Arild Knutsen

11

Rusbehandling: LAR bør vurderes nedlagt

Heroinsubstitutter som Subutex og metadon er i utgangspunktet livreddende medisiner som tilbys avhengige. Mer enn 7000 pasienter i Norge får slike medisiner, men i et rigid kontrollapparat som krever motivasjon for et rehabiliteringforløp og krenkende kontroll. Derav den norske modellen: Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Publisert: 25. nov 2017


Brukerrepresentanter på rusfeltet samlet i Bergen. Fv. André nilsen, Anne-Pia Lystrup, Arild Knutsen, Alice Stensland, Elise Theodorsen, Gunn Marit Berentsen, Stig Norland og Patrick Karlsen. (Normal, LAR-Nett, Prolar og Foreningen for human narkotikapolitikk) Foto: Annette Svae.

Portugal var Europas overdoseversting rundt årtusenskiftet og har etter avkriminaliseringsreformen (2001) fått en radikal nedgang i overdoser. Mannen bak modellen, Joao Golau, sier den samtidige innføringen av rask tilgang på substitusjonsmedisiner trolig har betydd mer for overdosefallet enn selve avkriminaliseringen.

I realiteten er slik substituering legalisering av morfinmedisinering, til fordel for legeordinering. Norges overdosestatistikk er derimot på samme nivå som da LAR ble innført i 2004. Det er på høy tid at denne modellen tas opp til revurdering. Med fokus på verdighet, brukermedvirkning og livredding.

I Frankrike har det vært tillatt for allmennleger å skrive ut heroinsubstitutter i 20 år og da ordningen ble innført gikk antall overdoser betraktelig ned. Også de har langt færre overdosedødsfall enn vi har i Norge.

Foreningen for human narkotikapolitikk avholdt nylig et møte i Bergen for å samle organiserte brukermedvirkere på rusfeltet. Fire brukerorganisasjoner var representert på møtet. Målet var diskusjon og samarbeid om brukermedvirkning, rusreform, rusbehandling, sprøyterom, åpne russcener, cannabis og syntetiske stoffer. Problemene med LAR ble som vanlig altoverskyggende for samtalen.

Den dreide seg særlig om ferske medieoppslag der LAR-pasienter ble fremstilt som en krevende gruppe som apotekene i Åsane bydel reserverer seg fra. Leste man nøyere fant man at det går greit med LAR-pasienter som bare kommer for å hente legemidlene, men at det oppleves som krevende med pasienter på overvåket inntak.

Rigiteten medfører altså at pasienter sliter og apotekene anser å ikke ha nok kapasitet til disse. Derfor må kommunen opprette enda fler MO-sentre, for utlevering av LAR-medikamenter.

MO-sentre er kjent for å skape ansamlinger og stoffhandel i nærområdet, som på Nesttun. Der deles brukerutstyr til aktive brukere i en etasje og medisinutdelingen til de i rehabilitering foregår i en annen. I Frankrike eksisterer er slike problemstillinger sjeldne fordi de opererer med en annen form for tillit og forsvarlighet i behandlingen. Inkluderingen i ordinært helsevesen preger overdosestatistikken og gir større verdighet i pasientenes liv.

Tvugne urinprøver og rigide henteordninger er det som i størst grad kjennetegner R'n i LAR og krenkelsene kjenner ingen grenser. Henvendelsene til brukerorganisasjonene virker utallige. Kort etter møtet med de øvrige brukerrepresentantene ble jeg kontaktet av en LAR-pasient fra Laksevåg som fortviler over LAR i Bergen.

Vedkommende har amputert begge beina og sitter i rullestol. For to uker siden ble pasienten pålagt å ta urinprøve, vedkommende hadde valget mellom å blotte seg fullstendig og hjelpes til toalettet eller bruke smertefullt kateter. En mer nedverdigende behandling av medisinavhengige pasienter, av kontrollhensyn, skal man lete lenge etter.

Det er mange som gleder seg over de som kommer helskinnet gjennom nedtrapping fra LAR for tiden. Det er den nye hypen på rusfeltet. Suksesshistoriene overskygger årsaken, som oftest er å få komme ut av et krenkende og rigid system der de behandles som umyndige. Som unger. Og de overskygger dødsfallene som følge av motløsheten mange LAR-pasienter opplever Den stygge overdosestatistikken er strengt tatt forståelig, LAR-systemet tatt i betraktning.

Arild Knutsen, leder i
Foreningen for human narkotikapolitikk
http://www.fhn.no

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere