Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Arroganse om oktoberbarna

Tirsdagens vedtak om oktoberbarna tydeliggjør et linjeskifte i norsk politikk, og viser fram at Erna Solbergs svært selvsikre mindretallsregjering må lære seg samarbeid.

Publisert: 15. nov 2017  /  1061 visninger.

I forrige fireårsperiode og under valgkampen var Frps politikere kjepphøye, særlig når de snakket om de to sentrumspartiene. Et salgs høydepunkt var uttalelsen fra innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug om at KrFs leder Knut Arild Hareide «sleiket imamer oppetter ryggen». Denne typen utspill tyder på at flere av Solbergs statsråder ikke har forstått at de er avhengige av et flertall og et godt samarbeid. Sagt med rene ord: En mindretallsregjering må være ydmyk hvis den skal overleve.

Ikke dekning

Imam-uttalelsen fra Listhaug er slett ikke den eneste krasse kritikken mot opposisjonen, som har kommet fra Solberg-regjeringens statsråder. Noe av den samme selvsikre holdningen var vi vitne til under tirsdagens debatt om de såkalte «oktoberbarna», altså unge afghanske asylsøkere som har midlertidig opphold, og som venter på å bli kastet ut når de fyller 18 år.

Flere av partiene på Stortinget hadde advart mot Frps svært strenge praksis for de mindreårige afghanerne, og vist til at Listhaug har gått betydelig lenger enn hun hadde dekning for i det tverrpolitiske asylforliket i fjor. De pekte på at Listhaug hadde­ sagt nei til ønsket fra UDI om å ta inn spørsmål om sårbarhet som et viktig kriterium for å vurdere søknad om videre opphold. Denne kritikken fra flertallet har Listhaug visst om i lang tid, uten å gjøre noe med den.

La seg ikke flat

Listhaug la seg heller ikke flat i den første delen av stortingsdebatten om oktoberbarna. Til tross for at hun mente forslaget om å vurdere sårbarhet var godt ivaretatt under hennes ledelse, valgte hun samtidig å kjøre hardt ut mot opposisjonen. Hun mente signalene deres kunne øke strømmen av asylsøkere til Norge. Og til tross for at hennes egen underliggende etat, UDI, allerede hadde foreslått å legge slike kriterier til grunn, uttalte Listhaug flere ganger at forslaget fra opposisjonen og Ap var «vanskelig å forstå».

Listhaug la dermed ikke opp til en samarbeidslinje. Hun kjørte knallhard konfrontasjon. Både overfor en samlet opposisjon som i utgangspunktet stilte seg bak henne med et bredt asylforlik. Men også i forhold til Venstre og KrF, de to partiene som har gitt utrykk for at de støtter regjeringen Solberg. Og som begge ønsker å gå lenger i å sikre ­oktoberbarna, enn flertallet i ­opposisjonen.

Gikk på smell

Dermed gikk regjeringen på en real smell og måtte tåle å bli instruert av stortingsflertallet. Likevel tok det tid før Listhaug la seg flat for instruksjonen. Det skjedde først etter at Sps Marit Arnstad og Aps Trond Giske hadde sagt i klartekst at dersom Listhaug ikke forsto Stortingets instruksjon, burde hun vurdere å gå av som minister. Da sa Listhaug til slutt at hun ville tolke vedtaket etter beste evne, men tviholdt likevel på at vedtaket var «vanskelig å forstå».

Linjeskifte

Nederlaget om oktoberbarna er dermed den andre symboltunge smellen for Solberg-regjeringen i høst. Den første var da Stortinget vedtok å utvide pappapermen fra 10 til 14 uker, mot regjeringens vilje.

Slike nederlag kan det komme flere av i tiden som kommer. Etter høstens valg står regjeringen uten en formell samarbeids-­avtale med KrF og Venstre. Selv om Venstre skulle velge å tre inn i regjeringen, vil den likevel ikke ha flertall. Det store spørsmålet er om Frp er villig til å innfinne seg med den nye situasjonen.

Frps politiske strategi har ofte handlet om å kjøre sine primærstandpunkter høyt, og skylde på andre når de ikke får det som de vil. Hittil har de fått god politisk uttelling. Aftenposten lovpriste Frps strategi på lederplass denne uken, og peker på at de har maktet å holde på velgerne til tross for at de er et fløyparti i regjering.

Slitasje

Men det er ikke gitt at regjeringen og Frp klarer seg like godt når de ikke lenger kan styre med begge de to sentrumspartienes støtte, og overlate den politiske slitasjen til de to små.

Nå er situasjonen blitt slik at regjeringen må hente støtte i Stortinget fra sak til sak, på en annen måte enn i forrige periode. I regjeringspartiene er det flere som peker på at Sp kan gi sikre flertallet – der KrF sier nei. Men det er ikke sikkert at Sp heller vil akseptere å være med på forlik, for deretter å bli skjelt ut for åpen scene fra Frp.

Dersom Solberg-regjeringen skal overleve i tiden som kommer, må Frps statsråder legge av seg arrogansen og begynne å samarbeide på alvor.

4 liker  
Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Uansvarlighet.

Publisert over 4 år siden

Det er AP,SP,KRF og Venstre som har gått bort fra det vedtaket Stortinget vedtok i 2013 ang disse barna som ikke lenger er barn.
Det ser ut til at den nye populistiske sporten nå har blitt å ta ministerene fra FRP.

Det er ikke arrogant å stå fast på et vedtak slik regjeringen gjør.Det er tvert imot helt uansvarlig å leke værhane slik disse fire andre partiene nå gjør.

10 liker  
Kommentar #2

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Har du dekning for "utkasting" og "svært streng", Aalborg?

Publisert over 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.

Noe av den samme selvsikre holdningen var vi vitne til under tirsdagens debatt om de såkalte «oktoberbarna», altså unge afghanske asylsøkere som har midlertidig opphold, og som venter på å bli kastet ut når de fyller 18 år.

Flere av partiene på Stortinget hadde advart mot Frps svært strenge praksis for de mindreårige afghanerne, og vist til at Listhaug har gått betydelig lenger enn hun hadde dekning for i det tverrpolitiske asylforliket i fjor.

Det er all grunn til å setje "oktoberbarna" i hermeteikn (anførselstegn), for alle er over 18 år og dermed myndige. Mange er nok godt opp i 20-åra, sidan alderen blir endeleg fastsett etter skjønn og med rikeleg margin.

"Kasta ut" blir dei heller ikkje, men får i staden flybillett til heimlandet, helsesjekk og vaksiner, pluss 52000 kroner i startkapital, dvs fem vanlege årslønner i Afghanistan.  Sjå https://www.udi.no/retur/sok-om-assistert-retur/assistert-retur-til-afghanistan/#link-949

Den "svært strenge" praksisen til UDI etter asylforliket er at vel halvparten får permanent opphald, mot før heile 95%. Så kan ein samanlikne dette med det Landinfo skreiv for to månader sidan, sjå https://landinfo.no/id/401.0 : 

"I løpet av noen høstmåneder i 2016 returnerte 600 000 afghanere fra Pakistan til Afghanistan. Mer enn 440 000 afghanere returnerte i 2016 fra Iran til Afghanistan (IOM 2017, s. 1-4)...  Av de 440 000 som ble returnert fra Iran til Afghanistan i 2016, var 38 prosent mindreårige (under 18 år)."

12 liker  
Kommentar #3

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er AP,SP,KRF og Venstre som har gått bort fra det vedtaket Stortinget vedtok i 2013 ang disse barna som ikke lenger er barn.

Men KrF og Venstre har, i motsetning til Ap og Sp, konsekvent stått for en mer liberal innvandringspolitikk.

1 liker  
Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Joda.

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Men KrF og Venstre har, i motsetning til Ap og Sp, konsekvent stått for en mer liberal innvandringspolitikk.

Men de var også med på det forliket Stortinget vedtok i 2013.
Men så har de fått for seg at Listhaug som skulle sette vedtaket ut i livet ikke brukte de rette ordene.
Og nå har resten av gjengen hengt seg på for å stoppe det de sjøl har vedtatt.
Det er ikke rart politikerforakten finnes.

7 liker  
Kommentar #5

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men så har de fått for seg at Listhaug som skulle sette vedtaket ut i livet ikke brukte de rette ordene

Nei, det gjaldt ikke feil ordbruk fra Listhaugs side. Få seriøse mennesker bryr seg om Listhaugs ordbruk. Det dreiet seg om feil lovforståelse og derfor en feilaktig instruks til utlendingsmyndighetene som Listhaug pent måtte tygge i seg og prompte sørge for åfå en ny på plass.

Når et stortingsflertall finner det nødvendig og påkrevet å instruere en minister, og det som til og med som hastervedtak for å stanse galskapen før hun foråsaker enda mer ulykke, så bør vedkommende minister skjønne skriften på veggen. Har hun ikke fantasi nok til å begripe den statsrettslige virkeligheten og er barnslig nok til å trasse stortingsfletallets påbud, så er det ingen vei utenom mistillit i neste omgang. 

Hun vet det nok. Hun har allerede sørget for en ny instruks til utlendingsmyndigheten og til politiet https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gi-162017/id2578911/?q=GI-16/2017 Listhaug er tøff i kjeften, men hun tør ikke annet enn å lystre ordre når det kommer til stykket.

4 liker  
Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Listhaug er tøff i kjeften, men hun tør ikke annet enn å lystre ordre når det kommer til stykket.

Det er ikke sikkert at resten av regjeringen vil stille seg solidarisk med henne om det skulle komme til en spisset situasjon. Den dempede tonen etter valget anser jeg som en jobbsøknad for fortsatt å få sitte i departementet som danskene har gjort overflødig. Tenk at norsk innvandringspolitikk styres fra København over to hundre år etter frigjøringen. Og det gjennom en minister fra et parti som er overveiende EU-fiendtlig. :-)

2 liker  
Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Feil !!

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Hun vet det nok. Hun har allerede sørget for en ny instruks til utlendingsmyndigheten og til politiet https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gi-162017/id2578911/?q=GI-16/2017 Listhaug er tøff i kjeften, men hun tør ikke annet enn å lystre ordre når det kommer til stykket.

Det er ikke snakk om å lystre ordre !
Det som er saken her er at disse fire partiene har SNUDD og gått bort fra det vedtaket de var med på i 2013.Og dermed MÅ Listhaug følge Stortingets flertall.
Du trenger å lære deg hvordan dette fungerer før du kommer med flere feilaktige påstander !

3 liker  
Kommentar #8

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Bravo!!

2 liker  
Kommentar #9

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Tenk at norsk innvandringspolitikk styres fra København over to hundre år etter frigjøringen.

Nei, norsk innvandringspolitikk styres ikke fra København, derimot styres den i stor grad fra Brüssel.

5 liker  
Kommentar #10

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Du trenger å lære deg hvordan dette fungerer før du kommer med flere feilaktige påstander !

For ordens skyld: Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har den juridiske fagkompetansen og formelt gir nye instrukser, slik stortingsflertallet har pålagt. 

Innvandrings- og integreringsminister Listhaug representerte regjeringen under stortingsforhandlingene, og hun er den som nå polemiserer i pressen. 

Det er jo strengt tatt en litt pussig arbeidsfordeling, men forståelig ut fra at Listhaug ikke har fagkompetansen. Hun har det jo mer i kjeften og er sikkert mest anvendelig når det gjelder å bedrive polemisk tomprat.

2 liker  
Kommentar #11

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
gått bort fra det vedtaket de var med på i 2013.

Tenker du ikke her på forliket i 2015?

Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Nei, norsk innvandringspolitikk styres ikke fra København, derimot styres den i stor grad fra Brüssel.

Her er det nok en faktisk feil. Hadde det vært opp til Brüssel hadde vi hatt flere innvandrere her, men fordi danskene stengte grensene sine, i strid med EUs ønsker, kunne det knapt komme noen videre fra Schleswig-Holsten. 

2 liker  
Kommentar #13

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Her er det nok en faktisk feil. Hadde det vært opp til Brüssel hadde vi hatt flere innvandrere her, men fordi danskene stengte grensene sine, i strid med EUs ønsker, kunne det knapt komme noen videre fra Schleswig-Holsten. 

Ikke alle innvandrere er ikke-europeiske asylsøkere.

3 liker  
Kommentar #14

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Og nå har resten av gjengen hengt seg på for å stoppe det de sjøl har vedtatt

Verken SV eller MDG var med på det såkalte asylforliket. Selvsagt heller ikke Rødt, som den gang ikke var representert på Stortinget. Betegnelsen "resten av gjengen" er i beste fall upresis.

For øvrig var det Ap sine fire forslag som stortingsflertallet gikk for, og det er ingen ting i vedtakene som strider mot det såkalte asylforliket. De fire stortingsvedtakene presiserer bare hvordan det såkalte asylforliket skal forstås og etterleves i de konkrete tilfellene som saken gjelder. 

Stortinget må bedrive slik "voksenopplæring" når departementene roter situasjonen til, slik som i dette tilfellet. Det er ganske pinlig når en så vidt skarp korreks fra øverste, konstitusjonelle organ avstedkommer "Listhaugsk" arroganse. Forholdet avspeiler inkompetanse og barnslig opptreden fra ministerens side.

2 liker  
Kommentar #15

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Forholdet avspeiler inkompetanse og barnslig opptreden fra ministerens side.

Og dine kommentarer avspeiler en overtydelig politisk slagside og ekstrem sterk personlig antipati ovenfor ministeren.

6 liker  
Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Ikke alle innvandrere er ikke-europeiske asylsøkere.

Hvis det hjelper på din forståelse kan jeg si det slik at Europa har ikke sett mer entartet migrasjonspolitikk siden makten på sektoren ene og alene lå i Berlin.

2 liker  
Kommentar #17

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvis det hjelper på din forståelse kan jeg si det slik at Europa har ikke sett mer entartet migrasjonspolitikk siden makten på sektoren ene og alene lå i Berlin.

Jeg aner ikke hva du forsøker å uttrykke med denne kommentaren.


2 liker  
Kommentar #18

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Jeg aner ikke hva du forsøker å uttrykke med denne kommentaren.

At jeg er glad for at i dag gjelder det et hovedprinsipp om fri flyt av mennesker over landegrensene i Europa, og at vi har mer liberale tider nå. Innvandrerne kommer som en tilleggsressurs til europeere generelt. I tillegg har vi nettopp opplevet en flyktningkrise vi ikke har sett maken til på lenge, men det trengs flere tiltak for å løse opphopningen i leirer. Her er liberaliteten god å bygge på for den kan gjøre plassering enklere. Oktoberbarna har lite med dette å gjøre bortsett fra at de kan profittere på en generelt liberal holdning til at folk flytter seg over landegrensene, finner asyl, blir bosatt og får et nytt liv, i det minste for noen år inntil de drar til sitt lovede land eller forblir der de har kommet som gode borgere. 

1 liker  
Kommentar #19

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Det er jo strengt tatt en litt pussig arbeidsfordeling, men forståelig ut fra at Listhaug ikke har fagkompetansen.

Interessant at folk som kritiserer Listhaug for manglende fagkompetanse selv tilsynelatende ikke har særlig stor tillit til fagorganet Landinfo.

2 liker  
Kommentar #20

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Jeg aner ikke hva du forsøker å uttrykke med denne kommentaren.

Kristiansen går tom for rasjonalitet og tyr til hitling

2 liker  
Kommentar #21

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Greit nok

Publisert over 4 år siden

En slik liberalitet er på sikt vanskelig, for å ikke si umulig, å kombinere med en generøs velferdsstat, men du har selvfølgelig full rett til din egen mening.

4 liker  
Kommentar #22

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Og dine kommentarer avspeiler en overtydelig politisk slagside og ekstrem sterk personlig antipati ovenfor ministeren

Joda, det kan du si, men legg merke til at min misnøye med Listhaugs umenneskelige behandling av ikke-vestlige asylsøkere deles av flertallet, både i Stortinget og i opinionen. 

Hvis det er "overtydelig politisk slagside" å bli kvalm av ondskapen i Fremskrittspartiets fremmedfrykt, så bør jeg vel røpe for deg at jeg politisk strengt tatt ikke er overvettes begeistret for innvandring generelt, men at jeg faktisk er litt stolt over å ta avstand fra pur rasisme.

2 liker  
Kommentar #23

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Utenriksdepartementets reiseråd

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Interessant at folk som kritiserer Listhaug for manglende fagkompetanse selv tilsynelatende ikke har særlig stor tillit til fagorganet Landinfo.

Utenriksdepartementet fraråder reise til eller opphold i Afghanistan som ikke er strengt nødvendig.

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-reiserad/reiserad_afghanistan/id2422623/

UDs reiseinformasjon:

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er svært utfordrende. Det skjer hyppige angrep, og det pågår sikkerhetsoperasjoner i størstedelen av Afghanistan. I tillegg er det mye alvorlig kriminalitet.

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_afghanistan/id2415875/

1 liker  
Kommentar #24

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Kristiansen går tom for rasjonalitet og tyr til hitling

Et liberalt Europa vil aldri gi rom for et nytt genocid. Det er grunnleggende i min tankegang. I festtalene sier vi at vi må lære av historien. Jeg har lært. Min holdning er grunnleggende liberal for at det skal kunne skapes levedyktig liv for alle uavhengig av opprinnelse, legning og andre faktorer som hindrer den enkelte i å søke oppfyllelse av sine evner. Jeg ser med redsel på hvordan nasjonalismen brer seg, og vil ikke kompromisse med den på bekostning av liberalismen. 

1 liker  
Kommentar #25

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Utenriksdepartementets reiseråd

Utenriksdepartementets reiseråd for nordmenn, ja. Det er forskjell på å reise til et fremmed land som turist og å reise til et land der man er statsborger, kan språket, kjenner kulturen og, i svært mange tilfeller, har familie.

6 liker  
Kommentar #26

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
så bør jeg vel røpe for deg at jeg politisk strengt tatt ikke er overvettes begeistret for innvandring generelt, men at jeg faktisk er litt stolt over å ta avstand fra pur rasisme.

Så vi skal anse deg som bare" litt rasist" og Frp-ere som reinspikka rasister?

4 liker  
Kommentar #27

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Joda, det kan du si, men legg merke til at min misnøye med Listhaugs umenneskelige behandling av ikke-vestlige asylsøkere deles av flertallet, både i Stortinget og i opinionen. 

At din misnøye med regjeringens innvandringspolitikk deles av folkeflertallet betviler jeg.

7 liker  
Kommentar #28

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
En slik liberalitet er på sikt vanskelig, for å ikke si umulig, å kombinere med en generøs velferdsstat, men du har selvfølgelig full rett til din egen mening.

Det er ikke liberaliteten som er problemet, men de stadige triksingene med grensene for inngripen kontra liberalitet. Så snart en politiker vil tilgodese sitt formål må den liberale holdningen om like vilkår for alle vike. Målet er liksom alltid liberalisme, men med fordeler for mine. Her har vi en løpende konflikt. Til slutt har man skapt så mange avvik at systemet ikke kan kalles liberalt, og så skylder man på liberalismen og sier den er forfeilet. Vel, da skulle man sluttet å leke med ilden tidligere så hadde det vært rom for alle. 

1 liker  
Kommentar #29

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Hvis det er "overtydelig politisk slagside" å bli kvalm av ondskapen i Fremskrittspartiets fremmedfrykt, så bør jeg vel røpe for deg at jeg politisk strengt tatt ikke er overvettes begeistret for innvandring generelt, men at jeg faktisk er litt stolt over å ta avstand fra pur rasisme.

Jeg forstår. Alle som drister seg til å mene noe annet enn deg i dette spørsmålet er onde.

4 liker  
Kommentar #30

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Utenriksdepartementet fraråder reise til eller opphold i Afghanistan som ikke er strengt nødvendig.

Det er rett og slett fantastisk at man vil sende barn til Afghanistan når man har slike reiseråd for store staute karer og andre som kan ta hånd om seg selv.  Man kan vel si at man i det minste burde hatt anstendighet til å endre reiserådene først, men da må man jo lyve. Ergo må returpolitikken falle. Noe annet har man ikke moralsk dekning for. 

2 liker  
Kommentar #31

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Bekvem avsporing?

Publisert over 4 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Så vi skal anse deg som bare" litt rasist" og Frp-ere som reinspikka rasister?

Denne tråden handler om Oktoberbarna og ikke Økland. 

2 liker  
Kommentar #32

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Utenriksdepartementets reiseråd for nordmenn, ja. Det er forskjell på å reise til et fremmed land som turist og å reise til et land der man er statsborger, kan språket, kjenner kulturen og, i svært mange tilfeller, har familie.

Vel, det er ganske naivt å tro at afghanske ungdommer som har flyktet fra hjemlandet, og som så blir returnert, vil få en tryggere velkomst enn voksne nordmenn.  

1 liker  
Kommentar #33

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Den handler også om argumentasjonen og stempling. Du har  brukt hitling i en kommentar og Økland stempler med rasismebeskyldninger. Det bør påtales i en debatt.

4 liker  
Kommentar #34

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er rett og slett fantastisk at man vil sende barn til Afghanistan når man har slike reiseråd for store staute karer og andre som kan ta hånd om seg selv.  Man kan vel si at man i det minste burde hatt anstendighet til å endre reiserådene først, men da må man jo lyve. Ergo må returpolitikken falle. Noe annet har man ikke moralsk dekning for. 

Du tror virkelig at du ville klart deg like bra hvis du dro til Afghanistan som en afghaner?

4 liker  
Kommentar #35

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Interessant at folk som kritiserer Listhaug for manglende fagkompetanse selv tilsynelatende ikke har særlig stor tillit til fagorganet Landinfo

Landinfo er, som du sier, et fagorgan. Organet avgir et sant vell av ulike realopplysninger, i tråd med sin faglige oppgave. Hvorvidt oppgaven løses godt eller dårlig, blir gjenstand for en rent akademisk vurdering - ikke et spørsmål om tillit.

Jeg må bare tilføye at det utvalget opplysninger som departementet plukker ut fra Landinfo, og ikke minst de tolkninger og vurderinger som departementet deretter foretar av sitt eget utvalg, er politiske handlinger og som sådan gjenstand for tillit eller mistillit. I dette tilfellet er det etter mitt skjønn mest grunnlag for mistillit.

Når det gjelder Sylvi Listhaugs formelle fagkompetanse, så er hun adjunkt fra Høgskulen i Volda. Kanskje tilsvarer det i dagens samfunn en bachelor-eksamen, altså på akademisk nivå med et rørleggerfagbrev eller noe slikt.

For øvrig har hun yrkeserfaring som politisk broiler og som PR-rådgiver, typisk en løpebane som gjerne kan kalles "en spesialisering som profesjonell bløffmaker".

2 liker  
Kommentar #36

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
For øvrig har hun yrkeserfaring som politisk broiler og som PR-rådgiver

Ikke akkurat utypisk for norske politikere, heller ikke for mange som stemte for Arbeiderpartiets forslag. 

Igjen, jeg ser en antipati hos deg som går langt utover det politiske.

6 liker  
Kommentar #37

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Du tror virkelig at du ville klart deg like bra hvis du dro til Afghanistan som en afghaner?

Enda en avsporing. Dette har ingenting med saken å gjøre. Det er ingen som klarer seg bra i Afghanistan med mindre de er steinrike og kan leve i skjermet bolig, og selv da skal det holde hardt. Det er vaffal ikke noe sted å sende barn som kommer tilbake til sårbare utsatte posisjoner. 

Selv ikke afghanere flest har det bra i Afghanistan. Sånn sett kunne man vel satt det på spissen og si at hele landet burde vært evakuert og bygget opp bit for bit med personer som vil ha fred med hverandre, men selv jeg forstår at det er utopisk. 

1 liker  
Kommentar #38

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Du tror virkelig at du ville klart deg like bra hvis du dro til Afghanistan som en afghaner?

Enda en avsporing. Dette har ingenting med saken å gjøre. Det er ingen som klarer seg bra i Afghanistan med mindre de er steinrike og kan leve i skjermet bolig, og selv da skal det holde hardt. Det er vaffal ikke noe sted å sende barn som kommer tilbake til sårbare utsatte posisjoner. 

Selv ikke afghanere flest har det bra i Afghanistan. Sånn sett kunne man vel satt det på spissen og si at hele landet burde vært evakuert og bygget opp bit for bit med personer som vil ha fred med hverandre, men selv jeg forstår at det er utopisk. 

Kommentar #39

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Enda en avsporing. Dette har ingenting med saken å gjøre

Det var ikke jeg som tok opp Utenriksdepartementets reiseråd.

2 liker  
Kommentar #40

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Landinfo er, som du sier, et fagorgan. Organet avgir et sant vell av ulike realopplysninger, i tråd med sin faglige oppgave. Hvorvidt oppgaven løses godt eller dårlig, blir gjenstand for en rent akademisk vurdering - ikke et spørsmål om tillit.

Landinfo er så vidt jeg vet et underbruk av UD. Det er her UD former sine reiseråd. Fra tid til annen kan vi høre at UD forandrer ikke sine reiseråd til et land til tross for bestemte hendelser. I de senere årene er det blitt vanligere at UD forandrer rådene for folk er blitt mer skjødesløse samtidig som de forventer at UD henter ut klærne fra renseriet for dem når renseriet er stengt. UD har blitt mer advarende enn tidligere fordi folk forventer mer av dem, og hvis de ikke har advart mot urolige forhold slår det tilbake på UD selv som et uetterrettelig organ som får fornærmede turister i fanget. Målsetningen er å ha så relevante råd som mulig slik at folk kan styre unna de mest slitsomme opplevelsene som kan inntreffe, og spare UDs folk for å opptre som støttekontakter. I tillegg handler Landinfo også om forretningsforhold og -risiko knyttet til å gjøre handel på sivilisert vis. Klart informasjonen må være etterrettelig. 

1 liker  
Kommentar #41

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det er vaffal ikke noe sted å sende barn som kommer tilbake til sårbare utsatte posisjoner. 

Selv ikke afghanere flest har det bra i Afghanistan. Sånn sett kunne man vel satt det på spissen og si at hele landet burde vært evakuert og bygget opp bit for bit med personer som vil ha fred med hverandre, men selv jeg forstår at det er utopisk. 

For det første, vi snakker om voksne mennesker, ikke barn.

For det andre, nei, Afghanistan er, i likhet med veldig mange andre land, ikke noe bra land å leve i. Men det skal mer til enn som så for å få flyktningestatus slik Flyktningekonvensjonen definerer det.

For det tredje, ja, nettopp, da må man evakuere landet. Hvis man sender signal til Afghanistan om at hvis man tar seg til Europa, så er man garantert opphold, så er man faktisk også moralsk forpliktet til å hente folk fra Afghanistan slik at de ikke legger ut på en dyr og farefull reise for å komme seg hit. 

5 liker  
Kommentar #42

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
For det første, vi snakker om voksne mennesker, ikke barn.

Nei, strengt tatt gjør vi ikke det. Det er i hovedsak umodne attenåringer. Argumentet er ikke gyldig på samme måte som gjaldt det norske attenåringer. De er gjerne analfabeter (ved ankomst Norge) og med spinkel bakgrunn og få evner til å klare seg på ordentlig måte. Det er reellt snakk om utsendelse til nød, selv om de får med seg en startpakke. Når startpakken er frarøvet dem og de sitter på bar bakke i Kabul er de ikke mye voksne i vår forstand. Det er ikke et verdig liv vi sender dem til. Du ville ikke likt å sende dine eventuelle barn til en tilsvarende situasjon. 

Og igjen; selv om vi hjelper 1-300 barn i denne sammenhengen betyr ikke det at resten av afghanerne kommer hit. Hvordan skulle de klare å passere danskegrensen? Enda et argument som faller som en sten til jorden. 

1 liker  
Kommentar #43

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det var to avtaler.

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Tenker du ikke her på forliket i 2015?

I febr 2014 inngikk Høyre og Frp en avtale med Krf og Venstre om å opprette 500 mottaksplasser på Trandum med både barn og voksne asylsøkere med avslag.
Denne avtalen var AP og SP enige i,men ikke SV og De grønne,selv om Lysbakken sa at den "gikk i riktig retning"
I Nov 2015 ble alle partier (bortsett fra SV og PDG) enige om den avtalen som gjaldt frem til i dag.
Den som nå blir forkastet av Ap,Sp,Krf,Venstre og de to minipartiene.

1 liker  
Kommentar #44

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nei, strengt tatt gjør vi ikke det. Det er i hovedsak umodne attenåringer. Argumentet er ikke gyldig på samme måte som gjaldt det norske attenåringer. De er gjerne analfabeter (ved ankomst Norge) og med spinkel bakgrunn og få evner til å klare seg på ordentlig måte.

At det å være analfabet gjør at man ikke kan regnes som voksen faller på sin egen urimelighet. 70 % av Afghanistans befolkning er analfabeter.

6 liker  
Kommentar #45

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Og igjen; selv om vi hjelper 1-300 barn i denne sammenhengen betyr ikke det at resten av afghanerne kommer hit. Hvordan skulle de klare å passere danskegrensen? Enda et argument som faller som en sten til jorden. 

Nei, selvfølgelig betyr ikke det at resten av afghanerne kommer hit. Mange har ikke nok ressurser til å legge ut på ferden og betale menneskesmuglere. Noen dør på reisen. Og så kan vi takke de onde, umenneskelige danskene for at de som kommer seg til Europa ikke kommer seg lengre enn til Tyskland. 

4 liker  
Kommentar #46

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det er alt jeg har å si for øyeblikket, nå tar jeg helga!

2 liker  
Kommentar #47

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nei

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
For det første, vi snakker om voksne mennesker, ikke barn.

Vi snakker egentlig ikke om voksne mennesker, men det er et bekvemt argument å ty til om man vil forsvare en slik "retur" som vi diskuterer her.  Jeg har selv tvillinger som straks blir 18, så jeg vet hva jeg snakker om.

2 liker  
Kommentar #48

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Den handler også om argumentasjonen og stempling. Du har  brukt hitling i en kommentar og Økland stempler med rasismebeskyldninger. Det bør påtales i en debatt.

Så påtal det da. Det er en rød knapp med direkte forbindelse til kong Salomo nederst i høyre hjørne. 

1 liker  
Kommentar #49

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
I Nov 2015 ble alle partier (bortsett fra SV og PDG) enige om den avtalen som gjaldt frem til i dag.

Jeg går ut fra at du ser at den avtalen du først snakket om ikke holdt mål opp mot utviklingen i 2015. Selv om du er uenig i antallet, går jeg ut fra at du ser at den gamle avtalen ikke ble tilstrekkelig. 

Denne avtalen er så vidt jeg vet ikke opphevet, men det er bedt om at det gjøres en vri for enkelte, 1-300 unge afghanere. Denne vrien setter ikke avtalen ut av spill, men den justeres på dette punktet. 

1 liker  
Kommentar #50

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Mange har ikke nok ressurser til å legge ut på ferden og betale menneskesmuglere. Noen dør på reisen. Og så kan vi takke de onde, umenneskelige danskene for at de som kommer seg til Europa ikke kommer seg lengre enn til Tyskland. 

Jeg er overrasket over din kyniske holdning til mennesker i nød. Du viser en iskulde overfor de det gjelder som jeg finner frastøtende. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere