Kjetil Nilsen

64

- Voldsepidemi blant israelske soldater

- Vi hørte forferdelige skriking bak oss. Vi snudde oss og så flere israelske soldater som kom slepende på en ung gutt.

Publisert: 29. okt 2017

- Gutten lå på ryggen og de sparket og slo ham over hele kroppen; slo ham med knyttnevene og banket ham med trekøller. Hodet, ansiktet og nakken til gutten var fullstendig dekket av blod. Nesen var tydeligvis brukket, og han hadde dype, blødende kutt i underarmen. De israelske soldatene dro ham opp, og idet gutten vaklet, sparket en av soldatene ham to ganger i skrittet….

- Mens de dro ham over til den andre siden av gata, holdt en av de israelske soldatene guttens arm strak og slo gjentatte ganger med kølla. Deretter festet de ham med håndjern til en dør, og en av soldatene tok guttens hode mellom hendene sine og dunket hodet flere ganger mot døra…. Guttens lillesøster, som kunne være 13-14 år gammel, stod ved siden av og hylte.

Den Første Intifada – 30 år siden
Scenen beskrevet over, utspant seg i Gaza den 29. januar 1988, og stod å lese i en artikkel jeg skrev i Redd Barna Avisa samme år. Som nødhjelpskoordinator i Redd Barna hadde jeg bl.a. ansvar for prosjekter på Vestbredden og i Gaza.

Skildringen innledningsvis er en av en rekke brutale overgrep som stod referert i en rapport, publisert av den amerikanske organisasjonen Physicians for Human Rights. Organisasjonen, som består av leger og annet helsepersonell, har dokumentert grove brudd på menneskerettighetene i en rekke land siden 1986.

Den Første Intifadaen ble utløst høsten 1987 – altså for 30 år siden. Det var en folkelig palestinsk oppstand og protest mot en til da 20-årig okkupasjon. Israelske okkupasjonsmyndigheter svarte med en ufattelig brutalitet som rammet sivile palestinere i alle aldre. Utrolig nok har dette fått fortsette i disse 30 årene siden, uten å bli møtt med noen form for sanksjoner fra det internasjonale samfunn.
Min artikkel fra RB-Avisa i 1988, fortsetter slik:      

Skremmende   
Rapporten [fra Physicians for Human Rights] er skremmende lesing. I sine konklusjoner karakteriserer den de israelske soldatenes og politiets framferd som en «ukontrollert voldsepidemi» av et slikt omfang og av en slik karakter at det reiser meget alvorlige etiske, medisinske og rettslige spørsmål. I tillegg til et stort antall drepte, har den brutale framferden påført tusener av palestinere alvorlige psykiske og fysiske skader.

Dette tyder på, sier rapporten, at brutaliteten er uttrykk for en bevisst politikk. Snarere enn å representere unntak og enkeltepisoder, har overgrepene nærmest blitt norm. Legeteamets undersøkelse av sårede underbygger påstanden om systematisk voldsbruk. Nøyaktig identiske bruddskader hos flere av pasientene blir blant annet påvist i rapporten.

Maksimal skade
Kommisjonen trekker den konklusjon at israelernes hensikt må være å påføre ofrene maksimal skade uten å drepe: et utall knekte overarmer, knuste håndledd, alvorlige ryggskader etc. underbygger dette. Enkelte av køllene som benyttes er tvinnet med tykk, oppklippet koppertråd for å påføre ekstra skade ved slag.

Videre hevder legeteamet at påfallende mange av pasientene bærer skader som ikke kan være påført ved tumulter eller sammenstøt - for eksempel i forbindelse med demonstrasjoner. Ofte har skadene kommet uten at ofrene har gjort noen form for motstand – ja, til og med mens de var iført håndjern. De fleste pasientene som ble undersøkt var i alderen 15 – 25 år, men det var også en del yngre barn, gravide og eldre kvinner.

Et ukjent antall sårede er lammet for resten av livet på grunn av uhemmet skyting med meget skadelig high-velocity ammunisjon [Bruk av M-16 eller Galil rifler, ladet med en type høyhastighetskuler som roterer når de treffer kroppen og forårsaker ekstra stor skade på indre organer.]  Andre ofre er skutt i øynene med gummikuler og er blitt blinde, andre er gjort til psykiske vrak som det eksisterende hjelpeapparat står maktesløse overfor.

Gassangrep
Helsetilbud for palestinere på Vestbredden og Gaza dekket på langt nær behovet før oppstanden startet i desember 1987. Situasjonen for alle de tusener av sårede palestinere som nå trenger medisinsk behandling, er derfor meget bekymringsfull. I tillegg til knapphet på ressurser blir helsearbeidet vanskeliggjort og direkte hindret av israelske myndigheter.

Rapporten gir sågar eksempler på at tåregassangrep har funnet sted ved flere klinikker og sykehus. Den 26. desember i fjor kastet soldater flere gass-sylindre inn på sykehusområdet ved Makassed Hospital i Øst Jerusalem. Gassen ble sugd inn i luftavkjølingsanlegget og trengte seg videre inn til fødeavdelingen og intensivavdelingen. Rapporten karakteriserer bruken av tåregass som meget omfattende og nærmest ukontrollert. Blant annet har gassgranater blitt droppet i flyktningleirer fra helikopter.

I alt fem ulike typer gass er identifisert. Israelske myndigheter har nektet å oppgi den kjemiske sammensetningen i disse granatene, og det har vanskeliggjort den medisinske behandlingen. Spedbarn har vist seg spesielt utsatt, og flere er rapportert døde som følge av tåregassangrep. Kommisjonen kom selv over flere tomme gasshylser merket CS-gass, «Manufactured by Federal Laboratories, Inc., Saltsburg, Pennsylvania, January 1988».

Flyktningene utsatt
Palestinere i flyktningleirene er utsatt for spesielt store påkjenninger. Flere av leirene har fra tid til annen vært fullstendig lukket, og selv UNRWA har blitt nektet å bringe inn medisinsk bistand til syke. Andre former for kollektive avstraffelser mot flyktningene har vært å stenge vanntilførselen. Dette har blant annet ført til at en av UNRWAs fødselsklinikker i Gaza i perioder ikke har hatt tilgang til vann.

Videre nevner rapporten at UNRWAs folk ved tre anledninger er nektet adgang til sitt eget tuberkulose-sykehus i Gaza for å levere mat.
De hardest sårede pasientene kommisjonen møtte var brakt til sykehus fra spesielle fangeleirer. Ved to anledninger fikk kommisjonen snakke med unge palestinere om dere erfaringer fra fangeleirene. De rapporterte om omfattende søvnberøvelse; juling; hette over hodet og bind for øynene; ikke adgang til medisinsk behandling; toalettbesøk kun en gang i døgnet; og inntil 72 timers opphold utendørs i regnvær.

Forsvarsløse
Rapporten tar også for seg brutalitetens innvirkning på barna. Foreldrene kan ikke forhindre at barna blir vitne til voldsbruken. Konsekvensene for barna kan være meget alvorlige på lang sikt.

- Vi hørte om 8, 9 og 10-åringer som selv var slått med køller, skutt med gummikuler og angrepet med tåregass. For hvert tilfelle vi fikk rapport om, må tusenvis av andre ha blitt terrorisert. Likevel er det øyeblikkets blodsutgytelse og tårer som gir de minste konsekvenser. Når barna imidlertid oppdager at foreldrene er forsvarsløse overfor voldsapparatet og at de selv derfor er sårbare, skapes fundamentale holdninger til omverdenen. Livet blir farlig å leve. Verden deles i to – de «gode» (mitt folk) og de «onde» (De Andre).

- Slike forestillinger kan komme til å følge disse menneskene livet igjennom. Dette vil ikke bare få konsekvenser for dem selv, men også for etterfølgende generasjoner og dermed innvirke på det politiske klima, heter det i rapporten. [RB-Avisa 1988-8]  

1 liker  
Kommentar #1

Odd Sverre Hove

83 innlegg  555 kommentarer

Voldsepidemien på palestinaarabisk side

Publisert nesten 4 år siden

(Gjelder perioden 13.09.2015 til 03.03.2016:)

• Sept 13 Jerusalem: steinkastings-terrorismeIsraelsk dødsoffer: Aleksander Leviovich (64). Bilen hans ble truffet av steinkastingen mens han var på vei hjem fra et jødisk nyttårs-selskap, og Leviovich omkom i sammenstøtet. To passasjerer ble lettere såret.

• Sept 17 Jerusalem: steinkastings-terrorisme. En israelsk sivilist truffet og skadet.

• Sept 21 Josefs grav/Nablus: brannbombe-terrorisme. En israelsk soldat såret.

• Sept 22 Hebron: knivdrap-terrorisme. Den arabiske terroristen angrep en vaktsoldat. Angrepet mitslyktes. Terroristen ble pågrepet på stedet.

• Okt 1: Nablus i Samaria: bildrap-terrorisme, dødsoffre: rabbi Eitam Henkin og kona Naama (fire barn i baksetet: 9 år, 7 år, 4 år og 9 mnd: alle uskadd). Terrorister: bande fra Hamas, pågrepet av Shin Bet.

• Okt 3: Jerusalem/Løveporten: knivdrap-terrorisme. Første dødsoffer, Aharon Banita-Bennet (22), var på vei til Vestmuren for å be sammen med ung kone og to små barn. Kona og begge barna ble såret.Rabbi Nehemia Lavi (far til syv andre barn)kom springende for å hjelpe. Han ble angrepet ogknivstukket til døde. Terroristen: skutt og drept av sikkerhetsstyrker som kom til.

• Okt 4: Jerusalem/Damaskusporten: knivdrap-terrorisme mot en israelsk tenåring,Mosje Malka (15), (som ble såret). Terrorist: skutt og drept av sikkerhetsstyrker.

• Okt 7: Petakh Tikva: knivdrap-terrorisme mot jødisk mann i kjøpesenter, menkniven knekket, offeret ble bare såret. Terroristen: ble pågrepet av tilskuere og arrestert av sikkerhetsstyrker.

• Okt 7: Jerusalem/Løveporten: knivdrap-terrorisme mot en jødisk mann (36). Han ble moderat såret, og greide selv å skyte og drepe den kvinnelige arabiske terroristen (18).

• Okt 7: Kirjat Gat/Tel Aviv: knivdrap-terrorisme. En arabisk terroristknivstakk en israelsk soldat og greide åstjele våpenet hans. Terroristen løp inn i en leilighet i nærheten, der en israelsk kvinne akkurat var på vei inn. Hun kjempet med terroristen og greide å flykte fra ham. Så ble terroristen drept av politiet.

• Okt 7: Jerusalem: knivdrap-terrorisme ved Bybane-stoppested, rettet mot to israelske bibelskolestudenter (25), den ene ble alvorlig skadet, den andre moderat skadet. Terroristen ble arrestert.

• Okt 7: Kirjat Arba/Hebron: knivdrap-terrorisme rettet mot jødisk mann som ble alvorlig skadet. Terroristen unnslapp.

• Okt 7: Afula/Galilea: knivdrap-terrorisme rettet mot en israelsk soldat som ble såret. Terroristen ble pågrepet kort etterpå.

• Okt 9: Jerusalem:knivdrap-terrorisme med slag og sparking mot israelsk gutt (16) i profeten Samuels gate. Han ble lettere skadet. Den arabiske terroristen (18) ble kort etter pågrepet av politiet.

• Okt 9: Kirjat Arba/Hebron:knivdrap-terrorismemed forsøk på våpentyverirettet mot politi-offiser (47). Andre politifolk skjøt den arabiske terroristen.

• Okt 9: Afula/Galilea: knivdrap-terrorisme ved den sentrale Busstasjonen rettet mot sikkerhetsvakt. Sikkerhetsvakten skjøt og såret den kvinnelige arabiske terroristen.

• Okt 10: Jerusalem/Damaskusporten: knivdrap-terrorisme. To eldre jødiske menn på vei til sabbatens morgenbønn ved Vestmuren bleknivstukket. Den ene ble moderat såret, den andre lettere såret. Terroristen var en arabisk gutte-terrorist (16) som ble angrepet og skutt av grensepoliti-vakter.

• Okt 10: Jerusalem/Damaskus-porten: knivdrap-terrorisme. To politifolk bleknivstukket og dels alvorlig såret, dels moderat såret. Andre politifolk skjøt og drepte den arabiske terroristen (19) men kom også i skade for å treffe en tredje politi-kollega som ble moderat såret.

• Okt 11: Motorveien mellom Jerusalem og Maale Adumim:bilbombe-terrorisme. Politimann lettere såret av kvinnelig terrorist som kjørte mistenkelig og detonerte enbilbombe (delvis mislykket).Den kvinnelige bilbombe-terroristen ble alvorlig såret.

• Okt 12: Jerusalem/Løveporten: mislykket knivdrap-terrorisme, terroristen (18) fra Øst-Jerusalem ble skutt og drept.

• Okt 12: Nord-Jerusalem/Ammunisjonshøyden: knivdrap-terrorisme. En grensepolitimann bleknivstukket og lettere såret av en kvinnelig arabisk terrorist (16). Politimannen greide å skyte og stoppe henne, hun ble pågrepet og innlagt på sykehus.

• Okt 12: Nord-Jerusalem/Pisgat Zeev: knivdrap-terrorisme. En jødisk mann (25) og en jødisk gutt (13) på sykkel bleknivstukketog alvorlig såret av to arabiske gutte-terrorister (13 og 15). Politiet skjøt og drepte den eldste gutte-terroristen og pågrep den yngste i såret tilstand. Mahmoud Abbas påsto etterpå på arabisk TV at Israel henrettet barn. Netanjahu svarte med å offentliggjøre bilde av trettenåringen lys levende i en sykehus-seng med håndjern påsatt.

• Okt 12: Jerusalem:knivdrap-terrorisme ombord i en buss rettet mot israelsk soldat (19), forsøk påvåpentyveri fra soldaten. Under en slåsskamp ble den arabiske terroristen skutt og drept av en politimann.

• Okt 13: Raanana/Tel Aviv: knivdrap-terrorisme.To knivstikkinger med en times mellomrom, Den første: ved busstopp, det israelske offeret (32) ble livsfarlig skadet, angriperen fra Øst-Jerusalem (22) ble overmannet av forbipasserende og arrestert. Den andre: israelsk mann alvorlig skadet og tre andre lettere skadet, terroristen var bygningsarbeider i nabolaget. Han ble arrestert.

• Okt 13: Jerusalem/Talpiot: multivåpen-terrorisme ombord i bussDødsoffre: Khaim Orlev (78) og Alon Govberg (51). 15 andre ble såret, mange alvorlig såret. Terroristene: to arabiske menn fra Jabel Mukaber-bydelen i Tel Aviv. Den ene terroristen ble skutt og drept av politiet. Den andre ble såret.

• Okt 13: Jerusalem/Makor Baruck (religiøs bydel): bildrap-terrorismeDødsoffer: rabbi Jesjajahu Krisjevsky (59). Fem andre ble såret. Bildrap-terroristen ble åpgrepet. Han var fra Jabel Mukaber-bydelen i Tel Aviv og hadde statsborgerskap som israelsk araber, var ansatt i det israelske telefonselskapet Bezeq og brukte firmabilen som terror-våpen. Hamas lovpriste angrepet som «et kjærkomment budskap til alle som skader de hellige stedene våre».

• Okt 14: Jerusalem: mislykket knivdrap-terrorisme i buss. Grensepoliti-offiser så kniv under terroristens sete i den spreng-fulle bussen. Terroristen satt med et barn på fanget for å unngå mistanke. Terroristen pågrepet.

• Okt 14: Jerusalem/Damaskusporten: knivdrap-terrorisme.To israelere lettere skadet av arabisk terrorist (19) fra Hebron. Terroristen ble skutt og drept av sikkerhetsstyrker.

• Okt 14: Jerusalem: knivdrap-terrorisme. En israelsk kvinne (72) knivstukket og såret mens hun ventet på en buss ved den sentrale Buss-stasjonen. Terroristen ble skutt og drept.

• Okt 16: Nablus/Josefs Grav (Sikkim): Brannstiftings-terrorisme. Josefs grav ble brent ned om natten av arabiske terrorister.

• Okt 16: Jerusalem/Issawija-bydelen:bombe-terrorisme. En grensepolitimannavverget terrorangrep med bombe ved sjekkpunkt nær Det Hebraiske Universitetet/Scopus-fjellet.

• Okt 16: Hebron/Kirjat Arba-veikrysset: knivdrap-terrorisme. Utkledd som foto-journalist knivstakk en arabisk terrorist en israelsk soldat som ble moderat såret. En annen soldat skjøt og drepte terroristen.

• Okt 17: Jerusalem/Armon Hanatziv-bydelen: mislykket knivdrap-terrorisme. Arabisk gutte-terrorist (16) fra Jabel Mukaber-bydelen i Tel Aviv prøvde å knivstikke en grensepolitimann, men ble selv skutt og drept av andre grensepolitifolk.

• Okt 17: Hebron: tre separate knivstikkings-angrep: 1) En palestinsk mann prøvde å knivstikke en israeler på vei hjem fra morgenbønn i synagogen, men mannen var bevæpnet og skjøt og drepte terroristen. 2) En palestinsk jente kvinne (16) knivstakk og såret lett en kvinnelig israelsk grensepoliti-offiser, som deretter skjøt og drepte terroristen. 3) En arabisk terrorist (18) fra Hebron knivstakk og såret moderat en israelsk soldat ved et politi-sjekkpunkt. En annen soldat skjøt og såret kritisk terroristen.

• Okt 17: Kalandia-sjekkpunktet/Jerusalem: Mislykket dobbel knivdrap-terrorisme. En terrorist prøvde å knivstikke en politimann, som svarte med å skyte terroristen i foten. Deretter prøvde terroristen å knivstikke en overordnet offiser, men da ble han skutt og drept.

• Okt 18: Beersjeba: multivåpen-terrorisme på den sentrale buss-stasjonen. Dødsoffer: sersjant Omri Levy (20). 10 andre ble såret, derav flere politifolk. Terroristen ankom buss-stasjonen med kniv og pistol, han grep også den drepte soldatens våpen og skjøt villt rundt seg. Terroristen var beduin fra beduin-byen Hura i Negev. Hele beduin-samfunnet der har etterpå tatt avstand fra terrorangrepet hans. Terroristen ble skutt og drept av israelsk politi.) Eritreisk-israelsk dødsoffer, Habtom Zerhoma (29) ble feilaktig oppfattet som terrorist og skutt av en sikkerhetsvakt. Mannen ble mishandlet av tilskuere mens han lå såret på bakken. Senere døde han av sårene. Skarp kritikk av de brutale tilskuerne i ettertid.

• Okt 20: Hebron/Al Fawar-krysset: bildrap-terrorisme. En arabisk terrorist kjørte med vilje over og drepte israelske Avraham Hasano (54) fra Kirjat Arbamed en lastebil. Video-opptak av bil-terror-drapet ble frigitt neste dag.

• Okt 20: Hebron: knivdrap-terrorisme. En israelsk militæroffiser ble lettere skadet.

• Okt 20: Gusj Etsion-krysset: bildrap-terrorisme. To israelere lettere skadet av tilsiktet bil-påkjørsel ved buss-stopp. Terroristen trakk deretter en kniv, men ble så skutt og drept.

• Okt 21: Jitshar/Samaria: mislykket knivdrap-terrorisme. En palestinaarabisk jente (15) med kniv prøvde å ta seg inn i bosettingen Jitshar. Hun ble skutt, såret og pågrepet av israelske soldater.

• Okt 21 Nord-Jerusalem/Kikar Adam-veikrysset: knivdrap-terrorismerettet mot kvinnelig israelsk soldat (20), som ble alvorlig skadet i overkroppen. Terroristen (22) var fra Øst-Jerusalem. Han ble skutt og drept. En mistenkt medskyldig ble arrestert.

• Okt 21: Ofra-bosettingen nord for Jerusalem: bildrap-terrorisme. En israelsk politimann ble lettere skadd. Terroristen drønnet inn i sjekkpunktet uten å adlyde politiets stopp-varsler. Terroristen greide deretter å rømme til landsbyen Silwad, der israelske styrker finkjemmet området på jakt etter mannen.

• Okt 21 Maale Adumin:mislykket bilbombe-terrorisme. Sikkerhetsstyrker fant hjemmelaget bombe i en bil. To palestinaarabiske menn pågrepet.

• Okt 21 Beit Ummar/Hebron: steinkastings- og bildrap-terrorisme. Fem israelske soldater ble lettere skadd. Etter massivt steinkasting mot bilen de satt i, forlot soldatene bilen for å pågripe steinkasterne, men da ble de bevisst påkjørt av en arabisk bilfører. Bilføreren ble skutt på stedet og alvorlig såret.

• Okt 22 Beit Sjemesj:knivdrap-terrorisme. En bibelskole-student (18) ble moderat såret av knivstikking ved et buss-stopp utenfor synagoge. Utført av to arabiske terrorister (21) fra Hebron-regionen. De var væpnet med kniver og prøvde så å ta seg ombord i en skolebuss full av israelske barn, men da ble de skutt og drept av israelsk politi.

• Okt 22 Bet El/Judea: brannbombe-terrorisme. Et israelsk ektepar med tre små barn ble såret i et brannbombe-angrep på bilen de satt i. Mangler opplysninger om terroristen(e).

• Okt 22 Gusj Etsion: knivdrap-terrorisme. Israelsk soldat såret av arabisk knivstikker. Gjerningsmannen skutt på stedet.

• Okt 24 Bilboa/Samaria: mislykket knivdrap-terrorisme. Arabisk gutte-terrorist (16) utkledd som sukkertøy-selger forsøkte å knivstikke israelsk sikklerhetsvakt. Terroristen ble skutt og drept på stedet.

• Okt 25 Ariel-krysset/Samaria: knivdrap-terrorisme. En israelsk mann (25) som haiklet, ble knivstukket av en arabisk terrorist som deretter flyktet. Terroristen ble senere pågrepet.

• Okt 25 Hebron:knivdrap-terrorisme. En israelsk politimann ble forsøkt knivstukket av en arabisk jente (17). Politimannen skjøt jenta, og hun døde senere av skuddsårene.

• Okt 25 Gusj Etsion-blokken: knivdrap-terrorisme og steinkastings-terrorisme. En israelsk mann (58) ble moderat såret i knivstikking etter at terrorister først hadde ødelagt bilen han satt i, med steinkasting.

• Okt 26 Hebron:knivdrap-terrorisme.To knivstikkinger på rad. På morgenen ble en israelsk soldat knivstukket og alvorlig såret. Gjerningsmannen ble skutt på stedet. Senere på dag forsøkte en arabisk terrorist (19) å knivstikke en israelsk vaktsoldat utenfor Patriarkenes Grav. Terroristen ble skutt og drept.

• Okt 27 Jerusalem sentrum: knivdrap-terrorisme og øksedrap-terrorisme. Terroristene var to arabiske gutte-terrorister (17 og 16) fra Øst-Jerusalem, en med øks og en med kniv. Begge ble arrestert, ingen ble såret.

• Okt 27 Gusj Etsion-krysset: knivdrap-terrorisme. En israelsk soldat ble moderat såret. To arabiske terrorister ble skutt på stedet.

• Okt 28 Gusj Etsion-krysset: knivdrap-terrorisme. En israelsk kvinne knivstukket i ryggen og moderat såret. Terroristen ble pågrepet.

• Okt 28 Hebron: knivdrap-terrorisme. En israelsk soldat ble forsøkt knivstukket ved Patriarkenes Grav. Gjerningsmannen skutt og drept på stedet.

• Okt 29 Hebron: knivdrap-terrorisme. En israelsk soldat ble knivstukket og lettere såret ved Patriarkenes Grav. Deretter prøvde terroristen å knivstikke en grensepoliti-soldat, men da ble han selv skutt og drept.

• Okt 29 Beit Hadassa-området: mislykket knivdrap-terrorisme, rettet mot en israelsk soldat. Terroristen ble skutt på stedet.

• Okt 29 Jerusalem:skuddrap-terrorisme. «Kjør-forbi-skyting» rettet mot buss-passasjerer som ventet på bussen. Ingen ble skadet.

• Okt 30 Tapuakh-krysset/Samaria: knivdrap-terrorisme.To terrorister kom kjørene på en motorstykkel med hver sin kniv og forsøkte å knivstikke en grensepoliti-soldat. Den ene terroristen ble skutt på stedet. Den andre ble pågrepet.

• Okt 30 French Hill/Jerusalem:knivdrap-terrorisme. En israeler ble moderat såret mens han ventet på bybanen. Den arabiske terroristen ble skutt og drept på stedet.

• Okt 31 Gilboa-krysset/Samaria: knivdrap-terrorisme. Den arabiske terroristen fra Jenin (17) prøvde å knivstikke israelske vaktsoldater, men ble skutt og drept på stedet.

• 01 nov Hebron: bildrap-terrorisme, tre grensepoliti-soldater forsøkt drept med bil. Alle tre ble såret. Terroristen: opplysninger mangler.

• 01 nov Hebron: knivdrap-terrorisme. En arabisk mann forsøkte å knivstikke en israelsk soldat under voldelige gateopptøyer. Terroristen ble skutt og drept på stedet.

• 02 nov Gilboa-krysset/Samaria: knivdrap-terrorisme. To palestinaarabere forsøkte å knivstikke en israelsk soldat ved en bensinstasjon like ved krysset. Den ene gjerningsmannen ble skutt og drept, den andre ble pågrepet.

• 02 nov Risjon Letsion/Tel Aviv-området: knivdrap-terrorisme. En palestinaarabisk terrorist fra Hebron-området (19) såret tre personer deriblant en 80 år gammel israelsk kvinne, ved et busstopp i sentrum av byen. To av terror-ofrene ble alvorlig såret. Den angripende terroristen ble pågrepet.

• 02 nov Netanja: knivdrap-terrorisme. En palestinaarabisk terrorist knivstakk en 71 år gammel israelsk mann , som ble alvorlig såret. Gjerningsmannen skutt og drept på stedet.

• 04 nov Halhoul-krysset/Hebron-området: bildrap-terrorisme. En arabisk terrorist greide å ramme tre grensepoliti-soldater med bil, alle tre ble alvorlig såret, og en av dem, stabsersjant Benjamin Jakubovitsj (19) ble kritisk såret i angrepet. Etter fire dager døde han på sykehus av sårene og skadene han ble påført. Terroristen ble skutt og drept på stedet.

• 05 nov Gusj Etsion: knivdrap-terrorisme. Gjerningsmannen ble skutt og drept på stedet.

• 06 nov Hebron: skudddrap-terrorisme, to angrep etter hverandre, i det første ble to israelske tenåringer (16 og 18) såret, den ene alvorlig, like ved Patriarkenes Grav. Kort etter ble en israelsk soldat skutt og alvorlig såret ved Beit Anun-krysset. Den arabiske gutte-terroristen (16) var fra landsbyen Bani Nain. Han ble pågrepet.

• 06 nov Sjaar Binjamin/Jerusalem-regionen: knivdrap-terrorisme., en israeler ble såret ved et supermarket. Terroristen: opplysninger mangler.

• 08 nov Nabi Ilyas/Samaria: knivdrap-terrorisme., en israelsk bilfører stoppet ved en butikk for å handle i den arabiske landsbyen og ble knivstukket. Terroristen: opplysninger mangler.

• 08 nov Beitar Ilit/Jerusalem-regionen: knivdrap-terrorisme. En sivil israelsk sikkerhetsvakt ble forsøkt knivdrept og ble lettere såret. Terroristen var en arabisk kvinne som plutselig trakk kniv mot vakten. Bilder fra et overvåkningskamera viser kvinnen kledd i svarte kvinneklær idet hun løfter en kniv mot vakten, samtidig som en sementbil passerer ved siden av. Den kvinnelige terroristen ble skutt, såret og pågrepet.

• 08 nov Tapua-krysset/Samaria: bildrap-terrorisme. En arabisk bildrap-terrorist forsøkte å ramme en hel gruppe haikere som ventet ved en buss-lomme. Terroristen traff fire av dem og de ble alle såret, derav to alvorlig. Terroristen ble skutt og drept på stedet.

• 09 nov Elijahu-sjekkpunktet/Alfei Menasje/Samaria: knivdrap-terrorisme. En palestinaarabisk kvinne forsøkte å knivstikke sikkerhetsvakter ved sjekkpunktet med kjøkkenkniv. Kvinnen ble skutt og drept av andre sikkerhetsvakter. På kvinnen ble det funnet et maskin-skrevet selvmordsbrev på fire-fem linjer.

• 10 nov Pisgat Zeev-bydelen/Jerusalem: knivdrap-terrorisme. Terroristene var to arabiske smågutter (11 og 14 år) som prøvde å knivstikke en sikkerhetsvakt ved en bybanestasjon mens de var på vei hjem fra skolen. Vakten skjøt selv og såret den ene av gutte-terroristene. Begge ble pågrepet.

• 10 nov Damaskusporten/Jerusalem: knivdrap-terrorisme. Den arabiske terroristen angrep en israelsk politioffiser, deretter ble han skutt. Han døde straks etter av skuddsårene.

• 10 nov Abu Dis/Jerusalem-regionen: knivdrap-terrorisme. En arabisk gutte-terrorist (16) prøvde å knivstikke en israelsk grensepoliti-vakt ved et sjekkpunkt. Angriperen ble skutt og drept på stedet.

• 13 nov Otniel/Hebron-området: skudddrap-terrorisme. En arabisk terrorist skjøt og drepte rabbi Jaakov Litman (49) og sønnen hans Netanel Litman (18)mens de kjørte på en vei ved Otniel. Kona og de fire andre barna til rabbi Litman ble lettere såret av skudd-splinter og av bil-kollisjonen som fulgte etter skudd-drapet på bilens sjåfør. Terroristen ble pågrepet.

• 19 nov Tel Aviv: knivdrap-terrorismerabbi Aharon Jesajev (32) fra Holon og Reuven Aviram (51) fra Ramle ble knivstukket og myrdet av en arabisk knivdrap-terrorist fra Dura i Samaria. De to dødsofrene holdt på å kjøpe bøker i en judaica-bokhandel i Tel Aviv da de ble angrepet. Terroristen ble pågrepet.

• 19 nov Gusj Etsion: skudddrap-terrorisme. Den arabiske terroristen åpnet ild med maskinpistol og skjøt mot biler som sto i trafikk-kork ved Alon Sjvut-krysset, sør for Jerusalem. Døds-ofrene:Esra Schwartz (18) fra Sharon, Massachusetts, USA, Jaakov Don (49) fra Alon Sjvut og Sjadi Arafa (40) fra Hebron.Fire andre ble lettere såret. Terroristen ble pågrepet. Den amerikanske tenåringen Ezra Schwartz var kommet til Israel som deltaker i et ni måneders ungdomsprogram for frivillig arbeid i Israel. Schwartz var bibelskolestudent i Beit Schemesj. På dødsdagen hadde han akkurat besøkt monumentet til minne om de tre kidnappede israelske bibelskolestudentene fra sommeren 2014, og deltok på hjemveien i en solidaritetsmarkering for israelske vaktsoldater utstasjonert i Gusj Etsion, da han ble skutt og drept av terroristen.

• 21 nov Kirjat Gat: knivdrap-terrorisme. Terroristen såret fire israelere, deriblant en 13 år gammel jente, på King David street. Terroristen ble pågrepet etter noen timer.

• 22 nov Brigade-krysset/Samaria: knivdrap-terrorisme. En palestinaarabisk jente (16) trakk frem en kniv og angrep en ung israelsk kvinne som ventet ved et buss-stopp. Angriperen ble sett av en bilfører, som bevisst kjørte på terroristen med bilen sin for å stanse henne. Trass i påkjørselen forsøkte terroristen seg på nytt, men da ble hun skutt og drept av sikkerhets-styrker.

• 22 nov Kfar Adumim-krysset/Jerusalem-regionen: bildrap-terrorisme. En palestinaarabisk drosjesjåfør prøvde å ramme en gruppe israelske fotgjengere med bilen sin, men greide det ikke. Etter fiaskoen hoppet han ut av bilen med en kniv og såret en mann. Så ble terroristen skutt og drept.

• 22 nov Gusj Etsion-krysset: knivdrap-terrorisme. Døldsofferet: Hadar Buchris (21) ble dødelig knivstukket av terroristen mens hun ventet på skyss ved krysset. Vaktsoldater skjøt deretter terroristen og drepte ham.

• 23 nov Jerusalem: saksedolkings-terrorisme. To arabiske tenåringsjenter (14 og 16) dolket forbipasserende med hver sin saks i Jaffagaten, ikke langt fra Mahane Jehuda-markedet. De såret en aldrende palestinaarabisk mann fra Betlehem som de åpenbart trodde var jødisk. Sikkerhetsvakter skjøt begge terroristene, den ene ble drept, den andre pågrepet. Under skytingen ble en sikkerhetsvakt lettere såret av en rekyl.

• 23 nov Sjavei Sjomron/Nord-Samaria: bildrap-terrorisme. En israelsk ungdom (18) ble såret av terroristens påkjørsel. Terroristen: Ingen opplysninger.

• 23 nov Modiin-veien Rute 443: knivdrap-terrorisme. Dødsoffer: vernepliktig soldat Ziv Mizrahi (18). Terroristen angrep tre kvinnelige soldater med kniv, deriblant en offiser. De to andre ble lettere såret. Terroristen ble skutt og drept på stedet.

• 24 nov Tapua-krysset/Samaria: bildrap-terrorisme. Den arabiske terroristen kjørte bilen inn i en flokk israelske soldater som sammen med en grensepoliti-soldat holdt på å vurdere sikkerhetstiltak for å forhindre den slags angrep. Fire ble lettere såret. Terroristen ble skutt, såret og pågrepet.

• 25 nov Al Fawar-krysset/Hebrom-området: knivdrap-terrorisme. En soldat ble alvorlig såret av knivstikkeren (19), som var student ved Palestinas Tekniske College. Terroristen ble skutt og drept.

• 27 nov Kfar Adumim-krysset/Jerusalem-området: bildrap-terrorisme. To soldater ble lettere såret. Terroristen: Ingen opplysninger.

• 27 nov Beit Ummar-inngangsporten/Gusj Etsion-området: bildrap-terrorisme. Seks soldater ble lettere såret da den palestinaarabiske terroristen prøvde å kjøre dem i hjel. Terroristen: Ingen opplysninger.

• 29 nov Damaskus-porten/Jerusalem: knivdrap-terrorisme. En grensepoliti-offiser ble knivstukket og såret. Terroristen ble skutt og drept.

• 29 nov Shamgar-gaten/Jerusalem: knivdrap-terrorisme. En kvinnelig gjeste-arbeider (31) fra Nepal ble moderat såret av knivstikking mens hun ventet på bussen på fridagen sin. Terroristen flyktet, men ble senere pågrepet.

• 01 desbr Gusj Etsion-krysset: knivdrap-terrorisme. Den arabiske tenårings-terroristen (16) prøvde seg med et nytt knivdrap-angrep på åstedet for 10 tidligere knivdrap-forsøk de siste månedene. Soldater skjøt og drepte terroristen. En israeler ble lettere såret av splinter.

• 01 desbr Einav-krysset/Samaria: knivdrap-terrorisme. Den kvinnelige arabiske terroristen prøvde forgjeves å knivstikke en soldat ved et sjekk-punkt like ved krysset. Terroristen ble skutt og drept.

• 03 desbr Hisme-sjekkpunktet/Jerusalem-regionen: skudddrap-terrorisme. En soldat og en sivilist ble såret. Terroristen ble skutt og drept.

• 03 desbr Haneviim-gaten/Jerusalem: knivdrap-terrorisme. En israelsk politi-offiser ble moderat såret etter at terroristen kom bort til politibilen og angrep med kniv. Terroristen ble skutt og drept.

• 04 desbr Ofra/Nordvest-Jerusalem: bildrap-terrorisme. To soldater ble såret. Bildrap-terroristen ble skutt og drept på stedet.

• 04 desbr Abud/Nordvest-Jerusalem: knivdrap-terrorisme. Den arabiske terroristen knivdolket en israelsk soldat i nakken. Angriperen ble skutt og drept på stedet.

• 04 desbr Hebron: knivdrap-terrorisme. To arabiske terrorister knivstakk og såret en israelsk soldat. Terroristene ble skutt og drept på stedet.

• 06 desbr Romema-bydelen/Jerusalem: kombinert bildrap-terrorisme og knivdrap-terrorisme. Etter å ha påkjørt og såret to israelere hoppet terroristen ut av bilen med kniv og stakk og såret en tredje fotgjenger. Terroristen ble skutt og drept på stedet.

• 07 desbr Patriarkenes grav/Hebron: knivdrap-terrorismeEn israelsk mann, Genady Kofman (41) ble knivstukket og livstruende såret. Kofmann var far til to barn og bodde i Kiryat Arba. Etter over tre uker på sykehus døde Kofman (30.12.15) av sårene terroristen påførte ham. Terroristen (21) ble skutt og drept på stedet.

• 09 desbr Afula/Nord-Israel: knivdrap-terrorisme. Angrepet ble avverget ved at de tre arabiske tenåringene ble avslørt med slakter-kniver før de nådde frem.

• 09 nov Avnej Hefets-veien/Samaria: skudddrap-terrorisme. Terroristene fyrte av 23 skudd mens de kjørte langsomt forbi terror-ofrenes bil. En jødisk mann ble alvorlig såret og kona hans moderat såret. Terroristene flyktet til Tulkarm der de ble ettersøkt av israelske styrker.

• 09 desbr Beit Hadassa-sjekkpunktet/Hebron: knivdrap-terrorisme. terroristen knivstakk og såret en soldat og en sivilist. Terroristen var fetter av terroristen som to dager tidligere ble skutt og drept etter angrepet ved Patriarkenes Grav i Hebron. Nå ble han selv skutt og drept på åstedet av sikkerhetsstyrker.

• 10 desbr Beit Arje/Luban/Samaria: bildrap-terrorisme. Bilen rammet fire soldater som alle ble såret, derav en alvorlig (20). Terroristen var Hamas-medlem. Han ble pågrepet etter et søk.

11 desbr Halhoul-krysset/Kirjat Arba: bildrap-terrorisme. Terroristen ble skutt og drept før angrepet var over.

11 desbr Gilboa-krysset: skudddrap-terrorisme. Terroristen skjøt mot soldater fra en bil. Deretter ble han selv skutt og såret av soldatene – og pågrepet av israelsk politi.

• 13 desbr Kirjat Arba/Gusj Etsion: knivdrap-terrorisme. Den kvinnelige arabiske terroristen forsøkte å knivstikke en israelsk sivilist. Hun ble skutt og pågrepet av israelske styrker.

• 14 desbr Beit Arje/Luban: steinkastings-terrorisme. Terroristene kastet en diger stein gjennom frontvinduet i en bil med tre israelere. De ble lettere såret. Terroristene: Ingen opplysninger.

• 14 desbr Calatrava-broen/Jerusalem: bildrap-terrorisme. Terroristenes bil rammet en buss og et sted mellom 11 og 14 passasjerer ble såret (sprikende tall-opplysninger i rapportene). Blant de alvorligst sårede buss-passasjerene var en 15 måneder gammel baby og moren hans. Begge ble behandlet med mikro-kirurgi. Babyens fot ble nesten avkuttet i angrepet. Den arabiske terroristen (21) kom opprinnelig fra Beit Hanuna i Jerusalem, men bodde nå i Hebron. Han ble skutt og drept på åstedet.

• 18 desbr Kalandia-krysset: bildrap-terrorisme. Terroristene prøvde å kjøre bilen sin inn i sikkerhetssoldatene, men greide det ikke. Begge terroristene ble skutt og drept.

• 19 desbr Raanana: knivdrap-terrorisme. Terroristen dolket kniven sin inn i tre mennesker. En av dem ble alvorlig såret. Terroristen prøvde også å ta seg inn i en synagoge på sabbats-ettermiddagen, men greide det ikke. I stedet ble han overmannet av sikkerhetsvakter og pågrepet.

• 20 desbr Hebron: knivdrap-terrorisme. Terroristen prøvde å kjøre kniven inn i to soldater. Forsøket mislyktes, og terroristen ble pågrepet.

• 23 desbr Jerusalem/Jaffa-porten: knivdrap-terrorisme. To terrorister knivstakk og drepte rabbi Reuven Birmajer (45) med mange stikk mot overkroppen. Plassen foran Jaffa-porten var full av tusensvis av internasjonale turister som skulle feire Lille Julaften inne i Gamlebyen. Grensevaktsoldater skjøt mot terroristen og drepte ham på stedet. Men en av kulene traff Ofer Ben Ari (46) og drepte ham.

• 24 desbr Hebron: knivdrap-terrorisme. En arabisk terrorist prøvde å knivstikke to israelske vaktsoldater, men mislykter. Terroristen ble skutt og drept på stedet.

• 24 desbr Ariel/Samaria: knivdrap-terrorisme. En arabisk terrorist knivstakk to israelske sikkerhetsvakter, den ene ble alvorlig såret. Terroristen ble skutt og drept på stedet av israelske sikkerhetsvakter.

• 25 desbr Betlehem: steinkastings-terrorisme. Terroristene kastet stein på bilen til den latinske patriarken, Fuad Twal, som var på besøk i Betlehem på Juledag. (Ingen opplysninger om terroristene).

• 25 desbr Silwad/Samaria: bildrap-terrorisme. En arabiksk kvinne (40) prøvde å kjøre bilen sin inn i noen israelere. Vaktsoldatene skjøt og drepte henne på stedet.

• 26 desbr Hawara/Samaria: bildrap-terrorisme. En israelsk soldat ble lettere skadet da den arabiske terroristen (56) kjørte på ham med bilen sin. Terroristen ble skutt og såret av vaktsoldater, senere døde han av sårene sine på sykehus.

• 26 desbr Jerusalem/Jaffa-porten: knivdrap-terrorisme. Den arabiske terroristen (26) fra bydelen Ras el-Amud i Øst-Jerusalem var blitt observert på overvåkningskameraer en hel stund mens han satt på den åpne plassen mellom Jaffa-porten og Tzahal-kvartalet og fulgte med på forbipasserende israelere. Så kom en mann kledd i jødisk-ortodokst bønnesjal sammen med barna sine på vei til morgenbønn i synagogen. Terroristen begynte å følge etter dem. Da ble han konfrontert av mistenksomme vaktsoldater. Han svarte med på trekke en stor kniv som han prøvde å dolke i vaktsoldatene. En offiser skjøt ham først en gang, men terroristen fortsatte å angripe med kniven. Da ble han for annen gang skutt og drept på stedet.

• 27 desbr Hawara/Samaria: knivdrap-terrorisme. To arabiske terrorister (17 og 27) knivstakk og såret en soldat. De ble skutt og drept på stedet. En annen israelsk soldat ble ved et uhell truffet av en av kulene.

• 27 desbr Hebron + Samaria + Gamlebyen/Jerusalem: tre avvergede knivdrap-forsøk. To av terroristene var arabiske kvinner (15), den tredje var en arabisk mann som hadde tatt seg ulovlig inn i Jerusalem. Alle tre ble pågrepet, hver på sitt angrepssted.

• 27 desbr Busstasjonen/Jerusalem: knivdrap-terrorisme. En israelsk soldat (18) ble moderat såret av knivstikkingen. Den arabiske terroristen bodde i Øst-Jerusalem. Han ble pågrepet på stedet.

• 31 desbr Samaria (mellom Hawara og Tapua): bildrap-terrorisme. En israelsk soldat ble lettere såret. Terroristen ble skutt og drept på stedet.

• 1 jan 2016 Tel Aviv: skuddrap-terrorisme ved en pub i Diezengof-gaten. Pub-eieren, israelske Alon Bakai (26), og en israelsk gjest, Sjimon Ruimi (39) ble skutt og drept av terroristen. Åtte andre ble såret, derav to alvorlig. Terroristen (29) var en israelsk araber fra landsbyen Arara i Nord-Israel. Terroristen rømte fra åstedet i en drosje. Etter drosjeturen skjøt og drepte terroristen drosjesjåføren, Amin Shaaban (42) fra Lod. En uke senere var terroristen blitt sporet opp i nærheten av hjemme-landsbyen sin. Under pågripningen skjøt han mot sikkerhetsstyrkene og ble selv skutt og drept.

• 2 jan Jerusalem/Gusj Etzion-veien: skuddrap-terrorisme fra bil. En arabisk israeler ble lettere såret.

• 3 jan Jerusalem/Armon Hanatziv: knivdrap-terrorisme. Terroristens kniv greide ikke å trenge inn i offeret. Terroristen flyktet. En mistenkt er senere blitt pågrepet.

• 3 jan Sør-Hebron-fjellene: skuddrap-terrorisme. En iosraelsk soldat ble lettere såret under angrepet mens han utførte en sikkerhetssjekk. Ingen opplysninger om terroristen(e).

• 3 jan Hebron/Makpela: skuddrap-terrorisme. En kvinnelig israelsk soldat ble moderat såret av to arabiske snikskyttere fra Abu Snena. Snikskytterne ble senere pågrepet.

• 4 jan Jerusalem/Politihovedkvarteret: knivdrap-terrorisme. En israelsk forbipasserende på gaten utenfor bygningen ble såvidt lettere såret av knivstikkingen. Vaktstyrker skjøt så terroristen i foten. Da han fortsatte å flykte, ble han skutt på nytt, pågrepet og innlagt på sykehus, moderat såret.

• 5 jan Motorvei 79 nord for Jerusalem: steinkastings-terrorisme mot buss. En busspassasjer ble lettere såret.

• 5 jan Gusj Etsion: knivdrap-terrorisme. En israelsk soldat ble lettere såret. Terroristen ble skutt og drept av andre vaktsoldater på stedet.

• 7 jan Beit Anoun-krysset/Kirjat Arba: knivdrap-terrorisme. Angrepet mislyktes. Terroristen ble skuytt og drept på stedet av de israelske vaktsoldatene.

• 7 Gusj Etsion-krysset: knivdrap-terrorisme. Angrepet mislyktes. Tre arabiske terrorister ble skutt og drept på stedet av de israelske vaktsoldatene.

• 9 jan Jordan-dalen: knivdrap-terrorisme. Mislykket angrep. To arabiske terrorister skutt og drept på stedet av israelske styrker.

• 12 jan Beit Anoun-krysset/Kirjat Arba: knivdrap-terrorisme. Mislykket angrep. To arabiske terrorister skuytt og drept av israelske styrker.

• 13 jan Benjamin-regionen/Nord-Jerusalem: steinkastings-terrorisme. En arabisk bussjåfør på en Egged-buss ble lettere såret av glassplinter fra bussvinduet da en stor stein og en maling-flaske ble kastet mot bussen. Ingen opplysninger om terroristen(e).

• 14 jan Nablus-regionen: knivdrap-terrorisme. Den arabiske terroristen angrep vaktsolødater med både en kniv og en knust gladd-flaske. En israelsk offiser ble lettere såret. Terroristen ble skutt og drept på stedet.

• 14 jan Beit Anoun/Kirjat Arba: knivdrap-terrorisme. Angrepet mislyktes. Terroristen ble skutt opg drept på stedet av israelske styrker.

• 17 jan Samaria: knivdrap-terrorisme. Angrepet ble avverget og terroristen ble skutt og drept på stedet av israelske styrker.

• 17 jan Otniel/Hebron-regionen: knivdsrap-terrorisme. Den arabiske terroristen (15) var fra Beit Amra ved Hebron. Han tok seg inn i Otniel-bosettingen og myrdet Dafna Meir (38) utenfor hjemmet hennes mens hun prøvde å forsvare de seks barna sine. Terroristen kom seg unna, men ble en uke senere pågrepet i sitt eget hjem mens han så på TV.

• 18 jan Tekoa/Sør-Jerusalem: knivdrap-terrorisme. Den arabiske terroristen (15) knivstakk en gravid israelsk kvinne (39) og påførte henne moderate sår. Kvinnen befant seg da utenfor en klesbutikk. Terroristen ble skutt av israelske vaksoldater.

• 24 jan Dolev/Samaria: skuddrap-terrorisme. En terrorist fyrte av seks skudd mot en forbipasserende bil. (Andre opplysninger mangler, bortsett fra et bilde av bilens pulveriserte bakrute).

• 25 jan Beit Horon (mellom Jerusalem og Modiin): knivdrap-terrorisme. To arabiske terrorister (17 og 123) infiltrerte bosettingen og knivstakk to israelske kvinner. En ansatt på supermarkedet stanset dem med en handlevogn. Deretter ble de skutt og drtept av en sikkerhetsvakt. Terroristene viste seg å være væpnet ikke bare med hver sin kniv, men også med sprengstoff, deriblant tre rørbomber. Den ene knivstukkede kvinnen, israelske Sjlomit Krigman (24) var fra Sjadmot i Jordandalen. Hennes knivsår viste seg å være dødelig. Hun døde av sårene på sykehuset neste morgen. Det andre kvinnelige offeret var moderat såret.

• 27 jan Givat Ze'ev/Nord-Jerusalem: knivdrap-terrorisme. Terrorist Obadja Aziz Mustafa Abu Ras (18) var fra landsbyen Bir Nabala. Han knivstakk en israelsk mann i overkroppen like før midnatt. Mannen ble alvorlig såret. Terroristen ble pågrepet på stedet.

• 30 jan Damaskus-porten/Jerusalem: knivdrap-terrorisme. En 16 år gammel arabisk gutt fra Øst-Jerusalem knivstakk en 17 år gammel jødisk ungdom fra USA, som nettopp var innvandret til Israel. Ungdommen ble lettere såret. Terroristen overga seg så frivillig til politiet.

• 31 jan Beit El/Samaria: skuddrap-terrorisme. En arabisk terrorist, Amjad Sakari (35) åpnet ild mot tre israelske soldater og såret to av dem alvorlig, mens den tredje ble bare lettere såret. Israelske styrker skjøt og drepte terroristen på stedet. Han viste seg etterpå å være politisoldat i Selvstyremyndighetens politistyrker, Amjad Sakari.

• 31 jan Rute 443: bildrap-terrorisme. En bil med arabisk nummerskilt prøvde å tordne inn i israelske soldater ved et sjekkpunkt, men mislyktes. Terroristen ble skutt, såret oig fraktet til sykehus.

• 1 febr Sal'it/Kfar Saba: knivdrap-terrorisme. Forsøktet mislyktes. Terroristen ble skutt etter at han hadde tatt seg inn på innsiden av sikkeerhetsgjerdet.

• 3 febr Damaskud-porten/Jerusalem: multidrap-terrorisme. Tre terrorister fra Jenin tok seg illegalt inn i Israel vænet med skytevåpen, kniver og sprengstoff. En kvinnelig israelsk grensepolitisoldat, korporal Hadar Cohen, ba dem legitimere seg. Som svar ble hun dødelig såret og avgikk siden ved døden på sykehuset. En jevnaldrende kvinnelig kollega av henne ble alvorlig såret. Terroristene ble deretter skutt og drept på stedet av israelske sikkerhetsstyrker, som etterpå måtte nøytralisere to rør-bomber terroristene hadde fraktet med seg.

• 4 febr Ramle: knivdrap-terrorisme. To arabiske tenårings-jenter (13 og 13) knivstakk en israelsk sikkerhetsvakt utenfor busstasjon-bygningen i Ramle sentrum. Jentene ble pågrepet med knivene i hendene. Den ene av jentene bar også skolle-ranselen sin på ryggen.

• 6 febr beduinlandbyen Rahat/Sør-Israel: knivdrap-terrorisme. En 65 år gammel kvinne ble knivstukket og moderat såret på markedsplassen i landsbyen. Terroristen flyktet. (Nærmere opplysninger mangler).

• 9 febr Nevei Daniel/Gusj Etsion: knivdrap-terrorisme. Terroristen knivstakk en israelsk mann som ble moderat såret. Terroristen flyktet til nabolandsbyen Mahalin. Der ble flere mistenkte etterpå arrestert.

• 13 febr Hebron/Makpela: knivdrap-terrorisme. En kvinnelig arabisk terrorist knivstakk en israelsk soldat like ved Patriarkenes grav. Deretter knivstakk hun også en palestinaarabisk mann (50) som prøvde å stoppe henne. De to mennene ble begge lettere såret. Den kvinnelige terroristen ble skutt og drept på stedet av israelske styrker.

• 14 febr Damaskus-porten/Jerusalem: skuddrap-terrorisme. En gruppe israelske politifolk observerte en mistenkelig arabisk mann med veske i hånden. De stanset mannen og ba ham åpne vesken. Mannen dro da frem et hjemmelaget automatvåpen og prøvde å skyte politifolkene. De svarte med å skyte og drepe terroristen. Deretter ble politifolkene beskutt fra en annen retning, hvor det befanmt seg en annen arabisk mann med automatvåpen. Også denne terroristen ble skutt og drept på stedet.

• 14 febr Hebron/Makpela: knivdrap-terrorisme. En arabisk kvinne trakk en kniv og prøvde å angripe en vaksoldat like ved Patriarkenes Grav. Hun ble straks skutt, alvorlig såret og fraktet til sykehus.

• 14 febr Tekoa/Har Homa/Jerusalem-regionen: knivdrap-terrorisme. En arabisk mann kom springende med kniv mot en gruppe politifolk ved Mazmorija-sjekkpunktet. En sikkerhetsoffiser som overvåket området via et sikkerhets-kamera, så angrepet og advarte politifolkene. De skjøt så og drepte terroristen før noen av dem var blitt rammet.

• 14 febr Hinanit/Jenin: skuddrap-terrorisme. To palestina-arabiske tenåringer skjøt på en israelsk soldat-patrulje. Soldatene besvarte ilden og drepte begge tenåringene. Et gevær og en kniv ble funnet i tenåringenes besittelse.

• 15 febr Damaskus-porten/Jerusalem: knivdrap-terrorisme. En ung kvinnelig arabisk terrorist vekket israelske politivakters mistanke. Da de nærmet seg henne, dro hun frem en stor kniv og prøvde å angripe. Kvinnen ble pågrepet og tatt i forvaring. Terroristen viste seg å være i besittelse av ytterligere en stor kniv.

• 18 febr Sjaar Binjamin/supermarkedet Rami Levy: knivdrap-terrorisme. To arabiske gutte-terrorister (14) ankom supermarkedet sammen med en eldre slektning (35), alle tre fra landsbyen Beitunia like ved Ramalla. Den eldre slektningen ble stanset i døren av sikkerhetsvakten fordi han tidligere var gått amok inne i lokalet. Men de to gutte-terroristene ble sluppet inn uten å kroppsvisitering. Inne i butikken angrep guttene og knivstakk en kunde som ble alvorlig såret. Vernepliktig stabsersjant Tuvia Janai Weissman (21) befant seg lenger inne i butikken sammen med sin kone og deres lille baby. Nå angrep han ubevæpnet den ene gutte-terroristen i et forsøk på å redde kniv-offeret. Men da ble han selv knivstukket bakfra og drept av den andre gutte-terroristen, som hadde gjemt seg bak en reol med varer. – Hele scenen i butikken ble filmet av kjøpesenterets overvåknings-kamera. Gutte-terroristene ble skutt av en væpnet sikkerhetsmann som kom springende til fra en annen butikk. Den ene gutte-terroristen ble drept på stedet, den andre ble såret, pågrepet og sendt på stykehus. Den eldre slektningen ble etterpå arrestert av politiet. – Stabsersjant Weissman var hjemme hos familien på ukeslutt-permisjon. Han hadde bedt om tillatelse til å ta våpenet med seg under permisjonen, men det ble nektet pga en forskrift. Etter drapet på Weissman vedtok det israelske forsvaret å oppheve forskriften om at soldater på perm ikke får bære våpen mens de er hjemme på perm.

• 19 febr Damaskus-porten/Jerusalem: knivdrap-terrorisme. En arabisk terrorist (20) ankom gjennom Damaskus-porten og angrep to vaktsoldater bakfra. De ble såret. Terroristen ble skutt og drept på stedet av andre vaktsoldater. En palestina-arabisk kvinne (50) ble lettere såret av splinter fra ett av skuddene.

• 19 febr Silwad/Ramalla: bildrap-terrorisme. En arabisk terrorist prøvde å kjøre over to israelske soldater, men ble skutt og drept på stedet før han greide å ramme dem.

• 20 febr Damaskus-porten/Jerusalem: knivdrap-terrorisme. En arabisk mann (18) trakk en kniv for å angripe grensepoliti-soldater, men ble skutt og arrestert under forsøket.

• 21 febr Tapua-krysset/Samaria: knivdrap-terrorisme. En ung arabisk kvinne vekket grensepoliti-soldatenes mistanke fordi hun prøvde å ta seg inn til et område der israelske ungdommer pleier å stå mens de haiker. Da kvinnen ble stanset, fant man en stor kniv på henne. Kvinnen tilsto under avhør etterpå at hun hadde bestemt seg for å bli terrorist etter å ha vært aktiv på et arabisk sosialt nettverk som oppfordret til drap og vold mot jøder.

• 21 febr Hebron-regionen: knivdrap-terrorisme. En 14 åpr gammel arabisk gutte-terrorist prøvde å åpne bildøren på et israelsk militær-kjøretøy for å knivstikke en av soldatene inni. Gutte-terroristen ble arrestert.

• 21 febr Botot-hrysset/Nablus-regionen: knivdrap-terrorisme. En 15 år gammel arabisk gutte-terrorist ble arrestert idet han prøvde å dolke en kniv inn i en israelsk soldat.

• 24 febr Gusj Etsion-krysset: knivdrap-terrorisme. En terrorist prøvde å knivstikke major i reservestyrken Eliav Gelman. En israelsk soldat skjøt terroristen, men ett av skuddene rammet og drepte major Gelman. Terroristen ble moderat såret og pågrepet på stedet. Han viste seg å være mattematikk-lærer i en arabisk bydel-skole i Hebron-området.

• 24 febr Hebron-porten/Jerusalem: terrorvåpen-smugling. Israelsk politi pågrep to arabiske menn som prøvde å smugle rørbomber og ammunisjon i kurver med bagel-bakverk.

• 26 febr Maale Adumim/Jerusalem-området: øksedrap-terrorisme. En arabisk terrorist (21) angrep en ubevæpnet israelsk nattevakt inne i et kjøpesenter. Sikkerhetsvakten falt raskt om, men terroristen fortsatte å hamre øksen inn i den liggende vakten mange ganger. En stir blodflekk bredte seg på gulvet, før terroristen flyktet. Hele scenen ble filmet av et overvåkningskamera. Det israelske terror-offeret ble kritisk såret, men overlevde forbløffende nok på sykehuset. Terroristen ble snart etter identifisert og arrestert på hjemstedet. Den uhyggelig brutale økse-video-en vakte voldsomme reaksjoner, ikke minst hos offerets pårørende.

• 26 febr Beit El-sjekkpunktet/Ramalla-regionen: knivsdrap-terrorisme. En arabisk gutte-terrorist prøvde å knivstikke israelske vaktsoldater, men ble selv skutt og drept på stedet.

• 2 mars Eli/Jerusalem-regionen: knivdrap-terrorisme. To arabiske tenårings-terrorister (17 og 17) gjemte seg tidlig om morgen utenfor et israelsk bolighus. Kl 0600 om morgenen kom mannen i huset, en israelsk reserveoffiser som skulle til reservesoldat-tjeneste, ut gjennom døren. Da stormet en av terroristene inn døren bak ham, væpnet med kniv og tre-klubbe. Terrloristen satte kursen mot et barne-soveværelse, der moren akkurat hjalp de fem barna med å stå opp. Den iosraelske reserveoffiseren var blitt truffet av klubbe-slag, men stormet inn igjen etter terroristen, skrek til kona at hun skulle låse soveroms-døren og greide så å jage terroristen ut igjen gjennom gatedøren, før han låste døren. Slik greide han å redde hele familien fra angrepet. Lokale sikkerhetsvakter ble i mellomtiden alarmert av en telefon fra kona og drepte de to arabiske tenårings-terroristene utenfor huset.

• 2 mars Har Brakha/Samaria: knivdrap-terrorisme. To arabiske terrorister knivstakk og såret to israelske soldater før de flyktet og forsvant i tusmørket om kvelden.

• 3 mars Al Auja/Jordan-dalen: knivdrap-terrorisme. En 14 år gammel arabisk gutte-terrorist fra en nabolandsby knivstakk og såret lett en israelsk politimann som dirigerte trafikken på riksvei 90 etter at et tre var falt ut i veien. Gutte-terroristen bløe pågrepet.

• 3 mars Rahelim/Samaria: skuddrap-terrorisme. En israelsk politibil ble skutt på og en offiser ble lettere skadet.

 

Terrorstatistikk for perioden 13.09.2015 til 03.03.2016:

33 israelske dødsofre

375 sårede terror-ofre, derav 4 arabiske terror-ofre

195 knivdrap eller knivdrap-forsøk

78 skudddrap eller skuddrap-forsøk

39 bildrap eller bildrap-forsøk.

5 liker  
Kommentar #2

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Systematisk og institusjonalisert voldsbruk

Publisert nesten 4 år siden

Merk hva Physicians for Human Rights sier i sin rapport fra 1988 om den israelske okkupasjonspolitikken:  

Dette tyder på ..... at brutaliteten er uttrykk for en bevisst politikk. Snarere enn å representere unntak og enkeltepisoder, har overgrepene nærmest blitt norm. Legeteamets undersøkelse av sårede underbygger påstanden om systematisk voldsbruk.

Det har altså gått 30 år siden dette ble skrevet. Har noe endret seg i israelske myndigheters okkupasjonspolitikk fram til i dag?    

Undertrykkelsen fortoner seg av og til som ren ondskap og sadisme - statlig styrt, vel og merke. Brudd på folkeretten - f.eks. bruk av kollektiv avstraffelse - er nærmest institusjonalisert. 

Mindreårige blir heller ikke spart. UNICEFs rapport fra 2013, Children in Israeli Military Detention, konkluderte med institusjonalisert mishandling:
The ill-treatment of children who come in contact with the military detention system appears to be widespread, systematic and institutionalized throughout the process. 

Israel lovet forbedringer. I de fire årene som er gått siden rapporten kom, har ikke UNICEF registrert noen bedring av betydning. Den statlige mishandlingen av mindreårige arrestanter fortsetter som før. Bare ett av mange uttrykk for en brutal okkupasjonspolitikk.  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere