Spaltist Espen Ottosen

Informasjonsleder Norsk Luthersk Misjonssamband

Konservativ = slem

Kanskje kan det ikke kalles en hersketeknikk, men jammen er det ubehagelig: Svært ofte handler kritikken mot konservative om at de er slemme.

Publisert: 25. okt 2017  /  2029 visninger.

Ganske mye av Vårt Land 21. oktober handlet om hersketeknikker. Både i intervjuet med Sollund, som har skrevet en bok om ­temaet, og i kommentaren til Berit Aalborg, sies det at hersketeknikker også brukes i kristne miljøer. Og hvem rammer anklagen? Jo, stort sett konservative kristne.

Kanskje er det ikke ment helt slik. Det skal sies at Aalborg viser til kristne fra «helt ulike forståelseshorisonter». Like fullt treffer mye av kritikken de som ­mener at «man ikke kan være tro mot Bibelen hvis man er liberal». Men er det alltid en hersketeknikk å hevde at noen teologiske standpunkter ikke vitner om bibeltroskap?

Ubehagelig anklage

Jeg tviler ikke på at også konservative kristne kan benytte hersketeknikker. Å få servert en anklage om ikke å være bibeltro kan være ­ubehagelig. Jeg vet litt om det. Selv om mange mener at jeg er altfor konservativ, er det også noen som mener at jeg i enkelte spørsmål ikke «bøyer meg for Guds ord».

Det er uheldig hvis kristne setter et likhetstegn mellom lydighet mot Bibelen og lydighet mot en konkret forståelse av ­Bibelens budskap. Vi bør alle erkjenne at egen bibeltolkning kan ha svakheter, slagsider og mangler. Men er det aldri greit, uansett hvordan det sies og begrunnes, å hevde at et spesifikt standpunkt vitner om manglende bibeltroskap?

Ikke likeverdige tolkninger

Selv ­mener jeg for eksempel at et ja til homofilt samliv, og en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse, er et nei til et entydig bibelmateriale. Jeg kan ikke se at vi står overfor en mulig tolkning av Bibelens tekster. Uenigheten stikker dypere, og berører også holdningen vår til Bibelen.

Hva skjer hvis en slik overbevisning stemples som hersketeknikk? Min vurdering er at vi da står overfor en slags omvendt – og noe subtil – hersketeknikk. Budskapet blir omtrent dette: «Du opptrer krenkende hvis du ikke medgir at jeg lytter like mye til Bibelen som du gjør».

Jeg har vanskelig for å akseptere et slikt budskap. Det er urimelig å kreve at konservative kristne må betrakte andre synspunkter som nøyaktig like legitime – uansett hva slags argumentasjon motparten fremfører.

Moralsk fordømmelse

De siste ukene har det vært diskutert hvorfor få kristne er synlige på den offentlige arenaen. Jeg tror en viktig grunn til at konservative kristne velger taushet er den massive ­moralske fordømmelsen som ofte ligger bak kritikken. Kanskje snakker vi ikke om en spesifikk hersketeknikk, men det er like fullt svært ubehagelig å bli betraktet som slemme.

Flere debatter kan illustrere poenget. Den som forsvarer foreldres rett til å omskjære guttebarn får høre at man støtter et overgrep mot forsvarsløse babyer. ­Pastorsønnen Anders Torp mener at å lære barn at det finnes en fortapelse kan bety å «begå handlinger fagpersoner kategoriserer som omsorgssvikt» (VG, 20. mars).

I reportasjen om abort i Guatemala som stod i Vårt Land samme dag som avisen gjennomgikk hersketeknikker (21. oktober), leser vi om undergrunnsaktivister som hjelper fortvilte kvinner ved å ­tilby abort. Hva da med de som sier nei til abort? I en slik reportasje fremstår de lett ubarmhjertige overfor ufrivillige gravide.

Flis og bjelke

Å delta i offentlig debatt kan iblant være mer belastende enn godt er. Derfor bør vi snakke om hersketeknikker, om mangel på saklighet og om viktigheten av å unngå personangrep.

Men også når vi debatterer, er det lettere å se flisen i vår brors øye enn bjelken i vårt eget. Vårt eget utgangspunkt vil ofte avgjøre hva vi opplever som et overtramp. Selv står jeg sikkert i fare for å bagatellisere hvor ubehagelig såkalte «homoliberale» kan oppleve anklagen om at de ikke tar Bibelen på alvor. Selv synses jeg de tar for lett på hvor brutalt det er å få beskjed om at jeg ikke unner homofile kjærlighet.

19 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg må si at jeg ikke reagerer lengre - hvis folk er sinte på de kristen-konservative. Vi ER jo forskjellige og vi reagerer forskjellig på det som sies og skrives,

Det vi alle er enige om vi mennesker - hvor like vi kan være både i identitet og tro og kultur -  vil vi ha forskjellig forståelse av tingene. Dette er HELT naturlig.

Jeg er glad for at du svarer på kritikk mot de kristen-konservative og mange av oss trenger vel kritikk, men jeg har vært så mange år i debatten og fått mye kritikk og blitt kalt idiot og andre ting - at det må ha prellet av med tiden at jeg ikke tar det særlig tungt lengre. Jeg sier som i visa: En får vera som en er når'n itte vart som en sku. JEG er MEG - men andre må jo selvfølgelig få mene det de mener, selvom det går helt på tvers av min livs-innstilling.

Kristne snakker om vekkelse og frelse og jeg skal ikke skryte på meg noe jeg. Men det har iallefall forandret meg totalt og gitt meg en sterk karakter. Jeg opplevet dette i midten av tyve -årene -

Etter en hård og lang åndelig kamp og redsel måtte jeg ned på kne i fortvilelse og be Jesus Kristus hjelpe meg. Dagen etterpå bare måtte jeg ha Jesus og Bibelens ord helt nært til meg og det måtte komme inn i mitt hjerte. Jeg ble totalt forandret. Jeg var liten og tynn og ikke særlig god på skolen. Jeg var sky og kunne ikke uttrykke meg særlig godt - dette forsvant umiddelbart. Jeg giftet meg med mannen min som var et bønnesvar og han heter Born. Altså ble jeg født - på ny. Som det står i Bibelen - Uten at du blir født på ny - skal du ikke se Guds rike.

Ja, jeg ble gjenfødt - jeg har ikke vært meg selv siden. Jeg fikk en selvbevissthet og trygghet i Herren Jesus Kristus som aldri har veket fra meg. Jeg har nå holdt på i mange år med å skrive og vitne om min tro og jeg skriver både om tro og politikk og om verden forøvrig og så vitner jeg om min Frelse. Jeg kan bare si Halleluja. For det er stort å gå igjennom slikt når man kommer ut på den andre siden som et annet menneske. 

Det jeg har forstått er at Gud (Israels Gud) og Herren  Jesus Kristus ønsker at vi skal leve et HELLIG liv. Og dette er jo menneskelig sett HELT UMULIG.

Det står jo at Guds ånd og menneskenaturen ligger i krig med hverandre - det er jammen sant.

Men jeg tror at vi så langt vi kan strekke oss og strebe etter skal prøve å leve så langt vi kan etter dette hvis vi tar Gudstroen oppriktig. Det er klart dette er vanskelig - men noen ØNSKER å leve så langt de kan etter Bibelens ord. Så får vi ta imot tilgivelsen fra Jesus Kristus når vi går i bønn til Ham.

Det ER ikke lett - men HVA er lett i livet....Livet er en kamp - det er iallefall sikkert.

Men jeg vil holde meg langt fra de som mener noe annet for jeg vil verken presse eller trykke min mening og forståelse over på andre. Men jeg står fast ved at Gud ønsker et hellig samfunn, som Han jo også sier. Også Jesu ord om at vi skal VENDE OM fra synden - som Han preket hele sitt liv og virke - selvom det var en kort og begrenset tid - så tror jeg på det hellige samfunn. Og det er klart at jeg har full respekt for de som mener noe annet, men jeg ønsker være tro mot ordene i Bibelen.

Når det gjelder Ekteskapet mellom mann og kvinne så ble jo dette innstiftet NETTOPP pga syndefallet. Ellers hadde vel sexuallivet blant menneskene "gått berserk" - for å si det litt uvørent. Man kan si at seksual-livet fikk rammer og grenser. Og vi ser også at det er innebygget i naturlovene at menneskelige organer er helt tilpasset hverandre og hvert til sitt bruk og at vi ikke skal krysse over disse grenser. Men det er altså slik JEG ser det, selvom jeg verken er akademiker eller skrift-lærd - for å bruke det ordet. Jeg har kun videregående skole og fag-skole. Ellers har jeg lært mye av min himmelske Lærer og Rådgiver Herren Jesus Kristus. Takk og lov for det.

ALT GODT for deg og dine Espen Ottosen. Skulle gjerne sett deg mer på Visjon Norge. 6 liker  
Kommentar #2

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Torill.

Publisert over 3 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
jeg har ikke vært meg selv siden.

Uten å bli nærgående liv vil  jeg vil tippe at det er nettopp det du har vært! :-)

5 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.

Ubehagelig anklage

Jeg tviler ikke på at også konservative kristne kan benytte hersketeknikker. Å få servert en anklage om ikke å være bibeltro kan være ­ubehagelig. Jeg vet litt om det. Selv om mange mener at jeg er altfor konservativ, er det også noen som mener at jeg i enkelte spørsmål ikke «bøyer meg for Guds ord».

"Roma lacuta est, causa finita est"

Dette uttrykket skjuler en av historiens verste hersketeknikker. I gammel tid var uttrykket sant og ja.... udiskutabelt. Men i vår tid diskuterer vi alt mulig og vi vet at det ikke alltid finnes bare ett svar. Vi som er konvertitter fra lutherdom møtes ofte med at vi bringer med oss en utidig tradisjon hvor vi ikke evner å være lydige mot læreembetet. For så vidt sant, men katolikker har alltid diskutert seg imellom, og etter Gutenberg også i større formater. Noe som har irritert meg er hangen til å skylde på andre. Man sier ikke *jeg vil ikke* men *noen har bestemt*. Plutselig er motstanderen diffus. Man har bare en tåkedott å kjempe mot. Og det aller verste; du er vel ikke imot Gud? 

I kristne sammenhenger er det lett å skjule seg bak kristen retorikk og bibelord. Fordi det bare er sånn er det bare sånn og slik kommer vi aldri videre. En diskusjon må forutsetningsvis kunne lede til en øket forståelse som igjen medfører en endring. Hersketeknikken blir synlig når man vet at man er på tynn is og ikke lenger har et standpunkt som kan begrunnes eller logisk opprettholdes, men som likevel beholdes. 

I historiene om de brente barn var det åpenbart at hersketeknikker var benyttet titt og ofte overfor disse. Som et ufrivillig bevis på dette kom også fraværet av unnskyldninger eller vilje til å debattere hendelsene. I ettertid har enkelte av de som deltok i brenningen av barna medgitt her på VD at de sliter med diagnoser. I seg selv burde det være gode grunner til å holde seg borte eller bli holdt borte fra ungdomsarbeid. Konsekvensene vet vi noe om i dag. 

Vi oppfordres alle til dialog, og dialog mellom andre trossamfunn i en økumenisk ramme. Vil vi det? Når Moderkirken insisterer på å bli omtalt som Moderkirken og sier at hun aldri vil gi slipp på sin forståelse av eukaristien setter dette rammer for dialogen. Man kan godt se det som hersketeknikker å slik dominere oppfatningen av hva man selv vil kalles. og hvor grensene for dialogen går. Samtidig har vi en oppfordring til å fortsette dialogen. Gjerne det. Selv håper jeg også at man aldri endrer på eukaristien, men det må gå an å snakke om det, og man bør snakke om det fordi det kan tenkes muligheter for å inkludere alle rundt alteret. Vi har ikke funnet den veien enda, men kanskje. Slik kan hersketeknikker ha både gode og dårlige sider, men vi kan ikke alltid selv bedømme om vi er bare gode når vi benytter dem. Hvor god hersketeknikken er viser seg i resultatet, om det oppstår en sann enighet, eller om det ender med at makten er forsterket og forskanset i den ene part. Da har teknikken nok virket mot sin hensikt. 

2 liker  
Kommentar #4

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Vi trer inn i fornærmelsens tidsalder

Publisert over 3 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Det ER ikke lett - men HVA er lett i livet....Livet er en kamp - det er iallefall sikkert.

Men jeg vil holde meg langt fra de som mener noe annet for jeg vil verken presse eller trykke min mening og forståelse over på andre. Men jeg står fast ved at Gud ønsker et hellig samfunn, som Han jo også sier. Også Jesu ord om at vi skal VENDE OM fra synden - som Han preket hele sitt liv og virke - selvom det var en kort og begrenset tid - så tror jeg på det hellige samfunn. Og det er klart at jeg har full respekt for de som mener noe annet, men jeg ønsker være tro mot ordene i Bibelen.

Jeg kjenner meg igjen i det du skriver. Jeg bryr meg ikke lenger om hva "de andre" klager over hva meg angår. Jeg ber om selv å bevare en sunn holdning til anklageren og respektere vedkommende, selv om jeg ikke respekterer det som vedkommende sier - likevel tar jeg det alvorlig.

Jeg synes du har en sunn og riktig innstilling til bibelen og hva den oppfordrer oss til. I vår tid trer vi ut av opplysningens tidsalder og inn i fornærmelsens tidsalder, hvor vår fiende søker makt gjennom å påvirke oss til å forlate fornuft og vett. Velbegrunnet pga. moderne sosiologisk forskning. Til å påvirke mennesket ved å bruke følelser som et juridisk verktøy, med hensikten å målbinde sannhetsbærere. Det vil skje at den som føler seg fornærmet vil kunne trekke vedkommende for en domstol og dømme vedkommende både for bøter og retten til å uttale seg i det offentlige rom. På dette viset kan Satan selv gå fri og gjøre hva han vil, uten at noen skal kunne anklage ham eller hans etterfølgere.

Domstolene vil etterhvert ta mer hensyn til hva folk føler enn hva som er sant og rett. Dette lovverket er under utvikling i Canada. Kan tenke meg at Sverige vil nå det nivået før oss. 

Når dette skjer burde vi være trenet i å bli forfulgt for å snakke sant, og samtidig tilgi dem når de angriper - for de vet ikke hva de gjør. Alternativet er å krype tilbake i vår egen hule og gi opp tanken på å gjøre alle folkeslag til Herrens disipler.

5 liker  
Kommentar #5

Tor Albertsen

66 innlegg  597 kommentarer

Vær som oss!

Publisert over 3 år siden

Regelen er som ellers i samfunnet: Vær som oss - ellers vil du svi! Det er som å høre mobbegjenger på ungdomsskolen si mot elever av den sarte sorten.

I kirken har fokus de siste 50-60 årene vært kvinnelige prester, selvbestemt abort, gifte homofile og nå om samkjønnet kirkelig inngåelse av ekteskap . Særlig er kirken tært ned når det gjelder synet på "praktiserende" homofile og  deres rett til stillinger i kirken . Sakte, men sikkert er flertallets syn i løpet av disse ti-årene dreid 180 grader. I dag  de såkalt konservative fra å være flertallet blitt et lite mindretall.

Jeg tror at om få år vil prester i Den norske kirke som er uenig med flertallet i synet på homofiles ekteskap ikke lenger makte å tjenestegjøre der. Hvem vil i det lange løp begrave, være i menighetsrådsmøte, ha timer med konfirmanter, dåpssamtaler, osv, hvis de vet at de som er tilstede fnyser av dem? Det samme gjaldt for 30-40 år siden når noen enda noen prester ikke hadde flertallets syn på kvinnelige prester. De maktet ikke mere.

Hvorfor mobbes de som ikke har flertallets syn? Hvorfor er det person som gjelder og ikke sak så snart det går på følelser løs? Er Den norske kirke som ellers i samfunnet? Er kristne som ellers i samfunnet?

Menighetene der medlemmene ikke respekterer de få andre som har andre holdninger enn flertallet - også til svært viktige tema,  vil aldri bli varme menigheter. Kanskje derfor er det så få som oppsøker menighetene og vil delta aktivt? 

Vi skal være diakonale menigheter! I min menighet har det store flertall samme syn på de mest aktuelle spørsmål , mens noen få har motsatte synspunkter, både innenfor tro og etikk. Men alle blir respektert og føler seg vel til stede. En varm diakonal menighet!

9 liker  
Kommentar #6

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tor Albertsen. Gå til den siterte teksten.
Vi skal være diakonale menigheter! I min menighet har det store flertall samme syn på de mest aktuelle spørsmål , mens noen få har motsatte synspunkter, både innenfor tro og etikk. Men alle blir respektert og føler seg vel til stede. En varm diakonal menighet!

Det er veldig hyggelig å høre. Jeg blir kald i sjelen over den krigen som forseggår i gamlekirken min. Din melding er derfor en lise for sjelen.

Kommentar #7

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ja, tiden fremover blir hard og mange  merker det. Må ta kampene i verden nå før en blir så gammel eller syk at en trenger Guds hytte. Salme 27 vers 5 " På den onde dagen gjemmer Han meg i sin hytte, Han skjuler meg i sitt skjermende telt og ta meg opp på klippen." Hevnen er min sier Gud, men vanskelig forsoning hjelper han oss med når vi holder oss nær til Han.

1 liker  
Kommentar #8

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Ansvar.

Publisert over 3 år siden

Mine følelser er min eiendom. Det er mitt valg om jeg skal la meg styre av "hersketeknikker" Begrepet hersketeknikker er utviklet av mennesker som betrakter seg selv som offere, offere for lyder, uttrykk og ord andre produserer. Man må selv ta ansvar for egne følelser angst og reaksjoner i møte med verden.

2 liker  
Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Selv synses jeg de tar for lett på hvor brutalt det er å få beskjed om at jeg ikke unner homofile kjærlighet.

Så må vi også forholde oss til sannheten, og den gjør nå vondt iblant. Det er ikke hersketeknikk og forholde seg til sannheten.

2 liker  
Kommentar #10

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Hersketeknikker og følelser

Publisert over 3 år siden

Tja, det er vel ikke helt slik bare til en viss grad. Dette er tanker fra alternativ "psykologien" slik jeg husker det. Mennesker blir berørt av andre i større og mindre grad og om det ikke var slik var vi roboter. Det handler også om hvordan en har det (og det  varierer i livet), men- at en sette seg i offerrollen som en varig tilstand er jo noe en kan rydde i. Uansett er det viktig å sette grenser og holde avstand til det som er destruktivt. Mennesker som ønsker å herske har mange felles trekk og de kommer ofte flere i flokk. Noen ganger er det enslige ulver i psykisk ubalanse som  ikke helt vet hva de selv driver med. Om en lever lenge nok så får en erfart det meste.

Nei en må aldri la andre styre og herske over seg, så der er vi kanskje enige. Men noen ganger er det greit å innrette seg etter regler osv slik som på en arbeidsplass. I menigheter er det jo alle slags mennesker som kanskje bare har noen troselement felles. Heldige de som har ekte og stabile menigheter over tid. Savner bedehusmiljøet fra noen år tibake- det var veldig solid og varmt. Men har kanskje funnet et voksent og ryddig milø nå.

Det var Ingjald Nissen som først skrev om hersketeknikker i Norge -så vidt jeg husker. Han skrev en del om nazivelde under andre verdenskrig. Mange som skriver om hersketeknikker er ikke offer i det hele tatt, men har tvert imot ofte et klarsyn om hvem overgripere er. Ondskapen må ofte bruke tid på å plage og trakkassere (krympe) før den kan gjøre større overgrep.. Nazistene lærte et forferdet Europa om systematiske metoder for ødeleggelse av mennesket-både i kropp og sjel. Dette foregår rundt om i verden fortsatt. 

Anbefaler boken Roots of Evil av Ervin Staub. En veldig klargjørende bok om  hersketeknikkens vesen - mål og midler. En må kjenne sin fiende tenker jeg og se varselsingnalene. Og Ja, en trenger Guds fulle rustning, men en har lov til å bruke vett og  det bør brukes- det står det også om i Bibelen.

2 liker  
Kommentar #11

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Å knele for keiseren

Publisert over 3 år siden

eller presidenten, som man ser i andre land, er det tristeste syn for meg. Å føle seg i ett med Gud er noe annet enn å tekkes mennesker. Jeg tror på en levende kirke, en levende menighet og en levende Gud.

1 liker  
Kommentar #12

Sigurd Eikaas

33 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg vil gjerne takke deg Espen Ottosen, for at du er en av de få konservative kristne stemmene som våger og orker å stå fram i offentligheten. Det betyr så veldig mye for oss andre konservative. Og du verden så fattig norsk offentlighet ville blitt hvis Bibelens og Guds ord ikke lenger hørtes, og alt bare hadde vært menneskelige, relativistiske synsinger og meninger.

2 liker  
Kommentar #13

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ja, takk for din stemme Espen Ottosen. Det er ihvertfall en ting en aldri kan si om deg og det er at du er slem.  En som fortsetter å være vennlig i en hard tid.

3 liker  
Kommentar #14

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Og du verden så fattig norsk offentlighet ville blitt hvis Bibelens og Guds ord ikke lenger hørtes, og alt bare hadde vært menneskelige, relativistiske synsinger og meninger.

Ja det ville væt ille om alle bare respekterte at homofili er en naturlig varians, og at homofil kjærlighet og samliv er like verdifull, til og med bare lik, kjærlighet som andre opplever.

Det ville være ille om ikke trådstarter kunne skrive en av sine utallige innlegg om homofili i en verden full av undertrykkelse, drap, tortur, krig, fattigdom. Konservative må kunne vise til hva de synes fortjener mest fokus.

Det ville være ille om relativistene skulle få komme frem med respekt og likeverd for homoflili, mens de objektive skulle få plukke et setning fra biblene og ignorere andre.

Når vi ser på at menesker som er født innenfor et spektrum av legning skal kunne fordømmes som utvere av vederstyggelighet, en forkastelse av deres kjærlighet, så skal vi selvsagt synes mest syndt på de som går rundt og fordømmer en slik handling som slem, ikke de som opplever deres fordømmelse. For man har jo definert egne handligner som godt, mens man kaller andre for realtivster :eek:, og kjærlighet som en synd.


2 liker  
Kommentar #15

Sigurd Eikaas

33 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
så skal vi selvsagt synes mest syndt på de som går rundt og fordømmer en slik handling som slem, ikke de som opplever deres fordømmelse.

Verken Ottosen eller jeg fordømmer noen. Ingen av oss har noe å rose oss av framfor andre, hva gjelder synd og behovet for Guds nåde. Og dommen hører alene Herren til. 

Og nettopp det er poenget. Det finnes en Gud, og det finnes en dom. Dette er en realitet som ikke forsvinner, selv om temaet er tabu og ingen lenger tør å si det høyt, pga den massive fordømmelsen som følger. Men det hjelper ingenting å skyte budbringeren. Kongen kommer en dag tilbake, uansett.

Din retorikk rammer forøvrig også muligheten til å fortelle at løgn, tyveri, sadisme og mord er galt. Bare bytt ut homofili med en av de nevnte. 

3 liker  
Kommentar #16

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Din retorikk rammer forøvrig også muligheten til å fortelle at løgn, tyveri, sadisme og mord er galt. Bare bytt ut homofili med en av de nevnte. 

Vi kan selvsagt diskutere hvorvidt hver enkelt av disse tingene er galt ut fra etisk tenkning. Hva er de etiske aspektene ved løgn og homofili.


Dersom man må gå i bibelen for å finne det ut så setter man moralske vurderinger ut av spill, og kan da gjøre "slemt" mens man tror man gjør godt.


Og selvsagt fordømmer Ottosen. Homofili er en vederstggelighet, ikke at vi dømmer, langt der i fra. Vederstyggelighet er helt verdidnøytralt. Derfor bruker Ottosen så mye tid på å spesielt argumetnere mot homfili. I tillegg, så er han sår fordi noen mener noe om det han gjør. Det er en rett han og Gud har ovenfor homofile, men som er en hersketeknikk ovenfor han.

Kommentar #17

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Å gjenta Guds ord fra Bibelen er pålagt den troende. Det er Guds ord og IKKE egen dom over andre. Gud vet hva som er best for oss alle. Men noen ganger tar det lang tid og store prøvelser å  begripe det.

3 liker  
Kommentar #18

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Unn Elisabeth Aarø. Gå til den siterte teksten.
Å gjenta Guds ord fra Bibelen er pålagt den troende. Det er Guds ord og IKKE egen dom over andre. Gud vet hva som er best for oss alle. Men noen ganger tar det lang tid og store prøvelser å  begripe det.

Dersom man uten ha en grunn overtar bibelens syn og gjør andre ondt så får man akseptere at man blir sett på som en som gjør en slem ting.

1 liker  
Kommentar #19

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Javel du får ha en fin kveld.

2 liker  
Kommentar #20

Sigurd Eikaas

33 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Vi kan selvsagt diskutere hvorvidt hver enkelt av disse tingene er galt ut fra etisk tenkning. Hva er de etiske aspektene ved løgn og homofili.


Dersom man må gå i bibelen for å finne det ut så setter man moralske vurderinger ut av spill, og kan da gjøre "slemt" mens man tror man gjør godt.


Og selvsagt fordømmer Ottosen.

Spørsmålet er hva det er som gjør at du vurderer noe som galt eller slemt? Hvor har du hentet ideen fra, om at noe er mer galt eller slemt enn noe annet? Og hvem er det som avgjør hvorvidt noe er galt eller slemt? Hvem eller hva henviser du til når du bedømmer noe som galt eller slemt, og hvorfor har du en forventning om at jeg og Ottosen bør vurdere dette noenlunde likt som deg selv? Du blir jo tydeligvis veldig indignert, ja fordømmende, når vi gjør andre vurderinger enn deg?

Du må skille mellom å fordømme en person, og å fordømme en handling. Man kan fordømme en handling, uten dermed og synes at aktøren er en idiot e.l, og altså slik fordømme personen. Ottosen fordømmer ikke personen(e), bare handlingen(e).

3 liker  
Kommentar #21

Reidar Mikael Mysen

11 innlegg  143 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg synes det er frustrende og trist å til stadig høre om folk som forlater menigheten sin fordi de ikke deler alle verdisyn som blir fremstilt der. Det bør være takhøyde i kirka for å ikke være hundre prosent enige i ett og alt for å fungere som felleskap.  Og er vi ikke mye mer enn våre meninger og holdninger? Jeg mener vi må bevare felleskapet over alt, og gi rom og inkludering til «vokterne» av de enkelte verdier av både liberal og konservativ karakter. Er vi ikke forskjellige lemmer på kristi kropp?

Det bør også bli slutt på de populære inndelingene «liberal» og «konservativ» for dette er kun en forenkling av menneskers verdisett og har en kirkesplittende funksjon. Begrepene har en fordømmende effekt ettersom de for eksempel impliserer at ingen «liberale» har konservative verdier eller at alle «konservative» skal ha de samme meningene om alle ting.

Var det ikke nettopp detaljfokuseringen som Jesus til stadig kritiserte fariseerne for? Og er ikke budskapet i loven og profetene summert i kjærligheten til Gud og sin neste som en selv.

La oss som menighet heller styrke hverandre og bygge hverandre opp som felleskap i troen på ham som fyller alt i alle. Bechause «the devil is in the details».

2 liker  
Kommentar #22

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Du må skille mellom å fordømme en person, og å fordømme en handling. Man kan fordømme en handling, uten dermed og synes at aktøren er en idiot e.l, og altså slik fordømme personen. Ottosen fordømmer ikke personen(e), bare handlingen(e).

Hvordan skiller man person og handling når de to er så nært knyttet til hverandre at det ene er likt med den andre? At de to ikke kan skilles ad?

Kommentar #23

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet er hva det er som gjør at du vurderer noe som galt eller slemt? Hvor har du hentet ideen fra, om at noe er mer galt eller slemt enn noe annet?

Når du spør som dette så fremstår det som om du er helt frakoblet normale menneskelige emosjoner og følelser. Som et blankt ark som uten å ha lest bibelen ikke ville være i stand til å vite noe om hva som gjør mennesker godt og hva som gjør dem ondt.

En som må lese i bibelen at man ikke skal være utro, fordi man ikke kjenner på menneskelige følelser som sinne og tristhet over å bli bedratt eller løyet ovenfor.

Så tror jeg ikke at det er tilfelle, men jeg forstår ikke hvordan mange kristne ikke forstår hva moral egentlig er. Som tror at uten Gud så har mennesket intet og vurdere hva som gjør andre godt eller ondt.

2 liker  
Kommentar #24

Sigurd Eikaas

33 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan skiller man person og handling når de to er så nært knyttet til hverandre at det ene er likt med den andre? At de to ikke kan skilles ad?

Mener du det, altså? At det er de homofile handlingene som definerer ham som en person?

Jeg synes du har et veldig snevert syn på homofile. 

Selv så tenker jeg at en persons identitet og personlighet handler om mye mer enn hans seksuelle handlinger, enten disse er heteroseksuelle, homoseksuelle, eller overgripende. På samme måte som jeg ser på en person som stjeler som noe mer enn bare at han er en tyv, og så ferdig snakka, - mannen er definert!

Jeg håper du også kan lære det, - å skille mellom handlingen og personen.

1 liker  
Kommentar #25

Sigurd Eikaas

33 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Når du spør som dette så fremstår det som om du er helt frakoblet normale menneskelige emosjoner og følelser.

Det må kunne være mulig å stille prinsipielle og filosofiske spørsmål, uten å bli beskyldt for å være følelsesmessig avstumpet.

Og om du hadde hatt rett i at etikken bør avgjøres av våre menneskelige emosjoner og følelser, så kan jeg nå konkludere at du har gjort noe galt, for du har såret og krenket meg med dine nedrige beskyldninger.

Du får i det hele tatt veldig store problemer med å definere noe som rett eller galt, for i det du beskylder noen for å gjøre noe galt, så kan jo vedkommende bli såret. Ditt eneste etiske prinsipp blir med andre ord krenkelsestyranniet, - all annen etikk blir relativistisk. 

Men det er vel nettopp dette vi som samfunn er på full fart inn i.

1 liker  
Kommentar #26

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Mener du det, altså? At det er de homofile handlingene som definerer ham som en person?

Jeg synes du har et veldig snevert syn på homofile. 

Selv så tenker jeg at en persons identitet og personlighet handler om mye mer enn hans seksuelle handlinger, enten disse er heteroseksuelle, homoseksuelle, eller overgripende. På samme måte som jeg ser på en person som stjeler som noe mer enn bare at han er en tyv, og så ferdig snakka, - mannen er definert!

Jeg håper du også kan lære det, - å skille mellom handlingen og personen.

Forsåvidt som man kan være både det ene eller andre uten å praktisere, er man likevel hva man er. Jeg ser ikke noen grunn til å kverulere rundt det for jeg tror du kan forstå uten å ta det til det nivået. Slik jeg kjenner din tankegang forventer du at andre skal leve sølibatært pga sin homofile legning, mens fx du som ikke er like homo skal kunne ha et sexualliv. Det er her kjernen i uenigheten ligger. Det er her helheten i mennesket synes. Er man hetero må man ha lov til å leve det ut. Som alle andre må få lov å leve ut. Jeg skal ikke elaborere på alt annet man kan være samtidig med at man har ulike trekk for jeg tror du forstår det men misliker tanken på analsex. Vel, sexualitet er mer enn analsex. 

1 liker  
Kommentar #27

Sigurd Eikaas

33 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Slik jeg kjenner din tankegang forventer du at andre skal leve sølibatært pga sin homofile legning, mens fx du som ikke er like homo skal kunne ha et sexualliv.

Som så ofte tidligere, så viser du igjen at du har usedvanlig tungt for å forstå min tankegang.

Men den er i virkeligheten veldig enkel: Jeg tror på Jesu og Bibelens ord om at seksuelt samliv er noe som tilhører ekteskapet mellom en mann og en kvinne.

Dette impliserer at det vil være noen, både heterofile og homofile, som aldri vil oppleve å leve i en slik samlivssituasjon, og som derfor ikke vil få sine seksuelle behov dekket. Dette oppfatter jeg dog som helt normalt, og er overbevist om at det er fullt mulig å leve et godt og rikt liv likevel.

Likedan er jeg overbevist om at det er fullt mulig også for en som tiltrekkes seksuelt av sitt eget kjønn, å kunne utvikle et varmt og godt vennskaps- og kjærlighetsforhold også til en person av motsatt kjønn, og skape et fullt ut tilfredstillende seksuelt samliv sammen med ham eller henne.

Som på omtrent alle andre områder i livet, så handler det mye om å lære å være tilfreds og takknemlig for det man har/kan få, i stedet for å hige etter det som man ikke har/kan få. Det er ingen av oss som får leve et helt liv uten sorg eller savn av noe slag. 

Å være takknemlig til Gud under alle omstendigheter er en stor vinning, både for dette livet og for det evige.

Kommentar #28

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Det må kunne være mulig å stille prinsipielle og filosofiske spørsmål, uten å bli beskyldt for å være følelsesmessig avstumpet

Jeg skriver nå at jeg ikke tror det er slik, og således er det rart at du ikke kan se at en ateist ikke trenger en tro eller tro på en objektiv moral for å kunne si noe om etiske spørsmål. Vi har noe felles, og det er våre emosjoner. En felles menneskelighet. 

Etikk er tanker rundt hvordan vi skal være mot hverandre. Er løgn rett eller galt. Ser vi bort fra kontekst, slik som å lyve for å redde liv, kan man fint se på konsekvenser og hvordan vi påvirkes av å lyve eller å bli løyet for å si noe om hva vi anser som god adferd og hva som er dårlig atferd.

Det har ingenting med krenkelsessamfunn å gjøre. Jeg har ingenting imot å si at Ottosen fremstår som latterlig krenket når han kan adoptere bibelens tanker rundt homofili og avvise menneskers innerste, men være fornærmet over at noen kan synes det er slemt. 

Snakker om navlebeskuende.
Kommentar #29

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
eg håper du også kan lære det, - å skille mellom handlingen og personen.

Ottosen og du for den saks skyld trenger ikke å være onde fordi dere gjør eller står for noe slemt. Å nekte mennesker den kobling til en partner som et samliv er, noe godt, på bakgrunn av en bok og en tro. Dere kan fint gjøre godt i andre sammenhenger. Joda, vi kan skille mellom sak og person.

Men det er ingen grunn til å nekte homofile et normalt samliv, med de negative konsekvenser det får. Homofili er en del av hvem du er, å være slem for å bruke Ottosens ord, er noe du gjør.

Kommentar #30

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Som så ofte tidligere, så viser du igjen at du har usedvanlig tungt for å forstå min tankegang.

Men den er i virkeligheten veldig enkel: Jeg tror på Jesu og Bibelens ord om at seksuelt samliv er noe som tilhører ekteskapet mellom en mann og en kvinne.

Dette impliserer at det vil være noen, både heterofile og homofile, som aldri vil oppleve å leve i en slik samlivssituasjon, og som derfor ikke vil få sine seksuelle behov dekket. Dette oppfatter jeg dog som helt normalt, og er overbevist om at det er fullt mulig å leve et godt og rikt liv likevel.

Jeg forstår godt hva du mener. Dette har du forklart flere ganger, og det er ikke mangel på forståelse, men du må akseptere at vi er uenige. 

Mer er det ikke å si om den saken. Jeg slutter meg til det Christiansen skriver. Han og jeg er på bølgelengde her, og det så til de grader at jeg kunne skrevet kommentaren på vegne av ham om det ikke var for at han formulerer seg bedre.  

Kommentar #31

Sigurd Eikaas

33 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg skriver nå at jeg ikke tror det er slik, og således er det rart at du ikke kan se at en ateist ikke trenger en tro eller tro på en objektiv moral for å kunne si noe om etiske spørsmål. Vi har noe felles, og det er våre emosjoner.

Godt at du ikke tror så dårlig om meg og Ottosen. Og så ligger det ikke implisitt i det jeg skriver at ateister ikke kan ha en god moral. Min erfaring er at ateister kan ha en minst like god moral som mange kristne. 

Men det jeg etterspør er hva ateister bygger denne moralen på, filosofisk sett. For jeg kan ikke se at ateismen gir noe grunnlag for etikk og moral som en ateist kan ha rett til å forvente at også andre skal anerkjenne. Jeg kan med andre ord ikke se at en ateist har noe grunnlag for å kritisere eller fordømme en annen persons handlinger, siden denne personens etiske vurderinger rent prinsipielt, - gitt at ateismens verdensbilde er sant, - må sier å være like gyldige og riktige som hans egne. Emosjoner gir, som jeg allerede har vist, intet objektivt eller tilstrekkelig grunnlag for å bedømme hva som er rett og galt.

Min forklaring på at ateister kan ha like god moral som kristne er derfor at Gud har  gitt menneskene tilgang til å vite noe om hva som objektivt er rett, godt og sant, dvs det som er etter hans vilje.

1 liker  
Kommentar #32

Sigurd Eikaas

33 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Ottosen og du for den saks skyld trenger ikke å være onde fordi dere gjør eller står for noe slemt. Å nekte mennesker den kobling til en partner som et samliv er, noe godt, på bakgrunn av en bok og en tro.

Verken Ottosen eller jeg ønsker å nekte folk å leve slik de vil. Vi tror begge at homofilt samliv er synd mot Gud, men vi vil ikke dermed forby andre å leve slik. Gud skapte oss til frie mennesker som selv kunne velge hvordan vi vil leve, og jeg ser derfor ikke at jeg skal kunne ta hans plass og si at "nei, det får du likevel ikke". 

(så får det være et politisk spørsmål hva som skal være lov i samfunnet, og hva som skal være straffbart. Det er også en autoritet som jeg tror Gud har gitt oss, og da uten å gi noe fasitsvar.)

Men samtidig sier Jesus og Bibelen noe om hva som er rett, godt og sant, og om hva som er i tråd med hans hensikter. Så som kristen, så ønsker jeg selv å leve etter dette, men uten å påtvinge andre å gjøre det, siden Gud selv altså heller ikke gjør det.

Men på samme måte, så vil jeg ikke godta at andre skal påtvinge meg eller min kristne menighet sine meninger om hva som er skal forkynnes og læres om dette. Homofile er velkomne til vår menighet, men ingen har rett til å forvente at vi skal forandre de etiske og moralske verdiene som vi finner i vårt og menighetens fundament, Bibelen. Så hvis den homofile ikke er komfortabel med disse verdiene, så er det min mening at den homofile ingen rett har til å føle seg krenket, - på samme måte som en tyv eller skattesnyter ikke har rett til å føle seg krenket når vi framholder at deres handlinger er gale. Det er ingen som tvinger verken tyven, skattesnyteren eller den homofile til å gå i vår menighet. 

Krenkelsestyranniet kan ikke være fundamentet for hva som skal være etisk rett, godt og sant. Og det gjelder altså ikke bare for menigheter, men for alle, både mennesker og organisasjoner.

1 liker  
Kommentar #33

Sigurd Eikaas

33 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
du må akseptere at vi er uenige.

Jammen det gjør jeg da. Jeg har aldri gitt uttrykk for noe annet. Du er bare full av fordommer. 

1 liker  
Kommentar #34

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Krenkelsestyranniet kan ikke være fundamentet for hva som skal være etisk rett, godt og sant. Og det gjelder altså ikke bare for menigheter, men for alle, både mennesker og organisasjoner.

Hele tråden handler om Ottosens krenkelse over at noen vurderer hans handlinger i spørsmålet om homofili som slemt.

Det gjør jeg, og det må han leve med. Jeg lever også med hans syn på homofile, vil ikke forby det eller lovveste at han skal mene noe annet, jeg synes bare at hans syn er i strid med en god oppførsel ovenfor et medmenneske på et av de mest sentrale deler av det å være menneske. Altså ikke bare slemt, men veldig veldig slemt.

Som moralsk relativist så har jeg et gjennomtenkt forhold til dette, og selvsagt all rett til å fremme dette synet (humanistisk grunnsyn, med tro på menneskets søken etter å være god i relasjoner da mennesker er relasjonelle vesener). Det som er vanskelig for dere er at dette synet begynner å få svært stor støtte, slik at dere istedenfor å sette premisser i samfunnet må forsvare deres syn. Det er så ubehagelig at Ottosen synes det er hersketeknikk. 

At homofile har måttet stå i samfunnets forakt i mange år med alvorlige konsekvenser for selvverd og til og med ønsket om å fortsette livet blekner i forhold til denne uretten (for å sette det på spissen).

Kommentar #35

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Men det jeg etterspør er hva ateister bygger denne moralen på, filosofisk sett. For jeg kan ikke se at ateismen gir noe grunnlag for etikk og moral som en ateist kan ha rett til å forvente at også andre skal anerkjenne.

Du anerkjenner ikke noe annet en en moral fra en skaper, det betyr ikke at man ikke kan anerkjenne moral ut fra det faktum at vi er relasjonelle vesener som opplever noe som behagelig eller ubehagelig, godt eller vondt, 

Om du vil kalle dette noe Gud har designet eller ikke får være opp til deg, men hvis vi begge har et utgangpsunkt om at så er tilfelle burde det være lett å komme frem til at homofili ikke er galt (vederstyggelig), men dessverre så plasserte noen en del ord om homofili i bibelen, som overstyrer den menneskelige tendens til å ønske sin neste noe godt.

1 liker  
Kommentar #36

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jammen det gjør jeg da. Jeg har aldri gitt uttrykk for noe annet. Du er bare full av fordommer. 

Her kan jeg bare beklage at jeg tok feil. Om jeg sammenligner mine holdninger med din fordomsfrihet er det klart jeg sitter igjen som en forknytt kranglefant. Det er opplagt. Beklager. 

Kommentar #37

Kari Corneliussen

0 innlegg  16 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Glem hersketeknikker. Vil vi ha et sorteringssamfunn?

1 liker  
Kommentar #38

Sigurd Eikaas

33 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
jeg synes bare at hans syn er i strid med en god oppførsel ovenfor et medmenneske på et av de mest sentrale deler av det å være menneske. Altså ikke bare slemt, men veldig veldig slemt.

For meg så handler dette like mye om feks heterofile som ikke er gift, osv, og jeg kan ikke se at det er slemt å ha etiske rammer for seksuelt samliv. Så vurderer du og jeg hva som skal være disse rammene noe ulikt, men jeg kan altså ikke se at det har med slemhet å gjøre. 

Eller er det kanskje slik at du er litt slem (for du har vel noen etiske retningslinjer for seksuelt samliv du også), og så er jeg mye slem. Eller veldig, veldig slem? 

Selv om det altså ikke er slik at jeg vil påtvinge andre mine etiske retningslinjer, utover det som vi som samfunn bestemmer at skal være straffbart?

1 liker  
Kommentar #39

Sigurd Eikaas

33 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Du anerkjenner ikke noe annet en en moral fra en skaper, det betyr ikke at man ikke kan anerkjenne moral ut fra det faktum at vi er relasjonelle vesener som opplever noe som behagelig eller ubehagelig, godt eller vondt, 

Jeg anerkjenner all god moral. Jeg kan bare ikke se at det kan finnes objektivt fundert etikk, hvis man legger et ateistisk livssyn til grunn. Man blir da henvist til å foreta sine etiske vurderinger basert på følelser, nytte, osv, samtidig som det ikke finnes grunnlag for å kritisere andre som gjør andre vurderinger, siden det ikke finnes noen objektiv standard som din og andres etiske vurderinger kan måles opp i mot.

Dermed er jeg redd for at resultatet i det lange løp i praksis vil bli "survival of the fittest".

1 liker  
Kommentar #40

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Dermed er jeg redd for at resultatet i det lange løp i praksis vil bli "survival of the fittest".

Det er en grunnleggende mangel på tro for mennesker. At vi i utgangspunktet er relasjonelle vesener og dermed ønsker å gjøre andre godt og oppleve at andre vil oss vel.

Jeg er ikke det minste redd for a praksis vil bli survival of the fittest, selv om en hovedmekansime vil dreie seg mot survival of the most adaptable, da vi alle er avhengig av et sosialt felleskap.

Kommentar #41

Sigurd Eikaas

33 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er en grunnleggende mangel på tro for mennesker. At vi i utgangspunktet er relasjonelle vesener og dermed ønsker å gjøre andre godt og oppleve at andre vil oss vel.

Jeg er ikke det minste redd for a praksis vil bli survival of the fittest, selv om en hovedmekansime vil dreie seg mot survival of the most adaptable, da vi alle er avhengig av et sosialt felleskap.

Jeg er nok mer pessimistisk om menneskenaturen enn deg. Noe jeg mener å kunne lære både fra historien og fra hva jeg selv kan se og forstå.

I tillegg til at Jesus selv er tydelig på nettopp dette.

Du bygger ditt menneskesyn på evolusjonsteorien, og forstår oss som sosiale dyr som vil hverandre vel. Altså at menneskene av natur er gode. Kommunistene trodde også alt dette, og de innførte en samfunnsøkonomi der dette menneskesynet var fundamentet.

Kapitalismen på den andre siden, har som fundament et menneskesyn der mennesket er egoistisk (og der statens oppgave er å regulere og styre denne egoismen etter statens målsettinger, som jo kan være så mangt). 

Slik jeg ser det, så har kapitalismen lyktes best i å produsere varer, og jeg konkluderer derfor med at det er kapitalismens menneskesyn som er nærmest sannheten.


Derfor trenger menneskene en objektivt fundert etikk, og det fundamentet finnes bare hos Gud. (Vi trenger i virkeligheten å bli født på nytt av Gud)

Hvis vi ikke forankrer vår etikk i Bibelens Gud, så vil etikken i det lange løp forvitre, og vi får et mer og mer lovløst samfunn. Eller evt et samfunn der orden kun opprettholdes ved lov og politi, og ikke lenger ved den etikk og den tillit til hverandre og til styresmakter og samfunn som vi har vært vant til her i Norge.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere