Knut Alfsvåg

44

Hjertets frie gjensvar?

Det er ikke mulig for mennesker bare å si «ja» til frelsen. Vi trenger å bli dratt.

Publisert: 26. okt 2017

Magnus Malm kritiserer Luther og den lutherske tradisjon for å redusere mennesket til dets problem (Vårt Land, 18. oktober). Det er mye i denne framstillingen som er upresist og misvisende, men det kan få ligge nå. I stedet vil jeg fokusere på den avsluttende begrunnelse Malm gir for sin kritikk.

Slik han ser det, er friheten til å kunne si ja og nei en forutsetning for opplæring i disippelskap. Han konkluderer derfor med at «ingen kan bli Jesu lærling uten at det bunner i hjertets frie gjensvar på hans kall».

Dermed er det ikke primært Luther, men Jesus og Det nye testamente som blir skyteskiven for Malms kritikk.

Umulig. Det er ingen tekster i NT som antyder at dette forholder seg slik Malm her sier. Tvert imot sier Jesus uttrykkelig at det å si ja til hans kall, er umulig for mennesker. Her er en avhengig av at alt, også det å skape disipler, er mulig for Gud (Matt 19,26). Derfor er det, sier Jesus, ikke mulig å komme til ham «uten at Far … drar ham» (Joh 6,44).

Den opplagte konklusjon er derfor den Johannesevangeliet trekker allerede i sitt første kapittel, nemlig at Guds barn «er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud» (Joh 1,12-13).

Paulus følger dette opp med sin utfoldelse av menneskets utilstrekkelighet overfor Gud i Rom 1,18-3,20 – kanskje også et eksempel på at mennesket reduseres til sitt problem? Han er også svært eksplisitt i den konklusjon han drar på dette punkt: «Det kommer ikke an på den som vil eller anstrenger seg, men på Gud som viser godhet» (Rom 9,16).

Realiteten. Nå sier ikke Jesus og apostlene dette for å trykke mennesket ned i dets syndighet, men for å peke på realiteten i alternativet, som er å bli gjenfødt i kraft av Guds skaperord. Det er stor likhet mellom det Gud gjør når han lar verden bli til og når han kaller fram troen i et menneskes hjerte, en parallell NT uttrykkelig gjør oppmerksom på (Rom 4,17).

Det åpner perspektivet for et liv som Guds medarbeider. Ett sted går NT til og med så langt som å beskrive dette som å «få del i guddommelig natur» (2 Pet 1,4), og stort sterkere kan vel en visjon for menneskelivet knapt uttrykkes.

Radikal nyskapelse. Malm har selvsagt rett i at om en stopper ved menneskets utilstrekkelighet overfor Gud og ikke har noe å si om den mulighet for radikal ­nyskapelse dette åpner for, blir det helt feil. Jeg tror heller ikke det er vanskelig å peke på perioder i kirkens historie hvor det har vært en slagside i den retning.

Men er det et budskap om «hjertets frie gjensvar» som skal løse det problemet, er det nok mange av oss som blir stående­ igjen på utsiden. Trøsten får være at der står vi ikke bare sammen med Luther og mange andre av kirkens store lærere. ­Jesus og apostlene står der sammen med oss, de også.


4 liker  
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Magnus Malm har selvsagt rett.

Publisert rundt 4 år siden
Knut Alfsvåg. Gå til den siterte teksten.
Han konkluderer derfor med at «ingen kan bli Jesu lærling uten at det bunner i hjertets frie gjensvar på hans kall».

At man skulle komme til Gud uten hjertets frie gjensvar må vel kalles tvang?  Kan du bli gift uten hjertets fre gjensvar når noen frir?

På pinsedag spør folk, «hva skal vi gjøre brødre?» da de hørte evangeliet.  Det var hjertets frie gjensvar.

«Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: Hva skal vi gjøre, brødre? Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.»
‭‭Apostlenes gjerninger‬ ‭2:37-38

Vi blir født av Gud, og Gud drar oss, med vi gir selv et fritt gjensvar, omvender oss og åpner vårt hjerte. 


1 liker  
Kommentar #2

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Knut Alfsvåg. Gå til den siterte teksten.
Men er det et budskap om «hjertets frie gjensvar» som skal løse det problemet, er det nok mange av oss som blir stående­ igjen på utsiden. Trøsten får være at der står vi ikke bare sammen med Luther og mange andre av kirkens store lærere. ­Jesus og apostlene står der sammen med oss, de også.

TACK, för ett mycket bra och tydligt Bibliskt inlägg. Denna sanning har gått förlorad pga. den falska läran om människans så kallade fria vilja. TACK!

Kommentar #3

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
At man skulle komme til Gud uten hjertets frie gjensvar må vel kalles tvang?  Kan du bli gift uten hjertets fre gjensvar når noen frir?

Att bli gift är ett jordiskt spörsmål mellan två likställda parter. Vi kan inte göra en sådan jämförelse, människan kontra hennes Skapare, vi kan inte jämföra det jordiska med det himmelska, det är att minimera Gud som Skapare och att upphöja det skapade, oss själva.

Att säja att vi har en fri vilja, så att vi kan säja ja eller nej till Gud, det är att sätta oss själva på vårt hjärtas tron och Gud får stå bredvid och acceptera vad ”leret” i hans hand säger.

”Har icke krukmakaren den makten över leret, att han av samma lerklump kan göra ett kärl till hedersamt bruk, ett annat till mindre hedersamt?” Rom 9:21

Vilket hjärtas fria gensvar hade Johannes Döparen till Gud? Han var utvald redan i moderlivet! Vilket hjärtas fria gensvar hade Saul när han på Damaskusvägen föll ned till jorden och hörde Jesus säga; ”Saul, Saul, varför förföljer du mig?” Apg. 9:4. 

Fick Saul någon betänketid? Gud friade inte till Saul,  Gud utvalde honom, utan att be om lov.

Låt oss överge denna människolära som upphöjer människan till en nivå som hon inte har och låt oss i stället ge Gud äran, ty; ”I honom hava vi ock undfått vår arvslott, vi som förut voro bestämda därtill genom dens beslut, som verkar allting efter sin egen viljas råd.” Ef. 1:11

Låt Gud vara Gud och låt oss bekänna med David; ”Ty han vet, vad för ett verk vi äro, han tänker därpå att vi äro stoft.” Ps. 103:14

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere