Pål Georg Nyhagen

223

Når kirken fortegner eller skjuler sannheten

Integritet er å stå for sannheten også om du er redd for at du taper på det. Gjelder ikke det kirkens historiesyn og identitet?

Publisert: 2. nov 2017  /  1695 visninger.

Også Petter Dass ser ut til å ha gått gjennom samme forskjønnende propagandaprosess i DnK som Martin Luther. Historiker Kåre Hansen hevder at det er flere vesentlige forhold i historien om Petter Dass som rett og slett er kuttet ut; han påpeker at DnK har endret beskrivelsene av ham til et rent glansbilde. Historikeren Kåre Hansen nøler faktis ikke med å kalle det ren historieforfalskning. Se denne NRK-linken.

Nå bør vi kristne snart våge å være like tro og åpen mot historien og de skikkelser som har markert seg her på vegne av sin kristne tro, som vi mener å være mot troens kilde. Vi blir nemlig alltid også observert som moralske aktører; det handler rett og slett om integritet, troverdighet og det å snakke sant. Vårt budskap i nået blir selvsagt ikke troverdig når vi opptrer med situasjonsbetinget redelighet om historien: Hvilket påvirker dem vi henvender oss til i negativ grad; vi skaper skepsis - nettopp det motsatte av hva en invitasjon til sunn dialog trenger: Usunn skepsis og forutinntatthet fra den andre forurenser som kjent sansene og dermed tenkningen. Skal vi nå frem til dem som søker og er nysgjerrige på tro og kirke, bør vi selvsagt også presentere historien på en måte som inngir troverdighet og inviterer til tillit. Ikke minst fordi det dessverre ennå hender at enkelte blir mer enn skuffet over enkelte kirkelige autoriteter; også dagens sådanne. Da bør nettopp disse som rammes av det negative fra dag 1 vite og være trygg på at i kirken er man mer opptatt av sannheten, enn beskyttelse av autoriteter. Godhet og sannhet hører nemlig ubetinget sammen med det vi hevder å representere. Men har man løyet om annet, eller unnlatt å møte det, så virker det kanskje ikke spesielt inspirerende for den som i nået oppsøker andre i kirken for å få hjelp?

Om noen gjennom historien har gjort gode innsatser i kirken, så betyr ikke det at vedkommende skal være unntatt kritikk. Det gode vedkommende har gjort rammes selvsagt ikke av dette. Vi ser altså nå at også Petter Dass har blitt behandlet på samme glorifiserende og fortegnende måte som Martin Luther.

Om kristne bedriver hvitmaling og fortegner virkeligheten vil det selvsagt en dag slå tilbake på oss selv og dermed det budskapet vi mener å representere. Og da ikke på måter som gavner verken det kristne budskapet eller oss selv qua troende. DnK er f.eks. gjerne kjent som «ordets kirke»: Derfor er det desto mer vesentlig at de ordene man møtes med samsvarer med virkeligheten og er troverdige. I møtet med kirken må folk merke at her tar man faktisk inn over seg hele virkeligheten, fremfor å lage glansbilder. Man taper ikke på å stå ærlig og åpent frem. Den som viser sårbarhet er sterk. (I verste fall: En dag dukker det kanskje opp en #MeToo-kampanje om kirkelige forhold?)

Er man helt åpen om f.eks. Martin Luther, Petter Dass etc der det hører hjemme, så anskueliggjør vi nettopp det som er kirkens hovedanliggende; vi opptrer i takt med det vi tror på: Nettopp her i kirken er det plass for alle oss som ikke får det til og ikke alltid vet hva vi gjør. Nemlig for syndere. Dette er evangeliet. Det samme gjelder selvsagt alle negative og høyst kritikkverdige sider hos andre kjente kirkelige personer gjennom historien - i alle kirkesamfunn. Også den katolske, for all del. Det gjelder selvsagt ikke her å bedrive utbretting og sosialpornografi av dagens autoriteter, skulle de tråkke feil, så skal de selvsagt møtes i de kompetente fora en slik kritikk skal presenteres direkte og uinnpakket.

Men det handler om å våge å være åpen for de feil og den svikt som historiske personligheter sto for; der slik åpenhet forventes og kreves. .

Alle de som ikke har passert inngangsdøren i kirken finner det som er skjult og fortegnet i kirken ut på egenhånd før eller senere like vel. Da er det en idé at de møter trygg åpenhet, erkjennelse, sannhetsbevissthet og redelighet innenfor kirkedøren den dagen de våger seg helt inn. Spesielt i de tilfeller hvor den ene eller andre historiske personligheten hentes frem og belyses. Og pussig nok, så fremstår vi med mer troverdighet og tyngde i det gode budskapet om vi viser evner til å sortere: Være åpen om alt det som er kritikkverdig gjennom historien der det forventes og er relevant, samtidig som vi dog understreker alt det gode og nyttige som samme historiske personer faktisk var utløsere og inspiratorer for.

10 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Dass levde

Publisert over 3 år siden

på den tiden hekseprosessene i Nord-Norge, især i Finnmark,  var på sitt høyeste. Står det noen steder at han tok avstand fra disse?

Kommentar #2

Pål Georg Nyhagen

223 innlegg  1811 kommentarer

En brutal Petter Dass

Publisert over 3 år siden

Fra Bergens Tidende om en annen bok om Dass skrevet av historiker Rune Blix Hagen - 2016:

"Petter Dass blir gjerne fremstilt som en frisk, folkelig og vennligsinnet prest. Historikeren Rune Blix Hagen avslører i sin bok en fordømmende og maktsyk prelat som ikke gikk av veien for å forsvare hekseprosessene på 1600-tallet. Særlig fryktet Dass djevelske samer."

"– Det er på tide at vi avliver mytene om den folkekjære dikterpresten. Han var en mørksynt svovelpredikant og hekseforfølger, sier historiker Rune Blix Hagen ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved universitetet i Tromsø.
– Petter Dass gikk hardt ut mot det han kalte "de hvite heksene". Det var de som kunne noe om naturmedisin. I dag kaller vi dem "healere" eller eksperter på alternativ medisin. Det er tydelig at Petter Dass ønsket disse menneskene brent på bålet, sier Rune Blix Hagen."

6 liker  
Kommentar #3

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Uff uff! Takk til deg for at du tar opp vanskelige forhold innen kirken også! Jeg har selv en bror av en direkte ane, som ble henrettet på 1600-tallet.

1 liker  
Kommentar #4

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden

En digresjon: Tenk, jeg er blitt kalt det samme av en illsint ung mann fordi jeg ikke delte hans syn på et eller annet. For et ettermæle jeg kommer til å få! Her på berget må man sannelig være forsiktig med hva man siger, skriver at mener . . . 

Unnskyld avsporingen, jeg tipper moderator sletter, men jeg måtte bare skrive dette også: Vi bør akke oss minst like høyt over dagens nordmenn som viderefører en abortlov som tar livet av 15 000 ufødte hvert år, som vi akker oss over menn som Luther og Dundas. Nå for tiden skal vi jo være mange hundreår mer opplyste. 

10 liker  
Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Tja...

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Nå for tiden skal vi jo være mange hundreår mer opplyste. 

Hva tror du Jesus ville ha ment om kjetter- og heksebrenning?  Han levde jo 1500-1700 år før de opplyste herrer Luther og Dass...

4 liker  
Kommentar #6

Pål Georg Nyhagen

223 innlegg  1811 kommentarer

Apropos...

Publisert over 3 år siden

...heksebrenning og andre hevnteologiske påstander med påfølgende voldelig adferd. I Luthers tid begikk kirkene den fryktelige feil og si "ja takk, begge deler": Både til det som keiserens er, og det som Herrens er. Alle kirkesamfunn burde for lengst ha lært at Kristus selv faktisk er klar nok; merkelig at dette ikke legges mer vekt på i visse miljøer. I dag er det vel de mest ytterliggående kristensionistiske miljøer som forfekter noe av det samme. Til tross for at det helt åpenbart er fullstendig feil.

Ref. f.eks. fra Lukas 9: 54-55, hvor samaritanere ikke ville ta imot Jesus og disiplene da de søkte husly i en landsby: Disiplene ble vrede og sa så til Jesus: «Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem?» Men Han snudde seg og talte strengt til dem.: «Dere vet ikke hva slags ånd dere er av!», sa Han. «For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.»"

10 liker  
Kommentar #7

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

I den evangelisk-Lutherske tid (komm. 4)

Publisert over 3 år siden

Forferdelig trist med så  mange aborter ... der er jeg helt enig med deg. Men å skylde på vår opplyste tid i forhold til Luther og Dundas/Dass mener jeg blir litt feil også, siden vi fortsatt henger igjen i Luthers tid, der den evangelisk-lutherske tro forbliver Norges tro. Jeg føler at noe fra den tiden fortsatt presses inn på oss, og Luthers menneskesyn var da ikke noe å skryte av. Men dette med at overhoder hadde all makt og fritt kunne gjøre hva de ville, fordi de var gitt sine embeter fra Gud, var nok med på å holde befolkningen i respekt og age.

1 liker  
Kommentar #8

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hva tror du Jesus ville ha ment om kjetter- og heksebrenning?  Han levde jo 1500-1700 år før de opplyste herrer Luther og Dass...

Jeg tror Kristus hadde sagt: Den som er uten synd, kan kaste den første steinen. Og: Gå bort og synd ikke mer fra nå av.

Enig?

Jeg har ikke studert Luther så nøye, ei heller Dundas, bortsett fra at jeg tror hva sistnevnte skrev i en salme, er rett: Gud er Gud om alle land lå øde; Gud er Gud om alle mann var døde. 

Mange tror Gud ikke finnes, fordi de ikke tror Han finnes. Da har man sannelig stor tro på sin egen tro!  Sannheten er: Han lever, uansett hva mennesker mener. Erfaringene bekrefter troen, og man kan frimodig si med Job, David, Paulus, øyenvitnene Peter, Jakob og Johannes m. fl. - og millioner andre: Jeg vet!

7 liker  
Kommentar #9

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

all makt

Publisert over 3 år siden

I dag er all makt hos staten og politikere som holder folket nede-det virker som om det norske folk har en hang til å underkaste seg makt.

4 liker  
Kommentar #10

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Men disse verste sider

Publisert over 3 år siden

ved Luther (og Petter Dass) som Nyhagen ynder å trekke fram, er ikke en del av Luthers arv i dag. De lutherske kirker har ikke jødehat eller bondeforakt som noe kjennetegn. Derfor har det liten relevans å komme trekkende med dette nå. Selvsagt er det av interesse for biografer å belyse mest mulig av personen, men kirkehistorisk er det bedre å gjøre som Mesteren anbefaler: å dømme etter fruktene.

4 liker  
Kommentar #11

Pål Georg Nyhagen

223 innlegg  1811 kommentarer

Wigdels leseferdigheter

Publisert over 3 år siden

Jeg har heller aldri på noen måter hevdet at de dårlige og verste sidene ved nevnte personer preger kirkene i dag. Det har selvsagt aldri vært poenget i noen av mine innlegg; noe jeg for øvrig mener å ha uttrykt eksplisitt opptil flere ganger (!). 

Relevansen og sakligheten er dog til stede ut fra det som faktisk er den definerte hensikten; nemlig fylle ut de tomme feltene når noen mener å presentere og hylle en historisk person. Spesielt fordi det hele rommer mengder av tragedier, ofre og lidelser. Men for noen er det visst tankevekkende nok andre hensyn som teller.

1. Det jeg dog påpeker er at de dårlige personsidene, maktmisbruk etc,  og viktigst de voldsomme effekter det fikk, forbigås av en rekke lutherske teologer og biografer når nevnte konkrete personer belyses, markeres og tales om. Det presenteres heller et klart fortegnet bilde: Man tar heller selektivt ut noen deler, omtolker, og setter så dette sammen til et helt nytt og tilpasset bilde; et glansbilde.  Og later som dette fremdeles er bildet av vedkommende - og representerer sannheten. Men det er det ikke: Det blir desto verre en fabrikert forfalskning. Dette er dog negative og uetiske sider som tilsynelatende preger flere i kirken.

2. Jeg har oppgitt kilder.

3. Tilfellet med Petter Dass nevnes fordi mistanken om at det i kirken foreligger en ukultur, og et uheldig mønster, forsterkes.

 

At du ennå ikke har fattet mitt poeng er ganske så utrolig. Enten har du ikke lest mine innlegg, eller så har du ikke lest dem adekvat, eller så er det noe med tilegnelsen; dvs at en type vegring oppstår i møte med det negative. Eller kanskje er det en kombinasjon av dette?

For noen er visst sannheten så ubehagelig at man enten presenterer ad hominems, eller så benekter man, eller man ser stort sett bort. Sannhetsfeltet er visst et så ubehagelig rom å komme inn i at viljen til selvbedrag og kritisere den som påpeker saksforholdene aktiveres. Dette er usaklig. Fremfor å enda en gang (!) komme med metakommentarer på denne smålige måten burde du snart demonstrere evner til å mobilisere saklig argumentasjon. 

9 liker  
Kommentar #12

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Den lutherske ortodoksi

Publisert over 3 år siden
Unn Elisabeth Aarø. Gå til den siterte teksten.
I dag er all makt hos staten og politikere som holder folket nede-det virker som om det norske folk har en hang til å underkaste seg makt.

Er dette virkelig en korrekt beskrivelse av dagens norske samfunn?  Det høres mer ut som en hentydning til den undertrykkelsen den lutherske ortodoksien representerte på 1600- og 1700-tallet, der folket var detaljkontrollert av kirken og kongen i fellesskap.  Det var de facto snakk om et tilnærmet teokrati.  

En opplysende oppsummering kan leses her:

Den lutherske ortodoksi i skole og hjem i 16- og 1700-tallet

2 liker  
Kommentar #13

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ja, det er min beskrivelse av hva som skjer i Norge og vi er mange som opplever dette. Men mange  lever også  i trygge bobler og har ikke kontakt med andres virkelighet. Jeg har ikke tid til lenker osv leser de sjeldent. 

Sammenlikninger  med Luther, eller pavens forhistorie for denslags skyld er sikkert fakata sann slik du sikkert har kunnskap om, men jeg sammenlikner ikke utviklingen i det politiske Norge med religion i noen annen trosretning. Jeg har ingen forkjærlighet for de mange kirkens menn- de gjorde bra og dårlig ting for sin samtid alle-de var bare mennesker. 

2 liker  
Kommentar #14

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Noen oppfatter frihet

Publisert over 3 år siden

som friheten til å presse sin "sannhet" på andre, i beste mening selvsagt. Dette var nok et utbredt mening blant de ledende innen stat og kirke på reformasjonstiden. I dag er dette fortsatt gyldig i samfunn med en dominerende og herskende ideologi. Dessuten får vi stadig bevis for, her på VD, at en del er ukomfortable med vårt åpne samfunn der en må begrunne sine standpunkter godt for å få gjennomslag.

2 liker  
Kommentar #15

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har heller aldri på noen måter hevdet at de dårlige og verste sidene ved nevnte personer preger kirkene i dag. Det har selvsagt aldri vært poenget i noen av mine innlegg; noe jeg for øvrig mener å ha uttrykt eksplisitt opptil flere ganger (!). 

Relevansen og sakligheten er dog til stede ut fra det som faktisk er den definerte hensikten; nemlig fylle ut de tomme feltene når noen mener å presentere og hylle en historisk person. Spesielt fordi det hele rommer mengder av tragedier, ofre og lidelser. Men for noen er det visst tankevekkende nok andre hensyn som teller.

Ved et femhundreårsjubileum er det lov å ta frem alle sider og debattere dem ut fra vår tid og kunnskap som har kommet til i mellomtiden. Det er fint med tankevekkende stoff. Historiske mennesker var av kjøtt og blod, på godt og vondt. Vi tar med oss det vi trenger for det videre liv og legger resten bak oss. 

Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Unn Elisabeth Aarø. Gå til den siterte teksten.
Ja, det er min beskrivelse av hva som skjer i Norge og vi er mange som opplever dette. Men mange  lever også  i trygge bobler og har ikke kontakt med andres virkelighet. Jeg har ikke tid til lenker osv leser de sjeldent. 

Andre kristne igjen klager over tidsånden løsslupne liberalitet som var det selve Dyret. Staten har heller aldri vært mer liberal enn i dag. Underlig at du ikke opplever dette selv. 

Kommentar #17

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
som friheten til å presse sin "sannhet" på andre,

Éns frihet stopper der en annens begynner, vøtt. Mulig kristne skal lære seg grenseoppgangen, eller at vi skal bli mer tolerante overfor hverandre. Ingen besitter den helt rette ensformede tro. 

1 liker  
Kommentar #18

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Tid og rom

Publisert over 3 år siden
Unn Elisabeth Aarø. Gå til den siterte teksten.
I dag er all makt hos staten og politikere som holder folket nede-det virker som om det norske folk har en hang til å underkaste seg makt.

Du kan jo ta VDs lesere med på en reise i tid og rom (historien og geografien) på let etter samfunn som burde være rollemodeller for dagens Norge med hensyn til individets frihet.

Kommentar #19

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Kva er vår tids synder?

Publisert over 3 år siden

Å kritisere historiske personar er å slå inn opne dører. Vi er alle barn av vår tid. Meir nyttig og nødvendig er det å sjå etter kritikkverdige ting i vår eiga samtid.

10 liker  
Kommentar #20

x x

1 innlegg  138 kommentarer

Teokrati?

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Er dette virkelig en korrekt beskrivelse av dagens norske samfunn?  Det høres mer ut som en hentydning til den undertrykkelsen den lutherske ortodoksien representerte på 1600- og 1700-tallet, der folket var detaljkontrollert av kirken og kongen i fellesskap.  Det var de facto snakk om et tilnærmet teokrati.  

Det du beskriver er alment kjent som eneveldet, altså i betydningen monarkiet slik det ble forstått å skulle fungere på den tiden. Dette har selvsagt ingen verdens ting med et teokrati i ordets egentlige betydning å gjøre. Ordet brukes nå i hytt og vær, og betydningen er blitt så utvannet at det snart har mistet all bruksverdi. 

Bibelsk sett er forøvrig dette noe som eksklusivt tilhører 1000-års riket.

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere