Arne Dahl Nygaard

Kirkeverge
15

Farvel til Folkekirka

Forslag til ny «kirkelov» fjerner seg grunnlovens intensjon om en folkekirke med sterk lokal og demokratisk forankring. Den fjerner fellesrådene og menighetsrådets plikter. På denne måten blir det fritt fram for biskopene og prestelinja og styre Den norske kirke. Kirkemøtet er i dag ikke noe representativt organ for menighetene. De representerer i praksis bispedømmerådene og kirkas perspektiver sett fra prestens arbeidsgiverside.

Publisert: 12. nov 2017

Havøysund kirke
Dersom en slik lov skal fungere i en folkekirke, må kirkemøtet utgå fra menighetene, slik at disse også blir hørt. Pr. dags dato har menighetene kun KA til å tale sin sak. Biskopene har for lenge siden forlatt sin rolle som «menighetenes» beste venn, og blitt en maktfaktor i kampen for presteforeningas interesser. Dette preger igjen bispedømmerådene og kirkemøtet.


En folkekirke må utgå fra grasrota. Menighetene må ha reel innflytelse på sin kirke for å ta eierskap og engasjere frivillige og få folk til å gå i kirka. Den toppstyrte kirka som det legges opp til nå, strider imot både grunnloven og kirkens tradisjon. Kirka må også finansieres
Biskopene og presteforeninga må slutte å motarbeide menighetene. Det eneste de oppnår med det er å undergrave legitimiteten til Den norske kirke.

 

Folkekirka må være lokalt forankret og kommunene må stå for mesteparten av finansieringen. Det er i en liten kommune det kan skapes engasjement for å eksempelvis beholde presten sin, ikke i Oslo, Bergen eller Tromsø. Trosopplæring må styres lokalt, å lage rapporter til sentrale myndigheter av prosaiske årsaker for å sikre støtte er ikke gangbart i lengda.


Kirka må være ekte reell og synlig lokalt. Overlat heller til politikere å synse om vegetarmat og oljeutvinning. La oss være en Hellig kirke, som fremmer Ordet og ikke enkeltpersoner.


Arne Dahl Nygaard
Kirkeverge i Måsøy

10 liker  
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Velkommen blant Jesu venner.

«Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg kunngjort dere.»
‭‭Johannes‬ ‭15:15‬ ‭

NT viser hvordan små lokale menigheter og kristne fellesskap fungerer som organisme.  En koloss av en kirkestruktur/ trossamfunn bryter ned Åndens liv.  

Jesus er hode og knytter oss sammen ved hvert støttende bånd Han gir.

Guds rike vokser når vi er levende celler der vi bor.  Ekte liv formerer seg.

Det koster heller ikke store pengebeløp til ansatte og driftsutgifter.  


2 liker  
Kommentar #2

Arne Dahl Nygaard

15 innlegg  22 kommentarer

Vel talt

Publisert nesten 4 år siden

Støtter dine tanker fullt ut!

2 liker  
Kommentar #3

Tor Jakob Welde

9 innlegg  167 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Arne Dahl Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Overlat heller til politikere å synse om vegetarmat og oljeutvinning. La oss være en Hellig kirke, som fremmer Ordet og ikke enkeltpersoner.

Bra sagt!

2 liker  
Kommentar #4

Arne Dahl Nygaard

15 innlegg  22 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Takk for det Welde

1 liker  
Kommentar #5

Johannes Strømstad

10 innlegg  3 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jeg støtter det som Nygaard sier om den praktiske ordningen av kirken. Så vil jeg etterlyse hva man nå tenker om den åndelige siden ved kirkens virksomhet. Dette er jo nå definert i paragraf 9 i kirkeloven. Her beskrives menighetenes hovedoppgave; å forkynne Guds ord. Jeg finner ikke noe tilsvarende i det nye forslaget. Man tenker vel at dette er selvsagt og at det skal være opp til Kirkemøtet å "administrere" dette. På Hedemarken er det imidlertid stor motstand mot/ingen forståelse for paragraf 9. Kirkens oppgave er å døpe, vie og begrave sine medlemmer.  Å vekke og nære det kristelige liv i sognet er det liten interesse for. Hva skjer når (ikke hvis) denne tanken får gjennomslag i Kirkemøtet? Og hvordan skal menighetsrådet forsvare sitt åndelige engasjement når man ikke lenger har denne lovteksten å vise til?

3 liker  
Kommentar #6

Arne Dahl Nygaard

15 innlegg  22 kommentarer

Deler din bekymring Strømstad

Publisert nesten 4 år siden

Takk for interessant og hyggelig samtale og innspill!

Generelt vil det ikke tjene kirka at man setter den lengre og lengre bort fra det konstitusjonelle Norge. Utviklingen med at vi skal gjemme bort våre egne røtter og flyte rundt som et skip uten anker, vil skape mye konflikter i landet vårt. Men her har det store multikulturelle prosjektet tatt kvelertak på oss.

Så at forkynnelsen havner helt ut av lovverket er slettes i bra, i forslaget til ny "kirkelov". At våre barn vil bli helt uten støtte til trosopplæring er en meget sannsynlig konsekvens. Lovforslaget legger også opp til en sentralistisk styring av DNK kirke, som vil undergrave kirkedemokratiet og grunnlovens paragraf 16, som stadfester at DNK skal være Norges folkekirke. 

1 liker  
Kommentar #7

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Plagsomme biskoper

Publisert nesten 4 år siden
Arne Dahl Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Kirka må være ekte reell og synlig lokalt. Overlat heller til politikere å synse om vegetarmat og oljeutvinning.

Takk for aktuelt innlegg. Jeg er medlem av Statskirken.

Enig , det blir litt for mye politiske biskoper etter min smak , som undertegner og uttaler seg politisk uten å ha noe som helst mandat fra kirkens medlemmer. Og tar seg til rette politisk totalt utenfor sitt virkefelt. - på vegne av andre som ikke synes noe om dette i det hele tatt.

Her fikk jeg et utklipp fra en veltalende nabo som har fått hele FN`s klima-sirkusi i vrangstrupen og kaller ting ved navns nevnelse : 

"I tillegg til Ingeborg Midtømme og  Erling Pettersen , som er biskoper i Den norske Kirke , har to norske imamer , Ibrahim K. M. Saidy og Mian Tayyib , skrevet under på den interreligiøse uttalelsen til FN`s klimapanel."

I tillegg stiller Pettersen opp på et klima-jamboree i Paris - på vegne av Den norske kirke !

Hvem i all verden  er det disse representerer. politisk ? Hva imamer har fore interesserer meg ikke. Men biskoper har ikke noe politisk mandat.

 At man er medlem av Kirken betyr ikke at man har behov for at biskoper skal avgjøre hva vi mener om oljeboring , kosthold og en ikke dokumentert klimateori med så mange avsløringer og svakheter at det er et mentalt nederlag å ha  noen som helst befatning klimaindustrien og dens salgsmenn.

Vi er kompetent til å treffe våre egne politiske valg og ingen jeg kjenner har den fjerneste interesse av en politisk kirke.

I tillegg har jeg problemer med å se for meg Jesus blant klimakvoteselgere , klimaindustriens mirakeldoktorer eller avgiftsoppkreverne. 

Om man tolker Skriften riktig så er den gode nyheten at Vårherre ikke setter pris på frittgående kremmere av denne typen.

 

2 liker  
Kommentar #8

Arne Dahl Nygaard

15 innlegg  22 kommentarer

Deilige problemer miljø og biskoper

Publisert nesten 4 år siden

Takk for støtten. Skrev litt mer utfyllende om akkurat det der tidligere:

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11676996-deilige-problemer-miljo-og-biskoper

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere