Solveig Schytz

Sentralstyremedlem i Venstre
10

Menneskeverd,  et liberalt anliggende.

Å være liberal er ikke å være grenseløs. Min frihet har en en grense der den truer andres frihet. Å være liberal er å tro på frihet, åpenhet, mangfold, toleranse, raushet, bærekraft, ansvar, likestilling og likeverd, og legge det til grunn for politikken. Det er å kjempe for individet foran systemet, for menneskerettigheter, mot diskriminering. 

Publisert: 30. okt 2017

Venstre er et sosialliberalt parti, vi mener at politikken må ta utgangspunkt i enkeltmenneskets frihet og ansvar for fellesskapet og for miljøet. Det er bare ved å ta ansvar for fellesskapet og for miljøet vi kan sikre at friheten også gjelder for andre enn oss selv, og for de som kommer etter oss. 

 Venstres prinsipprogram slår fast at alle likeverdige, men ingen er like. Det gode liv er ikke likt for alle, og respekt for ulikhet er helt grunnleggende. Vi aksepterer at mennesker har ulike verdier og verdisett. Likefullt legger vi til grunn at menneskerettighetene uansett må gjelde. Alle menneskers iboende rett til liv er helt grunnleggende, og vern mot diskriminering er en liberal kamp.  

 
Derfor er abort et liberalt dilemma. Abortloven er helt nødvendig for å sikre kvinners frihet, samtidig må vi erkjenne at dagens abortlov gjør at ufødte barn med bestemte egenskaper har svakere rettsvern enn andre mennesker.

 

Også vi som er forkjempere for fri abort må erkjenne at økt bruk av fosterdiagnostikk skaper økt press for å velge bort barn som er annerledes. Men vi ønsker ikke et sorteringssamfunn, alle mennesker er likeverdige uansett funksjonsnivå og genetisk utrustning. 

 
Vi vet at mennesker med nedsatt funksjonsevne er de som oftest opplever diskriminering og brudd på menneskerettighetene. Kampen mot diskriminering er en kamp for menneskeverd og likeverd. 

 
Det at ulike liv er like mye verd må ligge til grunn for politikk og prioriteringer.  Å kjempe for individets frihet og å ta ansvar for fellesskapet innebærer også at vi som samfunn må ta grep for å fjerne frykten for å måtte kjempe for egne og sitt barns rettigheter hvis man får  et barn med spesielle behov. 

 
Derfor trengs det også mer forskning på bruken av fosterdiagnostikk og hvilken veiledning foreldre får i helsevesenet i krevende situasjoner. Vi trenger å vite mer om om friheten til å velge abort eller bære fram et annerledes barn er en reell frihet. 

Skal vi øke aksepten og respekten for ulikhet og skape trygghet for vordende foreldre som står i vanskelige dilemmaer, må vi bygge et samfunn med både lovfestede rettigheter og enkle og rause ordninger for barn med spesielle behov og for deres foreldre. Mennesker med spesielle behov må få likeverdig tilbud uavhengig av hvilken kommune de bor i og foreldre skal slippe å sloss med systemet for at deres barn skal få hjelp. Slik er det ikke i dag.  

 

Ny medisinsk teknologi og bioteknologi er først og fremst et gode og må tas i bruk for å lege sykdom og lindre smerte, men vi må samtidig være på vakt mot å etterstrebe og skape det perfekte menneske. Vi kommer i utfordrende situasjoner både som mennesker og samfunn hvis teknologien får løpe foran uten at vi samtidig tar inn over oss de etiske dilemmaene rundt det å ta i bruk og ikke minst ved det å velge å ikke ta i bruk ny medisinsk teknologi. Det krever en konstant og aktiv samfunnsdebatt som etikk, medisin og bioteknologi, og det er viktig at det er en sterk offentlig debatt.

 
Det er ingen naturlov at vi som samfunn skal bevege oss mot et sorteringssamfunn.  Sorteringssamfunnet kommer ikke uansett. Holdninger er viktig vern mot diskriminering.  Å kjempe for et inkluderende samfunn, å fortsette å sloss for likeverd, å la være å gradere menneskeverd betyr noe. Kampen for et inkluderende samfunn, for respekt, for reelt likeverd og mot diskriminering er en liberal kamp for menneskeverdet. 

 

Innlegget står på trykk i Vårt Land 30.oktober 2017

3 liker  
Kommentar #1

T S

6 innlegg  210 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Takk for dette innlegget! 

Jeg stemte på venstre i år.  En av de sakene partiet ditt har undersøkt har vært borgerlønn. Det er etter min mening en menneskerett å ha mat og drikke, klær på kroppen og et tak over hodet.  En måte å realisere dette på er å gi alle en borgerlønn. Jeg tenker i utgangspunktet at denne kunne være et mindre beløp,  for å teste ut hvilke økonomiske konsekvenser det eventuellt måtte ha,  for eksempel 10000 kroner på et år,  og for å overbevise at det ikke er "farlig". Da vil det kanskje være lettere å overbevise andre partier. Generellt er et lite beløp bedre enn ingen beløp i det hele tatt, men beløpet kunne økes etter hvert dersom det ble en suksess. 

Et slikt tiltak kunne også virke inkludere på fattige mennesker, slik at vi ikke tenker på de med dårlig råd som mennesker med lav verdi, men som personer som fortjener et godt liv. 

Hvordan arbeidet venstre med denne saken nå? 

Kommentar #2

Fred Winther Holt

26 innlegg  75 kommentarer

La ord følges av handling

Publisert nesten 4 år siden
Solveig Schytz. Gå til den siterte teksten.
Det er å kjempe for individet foran systemet, for menneskerettigheter, mot diskriminering.

Takk for en god artikkel.
Jeg har i mange år arbeidet for å fremme forfulgte menneskers rettssikkerhet, siden 2009 som daglig leder for ESPOIR menneskerettsgruppe i Tromsø. Som pensjonert banksjef ser jeg ikke noe arbeid som er mer meningsfylt enn nettopp dette. 

Du har så rett i at vi må kjempe for individet. Så er det viktig å la ord følges av handling. La meg nevne to av de personer som jeg akkurat nå kjemper for, og som den norske stat nærmest ser ut til å ville ta knekken på; Eugene Nkuranyabahizi og Joseph Nkusi. Se min artikkel her på Verdidebatt, Norges forunderlige forhold til Rwanda

Er det noe du og Venstre kan gjøre?   

Kommentar #3

Solveig Schytz

10 innlegg  3 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Hei! Takk for innspill og engasjement! Det er riktig at Venstre tidligere hadde programfestet å utrede bogerlønn. Dette ble tatt ut av Venstres program i 2013. Like fullt er vi opptatt av å løfte mennesker ut av fattigdom og gi ulike mennesker like muligheter,og har hatt et særlig fokus på barn/barnefamiler.  Har du konkrete forslag til hva vi kan gjøre for å lette børa for de som trenger det aller mest så er alle forslag veldig velkomne! 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere