Anne Jensen

36

"Mennesket lever ikke av brød alene"

Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» (Matt.4:4)

Publisert: 24. nov 2017  /  635 visninger.

 

Jeg tror "utad" kristenliv  er mer enn "kristne meninger", mer enn "rett ord til rett tid og "mer enn "bare vi får sådd ut et bibelord, så vender Ordet aldri tomt tilbake". Mange lar det "gå sport" i å sitere skriftsteder, uten tanke på hvem og hvordan det treffer, hvilken livssituasjon man er i og hvilke kamper man kjemper.- "Guds Ord tar ikke slike hensyn". I tillegg kaller de det gjerne "nestekjærlighet", fordi de har da i det minste forsøkt å redde noen fra fortapelsen.

Men vår neste er mer enn "ufrelst". "frafallen", "synder" eller "muslim". De er sosiale vesener. De har følelser, behov, utfordringer og problemer, som ikke løser seg med et "si ja til Jesus" eller et "du er på vei til Helvete".

Hva kan vel (kun) et bibelord utrette for en som sørger og har det vondt? Eller hva kan en "veiledning til Sannheten" gjøre for en som ikke vet hvordan h*n skal skaffe penger til mat? Og hvordan kan et "Gud velsigne deg og ha det bra" hjelpe en som er ensom?

Å elske sin neste er mer enn "formidling" av skriftsteder og "så sier Herren". Å elske sin neste er å se hele mennesket, ikke bare synden og alt "som ikke stemmer overens med Guds ord". For dersom man er ærlig, så vet man at når det gjelder det å komme til kort, så stiller vi alle likt. "Alle har syndet" og "det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste"
(Rom.3.10-). Dermed har vi liksom ikke så mye annet å vise til, dersom vi måååå forkynne, enn "Jesus Kristus og Ham korsfestet" (1 Kor 2,2)

Så altså, mennesket lever ikke bare av brød. Men heller ikke bare av Guds ord . Vi er sosiale vesener. Vi trenger å bli sett, tatt på alvor og vi trenger å utvikle oss sammen med (hver)andre.

Folk flest kan lese. Alle har tilgang på bibel og kan selv søke Gud, i den grad de ønsker det. Så, hva med å være en venn? Hva med å gå den ekstra milen? Eller dele med de som har lite? Invitere noen hjem? Eller ut? Sikkert vel og bra med et bibelord i tillegg, men det åndelige er bare en del av helheten. Det utgjør bare litt av den vi er.

Matt.25:35-40 For jeg var sulten, og dere gav meg mat; jeg var tørst, og dere gav meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var uten klær, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.» Da skal de rettferdige svare: «Herre, når så vi deg sulten og gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? Og når så vi deg syk eller i fengsel, og kom til deg?» Men kongen skal svare dem: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.»

 

9 liker  
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Så altså, mennesket lever ikke bare av brød. Men heller ikke bare av Guds ord . Vi er sosiale vesener. Vi trenger å bli sett, tatt på alvor og vi trenger å utvikle oss sammen med (hver)andre.

Fint innlegg.  

5 liker  
Kommentar #2

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Kan Matt. 25:35-40 henspeile på noe annet enn det som er fysisk mat og drikke, og det som er et fysisk fengsel?

Kan mat henspeile til mennesker som er sultne på å spise Kristi ord, men ikke vet hvordan? Se Johannes kap 6 angående spise Kristus.

Kan drikke henspeile til mennesker som er tørste på Kristus, men ikke vet hvordan drikke Kristus? Se Johannes kap 4, samt Joh. 7:37-39.

Det å være i fengsel, er det nødvendigvis et fysisk fengsel, kan det være et åndelig fengsel? Verden kan være et slikt fengsel, kan vi hjelpe mennesker ut av dette fengselet. (2 Kor. 3:17)

Bare til ettertanke!

MVH

Rolf Larsen


1 liker  
Kommentar #3

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Bare til ettertanke!

Poenget er "ikke brød alene", men heller ikke "Guds ord alene". 

Kommentar #4

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Poenget er "ikke brød alene", men heller ikke "Guds ord alene". 

Ja til en kombinasjon av begge deler, men man kan ikke utelate det ene, for da blir det tomhet.

Det er det jeg sikter til, ved at det finnes de som hungrer, tørster og sitter fengslet fordi de ikke har Kristus. Det er dem man må fø med begge deler, fysisk mat og drikke, og besøke i fengsel så vel som i et åndelig aspekt.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #5

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Så, hva med å være en venn? Hva med å gå den ekstra milen? Eller dele med de som har lite? Invitere noen hjem? Eller ut?

Her treffer du blink i innlegget ditt. Det blir da sannelig tomhet uten dette og kun bibelord, hellig synsing,  og ønske om god bedring og en lysere fremtid. 


Inderlighet og "den ekstra milen", vennskap, latter og gjensidighet forteller hva som i egentlig forstand lever i bibelordene. 

Den gode nyheten er at det lar seg formidle med enkle midler.


Takk for et godt innlegg!

3 liker  
Kommentar #6

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  182 kommentarer

Å fremstå som troverdig.

Publisert nesten 4 år siden

Jesus står bak sitt ord. Det er det ingen tvil om. Men når vi skal formidle Guds kjærlighet i Kristus er det viktig at vi fremstår troverdig. Er det noe som tyder på at vi har møtt Jesus? Har vi Jesu sinnelag? Vi er Jesus sine representanter her i verden, og han har gitt oss oppdraget å formidle Guds frelse. Vi skal formidle dette ved både ord og gjerninger.

1 liker  
Kommentar #7

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.
Vi skal formidle dette ved både ord og gjerninger.

Eller som en sa: "Forkynm evangeliet, om nødvendig med ord".


4 liker  
Kommentar #8

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Inderlighet og "den ekstra milen", vennskap, latter og gjensidighet forteller hva som i egentlig forstand lever i bibelordene. 

Jeg må ærlig si at jeg fortrekker det ja. Og ønsker man da å snakke om tro og hva bibelen sier, så kommer det mer naturlig. 

2 liker  
Kommentar #9

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Folk flest kan lese. Alle har tilgang på bibel og kan selv søke Gud, i den grad de ønsker det. Så, hva med å være en venn?

Takk for et fint innlegg Anne!
Og tenk om alle forkynnere hadde oppfordret sine tilhørere til selv å lese Bibelen istedenfor at mange av dem opptrer som et mellomledd til Gud, hvor de vektlegger sin egen subjektive tolkning av Bibelen. Dessverre er mange profilerte forkynnere mest opptatt av sin egen sekteriske tolkning.

1 liker  
Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Mennesket Kristus Jesus, mellommann mellom Gud og mennesker (1.Tim.2.5)

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
«Det står skrevet: Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» (Matt.4:4)

Ja, Jesus snakket en del om både brødet og brøddeigen (surdeigen), men dette er lignelser som må oversettes for å skjønne meningen av, og de kommer nok på plass når man får navigert meningene inn i selve kryssordløsningen.

I Joh.6.41 sier Jesus at han er brødet som er kommet ned fra i himmelen... og så i v44-45står det: Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Det står skrevet hos profetene:  Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Far og lærer av ham, kommer til meg.

Men det tas et forbehold i påfølgende vers: Men ingen har sett min Far. Bare han som er fra Gud, har sett Far.

Det igjen er nok å anse for det å ha kjennskap til ham i den kommende pakten hos Heb.8.10-11 ( Da skal ingen lenger undervise sin landsmann eller sin bror
og si: «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne meg,
både små og store.)

Matt.4.4 viser dessuten til Joh.4.34 (f): Men Jesus sa til dem: «Min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre hans verk.

Dere sier: Ennå er det fire måneder til innhøstingen. Men jeg sier dere: Løft blikket og se på markene! De står alt hvite mot høst.  Den som høster, får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv, slik at den som sår og den som høster, kan glede seg sammen.  Her er dette ordet sant: ‘Én sår og en annen høster.’  Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i det arbeidet de har gjort.»

Litt mer i dybdeinnholdet for Jesu matpakke:

Joh.4.34 viser til Joh.6.38 (f): For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg.

Og det han vil, han som har sendt meg, er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag.
For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.»

Kommentar #11

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Og tenk om alle forkynnere hadde oppfordret sine tilhørere til selv å lese Bibelen istedenfor at mange av dem opptrer som et mellomledd til Gud, hvor de vektlegger sin egen subjektive tolkning av Bibelen.

Ja, jeg tror mer på å lese og studere selv, enn å få andres (potensielle) vranglære trøkket nedover hodet :-) Men så tror jeg også på å "kjenne Jesus og gjøre ham kjent", men synes ærlig talt det er vanskelig med de (bibel)ordene.

Kommentar #12

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ja, Jesus snakket en del om både brødet og brøddeigen (surdeigen), men dette er lignelser som må oversettes for å skjønne meningen av, og de kommer nok på plass når man får navigert meningene inn i selve kryssordløsningen.

Matt.4:4 er nok ikke en lignelse. 

"Jesu matpakke"  morsomt 😂

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nei, det er nok ikke så lett å se det, om man glemmer å summere ordet

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Matt.4:4 er nok ikke en lignelse. 

Det bruker sjeldent å stå en advarsel om at dette er en lignelse, for når Matt.4.4 nevner brød og mat, og så igjen viser til Joh.4.34 hvor Jesus begynner å forklare: Min mat er å gjøre det som hans Far vil, da er ikke dette brødet mye verdt som vanlig mat?

En annen sekvens er når Jesus prøver å forklare surdeigen for disiplene i Matt.16. som begynner slik fra v4: En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet.» Dermed gikk han fra dem og dro bort. 

(Dette fordi de forstod å tyde været, himmelens utseende, men ikke tidens tegn...)

Da de kom over til den andre siden, hadde disiplene glemt å ta med brød. Jesus sa til dem: «Pass dere og ta dere i vare for surdeigen til fariseerne og saddukeerne.»

Og her blir det nok samme klinsj som når du ikke ser hva Jesus mener med dette brødet -
De snakket seg imellom og sa: «Det er fordi vi ikke har tatt med brød.» Men Jesus merket det og sa: «Hvorfor snakker dere sammen om at dere ikke har brød – dere lite troende!

Begriper dere ennå ingenting? Husker dere ikke de fem brødene til de fem tusen, og hvor mange kurver dere da fikk? Eller de sju brødene til de fire tusen, og hvor mange kurver dere da fikk? Hvordan kan dere tro at det var brød jeg snakket om? Ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig.» Da forsto de at det ikke var surdeig i brød de skulle ta seg i vare for, men fariseernes og saddukeernes lære.

Mens Jesus snakker om brød er han opptatt av å gjøre sin Fars gjerninger og ikke  surdeigen i brød som er fariseernes lære; Matt.23.1f.: Så talte Jesus til folket og til disiplene og sa: «På stolen til Moses sitter de skriftlærde og fariseerne.   Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. 

For de sier ett og gjør noe annet. De binder tunge bører som ikke er til å bære, og legger dem på skuldrene til folk, men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem. Alle sine gjerninger gjør de for at folk skal se det. De gjør bønneremmene brede og minneduskene store.   De liker å ha hedersplassene i selskaper og sitte fremst i synagogene,   og at folk hilser dem på torget og kaller dem rabbi.

Men dere skal ikke la noen kalle dere rabbi, for én er mesteren deres, og dere er alle søsken.   Og dere skal ikke kalle noen her på jorden far, for én er deres Far, han som er i himmelen. La heller ikke noen kalle dere lærere, for dere har én lærer: Kristus. Den største blant dere skal være tjeneren deres. Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere