Anne Jensen

36

Hva er kristenliv?

Er det å ha "rette" meninger? En kristen bekjennelse? Stå for noe? Være "mot" noe? Lese bibelen og kunne den?

Publisert: 1. des 2017  /  654 visninger.

Hva er egentlig kristenliv?

For meg har det nå i en lang periode vært å ta avstand...

Jeg tar avstand fra den typiske(?) "kristne" mistroiskheten: "Er du i feil menighet, har en feil lære, lytter til feil predikanter, så vil jeg ikke uten videre godta at du er kristen. I beste fall så er du kristen, men religiøs."

Jeg tar avstand fra "superpredikanter": De som tror(?) stort, snakker med store ord og serverer tilhørerne fagre løfter, dersom man "bare" tror (og betaler).

Jeg tar avstand fra slike som legger ekstra byrder på mennesker, ved å fortelle dem at de ikke hadde nok tro. Joda, de hadde nok tro til å bli frelst, men den type tro som "kreves"(!) for å bli helbredet, hadde de dessverre ikke. "Gud gir ikke til slike."

Jeg tar avstand fra de som heller ugyldiggjør andres tro, fordi den (i øyeblikket!) er "feil", istedenfor å stille opp som "heiagjeng". Vi er alle underveis.

Jeg tar avstand fra den åndelige "strebingen", der det å "ha den hellige ånd", blir ensbetydende med "åndelig kvalitet", på alt som blir sagt som inneholder et bibelord eller "Gud" og "Jesus".

Jeg tar avstand fra de som tror de er "lys og salt" fordi de har "kristne" holdninger, "kristne" meninger og "kristne" standpunkt, uten at de er klar over at de "slår i hel med bokstaven" (2.Kor.3:6)

Men hva er det da som gjenstår? 

Hva er kristenliv?

Kanskje(?) å bli preget av Han som er Livet. (Joh.14:6, Gal.3.20)

Kjenne Faderen og Sønnen (Joh.17:3)

Og (for å si det på "kristensk") komme i hu at overfor Gud, stiller ingen  av oss med "fordeler" eller "ekstra kvalitet" (Rom.3:22-24)

6 liker  
Kommentar #1

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Ugresset blant oss

Publisert nesten 4 år siden

Poenget med lignelsen om ugresset i hveten er det ikke er vår jobb å luke bort ugresset (Matt 13:36-ff).  Det er englene og har den jobben.  Det å snakke ned andre guds tjenere er ikke noe som er ønsket av vår Gud.  

I Moseloven står det av man ikke skal missbruke Guds navn.  Men for å missbruke Guds navn - må man først lære å bruke det.  Når du har lært å bruke Guds navn kan du driste deg til å lese Markus 16:17-18.  Dette er eksamen for de som virkelig vil kalle seg troende kristne.  Kristus er I deg og vi alle er I Kristus.Men Guds navn kan også brukes til andre ting enn det som er nevnt i Markus 16:17-18 - det er å missbruke Guds navn.

Kommentar #2

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Kald - varm og lunken

Publisert nesten 4 år siden

Kald i åndelig betydning er det menneske som i sitt indre er uberørt av innflytelsen fra Guds ord og Ånd.  Kulde kan også kjennetegne den som etter å ha mistet livet i Gud er sunket tilbake til det naturlige menneskets nivå og livsførsel.

Varm regnes det menneske å være som helhjertet har innviet sin person med ånd, sjel og legeme til Gud.

I motsetning til den åndelig kalde har den åndelig lunkne en gang opplevd Guds ords og Ånds vekkende og livgivende innflytelse.  Men personen jager ikke etter fullkommenhet verken i erkjennelse eller moralsk ferd, men lever i en falsk tilfredshet med seg selv og sin tilstand - i en falsk selvvurdering - i selvbedrag og manglende avhengighetsfølelse i forhold til Gud.  Den lunkne vil ikke fornekte Kristus, men i sin selvrettferdighet lukker personen seg ute fra samfunnet med Kristus.

Det er nødvendig at den lunkne erkjenner sin kalde tilstand - bekjenner sin usigelige fattigdom og fortapthet, for å motta "gullet gødet i ild (Åp. 3:18) - de sanne himmelske verdier.  Lunkenhet må ikke oppfattes som noen "gjennomgangsstilling" på vei mot varme eller mot kulde.  Den åndelige lunkenhet er nemlig i sin natur et fullstendig statisk forhold.

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Eksempler?

Publisert nesten 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
sunket tilbake til det naturlige menneskets nivå og livsførsel.

Hva mener du med dette?  

Har du noen eksempler på hva som kjennetegner "det naturlige menneskets nivå og livsførsel"?

1 liker  
Kommentar #4

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Det er nødvendig at den lunkne erkjenner sin kalde tilstand - bekjenner sin usigelige fattigdom og fortapthet, for å motta "gullet gødet i ild (Åp. 3:18) - de sanne himmelske verdier.  Lunkenhet må ikke oppfattes som noen "gjennomgangsstilling" på vei mot varme eller mot kulde.  Den åndelige lunkenhet er nemlig i sin natur et fullstendig statisk forhold.

Husker begrepene. Og de blir brukt utelukkende av "brennende", "åndelige" kristne, til å plassere andre mennesker "utenfor".

"Er du ikke som oss, tenker du ikke som oss, gjør du ikke som oss, er du ikke brennende som oss, men lunken eller kald".

Jeg tar avstand fra slikt også! 

3 liker  
Kommentar #5

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Ok

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Markus 16:17-18.  Dette er eksamen for de som virkelig vil kalle seg troende kristne.  

Men da er det etter de første kristne, desverre ikke så veldig mange av oss...

1 liker  
Kommentar #6

Ingar Eriksen

4 innlegg  284 kommentarer

Ja, dette er kristenlivet! :-)

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Hva er kristenliv?

Kanskje(?) å bli preget av Han som er Livet. (Joh.14:6, Gal.3.20)

Kjenne Faderen og Sønnen (Joh.17:3)

Ja, de linjene du skriver over ER kristenlivet, og det er godt å lese! :-) Fellesskap med Far og Jesus vår bror, og dette skjer gjennom DHÅ.

Etter dette kommer det noen "saker" som er helt naturlig for en kristen: Fellesskap med andre troende og være "lys og salt i denne verden". Og da begynner gjerne problemene...? ;-) Jeg har mine synspunkter på dette og hint, men de er underordnet de linjene du skrev over!

Velsigna god dag! :-)

1 liker  
Kommentar #7

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

«Stå opp, ta din seng og gå»

Publisert nesten 4 år siden

Jeg oppfatter evangeliet som virkelig grensesprengende; det handler om å gå inn i livet - i fellesskapet. Ikke distansere seg sammen med liketroende i trygge rom, hvor det ender med usunn og elitistisk tribalisering. Men det er jo nettopp dette fenomenet som sprer seg mer og mer. 

 

Var inte rädd

Var inte rädd. Det finns ett hemligt tecken,

Ett namn som skyddar dig nu när du går.

Din ensamhet har stränder in mot ljuset .

Var inte rädd i Sanden finns det spår.

 

Han älskar dig, han väntar dig i kväll –

En  kväll när du förstår hans hemlöshet

Och hur han längtar efter dina steg :

Från evighet har han stämt möte här.

 

Var inte rädd. Det finns en mörklagd hamn,

Du ser den inte nu, men färdas dit.

En dag skall du bekänna högt hans namn,

Hans kärleks frid som ingenting begär.

 

Du är på väg. En dag blir natten vit.

En dag och stjärnor växer ur hans famn.

Var inte rädd. Det finns en mörklagd hamn,

du ser den inte nu, men färdas dit.

(Ylva Eggehorn)

 

(Det finnes en flott innspilling på Spotify av Toni Holgersson!)

 

Spør man om hva som er meningen med livet, så er svaret: LEV DET! Dvs tre inn i den sammenheng du faktisk befinner deg i - i stort som i smått; gå ut i samfunnet og den utfordrende virkeligheten igjen. Under den livsgaven vi fikk og vil ha, men like vel ikke alltid trives med: Friheten, valget og ansvaret. Her er Gud selv garantisten for at du aldri er alene, og at Han ubetinget er med deg neste gang du tryner i grøften og blir motarbeidet og mistrodd. For det blir vi, på nytt og på nytt. Men dog: Når din verdi allerede er gitt og garantert av Herren selv, så kan vi slippe taket i de krefter som allerede har impregnert samfunnet for meget på alle nivåer: 

Vi slipper å delta i konkurransekjøret, i rivalisering og statusjag. Vi trenger ikke lenger å gjøre oss elsk-verdige, fordi vi allerede er akseptert og elsket av eksistensens forutsetning Gud selv. Dette er vel ganske gode og evig aktuelle nyheter? Men de når visst ikke frem i mylderet av det mer enn varierte mangfold på overflaten som er kompensering for manglende dybde og ekthet. 

PS: Vendingen "det naturlige menneskets nivå og livsførsel" fungerer, slik jeg ser det, heller dårlig - om man altså mener å kontrastere dette til et liv som Guds elskede skapning i Kristus. Vendingen danner lett uheldige konnotasjoner som lett ender med et  "oss og dem" som ikke er i fase med Den Hellige Ånds fordrende puls. Snarere tvert imot, så mener jeg at det naturlige menneskets nivå og livsførsel er uttrykk for den man egentlig er qua Guds skapning. Det er dit vi skal strekke oss. Og det er dette som er veien. På den veien er vi aldri alene; Kristus selv er med. Men vi må dog ikke sette oss ned og stirre beundrende på fingeren som peker fremfor å gå og snuble sjanglende på veien det pekes. 

 

Getsemane:

 

Han var en så liten och klen artist
att han kände sig mer än lovligt trist.

Då satte han sig vid sin Faber 2
en vacker afton och skrev som så:

Gud har i sin fotografiateljé
ett mörkrum som heter Getsemane.

Där växer det klara bilder fram
för den som är lugn och allvarsam.

Men den som är rädd – för köld och ris,
får aldrig en blomst i paradis.

Hans liv blir liksom en öde slätt
av inga silverne tårar vätt.

I purpur, kanske, och glans han gick,
men blicken hans var en tiggarblick.

Till aska kom han men aldrig brand
och månen ler åt hans tomma hand.

Ty den som är rädd för Getsemane
har ingenting alls att få eller ge.

 

(Nils Ferlin)

 

 

 

 

 

 

4 liker  
Kommentar #8

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
På den veien er vi aldri alene; Kristus selv er med. Men vi må dog ikke sette oss ned og stirre beundrende på fingeren som peker fremfor å gå og snuble sjanglende på veien det peke

Av Svein Ellingsen:


Det finnes en dyrebar rose

som aldri skal visne hen,

den trosser all frost på jorden

og blomstrer og blomstrer igjen.

 

Den blomstret ved foten av Sinai

for Moses, med flammende ild;

den brennende busk var Guds løfte

om frelse, da alt stod på spill.

 

Den blomstret i Betlehems vinter,

den blomstret i Nasarets vår,

den blomstret som flammer i torner 

i Golgatas blødende sår

 

Den blomstrer fremdeles i verden

og dufter av sommer, til trøst

for alle som bøyes av smerte

i jordlivets nakne høst

 

Å, brennende rose som blomstrer

i kulde i smerte og savn!

Å, hellige tegn på jorden!

Guds kjærlighet er dens navn.

Kommentar #9

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Ingar Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Etter dette kommer det noen "saker" som er helt naturlig for en kristen: Fellesskap med andre troende og være "lys og salt i denne verden". Og da begynner gjerne problemene...? ;

Ja, for man blir ikke helt enige om hva "lys og salt" er. 

Er ikke spesielt forbilledlig å ta til orde mot innvandring f.eks."Lyser" ikke spesielt godt av slike ;-) 

Men det er min mening, bare litt "gøy" å si her...

1 liker  
Kommentar #10

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
PS: Vendingen "det naturlige menneskets nivå og livsførsel" fungerer, slik jeg ser det, heller dårlig - om man altså mener å kontrastere dette til et liv som Guds elskede skapning i Kristus.

Ikke bra å åndeliggjøre mennesket på den måten, nei. 

Vi er alle, helt uavhengig av bibelsyn, tro, livsførsel, naturlige mennesker, på naturlig nivå. Vi kommer ikke lenger "opp" enn det (så lenge vi er ufullkommne).

2 liker  
Kommentar #11

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

jammen...

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
(så lenge vi er ufullkommne).

Anne da -- har du ikke fått med deg at Golgata har vært. I Guds øyne er vi I Kristus og vi er fullkomne.  Det er bare opp til oss å tro det - og nyte det å være i hans nåde - så lenge vi tror på ham som ble hengt på et kors for våre missgjerninger - knust for våre sykdommer.  Ta i mot i tro. Lev for Kristus i tro. Gå ut - tjen herren med glede - på din måte - slik vi andre gjør det på vår måte.

2 liker  
Kommentar #12

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
har du ikke fått med deg at Golgata har vært. I Guds øyne er vi I Kristus og vi er fullkomne.  Det er bare opp til oss å tro det - og nyte det å være i hans nåde - så lenge vi tror på ham som ble hengt på et kors for våre missgjerninger - knust for våre sykdommer.  Ta i mot i tro. Lev for Kristus i tro. Gå ut - tjen herren med glede - på din måte - slik vi andre gjør det på vår måte.

Ja, jeg gjør i grunnen det. Men selv om vi er fullkommen "I Kristus", så er vi ikke fullkommen menneskelig sett sagt, og det må vi også dessverre(?) forholde oss til.

2 liker  
Kommentar #13

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Bakstekjærringene...

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
fullkommen menneskelig sett

I Jakobs brev  Kapittel  5 , vers 14  står det noe slikt ca : "Har noen problemer med julebaksten skal man be til seg baksetekjærringene og de skal hjelpe deg med oppskriftene og metodene - ha litt mer olje og sammen skal dere gi bort velsignede flotte kaker til kirkekaffen.  Fortell derfor oppskriftene og erfaringene til hverandre. Vers 16 er viktigst : Fortell derfor om de brente julekakene til hverandre så kan du og basktekjærringene bli til bedre sammen med deg og du lære av dem - og sammen finner dere en oppskrift på enda bedre  julekaker.

Et fullkomment menneske vil aldri oppleve gleden av å vokse sammen med andre. Bruk din ufullkommenhet sammen med andre i Guds tjeneste. Eller som en av mine åndelige fedre pleide å si - "Vi må jo bruke dumheten til noe - vi som har fått så mye av den".

Ha en velsignet soldag.

Kommentar #14

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Eller som en av mine åndelige fedre pleide å si - "Vi må jo bruke dumheten til noe - vi som har fått så mye av den".

Sant 😀 Eller som en sa "Bedre å holde munn og la folk tro at du er dum, enn å åpne munnen og fjerne all tvil".

Takk, og velsignet dag til deg også.

1 liker  
Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Kornkammeret til julebaksten?

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Jakobs brev  Kapittel  5 , vers 14  står det noe slikt ca : "Har noen problemer med julebaksten skal man be til seg baksetekjærringene og de skal hjelpe deg med oppskriftene og metodene - ha litt mer olje og sammen skal dere gi bort velsignede flotte kaker til kirkekaffen.

Kan du ikke heller ta frem disse versene om Himlenes rike da? De passer bedre inn med Annes hovedinnlegg... (Luk.13.20.21: Igjen sa han: «Hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Det er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.)

Her går det på de 7 usyrede brøds dager (2.Mos.12.15) - 2.Mos.13.6-7: I sju dager skal du spise usyret brød, og den sjuende dagen skal det være høytid for  Herren. Alle de sju dagene skal du spise usyret brød. Det må ikke finnes noe som er syret hos deg, i hele landet må det ikke finnes noen surdeig...

3.Mos.7.13  (Andre offerlover)  I tillegg til kakene skal han bære fram syret brød som sitt offer sammen med takkofferet og fredsofferet.

Til gjengjeld står det i Matt.6.33-34: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage...

Men hvor er Guds rike og når kommer så dette hvis hver dag er en plage?

Det er gitt Markus instrukser som er verdt å tenke over i lignelsen om såkornet:

Og han sa: «Med Guds rike er det slik: Det er som når en mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer.

Av seg selv gir jorden grøde, først strå, så aks og til sist modent korn i akset. Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet.

Dersom kornet ikke er modent, kalles det bare for en spire ( Jes 61,11 viser til Jes 45,8

Se også: Jer 23,5 viser til Jes 4,2, Jes 11,1ff, Jer 33,15ff, Sak 3,8, Sak 6,12
Note : en rettferdig spire: betegnelse på den rettferdige kongen (Messias) som skal frelse Israel. Jf. Jes 4,2.

Se, dager skal komme,  sier  Herren, da jeg reiser opp  en rettferdig spire for David. Kongen skal regjere med visdom og gjøre det som er rett og rettferdig  i landet.
v6 I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Og dette er navnet han skal få: Herren, vår rettferdighet.

Bedøm dette ut fra hva som er blitt anskueliggjort. Har vi sett noe til dette ennå?

Kommentar #16

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg gjør i grunnen det. Men selv om vi er fullkommen "I Kristus", så er vi ikke fullkommen menneskelig sett sagt, og det må vi også dessverre(?) forholde oss til.

Kan ikke fri oss fra det, nei. Likevel er jeg enig med Haugen, og enig med deg - så hvordan gjør man det, som ufullkommen person lever fullkomment i Kristus?

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vente på oppfyllelsen til alle profetene? (Åp.22.7)

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
hvordan gjør man det, som ufullkommen person lever fullkomment i Kristus?

Og til det fullkomne kommer liksom Kristus. = 1.Kor.13.9-10: For vi forstår stykkevis  og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, ta slutt.

Luk.24.25-27: Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.

Det fullkomne er liksom herligheten selv det. (Åp.21.23) Fullkommenhet i Kristus er som følger: 1.Kor.15.22-23, 2.Kor.5.17: Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!, Gal.6.15 og Kol.3.1-10.

1 liker  
Kommentar #18

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Og til det fullkomne kommer liksom Kristus. = 1.Kor.13.9-10: For vi forstår stykkevis  og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, ta slutt.

Luk.24.25-27: Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.

Det fullkomne er liksom herligheten selv det. (Åp.21.23) Fullkommenhet i Kristus er som følger: 1.Kor.15.22-23, 2.Kor.5.17: Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!, Gal.6.15 og Kol.3.1-10.

Jeg tror at hver enkelt av oss nok er klar over sin ufullkommenhet, og hvordan da være fullkommen - likevel?

Akkurat nå legger jeg skriften til side, og forsøker å få noen til å vise hvordan man gjør det. 

Kommentar #19

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Kan ikke fri oss fra det, nei. Likevel er jeg enig med Haugen, og enig med deg - så hvordan gjør man det, som ufullkommen person lever fullkomment i Kristus?

Godt spørsmål. Der vi kommer til kort, kommer Guds nåde oss til hjelp?

1 liker  
Kommentar #20

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Godt spørsmål. Der vi kommer til kort, kommer Guds nåde oss til hjelp?

Gjør jo det. 

Vær fullkommen som Eders Fader i himmelen er fullkommen - er en befaling. Dåpspakten, nadverden, er en forpliktelse til å være lydhøre, å være lydige. Det er utgangspunktet - så hvordan gjør vi det? 

Det lar seg ikke gjøre uten et eller annet mirakuløst grep. Han ber om noe jeg ikke kan. Så det må et tillegg til, noe utenfra som endrer mitt bidrag, om jeg forsøker.

Den grunnleggende læresetning i evangeliet er: Følg Kristus!

Disiplene utførte fullkomne handlinger under Kristus. Etter pinsedagen endret disiplene seg som mennesker, så det som kommer i tillegg til, som en følge av deres tro og vilje til å følge Kristus, er at Gud var tilstede i deres liv, selv om Kristus hadde fart opp til himmelen. De var nær til Ham og Han var nær til dem. 

Kristus fulgte faderen hele tiden og søkte fullkommenhet med Faderen som eksempel - og Han var fullkommen. Disiplene var vitne til hvordan Kristus vant den store seier ved å gi sitt liv "for den gode sak", altså vår frelse. 

Hva hindrer oss i dag til å følge Kristus på samme måte - for befalingen er den samme, like levende og like sann som da den ble uttalt?

Kommentar #21

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Godt spørsmål. Der vi kommer til kort, kommer Guds nåde oss til hjelp?

Ja!

Jesu har gjort alt det vanskelige for de som tror.  I tillegg blir vi ved tro ett med Jesu legeme.

Slik vi blir ett med Jesus ved tro - er vi fullkomne og rettferdige.

Det skjer kun ved tro. Da vi er del av Jesu legeme - da er den som tror rettferdig og  fullkommen.

Da Jesus er fullkommen er de som tror fullkommen.

Slik Jesus fikk DHÅ over seg da Han ble døpt - da får også vi DHÅ da vi døpes i Faderen, Sønnen og DHÅs navn.

Da Jesus ble omskjært den 8. dagen - da er også vi omskjært.  Og del av både den 1. og den 2. pakt - den evigvarende pakten.

Da Jesu oppsto fra de døde - da oppstår også den som tror - til evig liv.

Rom 6 forteller oss om oppstandelsen og vår fullkommenhet i Jesu legeme.

For eksempel Rom 6, 14

14 Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden.

Kommentar #22

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hva hindrer oss i dag til å følge Kristus på samme måte - for befalingen er den samme, like levende og like sann som da den ble uttalt?

Ja, men jeg synes ikke vi skal late som om vi får det helt til. Det var vel et av mine største "ankepunkt" mot det menigjetsmiljøet jeg en gang forlot,- lignet ikke på bibelen, selv om man kalte det "bibeltro".

1 liker  
Kommentar #23

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Da Jesus er fullkommen er de som tror fullkommen.

"I Kristus", ja. Men som sagt, vi må alle fortsatt slite med vår (og andres) ufullkommenhet. Jeg tror Gud er klar over våre feil, men ser forbi det og til våre "hjerter". Det er det som er nåde?

2 liker  
Kommentar #24

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Guds nåde for alle oss syndere

Publisert nesten 4 år siden

Jeg tror du har grepet dette rett, Anne. Selv om vi tror, er vi fortsatt ufullkomne i dette livet. Guds nåde er at Han forbarmer seg over oss til tross for vår ufullkommenhet. I dette menneskelivet må vi fortsatt streve med våre skrøpeligheter. 

Kanskje må vi også streve litt med dem som tror de er fullkomne fordi de mener at de har mottatt Ånden på en helt særskilt måte, og som derfor tror at de er løst fra de trivialiteter som vi alminnelige kristne fortsatt er heftet med.       

2 liker  
Kommentar #25

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Kanskje må vi også streve litt med dem som tror de er fullkomne fordi de mener at de har mottatt Ånden på en helt særskilt måte, og som derfor tror at de er løst fra de trivialiteter som vi alminnelige kristne fortsatt er heftet med.    

Strever du med andre troende?  Fordømmelsene sitter løst hos deg.  Merkelig at du mener å sitte i en posisjon der du mener du er bedre enn andre.

Hvem er du tenker på som du mener er løst fra livets trivialiteter? 

Kommentar #26

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Kanskje må vi også streve litt med dem som tror de er fullkomne fordi de mener at de har mottatt Ånden på en helt særskilt måte, og som derfor tror at de er løst fra de trivialiteter som vi alminnelige kristne fortsatt er heftet med.       

Vel, de er nøye på å si at "heller ikke vi er feilfri" (som om ikke det skulle være åpenbart), men kanskje ikke så flinke på å kjenne sin egen begrensning, når det kommer til menneskelig innsikt og god takt og tone. Slike har jeg problemer med, ja.

1 liker  
Kommentar #27

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Ja, men jeg synes ikke vi skal late som om vi får det helt til. Det var vel et av mine største "ankepunkt" mot det menigjetsmiljøet jeg en gang forlot,- lignet ikke på bibelen, selv om man kalte det "bibeltro".

Jeg synes jeg gjorde det helt klart og tydelig at "vi" får det ikke til, hvis vi tenker på oss mennesker - alene. VI får det til sammen med Gud. Skulle vi bruke matematikk vil jeg tro at rundt 99% er Guds kraft, og 1 % er vår tro. Å få det til hele tiden er enda vanskeligere. Min erfaring er at så fort vi tror at vi (alene) får det til, så trekker Gud seg litt unna. Dermed lærer vi at alene er det håpløst, slik som man hele tiden sier at det er nåden som gir oss frelsen. Av oss selv kan vi ikke gjøre noe, men vi kan gripe Guds utstrakte hånd og la oss lede.

1 liker  
Kommentar #28

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Nå ble jeg (kanskje litt sent) usikker på hva du mener vi skal "få til"?

 Mitt poeng er bare at selv om vi er "hellig pg feilfri for Gud", så er vi like fullt mennesker, med feil og mangler. Vi må ikke la "det perfekte åndelige" dominere så mye at vi glemmer at det er menneskelig å feile og at vi gjør det.

Jeg er ikke lenger så "åndelig ambisiøs". Prøver å leve kristenlivet i hverdagen, uten å forsøke å "gå på vannet". For de som (fortsatt) tenler "stort" (vekkelse, reformasjon, et forvandlet land osv) kan nok det virke "lunkent", men for meg (og folk flest vil jeg tro), er det nok.

Og så tror jeg Guds agape møter oss der vi er, og ikke der vi bør være. Rom.12 sier noe om "mål av tro". Det tillater oss å være forskjellig, selv om man (kanskje) har det samme håp.

Kommentar #29

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Kanskje må vi også streve litt med dem som tror de er fullkomne fordi de mener at de har mottatt Ånden på en helt særskilt måte, og som derfor tror at de er løst fra de trivialiteter som vi alminnelige kristne fortsatt er heftet med.

Der har vi et problem, om vi tror som "vanlige" kristne at vi lodder sannheten i en annen. Jeg innrømmer at jeg har slitt veldig med meg selv, når jeg hadde de tanker du her stiller som et spørsmål: Kanskje må vi også streve med den som osv.

Det har jeg gjort i en periode, inntil en klar og tydelige beskjed ovenfra sa at: "Det er ikke ditt problem!" Med trykk på ditt. Med andre ord at det problemet ikke var mitt, men Guds sitt. Klarere går det vel ikke an å si at mitt problem er langt mer aktuelt i mitt strev enn andres. Jeg opplevde også, at da jeg trodde jeg hadde en oppgave i å hjelpe andre med deres problem, mistet jeg evnen til å gjøre noe som helst med mitt eget!

Vel kan vi debattere her på VD, for dette er debattsider, og tåler man ikke en "trøkk" her, kan man holde seg unna. Annerledes er det nærmere til personer i kretsen.

2 liker  
Kommentar #30

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Nå ble jeg (kanskje litt sent) usikker på hva du mener vi skal "få til"?

Nå ble jeg (kanskje litt sent) usikker på hva du mener vi skal "få til"?

"Mitt poeng er bare at selv om vi er "hellig pg feilfri for Gud", så er vi like fullt mennesker, med feil og mangler. Vi må ikke la "det perfekte åndelige" dominere så mye at vi glemmer at det er menneskelig å feile og at vi gjør det."

Nå skjønner ikke jeg deg. "Hellig og feilfri for Gud"? Hvem er hellig og feilfri for Gud? Er det ikke Han som dømmer oss, ikke vi som dømmer Ham. Gud kjenner meg og hver eneste svakhet og feil jeg har! Gjett om jeg har fått beskjed! Når Han sier: "Den jeg elske den tukter jeg!", så er det jo nettopp fordi jeg trenger irettesettelse, veiledning, opplysning og forklaring. Det har ikke manglet i mitt liv, likevel er jeg full av feil og svakheter.

Jeg er ikke lenger så "åndelig ambisiøs". Prøver å leve kristenlivet i hverdagen, uten å forsøke å "gå på vannet". For de som (fortsatt) tenler "stort" (vekkelse, reformasjon, et forvandlet land osv) kan nok det virke "lunkent", men for meg (og folk flest vil jeg tro), er det nok.

Jeg tror at det å gå på vannet er en læring vi skal ta til oss. Da Kristus gikk på vannet, og Peter så det - ropte Peter ut, om ikke han også kunne gå mot Herren, på vannet. Jesus bekreftet og Peter begynte å gå. Hvor mange skritt han gikk før han sank i vites ikke, men Jesus gikk bort til ham, tok ham ved hånden og reiste ham opp - ut av vannet, samtidig spurte Jesus: "Hvor er din tro?"

Jesus gikk ikke på vannet, ingen kan gå på vannet - Jesus gikk på tro!

Forøvrig, ikke som en fleip, mer som en ettertanke - jeg går på vann hver gang det regner. Det må være noe solid under - hvem har slik tro?

Og så tror jeg Guds agape møter oss der vi er, og ikke der vi bør være. Rom.12 sier noe om "mål av tro". Det tillater oss å være forskjellig, selv om man (kanskje) har det samme håp.

Nå er kristenlivet ditt, ditt eget. Det er selvfølgelig et søskenforhold mellom deg og alle andre kristne, men i første rekke er det barn/Fader forholdet som er ditt kristenliv - slik ser jeg det. Slik er det for meg. Selvfølgelig møter vår Fader oss i krysningen hvor vi ikke strekker til. Hans kraft og styrke blir tilgjengelig når vi trenger det, gjennom tro. 

Tro er en pågående øvelse. Når vi ikke lenger trenger brostein under føttene for å kunne gå på vann, så si gjerne i fra. Foreløpig er vi alle på samme vei. Noen lenger der framme, noen lenger bak oss. Vår forpliktelse er å elske alle fremover. Min oppgave er ikke dømme hverken de foran meg eller bak meg. Teologiske debatter her på VD er ikke fordømmelser, men felles søken i evangeliet for å styrke troen.

1 liker  
Kommentar #31

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hørt om forvandlingen?

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror at hver enkelt av oss nok er klar over sin ufullkommenhet, og hvordan da være fullkommen - likevel?

1.Kor.15.51-52: Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.

Kommentar #32

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
1.Kor.15.51-52: Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.

Innledningen til 1000 års riket, så skjer det. Det samme skjer under 1000 års riket.

Kommentar #33

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Kristenlivet her og nå.

Publisert nesten 4 år siden

Er det noen som kan nevne noen fordeler med Kristenlivet her og nå - utenkte å blande inn Gud og evighetslivet ? Hvorfor har vi det bedre enn vår vellykkede nabo -i dette livet?

Kommentar #34

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jeg har ingen problemer verken med deg eller med noen andre troende. Der kan du slappe fullstendig av. Ikke tror jeg heller at jeg er bedre enn andre (jeg forstår ikke hva jeg har skrevet som skulle antyde noe slikt). For øvrig er ingen løst fra livets trivialiteter. 

1 liker  
Kommentar #35

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Er det noen som kan nevne noen fordeler med Kristenlivet her og nå - utenkte å blande inn Gud og evighetslivet ? Hvorfor har vi det bedre enn vår vellykkede nabo -i dette livet?

Spørsmålet var noe uklart, presisere så skal jeg svare.

Kommentar #36

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Nå skjønner ikke jeg deg. "Hellig og feilfri for Gud"? Hvem er hellig og feilfri for Gud? Er det ikke Han som dømmer oss, ikke vi som dømmer Ham. Gud kjenner meg og hver eneste svakhet og feil jeg har! Gjett om jeg har fått beskjed! Når Han sier: "Den jeg elske den tukter jeg!", så er det jo nettopp fordi jeg trenger irettesettelse, veiledning, opplysning og forklaring. Det har ikke manglet i mitt liv, likevel er jeg full av feil og svakheter.

Trodde du var enig i "fullkommen i Kristus". 

Jeg tror at det å gå på vannet er en læring vi skal ta til oss. Da Kristus gikk på vannet, og Peter så det - ropte Peter ut, om ikke han også kunne gå mot Herren, på vannet. Jesus bekreftet og Peter begynte å gå. Hvor mange skritt han gikk før han sank i vites ikke, men Jesus gikk bort til ham, tok ham ved hånden og reiste ham opp - ut av vannet, samtidig spurte Jesus: "Hvor er din tro?"

Jeg brukte bildet om "å gå på vannet", fordi jeg er ikke så "ambisiøs" lenger. Jeg blir "i båten", og tror (!) den blir "rodd i land" 😀

Jeg mener tro er å stå støtt i problemer og gjennom prøvelser. Ikke "beseire", "befale", eller "helbrede". Jeg tror vi rett og slett må finne oss i, til tross for "sterk tro", at vi "bare" er mennesker, og begrenset av nettopp det.

Tro er en pågående øvelse. Når vi ikke lenger trenger brostein under føttene for å kunne gå på vann, så si gjerne i fra. Foreløpig er vi alle på samme vei. Noen lenger der framme, noen lenger bak oss. Vår forpliktelse er å elske alle fremover. Min oppgave er ikke dømme hverken de foran meg eller bak meg. Teologiske debatter her på VD er ikke fordømmelser, men felles søken i evangeliet for å styrke troen.

Fin kommentar. Kanskje vi ikke er så uenige. Tar jeg feil, er det også greit. Dette er (som du sier) en debattside. Men denne kommentaren satte jeg pris på.

2 liker  
Kommentar #37

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Fin kommentar. Kanskje vi ikke er så uenige. Tar jeg feil, er det også greit. Dette er (som du sier) en debattside. Men denne kommentaren satte jeg pris på.

Vi kan ikke forvente å være enig i ett og alt, personligheter har vi og de er bygget på ulike erfaringer, arv, miljø og talenter. Det betyr at vi er forskjellige, men ikke nødvendigvis derfor dårligere eller bedre enn en annen. Det er faktisk forbud mot å fordømme noen, eller måle noen med vårt menneskelige primitive målebånd.

Men vi kan forvente å holde det første budet - noen kaller det ellevte, men det er det første, at vi skal elske vår kjære Fader i himmelen med det vi eier og har, for Han elsket oss først på den måten. 

Så sier Han at det egentlig betyr å elske sin neste. At vi elsker vår neste på samme måte som Han elsker oss. Hvem vil ikke at ens barn skal gjøre det? At sann gudsdyrkelse for Gud er å praktisere denne kjærligheten til våre neste med gode tjenester. Det kan vi faktisk forvente av hverandre. Akkurat dette ligger innenfor den menneskelige evnen å elske sin neste. Her må jeg innrømme at for noen personer i mitt liv så har det krevd kraftig bønn! Man kan se på det som mirakel, men jeg tror alle og enhver kan overvinne seg selv i en slik handling. Det er en god erfaring å ta med, selv om det kostet vann i knea - sto lenge på knærne før "mirakelet" skjedde. ;-))

Kommentar #38

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Whats in it for mee ?

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet var noe uklart,

Tråden handler om kristenlivet.  Hvilke fordeler har vi av kristenlivet her å nå - i dette livet ?

Glem drømmene om en lønn i himmelen.  Er det bare billigere forsikring på Knif.no vi snakker om ? Hvilken merverdi gir Kristenlivet - idag - siden mange velger den måten å leve på idag?

Kommentar #39

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Tråden handler om kristenlivet.  Hvilke fordeler har vi av kristenlivet her å nå - i dette livet ?

Glem drømmene om en lønn i himmelen.  Er det bare billigere forsikring på Knif.no vi snakker om ? Hvilken merverdi gir Kristenlivet - idag - siden mange velger den måten å leve på idag?

Kristenlivet bygger på en tro om det som ikke er sett, men som er sant. 

Vi har del i sannheten - forskjellen på uvisshet, antagelser, vitenskapelig forskning som endrer verdensbildet hele tiden, Krig og ondskap er byttet ut med fred og godhet. Guddommelig ledelse og kjærlighet, trygghet, talentutvikling utover de naturlige grenser, intelligens, kunnskap, visdom, trekke på himmelens krefter, bygge trygge samfunn, evige familieforhold.

Det er sagt at himmelen blir til ved at hver enkelt av oss tar meg seg sin lille bit-  glemme lønn i himmelen? Samle seg skatter på jorden som ikke fratas ved døden, er åndelige verdier som varer evig, Disse verdier har samme verdi her på jorden som i himmelen - de er evige - og det opplever man akkurat nå!

Det er ingen annen måte å oppnå den best mulige livskvalitet i dette livet på enn ved troen på Jesus Kristus.

1 liker  
Kommentar #40

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Tråden handler om kristenlivet.  Hvilke fordeler har vi av kristenlivet her å nå - i dette livet ?

Glem drømmene om en lønn i himmelen.  Er det bare billigere forsikring på Knif.no vi snakker om ? Hvilken merverdi gir Kristenlivet - idag - siden mange velger den måten å leve på idag?

Bra spørsmål. "Noen" liker å late som om kristne er "annerledes". Kanskje fordi de har DHÅ, at det på en måte skiller dem fra verden. At det gjør at de lever "overnaturlig". Det stemmer ikke.

 Og så er det "noen" som "lokker" med at "ja til Jesus" er en "pakkeløsning" med god helse, velsignelser, "be så får du alt du trenger". Stemmer heller ikke.

"Merverdien" tror jeg er håp. Utover det ser jeg sjelden noe forskjell på kristne og ikke-kristne. 

Folk er folk.

Kommentar #41

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Vi kan ikke forvente å være enig i ett og alt, personligheter har vi og de er bygget på ulike erfaringer, arv, miljø og talenter. Det betyr at vi er forskjellige, men ikke nødvendigvis derfor dårligere eller bedre enn en annen. Det er faktisk forbud mot å fordømme noen, eller måle noen med vårt menneskelige primitive målebånd.

Det har du rett i. På en debattside kommer kanskje forskjellene i meninger og holdninger litt mer frem. Sånn skal det vel være? Men IRL legger hvertfall jeg gjerne uenigheter til side. Har ingen behov for å fremme mine meninger og standpunkt ute blant venner og kjente, selv om det gjerne blir litt diskusjon der også, spesielt med de med en annen religion.

Kommentar #42

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Guds store hemmeliget - kristi kropp.

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Utover det ser jeg sjelden noe forskjell på kristne og ikke-kristne. 

Limet som holder livene våre sammen er NT's kjærligheter ( Eros ( Heb 13:4) , Filia ( Joh 11,3)  og Agape ( Matt 5:43-45).  I våre fungerende menigheter har vi mye Agape. Uten det blir det en død menigheten.  Dette er det det som skiller det  kristne livet fra det ikke kristne - menighetens Agape kjærlighet..  

Det er det som er fordelen med kristenlivet - her og nå - er nettopp et fora  å kunne gi og få agape-kjerlighet . Agape kjerligheten finner man vanlig vis ikke utenfor religiøse miljø. I alle fall Ikke i all slags teoretisk / teologiske snurrepipperier, debatter  og synsinger om fortid og fremtid.  Det skaper ikke annet en splid. 


Kommentar #43

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Det er det som er fordelen med kristenlivet - her og nå - er nettopp et fora  å kunne gi og få agape-kjerlighet . Agape kjerligheten finner man vanlig vis ikke utenfor religiøse miljø. I alle fall Ikke i all slags teoretisk / teologiske snurrepipperier, debatter  og synsinger om fortid og fremtid.  Det skaper ikke annet en splid. 

Spliden er allerede, det er ikke noe vi skaper. Og dette er jo heller ingen menighet.

Er "agapen" konsekvent, så greit. Men det har blitt mer og mer vanlig nå og blande inn innvandringsmotstand, "islam som vår fiende", "make America great again", "heia Sylvi Listhaug" og annen politikk inn i alt det "kristne". Det blir ikke mye agape igjen av sånt, slik jeg ser det.1 liker  
Kommentar #44

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Det har du rett i. På en debattside kommer kanskje forskjellene i meninger og holdninger litt mer frem. Sånn skal det vel være? Men IRL legger hvertfall jeg gjerne uenigheter til side. Har ingen behov for å fremme mine meninger og standpunkt ute blant venner og kjente, selv om det gjerne blir litt diskusjon der også, spesielt med de med en annen religion.

Debattsidene er nyttige. Når man forsvarer et synspunkt, verbaliserer man for en selv og for andre hva en egentlig mener. Det gir ytterligere spennvidde til ens erfaringer, meninger og holdninger - det blir klarere og tydeligere.

Kommentar #45

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Menigetenes dødssykdom.

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Det blir ikke mye agape igjen av sånt, slik jeg ser det.

DNK er i en sepatasjonspross mellom stat og kirke. Kirkens samfunnsansvar som var skole ,helse og  fattigomsorg er nå tatt over av akademikere og politikere. DNK bir nå er vanlig kirkesamfunn. De andre går andre veien og bir lobbyister i politikken. Grupper med særinteresser. Iseg selvsikkert bra. Men er det det en menighet er - en lobbyist struktur med kristne undertoner?  Der finner man ikke mye agape . Det er viktig å ta vare på skaperverket, menneskeverdet og nestekjærligheten gjennom politikken også. Men det kan man i alle politiske parti.

Kommentar #46

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Debattsidene er nyttige. Når man forsvarer et synspunkt, verbaliserer man for en selv og for andre hva en egentlig mener. Det gir ytterligere spennvidde til ens erfaringer, meninger og holdninger - det blir klarere og tydeligere.

Jeg startet for noen år siden en blogg, nettopp for å "verbalisere for meg selv" (og noen få andre) hva jeg egentlig mener. Eller rett og slett "tenkte høyt", og dermed skrev jeg meg selv ut av hjernevask og (det jeg ser som) falsk kristendom.

Jeg vet også (av egen erfaring) hvor "hellig" tro og religion er for folk, derfor, er jeg også veldig forsiktig med å svare folk jeg møter, som ikke har samme tro som meg, med at de tar feil og/eller "din Gud er ikke Gud".

På en debattside, kan hende det er lettere å være mer "høyrøstet", selv om det kanskje aldri har vært meningen at kristne skulle ta bibelen opp til debatt.


1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere