Anne Jensen

36

Forfølgelsesvanvidd

2.Tim.3:12 Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus, skal bli forfulgt.

Publisert: 19. nov 2017  /  630 visninger.

"Det er bra med motstand, det betyr at vi er på rett vei"

og

"Dersom mennesker blir støtt av det du sier, er det den hellige ånd i deg som vekker anstøt".

Før trodde jeg på slik svada. Og derfor ga jeg meg ikke, når jeg ble utstøtt av vennegjengen og "utvist" av min familie. Det var hva jeg måtte ofre for evangeliet, for å "stå for Sannheten" og være en etterfølger av Jesus. "Det koster", derfor måtte jeg også tåle å bli foraktet.

Mange av vennene mine var kristne. Men, de trodde på barnedåp, noe jeg mente var hykleri, og det sa jeg. En var homfil og kristen, noe jeg mente var umulig,- "du må omvende deg, ellers kommer du til helvete"... sa jeg. En var oppvokst i en muslimsk familie... "Allah er en demon", fikk han høre.

Til slutt var jeg venneløs. Jeg var "for mye" for dem. Jeg takket Gud for dette, for da var jeg hvertfall på rett vei. Men jeg fortsatte på samme måte... Fordi jeg trodde jeg gjorde det riktige, "stå for sannheten" og at det å "ofre alt", var prisen jeg måtte betale for å "leve et gudfryktig liv".

Og sånn er det fortsatt for "noen"... All motstand, all negativ omtale og kritikk, blir sett som en "indikator" på Gudfryktighet og Sannhet. Møter du ikke motstand, så er du i beste fall for anonym og i verste fall på vei "tilbake", blitt for "lik verden".

Men, det hjelper ikke være en drittsekk, bruke evangeliet for egen vinning, og så kalle all berettiget kritikk for motstand og forfølgelse.

"Verden", hvor ukristelig den enn er, er også utstyrt med rettferdighetssans og har øye for rett og galt.

Tar du penger for å be for syke, enten det er i form av teletorgtjeneste eller VIPPS, så er det galt. Desverre ser du det ikke selv, kanskje fordi du er for kynisk.

Lyver du om at noen har blitt helbredet, etter du har lagt hendene på dem, så er det ikke hets og motstand når noen sier i fra, det er rett og rimelig.

Jeg ga til slutt opp. Det ble for tøft, for mye tap og for lite vinning. Jeg tjente ikke ett øre på evangeliet (ja, det er mulig å spre det helt gratis), allikevel mistet jeg alt av verdi. Ble jeg "forfulgt"? Nei, fordi jeg var en "åndelig pøbel". Jeg forkynte evangeliet, ja, men all motstand var vel fortjent.

Og det er forskjellen... Du kan ikke oppføre deg som en pøbel, og si at du møter motstand fordi du er kristen og "står for Sannheten". Du møter motstand fordi du er en pøbel.

Gudfryktighet gir seg også utslag i respekt for andre mennesker. Det vises i holdninger og gjerninger, eller "på fruktene". (Matt.7: 17-20)

 2.Tim.3:13 Men onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt til verre. De fører vill og farer vill. 

Føler du deg truffet...?

 

 

7 liker  
Kommentar #51

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
spesielt de som er konservative.

Spesielt (mange av) de som er konservative, er de som ikke greier kombinere det å være "bibeltro", med normal folkeskikk og empati. Glem kampene folk kjemper, glem hvor de er i livet, glem at kanskje en trenger en utstrakt hånd, mer enn ord om Helvete, homofili og synd. De sover godt om natten, kun når de får sitere bibelen, helst de "formanende" versene, og det er stort sett alt de gjør.

Og når de så har tråkket over mennesker, med bibel og "sannhetsord", er de i tillegg frekk nok til å si at de blir "forfulgt" når noen peker på "likene" som ligger igjen etter dem.

Ikke er de spesielt konsekvente i sin "bibeltro" heller, så sykt kalde at man kan få frostskader av mindre. Jeg har sluttet å tro at slike er spesielt "nærme" Gud eller fylt av ånden. En som er fylt av ånden, trenger ikke presisere det, det viser seg på fruktene. En som er nærme Gud, trenger ikke opplyse om det, det viser seg i måten en møter andre osv.

Jeg tror på konservativ, bibeltro kristendom. Men ikke den som ser synden, alt som er galt, alt som er feil, før den ser mennesket. Jeg tror ikke på konservativ kristendom, som ikke aksepterer at vi alle har kamper å kjempe, en vei å gå og at vi alle er underveis, med nøyaktig samme utgangspunkt, at "alle har syndet".

Dette gjelder kanskje bare et fåtall. Kristne folk flest er snille. Men det er en type "kristendom", som i sitt vesen er kald og usympatisk. Og mange av de som står for denne, vil også gjerne inn i Storting og regjering. Det skremmer meg!

Hva om det finnes en annen konservativ tro, en som uttrykker og manifesterer Guds herlighet her på jord?

Finner du den, let me know :-)

 

2 liker  
Kommentar #52

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Når det gjelder forfølgelser...

Publisert nesten 4 år siden

Så er vel den mest kontroversielle som står i Heb.11 ?

Kvinner fikk tilbake sine døde; de hadde stått opp. Noen ble torturert og avslo å bli kjøpt fri, for de ville heller nå fram til en bedre oppstandelse.
Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, til og med lenker og fengsel.

Noen ble steinet, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn, nødlidende, forfulgt og mishandlet.
Verden var dem ikke verdig, og de måtte flakke omkring i øde trakter og på fjell og holde til i grotter og huler.

Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet. Gud så for seg noe som er bedre for oss: at de ikke skulle nå fram til fullendelsen uten oss.

1 liker  
Kommentar #53

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Det står skrevet:

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Hva om det finnes en annen konservativ tro, en som uttrykker og manifesterer Guds herlighet her på jord?

Finner du den, let me know :-)

Det står skrevet:

1 For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike:

 2 Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst! Gi ikke opp når du lærer dem! 3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret.

 4 De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter. 5 Men du må være nøktern i alt det du gjør. Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste. 2 Tim 4,1-5

Slike som formidler alt som klør i øret, etterlyses og ønskes i disse tider, det å bli påminnet om hele Guds råd; tåles ikke. Intet nytt under solen.

Kommentar #54

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ja, det er jo mange som klør i begge ørene ?

Publisert nesten 4 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Slike som formidler alt som klør i øret, etterlyses og ønskes i disse tider, det å bli påminnet om hele Guds råd; tåles ikke. Intet nytt under solen.

Og bryter ned troen hos folk?

2 Tim 2,17-18

Kommentar #55

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Det står også skrevet

Publisert nesten 4 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Slike som formidler alt som klør i øret, etterlyses og ønskes i disse tider, det å bli påminnet om hele Guds råd; tåles ikke. Intet nytt under solen.

Matt.24:4 Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill! 

Det er det jeg gjør. Låner rett og slett ikke øret til hvem som helst. Spesielt ikke de som har det med å bruke bibelen som "skyts" mot andre. Leser man ikke bibelen som et speil, leser man/formidler man den feil.

1 liker  
Kommentar #56

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Javel?

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Leser man ikke bibelen som et speil, leser man/formidler man den feil.

Hvor plukker du opp dette fra da, den har jeg ikke hørt før?

Kommentar #57

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Hvor plukker du opp dette fra da, den har jeg ikke hørt før?

Det var kloke ord fra meg selv. Sånn i all ydmykhet. Å se bibelen på den måten, holder meg fra å bruke den mot andre. Håper jeg.


1 liker  
Kommentar #58

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Hva om det finnes en annen konservativ tro, en som uttrykker og manifesterer Guds herlighet her på jord?

Finner du den, let me know :-)

Jeg føler jeg har funnet den. Miljøet er veldig lite i Norge og i Europa, stort i USA og Asia. Menigheten jeg går i heter bare Menigheten i (sett inn byens navn)(det er den lokale stedmenigheten i byen der jeg går), og er uttrykket av den universale menigheten, som er Kristi Kropp, beskrevet i Kristi mysterium av Paulus.

Vi følger det som er Apostlenes lære, og møter hus til hus. Bryter brød hver søndag i minne om Herren til Han kommer tilbake. Når jeg møter andre hellige, ser jeg at det er ikke de individuelt som er Guds bolig, men alle og hver som utgjør Guds bolig, en korporativ bolig, som bygges sammen i kjærlighet. Det er her du kan se at mennesker blir nye, i Kristus, og det er denne Kristi Kropp som uttrykker Guds herlighet når de hellige kommer sammen på hvert ett sted.

Det er det som er Guds herlighet, og som jeg erfarer som Hans herlighet. Det synes når vi nyter fellesskap i Herren og hverandre, slik det er beskrevet i Bibelen.

Jeg må ellers si at jeg er enig i mye av det du skriver der, i denne responsen til meg, hvor man blir formanende opp mot andre osv. La oss be om at vi heller blir nye i Kristus, og uttrykker litt Guds herlighet, ved Guds nåde.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #59

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg må ellers si at jeg er enig i mye av det du skriver der, i denne responsen til meg, hvor man blir formanende opp mot andre osv. La oss be om at vi heller blir nye i Kristus, og uttrykker litt Guds herlighet, ved Guds nåde.

Takk. Ikke hørt om Menigheten, men så følger ikke jeg så godt med lenger heller. Innrømmer at jeg har utviklet "allergi" mot enkelte typer kristendom, fordi den er så skadelig.  Dermed biter jeg gjerne litt fra meg innimellom, uten at jeg tror at det hjelper. Om ikke annet, så tar jeg oppgjør med det, for min egen del.

Uansett er det så mye bedre når man kan samles, og være til oppmuntring og dele Ordet. Det savner jeg.

1 liker  
Kommentar #60

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Pent sagt

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Det var kloke ord fra meg selv. Sånn i all ydmykhet. Å se bibelen på den måten, holder meg fra å bruke den mot andre. Håper jeg.

Det jeg i farta kan si om speilbruken i Bibelen, er at ; Nå ser vi i et speil, i en gåte, da (når det fullkomne kommer v10) skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut,  slik Gud kjenner meg fullt ut. (1.Kor.13.12)

Men det er også en annen historie bak speilbruken:

Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører Ordet, men ikke gjør det Ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning.

Den som mener at han dyrker Gud, men ikke holder tungen i tømme, bedrar seg selv, og hans gudsdyrkelse er uten verdi. En gudsdyrkelse som er ren og feilfri for Gud, vår Far, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden.  (Jak.1.21-27)

Jeg lar meg aldri affektere av andres holdninger, det får bli i deres egen verden. Min intensjon har aldri vært å bruke bibelen mot andre på annet vis enn å vise til at ordet kan være selvmotsigende om man har forstått tekstenes sammenhenger feil. 

Å bruke speil når man leser bibelen fører vel bare til at en får teksten speilvendt mot seg?  :-)   Da har jeg heller mer tro på at den er skrevet i et bildespråk (lignelser og gåter, Ordsp.1.5-6)

Sal.78.1-2:  Lytt, mitt folk, til min lov, vend øret til ordene  fra min munn! Jeg vil åpne min munn  og tale i bilder, la gåter fra gammel tid  strømme fram.

Bildespråket løser seg selv opp ved å lete etter nøkkelordet som låser opp bildet eller gåten, og så stole på at Guds Ord har alltid rett. På denne måten vil du aldri bomme, det er garantert! Finnes det en gåte finnes det også en bibelsk forklaring.

Eks.: Jorden var øde og tom. (Påstand - var den det?) To ganger er disse ordene bruk i Bibelen, forholdsvis i 1.Mos.1.2 og Jer 4,23 viser til 1 Mos 1,2f.
 Her vil du se at enkeltstående bibelvers mister sin betydning om man ikke bruker summen av ordet til å forstå ordsammensetningene som er stykkevis fortalt. Bibelforståelsen blir derfor en helt annen om man "oversetter" ordenes billedlige meninger - et annet eksempel er jo ordet vannet i 1 Mos 1,9 -10 som ble kalt for havet. - Det forklares i Åp.17.15
Slik må hele skriften "oversettes" - først da har man knapt på en måte innsyn i Guds visdom. Det er på ingen måte noe nedsettende om andres bruk av bibelen, jeg prøver bare etter beste evne å formidle hva jeg selv har oppdaget aldri har sviktet, men det har sine ulemper med større motbør. Men skatten kan man jo for den del ha helt for seg selv, om andre nekter å plukke den opp?
 

Kommentar #61

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Det jeg mente...

Publisert nesten 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Å bruke speil når man leser bibelen fører vel bare til at en får teksten speilvendt mot seg?  :-)   Da har jeg heller mer tro på at den er skrevet i et bildespråk (lignelser og gåter, Ordsp.1.5-6)

... at ved å lese bibelen som om vi ser i et speil, så er det vårt eget liv, egne feil, egen  tilkortkommenhet, egne plikter vi ser, og ikke andres.  

Kommentar #62

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Uansett er det så mye bedre når man kan samles, og være til oppmuntring og dele Ordet. Det savner jeg.

Det er det som er menighetsliv, og er manifestasjonen, og uttrykket av Guds herlighet på hvert ett sted.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #63

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ekenes kommentar 48

Publisert nesten 4 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Alt som du har tatt med av skriftsteder fra Skriftene er levende og virkekraftige og er totalt utenfor menneskers kontroll,  i Skriftene er det også Herren Allhærs Gud som rår.

Her tror jeg du overdriver en god del, hvis du hadde lest alle kommentarene mine med diverse bibelsitater, ville du ha oppdaget at Ordet ikke er så virkningsfull som du beskriver, og det ville være nok for meg bare å vise til Åp.22.7: Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ordene i denne boken. 

Virkningen ser derfor ut til å stå bom stille inntil profetiene tar til å tre i kraft, og det er nok derfor Jesus nevner det flere ganger; Joh.14.29-30: Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over meg.

Sitat Mona: Først nå (etter min viten) har du bekjent deg til Nostradamus som framstår som en avgud - sitat slutt.

Hvilken kjennskap har du til ovenfor nevnte siden du nevner avguderi? Vet du ikke at alle guder skal samles inn under en Gud? Det er jo nettopp derfor ikke skriften kan settes til side: Joh.10.34-35: 

Jesus svarte: «Står det ikke skrevet i deres egen lov:  Jeg har sagt: Dere er guder’?  

De som Guds ord kom til, blir altså i loven kalt guder, og Skriften kan ikke settes ut av kraft.

Så kanskje du heller burde sette deg inn i profetiene til Nostradamus du også? Hvis du spør pent skal jeg gi deg god informasjon om hvilken oversettelse du bør velge. 

Hører jeg ikke mer fra deg, er jeg nesten sikker på at det kan ha inntruffet at en del av de bidragene jeg ikke har visst om å ha gitt, allikevel kan ha hatt en viss effekt, og at jeg kan være mer klar over bidraget enn du aner?

Og om du ikke har trodd mine ord, så håper og tror jeg at du vil oppfatte Jesu ord.

Luk.1.20: Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord. Men det jeg har sagt, skal gå i oppfyllelse når tiden er inne.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere