Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Arroganse om oktoberbarna

Tirsdagens vedtak om oktoberbarna tydeliggjør et linjeskifte i norsk politikk, og viser fram at Erna Solbergs svært selvsikre mindretallsregjering må lære seg samarbeid.

Publisert: 15. nov 2017  /  1061 visninger.

I forrige fireårsperiode og under valgkampen var Frps politikere kjepphøye, særlig når de snakket om de to sentrumspartiene. Et salgs høydepunkt var uttalelsen fra innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug om at KrFs leder Knut Arild Hareide «sleiket imamer oppetter ryggen». Denne typen utspill tyder på at flere av Solbergs statsråder ikke har forstått at de er avhengige av et flertall og et godt samarbeid. Sagt med rene ord: En mindretallsregjering må være ydmyk hvis den skal overleve.

Ikke dekning

Imam-uttalelsen fra Listhaug er slett ikke den eneste krasse kritikken mot opposisjonen, som har kommet fra Solberg-regjeringens statsråder. Noe av den samme selvsikre holdningen var vi vitne til under tirsdagens debatt om de såkalte «oktoberbarna», altså unge afghanske asylsøkere som har midlertidig opphold, og som venter på å bli kastet ut når de fyller 18 år.

Flere av partiene på Stortinget hadde advart mot Frps svært strenge praksis for de mindreårige afghanerne, og vist til at Listhaug har gått betydelig lenger enn hun hadde dekning for i det tverrpolitiske asylforliket i fjor. De pekte på at Listhaug hadde­ sagt nei til ønsket fra UDI om å ta inn spørsmål om sårbarhet som et viktig kriterium for å vurdere søknad om videre opphold. Denne kritikken fra flertallet har Listhaug visst om i lang tid, uten å gjøre noe med den.

La seg ikke flat

Listhaug la seg heller ikke flat i den første delen av stortingsdebatten om oktoberbarna. Til tross for at hun mente forslaget om å vurdere sårbarhet var godt ivaretatt under hennes ledelse, valgte hun samtidig å kjøre hardt ut mot opposisjonen. Hun mente signalene deres kunne øke strømmen av asylsøkere til Norge. Og til tross for at hennes egen underliggende etat, UDI, allerede hadde foreslått å legge slike kriterier til grunn, uttalte Listhaug flere ganger at forslaget fra opposisjonen og Ap var «vanskelig å forstå».

Listhaug la dermed ikke opp til en samarbeidslinje. Hun kjørte knallhard konfrontasjon. Både overfor en samlet opposisjon som i utgangspunktet stilte seg bak henne med et bredt asylforlik. Men også i forhold til Venstre og KrF, de to partiene som har gitt utrykk for at de støtter regjeringen Solberg. Og som begge ønsker å gå lenger i å sikre ­oktoberbarna, enn flertallet i ­opposisjonen.

Gikk på smell

Dermed gikk regjeringen på en real smell og måtte tåle å bli instruert av stortingsflertallet. Likevel tok det tid før Listhaug la seg flat for instruksjonen. Det skjedde først etter at Sps Marit Arnstad og Aps Trond Giske hadde sagt i klartekst at dersom Listhaug ikke forsto Stortingets instruksjon, burde hun vurdere å gå av som minister. Da sa Listhaug til slutt at hun ville tolke vedtaket etter beste evne, men tviholdt likevel på at vedtaket var «vanskelig å forstå».

Linjeskifte

Nederlaget om oktoberbarna er dermed den andre symboltunge smellen for Solberg-regjeringen i høst. Den første var da Stortinget vedtok å utvide pappapermen fra 10 til 14 uker, mot regjeringens vilje.

Slike nederlag kan det komme flere av i tiden som kommer. Etter høstens valg står regjeringen uten en formell samarbeids-­avtale med KrF og Venstre. Selv om Venstre skulle velge å tre inn i regjeringen, vil den likevel ikke ha flertall. Det store spørsmålet er om Frp er villig til å innfinne seg med den nye situasjonen.

Frps politiske strategi har ofte handlet om å kjøre sine primærstandpunkter høyt, og skylde på andre når de ikke får det som de vil. Hittil har de fått god politisk uttelling. Aftenposten lovpriste Frps strategi på lederplass denne uken, og peker på at de har maktet å holde på velgerne til tross for at de er et fløyparti i regjering.

Slitasje

Men det er ikke gitt at regjeringen og Frp klarer seg like godt når de ikke lenger kan styre med begge de to sentrumspartienes støtte, og overlate den politiske slitasjen til de to små.

Nå er situasjonen blitt slik at regjeringen må hente støtte i Stortinget fra sak til sak, på en annen måte enn i forrige periode. I regjeringspartiene er det flere som peker på at Sp kan gi sikre flertallet – der KrF sier nei. Men det er ikke sikkert at Sp heller vil akseptere å være med på forlik, for deretter å bli skjelt ut for åpen scene fra Frp.

Dersom Solberg-regjeringen skal overleve i tiden som kommer, må Frps statsråder legge av seg arrogansen og begynne å samarbeide på alvor.

4 liker  
Kommentar #51

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
At det å være analfabet gjør at man ikke kan regnes som voksen faller på sin egen urimelighet.

Jeg sier heller ikke det, men jeg peker på at det begrenser mulighetene deres til å klare seg i livet. Det er en grunn til at vi har bedrevet alfabetisering. De fleste av de ungdommene dette gjelder er blitt alfabetisert på norsk og har formodentlig hatt stor utvikling mens de har vært her. For Norge må det være en fordel å beholde disse som vi har satset på fremfor å sende dem som potensiell kanonføde i Afghanistan, eller at de ender som uteliggere/boms/småkriminelle i Europa. Ved å nyttiggjøre oss deres ressurser får samfunnet noe tilbake. Jeg kan ikke forstå at det skal være feil. Vi trenger til stadighet nye mennesker her i landet. 

1 liker  
Kommentar #52

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

"Kynisk", "iskald" og "frastøtende"

Publisert over 4 år siden

Det jeg refererte til i min “kyniske” og “frastøtende” kommentar var ikke noe jeg ønsket, men resultatet av den politikken du står for. (Kanskje det ikke framgikk tydelig nok av kommentaren min.)

Gjennom å automatisk gi varig opphold til unge afghanske asylsøkere, sender man signal til Afghanistan om at hvis man kommer seg til Europa, så er man garantert opphold. Men man er ikke villig til å faktisk hente mennesker hit fra Afghanistan gjennom å f.eks. etablere en luftbro.

Dermed vil kun de som er ressurssterke nok til å legge ut på ferden og betale menneskesmuglere kunne ta seg hit. De som er for fattige, for gamle eller for syke, og dermed antagelig mer utsatte, ignoreres.

At folk drukner i Middelhavet på veien hit fordi de ble lokket til å forsøke å ta seg til Europa, ignoreres.

Og at de som overlever reisen og kommer seg til Europa blir stoppet på danskegrensen virker det ikke som du har et problem med siden du bruker dette som argument for at mengden som kommer til Norge forblir håndterbar.

Hvis det er noe som er kynisk, så er det en politikk som har slike konsekvenser. 

Hvis det er noe som er frastøtende, så er det at de som står for denne politikken, men som ignorer dess konsekvenser likevel ser på seg selv som “de gode” (i motsetning til “de onde” som står for en mer restriktiv innvandringspolitikk).

Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner.

10 liker  
Kommentar #53

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Så sant !

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

Hvis det er noe som er kynisk, så er det en politikk som har slike konsekvenser. 

Hvis det er noe som er frastøtende, så er det at de som står for denne politikken, men som ignorer dess konsekvenser likevel ser på seg selv som “de gode” (i motsetning til “de onde” som står for en mer restriktiv innvandringspolitikk).

Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner.

Jeg kan skrive under på det meste du har ytret i denne saken,men som vi vet er ansvarlighet i innvandringspolitikken det samme som ondskap og umenneskelighet i Kristiansens ører.
Men slike merkelapper må vi visst tåle her på VD.

8 liker  
Kommentar #54

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Men man er ikke villig til å faktisk hente mennesker hit fra Afghanistan gjennom å f.eks. etablere en luftbro.

For lenge siden foreslo jeg en luftbro for kristne fra Midtøsten. De er en truet flokk i et meget stort område. Jeg kan tenke meg oppsamlingsplasser i hjemlandene og i mottakslandene, og at de etterpå fordeles for bosetning. 

Når det gjelder Afghanistan er jeg ikke sikker på at luftbro er tingen. Vi kan ikke omplassere et helt lands strukturer. Da vil jeg tro at det kan være en fordel med et nytt loya jirga med FN som vertskap, og at FN får landet som mandatområde. Et problem i denne sammenhengen er at Taliban og IS ikke aksepterer noen autoritet høyere enn dem selv, slik at det ikke vil gi fred. Dette kan muligens overvinnes ved at landet deles opp i sektorer under FN-overvåkning slik at mange deler på ansvaret, og overvåker den sivile og militære aktiviteten og skaper fred i hvert sitt område på afghanske betingelser (dette er et kapittel for seg selv) før man trekker seg ut etter fx en tiårsperiode. I mellomtiden må man ha gjort noe med de krigerske elementene samme hvor vanskelig dette blir. 

Jeg legger bare frem noen tanker her og har ingen forventning om at de skal bli til realiteter. De er bl.a. basert på Fredrik Barths feltarbeide fra 1948 som fortsatt gir god innsikt i det afghanske samfunnet. Hensikten må være å få etablert sterkere sivile strukturer som folket kan stole på. Barth beskriver hvorfor dette ikke er så enkelt der. Afghanistan har særdrag som ikke automatisk passer inn i måten kristensamfunnene er organisert på. 

1 liker  
Kommentar #55

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

At folk drukner i Middelhavet på veien hit fordi de ble lokket til å forsøke å ta seg til Europa, ignoreres.

Og at de som overlever reisen og kommer seg til Europa blir stoppet på danskegrensen virker det ikke som du har et problem med siden du bruker dette som argument for at mengden som kommer til Norge forblir håndterbar.

Jeg har et utall ganger tatt opp at flyktningene drukner i Middelhavet. Det er sannelig ikke jeg som har vært taus om dette, og jeg har protestert kraftig overfor de som har argumentert mot innsatsen som har vært gjort der. 

Jeg ser store problemer i at folk stoppes på danskegrensen. Etter min oppfatning burde Europa delt på oppgaven og avlastet hverandre. Nå er ikke du av de ivrigste debattantene her, men de fleste her har fulgt med og protestert på mine ytringer jevnt og trutt. Vi kunne nok ha håndtert langt flere flyktninger i Norge om vi bare ville. Det er til og med slik at norske ordførere og kommuner gjerne vil ha flyktninger fordi det følger positive effekter som penger, sysselsetting og nye hender i arbeide. Men vi har altså en liten gruppe knarker på VD som ytrer seg om innvandrere som var de den nye pesten. De har liten forståelse for virkeligheten som utspiller seg utenfor youtube eller det mørke nettet. Det er sannelig ikke min feil. 

1 liker  
Kommentar #56

Berit Aalborg

178 innlegg  61 kommentarer

Ikke snudd

Publisert over 4 år siden

Nei. De fire partiene har ikke snudd. Det som ble vedtatt ligger fast. Det er Listhaugs tolkning - og instruksjon av underliggende etat som var oppe i Stortinget forrige uke. 

3 liker  
Kommentar #57

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Utroligt...

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har et utall ganger tatt opp at flyktningene drukner i Middelhavet. Det er sannelig ikke jeg som har vært taus om dette, og jeg har protestert kraftig overfor de som har argumentert mot innsatsen som har vært gjort der. 

Jeg og flere har søgt at forklare dig at det ikke er indvandringsmodstanderne, der er årsag til at folk drukner i Middelhavet, men den magnet udsigten til et liv i EU udgør.

Nu har så Isak også forklaret det og ganske tydeligt synes jeg og alligevel klarer du igen, eller stadig, at få vendt logikken på hovedet, sådan at du ligestiller indvandringsmodstand med at ønske at folk drukner.

Den eneste præmis, der kan gøre dette sammenhængende er såvidt jeg kan se at indvandringen skal gennemføres uanset omkostninger.

Men hvad er begrundelsen herfor ?

5 liker  
Kommentar #58

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er overrasket over din kyniske holdning til mennesker i nød.

De mennesker er mindre i nød end milliarder - de er i global sammenligning priviligerede.

6 liker  
Kommentar #59

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Jamen...

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du ville ikke likt å sende dine eventuelle barn til en tilsvarende situasjon. 

du vil jo tage hele verden under dine vinger...

Se lige på et verdenskort.

4 liker  
Kommentar #60

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ligger det fast at de med avslag skal ut ?

Publisert over 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Nei. De fire partiene har ikke snudd. Det som ble vedtatt ligger fast. Det er Listhaugs tolkning - og instruksjon av underliggende etat som var oppe i Stortinget forrige uke. 

Hele saken handler jo om at de som har fått avslag skulle ut ved fylte 18 år.

Jeg vet ikke hva å snu betyr i din verden,men når man går bort fra et vedtak det har vært enighet om,er det å snu !!
Når disse skal få sin sak vurdert på nytt ETTER et vedtak,kan du ikke si at et vedtak ligger fast.
Å kalle det en tolkning blir i min veden et forsøk på å ta Listhaug ved å rotte seg sammen i opposisjon i en sak det var enighet om.

3 liker  
Kommentar #61

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder Sylvi Listhaugs formelle fagkompetanse, så er hun adjunkt fra Høgskulen i Volda. Kanskje tilsvarer det i dagens samfunn en bachelor-eksamen, altså på akademisk nivå med et rørleggerfagbrev eller noe slikt.

En detalje, men alligevel - det er da omvendt - de akademiske grader er blevet devalueret i årtier og endnu mere det sidste, hvor mellemlange praktisk orienterede uddannelser er blevet til 'professionsbachelorer'.

Dermed er faktisk også selve professionsbegrebet blevet devalueret - 'professionerne' var tidligere læge, advokat osv.

Dette sidste er måske ikke så skidt, men det hele viser at man roder begreberne og dermed også sine handlinger sammen i et stort rod.

Undervisere siger også at hele systemet er rykket en tak nedad, sådan at en bachelor i dag svarer til en mere traditionel studentereksamen/artium - osv. - en ph.d. svarer til en gammel kandidat.

4 liker  
Kommentar #62

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
I festtalene sier vi at vi må lære av historien. Jeg har lært.

Det mener jeg at du lige netop ikke har.

Læren af nazismen kan ikke være at agere modsat nazister. Nazismen er hæmningsløst selvrealiserende og ekspansiv - det modsatte er selvudslettelse.

Den rigtige lære må være at mennesket er ekspansivt og at denne tendens må erkendes og modgås på en masse forskellige områder. Det handler lovgivning ikke mindst om.

Det er mit indtryk at der under denne forkerte forståelse af, hvad man kan lære af nazismen ligger en forestilling om at dette ekspansive er noget særligt for europæere og at dette igen bygger på at det var tyskere, der stod for nazismen - og tyskere er jo hvide europæere - og Holberg har ikke levet forgæves - han pegede på den generelle menneskelige tænkemåde, der gør at mange i dag mener at hvide er nazister siden tyskerne er hvide. Tankeformen fastholder altså også alle tyskere i al fremtid som nazister.

Tankeformen har også den implicitte præmis at andre mennesker/racer ikke har denne kim af ondskab i sig.

Denne tankeform kaldes ironisk nok antiracisme.

5 liker  
Kommentar #63

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

For lenge siden foreslo jeg en luftbro for kristne fra Midtøsten. De er en truet flokk i et meget stort område. Jeg kan tenke meg oppsamlingsplasser i hjemlandene og i mottakslandene, og at de etterpå fordeles for bosetning. 

Når det gjelder Afghanistan er jeg ikke sikker på at luftbro er tingen.

Kristne fra Midtøsten er en liten og klart definert gruppe. Når det gjelder Afghanistan er situasjonen en helt annen.

Ditt forslag om et FN-mandat, i praksis en sterkere militær intervensjon en det som i dag er tilfelle, vil ikke i overskuelig framtid redusere antallet mennesker som ønsker å forlate Afghanistan. Antagelig vil det tvert i mot øke antallet flyktninger fordi det på kort sikt vil forverre sikkerhetssituasjonen i landet.

Så problemet gjenstår, hvis man sender signal til Afghanistan om at hvis man kommer seg til Europa, så er man garantert opphold, så vil flere som har ressurser til det forsøke å reise til Europa. Og hvis man ikke oppretter en luftbro, vil folk dø på ferden.

4 liker  
Kommentar #64

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er til og med slik at norske ordførere og kommuner gjerne vil ha flyktninger fordi det følger positive effekter som penger, sysselsetting og nye hender i arbeide. Men vi har altså en liten gruppe knarker på VD som ytrer seg om innvandrere som var de den nye pesten. De har liten forståelse for virkeligheten som utspiller seg utenfor youtube eller det mørke nettet.

Dette er beviselig feil. De økonomiske konsekvensene av flyktningeinnvandring er negative, ikke positive. Det er fakta, ikke en mening (se Brochmann-utvalgets rapporter).

Du omtaler dine meningsmotstandere på en svært nedlatende måte og sier at de "har liten forståelse for virkeligheten", samtidig viser du med din kommentar at du selv ikke forholder deg til fakta.

6 liker  
Kommentar #65

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Venstremedlem Johan Meyer, som har vært ministerråd ved den norske ambassaden i Kabul, som har vært medlem i Utlendingsnemnda, som har arbeidet med flyktningspørsmål i Utenriksdepartementet i flere år og som har vært verge for en enslig mindreårig asylsøker fra Afghanistan, har den siste tiden skrevet to artikler som der han beskriver denne problematikken:

 "Hvis man legger til grunn at brorparten av de såkalt enslige mindreårige asylsøkerne faktisk har familie (i afghansk forstand, hvilket er betydelig videre enn den norske kjernefamilien) og at de fleste heller ikke representerer de aller mest sårbare, men tvert i mot de mer ressurssterke, ja så har vi en sterk politisk bevegelse i Norge som nå vil endre asylpolitikken på sviktende grunnlag. Spørsmålet er om de er klar over konsekvensene.

Jeg tenker da ikke primært på vedtaket om å holde tilbake returene av akkurat denne gruppen, men Venstres forslag om å gi alle mindreårige varig opphold. Det betyr at beskyttelsesbehovet er irrelevant. Det betyr i praksis at bare du er ung nok til å bli trodd på alderen og ressurssterk nok til betale for de beste smuglerrutene, så er du garantert suksess. Når det signalet når Afghanistan (og det skjer samme dag) så vil mange flere ta sjansen. Vi vil altså oppmuntre til at flere unge mennesker utsettes for store farer, ikke færre."

https://www.vg.no/nyheter/meninger/afghanistan/langt-flere-kan-bli-sendt-avgaarde/a/24185997/

"Det er et grunnleggende prinsipp i norsk forvaltning og rettspraksis at like tilfeller skal behandles likt. Gir man gruppen av afghanske mindreårige asylsøkere varig opphold, antar jeg at forskerne mener det må gjelde alle, ikke bare afghanere, og ikke bare de såkalte oktoberbarna som er her allerede, men alle som måtte komme i fremtiden.

Det vil være et tydelig signal til familier i Afghanistan om at deres barn har en fremtid i Norge. Sendes de av gårde i tidlig nok alder, mens de fortsatt kan foregi å være under 18 år, vil de være garantert opphold. Dermed kan utgiftene til reisen (som ikke er ubetydelige og som regel samlet sammen av familien eller tatt opp som lån) raskt tjenes inn. Inntekter kan sendes hjem, og kanskje kan familien (som likevel viser seg å finnes) komme til Norge."

https://www.nrk.no/ytring/kortsiktig-politikk-om-barnas-beste-1.13782556

9 liker  
Kommentar #66

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
du vil jo tage hele verden under dine vinger...

Det kan du trygt si. En verden der alle står skulder ved skulder og er vinger over hverandre må være et ok sted. 

1 liker  
Kommentar #67

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Vi snakker egentlig ikke om voksne mennesker, men det er et bekvemt argument å ty til om man vil forsvare en slik "retur" som vi diskuterer her.  Jeg har selv tvillinger som straks blir 18, så jeg vet hva jeg snakker om.

En 18-åring kan avtjene verneplikt, gifte seg, har stemmerett og er valgbar, altså voksen.

Hvis Afghanistan er et for farlig land å sende 18-åringer til, så er det også for farlig for 25-åringer.

7 liker  
Kommentar #68

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

En 18-åring kan avtjene verneplikt, gifte seg, har stemmerett og er valgbar, altså voksen.

Hvis Afghanistan er et for farlig land å sende 18-åringer til, så er det også for farlig for 25-åringer.

Det har du formelt rett i - men jeg lurer da på hvor mange 18-åringer du kjenner.  Måten du uttaler deg på, tyder på manglende menneskekunnskap.

 

1 liker  
Kommentar #69

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg skal ikke uttale meg om hva din bruk av personangrep isteden saklige argumenter tyder på....

10 liker  
Kommentar #70

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Jeg skal ikke uttale meg om hva din bruk av personangrep isteden saklige argumenter tyder på....

Tja, man skal vel være litt nærtagende for å oppfatte min kommentar som et personangrep.

1 liker  
Kommentar #71

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det får leserne bedømme.

7 liker  
Kommentar #72

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Arrogant og nedlatende !

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det har du formelt rett i - men jeg lurer da på hvor mange 18-åringer du kjenner.  Måten du uttaler deg på, tyder på manglende menneskekunnskap.

Vi har i vårt samfunn laget regler og aldersgrenser for når vi regnes for å være gamle nok til å ta egne avgjørelser...altså når vi regnes som voksne.
Mange blir på tross av dette nesten aldri voksne....
Mye tyder på at afghanere har en helt annen vurdering av når barn kan klare seg selv når de kan sende avgårde sine barn over halve jorda for å søke lykken.....

Din siste setning i sitatet over ER et personangrep,men om det blir vurdert som det vil nok avhenge av øyet som ser.


9 liker  
Kommentar #73

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er til og med slik at norske ordførere og kommuner gjerne vil ha flyktninger fordi det følger positive effekter som penger, sysselsetting og nye hender i arbeide.

Ja, selvfølgelig vil de lokale ledere have asylanter - sådan er det i DK og i hele EU.

Der strømmer jo så penge til lokalområdet fra resten af landet, men det hele går til forbrug og ikke til værdiskabelse. Samlet set er det selvsagt en udgift at de større - og de lokale er bare egoister.

Langelands borgmester var jublende over at få et asylcenter til øen - 'venligboerne' kunne bare ikke holde fingrene fra 'drengene', så det hele blev lukket igen og nu jamrer han.

7 liker  
Kommentar #74

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Mye tyder på at afghanere har en helt annen vurdering av når barn kan klare seg selv når de kan sende avgårde sine barn over halve jorda for å søke lykken.....

Påstanden din (sitert ovenfor) er svært tendensiøs - men dersom vi nå likevel skulle forutsette at du har dekning for den, håper jeg virkelig at vi har en høyere etisk standard hos oss.

1 liker  
Kommentar #75

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Kan ikke sammenlignes.

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Påstanden din (sitert ovenfor) er svært tendensiøs - men dersom vi nå likevel skulle forutsette at du har dekning for den, håper jeg virkelig at vi har en høyere etisk standard hos oss.

Hvis noen foreldre hadde sendt sine barn ut på reise jorda rundt ville det blitt barnevernsak i Norge.
Disse barna blir tvert imot sendt tilbake HJEM dit de kom fra,og vurderingen er gjort i beste skjønn.
Men noe selvkritikk fra Johannesen ser vi ikke ?

7 liker  
Kommentar #76

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nei

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Disse barna blir tvert imot sendt tilbake HJEM dit de kom fra

De blir sendt til Afghanistan (Kabul) som internflyktninger.

1 liker  
Kommentar #77

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
, håper jeg virkelig at vi har en høyere etisk standard hos oss.

Den etiske standarden til de som sender barn over hele kloden skriver du ingenting om.

Med alle de farene det medfører.  Det er kynisme og en forbrytelse i seg selv.

Det skriver du ingenting om.

Jeg hadde ikke engang godtatt at mitt eldste barnebarn på 10 år hadde reist alene til Oslo en dag - med de farer det medfører.

Det er merkelig debatt.  Norge tar over foreldreansvaret inntil de afghanske barn er myndige. Jeg forstår rett og slett ikke kritikken.

De som ikke har rett på asyl skal da behandles som alle andre som søker asyl.

Har de ikke rett på asyl etter bestemmelsene blir de sendt hjem igjen med en god del penger i lomma.  Hva er galt med det?

Så skal du og andre kritisere andres etiske standard blant de som ikke er enige med deg og dine likesinnede.

Når ble du utnevnt til dommer over andres etiske standard?  Uenighet er en ting, men nedrakking og å sette seg selv på sin egen rake høye hest er forkastelig.

Hva i all verden er det som er så spesielt med deg at du tillater deg å dømme andre å ha lav etisk standard?

Det viser ikke noe annet enn forakt for andre - og det viser en simpel etisk standard.


10 liker  
Kommentar #78

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Så skal du og andre kritisere andres etiske standard blant de som ikke er enige med deg og dine likesinnede.

Det ser ut til at du ikke har lest kommentaren min godt nok.  Utgangspunktet mitt var at dersom Holt har rett i sin påstand om at afghanske foreldre sender mindreårige barn til Norge for å "søke lykken", så håper jeg at vi har en bedre etisk standard enn det.  Jeg siktet altså ikke til andre VD-debattanter i denne kommentaren, hvilket du tilsynelatende anklager meg for.

1 liker  
Kommentar #79

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Oh mercy!

Publisert over 4 år siden

Hvor meget skal man kunne forstå for å forstå? Her i landet begår folk nærmest harakiri over kommunesammenslåing, mens andre sitter på Trandum med hele hurven og kurven full av råtne egg hva fremtid angår. Hvor blir det av innlevelsen? 

Jeg hadde virkelig ikke trodd at det store spørsmålet internt i kristne krestser ble om hvorvidt barmhjertighet var regningsvarende eller samfunnsmessig lønnsomt. Som båtentusiast og motorist vil jeg muligens beskrive tilstanden som (på amerikansk): on fumes. Tanken er tom i dobbel forstand.

2 liker  
Kommentar #80

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg siktet altså ikke til andre VD-debattanter i denne kommentaren, hvilket du tilsynelatende anklager meg for.

Ok.

Kommentar #81

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Bestemmer EU i Norge?

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Den eneste præmis, der kan gøre dette sammenhængende er såvidt jeg kan se at indvandringen skal gennemføres uanset omkostninger.

Ja bra sagt. Her er Nigel Farage and Junker. Det skjer mye i EU vi ikke får med oss i media. Lurer på hvorfor? Se link: https://www.youtube.com/watch?v=tQjWV9Bhc0g 

5 liker  
Kommentar #82

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Erna har talt og er valgt...

Publisert over 4 år siden

https://www.youtube.com/watch?v=h6wkXPlagbY

Så kan jo hver enkelt prøve å huske tilbake til hva de stemte ved forrige valg...

Kommentar #83

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det skjer mye i EU vi ikke får med oss i media. Lurer på hvorfor?

Når oppsøkte du selv informasjon om EU sist? Utenom youtube, altså. Hva er det du mener du ikke får med deg? Hvor burde du lett etter den informasjonen du savner?

1 liker  
Kommentar #84

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Dette er beviselig feil. De økonomiske konsekvensene av flyktningeinnvandring er negative, ikke positive. Det er fakta, ikke en mening

Jeg ser du og de fire som har likt kommentaren din ikke følger særlig nøye med i det som skjer omkring oss. Hadde dere det hadde dere også visst at innvandrere er ettertraktet i flere kommuner. Fx er de lettere å få til å arbeide på et fiskebruk enn norske drop-outs fra videregående. De takket Gud for å bli tatt med ut på et bruk ett sted, og bli tilbudt arbeide i regn og blest. Og som væreieren sa, dette gjør ikke norske ungdommer lenger. 

3 liker  
Kommentar #85

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Ja, selvfølgelig vil de lokale ledere have asylanter - sådan er det i DK og i hele EU.

Akkurat det siterte er en korrekt observasjon, men jeg er ikke sikker på om du er seriøs på dette. 

Jeg lar derfor også resten av vrengebildene dine ligge i helgen. 

3 liker  
Kommentar #86

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Får stortingsflertallet temmet Listhaug?

Publisert over 4 år siden

Sylvi Listhaug har misbrukt sine fullmakter til å føre en stadig strammere innvandringspolitikk. Resultatet er bl.a. at de såkalte "oktoberbarna" stort sett har mistet sin rettssikkerhet, deres saker og skjebner er nå i realiteten forhåndsdømt, og Staten Norge har brutt sine forpliktelser iht. Flyktningkonvensjonen.

Norge skulle være en rettsstat, men Listhaug ville det annerledes. Det som har skjedd, har avstedkommet flere menneskelige tragedier, og er en skam for landet.

SV vil nå at stortingsflertallet rydder opp i styggedommen ved å sette bremser på Listhaug og hennes innføring av rettsløshet for asylsøkere. SP og AP kan kanskje bli med på å gjeninnføre rettsstatsprinsippene. Krf, V, MDG og Rødt praktiserer human politikk ut fra etiske prinsipper på dette feltet. 

Det er håp for Norge.

Se denne reportasjen: https://www.dagbladet.no/nyheter/vil-pafore-listhaug-nytt-asylnederlag-ved-a-ta-tilbake-blankofullmakt/68888074 

1 liker  
Kommentar #87

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ren synsing.

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Resultatet er bl.a. at de såkalte "oktoberbarna" stort sett har mistet sin rettssikkerhet, deres saker og skjebner er nå i realiteten forhåndsdømt, og Staten Norge har brutt sine forpliktelser iht. Flyktningkonvensjonen.

Norge skulle være en rettsstat, men Listhaug ville det annerledes. Det som har skjedd, har avstedkommet flere menneskelige tragedier, og er en skam for landet.

SV vil nå at stortingsflertallet rydder opp i styggedommen ved å sette bremser på Listhaug og hennes innføring av rettsløshet for asylsøkere.

Alt Økland skriver om Listhaug er rødfarget av hans ensporede antipati som nærmer seg hat.
Og det er rett og slett løgn selv om det fortoner seg rett i hans eget tankesett.
Dette må det i rettferdighetens navn være lov å si her på VD.
Listhaug utfører Stortingets vedtak selv om noen ikke evner å se det.

7 liker  
Kommentar #88

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja ?

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
De blir sendt til Afghanistan (Kabul)

Er ikke Afghanistan deres hjemland ? Og har ikke Norge ventet til de var over atten år som er myndighetsalder ?
Hvordan kan det at vi sender dem tilbake til sitt eget land være like lite etisk som at de sjøl har sendt BARN ut på en ukjent adresse ?
Her synes jeg du setter alt på hodet igjen.

8 liker  
Kommentar #89

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser du og de fire som har likt kommentaren din ikke følger særlig nøye med i det som skjer omkring oss.

Du mener altså at Statistisk Sentralbyrå og Brochmann-utvalget tar feil? På hvilket grunnlag?

9 liker  
Kommentar #90

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Du mener altså at Statistisk Sentralbyrå og Brochmann-utvalget tar feil? På hvilket grunnlag?

Nei, jeg nevner dem ikke i det hele tatt. Jeg forholder meg til at det i norske aviser står skrevet at norske kommuner og deres ledere gjerne bosetter flyktninger, så får SSB og Brochmann mene hva de vil. 

2 liker  
Kommentar #91

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nei, jeg nevner dem ikke i det hele tatt. Jeg forholder meg til at det i norske aviser står skrevet at norske kommuner og deres ledere gjerne bosetter flyktninger, så får SSB og Brochmann mene hva de vil

Anekdoter i avisartikler veier altså tyngre for deg enn systematiske, vitenskapelige undersøkelser.

Jeg gir opp, det er meningsløst å diskutere med noen som nekter å forholde seg til fakta!

7 liker  
Kommentar #92

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Anekdoter i avisartikler veier altså tyngre for deg enn systematiske, vitenskapelige undersøkelser.

Jeg sier ikke dette heller, men i denne sammenhengen har jeg ikke lest undersøkelser om at fire av ti ordførere ønsker innvandrere velkommen, men det har vært skrevet om flere kommuner hvor det faktisk er slik. 

Anekdotisk? Hvem snakker om arroganse nå? At du ikke kjenner til saken du kverulerer og ganger på skal da ikke jeg lastes for. 

1 liker  
Kommentar #93

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Listhaug utfører Stortingets vedtak

Listhaug mener sikkert selv at hun utfører Stortingets vedtak, og hun gjør det nok ut fra hvordan hun selv tolker og forstår tingene. Problemet er bare at Listhaug sin forståelse verken er særlig dyp eller god.

Hvis det skyldes hennes ganske begrensede, faglige og intellektuelle ballast, så kan man på sett og vis forstå hvorfor det er blitt så galt. Allikevel er det adekvat å reagere mot mangelen på etikk og nestekjærlighet som fremferden hennes vitner om.

Skyldes det derimot frekkhet og vilje til maktmisbruk, så er det grunn til regulær mistillit. På dette punktet fikk Listhaug en klar advarsel fra nestlederen i Arbeiderpartiet under behandlingen av Stortingets hastevedtak nylig.

Ett eksempel blant mange er at Sylvi Listhaug har gitt seg selv fullmakt til å instruere UNE. UNE er siste ankeinstans ifm. behandlingen av asylsaker og omgjør eller bekrefter UDI sine vedtak. UNE skal ifølge norske rettsprinsipper være et selvstendig og uavhengig organ. Men Listhaug har frarøvet UNE både selvstendigheten og uavhengigheten.

Dermed har asylsøkere i Norge slett ingen rettssikkerhet, og Norge bryter følgelig ett av Flyktningkonvensjonens klare prinsipper. Sylvi Listhaug påfører landet nasjonal skam, og til overmål skryter hun av det.

Slik fremferd synes antakelig en del av hennes mer uskolerte tilhengere er flotte greier, men det er ikke det. Norge skal være en rettsstat og forvaltningen skal etterleve rettsstatlige prinsipper.

1 liker  
Kommentar #94

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

"Ren synsing", skriver du...

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Alt Økland skriver om Listhaug er rødfarget av hans ensporede antipati som nærmer seg hat.
Og det er rett og slett løgn selv om det fortoner seg rett i hans eget tankesett

Jaja, du får bare synse i vei om Økland, hvis du har noen glede av det.

Husk imidlertid at "Økland" ikke er tema i denne tråden. Det hadde vært mer givende dersom du heller fremførte argumenter omkring selve saken.

2 liker  
Kommentar #95

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden
2 liker  
Kommentar #96

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Noen kommuner ja...

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nei, jeg nevner dem ikke i det hele tatt. Jeg forholder meg til at det i norske aviser står skrevet at norske kommuner og deres ledere gjerne bosetter flyktninger, så får SSB og Brochmann mene hva de vil. 

De fleste av disse hadde gjort klart noen hus og regnet med å gjøre penger på innrykket,men så ble det ikke så mange som de drømte om.
SSB og Brochmannutvalget overgår nok mr Kristiansens drømmer i sannhetsgehalt et utall ganger,men sånt vil altså ikke Kristiansen vite av.....

Nei nei...det må han bare mene.

3 liker  
Kommentar #97

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

"Uskolerte tilhengere"

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Hvis det skyldes hennes ganske begrensede, faglige og intellektuelle ballast, så kan man på sett og vis forstå hvorfor det er blitt så galt.

Det antydes altså at ministeren og hennes tilhengere er undermålere og dumme mennesker som ikke forstår nok til å kunne bekle stillingen og ikke vet hva de har stemt på.....
Politisk uenighet blir altså brukt som hersketeknikk for å sette dumhetsstempel på flere hundretusener av mennesker i Norge av Økland.
Enhver leser kan se hva dette er.

5 liker  
Kommentar #98

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Akkurat det siterte er en korrekt observasjon, men jeg er ikke sikker på om du er seriøs på dette. 

Jeg lar derfor også resten av vrengebildene dine ligge i helgen. 

Det er ikke et vrængbillede at tilførsel af statslige midler til et lokalområde. der går til rent forbrug, er godt for det område og dårligt for alle de andre områder i landet og for landet som helhed.

7 liker  
Kommentar #99

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg forholder meg til at det i norske aviser står skrevet at norske kommuner og deres ledere gjerne bosetter flyktninger, så får SSB og Brochmann mene hva de vil. 

Ja, som sagt har borgmestre det med at se på deres egne kommuners egoistiske og kortsigtede økonomiske interesser.

For en yderligt liggende kommune som Langelands er det da fantastisk at der pludselig strømmer multimillioner af statslige kroner til øen og hvor de fleste af dem skal bruges lokalt bl.a. til løn til lokale måske endda arbejdsløse beboere og ydelser fra lokale erhversdrivende.

Det er da strålende. Det er bare ikke bæredygtigt. Man kan ikke leve af forbrug.

6 liker  
Kommentar #100

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Det hadde vært mer givende dersom du heller fremførte argumenter omkring selve saken.

Nja, vi ble egentlig ferdige for en stund siden. Etter det har det bare handlet om å få rett. 

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere