Mons Henrik Slagsvold

160

Putins kristne visjon.

For å fremme sin kristne visjon for Russland oppmuntrer Putin rutinemessig sin administrasjon og landets regionale guvernører til å lese visse russiske pro-kristne filosofer.

Publisert: 12. nov 2017

Russland gjennomgår i dag en bemerkelsesverdig renessanse av den kristne tro der president Putin og hans regjering søker å fylle tomrommet etter den ateistiske kommunismens ideologi med Russlands tradisjonsrike ortodokse kristendom. Initiaivet har et sterkt gjennomslag i befolkningen i form av det man hos oss kanskje ville kalle en vekkelse. 

Russland har i Dag 36000 kirker og 1000 klostre. 28000 av disse kirkene og 800 klostere er restauret eller gjenoppbygget etter 70 års forfall og riving under kommunismen og det er ingen mangel på prester, munker eller nonner.

Putin har beordret gjenreising av Chodovkirken og Voznesenskyklostrene i Kreml som begge var ødelagt av bolshevikene. På denne måten tar Putin kraftig avstand fra kommunisttidens ateistiske ideologi og bekrefter Ortodoxien som selve hjertet i russisk kultur.

I denne nasjonsbyggingen er et nøkkelelement hos Putin de kristne russiske filosofene Nikolay Berdyaev, Vladimir Solovyov og Ivan Ilyin og deres tenkning.  Putin siterer ofte disse filosofene i sine taler.

Kjernen hos disse filosofene er tanken på Russlands messianske rolle i verdenshistorien og landets behov for å bevare seg selv gjennom østlig Ortodoxi og gjenreisning av landets historiske grenser.

Fra sin landflyktighet i Sveits under kommuniststyret skrev filosofen Ilyin om det 20 århundrets russiske tragedie: «Den Russiske revolusjonen er en refleksjon av den religiøse krisen vi gjennomlever i vår tid. Et forsøk på å etablere en offentlighet og et statssystem med utspring i tanker av Fredrich Nietzshe og realisert som politisk idé av Karl Marx. Dette antikristne viruset ble eksportert til Russland fra Vesten. - - Men mister vi våre bånd til Gud og den kristne tradisjon blir menneskeheten moralsk blind og grepet av materialisme, irrasjonallisme og nihilisme.»

Så når vesten i dag søker å spre sitt kulturmarxistiske, relativistiske menneskesyn og tvil på menneskeverdet med ledsagende dekadanse og moralske forfall sier Russland av bitter erfaring nei takk og søker å skjerme sitt land og sin nasjon. 

Ilyin hevder at for å overkomme den moralske krisen må folkene vende tilbake til de «evige verdier» definert som «tro, kjærlighet, frihet, samvittighet, familie, fedreland og nasjon. Fremst av disse står tro og kjærlighet.» (Man må anta at Ilyin holder friheten til selvdestruksjon utenfor.)

Ilyin sier videre: «For å gjenreise Russlands storhet må menneskene finne tilbake til troen på Gud. Denne troen vil styrke deres sinn og viljestyrke og gjøre dem sterke nok til å overgå seg selv. For Russlands historie handler først og fremst om moralens triumf over vanskeligheter, fristelser, farer og fiender.» 

I forholdet mellom kirke og stat, men også mellom kirken og forsvaret er «symfoni» det sentrale begrepet der det handler om verdslige og spirituelle makter som står ved siden av hverandre og komplementerer hverandre uten å kontollere hverandre. Et utslag av dette er at i alle lover som innføres i Russland skal lovens første setning handle om moral. For den Russisk Ortodokse kirken er tanken at dens oppgave er å overrisle staten og forsvaret med Russisk Ortodox spiritualitet. 

Av tegn på dette kan nevnes loven som forbyr propaganda for homofilt samliv og LGBT-bevegelsen i det offentlige rom. Det samme kommer symbolsk til utrykk når Forsvarsminister Shoigu stående i sin representasjonscabriolet slår korsets tegn med offiserslua under armen i det paraden passerer Christ the Savior Cathedral komplexet i Moskva. (Dette er Russlands største og viktigste katedral.  Den ble ødelagt av Stalin i 1931 og gjenreist i 2000.)

Etter et besøk i Moskva med lange samtaler med Vladimir Putin fortalte Angela Märkel hoderystende at Putin lever i en annen tid, i en annen verden. I fortiden. Sett på bakgrunn av det jeg har forsøkt å beskrive og med utsikt fra et avkristnet og nærmest hedensk Europa hadde hun på en måte rett.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hvem har du sakset dette fra, Slagsvold?

2 liker  
Kommentar #2

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Takk

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvem har du sakset dette fra, Slagsvold?

Takk for komplimenetet!

3 liker  
Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Du verden!

Publisert over 3 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Av tegn på dette kan nevnes loven som forbyr propaganda for homofilt samliv og LGBT-bevegelsen i det offentlige rom. Det samme kommer symbolsk til utrykk når Forsvarsminister Shoigu stående i sin representasjonscabriolet slår korsets tegn med offiserslua under armen i det paraden passerer Christ the Savior Cathedral komplexet i Moskva.

Jeg skjønner at nestekjærlighetsbudskapets fane nå løftes høyt av selveste presidenten!  Gott mit uns! (beklager mine manglende kunnskaper i russisk)

1 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Stykket er helt åpenlyst sakset fra et sted. Språkdrakten, de store forbokstavene, skrivemåten...... slik skriver du ikke selv, Slagsvold. Tror du at du skriver for lettlurte barn?

2 liker  
Kommentar #5

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Her:

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Stykket er helt åpenlyst sakset fra et sted

A key element of Putin’s worldview is not just his commitment to the Russian Orthodox Church as an institution, but also his admiration for three 19th and 20th century Russian Christian philosophers—Nikolai Berdyaev, Vladimir Solovyov and Ivan Ilyin, all of whom he often quotes in his speeches. 

http://russian-faith.com/trends/putins-christian-vision-n883

Slagsvold:

I denne nasjonsbyggingen er et nøkkelelement hos Putin de kristne russiske filosofene Nikolay Berdyaev, Vladimir Solovyov og Ivan Ilyin og deres tenkning.  Putin siterer ofte disse filosofene i sine taler.

---------------------------------------------------------

In Ilyin’s view, the way to overcome this global moral crisis is for people to return to “eternal moral values”, which he defined as “faith, love, freedom, conscience, family, motherland and nation” but above all “faith and love”.

“To make Russia great again the Russian people should believe in God.  This faith will strengthen their minds and willpower.  It will make them strong enough to overcome themselves.”

http://russian-faith.com/trends/putins-christian-vision-n883


Slagsvold:

Ilyin hevder at for å overkomme den moralske krisen må folkene vende tilbake til de «evige verdier» definert som «tro, kjærlighet, frihet, samvittighet, familie, fedreland og nasjon. Fremst av disse står tro og kjærlighet.» (Man må anta at Ilyin holder friheten til selvdestruksjon utenfor.)

Ilyin sier videre: «For å gjenreise Russlands storhet må menneskene finne tilbake til troen på Gud. Denne troen vil styrke deres sinn og viljestyrke og gjøre dem sterke nok til å overgå seg selv. For Russlands historie handler først og fremst om moralens triumf over vanskeligheter, fristelser, farer og fiender.»

2 liker  
Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
For Russlands historie handler først og fremst om moralens triumf over vanskeligheter, fristelser, farer og fiender.»

Takk skal du ha. Det er så åpenbart ikke skrevet av Slagsvold, så da er kilden kjent for fremtiden. 

Strengt tatt er det visst ikke i tråd med retningslinjene å poste noe man ikke har skrevet selv uten å gi det sin personlige form og oppgi kilde. Men hvem bryr seg?:-)

3 liker  
Kommentar #7

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Takk skal du ha. Det er så åpenbart ikke skrevet av Slagsvold, så da er kilden kjent for fremtiden. 

Strengt tatt er det visst ikke i tråd med retningslinjene å poste noe man ikke har skrevet selv uten å gi det sin personlige form og oppgi kilde. Men hvem bryr seg?:-)

Denne gangen blir det ikke bra knapp, hvor vil du hen? Mener du innlegget ikke skulle vært postet, i så tilfelle hvorfor?

4 liker  
Kommentar #8

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Mener du innlegget ikke skulle vært postet, i så tilfelle hvorfor?

Jeg mener han skulle redegjort for at det er noe han er enig i men at han har klippet det fra en annen side, og han burde ha lagt til noen egne oppfatninger. 

Retningslinjene for VD; 4. vers 10;

Etterlev Åndsverkslovens krav til opphavsrettigheter. Det betyr at du bare kan hente korte sitater fra andres tekster og oppgi kilde. Ut over dette er det ikke lov å kopiere andres tekst uten både uttrykkelig tillatelse og tydelig kildehenvisning

2 liker  
Kommentar #9

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg mener han skulle redegjort for at det er noe han er enig i men at han har klippet det fra en annen side, og han burde ha lagt til noen egne oppfatninger. 

Retningslinjene for VD; 4. vers 10;

Etterlev Åndsverkslovens krav til opphavsrettigheter. Det betyr at du bare kan hente korte sitater fra andres tekster og oppgi kilde. Ut over dette er det ikke lov å kopiere andres tekst uten både uttrykkelig tillatelse og tydelig kildehenvisning

Jeg ser det som et taktisk grep fra din side, du har jo heller ikke lagt til noen oppfatninger.

Av samme årsak så referer jeg til 1930 utgaven av bibelen, som frigitt for kopiering. Jeg innrømmer jo at jeg har kopiert noe uten å oppgi kilde, dog følger det alltid egen oppfatning med, bortsett fra én gang og da slettet moderator innlegget.

Jeg tror ikke moderator sletter dette, da kommer det vel en kommentar fra deg?

2 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser det som et taktisk grep fra din side, du har jo heller ikke lagt til noen oppfatninger.

Slagsvold seiler under falsk flagg så lenge han offentliggjør en annens tekst uten å tilkjennegi at det er hva han gjør. Han fremstiller det som han har skrevet det selv, hvilket han altså ikke har. 

1 liker  
Kommentar #11

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Hvorfor var det så at kommunismen tok så stor avstand fra kirken og troen?

Publisert over 3 år siden

"ateistiske kommunismens ideologi" Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Abrahamsen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor var det så at kommunismen tok så stor avstand fra kirken og troen?

"Du skal ikke ha andre guder enn meg". Kommunismen er monoteistisk i den forstand at den ikke gir rom for at folket nærer seg åndelig på andre kilder enn de kommunistiske idealer. All makt over sinnene må forsamles hos lederskapet og konkurranse aksepteres ikke. Slik er det igrunnen i alle religioner. 

2 liker  
Kommentar #13

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Feil svar

Publisert over 3 år siden

Jeg tenker Russland her ! Det russiske folk hadde i århundreder vært undertrykt av Tsarene ! Fattig folk levde i det som i dag nærmest må betraktes som slavelignende tilstander . Å hvor var kirken , jo de opprettholt at Tsaren hadde en gudegitt rett til å herje videre med sitt folk , generasjon etter generasjon..... 

2 liker  
Kommentar #14

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Putin er min mann i Europa. 

Det er helt fantastisk hvordan Russland har utviklet seg, mye takket være bruk at bibelens lære. 

Putin ble en gang spurt av lederen i Saudi-Arabia, om de fikk lov til å reise noen moskeer i Moskva. Da svarte den kloke Putin, at dersom de fikk bygge noen kirker i Arabia, så kunne han godkjenne det. Historien forteller at det ble ikke bygget noen moskeer i Moskva. 

Slik burde det så avgjort blitt i Europa også...


4 liker  
Kommentar #15

Sigurd Eikaas

33 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Russland gjennomgår i dag en bemerkelsesverdig renessanse av den kristne tro der president Putin og hans regjering søker å fylle tomrommet etter den ateistiske kommunismens ideologi med Russlands tradisjonsrike ortodokse kristendom. Initiaivet har et sterkt gjennomslag i befolkningen i form av det man hos oss kanskje ville kalle en vekkelse. 

Det er nok mest snakk om en kulturell og nasjonalistisk vekkelse, og ikke at folk får et personlig forhold til Jesus. Foreksempel har det strammet seg til for evangelikale kristne. Den utviklingen Putin fremmer synes derfor kanskje mer å gå i retning av en (eneveldig) kongestyrt fariseistisk lovreligion slik feks den norske statskirken fungerte før og på Hans Nilsen Hauges tid, enn en sann kristen vekkelse.

1 liker  
Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Abrahamsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker Russland her ! Det russiske folk hadde i århundreder vært undertrykt av Tsarene ! Fattig folk levde i det som i dag nærmest må betraktes som slavelignende tilstander . Å hvor var kirken , jo de opprettholt at Tsaren hadde en gudegitt rett til å herje videre med sitt folk , generasjon etter generasjon..... 

Det var en gang at Gud og Staten inngikk et A/S sammen, vøtt. Dette skjedde i mange land, og i andre land sitter flyktningene fra disse A/S'ene og reparerer sine sår den dag i dag. I mange land hadde de slike vanhellige allianser. Spania...Chile... det står ikke kirkene så mye til ære i dag. 

Kommentar #17

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Slik burde det så avgjort blitt i Europa også...

Hvorfor vil du ikke at andre skal nyte godt av den samme religionsfrihet som du selv nyter godt av?

Kommentar #18

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor vil du ikke at andre skal nyte godt av den samme religionsfrihet som du selv nyter godt av?

Saudi-Arabia står ikke for religionsfrihet.

2 liker  
Kommentar #19

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Etter et besøk i Moskva med lange samtaler med Vladimir Putin fortalte Angela Märkel hoderystende at Putin lever i en annen tid, i en annen verden. I fortiden. Sett på bakgrunn av det jeg har forsøkt å beskrive og med utsikt fra et avkristnet og nærmest hedensk Europa hadde hun på en måte rett.

Så da lurer jeg på om du helst vil leve i en putinifisert nasjonalistisk konservativ nasjon, eller i et sekulærliberalt land som Norge?

2 liker  
Kommentar #20

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Saudi-Arabia står ikke for religionsfrihet.

Riktig, men så gjelder heller ikke den norske Grunnloven der. Vil du foretrekke å leve etter Saudi-Arabisk grunnlov? Antagelig ikke, og ergo velger vi en annen vei som inkluderer religionsfrihet. 

2 liker  
Kommentar #21

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Hvilken virkelighet lever du i ?

Publisert over 3 år siden

Sånn til info !!! Det ble bygd helt ny moské i Moskva i 2015 ! Denne huser 10000 mennesker og Putin var selv deltaker åpningen ! Videre er det 2 milioner muslimer i stor Moskva og ytterligere nye moskeer er planlagt. 

2 liker  
Kommentar #22

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Riktig, men så gjelder heller ikke den norske Grunnloven der. Vil du foretrekke å leve etter Saudi-Arabisk grunnlov? Antagelig ikke, og ergo velger vi en annen vei som inkluderer religionsfrihet. 

Ved å annamme en kultur som på sikt motarbeider vår egen nåværende grunnlov - med religionsfrihet, til en ensretting. Det skjer enkelt og greit i demokratiske prosesser - som i London, og etterhvert sprer etter plan og hensikt.

Jeg vet du sier at det aldri vil skje, og det tror egentlig ikke jeg heller. Men i veien frem blir det bråk.

2 liker  
Kommentar #23

Øivind Hundal

2 innlegg  197 kommentarer

Og i tillegg.....

Publisert over 3 år siden

La oss samtidig sette et litt selvkritisk lys på vår egen vestlige sivilisasjon.: oppløsende postmodernisme, moralsk forfall i den forståelse at alt er tillatt når "det er frivillig og med samtykke". Det unormale og det normale eksisterer ikke lengre. Vår egen kultur kan sies å være ferdig/død allerede, det er bare krampetrekningene, og selve systemtregheten som holder seg fremdeles i gang. Og faktisk så FORSTÅR jeg at folk ikke vil ha hele vår vestlige kultur, med sin pervertering av frihetsbegrepet. Men OBS dermed er det ikke sagt at jeg hyller alle protester mot oss og alle alternativer til oss.

3 liker  
Kommentar #24

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
eg vet du sier at det aldri vil skje, og det tror egentlig ikke jeg heller. Men i veien frem blir det bråk.

Da lar vi det bare være med dette. Det vil ikke skje. Og vi vet det begge to. Fint. 

Kommentar #25

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Øivind Hundal. Gå til den siterte teksten.
La oss samtidig sette et litt selvkritisk lys på vår egen vestlige sivilisasjon.: oppløsende postmodernisme, moralsk forfall i den forståelse at alt er tillatt når "det er frivillig og med samtykke". Det unormale og det normale eksisterer ikke lengre. Vår egen kultur kan sies å være ferdig/død allerede, det er bare krampetrekningene, og selve systemtregheten som holder seg fremdeles i gang. Og faktisk så FORSTÅR jeg at folk ikke vil ha hele vår vestlige kultur, med sin pervertering av frihetsbegrepet. Men OBS dermed er det ikke sagt at jeg hyller alle protester mot oss og alle alternativer til oss.

Hvis vi var Israel (Norge/vesten) - hva ville Gud ha gjort?

Kommentar #26

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Øivind Hundal. Gå til den siterte teksten.
La oss samtidig sette et litt selvkritisk lys på vår egen vestlige sivilisasjon.: oppløsende postmodernisme, moralsk forfall i den forståelse at alt er tillatt når "det er frivillig og med samtykke". Det unormale og det normale eksisterer ikke lengre. Vår egen kultur kan sies å være ferdig/død allerede, det er bare krampetrekningene, og selve systemtregheten som holder seg fremdeles i gang.

Vår kultur er i endring men det er ingen undergang i sikte. Som alltid i alle tider er det en evig endringsprosess. Jeg kjenner deg ikke og har ikke tatt meg bryet med å finne ut hvem du er, men jeg setter en tier på at om det gikk et halvår uten forandring ville også du bli fortvilet over at intet skjer i vår kultur, at alt står stille og at vi går under. 

Selve tanken er basert på det evige undergangscenario, aftenlandet og litt religiøse armageddon-tanker, men de er ikke egentlig forankret i virkeligheten. 

NRK2 sendte en dokumentar, Storbyer under vann,  om utfordringer med byutvikling i Asia i kveld. Hvis du vil vite hva et undergansscenario er kan jeg anbefale å lete den frem på NRK.no. Du vil legge merke til forskjellen mellom de undergangstankene enkelte miljøer har i Norge, og realitetene man står overfor i Asia. Tankevekkende, hvis vi først skal snakke om undergang. 

1 liker  
Kommentar #27

Øivind Hundal

2 innlegg  197 kommentarer

OK overdrevet apokalypse

Publisert over 3 år siden

Jeg tar kritikk på overdrevet beskrivelse av "apokalypse". Dog det står fast at mange utenfor vår vestlige sivilasjonskrets, reagerer meget sterkt på oppløsningen av familiestrukturer, oppløsningen av kjønnsbegrepet, av seksualmoralen, av ekteskapsbegrepet. Og ikke ønsker å følge i Vestens fotefar på de områder. Den nevnte ideologien postmodernismen får stå på egen hånd. Ikke alle som liker den, heller.  Nå vil jeg ikke anspore til diskusjoner over disse. Men bare fastslå at disse våre "vestlige verdier" ikke nødvendigvis er så populære utenfor Vesten. Som et konkret eksempel kan nevnes situasjonen i den anglikanske kirke. Hilsen en NLM-født katolikk.

2 liker  
Kommentar #28

Øivind Hundal

2 innlegg  197 kommentarer

Endring

Publisert over 3 år siden

Ja, vår kultur er i evig endring. Men kulturer varer ikke evig. Noe som er sterkt forbundet med at de "endres". OPPLØSNINGEN av sentrale begreper i Vesten, sentrale begreper som andre holder for verdier, gjør at ikke alle Vestens verdier er så populære utenfor Vesten. Filosofien postmodernisme oppløser alt. Årsakene til at den heller ikke er så populær, hopper jeg kort over. Putins ønske om å IKKE følge Vestens utvikling på disse områder, forstår jeg meget godt. *Hvordan* han definerer sin vei, derimot,kan diskuteres.  


2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere