Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Tydeligere borgerlig

Venstres budsjett har en tydeligere borgelig profil enn på lenge. Det kan se ut som om Venstre rigger seg for regjering.

Publisert: 6. nov 2017

Venstres sentrale politikere mener de har laget et alternativt budsjett med tydelig Venstre-profil. Budsjettet inneholder svært mye gjenkjennelig Venstre-politikk. Samtidig peker Venstre-toppenes vektlegging av saker langt mer i borgerlig retning enn på lenge.

Det er umulig å lese trender i Venstres alternative budsjett uten å se disse inn i den politiske virkeligheten Venstre befinner seg: Parallelt som de skal starte budsjettforhandlinger i går, sitter også Venstres ledelse i sonderingssamtaler sammen med Høyre og Frp, for å finne ut om det er grunnlag for å danne en blågrønn regjering sammen.

Overgår Høyre

Det borgerlige tilsnittet synes særlig tydelig i enkelte saker, der Venstre nå fremmer forslag som Høyre og Frp ikke har turt av redsel for å erte på seg fagbevegelsen eller støte bort KrF.

For det første ønsker Venstre å gi større skattelettelser på inntekt enn de blåblå. Og de vil kutte retten til skattefradrag på fagforeningskontingenten. Det siste punktet var tidligere et fast innslag i Høyres budsjetter, men forsvant ut da Torbjørn Røe Isaksen ønsket å fri til flytvelgerne som befinner seg mellom Ap og Høyre. Høyre ønsket ikke den harde kampen mot fagbevegelsen. Men nå tar Venstre den nok en gang, i sitt alternative budsjett. Trolig vil det falle i smak hos en del av de lyseblå velgerne som reddet Venstre over sperregrensa.

Kutter velferd

Venstre vil slanke offentlig sektor og kutter i flere velferdsordninger. Blant annet vil de øke grensen for en sjette ferieuke fra 60 til 65 år, de vil kutte i den statlige AFP-ordningen. De kommer også med en rekke lettelser til næringslivet. Alt dette er tradisjonell høyresidepolitikk.

Dessuten lager de en variant av behovsprøving av barnetrygden, slik at familiene med lavest inntekt får mer, og de med høyest inntekt får mindre. Behovsprøving har vært en gammel høyreside-kampsak, som også Ap har diskutert de siste årene. Ideologisk sett har denne tenkemåten ofte blitt omtalt som borgerlig, fordi målretting av tiltak til de fattigste i den store sammenhengen kan slanke de generelle, offentlige utgiftene. Venstre vil derimot gi en større andel til de som har lavest inntekt. Men mange på venstresiden, særlig SV, har vært redd for at hele ordningen skal miste sin legitimitet.

Avstand til KrF

Avstanden mellom Venstres og KrFs alternative budsjetter synes nå større enn på mange år. Mens KrF øker skattetrykket, gir Venstre lettelser. I flere år er det blitt hevdet at dersom man plasserer Venstre inn i en gammeldags høyre-venstre-akse ligger Venstre nå til høyre for Høyre. I flere sentrale spørsmål som arbeidslivspolitikk og skatt, holder analysen stikk.

Samtidig har Venstre en betydelig satsing på fattigdomsbekjempelse, på skole og på forebyggende helse. Derfor er ikke en slik plassering uten videre entydig.

Likevel er det verdt å merke seg at en rekke Venstre-saker vil falle i smak hos mange Høyre-folk. Dette budsjettet plasserer Venstre inn i en tydelig borgerlig tradisjon. Akkurat der partiet ønsker å være. En profil som vil gjøre det mulig å gå inn i en felles regjering med Høyre og Frp

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Samtidig har Venstre en betydelig satsing på fattigdom,

Her tror jeg det er en chanse for at det har sneket seg inn en feil. Jeg vil betvile at Venstre ser seg tjent med flere fattige, men fattigdomsbekjempelse er sikkert mer interessant. :-)

Når det gjelder fagforeningskontingenten har Høyre i mange år vært motstander av at denne skal være fullt fradragsberettiget i skattemeldingen. Siden denne kontingenten gjerne inneholder LOs fordelsprogram, forsikringer for tre hjem og bil skjer det en konkurransevridning overfor de selskaper og kunder som ikke er medlemmer i LO og har de samme fordeler. Men Høyre har sagt at den delen som går til fagforeningsarbeide godt kan være fradragsberettiget. 

Hvor Venstre kan plasseres med en rubrikk er ikke så viktig. Hvis man klarer å sy sammen en politikk en samlet regjering kan stå for er det viktigere enn hva barnet skal hete. Jeg finner det svært tilfredstillende at Venstre ikke lenger bruker den stormannsgale retorikken fra forrige periode overfor Frp lenger. Skei Grande har åpenbart forstått at Frp må behandles mer som en likemann enn en utvekst på nesen. 

En behovsprøving av barnetrygden er byråkratiserende. Da er det lettere å si at familier med samlet inntekt over et bestemt beløp ikke får barnetrygd. Dette innslagspunktet må være så høyt at det stimulerer til fødsler, og det bidra til oppveksten for barna. Et alternativ er å gi et generelt fradrag for barn.

Når kommunevalget har vist Krf at protestlinjen var bortkastet kan det tenkes at også de havner i regjering, om det ikke blir for sent da. 

1 liker  
Kommentar #2

Berit Aalborg

178 innlegg  61 kommentarer

Takk!

Publisert nesten 4 år siden

Takk for at du gjorde meg oppmerksom på "satsing på fattigdom". Det er nå rettet til fattigdomsbekjempelse. Her gikk det nok litt for raskt i svingene før deadline. 

Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Takk for at du gjorde meg oppmerksom på "satsing på fattigdom".

Det var da så lite. Fattigdom er oppskrytt, vøtt. :-)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere