Lederartikkel Vårt Land

På flukt, uten framtid

Norge må ta sin andel av flyktningene. Både voksne og barn.

Publisert: 28. okt 2017

Rundt 65 millioner mennesker er på flukt rundt om i verden. Enten i eget land eller bort fra eget land. Det viser ulike FN-rapporter. Dette er en dobling på 20 år. De største flyktningstrømmene i fjor kom fra ­Syria, Sør-Sudan, Burundi, Irak, Eritrea og Afghanistan.

Fredag startet Vårt Land en miniserie om mennesker på flukt. Vi presenterer saker om mennesker på flukt i ulike deler av verden, og vil lage reportasjer om situasjonen for flyktinger i vårt eget land. Vi vil forsøke å vise fram både hvor komplisert og mange-
fasettert flyktningkrisen er, og hvor tøff den kan være for dem som opplever den.

Det er særlig krig, vold og forfølgelse som sender mennesker på flukt. Et enormt høyt antall mennesker trenger beskyttelse, fastslår UNHCR. Vi ser også at klimatiske forhold gjør at stadig flere får problemer i områdene de bor, og må flykte. Tørke, flom og ­orkaner er noen av problemene.

Halvparten av flyktingene i verden er barn. Over 30 millioner barn og ungdom vokser dermed opp uten fast bosted. En god del av dem er også uten omsorgspersoner og skolegang.

For et år siden sa generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen at vi «ikke kan akseptere at så store befolkningsgrupper på flukt blir den nye normalen». Både i Norge og internasjonalt har mange ledere sagt det samme i flere år. Likevel stiger antallet mennesker på flukt dramatisk fra år til år.

Det er liten vilje i rike land til å ta klimakrisen på alvor. Kriger og konflikter er ofte kompliserte. Militær inngripen fra stormakter har i mange tilfeller ført til nye konflikter og forverring av situasjonen. Syria er et eksempel på det. Bistand til fattige land blir i mange­ tilfeller gitt på rike lands premisser. Blant ­annet skjeler giverland til egen handel og arbeidsplasser.

Den økte flyktningkrisen verden over har ført til at rike land i økende grad stenger sine grenser. Ifølge regjeringen Norge tar imot færre flyktninger enn på mange år. I 2016 kom det 3.460 asylsøkere til Norge. I tiden som kommer er det viktig at Norge forsøker å løfte de krisene som gjør at folk må legge på flukt, høyere på den internasjonale dagsorden. Men det er også noen som ikke kan vende tilbake. Norge må ta sin andel av disse. Både voksne og barn.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
I 2016 kom det 3.460 asylsøkere til Norge

Og 15332 personer fikk  innvilget opphold gjennom familiegjenforening.

9 liker  
Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Og 15332 personer fikk  innvilget opphold gjennom familiegjenforening.

Vil du utdype relevansen i denne setningen? 

2 liker  
Kommentar #3

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Ca. hver 1/5 av tallet utgjør personer med flyktningbakgrunn utfra det jeg forstår.

6 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Ca. hver 1/5 av tallet utgjør personer med flyktningbakgrunn utfra det jeg forstår.

Jeg tror du har forstått dette feil, i tillegg til at du har forstått trådstarten feil. 

Per Sandberg antydet i 2015 da dagens krise startet at det kunne bli snakk om ca 50 000 på gjenforening ut fra de mennesker som da var ventet å komme, dvs med de inntil 10 000 som endte på 8000 i debattene. Derfor er dine drøyt 15 000 med i regjeringens planer allerede og utgjør ikke noe tilleggsproblem i seg selv. Akkurat nå handler det vel om å klare å fylle kvotene på 8 000 som ble lovet i 2015 fra Stortingets side. Om vi ikke har nok asylanter her til å klare det, finnes det nok av asylanter i andre land som kan hentes, eller vi kan la være å sende ut barn til Afghanistan. 

Så er dette antagelig ikke ment som en tråd om dette emnet enda en gang, men at Norge som en del av verden bør være med å dele på et langt større flyktningproblem som har et helt annet opphav enn dagens asylanter. Trådstarten er en helhetsvurdering av hele verdens flyktningsituasjon og de utfordringer som ligger i at områder kan bli ubrukelige av klimaendringer, jordforandringer, krig eller for dårlige levekår. Oppfordringen ligger til Norge og oss alle om å stille oss positive til å være med å løse problemene i verden. 

Noen tror ikke på klimaendringer. Ok, da må man anvise en farbar vei som gjør at menneskene som er ofre for endringene kan fortsette å leve der de bor. De som ikke tror på realitetene bak det som skjer i verden på andre områder enn klima må anvise en vei som verden kan leve med uten å ta en Pilatus. Pilatus er død og begravet. Hans politikk er død og begravet med ham. Fremtiden stiller oss overfor andre utfordringer enn det vi er vant til å pusle med i vår glassverden. Vi kan besvære oss over hat og motsetninger i verden. 

La oss heller ta for oss splinten i vårt eget øye før vi anklager andre for å ha skaffet seg dårlige levekår eller ikke gjøre tilstrekkelig med dem. La oss selv søke etter levedyktige løsninger hvor vi er en del av løsningen uten å forsterke problemstillingene for andre. 

1 liker  
Kommentar #5

Fred Winther Holt

25 innlegg  75 kommentarer

Krisen i regionen De store sjøer i Afrika

Publisert rundt 3 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
I tiden som kommer er det viktig at Norge forsøker å løfte de krisene som gjør at folk må legge på flukt, høyere på den internasjonale dagsorden.

I debatten om flyktningkrisen bør større fokus rettes mot det som gjør at folk ser seg nødt til å flykte. Jeg tenker primært på flyktninger som personer som fyller kriteriene i flyktningkonvensjonen. Folk som migrerer på grunn av klimaendringer faller utenfor konvensjonen, men de trenger også hjelp, i den grad det er mulig. Folkevandringer har skjedd til alle tider. 

Fem rwandiske partier i eksil har nylig bedt det internasjonale samfunn om hjelp til å få gjort slutt på Paul Kagames straffefrihet, i den hensikt å skape varig fred og trygghet i Rwanda og i regionen De store sjøer. Her burde Norge engasjere seg. Se nærmere om dette i min artikkel "Norges forunderlige forhold til Rwanda" her på verdidebatt.

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere