Ragnhild Kimo

8

Hvorfor dra andre med seg i fallet?

Publisert: 28. okt 2017  /  781 visninger.

Hva er det som gjør at Jesustroende mennesker plutselig ikke er troende lenger?
Eller er det kanskje ikke så plutselig?

Det er blir kalt forskjellig.
Tidligere het det å falle ifra.
Nå blir det ofte sagt at man mister troen.
Men det handler kanskje om å bort fra Jesus?

Jesus sa: "Gjør dem til mine disipler i det dere døper dem og lærer dem!"

Er det slik fallet starter?
En liker ikke læren, og tror ikke Jesus har sagt det slik det er gjengitt i Bibelen.

Kanskje man liker ikke disippelgjerningen hvis en må sitere Jesus?
En liker ikke å gjøre Jesu vilje, for man må kanskje gi avkall på noe? 

Jeg har snakket med noen, og lest hva andre har skrevet.

Noen syntes det ble for strengt i den forsamlingen de tilhørte.
Noen syntes det ble for mye åndelig prestasjon.
Det ble så mange krav om å være med på forskjellige aktiviteter.

Noen fikk verden kjær, slik Paulus skriver.

Vi tar mange valg i livet.
Å følge Jesus som hans disippel er også et valg.
En får ikke et nært forhold til Jesus når en lever på avstand fra ham.

Mange prøver å nærme seg troen både teologisk og filosofisk gjennom andres skrifter.
Man leser, grubler, får mange svar men kanskje enda flere spørsmål?

Jeg har forståelse for at noen som har "falt fra" vil forklare seg...begrunne sitt fall, sin manglende tro.
Men hvorfor absolutt dra andre med seg i fallet?
Gang på gang prøver de å bortforklare Bibelens ord
Teologer og lærde som selv er kommet i tvil prøver gang på gang å så tvil hos andre...

Er det fordi det føles bedre hvis flere "faller" samtidig?
Et slags bevis på at det var rett å gå sin vei?

Jeg ser jo også tendensen til at mange prester forlater troen
De starter med å bli mer og mer liberale i forhold til sannheten i skriften.
Ikke bare vanskelige ting i GT,
men Jesu ord og lære slik apostlene har gitt oss det blir det også sådd tvil om.
DHÅ blir nesten ikke nevnt.
Det er lenge siden jeg hørte en prest forkynne om Åndens gjerning slik det er beskrevet i Bibelen
Ofte blir DHÅ bare nevnt som en mild bris, en god følelse. Det virker som DHÅ er løsrevet fra Jesus.
Men DHÅ ble gitt oss til opplæring, veiledning, og for å åpenbare Jesus for oss.

"Vil også dere gå bort?" sa Jesus til de 12, da noen forlot Ham.
Vi kjenner Peters svar: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord!


Det var og er det viktigste. Derfor må vi stadig velge å bli hos Ham, i hans ord og ved hans Ånd.

 

 

 

 

12 liker  
Kommentar #401

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Innrømmelse?

Publisert rundt 4 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
En ekte ateist må vel av prinsipp holde seg borte fra en arena om noe som ikke finnes

Har vi her en innrømmelse av at fortapelse/evig straff/Helvete ikke gjelder ateister?

2 liker  
Kommentar #402

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Pluss

Publisert rundt 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det som er debattert er om evangeliet forteller at alle uansett får evig liv i paradis.

Har du ikke fått med deg at det er full uenighet blant dem som tror på en gud som tilbyr evig fortapelse?

Alle mulige reaksjonsformer i kontinuumet fra annihilasjon til Luthers (og også Den norske kirkes) lære om evig pine, bringes til torgs.


4 liker  
Kommentar #403

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Til din kommentar 356.

Jeg tror du har oppfattet dette helt riktig. De som iherdig hevder at det er to utganger på dette livet, og at noen derfor går fortapt, de mener at disse velger det selv. Det er eneste mulige tenkemåte hvor de samtidig kan fastholde at Gud er god og elsker alle. Gud er så god at han respekterer alles valg, mener de. 

For meg som far og bestefar er det derimot en umulig forestilling at Gud som vår far kan la oss gå utfor et stup uten å redde oss. Hvem av oss vil la et barn gå rett i avgrunnen fordi det velger det selv? Vi vil gripe tak i barnet og prøve å redde det uten å spørre om det ønsker å bli reddet. 

Da Jesus på korset ba Gud forlate dem fordi de ikke visste hva de gjorde, tror jeg at han ble bønnhørt. Dette kan vi sette vår lit til, nå også.    

4 liker  
Kommentar #404

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Jeg ser din fortvilelse. Men jeg tror at Gud har en stor overraskelse til oss alle ved tidens slutt. Og den vil være gledelig - for oss alle. Det er min tro etter 70 års vandring med ham. Til slutt gjør han ingen forskjell mellom oss. Han har skapt alle og elsker oss alle like høyt.  

4 liker  
Kommentar #405

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
For meg som far og bestefar er det derimot en umulig forestilling at Gud som vår far kan la oss gå utfor et stup uten å redde oss. Hvem av oss vil la et barn gå rett i avgrunnen fordi det velger det selv? Vi vil gripe tak i barnet og prøve å redde det uten å spørre om det ønsker å bli reddet. 

Dersom man har egenskaper det gir mening og kalle gode og med omsorg for andre, i motsetting til likegyldig, ond, og selvsentrert. 

Man kan ikke si at en slik gud er god, vi bare forstår det ikke. Dersom vi starter med å kalle Gud god, og alt han gjør som godt, selv når det går imot alt vi klarer å føle eller tenke er en del av et godt begrep, så går vi imot vår natur.

All erfaring er at når vi går imot vår natur så er det ikke heldige konsekvenser.

2 liker  
Kommentar #406

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Jeg ønsker at alle skal bli frelst. Men det er alt for mange som ikke ser ut til å ville ha noe med Gud å gjøre. 

Igjen tenker jeg at du forutsetter tro for de ikke troende. At en som ikke tror på Gud skal ønske og ikke ha noe med Gud å gjøre blir meningsløst. Det _ virker som _ om du ikke klarer å ta perspektivet til de som ikke tror. 


Dersom jeg skulle ønske og forholde meg til en god Gud som ikke finnes, ville det ikke gi mening å velge en gud som setter opp et scenario hvor de som ikke tror på noe som ikke kan oppleves, sees, eller gir mening skal pines i all evighet. 

Det bildet av en Gud ønsker jeg helt riktig ingenting å gjøre med.

3 liker  
Kommentar #407

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Jeg mener at livet vi lever her på jorden har både konsekvens for dette livet og det kommende. Både og, ikke enten eller. Jeg har tidligere sagt i denne tråden at jeg tror på ulike utganger av dette livet frem til dommen, men etter dommen tror jeg forsoningen blir fullbyrdet. 

1 liker  
Kommentar #408

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

For vår tid?

Publisert rundt 4 år siden

Men når de forfølger dere (disiplene) i den ene byen, så flykt til den neste! Sannelig, jeg sier dere: Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer.
Matt.10:23

For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler og skal da gi enhver igjen etter det han har gjort. Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike.
Matt.16:27-28

Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, spurte de:
"Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?"....  Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer.
Matt.24:3,34

1 liker  
Kommentar #409

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Bibelen er feilbarlig

Publisert rundt 4 år siden

Flott at du tar frem dette. Bibelen er feilbarlig. Det må vi bare innse. Og det er jeg glad for.

For om vi måtte ha tatt alt i bibelen som god fisk, hadde konsekvensen blitt flere ateister på denne jord. Jeg hadde selv blitt agnostiker om jeg måtte få all min tenkning inn i en liten boks.

4 liker  
Kommentar #410

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Nettopp!

Publisert rundt 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
For meg som far og bestefar er det derimot en umulig forestilling at Gud som vår far kan la oss gå utfor et stup uten å redde oss. Hvem av oss vil la et barn gå rett i avgrunnen fordi det velger det selv? Vi vil gripe tak i barnet og prøve å redde det uten å spørre om det ønsker å bli reddet. 

Jeg er ganske enkelt ikke i stand til å forstå den type "godhet" som åpner for å la barn "velge" å springe utfor stupet.


7 liker  
Kommentar #411

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Helt enig!

2 liker  
Kommentar #412

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Vi stod han av!

Publisert rundt 4 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.

Men når de forfølger dere (disiplene) i den ene byen, så flykt til den neste! Sannelig, jeg sier dere: Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer.
Matt.10:23

For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler og skal da gi enhver igjen etter det han har gjort. Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike.
Matt.16:27-28

Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, spurte de:
"Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?"....  Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer.
Matt.24:3,34

Det hele er allerede overstått, og vi stod han av, både jøde og greker, rettroende og vantro.

It's time to move on!

2 liker  
Kommentar #413

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Jeg ser også at der står "og skal da gi enhver igjen etter det han har gjort." ...ikke så mye om å tro der

1 liker  
Kommentar #414

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Det som forundrer meg mest med denne lange tråden, er at noen av de som selv tror ikke ser ut til å være interessert i temaet. 

Det virker som det ikke betyr noe om noen "faller fra", altså slutter å tro på Jesus som Veien, Sannheten og Livet. Betyr det mest at våre kjære får god utdannelse, god jobb og god inntekt? 

Jeg ser jo at mange tror man blir frelst tilslutt uansett, så da betyr forkynnelse lite. Gudstjenester og møter blir bare for hyggens skyld, for den som liker den slags? Det er ikke slik jeg opplever troen på Jesus.

"Har vi bare i dette livet satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker".
1 Korinter 15:19 

Altså betyr det evig liv eller død å ta i mot Jesus som Frelser.

Jeg ønsker ikke å debattere fortapelsens gru. Og jeg forventer ikke at ateister skal søke Gud. Men jeg tror at alle kjenner kallet av og til. 

5 liker  
Kommentar #415

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Takk for din kommentar, 414!  Jo, møter for hyggens skyld kjenner jeg godt til. Jeg setter pris på å få treffe hyggelige mennesker, og dem er det mange av. For meg er dette samværet med andre, uansett tro eller ikke, helt nødvendig. Synes at alle gir meg noe. For meg har det ikke noe særlig med tro/ikke tro å gjøre, og det er også svært sjelden at såkalte troende snakker om sin tro. Det er mest det mellom-menneskelige hverdagslige vi taler om. Jeg går mye på en kafe her i byen som heter Bryggekapellet kafe. Den er åpen for alle, og jeg har aldri truffet på noen som ikke er koselige. 

Ha en trivelig dag!

3 liker  
Kommentar #416

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Enig der, Morten. Men hvilken fare mener du kristendom utgjør for samfunnet?

Det blir vel ikke riktig å si at "kristendom" i seg selv utgjør en fare. Jeg tenker at individer og bevegelser med og uten tro kan være en fare for samfunnet uavhengig av tro eller politikk. Under riktige forhold kan enhver bevegelse kunne komme under autoritære ledere. Kristne og ateister, venstresiden og høyresiden. En del av dette er tilfeldigheter, disse personene fikk makt nå, og det kan man ikke forutse. Vi kan ikke spå om fremtiden.

Jeg tror også at alt har både fordeler og ulemper. Jeg ser fordeler og ulemper med både moralske relativister og absoluttister, og jeg tror også at vi mennesker er forskjellige slik at det som er godt for noen er en ulempe for andre og omvendt.

Mitt utgangspunkt er at et godt samfunn bygger på en god porsjon respekt for autonomi og under dette faller religionsfrihet og politisk frihet. Et sekulært demokrati er det jeg ønsker.


I dag er ikke samfunnet sekulært. Kristendommen har ikke bare fått en signifikant historie, som selvsagt skal få plass som nettopp historie, men det har også fått en posisjon som preferert av staten i skole og samfunn. Det gjør at når jeg ønsker å vise mine barn den respekt og selv finne sin vei, så velger staten og ikke vise den respekten og f.eks gjøre at et religionsfag skal ha 50 % kristendom, når jeg er ateist, kona er buddhist, og barna mine veksler mellom alle religioner og ikke religioner avhengig av hva de leser om, hva vennene sier og ønsket om å ligne en av sine foreldre. 


En annen uenighet som dukker opp er spørsmålet rundt absolutt og relativistisk moral. Jeg tenker at noen fungerer mer absolutt i sin måte og være på og sine behov. Det gir trygghet at slik er det. Det gir også etter min mening rom for større grad av undertrykkelse. At ulikheter ikke aksepteres. Tanken om at alt raser dersom det ikke finnes en som har sagt at slik er det og det er godt.

Eksempler på hvor dette går galt er etter min mening homofili, som det ikke er en god grunn til å fordømme, men hvor mange setter til side prinsipper om kjærlighet, være den de er, det gode for individ og samfunn ved å etablere stabile forpliktende forhold. Siden det står i en bok at det er en vederstyggelighet så blir dette satt til side. 

Med et mer forhandlingssyn, du har dine interesser og jeg har mine, hvordan kan vi begge få det godt. Et funksjonelt syn fremfor rett og galt, tenker jeg at vi legger til rette for et godt/bedre samfunn. 


Det sier seg selv da at jeg ikke er redd for å leve i en verden uten absolutter. Jeg har stor tro på at 


a) Vi er til stor grad bygget på samme lest, vi er sosiale dyr, og lever under de samme mekanismer, slik at vi vil under gitte omstendigheter være pro sosiale.


b) Når omstendighetene ikke er der, så spiller det liten rolle om en er kristen eller ateist, sosiale mekanismer fører til uheldige handlinger okke som. 


Det beste er om vi da skaper varme, inkluderende samfunn hvor vi tar vare på også de som faller utenfor. 

Det vil mange kristne og ateister kunne være enige om, mens mange kristne og ateister kan mene at det er viktigere at de som karer til seg noe skal få beholde det og de som ikke får det til får klare seg selv.


1 liker  
Kommentar #417

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

- evig tid #309

Publisert rundt 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
dag og natt til evig tid,

Her skiller du ikke mellom Tiden og Evigheten. Dette er et ordspill, - dårlig oversatt, - for Tiden er opphørt.

Bibelens sammenligning  "som Sodoma"  - "agner som brenner" - var bare et øyeblikk.

Kommentar #418

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

Helvetes gru # 310

Publisert rundt 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
I så fall er det jo snakk om noen aldeles groteske forestillinger.

Ja, - og derfor er det all grunn til å innrette seg slik at det ikke blir aktuelt.

3 liker  
Kommentar #419

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ekko

Publisert rundt 4 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Ja, - og derfor er det all grunn til å innrette seg slik at det ikke blir aktuelt.

Et ekko av Ole Hallesbys beryktede radiotale?

3 liker  
Kommentar #420

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

- Evig fortapelse #313

Publisert rundt 4 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Ja, dette med evig fortapelse blir mer og mer spinnvilt. Håper at de fleste oppegående mennesker ser snart at dette er humbug.

Forkaster du dette som humbug, er det svært mye i Bibelen du må forkaste.

Kan du fortsette som prest i Dnk, - tro mot ditt ordinasjonsløfte?

8 liker  
Kommentar #421

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

Ateisten og Fortapelsen #401

Publisert rundt 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Har vi her en innrømmelse av at fortapelse/evig straff/Helvete ikke gjelder ateister?

Nei.

 For hvis en virkelig var ateist, - burde vel all tale om fortapelse være irrelevant?

6 liker  
Kommentar #422

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hvis

Publisert rundt 4 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
 For hvis en virkelig var ateist, - burde vel all tale om fortapelse være irrelevant?

Tale om fortapelse er irrelevant hvis fortapelsen i seg selv er irrelevant. Men du mener altså at fortapelsen også gjelder ateister - selv om du mener at de ikke bør tale om det?

En annen ting er at troen på fortapelsen er et viktig samtaletema, for troen på fortapelsen sier noe om hvem du er og hvordan du verdsetter (eller ikke verdsetter) dine medmennesker.

5 liker  
Kommentar #423

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Ja, jeg forkaster/omtolker/fortolker dette med evig fortapelse. Kall det hva du vil. Ja, jeg er tro mot mitt ordinasjonsløfte. Det er dessuten normalt for mange prester i DNK til å se annerledes på fortapelsen enn noe av det tradisjonen har gjort tidligere, og det er med god grunn til at jeg, og mange prester, professorer etc. Tenker» nytt» om de tingene her.

5 liker  
Kommentar #424

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Flott at du tar frem dette. Bibelen er feilbarlig. Det må vi bare innse. Og det er jeg glad for.

Og du er den perfekte?  Du vet altså best!

Og bønnene våre skal rettes til? Deg?

4 liker  
Kommentar #425

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Usaklig!

Publisert rundt 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Og du er den perfekte?  Du vet altså best!

Og bønnene våre skal rettes til? Deg?

Det er selvsagt uproblematisk at du er uenig med Sjåstad, men du bør holde deg for god til slike usaklige personangrep som dette.

6 liker  
Kommentar #426

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Det er ikke Gud som forherder hjertet det er vi -stort sett. Han tillater det-slik Han tillater ondskapen vi holder på med. 

Jeg har selv vært ganske så forherdet så jeg ser det hos andre og kjenner det igjen. I tillegg vokste jeg opp med forherdelse-det er et stort tema. Men ønsker ikke å diskutere så mye her -det gjør for det meste ondt å lese mye her på denne tråden. 

 

 

4 liker  
Kommentar #427

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

- Ekko, - en kretsing om helvete #419

Publisert rundt 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Et ekko av Ole Hallesbys beryktede radiotale?

Her ser vi kroneksempelet på dette jeg har pekt på:  At ateistene stadig må kretse om helvetet.  Men disse diskusjonene blir bare en ørkesløs krangel om det mest destruktive vi kan tenke oss.   Det er å danse med feieren.

Slike diskusjoner er det jeg har lovet å holde meg borte fra.  Takk for meg.

Derimot oppfordrer jeg alle til å sette fokus på det lyse, det gledelige, det himmelske:    PARADISET  - med alle muligheter, gleder, nye opplevelser, overraskelser og frydefulle situasjoner. Det er mye å fabulere om!  


4 liker  
Kommentar #428

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Du kan umulig ha det godt med deg selv

5 liker  
Kommentar #429

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Denne tråden er en eneste lang påminnelse om hvor ekstremt den o store kristenhet spriker i alle retninger. 

Jeg for min del mistet (nesten) troen i menighetssammenheng, en såkalt "bibeltro", med tungetale, bønn for syke, forbønnskøer, evangelisering, helliggjørelse og fortapelse/evig pine. 

Siden jeg nå ser ting annerledes, er jeg i følge noen "villedet", "religiøs", "frafallen" eller annet som plasserer annerledestroende "utenfor".

En ting er sikkert: Ingenting er sikkert. Så hvorfor ikke avlyse evig pine og gå for at Gud er god? Det finnes åpenbart en slik tolkning, hvorfor ikke velge den?

5 liker  
Kommentar #430

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.

Her skiller du ikke mellom Tiden og Evigheten. Dette er et ordspill, - dårlig oversatt, - for Tiden er opphørt.

Bibelens sammenligning  "som Sodoma"  - "agner som brenner" - var bare et øyeblikk.

Jeg føler dette svaret har blit besvart igjen og igjen, det er ikke vits å gå mer inn på det. Jeg synes vi bør fokusere på lyset, lysestaken og saltet, ikke på "helvete."

Mye takk for din tålmodighet i denne tråden.

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Kommentar #431

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
For meg som far og bestefar er det derimot en umulig forestilling at Gud som vår far

Gud er ikke Far for alle.

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Kommentar #432

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Flott at du tar frem dette. Bibelen er feilbarlig. Det må vi bare innse. Og det er jeg glad for.

Selv om bibelen er feilbarlig, bør man søke Gud og Kristus i hvert ord før man kommer til en slik konklusjon. Bare fordi man på skolen der du har blitt utdannet til prest har kommet til en slik konklusjon og skrevet det i en bok, bør du søke i din ånd, og kontakte Gud angående hvert ord i Bibelen, er dette innåndet av Deg, Gud. Ikke la ikke noe menneske komme til deg å si at det og det ordet i Bibelen er feil. Be Gud om veiledning gjennom din ånd, ved å kontakte Gud.

MVH

Rolf Larsen

3 liker  
Kommentar #433

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det er forskjell på troen av ordet i forhold til evalueringen av det?

Publisert rundt 4 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Tråden handler om å /miste/ gå bort fra troen på Jesus som frelser. Det ble ofte kalt "å falle fra". 

Det fallet du skriver om er syndefallet, ett menneskes fall, (Adam) som gjorde at menneskene ikke lenger fikk være i Paradis. Og som du skriver fører ett menneskes (Jesus) rettferdige liv til frelse. Og alle som tok imot Ham ga Han rett til å bli Guds barn. De som tror på Hans navn. Og deretter må det nåde til for hver synd og hvert fall. Og Jesus kom med den nåden og sannheten.

Jeg viste vel til hva som kjennetegner troen på Gud ved at man er født av ham. (altså det uforgjengelige evige livet)

Når du nevner syndefallet er jo det nevnt inn under vannflommen både under Noah og under Menneskesønnen (i Matt.24.37-29 slik det var i Noahs dager, sånn skal det også være når menneskesønnen kommer, vannflommen tok dem alle.) Har du oversett dette fallet?

Leser vi om Adam i 1.Kor.15 forklares det at alle mennesker er som den første Adam. Og alle skal få nytt liv i den siste. Her handler det ikke om tro; Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være. Det åndelige er det siste.

Paulus forklarer oss også at dersom de døde ikke står opp er heller ikke Kristus stått opp (v13-23, refr. Joh.5.27-28 og han har gitt ham myndighet til å holde dom fordi han er Menneskesønnen. Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst.)

Disse sitatene gir bare to muligheter som vist i 1.Kor.15.22-23, underforstått bare ved objektiv forståelse av oppstandelse, den ene kalles ”førstegrøden”, den andre gir liv ved hans gjenkomst. Altså er det førstegrøden som gir opphav til troen. Uansett sett, døden har inntrådt før Jesu første komme, fordi han tar over etter at alle er døde i Adam, og menneskenes tro på Jesus kommer av at han er oppstandelsen og livet, på den siste dag, ingen ser ham før da. Bibelen er profetisk.

Førstegrøde er et utrykk hentet fra jorddyrking, man sår, avler og høster inn. Innhøsting skjer bestandig om høsten, alle disse lignelsene forklares i Matt.13. Dette fører til at Jesus heller ikke har noen mulighet til å være førstegrøde før innhøstingen skjer? Paulus forklarer dette i 1.Kor.15.26 – den siste fiende som tilintetgjøres er døden. – Dette bremser også førstegrøden, godt forståelig i Åp.20.1-4 Djevelen bindes i lenker for tusen år og kastes ned i avgrunnen (holdt på å si det kan sammenlignes med 2.Pet.2.4, Heb.2.9 og Rom.10.7)

Retten settes for å holde ”dom” og de som var blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds Ord og som ikke tilber dyrets bilde eller tar dets merke på pannen eller hånden blir levende igjen. Dette er den første oppstandelsen som har en kronologisk riktighet i forhold til evangelistene. (Matt.1.17 og 24.9 (disiplene) sett i forhold tilÅp.17.11-14)

Oppstandelsen er underforstått den aller første i menneskehetens historie som førstegrøde og første frukt av Ånd og av høsten som kommer (Rom8.22-23), så da forstår jeg ikke din tanke om frafall fra troen om Jesus som frelser. For uansett er det jo et løfte til menneskeheten om en ny jord med rettferdighet for alle hvor ingen er unntatt.

Troen er en gave til førstegrøden i fremtiden (se Åp.14.)
Ef.2.7f.: I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham.  Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.
(Herunder hedninger av fødsel) 

Kommentar #434

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Konservativ fundamentalisme, biblisisme, verbalinsperasjon og lignende fører åpenbart til trangsyn, og vranglære. Så det holder jeg meg langt vekk i fra.

4 liker  
Kommentar #435

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Herren Allhærs Gud tenker på ufattelig mye mer enn det vi kan fatte.

Publisert rundt 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Om du er ateist eller troende, spiller ingen rolle; Ideen om en gud som er så hatefull og hevngjerrig at han tilbyr evig fortapelse/Helvete/straff for de vantro, krever "et forherdet hjerte".

Men til og med det har han altså tenkt på.

Herren Allhærs Gud tenker på ufattelig mye mer enn det vi kan fatte.

Hvis du hadde laget en robot som lignet på deg selv, som du programmerte til å kunne vurdere og kalkulere på selvstendig vis. En dag fant denne roboten ut at den ikke trang din kompetanse lenger, den mente at nå kunne den bestemme selv. Den begynte å mene at du som konstruktør ikke eksisterte, det var kun slike roboter som den selv som eksisterte. Da ble du klar over at den roboten du bygde var blitt  upålitelig, den medførte da samtidig en stor fare for sine omgivelser. Den mistet begrepet om hva som er sann virkelighet og hva som er virtuelt eller ikke eksisterende. Den fulgte en kunstig og oppdiktet intelligens som ikke sanset sann virkelighet, noe som kunne påføre de virkelige menneskene og deres omgivelser ufattelig stor skade.

Hva ville du ha ment om dette, at den roboten du bygde ikke klarte å skille mellom virkeligheten og løgnen; samt at den mente at den ble bygd på utviklingsmessig teknisk vis? Der teknologien kun er dens virkelighet, noe som kun er delvis sant. Men vi vet jo at det finnes ufattelig mye mer som ikke er direkte teknologi.

3 liker  
Kommentar #436

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hyggelig at du nevner dette...

Publisert rundt 4 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Det virker som det ikke betyr noe om noen "faller fra", altså slutter å tro på Jesus som Veien, Sannheten og Livet. Betyr det mest at våre kjære får god utdannelse, god jobb og god inntekt? 

Jeg ser jo at mange tror man blir frelst tilslutt uansett, så da betyr forkynnelse lite. Gudstjenester og møter blir bare for hyggens skyld, for den som liker den slags? Det er ikke slik jeg opplever troen på Jesus.

Du glemmer å nevne at Jesus også er oppstandelsen og livet (uforgjengeligheten), man får masser av tid til troen da.

Dersom forkynnelsen innebærer at man stryker ut de gjerningene som er forutsagt om å smi våpnene om til hakker og vingårdskniver, har menighetene heller ikke forstått meningen med Guds rike komme i form av en fredsfyrste?

1 liker  
Kommentar #437

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ja, kjærlighetsbudet dekker over synden

Publisert rundt 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
En ting er sikkert: Ingenting er sikkert. Så hvorfor ikke avlyse evig pine og gå for at Gud er god? Det finnes åpenbart en slik tolkning, hvorfor ikke velge den?

Symbolsk er det fristende å gjøre det fordi når Gud har fått stagget sinnet sitt (vreden) og sin brennende sjalusi,(Esek 38,19) finner han frem kjærlighetsbudet som legger lokk over synden. 1 Pet 4,8 og da kan man synge Gud er Gud....

Kommentar #438

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hvis

Publisert rundt 4 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Hvis du hadde laget en robot som lignet på deg selv, som du programmerte til å kunne vurdere og kalkulere på selvstendig vis.

Hvis denne roboten utgjorde en fare for liv og helse, ville jeg sørge for å få den destruert. (Legg merke til at jeg ikke ser noen grunn til at den skal pines/havne i Helvete til evig tid.)

Jeg kan heller ikke forstå at denne roboten skulle være konstruert/produsert med bevissthet og evnen til føle smerte eller behov for makt.

Heller ikke ser jeg noen grunn til å gjemme meg for denne roboten slik at den ikke skulle vite hvem som var dens konstruktør/produsent.

Apropos det, kan jeg opplyse om at mine barn ikke er det minste i tvil om hvem som er deres far. Hvorfor skulle de være det?

Kommentar #439

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Derfor har de ingen unnskyldning.

Publisert rundt 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Hvis denne roboten utgjorde en fare for liv og helse, ville jeg sørge for å få den destruert. (Legg merke til at jeg ikke ser noen grunn til at den skal pines/havne i Helvete til evig tid.)

Jeg kan heller ikke forstå at denne roboten skulle være konstruert/produsert med bevissthet og evnen til føle smerte eller behov for makt.

Heller ikke ser jeg noen grunn til å gjemme meg for denne roboten slik at den ikke skulle vite hvem som var dens konstruktør/produsent.

Apropos det, kan jeg opplyse om at mine barn ikke er det minste i tvil om hvem som er deres far. Hvorfor skulle de være det?

Nå var jo meningen at den roboten som ble konstruert og bygd, var gjort av mennesker og ikke Allhærs Gud Selv.

Slik jeg hittil har fått se det, tillater Herren Allhærs Gud det ondes eksistens og virkekraft til en fast bestemt tid, som aldri igjen vil tillates etter tidens opphør i alle evigheters evigheter. I denne sammenhengen blir denne verdens eksistens  i tid forsvinnende lite.

Hva med evighetsperspektivet? Herren Allhærs Gud befinner Seg i den uendelige utallfestlige Evigheten. Han vil ikke tillate den ondes innflytelse på mennesker og verden for evig og alltid (denne verden skal en dag forgå og Herren Allhærs Gud vil skape en ny himmel og en ny jord), derfor oppfatter jeg det slik at fortapelsen i ildsjøen vil fungere som kraftig advarsel i alle evigheters evigheter. For det onde (en erkeengel av høy rang som lokket og dro flere engler med seg) ble til i Herren Allhærs Guds nærhet før tiden og verden ble skapt, når dette virkelig kunne skje en gang; da kan det også skje flere ganger. 

Jo da, Herren Allhærs Gud har gitt Seg tilkjenne for de to første menneskene og menneskene i ettertid. Jødefolket og Guds profeter er dem Han først og fremst har gjort Seg tilkjenne deretter for hedningfolket opp igjennom årtusener, slik Han handlet med dem og fortsatt gjør det, er til lærdom for alle oss andre.

Gud ble også et menneske, Menneskesønnen Messias vitner fortsatt om Hvem Faderen er også igjennom Skriftene og ved Guds Menighet som er Jesu Kristi Legeme her på jorden. Også igjennom Israel og jødefolket, der hendelsene ved  historiens gang kan gjenkjennes på profetiene.

 18 Guds vredesdom åpenbarer seg fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. 19 For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem; Gud selv har åpenbart det.
 20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning.

 21 De kjente Gud, men likevel gav de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter.
 22 De sier de er kloke, men de endte i dårskap,
 23 og istedenfor å gi den uforgjengelige Gud ære dyrket de bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og krypdyr.
Rom 1,18-23

Egentlig var det Herren Allhærs Gud Selv som tok den straffen på Seg Selv ved Guds Fullkomne og Lytefrie Offerlam, Kristus Jesus; den straffen som vi selv skulle hatt. For ingen av oss har noen unnskyldning for å ane og kunne forstå Den Treenige Guds eksistens. Jødene og Israel samt alle gjenfødte kristne er også Guds demonstrasjonsfolk, slik Han handler først og fremst med jødene og Israel, er til lærdom for oss. Kristus Jesus har samtidig all makt i himmel og på jord, de troendes øyne ser det. 

Når Herren Allhærs Gud skjuler Seg, er det for dem som ikke vil se. Det er så mye som Herren Allhærs Gud allerede har gjort tilkjenne, at ingen har noen unnskyldning for å benekte det. Den ene røveren som ble korsfestet sammen med Jesus fikk sitt håp til Ham og snakket sant om Jesus, mens den andre holdt fast ved sin fornektelse og forble forherdet som medførte mangel på sunn gudsfrykt.

38 For det var satt en innskrift over ham: "Dette er jødenes konge." 39  En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: "Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!" 40 Men den andre bebreidet ham og sa: "Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? 41 For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt." 42 Og han sa: "Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!" 43 Jesus svarte: "Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i Paradis." Luk 23,38-43

4 liker  
Kommentar #440

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

For ingen av oss har noen unnskyldning for - ikke - ......

Publisert rundt 4 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
For ingen av oss har noen unnskyldning for å ane og kunne forstå Den Treenige Guds eksistens.

For ingen av oss har noen unnskyldning for - ikke - å ane og kunne forstå Den Treenige Guds eksistens (skulle det egentlig stått, det avgjørende ordet - ikke - kom ikke med i farten, tankene kommer fortere enn hånden kan følge opp noen ganger. 10 min. redigeringstid kan enkelte ganger bli i korteste laget).  Herren Allhærs Gud har gitt Seg tilkjenne og åpenbart Seg nok, til at vi ikke har noen unnskyldning for å benekte Hans eksistens. 

2 liker  
Kommentar #441

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Takk for det du skriver  og takk for dine Bibelsitat. Hvor holder Jesus Er min Frelser til i Norge? eller er det bare din din private reklame for Guds Ord...

1 liker  
Kommentar #442

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Konservativ fundamentalisme, biblisisme, verbalinsperasjon og lignende fører åpenbart til trangsyn, og vranglære.

Det hadde vært bra om du kom med eksemplerpå det du skriver, og ikke bare deklarerer med at slik er det. Og det hadde også vært bra og vise med hvor du har din overbevisning fra, er det din personlige tro, doktrine eller hva. Hvor kommer den fra?

Jeg er ikke av den oppfatning at jeg er trangsynt, eller at det jeg tror er vranglære, tvert imot. 

Det jeg oppfatter med deg er at så fort noen ikke er enig med deg, så setter du dem i en bås, det er ikke greit.

Min oppfordring til deg var oppriktig. Bønn er eneste riktige kommunikasjonsvei med Gud, det er min oppfatning og overbevisning. Om det er konservativ fundatalisme, så få det være slik. Jeg utelater ingenting fra Bibelen, fordi det er Guds ord til Hans folk. Ja jeg erkjenner at ordet kan være feilbarelig, men på samme tid, må vi komme til Gud og be Ham vise det til oss, og ikke mennesker.

Ordet blir feilbarlig i de menneskene som setter seg selv til å tolke det, og som ikke lever det ut.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #443

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Et spørsmål om tro

Publisert rundt 4 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Når Herren Allhærs Gud skjuler Seg, er det for dem som ikke vil se. Det er så mye som Herren Allhærs Gud allerede har gjort tilkjenne, at ingen har noen unnskyldning for å benekte det.

Du kommer med noen høyst subjektive og urimelige påstander.  Det er her et spørsmål om tro.  Å være ikke-troende innebærer selvsagt ikke å benekte noe innlysende, slik du later til å mene.

3 liker  
Kommentar #444

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

En Gud som skjuler seg

Publisert rundt 4 år siden

Er nok et stort teologisk tema. Abraham, alle troendes far erfarte den Gud som skjuler seg i store deler av sitt liv. Det samme gjorde vel Moses. Dette var svært utfordrende, og er det nok også for de troende (seende) også i våre dager. Den Gud som skjuler seg, et stort mysterium. 

Kommentar #445

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Hva i Bibelen er troverdig? Hvem avgjør det?

Publisert rundt 4 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

Se bare på denne debatten,en uendelig mengde med uenighet om hvordan bibelen skal tolkes.

For den som begynner å tvile,gjør dette det bare ufattelig mye vanskeligere.

Jeg tror nok dessverre at det er en av årsakene til at noen slutter å tro. En Bibel med blanco over halve avsnitt blir lite troverdig.

Kanskje kan man også lure på om det med nåde stemmer? Hvis Jesus er feilsitert, og apostlene skrev uten DHÅ sin veiledning, da er det ikke godt å vite hva som er Sannhet.

6 liker  
Kommentar #446

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Men -

Publisert rundt 4 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror nok dessverre at det er en av årsakene til at noen slutter å tro. En Bibel med blanco over halve avsnitt blir lite troverdig.

Tror du selv bokstavelig på alt som står i alle Bibelens 66 bøker?

2 liker  
Kommentar #447

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Er nok et stort teologisk tema. Abraham, alle troendes far erfarte den Gud som skjuler seg i store deler av sitt liv. Det samme gjorde vel Moses. Dette var svært utfordrende, og er det nok også for de troende (seende) også i våre dager. Den Gud som skjuler seg, et stort mysterium. 

Ja, det er Han, men noe av mysteriene bak den skjulte Gud er løst/åpenbart, og mer vil komme. Det er jo ikke slik at den skjulte Gud er "død", Han lever, men åpenbarer seg ifølge tro - det må tro til. Da er paradokset for noen, at for å tro må man først se Gud, men fra Gud sin side må den som søker tegn først tro for å se Gud, altså - troen kommer først.

Om de som søker tegn før tro sier Gud - de er en ond og utro slekt! En skikkelig fornærmelse for det naturlige mennesket, men la oss analysere det fra Guds synsvinkel. Han har sagt, i følge bibelen, at alle vi mennesker er onde, og bare Gud er god. Hvilket vil si at Guds fullkommenhet og hellighet er det gode, og alt "under" det er det onde. Det mest onde er det djevelen som står for, og så blir det "mindre og mindre" ondt - inntil vi også blir fullkomne som vår Fader i himmelen er fullkommen, først da er vi gode - og der er vi vel ikke ennå, skulle jeg tro? 

Så det å søke tegn for å tro er en del av det naturlige menneskets krav på Gud, men fra Guds sin side er dette ondt. Når vi setter slike krav så holder Gud seg skjult- basta! Det er i seg selv ikke et mysterium, for bibelen gir en god forklaring på akkurat det. Men så har vi de troende som søker Gud, som ikke trenger tegn for å tro at Gud er til og har en absolutt visshet i sin tro. Da erfarer jeg at for å se Gud må man likevel arbeide med sin tro, den må økes, bearbeides, oppøves - om så bare for å nå et nivå som et sennepsfrø. Troen på Gud ikke på billigsalg for si det slik, om vi skal få Gud i tale.

Min erfaring er at lidelse som går til grensen av det uutholdelige kan bli til et slikt fokus at man får Gud i tale. Det er én ting som motiverer til sterk tro, et annet motiverende element er det åndelige løftet, med ekstrem sterk vilje i troen - 100% vilje og 100% tro! (Hadde en debatt med Anne Jensen om akkurat dette - tar ikke den om igjen - enten forstår man det eller man forstår det ikke!)

Tro og vilje henger sammen, også for det naturlige mennesket i sitt naturlige liv. Sterk tro og sterk vilje flytter fjell. Profetene brukte det åndelige løftet i sin vilje og sin tro for å få Gud i tale. Hvorfor det er slik kan det skrives bøker om, men denne kommentaren får holde som en anekdote om temaet.

2 liker  
Kommentar #448

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Tror du selv bokstavelig på alt som står i alle Bibelens 66 bøker?

Nei, bokstavelig vil vel si er direkte diktat. Og det tror jeg ikke. Skapelsesberetningen leser jeg som ganske kort fortalt, at alt er skapt av Gud. Så leser jeg om Guds vei og vilje med israelsfolket, og deres historie. 

Så har vi profetier og diktning mm. Men Gud var med v DHÅ gjennom alt tror jeg. Jeg tilstår gjerne at jeg ikke forstår alt. Har ikke intensjoner om det heller. Noe legger jeg fra meg hos Gud. Men jeg tror vi kan lære av Skriften. Det står jo at den er innåndet av Gud.

Når det gjelder NT så tror jeg Jesus er rett sitert innholdsmessig. De fire evangelistene poengterer litt forskjellig, men sannheten blir den samme. Jeg tror at Jesus er Ordet som ble kjød, og at han talte Ordet slik Gud ville.

Jeg tror at apostlene fikk DHÅ, til å lære seg og veilede seg slik de var blitt lovet. Derfor stoler jeg på deres undervisning, at innholdet er rett. De gikk jo sammen med Jesus. De var øyenvitner.

 Når jeg leser og ber, eller hører forkynnelse, åpenbares Jesus for meg. Og det er DHÅ's gjerning. Da er Jesus tilstede midt i blandt oss. Og i meg. Tror jeg😊 

5 liker  
Kommentar #449

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Att med "bokstaven" döda hoppet hos många människor.

Publisert rundt 4 år siden

När jag läser bland alla de kommentarer i denna tråden som förkunnar en grotesk gudsbild, då tänker jag på alla de människor i världen som lider, både fysiskt, psykiskt och andligt, pga. mörkret och ondskan i världen, jag tänker att många av dem har en andlig hunger och längtan efter att se, tro och förstå att det finns en mening, trots att allt ser meningslöst ut. En mening med stort M, en mening som skall utmynna i att hela Guds skapelse skall säja detsamma som Gud sade i begynnelsen;

”….. och se, det var mycket gott.” Det är därför som allt skapat en dag skall lova, ära och prisa, Gud och Lammet, Fadern och Sonen, Upp. 5:13.

Många av dessa själar kanske läser denna tråd och ser vad alla ni skriver som här förkunnar evig förtappelse, evig död, evigt helvete, osv.

Hjälper ni dem eller stjälper ni dem? Ni stjälper dem genom förkunnelsen att mörkret och ondskan skall bestå i all evighet. Med "bokstaven" dödar ni deras hopp om en framtid bortanför och ovanför detta jordiska.

Världens barn är ofta mer klarsynta än Guds barn. Världens barn förstår det som är uppenbart, nämligen att Gud som är kärlek till sitt väsen, inte i sitt väsen kan inrymma en vrede som resulterar i evig död eller ett totalt meningslöst evigt lidande, ett lidande som får Hitlers missgärning att framstå som en befrielse.

Ve eder, alla ni bokstavstroende, ”….ty ni har tagit bort nyckeln till kunskapen! Själva haven I icke kommit ditin, och för dem som ville komma dit haven I lagt hinder”. Jmf. Luk. 11:52. … ty med, ”bokstaven” dödar (2Kor. 3:6) ni många människors hopp och längtan efter det som är verkligt och som skall bestå; 

”…tron, hoppet, kärleken,” 1Kor. 13:13.

Ve eder, ty ni förstår varken skrifterna ej heller Guds kraft. Jesu ord till de sina var; ”Given i dem att äta.” Så går många andligt hungrande människor besvikna och likgiltiga bort, ut i världens tomhet och mörker. Ve eder, ty ni har givit dem; ”stenar i stället för bröd” och ”ormar i stället för fisk”.

Så skall alla ni evigt-helvetes förkunnare en dag få göra samma bekännelse som Job, ty ni har förkunnat ett stympat evangelium, ett antievangelium!

”Vem var då jag, som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag ordade ju om vad jag icke begrep, om det som var mig för underbart och det jag ej kunde förstå.” 42:3.

3 liker  
Kommentar #450

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

 For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem....

Publisert rundt 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du kommer med noen høyst subjektive og urimelige påstander.  Det er her et spørsmål om tro.  Å være ikke-troende innebærer selvsagt ikke å benekte noe innlysende, slik du later til å mene.

Ikke bare når det gjelder de troende i henhold til Guds Levende og virkekraftige Ord, Kristus Jesus sier jo Selv videreformidlet ved Den Hellige Ånd til Guds apostel Paulus som mottok dette og  videreformidlet dette til oss:

 For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem; Gud selv har åpenbart det. Rom 1,19

Svar meg nå på én ting: Fikk dere Ånden på grunn av lovgjerninger, eller var det ved å høre og tro? Gal 3,2

 Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Rom 10,17

Det som skiller de troende og de vantro slik sett, er at troende ikke fornekter det budskapet vi får høre og deretter får se ved tro; mens de vantro fornekter det som Herren Allhærs Gud har åpenbart også hørbart i hele denne verdens eksistens. Fornektelse medfører forherdelse mot alt som har med Kristus Jesus og Guds Rike å gjøre, samtidig som selve mennesket og alt det som er i verden erstatter alt det som har med Den Treenige Gud og Guds Rike å gjøre.

Herren Allhærs Gud kan totalt blinde de vantros øyne slik at de ikke får se noe som virkelig er der, hele den tiden en er i dette livet. Han kan også åpne blinde øyne.

Kristus Jesus kjenner oss bedre enn det vi egentlig gjør selv, vi har våre merkbare begrensninger:

12 Ja, din tjener tar imot
 den rettledning budene gir;
 å holde dem gir stor lønn.

 13  Men hvem kan merke sine feiltrinn?
 Tilgi meg hver synd jeg ikke vet om. 

14  Ja, vern din tjener mot skammelige synder,
 så de ikke får makt over meg.
 Da kan jeg være hel i min ferd,
 frikjent for store overtredelser.
Sal 19,12-14

Den dagen en virkelig innser egne begrensninger og hjelpeløshet er egentlig Herren Allhærs Guds verk, det gir en mulighet til nytt håp og omvendelse for alle som trenger det. For troende viser dette oss at vi er helt avhengige av Kristus Jesus i ett og alt. Alt av Guds ufattelige store barmhjertighet og nåde.

Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. Joh 3,6
 Det er Ånden som gjør levende; her kan mennesket intet utrette. De ord jeg har talt til dere, er ånd og liv. Joh 6,63

Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret på hjertet, ikke etter lovens bokstav, men ved Ånden. Han får sin ros av Gud, ikke av mennesker. Rom 2,29

5 De som lever etter sin syndige natur, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever etter Ånden, er opptatt av det som hører Ånden til. 6 For det mennesker av naturen trakter etter, fører til død, men det Ånden vil, leder til liv og fred. Rom 8,5-6

26 På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. 27 Og Gud som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for det Ånden ber om for de hellige, er etter Guds vilje. Rom 8,26-27

Skriftene er spesielt kjære og nødvendige for alle gjenfødte troende.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere