også kommer til syne i budsjettprioriteringene våre.   

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere