Kommentator Sofie Braut

Er Noahs Gud vår Gud?

Stadig vekk ser eg teologar som på velmeint vis skal redda oss frå å måtta tru på Gud i Det gamle testamentet.

Publisert: 4. nov 2017

Som barn fann eg raskt vegen til den eventyrlege litteraturen. Lite overgjekk opplevinga då det ein dag demra for meg at eventyra eg elska henta sanninga si frå den største forteljinga av dei alle.

Michael Endes briljante Den ­uendelige historie, Maria Gripes underfundige forteljingar, C. S. Lewis' fantastiske reiser, Lewis Carrolls vittige klassikarar og ­Tormod Haugens magiske realisme var berre nokre av bøkene eg forelska meg i som liten. Der det var ei forteljing, var det ein fristad. Som for mange andre vart litteraturen som eit velsigna takvindauge i det vesle livet mitt.

Den aller største

Å bli kristen var å koma inn borti den aller største ­forteljinga, den som bind menneske til Gud og som tolkar tilveret inn i ein ­vidare, og sannare, samanheng. ­Mange meiner at sanninga har gått av moten. Men er også det å sjå etter dei store ­samanhengane ein kunst som er under avvikling for tida?

På eit enkelt nivå kan vi seia at til ­dømes Twitters krav om det kortfatta og poengterte har som biverknad at det fort vert vanedannande. Evna vår til å handtera dei lange linjene vert ­utfordra. Det skal stadig mindre til for å bli oppfatta som omstendeleg og langtekkeleg. Dersom vi kjem til å tru, slik det ­heiter i reklamen, at «det enkle er ofte det beste» kan fort det enkle bli det einaste ­alternativet. Vi orkar rett og slett ikkje dei lange svara, når dei korte er handterbare og fyndige.

Oppsmuldring

Dette er ­naturlegvis ikkje ei oppsmuldring som sosiale ­media er eineleverandør av. For ­årevis sidan, då eg var historiestudent ved ­Universitetet i Bergen, lytta eg til ­førelesingar som bryskt slo fast at tida var forbi for ­kollektive ­prosjekt og store forteljingar. For meg som kristen var dette provoserande. Kan ein liksom berre avskaffa noko av det ­djupaste i mennesket: lengten ­etter dei store ­samanhengane? Uhøyrt, ­naturlegvis, og like arrogant som å vedta at vi ikkje har estetiske behov.

Som kristne er evna til å sjå etter ­samanhengar i Bibelen og samanhengar mellom Bibelens tekstar og det livet vi lever heilt sentralt. Det personlege møtet med tekstane endrar oss, slik at det nye livet kan etablerast og utviklast.

Teologien som fag er dermed på sitt mest tragiske når det undergrev ­samanhengane mellom dei ulike delane av ­Bibelen. Det vert parodisk når ein med snusfornuft og moderne briller sjaltar ut «ein gammaltestamentleg Gud» som ein liksom ikkje lenger treng å forholda seg til, mens den nytestamentlege Jesus står att som den som under tvil kan ­aksepterast. Det er som om visse deler av den ­dominerande teologien gjer det mange gode lærarar elles prøver å unngå: nemleg å overforklara tekstar på ein måte som tappar dei for kraft og mysterium.

Forankringa og heilskapen

Ta eit ­aktuelt døme frå debatten knytt til Svein Tindbergs nye barnebibel. Når fag­teologen, i dette tilfellet Elisabeth Tveito Johnsen, skal leia oss lekfolk til den rette forståinga av historia om Noah, verkar det som om vi frå fagleg hald skal fristillast frå å måtta tru på «den guden vi treffer i fortellingen om Noah» (VL 26. 10.).

Men vent litt. Kva Gud er det så vi skal be til og tru på, Johnsen? Når den store forteljinga går frå kvarandre på midten, forsvinn forankringa og heilskapen som presenterer oss for den treeinige Gud.

Stadig vekk ser eg teologar på ­liknande velmeint og pedagogisk vis skal redda oss frå å måtta tru på Gud i Det ­gamle ­testamentet. Jesus, derimot, hentar all sin legitimitet, identitet og autoritet frå nettopp den heilt nære relasjonen til gamaltestamentets Gud. Derfor vert det ­ubegripeleg korleis fagteologen kan ­formidla eit så lite integrert Gudsbilete at «guden i fortellingen om Noah» vert ein gud med liten g som kristne fritt kan velja vekk.

Så eg framfører eit lite hjartesukk: ­denne teologien verkar så oppstykka. Det er tid for å ta vare på dei verkeleg store forteljingane.

17 liker  
Kommentar #1

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

God Sofie på en sødag

Publisert over 4 år siden

Takk for at du satte skapet på plass Sofie Braut.

5 liker  
Kommentar #2

Terje Marøy

18 innlegg  115 kommentarer

Av same slag

Publisert over 4 år siden

Så er dei av same slag, både Allah og Noahs og Israels Gud. Så anten trur ein på ein Gud, eller ikkje. Sjølv er eg vantru, men skjønar ikkje kvifor truande må skille mellom same Gud med så mange ulike namn.

Kommentar #3

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Terje Marøy. Gå til den siterte teksten.
Så er dei av same slag, både Allah og Noahs og Israels Gud. Så anten trur ein på ein Gud, eller ikkje. Sjølv er eg vantru, men skjønar ikkje kvifor truande må skille mellom same Gud med så mange ulike namn.

Den kristne Gud er forskjellig fra den jødiske Gud og den muslimske Allah ved at vi kan erfare Han som den skapende Gud, den inkarnerte Gud, den gjenløsende Gud, den gjenfødende Gud, og den livgivende Gud, en erfaring som verken jøder eller muslimer har i sin tro på sin Gud, for de har ikke troen på Kristus som har vært gjennom prosessen som har gjort dette mulig med vår Gud.

Og om du henviser til navnene i Gt, er dette mer titler på Gud som viser til hva Han er for sitt folk, om Han er langt borte eller nære til sitt folk, osv. Les gjerne forklaringer på Guds navn (titler) i GT.

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Kommentar #4

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Trist lesning

Publisert over 4 år siden

En drapsgud på tokt...er det det vi skal gi videre til kommende generasjoner, Braut?

Kommentar #5

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
En drapsgud på tokt...er det vi skal gi videre til kommende generasjoner, Braut?

Tror du hadde hatt nytte av Witness Lees Life-study bøker. Han har skrevet en life-study til alle bøkene i Bibelen. der får du forklart GT utifra bibelen, og hva bibelen selv sier om bibelen. Jeg vet at du kaller det bibilisme. Saken med Witness Lee er at han står på skuldrene av andre store skriftlærde gjennom tidene, og har lest ufattelig mye av hva disse har skrevet og sammenfattet det i sine bøker.

Han har skrevet ufattelige 95 000 sider om bibelen, og det er tilgjengelig. Det er faktisk mange kristne som tar hans arbeid og gjør det til sitt i disse dager.

MVH

Rolf Larsen


3 liker  
Kommentar #6

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Sofie Braut. Gå til den siterte teksten.
Stadig vekk ser eg teologar på ­liknande velmeint og pedagogisk vis skal redda oss frå å måtta tru på Gud i Det ­gamle ­testamentet. Jesus, derimot, hentar all sin legitimitet, identitet og autoritet frå nettopp den heilt nære relasjonen til gamaltestamentets Gud. Derfor vert det ­ubegripeleg korleis fagteologen kan ­formidla eit så lite integrert Gudsbilete at «guden i fortellingen om Noah» vert ein gud med liten g som kristne fritt kan velja vekk.

GTs Gud ER Jesus Kristus!!!!!

At teologer ikke har fått det med seg vitner for meg at disse teologene ikke har studert hverken GT eller NT. De fremstår for meg som barnehageonkler.

2 liker  
Kommentar #7

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Betimelig å spørre

Publisert over 4 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
En drapsgud på tokt...er det det vi skal gi videre til kommende generasjoner, Braut?

Det som forvirrer meg når jeg leser GT er at der er skrevet om så mange guder, eller kanskje flere forskjellige navn på den samme guden. Jeg nevner for eksempel navn som: Jahve (sinaiguden), Kamosj, Elohim, Den Høye, Herren, deres fedres guder, amorittenes guder osv. 

1 liker  
Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Javel?

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

GTs Gud ER Jesus Kristus!!!!!

At teologer ikke har fått det med seg vitner for meg at disse teologene ikke har studert hverken GT eller NT. De fremstår for meg som barnehageonkler.

Så da er det altså Jesus Kristus som egentlig utrydder hele menneskeheten med unntak av Noa & Co i vannflommen?  

2 liker  
Kommentar #9

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

What?

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
GTs Gud ER Jesus Kristus!!!!!

Dette er du vel så og si alene om å tro/mene?

4 liker  
Kommentar #10

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Dette er du vel så og si alene om å tro/mene?

Jeg forstår hvilken tro du sogner til, du overser sannsynligvis Johannes evangeliet og det første kapittel der. Det er skuffende å se den totale mangel på innsikt i hva bibelen er tydelig på. At teologer i lengre tid avskriver bibelen er ikke noe nytt, at troende ikke kjenner sin egen Gud er enda mer skuffende. Men det var slik det var med jødene i sin tid, og den "trenden" holdes også i hevd av enkelte troende.

3 liker  
Kommentar #11

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår hvilken tro du sogner til,

Men jeg forstår ikke hvilken tro du sogner til - og jeg er enig med Anne Jensen;  Å hevde at GTs Gud = Jesus Kristus, må være noe du er nokså alene om.

3 liker  
Kommentar #12

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Men jeg forstår ikke hvilken tro du sogner til - og jeg er enig med Anne Jensen;  Å hevde at GTs Gud = Jesus Kristus, må være noe du er nokså alene om.

Jasså, og hva står det i Johannes 1. kapittel om det?

3 liker  
Kommentar #13

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jasså, og hva står det i Johannes 1. kapittel om det?

Poenget i innledningen til Johannes-evangeliet er nok å formidle budskapet om Jesu guddommelighet, slik evangelisten oppfattet det - ikke å sette likhetstegn mellom Jesus og GTs Jahve.  Hvordan vil du ellers forklare betegnelsen "Guds sønn"?  Men her er det sikkert nok av bibelsprengte mennesker som kan korrigere deg.

1 liker  
Kommentar #14

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Ok men

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår hvilken tro du sogner til, du overser sannsynligvis Johannes evangeliet og det første kapittel der

Nei...

2 liker  
Kommentar #15

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Poenget i innledningen til Johannes-evangeliet er nok å formidle budskapet om Jesu guddommelighet, slik evangelisten oppfattet det - ikke å sette likhetstegn mellom Jesus og GTs Jahve.  Men her er det sikkert nok av bibelsprengte mennesker som kan korrigere deg.

Jeg foretrekker å korrigere deg og Anne Jensen, så da må jeg sitere da - så kan du tyde som du vil, men jeg hjelper likevel til litt på veien:

1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  (hvem er dette Ordet?)

2 Han var i begynnelsen hos Gud.  (Hvem er denne som var i begynnelsen hos Gud?)

3 Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til.  

(Dette Ordet har skapt alt, ingenting som er til har blitt til uten gjennom Ham - hvem er denne skaper omtalt som i GT?)

4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. (Hvem er denne som var og er liv, og dette livet er vårt lys - hvem i bibelen omtales slik "Jeg er verdens lys"?)

5 Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. (Hvem er det som splitter mørket, men som mørket ikke tok i mot - hvem var "mørket" som ikke tok i mot lyset?)

3 liker  
Kommentar #16

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Så da kan du lese Johannes 1. kapittel, jeg gjennomgår det med Johannessen.

1 liker  
Kommentar #17

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Så da kan du lese Johannes 1. kapittel, jeg gjennomgår det med Johannessen.

Hvordan har det seg at Ordet kaller Gud for sin Gud? Hvem er Den Høyeste? Hvem er fra evighet av? Hvem skapte dette Ordet? Ettersom Ordet er skapt, kan det da være Den Høyeste? 

Osv...

1 liker  
Kommentar #18

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Så da kan du lese Johannes 1. kapittel, jeg gjennomgår det med Johannessen.

Du kvalifiserer ikke som lærer her altså...

4 liker  
Kommentar #19

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Du kvalifiserer ikke som lærer her altså...

Det gir jeg blaffen i, jeg liker ikke løgner om Gud og taler løgnen midt i mot, uten å spørre om lov. Svar på mine spørsmål, så skal jeg svare på dine.

3 liker  
Kommentar #20

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det gir jeg blaffen i, jeg liker ikke løgner om Gud og taler løgnen midt i mot, uten å spørre om lov

Allikevel presenterer du her en av de største løgnene om JHVH, at det er Jesus Kristus. Til tross for at bibelen sier at Jesus er skapt av JHVH Gud. Til tross for at bibelen sier at Sønnen har en Gud (seg selv?).

Dersom du tar (hele) bibelen med, kommer du ikke langt med en slik oppfatning.

1 liker  
Kommentar #21

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg foretrekker å korrigere deg og Anne Jensen, så da må jeg sitere da - så kan du tyde som du vil, men jeg hjelper likevel til litt på veien:

Helt unødvendig. Jeg kjenner Johannes-evangeliet.

3 liker  
Kommentar #22

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Allikevel presenterer du her en av de største løgnene om JHVH, at det er Jesus Kristus. Til tross for at bibelen sier at Jesus er skapt av JHVH Gud. Til tross for at bibelen sier at Sønnen har en Gud (seg selv?).

Dersom du tar (hele) bibelen med, kommer du ikke langt med en slik oppfatning.

Jeg har debattert med Jehovas vitner før, deres forståelse av bibelen er annerledes enn den øvrige kristenhet. Jeg regner derfor meg at du ikke vil svar på mine spørsmål - men kommer med motspørsmål for å slippe


1 liker  
Kommentar #23

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har debattert med Jehovas vitner før, deres forståelse av bibelen er annerledes enn den øvrige kristenhet. Jeg regner derfor meg at du ikke vil svar på mine spørsmål - men kommer med motspørsmål for å slippe

Men din forståelse er også annerledes enn den øvrige kristenhet, dersom du mener at GTs JHVH er Jesus Kristus.

Og, jeg fornekter ikke Jesu guddommelighet, det jeg sier er at han ikke er Den Høyeste Gud, fordi han er skapt. Trenger du "opplæring", viser jeg deg mer enn gjerne skriftstedene.

 

2 liker  
Kommentar #24

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Helt unødvendig. Jeg kjenner Johannes-evangeliet.

Ordet var med helt fra begynnelsen.  Jesus er skaperen.  Jesus er Ordet.

Tror dere ikke på den treene Gud?  

Hva betyr Ordet i denne sammenhengen?

 

Rytteren på den hvite hesten

Åp 19, 11-14

11     Og jeg så himmelen åpen, og se! – en hvit hest. Han som satt på den, heter Trofast og Sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. 12 Øynene hans er som flammende ild, på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare han selv. 13 Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. 14 Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester

2 liker  
Kommentar #25

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Noahs Gud

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Ordet var med helt fra begynnelsen.  Jesus er skaperen.  Jesus er Ordet.

OK.  La oss da gå tilbake til trådstart.  Du mener altså da at Noahs Gud = Jesus?  Og at det dermed var Jesus som sto bak vannflommen?  Da var det vel også Jesus som ba Abraham ofre Isak, da (bare for å nevne to eksempler)?

2 liker  
Kommentar #26

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
OK.  La oss da gå tilbake til trådstart.  Du mener altså da at Noahs Gud = Jesus?  Og at det dermed var Jesus som sto bak vannflommen?  Da var det vel også Jesus som ba Abraham ofre Isak, da (bare for å nevne to eksempler)?

Stemmer, Jesus var den som skapte universet - alt er blitt til ved Ham, og Han gjorde intet annet enn det Han så/har sett sin Fader gjøre. Så Jesus var Abrahams, Isaks og Jakobs Gud og når Han kom til dem i kjødet, kjente de Ham ikke igjen - du er sikkert lommekjent i Johannes evangeliet, så vi kan bare fortelle direkte derfra. Det er altså ikke mine ord, men bibelens ord.

2 liker  
Kommentar #27

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Men din forståelse er også annerledes enn den øvrige kristenhet, dersom du mener at GTs JHVH er Jesus Kristus.

Og, jeg fornekter ikke Jesu guddommelighet, det jeg sier er at han ikke er Den Høyeste Gud, fordi han er skapt. Trenger du "opplæring", viser jeg deg mer enn gjerne skriftstedene.

Først Johannes, dernest flere skriftsteder.

Forresten, hva betyr navnet Jehova?

1 liker  
Kommentar #28

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Men din forståelse er også annerledes enn den øvrige kristenhet, dersom du mener at GTs JHVH er Jesus Kristus.

Og, jeg fornekter ikke Jesu guddommelighet, det jeg sier er at han ikke er Den Høyeste Gud, fordi han er skapt. Trenger du "opplæring", viser jeg deg mer enn gjerne skriftstedene.

Så var det tråden - hvem var Noahs Gud?

Kommentar #29

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Oisann?

Publisert over 4 år siden

Tore Olsen siterer omtrent 5.Mos.32.39, jes.45.22, Joh.10.30-36 og Jes.46.10 på en gang?

Og motstanden er stor forstår jeg, og det selv til NT's Guds sønns ord om GT's gud i Luk.24.25-27 og 44-45.

Dette er jo kjent stoff fra NT, så jeg skjønner ikke hvordan folk leser? (Luk.21.22)
Apg.3.24 Ja, alle profetene som har talt, helt fra Samuel av, har forkynt det som skjer i disse dager... Dere er barn av profetene og har del i den pakten som Gud opprettet med fedrene deres da han sa til Abraham: I din ætt skal alle slekter på jorden velsignes.

Man har vel sikkert bare glemt å sjekke slekta?

Kommentar #30

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Dette er du vel så og si alene om å tro/mene?

Nei. Han er ikke det. Jesus Kristus er Gud. Men før Kristus ble inkarnert i menneske var Han kun Gud, Han hadde ikke vært i menneske, og hadde var ikke blitt den livgivende Ånden, som det står om i Joh. 4:14, 7:37-39, 20:22 og i 1 Kor. 15:45.

Gud ble inkarnert i menneske for nettopp av den grunn slik at Gud skulle bli menneske, og menneske bli Gud, og dermed slik at menneske skulle bli guddommeliggjort. Dette var en av de store stridsspørsmålene som, Athanasius, en av den tidligste kirkefedrene, har avslørt for oss, selv om det ikke står der i linken jeg viser til. I det syvende avsnittet på websiden, kan du lese mer om stridsspørsmålet, og at man kom frem til en enet tro på at Gud og Kristus er av samme natur og eller substans. Kristus er ikke en lavere rangert Gud, eller Sønn som er skapt senere.

MVH

Rolf Larsen

3 liker  
Kommentar #31

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Litt til...

Publisert over 4 år siden

Det stod litt mer i Apg.3... Etter: I din ætt skal alle slekter på jorden velsignes, kommer det; Gud lot sin tjener stå fram for dere først og sendte ham (fra GT) for å velsigne dere når hver og en vender om fra sin ondskap. (i NT)

Kommentar #32

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan har det seg at Ordet kaller Gud for sin Gud? Hvem er Den Høyeste? Hvem er fra evighet av? Hvem skapte dette Ordet? Ettersom Ordet er skapt, kan det da være Den Høyeste? 

Jesus levde som menneske, og som menneske er Gud Gud, men som Guds Sønn er Han guddommelig og ett med Faderen. Dette viser til Kristus to sider, både Gud og menneske, Gud inkarnert i menneske, og menneske som lever for Gud, for å være lydig til Gud, slik at Gud kan ha et uttrykk i menneske.

MVH

Rolf Larsen

3 liker  
Kommentar #33

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
I det syvende avsnittet på websiden, kan du lese mer om stridsspørsmålet, og at man kom frem til en enet tro på at Gud og Kristus er av samme natur og eller substans. Kristus er ikke en lavere rangert Gud, eller Sønn som er skapt senere.

De er ett - men Sønnen var ikke sin Fader, så når Han ber, ber Han ikke til seg selv, men til sin Fader, som er vår Fader, som gjør Jesus Kristus til vår eldste bror.

Så det er forskjell, og Anne skal ha rett i en ting om "den høyeste Gud", men navnet Jehova har hun ikke rett i, at ikke var den samme som Jesus Kristus - i ånden.

Legg merket til at Faderen introdusert Sønnen for Peter, Jakob og Johannes - så disse to Guder i ett, var og er to forskjellige personer. I seg selv så like at når de spurte Ham hvordan Gud så ut, Faderen så ut, svarte Han ganske enkelt - slik jeg ser ut: "Har I sett meg har I sett Faderen"

1 liker  
Kommentar #34

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Vakkert

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jesus levde som menneske, og som menneske er Gud Gud, men som Guds Sønn er Han guddommelig og ett med Faderen. Dette viser til Kristus to sider, både Gud og menneske, Gud inkarnert i menneske, og menneske som lever for Gud, for å være lydig til Gud, slik at Gud kan ha et uttrykk i menneske.

Jeg bruker ikke dine ord til å beskrive det samme med, men slik du skriver her er det vakkert - takker så mye :-)

1 liker  
Kommentar #35

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Stemmer, Jesus var den som skapte universet - alt er blitt til ved Ham, og Han gjorde intet annet enn det Han så/har sett sin Fader gjøre. Så Jesus var Abrahams, Isaks og Jakobs Gud og når Han kom til dem i kjødet, kjente de Ham ikke igjen - du er sikkert lommekjent i Johannes evangeliet, så vi kan bare fortelle direkte derfra. Det er altså ikke mine ord, men bibelens ord.

Vel, dette var egentlig en omgåelse av spørsmålet mitt, men jeg forstår jo hvorfor.  Du ser sikkert hvor absurd resonnementet blir i møte med helt konkrete hendelser.

1 liker  
Kommentar #36

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Rytteren på den hvite hesten

Åp 19, 11-14

11     Og jeg så himmelen åpen, og se! – en hvit hest. Han som satt på den, heter Trofast og Sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. 12 Øynene hans er som flammende ild, på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare han selv. 13 Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. 14 Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester

Godt sitat, - kappe dyppet i blod, tror du det er årsaken til at Herren i sin herlighet kommer i purpurrød kappe?


1 liker  
Kommentar #37

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Vel, dette var egentlig en omgåelse av spørsmålet mitt, men jeg forstår jo hvorfor.  Du ser sikkert hvor absurd resonnementet blir i møte med helt konkrete hendelser.

Omgåelse, hva mener du? Jeg bekrefter at Noahs Gud er Jesus Kristus - beviser det gjennom direkte bibelsitater. Hva mer forlanger du?

Kommentar #38

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Du spør du -skriften svarer...

Publisert over 4 år siden
Sofie Braut. Gå til den siterte teksten.
Er Noahs Gud vår Gud?

Bibelen svarer selv på dette spørsmålet i og med at Gud åpenbarer seg for Moses i gjennom en brennende tornebusk, som er den samme som Gud henviser til i NT. (2 Mos 3,2 viser til Apg 7,30ff) > (Mark 12,26 viser til 2 Mos 3,6)

Guds pakt med Noah, 1.Mos.9.11: Jeg oppretter min pakt med dere: Aldri mer skal det skje at alt kjøtt og blod blir utryddet av vannet fra storflommen. Aldri mer skal en storflom komme for å ødelegge jorden.»

1.Mos.8.20-21: Noah bygde et alter for  Herren, og han tok noen rene dyr og noen rene fugler og ofret brennoffer på alteret. Og  Herren kjente den behagelige duften. Da sa  Herren i sitt hjerte: «Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld, selv om menneskehjertet vil det onde fra ungdommen av. Aldri mer vil jeg drepe alt som lever, slik jeg nå har gjort.

Det er bare det at alt dette er det samme som står i NT, men på en annerledes måte, for det samme skjer på samme måten (i Matt.24.37 /Åp.17.1-18, og i Åp.14.18 brennofferalteret) NT er GT i en annen språkdrakt. (2.Pet.3.2-7)

1 liker  
Kommentar #39

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Så var det tråden - hvem var Noahs Gud?

Den samme som er Jesus Kristus' Gud.

Kommentar #40

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Jesus og vannflommen

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.

Jesus levde som menneske, og som menneske er Gud Gud, men som Guds Sønn er Han guddommelig og ett med Faderen. Dette viser til Kristus to sider, både Gud og menneske, Gud inkarnert i menneske, og menneske som lever for Gud, for å være lydig til Gud, slik at Gud kan ha et uttrykk i menneske.

MVH

Rolf Larsen

Er du da enig med Tore Olsen i at det var Jesus som sendte vannflommen?

Kommentar #41

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Er du da enig med Tore Olsen i at det var Jesus som sendte vannflommen?

Jesus sier til fariseerne at Han var der før Abraham, jødenes far, så ja, Han var der hos Faderen i treenigheten når Han dømte verden med vannflommen, men nei Han var ikke der som den inkarnerte Gud-menneske, Han som ble inkarnert i menneske, slik vi leser om Han i evangeliene. 

Det er vanskelig å forstå at Jesus er Gud, som er før Han ble inkarnert i menneske, men det er Han. Bibelen forteller oss det. spesielt Johannes har den byrden med å fortelle oss at Jesus Kristus er Gud.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #42

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg bruker ikke dine ord til å beskrive det samme med, men slik du skriver her er det vakkert - takker så mye :-)

Det er det som er så herlig med Kristus, at Han er Gud som ble menneske slik at menneske skal bli lik Gud i liv og natur. Det er en av de store sannhetene. 

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #43

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vannflommer og hav som løper løpsk?

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Er du da enig med Tore Olsen i at det var Jesus som sendte vannflommen?

Det kommer sikkert an på hvilken forståelse man har til menneskesønnen? Nevnt 47 ganger i GT under denne benevnelsen, i Gal.3.16 er han en ætt, i Apg. en sekt, og ellers er det tre og rotstubber, steiner og busker, klipper og vannkilder... det er bare å forsyne seg av kongenes konges kostelige forkledninger.

1 liker  
Kommentar #44

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

De er ett - men Sønnen var ikke sin Fader, så når Han ber, ber Han ikke til seg selv, men til sin Fader, som er vår Fader, som gjør Jesus Kristus til vår eldste bror.

Så det er forskjell, og Anne skal ha rett i en ting om "den høyeste Gud", men navnet Jehova har hun ikke rett i, at ikke var den samme som Jesus Kristus - i ånden.

Legg merket til at Faderen introdusert Sønnen for Peter, Jakob og Johannes - så disse to Guder i ett, var og er to forskjellige personer. I seg selv så like at når de spurte Ham hvordan Gud så ut, Faderen så ut, svarte Han ganske enkelt - slik jeg ser ut: "Har I sett meg har I sett Faderen"

Treenigheten er et stridsspørsmål ennå i dag, så det er ikke en sak jeg vil begi meg inn på alt for lett. Uansett tror jeg at på en måte har visst til hva jeg mente med å skrive disse to kommentarene til Anne Jensen, for å vise at Kristus og Faderen er ett, eller som du viser til: "Har I sett meg har I sett Faderen"

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #45

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Joh.åp har stort sett et tvilsomt innhold, og bokens opphav i seg selv er enda mer tvilsomt.

2 liker  
Kommentar #46

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Historien om Noah er i bestefall overtro

Publisert over 4 år siden

Jeg tror på en god Gud, den treenige Gud. Samtidig vil jeg snu på historien om Noah, det handler ikke om Gud i denne grusomme myten. Det er og vil bli en myte. Jeg lærte i studiene at det kunne være en lokal flom, ikke en verdensvid sådan. 

Poenget er at Gud ikke stod bak naturkatastrofer da, ei heller i dag. Ondskap og meningsløse tilfeldigheter har absolutt ingenting med Gud å gjøre. Det er ikke tro på Gud det er snakk om i historien om Noah, det er overtro. Tull og tøys. Hvordan få plass til et par av alle verdens dyr i en liten båt? Mat, drikke  etc? Hvordan kan verden med alle folkeslag ha sitt opphav i 8 ganske like mennesker som «levde» for noen tusen år siden? Aboriginere i Australia, og isolerte stammefolk i Amazonas, til Ola Nordmann i Norge? Stor forskjell i både utseende og kultur. 

Kort sagt er historien om Noah tull og tøys, iallfall til å forklare Gud, livet, troen, mennesket etc. Men til å forklare grelle gudsbegrep, gudsbilder og overtro har myten om Noah og co fortsatt sin misjon.

5 liker  
Kommentar #47

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Godt nytt!

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
byrden med å fortelle oss at Jesus Kristus er Gud.

Som et artig apropos kan i den forbindelse nevnes at ordet evangelium betyr "godt nytt" (opprinnelig fra gresk).

2 liker  
Kommentar #48

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Til mors minne Allehelgens søndag

Publisert over 4 år siden

Evangeliet etter Johannes. Ordet ble menneske. 1. I  Begynnelsen var Ordet.  Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og  lyset skinner i mørket, men menneskene tok ikke imot det.

All god og skapende kraft utgår fra Gud den Allmektige. Han sender Den Hellige Ånd og han sendte Jesus som sitt menneskelige ansikt til en fortapt verden. Jesus kommer igjen som Guds dommer for å dømme levende og døde.

Kommentar #49

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Når jeg leser?

Publisert over 4 år siden

Når jeg leser slike innlegg som Sofie Braut skriver her, og mange ser ut som å sette pris på slikt innhold. Da undres jeg om VD er i ferd med å bli overtatt av religiøse bokstavfanatikere? 

2 liker  
Kommentar #50

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Myten om vannflommen

Publisert over 4 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Det er og vil bli en myte. Jeg lærte i studiene at det kunne være en lokal flom, ikke en verdensvid sådan. 

Denne myten er jo heller ikke unik for GT.  Liknnede myter finnes også i andre like gamle (og eldre) fortellinger (f.eks.  i Gilgamesj-eposet).

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere