Alf Haakon Slettetveit

2

Julespill med koranvers

Publisert: 9. nov 2017

https://www.document.no/2017/11/07/julespill-med-koranvers-pa-barneskole-i-skien/#.WgLUZCU0GCk.facebook

Så blir jula kanskje en muslimsk tradisjon?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Overreaksjon

Publisert rundt 3 år siden

Er dette noe å øse seg så opp over, da?  Om denne skolen har bestemt seg for å ha et julespill, så er det vel bra at de muslimske elevene blir inkludert.  De utvalgte koranversene passet jo inn i konteksten.

2 liker  
Kommentar #2

Pål Georg Nyhagen

218 innlegg  1811 kommentarer

Er man trygg i egen tro, så er vel dette lite å bry seg om?

Publisert rundt 3 år siden

Som tidligere er skrevet, så er Allāh det arabiske ordet for «gud». Det er altså egentlig ikke noe egennavn på én guddom spesielt. Ordet forbindes dog med islam fordi "Allah" er betegnelsen på "den eneste guden" som ble forkynt av Muhammed.  

Men NB: "Allah" benyttes også f.eks. av arabisktalende jøder, kristne og bahaier. Arabiske kristne anvender dog en utvidet term som "Allāh al-ʼAb"  -"Fader Gud» - for å markere et skille fra den muslimske teologien. Men ordet "Allah" er altså like vel beholdt fordi det altså  bare betyr «gud». De arabisktalende jøder og kristne vet muligens best hva de gjør selv? Apropos semantikken: For øvrig benytter man vel ordet "gud" når man beskriver norrøn religion; Odin etc. Det er ikke påfallende mange kristne som derfor tar avstand fra dette ordet i dag, hvor vi altså nettopp tror på Gud, og Jesus er Guds Sønn. 

Hadde man i dette julespillet benyttet ordet "Gud» fremfor «allah» og unnlatt den skriftlige referansen til koranen, så ville vel knapt noen ha reagert.

6 liker  
Kommentar #3

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Hadde man i dette julespillet benyttet ordet "Gud» fremfor «allah» og unnlatt den skriftlige referansen til koranen, så ville vel knapt noen ha reagert.

Hvis dette var et spørsmål om semantikk eller om man er trygg  i sin egen tro, så var det vel ikke verdt noen reaksjon.

Men så bevisstløse er jo ikke mannen i gata heller. Sterke reaksjoner kommer fordi denne episoden illustrerer bare at mange ser islam som en fare for våre verdier, og vi vil helst ikke at våre læreinstitusjoner  og vår kirke skal legge til rette for utbredelsen av religionen islam og dens verdier og samtidig fremstille det som toleranse. Toleranse og islam går ikke i hop.

6 liker  
Kommentar #4

Pål Georg Nyhagen

218 innlegg  1811 kommentarer

Apropos verdier og øynene som ser

Publisert rundt 3 år siden

Det vi her er vitner til er altså en offentlig skoles julespill: IKKE et arrangement i kirken eller en Gudstjeneste. En skole skal ivareta de beste verdier for alle parter som er engasjert i skolen. 

Apropos: Det finnes flere barn og voksne som har erfart misbruk, undertrykkelse vold og maktmisbruk fra kristne autoriteter med bibelen i hånd i noen menigheter og kristne sammenhenger. Misbruk av bibelske tekster har fått voldsomme konsekvenser for flere, som langt på vei har fått sine liv ødelagt. 

Man stopper ikke dermed å bruke bibelske tekster og narrativer i skolen eller andre relevante sammenhenger - slik de mer pågående ateistene krever; nettopp gjennom også å henvise til ofrene - eller "uønsket påvirkning". F.eks, gjennom krav om å HELT kutte ut skolegudstjeneste ved juletiden. Snarere legger man i kristne sammenhenger selvsagt vekt på det som er sant, godt og riktig - som det korrigerende og lysende alternativ. Og da minner jeg samtidig om verdier som er helt sentrale i skolen: Nestekjærlighet, respekt, omsorg og inkluderende fellesskap - hvor de faktorer og krefter som motsier dette avvises. Uansett hvor det skulle komme fra. De sitater i julespillet som er oppgitt fra koranen representerer ikke noe destruktivt for noen. Nevnte verdier som skolen representerer er samtidig vesentlige frukter fra kristendommen.

6 liker  
Kommentar #5

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Jo, utfra din utlegning her forstår jeg dine poenger. Men i stedet for blande koransitater inn i et julespill med Bibelen som bakgrunn for å oppnå inkludering og en slags misforstått likhet mellom islam og kristendom vedr. julefeiring,, tramper en i salaten og skaper reaksjoner og splid. Det er mange rom i skolen for å skape inkludering. Muslimene har sin id-feiring og den får de ha i fred. Å  synkretisere religioner for å oppnå inkludering er ikke veien å gå for å skape forståelse. Barna fra begge/alle sider bør kunne lære at vi har forskjellige religioner og at vi kan også få vist det frem, og lære å skille dem og argumentere for sin religion og kritisere/stille spørsmål ved  det som de oppfatter er bra og dårlig i sin egen og andres religion, men at vi likevel skal arbeide for å kunne leve sammen i et fritt samfunn. I små drypp tilpasset etter alder. Når det kommer til religion i skolen, utruster en ikke barna for samfunnet ved å gjøre dem mest mulig like, for vi er ulike, og religioner og verdier er ulike. Å erkjenne det må også være en verdi og en lærdom for barna

Å skape en synkretistisk søtsuppe av religioner er vel å tildekke virkeligheten for barna. Å delta i et julespill med kristen bakgrunn må være en frivillig sak. Om muslimer eller ateister vil delta i det, så flott. Men muslimer feirer vanligvis ikke jul fordi det ikke har noe med islam å gjøre, men går imot deres oppfatning om Jesusbarnet som Gud. Derfor kan det umulig være skolens oppgave å bruke julespill for å inkludere disse barna på. Det blir egentlig inkludering på falske premisser dersom en føler en må legge inn koranvers for å sukre pillen.

Inkludering er ikke det samme som at vi skal måtte tilpasse vår religion for å få alle med. Det skaper bare splid. Tilspisser det seg har de som vil ta religion ut av skolen, gode argumenter.

 


 

4 liker  
Kommentar #6

Pål Georg Nyhagen

218 innlegg  1811 kommentarer

Det er Han som er nåde, nestekjærlighet, sannheten, veien, lyset og livet vi feirer. Ikke adskillelse og ekskludering.

Publisert rundt 3 år siden

Det handler da ikke om å "skape en synkretistisk søtsuppe av religioner". eller tilpasning. Det handler faktisk på skolen om å inkludere de barna som allerede er en minoritet og dermed tidvis utenfor. Og nettopp i juletiden kjenner disse barna seg annerledes og til en viss grad utestengt. 

Man må være både døv og blind om man makter å unngå bevisstheten om at det feires jul i Norge de siste ukene før selve julaften. Både foreldrene til disse muslimske barna, og barna selv, vet godt at det uansett er en kristen julefeiring. De er her invitert inn for å feire nettopp Ham som er veien, kjærligheten og nåden. De kan selvsagt velge, men de registrerer at vi i den kristne kulturen faktisk gjør et seriøst forsøk på å inkludere dem i fellesskapet. Vi kristne feirer og markerer Kristi fødsel. Han som kom for alle, og er fellesskapets garantist. 

Jeg kan overhodet ikke se at de tekstene som er sitert er på noe radikal kollisjonskurs med det som er sant og riktig. Det er da heller ikke problematisk å finne tekster fra bibelen som er ganske så grelle - som for andre virker helt hinsides? Men dét er det å bygge så høye murer at man ender med "dere der ute... og oss her inne som forvalter kjærligheten". 

Jesus er altså porten. 

Ikke muren..

2 liker  
Kommentar #7

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Jesus er altså porten. 

Ikke muren..

Du har sikkert rett i mye du skriver når det gjelder denne isolerte  episoden ved skolen i Skien. Men slik jeg ser det, og sikkert de fleste som kritiserer, er dette bare et symptom på en utvikling vi kan forvente oss går videre. Skoleverket og våre religiøse ledere med Kirken  er de som er mest ivrige i å tilrettelegge  og tilpasse vår kultur og religion for å få alle med. Det er en enveisdialog, slik jeg og mange oppfatter det.Så vidt jeg kan se utfra dine kommentarer ytrer  du ingen bekymringer  eller ingen forståelse for et slikt synpunkt. Og det er jo OK, men da er vi på forskjellig planeter og da blir det å snakke forbi hverandre.

4 liker  
Kommentar #8

Greta Aune Jotun

196 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Blanding av religioner er utbredt i verden, ikke bare i Norge. Men Chrislam er vel en forholdsvis ny avlegger; islam blandet med kristendom eller vice versa. Da blir alle vel fornøyde, ingen støter ingen. Man kan ikke vente at ikke-kristne forstår hvor alvorlig det er å blande avgudsdyrkelse inn i Kristus-tilbedelsen, når de som skal være hyrder i Dnk ikke skjønner det.  Men Gud og Hans Sønn har forklart hva dette kan føre til - for både ånd, sjel og legeme. Det finnes litteratur om miljøer med religions-blanding, vel verdt å lese. Også mange misjonærer har erfaringer fra slike forhold. 

Kristendom og islam har med forskjellige åndsmakter å gjøre, Kristus og Antikrist, og åndsmakter er ikke alltid synlige for våre fysiske øyne.

5 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Men Chrislam er vel en forholdsvis ny avlegger; islam blandet med kristendom eller vice versa.

Har du noen tall for denne retningen? Jeg betviler at dette er mer enn enda et fantasiprodukt fordi man kan si at enigheten mellom kristne ikke er allverden, på samme måte som muslimer er uenige om det meste, og ergo undrer jeg meg over hvordan de klarer å komme frem til et fellesskap som blir så intimt at det kan slåes sammen. Riktignok er det alltid fellestrekk også med andre religioner. Fellesskapet er temmelig universelt hvor dekalogen godt kan sies å være fellesgods. Men kan dette virkelig ha manifestert seg til en menighet som kalles noe med Chrislam? Kan du konkretisere?

1 liker  
Kommentar #10

Pål Georg Nyhagen

218 innlegg  1811 kommentarer

Anti-Krist?

Publisert rundt 3 år siden

Det var da voldsomt. Forøvrig er det å stå imot det som Kristus er - nettopp MOT Kristus. Dvs  anti Kristus. Dette burde kanskje være en daglig påminnelse til oss alle i møte med våre medmennesker. Det er ikke våre meninger eller om vi er ortodokse eller ikke vi skal bli målt på, men våre frukter. Dvs handlinger. Den som stiller seg i veien for kjærligheten og respekten til medmennesket stiller seg i veien for Gud selv. Vårt reelle Gudsforhold gjennom døren Kristus menneskesønnen avslører og viser seg m.a.o. i vårt nesteforhold. 

Og angående praktisert tro: Ref. den centurion som ba Jesus om hjelp fra Matteus 8:5-13: «Sannelig, jeg sier dere: En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. Det sier jeg dere: Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» Denne centurionen kunne sannsynligvis ikke ha bestått det minste teorikurs i troslære, i motsetning til dem han sammenlignes med. Men nettopp HAN viser like vel noe genuint riktig hva gjelder tilliten. Og vranglæreren - samaritaneren - som Jesus bruker som det gode og illustrerende eksempel representerte vel heller ikke det gode teologiske selskap.

2 liker  
Kommentar #11

Alf Haakon Slettetveit

2 innlegg  81 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

"Øse seg opp over?" Jeg er helt rolig jeg. Slapp av. Tror du disse innvandrerbarna bryr seg om koranvers så lenge de får delta, eller skulle føle seg mer ekskludert fordi spillet kun innehold kun bibelske tekster?

3 liker  
Kommentar #12

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Herren Allhærs Gud er Hellig.

Publisert rundt 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Man må være både døv og blind om man makter å unngå bevisstheten om at det feires jul i Norge de siste ukene før selve julaften. Både foreldrene til disse muslimske barna, og barna selv, vet godt at det uansett er en kristen julefeiring. De er her invitert inn for å feire nettopp Ham som er veien, kjærligheten og nåden. De kan selvsagt velge, men de registrerer at vi i den kristne kulturen faktisk gjør et seriøst forsøk på å inkludere dem i fellesskapet. Vi kristne feirer og markerer Kristi fødsel. Han som kom for alle, og er fellesskapets garantist. 

Dette minner sterkt om et forsøk på å forvrenge virkeligheten, rett blir vrangt og vrangt oppfattes som rett. 

Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem: «Et rike som ligger i strid med seg selv, blir lagt øde, og en by eller et hjem som er i strid med seg selv, kan ikke bli stående. Matt 12,25

Lær av jødenes historie når det gjaldt å innlemme og tillate hedenske religioner, Herren Allhærs Gud er nøyaktig den samme den gang som i dag og i alle Evigheters Evigheter. Hvis en ikke klarer å se forskjell på religionsblanding for den såkalte "inkluderingens" skyld, ser en heller ikke konsekvensene av mangel på sunn gudsfrykt.

1 Hør dette, Jakobs ætt,
 dere som bærer Israels navn
 og er runnet av Judas kilde,
 dere som sverger ved Herrens navn
 og bekjenner Israels Gud,
 men ikke i sannhet og rettferd!

 2  De kaller seg etter den hellige stad
 og støtter seg til Israels Gud.
 Herren, Allhærs Gud, er hans navn.

 3  Det som er hendt, har jeg kunngjort på forhånd,
 det lød fra min munn, jeg forkynte det;
 så grep jeg brått inn, og det skjedde.
Jes 48,1-3

 For min egen skyld griper jeg nå inn,
 ellers ville jeg bli vanæret!
 Min ære gir jeg ikke til noen annen.
Jes 48,11

Husk at en dag for Herren Allhærs Gud er som tusen år for oss, Herren Allhærs Gud befinner Seg jo i den tidløse Evigheten. Vet du at Herren Allhærs Gud har satt en engel ved hver av jordens fire hjørner, klare til å adlyde Ham når befalingen kommer?

Hva med f.eks. nikolaittene og Bileam?:

4 Men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. 5 Tenk på hvor du stod før du falt. Vend om og gjør igjen dine første gjerninger! Ellers kommer jeg over deg og tar lysestaken din bort - hvis du ikke vender om.

 6 Men den ros skal du ha, at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør.
[nikolaittene: vranglærere i menighetene. Se v. 15.]
 7  Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, ham vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,4-7

13 Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Likevel holder du fast ved mitt navn. Og du har ikke fornektet troen på meg, ikke engang i de dager da Antipas, mitt trofaste vitne, ble slått i hjel i byen deres, der Satan bor.
[Satan har sin trone: sannsynligvis en henspilling på et hedensk tempel.] 14  Men noe har jeg imot deg: Du har hos deg noen som holder seg til Bileams lære, han som lærte Balak hvordan israelittene skulle lokkes til synd, så de spiste avgudsoffer og drev hor.
15 Også du har noen hos deg av samme slag, de som holder seg til nikolaittenes lære.
 16 Vend om! Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med sverdet som går ut av min munn.
Åp 2,13-16

Nåværende pave vil jo ha religionsblanding, dette har faktisk noe med de antikristelige kreftene å gjøre. Når barn opplæres til at alle religioner er like mye verdt, opplæres de samtidig  - ikke - til at troen på Kristus Jesus er den eneste sanne og rette tro. Samt at alle troende (jøder som hedninger) skal holde seg til Kristus Jesus alene, Skriftene og Jesu Kristi og apostlenes lære. Du overser også det faktum at dette også har med åndskrefter å gjøre. Når selv ikke bekjennende kristne ser det mens de som kun ser på dette som en meget viktig og nødvendig kristen kultur som vi trenger har et betydelig bedre gangsyn, også med tanke på kommentarene  (en del unntak riktignok bl.a. en vranglærende fra j. vitner) til dette og flere linker:

Julespill med koranvers på barneskole i Skien  https://www.document.no/2017/11/07/julespill-med-koranvers-pa-barneskole-i-skien/   (Ikke alle er på facebook eller bruker dette nettstedet).

Fortellingen som skapte oss   https://www.document.no/2017/11/09/fortellingen-som-skapte-oss/

Setter denne prosten koranvers i samme gate som  med Alf Prøysen? Han som sang om nisser og kunne blande eventyr med noe fra Skriftene. Bekjennende kristne kan også finne på å gjøre det samme, der krybbe og nisser konkurrerer om oppmerksomheten i pyntede hjem. Her avslørte han seg grundig uten å være klar over det. 

Det som verre er, at han framstår å være likegyldig til hvordan budskapet om Jesu komme som Menneskesønnen og at Gud ble menneske kan blandes med eventyr i sine folkekjære viser. At Gud er Hellig og at budskapet er Hellig, er helt fjernt for denne prosten og hans støttespillere og meningsfeller:

Prost om koranvers i julespill: – Det er vel ikke verre enn Prøysen?

https://www.document.no/2017/11/09/prost-om-koranvers-i-julespill-det-er-vel-ikke-verre-enn-proysen/

Hva tror du disse mener om bekjennende kristne som forsvarer slikt? Tydelig at mange gjennomskuer dem og som forstår at slikt ikke går i hop. Tror du at muslimer hadde akseptert det samme i deres setting? Eller mener du at en slik "raushet" innebærer en "høy standard" av sivilisasjon? 

Kan du finne et eneste skriftsted som gir aksept for at forkynnelsen kan omgjøres til spill? Slikt er ikke annet enn menneskeverk, ut fra kommentarene av denne saken er det jo flere som betrakter dette kun for en kultur om enn nå som en betydelig mer ønsket kultur.  Fordi alternativet til muslimsk kultur har skremt og vekket dem såpass mye, noe som har fått flere til å huske på sin egen kristne kulturarv og begynt å verdsette den.

Glemmer du at Herren Allhærs Gud er Hellig? Det er du nok ikke alene om fra bekjennende kristenhold.

2 liker  
Kommentar #13

T S

6 innlegg  210 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Det er godt mulig at vi burde droppet både koranvers og julespill i skolen. Kanskje hele KRLE faget burde sløyfes. 

KRLE er et fag som bidrar til at elevene blir mer tolerante, som er en verdi sekulære humanster synes er viktig. Men spørsmålet er om det er riktig å "gi"  elevene denne verdien.  Det kan lede til en likegyldighet, som gjør at elevene vokser opp og godtar tvilsomme religiøse praksiser i toleransens navn. 

3 liker  
Kommentar #14

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Skremmende gudsbilde

Publisert rundt 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Glemmer du at Herren Allhærs Gud er Hellig? Det er du nok ikke alene om fra bekjennende kristenhold.

Du holder deg med et ganske uhyggelig og skremmende gudsbilde, Ekenes.  Det virker som om din Gud er nokså menneskefiendtlig i all sin hellighet. Faktisk likner dette på det bildet strenge muslimer har av sin Allah. Han forlanger full underkastelse.  Dette bildet forsterkes ved at du stadig refererer til ham med  en krigsmetafor ("Herren Allhærs Gud").

Kommentar #15

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du holder deg med et ganske uhyggelig og skremmende gudsbilde, Ekenes.  Det virker som om din Gud er nokså menneskefiendtlig i all sin hellighet. Faktisk likner dette på det bildet strenge muslimer har av sin Allah. Han forlanger full underkastelse.  Dette bildet forsterkes ved at du stadig refererer til ham med  en krigsmetafor ("Herren Allhærs Gud").

Det er veldig GT. Lengselen etter Armageddon. En undergangsteologi ikke laget for livet på jorden. Men hva spiller vel det for rolle så lenge man får evig liv? 

Tro på avveie, spør De meg. 

1 liker  
Kommentar #16

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Inkludering og integrering.

Publisert rundt 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Det handler da ikke om å "skape en synkretistisk søtsuppe av religioner". eller tilpasning. Det handler faktisk på skolen om å inkludere de barna som allerede er en minoritet og dermed tidvis utenfor. Og nettopp i juletiden kjenner disse barna seg annerledes og til en viss grad utestengt. 

Man må være både døv og blind om man makter å unngå bevisstheten om at det feires jul i Norge de siste ukene før selve julaften. Både foreldrene til disse muslimske barna, og barna selv, vet godt at det uansett er en kristen julefeiring. De er her invitert inn for å feire nettopp Ham som er veien, kjærligheten og nåden. De kan selvsagt velge, men de registrerer at vi i den kristne kulturen faktisk gjør et seriøst forsøk på å inkludere dem i fellesskapet. Vi kristne feirer og markerer Kristi fødsel. Han som kom for alle, og er fellesskapets garantist. 

Jeg kan overhodet ikke se at de tekstene som er sitert er på noe radikal kollisjonskurs med det som er sant og riktig. Det er da heller ikke problematisk å finne tekster fra bibelen som er ganske så grelle - som for andre virker helt hinsides? Men dét er det å bygge så høye murer at man ender med "dere der ute... og oss her inne som forvalter kjærligheten". 

Julen ER en feiring av Jesus fødsel og komme til jorden i menneskelig skikkelse.
I vår kristne kultur er Jesus kommet for å leve det perfekte livet i vårt sted for å sette djevelen sjakk matt.
Ved å slippe til lesning fra en religion og ideologi som er motsatsen til Jesu kjærlighetsevangelium,åpnes det for en totalt misforstått inkludering av muslimske barn.
Jeg er helt overbevist om at voksne muslimer synes dette blitt en helt merkelig og selvutslettende måte å være "snill" på.
HER i Norge må vi være stolte av vår kultur og ikke tro at vi gjør en god gjerning ved å inkludere islam i kristen julefeiring !!

Og vær så snill og ikke dra frem bibelvers fra GT som en unnskyldning for å bruke koranen i norsk julefeiring.I GT var det loven for JØDENE som gjaldt,og den passer uhyre dårlig inn i kristen julefeiring om evangeliet og nåden.

4 liker  
Kommentar #17

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja.

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du holder deg med et ganske uhyggelig og skremmende gudsbilde, Ekenes.  Det virker som om din Gud er nokså menneskefiendtlig i all sin hellighet. Faktisk likner dette på det bildet strenge muslimer har av sin Allah. Han forlanger full underkastelse.  Dette bildet forsterkes ved at du stadig refererer til ham med  en krigsmetafor ("Herren Allhærs Gud").

Jeg har ved flere tilfeller prøvd å motsi den loviske måten å forholde seg til Gud på som Ekenes og andre forfekter.
For meg ser det ut som om mange kristne fortsatt lever i GT og lovens tidsalder.
Jeg tror faktisk at mye fra GT fremstiller Gud på en helt feilaktig måte.Gud er ikke schisofren.

3 liker  
Kommentar #18

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Når man insisterer på at staten skal presse religion inn i skolene, re KRLE og juleavslutninger, kan man hverken være overrasket eller indignert over at religion pressen inn i skolene.

Velkommen til den virkelighet alle vi som ikke tror har måttet leve med og som vi får høre at "ingen har tatt skade av en juleavslutning i kirken". 


Dere vil heller ikke ta skade av litt islam på julespill, men det betyr ikke at det er ønskelig at skolen skal være en arena for noens forkynnelse.


1 liker  
Kommentar #19

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Herren, Allhærs Gud, er hans navn.

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du holder deg med et ganske uhyggelig og skremmende gudsbilde, Ekenes.  Det virker som om din Gud er nokså menneskefiendtlig i all sin hellighet. Faktisk likner dette på det bildet strenge muslimer har av sin Allah. Han forlanger full underkastelse.  Dette bildet forsterkes ved at du stadig refererer til ham med  en krigsmetafor ("Herren Allhærs Gud").

Ser du dette?:
2  De kaller seg etter den hellige stad
 og støtter seg til Israels Gud.
 Herren, Allhærs Gud, er hans navn. 
Jes 48,1-3

Vel, Frelsesarmeen har vel også i tillegg til sin åndelige stridende benevnelse noen sanger om det å stride, men troende kristne gjør jo dette på åndelig vis også i lønnkammeret. Totalt det motsatte som x-antall muslimer og deres forfedre av Hagars og Ismaels ætt (også samtidig Abrahams og trellkvinnens ætt) har blitt verdensberyktet for også historisk, med deres voldskultur som sverdets folk. Muslimene er jo velkjente for sine stammekriger og  imperialistiske kriger fra 600 tallet og oppover, husker ikke det nøyaktige årstallet. De er jo mer opptatt av å krige om sine og andres territorier, enn å være takknemlige for og å forvalte egne landområder. De hadde også klart å gjøre ørken om til dyrkbar mark til gagn for folket, slik som jødene; men det ligger tydeligvis ikke i deres stridbare natur (unntak finnes alltid, prøver å unngå å feie alle under en og samme kam).

Voldsvenstre (Antifa m.fl. grupperinger fra venstresiden), har jo en spesiell sterk sympati med sverdets folk, der også fysisk maktmisbruk er kjennetegnet på dem begge. Samtidig tilhører ikke alle på venstresiden voldsvenstre, så det blir det samme prinsippet. Ideologisk politisk har jo venstresiden og muslimer funnet hverandre, opp igjennom årtiene. På samme måten er heller ikke alle som kaller seg kristne oppriktige kristne, noe som også avsløres ved hvem det smiskes og tilrettelegges for; sammen med all vranglære.

 Da tok han til orde og sa til meg:
Dette er Herrens ord til Serubabel:
 Ikke ved makt og ikke ved kraft,
 men ved min Ånd,
 sier Herren, Allhærs Gud. 
Sak 4,6

Han sa: «En hånd er utrakt fra Herrens trone. Han skal stride mot amalekittene fra slekt til slekt.» 2 Mos 17,16

 Når dere hører lyden av hornene, hvor dere så er, skal dere samle dere omkring oss. Så vil Gud stride for oss.» Neh 4,20

 Herren selv skal dra ut og stride mot disse folkene som på stridens dag, den dagen han gikk til kamp. Sak 14,3

 Min sønn Timoteus, å forkynne dette er den oppgave jeg overgir deg, i samsvar med de profetord som før er talt til deg. Ved dem skal du stride den gode strid, 1 Tim 1,18

Det er ikke uten grunn at flere ikke kristne har begynt å verdsette den kristne kulturarven. Det er såpass mange hundre år siden bekjennende kristne grep til våpen for sin sak, på Martin Luthers tid og tidligere. Takk og lov for at kristne ikke lenger assosieres med slikt, noe som også er velkjent verdensvidt.

Jeg tror på Kristus Jesus, Messias, Guds Levende Sønn; da tror jeg også på - alt - Jesus sier til oss både i Den Gamle Pakt og Den Nye Pakt; Det Gamle Testamentet og Det Nye Testamentet. Da tror jeg også at slik Herren Allhærs Gud gir Seg tilkjenne i Skriftene, slik er Han. Noe som samtidig også gir sunn gudsfrykt, noe som er en stor mangel blant mange kristne i disse tider. For forkynnelsen pakkes inn med tykke lag av bomull, som også selektivt plukker ut det som klør i øret.

Resultatet ser en blant dagens kristne  og det store frafallet (unntak finnes også her). Det er jo et tydelig endetidstegn, et av mange.

Kommentar #20

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Bokstaven slår ihjel men ånden gjør levende.

Publisert rundt 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror på Kristus Jesus, Messias, Guds Levende Sønn; da tror jeg også på - alt - Jesus sier til oss både i Den Gamle Pakt og Den Nye Pakt; Det Gamle Testamentet og Det Nye Testamentet. Da tror jeg også at slik Herren Allhærs Gud gir Seg tilkjenne i Skriftene, slik er Han. Noe som samtidig også gir sunn gudsfrykt, noe som er en stor mangel blant mange kristne i disse tider. For forkynnelsen pakkes inn med tykke lag av bomull, som også selektivt plukker ut det som klør i øret.

Resultatet ser en blant dagens kristne  og det store frafallet (unntak finnes også her). Det er jo et tydelig endetidstegn, et av mange.

Det er noe som ikke stemmer når Jesus sier at "Har dere sett meg har dere sett faderen" "Jeg gjør ingen ting uten at min Far har sagt meg det"....
Jesus gjorde konsekvent bare godt mot alle bortsett fra de selvrettferdige og lovens talsmenn.Han gjengjeldte Peters avkapping av soldatens øre med å sette øret på plass og helbredet sin fiende.
"Dere har hørt det er sagt,men jeg sier dere" sa han flere ganger og demonstrerte nåden som skulle komme i Den nye pakt.Han tok et oppgjør med "øye for øye"-tenkemåten og lovens dom over synderne.
Jesus demonstrerte i Bergprekenen at loven er umulig å holde for noe menneske ved å sette kravet så høyt at det var umulig å klare.
Så hvorfor fortsetter du å holde frem GT og loven(som var til til jødene) som om ingen ting skjedde da Jesus forsonte verden med seg selv ??


3 liker  
Kommentar #21

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

territorier

Publisert rundt 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Muslimene er jo velkjente for sine stammekriger og  imperialistiske kriger fra 600 tallet og oppover, husker ikke det nøyaktige årstallet. De er jo mer opptatt av å krige om sine og andres territorier, enn å være takknemlige for og å forvalte egne landområder.

Vi kan jo ta en titt på de enorme verdensdelene Nord-Amerika, Sør-Amerika og Oseania for å se hvilken kultur og hvilken religion som har lyktes best i avdelingen for ekspansjon.

Kommentar #22

Greta Aune Jotun

196 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Så hvorfor fortsetter du å holde frem GT og loven(som var til til jødene) som om ingen ting skjedde da Jesus forsonte verden med seg selv ??

Jeg tror du misforstår hva Mona Ekenes skrev. 

Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus, for Han var og er Sannheten - det vil si: Guds Ord. Joh. 17:17. Og Gud er uforanderlig. Han er den Han er, både i GT og NT - og Kristus forklarte Ham, så vi skulle lære Ham å kjenne som Far.

GT er viktig lesning, noe også NT poengterer; der lærer vi Kristus bedre å kjenne. Den kristen som ikke leser skriftene i GT (og hele NT), går glipp av meget viktig.

NT: Ved Apostelmøtet i Jerusalem ble det vedtatt at hedningene, altså ikke-jøder, skulle avstå fra avgudsoffer, blod, det som er kvalt og fra seksuell umoral (Ap. gj. 15). Men alle mat- og renselsesforskrifter i Den gamle pakt, gjelder ikke kristne (de som har fått del i den nye pakt). Offerhandlinger som gikk på soning av synder, opphørte, både for jødekristne og hedningkristne, ved Kristi soningsoffer på korset. Men Guds Ord ble ikke tatt bort. Det er Ordet som skal helliggjøre de som har tatt imot nåden i Kristus. Ikke ved eget strev, men i Den Hellige Ånds kraft som skaper kjærligheten til Ordet :-) som jo er Kristus (Joh. 1).

2 liker  
Kommentar #23

Alf Haakon Slettetveit

2 innlegg  81 kommentarer

Julenissespill

Publisert rundt 3 år siden

Flott. Da kan man heller velge et julespill uten religiøse referanser. Dem finns det mange av. Så slipper enkelte å føle seg ekskludert og skoleledelsens krenkelses-angst fylte sekulærhumanister kan slutte med å leke bedrevitende religionspoliti i frykt for å støte noen. . De kristne barna kan få sitt julespill i egen menighet og muslimene kunne vel ikke bry seg mindre om jula enn det de alltid har gjort mens de klør seg i hue over all svineribbe og alkohol som konsumres av etniske norske.

1 liker  
Kommentar #24

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Alf Haakon Slettetveit. Gå til den siterte teksten.

Flott. Da kan man heller velge et julespill uten religiøse referanser. Dem finns det mange av. Så slipper enkelte å føle seg ekskludert og skoleledelsens krenkelses-angst fylte sekulærhumanister kan slutte med å leke bedrevitende religionspoliti i frykt for å støte noen. . De kristne barna kan få sitt julespill i egen menighet og muslimene kunne vel ikke bry seg mindre om jula enn det de alltid har gjort mens de klør seg i hue over all svineribbe og alkohol som konsumres av etniske norske.

Ja, så enkelt er det. Uten at jeg går god for alle kallenavnene dine, men løsningen, den er god.

2 liker  
Kommentar #25

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Om Den Gamle Pakt var herlig, er Den Nye Pakt desto mer herligere.

Publisert rundt 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
"Dere har hørt det er sagt,men jeg sier dere" sa han flere ganger og demonstrerte nåden som skulle komme i Den nye pakt.Han tok et oppgjør med "øye for øye"-tenkemåten og lovens dom over synderne.
Jesus demonstrerte i Bergprekenen at loven er umulig å holde for noe menneske ved å sette kravet så høyt at det var umulig å klare.
Så hvorfor fortsetter du å holde frem GT og loven(som var til til jødene) som om ingen ting skjedde da Jesus forsonte verden med seg selv ??

Du misforstår temmelig grundig og har tydeligvis ikke brydd deg om hva jeg har skrevet i tidligere kommentarer. Har egentlig skrevet mye om hvor hjelpeløs en er i og av en selv; faktisk oftere enn de fleste her på vd. Påstår ikke at du ikke har skrevet om at Kristus Jesus er de hjelpeløses hjelper, men kan faktisk ikke huske det; og har heller ikke lest alt det du har skrevet på de forskjellige trådene. Også om at vårt framtidshåp er grunnfestet i Kristus Jesus, har jeg skrevet mye om. Også ganske ofte om at her får en se og forstå kun stykkevis og delt. Har også skrevet en del om Guds ufattelige store Kjærlighet, Barmhjertighet,  Rettferdighet, Nåde og Miskunn. Hvor mange ganger og ofte påminnes det om at Kristus Jesus er de hjelpeløses hjelper? Det har jeg også ofte påminnet om. Meget ofte har jeg skrevet om Jesu Kristi Evangelium og Frelsesverk på Golgata Kors, har skrevet om Guds Offerlam som uskyldig sonte for den straffen vi skulle hatt. Det er bare å gå inn på profilen og sjekke kommentarene og innleggene selv, så det er faktisk mulig å finne ut om det jeg her skriver her, stemmer overens med alt det jeg har skrevet hittil.

Har også skrevet mye om å være våkne for tidens tegn og om profetiene og endetiden. Ofte også om at Kristus Jesus må åpenbare Skriftene for oss, ved Den Hellige Ånds hjelp. Har skrevet en del om gjenfødelsen og Mariaplassen, der Jesus taler direkte til oss igjennom Skriftene. Har også stadig skrevet om det å gå inn i de ferdiglagde gjerningene.

Kristus Jesus oppfylte Guds Lov, for det hadde og har ikke et eneste menneske mulighet til å makte eller klare, heller ikke Kjærlighetsbudene eller De Ti Bud i all deres Fullkommenhet.

Om Den Gamle Pakt var herlig, er Den Nye Pakt desto mer herligere.

Det er faktisk det motsatte av loviskhet å tro på - alt - Jesus har sagt både i Den Gamle Pakt og Den Nye Pakt, det har faktisk ikke noe med det loviske å gjøre i det hele tatt; men det har med  - troen - å gjøre. Tror jeg på Kristus Jesus, da tror jeg også på alt det Jesus har sagt og tilkjennegitt og åpenbart i Skriftene samlet. 

Kjennetegnet på fariseerne og de fleste skriftlærde var jo at de - ikke - trodde på Jesus og det Han sa, de kjente Ham jo ikke igjen ut fra profetiene heller. De likte ikke Jesus som avslørte dem og avkledde den ytre såkalte perfekte fernissen, det tålte de ikke. De slo seg sammen med Kaifas og ropte korsfest, korsfest sammen med folket som samlet seg. De ville heller ha en beryktet Barabbas som var med i en opprørsk gjeng som hadde myrdet noen, derfor satt han fengslet.

I mer herlighetsteologiske karismatiske kretser er de rause med å komme med loviske anklager mot dem som ikke er som dem selv, det har jeg erfaring med fra tre tiår tilbake.

Hvorfor jeg forholder meg også til Den Gamle Pakt, det er fordi Kristus Jesus er Ordet, Guds Levende og virkekraftige Ord som utfører Guds vilje. Det er mye å ta lærdom av i Det Gamle Testamentet, det står mye om Kristus Jesus der, også som Herren i Edens Hage, også som en skystøtte om dagen og ildstøtte om natten da jødene ble berget  fra Farao og hans menn. Det står om Jesu Kristi Evangelium flere steder,  Jesaia 53 er mest kjent. Les salmene, kansje du vil kjenne igjen Jesus i noen av dem. Også i Visdommens Opphav, Ordspr. kap.8.

Du har sikkert hørt det mange ganger: Ta lærdom av historien!

104 Av dine påbud får jeg forstand,
 derfor hater jeg alle falske stier.

 105  Ditt ord er en lykt for min fot
 og et lys på min sti. 
Sal 119,104-105

8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.
 9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg.
 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.
Ef 2,8-10

Ekte og sann frelse og gjenfødelse medfører:

 KRISTUS FORENER HEDNINGER OG JØDER
11 Dere som en gang var hedninger, ble kalt uomskårne av dem som kalles de omskårne, de som er omskåret på kroppen, av menneskehånd.
 12 Husk da at dere en gang var uten Kristus; dere var utestengt fra borgerretten i Israel og hadde ikke del i paktene og løftet og var derfor uten håp og uten Gud i verden.
 13 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. 14 For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned det gjerde som skilte, fiendskapet.
Ef 2,11-14
[det gjerde som skilte: I templet i Jerusalem var det en mur mellom "hedningenes forgård" og det indre tempelområde.]
(Alle skriftstene bør leses i sin sammenheng, kan bruke flere timer på en kommentar fordi jeg ber også underveis om hjelp, slik at det som skrives kan bli til gagn.) Alt sant som er skrevet er til Herren Allhærs Guds Ære.

1 liker  
Kommentar #26

Greta Aune Jotun

196 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Det er faktisk det motsatte av loviskhet å tro på - alt - Jesus har sagt både i Den Gamle Pakt og Den Nye Pakt, det har faktisk ikke noe med det loviske å gjøre i det hele tatt; men det har med  - troen - å gjøre. Tror jeg på Kristus Jesus, da tror jeg også på alt det Jesus har sagt og tilkjennegitt og åpenbart i Skriftene samlet. 

JA! - og takk for dine vitnesbyrd, nå og tidligere!

3 liker  
Kommentar #27

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Resultatet ser en blant dagens kristne  og det store frafallet (unntak finnes også her). Det er jo et tydelig endetidstegn, et av mange.

For noen av oss er Fredsfyrste et vel så gangbart navn fremfor å tviholde på HERREN ALLHÆRS GUD, altså GUD SEBAOTH.... si hva du vil men Fredsfyrste er nummeret mer innbydende og vennlig stemt. Kanskje når misjonen din frem til andre også med en mer vennligsinnet talemåte. Man kan aldri vite. 

1 liker  
Kommentar #28

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
JA! - og takk for dine vitnesbyrd, nå og tidligere!

Og kommentar 27 passer like godt på deg. 

1 liker  
Kommentar #29

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Muslimene er jo velkjente for sine stammekriger og  imperialistiske kriger fra 600 tallet og oppover, husker ikke det nøyaktige årstallet. De er jo mer opptatt av å krige om sine og andres territorier, enn å være takknemlige for og å forvalte egne landområde

Dette er jo et julespill for barn. Hva har så krig med saken å gjøre?

I denne "konkurransen" om hvilken religion og hvilket folk som er mest fredelig, så kommer ikke kristendommen spesielt heldig ut heller.

2 liker  
Kommentar #30

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Ved å slippe til lesning fra en religion og ideologi som er motsatsen til Jesu kjærlighetsevangelium,åpnes det for en totalt misforstått inkludering av muslimske barn.

Ja, la barna lære først som sist at vi ikke ønsker islam her. Og lær dem også med det hvor fredelig, kjærlighetsfull og inkluderende kristendommen er.

1 liker  
Kommentar #31

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tja.

Publisert rundt 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Du misforstår temmelig grundig og har tydeligvis ikke brydd deg om hva jeg har skrevet i tidligere kommentarer. Har egentlig skrevet mye om hvor hjelpeløs en er i og av en selv; faktisk oftere enn de fleste her på vd. Påstår ikke at du ikke har skrevet om at Kristus Jesus er de hjelpeløses hjelper, men kan faktisk ikke huske det; og har heller ikke lest alt det du har skrevet på de forskjellige trådene. Også om at vårt framtidshåp er grunnfestet i Kristus Jesus, har jeg skrevet mye om. Også ganske ofte om at her får en se og forstå kun stykkevis og delt. Har også skrevet en del om Guds ufattelige store Kjærlighet, Barmhjertighet,  Rettferdighet, Nåde og Miskunn. Hvor mange ganger og ofte påminnes det om at Kristus Jesus er de hjelpeløses hjelper? Det har jeg også ofte påminnet om. Meget ofte har jeg skrevet om Jesu Kristi Evangelium og Frelsesverk på Golgata Kors, har skrevet om Guds Offerlam som uskyldig sonte for den straffen vi skulle hatt. Det er bare å gå inn på profilen og sjekke kommentarene og innleggene selv, så det er faktisk mulig å finne ut om det jeg her skriver her, stemmer overens med alt det jeg har skrevet hittil.

Jeg har nok lest det meste du har skrevet her på VD.
At du påstår at jeg misforstår grundig det du skriver viser at du ikke har tiltro til min leseferdighet.
Det får du bare mene,men du får ta deg tid til å lese mer av mine kommentarer før du feller din dom over meg.
Du skriver mye og langt...noe som gjør det slitsomt å lese med mye bibelsitater fra nettopp GT.
GT inneholder mest skrifter til jødene...Jesus snakker også til jødene i f.eks Bergprekenen.Det var fortsatt den gamle pakt på det tidspunktet.
Loviskhet har vært og er en felle for bokstavtro kristne,der prestasjoner blir brukt som anstøt foran korset.

5 liker  
Kommentar #32

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Takk skal du ha.

Publisert rundt 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
JA! - og takk for dine vitnesbyrd, nå og tidligere!

Takk skal du ha også for dine vitnesbyrd, leser også det du skriver og ser av dine kommentarer at vi oppfatter mye likt, sikkert til tross for forskjellig oppvekst og erfaringsgrunnlag.  Det er helt nødvendig å påminne om hva Kristus Jesus sier til oss og som vi samtidig får se, for en dag skal det bli stor hungersnød etter å få høre Guds Ord. men da vil det ikke la seg gjøre, noe som hører den avsluttende store trengselstiden til (samt i disse tider der forkynnelsen ikke formidler Guds Ord), der Antikrist har til fastsatt tid og varighet  fått verdensherredømme.  En ser jo i hvilken retning det går i nærmeste framtid, for ellers hadde ikke hovedinnligget på denne tråden hatt et slikt eksempel å formidle videre.

Det er jo Kristus Jesus vi skal bli påvirket og ledet av, ikke mennesker. Da får vi også de samme tankene og det samme sinnelaget, alt til Guds Ære.

Av og til er det et behov for å gå avsides, sortere ut alle tankene som strømmer på, og legge dem i Jesu hender. Deler videre noen av dem her:

Det kortfattede appellerer til noen, men spørsmålene blir samtidig flere når en ikke begrunner det som skrives. Samtidig det er heller ikke alltid alt trenger å begrunnes, det kan være tanker som det kan være godt å dele. Synes forfatteren av dette innlegget er inne på noe viktig:

Er Noahs Gud vår Gud?

..."På eit enkelt nivå kan vi seia at til ­dømes Twitters krav om det  kortfatta og poengterte har som biverknad at det fort vert vanedannande.  Evna vår til å handtera dei lange linjene vert ­utfordra. Det skal  stadig mindre til for å bli oppfatta som omstendeleg og langtekkeleg.  Dersom vi kjem til å tru, slik det ­heiter i reklamen, at «det enkle er  ofte det beste» kan fort det enkle bli det einaste ­alternativet. Vi  orkar rett og slett ikkje dei lange svara, når dei korte er handterbare  og fyndige."...

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11703714-er-noahs-gud-var-gud

Har sett det samme selv, derfor lar jeg meg ikke affisere når det klages på lange kommentarer. Spesielt ikke i en tid der forkynnelsen pakkes inn i tykke lag av bomull, desto viktigere blir det å påminne om hva Kristus Jesus sier til oss.

Takk og lov for at Kristus Jesus samler og forener sine dyrt kjøpte barn, samme ånd og samme tanke. At Herren Allhærs Gud samtidig er mangfoldig, det vitner skaperverket om, der ikke et eneste snøfnugg er likt et annet, Ethvert menneske har sine helt personlige fingeravtrykk og irisen i øynene er også spesielle for hvert eneste menneske. Selv om tankene og ånden er i samsvar med Guds Ånd, så har Herren Allhærs Gud gitt hvert enkelt menneske en spesiell og unik signatur i et ufattelig mangfold.

Et menneske sa til meg for mange år siden : "Det virket så kjedelig i Himmelen", for vedkommende ville også ha spenning og utfordringer. Når det onde uteblir, uteblir det spennende og utfordrende for enkelte; noe "skikkelig" å bryne seg på.

Da kan en spørre en forsker om han finner det kjedelig å utforske skaperverket, eller de som reiser på utforskningstokter her på jorden eller ute i verdensrommet. Tror nok at deres spenningsbehov blir grundig dekket og det som de finner kan overgå deres fatteevne. Det aller beste er å se på Kristus Jesus Selv, hva Han gjorde og fortsatt gjør for å bringe mennesker til Seg, Han som samtidig også vitner om et ufattelig mangfold. Skriftene flommer av mangfold og ved Den Hellige Ånds hjelp får en små glimt av det som hører Guds Rike til, disse små glimtene overgår allerede all menneskelig forstand. Disse kan bare bli trodd på åndelig vis, som også overbeviser forstanden at slik er det, så sant det er i samsvar med Skriftene. Da tror en at Guds apostel Paulus vitner sant også om dette:

2 Jeg vet om et menneske i Kristus, som for fjorten år siden ble rykket opp i den tredje himmel - om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det. 3 Men jeg vet at denne mannen ble rykket inn i Paradis - om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det - 4 og der fikk han høre usigelige ord, som et menneske ikke har lov til å uttale. 5 Denne mannen kan jeg være stolt av, men av meg selv vil jeg ikke rose meg, unntatt av min svakhet. 2 Kor 12,2-5
Dette er til stor trøst også for oss, også når kroppen er skrøpelig og omstendighetene rundt oss er vanskelige:

9 men han svarte: "Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet." Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.
 10 Og derfor er jeg for Kristi skyld ved godt mot når jeg er svak, blir mishandlet, er i nød, forfølgelser og vanskeligheter. For når jeg er svak, da er jeg sterk. 
2 Kor 12,9-10

For noen er dette tydeligvis uforståelig, det behager mer å kjøre sitt eget løp der det ikke koster for mye. Omsorgen for de unådde uteblir, for de unådde må også forholde seg til bekjennende kristne med temmelig variert syn, der de i tillegg strider mot hverandre. Ikke rart at forvirringen øker, ikke bare blant bekjennende kristne; men også for de utenfor som ser dette. De forskjellige kommentarene på document.no vitner også om det.

Ser en ikke viktigheten av dette skriftstedet, kan det virke som at en kan overlate noe av seg til Jesus, for å beholde resten selv.
10 Brødre, jeg formaner dere i vår Herre Jesu Kristi navn at dere må vise enighet. La det ikke være splittelse blant dere, men la alt komme i rett stand, så dere har samme syn og samme tanke.
 11 For det er blitt meg fortalt, mine brødre, av Kloes folk, at det er stridigheter blant dere. 12 Jeg sikter til at noen av dere sier: "Jeg holder meg til Paulus", andre: "jeg til Apollos", "jeg til Kefas" og "jeg til Kristus".
 13 Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus' navn?
1 Kor 1,10-13

Det hører til menneskenaturen å velge sine idoler blant menneskene og holde seg til dem, men det hører ikke kristenlivet til. Vi skal ikke holde oss til mennesker som forstår og får se stykkevis og delt, får vi Jesus kjær da får vi samtidig Skriftene kjær. Så enkelt har Herren Allhærs Gud gjort det, men det blir svært vanskelig når mennesker ikke vil høre på det Jesus sier til oss.

Vi er kalt til å strekke oss etter det Fullkomne, ikke være ufullkomne mennesker til lags.

Han skal vokse, jeg skal avta, sa døperen Johannes, helt i samsvar med Guds Ånd som talte igjennom ham. Det er slik vi vokser opp til Kristus Jesus. For aldri mer skal det bli slike stridigheter, krig, sultkatastrofer og ufred som har kun fått sin tid i denne verden som skal forgå. Alt skal bli nytt, en ny himmel og en ny jord. Der finnes det ikke lenger død som adskiller, ingen sorg og ingen smerte. Tenk å møte Kristus Jesus slik som Han egentlig er, Han har også lovet å tørke hver eneste tåre til alle Han har berget hjem til Seg. Ja, det også er troverdig, for tiden har opphørt og kan ikke tallfestes. 

Når en vet hva Jesus måtte lide for at det kan bli  mulig å være hos Ham for evig og alltid. er ikke det verdt å stride for den korte tiden vi er her på jorden?

Mister ikke alt det som er i verden også sin glans når blikket er himmelvendt, i håpet om å få se Kristus Jesus slik han egentlig er en dag ? 

Det gir glede i hjertet å kunne dele slike tanker, samtidig som en tenker på at Kristus Jesus inderlig fortjener hvert eneste menneske Han får frelst

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere