Kommentator Åste Dokka

Forlagsredaktør og kommentator i Vårt Land

Sivilisasjonens blodspor

Send jødene i arbeidsleirer, sa Martin Luther. Fortsatt er jødedommen kristendommens karikerte antitese.

Publisert: 10. nov 2017

 
I dag er det 79 år siden Krystallnatten: Mellom 9. og 10. november 1938 rammet organiserte voldshandlinger jøder i Tyskland og Østerrike. Rundt 1.400 jødiske eiendommer ble rasert, 91 jøder ble drept og svimlende 30.000 jøder sendt til konsentrasjonsleirer.

Hyllet Luther

I dag er det også Martin Luthers bursdag. Han ble født i Eisleben 10. november 1483. Nazipartiet benyttet datosammenfallet til å hylle Luther under angrepene Krystallnatten.

Da Julius Streicher ble stilt for retten i Nürnberg etter krigen, sa han: «Dr. Martin Luther ville sikkert i dag ha sittet her i mitt sted hvis hans bok var blitt tatt i betraktning av anklagemyndigheten.» Det var Luthers bok Von den Juden und ihren Lügen (Om jødene og deres løgner) fra 1543 han tenkte på. Propagandaredaktøren Streicher forstod sin egen gjerning som en videreføring av arbeidet til Martin Luther.

Hatefullt

Det er godt kjent at Martin Luther hadde sterke anti-jødiske holdninger. Von den Juden er et aggressivt og hatefullt skrift. Luther hadde trodd at når den katolske vranglære var blitt avskaffet, ville jødene omvende seg til sann, protestantisk kristendom. Da det ikke skjedde, endret Luthers retorikk seg. Jødene var og ble vantro som folk.

Luthers fordømmelse stoppet ikke ved teologien, den beveget seg også over i politikken: I Von dem Juden ber han myndighetene begrense jøders livsrom, blant annet gjennom å konfiskere jødisk eiendom, brenne synagoger og jødiske skoler og internere jøder i arbeidsleirer.

Mange år seinere skulle Luther få det akkurat som han ville, og resultatet ble den vestlige kulturs største skade og skam. Å lese Luther etter holocaust er rystende, spesielt for oss som setter pris på hans teologiske arv. Mange har prøvd å forsvare Luther ved å hevde at han ikke var verre enn sine samtidige. Men det stemmer ikke - Luther var radikal i sin tid, og andre teologer prøvde å tale ham til rette.

Ikke unnskylde

En annen ting er at vi slett ikke bør prøve å unnskylde Luther. Det er umulig å ikke bruke vår egen tids målestokk på fortidige fenomener. Martin Luthers jødehat må erkjennes og fordømmes. Slik lærer vi om den moderne antisemittismens historiske røtter og vår egen tids blodspor.

Forskningshistorien, kirkehistorien og de nasjonale fortellingene kryr av grusomhetens kjemper, men like fullt er det på disse skuldrene våre sivilisasjoner og kunnskaper er bygget. Historien skal få være nøyaktig det den er, og som det den er skal den erkjennes og bedømmes.

Antitese

Imidlertid går det kristne jødehatet lenger tilbake enn Luther. I boka Faith and Fratricide beskriver Rosemary Ruether hvordan kristendommen fra begynnelsen av ble etablert som jødedommens antitese. Det som de nytestamentlige forfatterne uttrykker som en intern, jødisk uenighet, ble hos kirkefedrene oversatt til en polemisk kontrastering mellom jødedom og kristendom.

Kristent jødehat er ikke et tilfeldig fenomen. I kristendommen ligger en implisitt avvisning av jødisk tro. Historien har vist at veien mellom teologisk uenighet og hat er kort.

Vi, dagens kristne, må granske oss selv for anti-jødiske holdninger. Dere har hørt det er sagt, sier Jesus, og fortsetter: Men jeg sier dere… Kristendommen tar sats på kanten av jødedommen og skyver fra. Hva gjør vi med den innebygde kontrasteringen som setter jødedom i et dårlig lys?

Karikatur

Jødedommen vil alltid være fortida som kristendommen definerer seg i forhold til. I Det nye testamentet fungerer ordene jøde, fariseer og skriftlærd som fortellertekniske figurer som bidrar til å skape mening gjennom å etablere forskjell.

Ruether peker imidlertid på at jødedom er en nålevende religion, ikke noe som stivnet i Jesu samtid. Om vi vil vite hva jødedom er, må vi se til jødisk tenkning og praksis i dag. For selv om vi uvegerlig forstår oss selv i kontrast til andre, må ikke bildet av den andre være en karikatur.
Dessuten, sier Ruether, har kristendommen en enda ikke fullt realisert messianisme. Vi venter fortsatt på Jesu andre komme. Først da vil sannheten bli åpenbart fullt og helt for oss. Derfor bør vi være ydmyke, og også i vårt eget rydde vei for Herrens komme.

Kilder: Faith and Fratricide av Rosemary Ruether og «Hvor kommer vi fra og hvor skal vi hen? Om kristent hat mot jøder og muslimer» av Sven Thore Kloster i Dialogteologi på norsk.

På trykk i Vårt Land 10. november 2017

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Luther er nærmest uten sidestykke når det gjelder kristne teologers jødehat, og århundrers skepsis til jødene innenfor den kristne kirken er som fotnoter å regne i forhold til Luthers hat. Og denne mannen hatet så mangt, i mine øyne er det oppsiktsvekkende at han ble opphavet til en ny variant av kristendom og nå blir hyllet for dette med sin hatefulle virkelighetsoppfatning og manglende selvinnsikt. Det er som om vi skulle hylle Hitler fordi han sørget for at Luthers visjoner og anbefalinger ble virkeliggjort i det nazistyrte Tyskland. Den såkalte reformasjonen er heldigvis nå etter så mange hundre år, i revers teologisk (det er tabu å snakke om det) bortsett fra hos dem som gjerne vil ha en kristen tro som vektlegger alt det som enkeltpersoner har lyst til at kristentro skal være og det Jesus egentlig har ment, som det uttrykkes. Menneskelig hybris er ikke fremmed for mennesker med kristen tro i vår nåtid heller. Måtte Herren forbarme seg over oss alle.

3 liker  
Kommentar #2

Tor Jakob Welde

8 innlegg  167 kommentarer

Luther elsket jøder

Publisert over 3 år siden

Jesus og apostlene. Jøder. Var Martin Luthers helter og favorittpersoner. Det er derfor litt for enkelt å fremstille Luther som "jødehater". 

"Med holocaust fikk Martin Luther det akkurat som han ville," skriver Åste Dokka. For en påstand! (Denne bør hun skynde seg å trekke tilbake.) Holocaust = jødeutryddelse, og Luther verken skrev eller mente at jødefolket burde massakreres og utryddes (!) 

Han skrev om jødene i Tyskland i 1546, det året han døde: "...men hvis de kaller Maria for hore og Jesus for hennes bastard, må vi likevel vise kristen kjærlighet mot dem slik at de kan bli omvendt og ta imot vår Herre. ... Dersom de vender seg fra sin blasfemi, må vi med glede tilgi dem, men dersom ikke må vi ikke tillate at de forblir!" 

Jf. Eidsvollsmennene i 1814, som heller ikke ville tillate jøder å oppholde seg i landet vårt.

Nazistenes bruk av Luther må karakteriseres som et misbruk. For Luther hadde altså ingen tanker om at jødefolket (inkl. Herren Jesus) var en laverestående rase og burde utryddes. Franske nazister gjorde også bruk av opplysningsfilosofen Voltaire og utga boken "Voltaire Antijuif" (Paris, 1942), uten at vi hører særlig mye om dette i media...  


Kommentar #3

Tor Jakob Welde

8 innlegg  167 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Setningen "Med holocaust fikk Martin Luther det akkurat som han ville" står i papiravisen (som jeg leste først), i ingressen. Den er endret i nett-versjonen (Verdidebatt). Bra. Men fortsatt står det her: "Mange år seinere skulle Luther få det akkurat som han ville, og resultatet ble den vestlige kulturs største skade og skam." Dette bør vel heller ikke få stå uendret.

Kommentar #4

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Du har rett!

Publisert over 3 år siden
Tor Jakob Welde. Gå til den siterte teksten.
For Luther hadde altså ingen tanker om at jødefolket (inkl. Herren Jesus) var en laverestående rase og burde utryddes.

Luthers rabiate jødehat var eksklusivt religiøst.

Det var bare her i det jordiske liv at jødene skulle utryddes.

I evigheten, derimot, skal jødene og andre feiltroende vekkes opp fra de døde slik at Kristus kan "fordømme" dem "til å pines uten ende". (Jf. CA XVII)

2 liker  
Kommentar #5

Arne Dahl Nygaard

15 innlegg  22 kommentarer

Var det verdt det?

Publisert over 3 år siden

Er enig med deg, Randi Johnsen.

Reformasjonen hadde utvilsomt en lang rekke konsekvenser. At Luther ønsket å gjøre ordet allment kjent og var motstander av avlatsbrev, må sies å være positivt. Men han var også en tysk nasjonalist, romahater, italienerhater og jødehater.

Når prisen var 200 år med forferdelig religionskrig og jødeforfølgelser langt inn i vår tid, må man faktisk stille spørsmåltegn med om det var verdt det. Jeg er bare et menneske som forstår stykkevis å delt, men i mitt hode var det definitivt ikke verdt det.   

1 liker  
Kommentar #6

Leif Knutsen

45 innlegg  332 kommentarer

Publisert over 3 år siden

I mye av den norske diskusjonen om jødedommen fremkommer det også et slags underliggene premiss om at jødedommen definerer seg i motsetning til kristendommen, altså at jøder har hatt et behov for et oppgjør med kristen teologi.

Slik er det åpenbart ikke. Hverken i historisk tid eller i dag har jødiske religiøse ledere følt noe behov å skape kontrast til kristendommen; annet enn i kontramisjonær sammenheng. I den grad jøder har noe offisielt standpunkt på slikt, går det ut på at Jesus var en eskatologisk profet. 

Kan også nevne at historisk og annen forskning tyder på at jødisk liv mot slutten av den andre tempelperioden var, skal vi si, litt mer nyansert enn det man kan få inntrykk av i den greske bibelen. 

1 liker  
Kommentar #7

Tor Jakob Welde

8 innlegg  167 kommentarer

Jerusalem-konferanse avviser "fra Luther til Hitler"

Publisert over 3 år siden

Ved konferansen "500 Years of Reformation. Jews and Protestants - Judaism and Protestantism" i Jerusalem, februar 2017, konkluderte man bl.a. med en 

rejection of teleological reading of German theology ("from Luther to Hitler").

Ideen om at målet/hensikten med Luthers skriverier "gikk i oppfyllelse" med nazismen, må avvises.

Jf. påstanden i Vårt Land, «Med holocaust fikk Martin Luther det akkurat som han ville» og (Verdidebatt-versjonen ovenfor:) "Mange år seinere skulle Luther få det akkurat som han ville, og resultatet ble den vestlige kulturs største skade og skam" (!) 

( http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-7172 )

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere