Johan Velten

6

Kritikk er ikke vondt blod

Ledelsen i Smiths Venner må gi en moralsk oppreisning til dem de selv har krenket, om de skal kunne håpe på å få fred. Maktovergrepene var så graverende at jeg vil minne Kåre Smith om disse resten av mitt liv.

Publisert: 21. okt 2017  /  1952 visninger.

Jeg hadde æren av å pryde hele forsiden på Vårt Land lørdag 14. oktober. Premisset for hele oppslaget er at det må være noe galt med folk som kritiserer Smiths Venner, og i artikkelen antydes det langt på vei at kritikerne trolig ville hatt utbytte av psykiatrisk behandling. Et intervju med Kari Halstensen fra Modum Bad kryssklippes inn i teksten, slik at det ser ut som om hun bekrefter dette. 

Mannen, ikke ballen. I likhet med nærmest alle sekter, er Smiths Venner ute av stand til å ta til seg kritikk og møte kritikere på en saklig måte. På forutsigbart vis går de løs på kritikeren fremfor å respondere på det kritikken handler om. Først forsøker de å latterliggjøre kritikeren. Neste trinn er stemple ham som ondsinnet løgner. Tredje strategi er å true, gjerne gjennom advokat, i håp om å få skremt kritikeren til taushet.

Sykeliggjøring er også en strategi, som VL øyensynlig støtter. Dersom kritikeren har familie innenfor sekten, har de også en strategi nummer null: Få sektmedlemmer til å fortelle kritikeren at de ikke kan han noe med ham eller henne å gjøre, siden de har uttalt seg kritisk. Dette kan komme i form av advarsler, formaninger eller irettesettelser. Sanksjonen er sosial isolasjon.

 

Fem punkter. Jeg er utenfor rekkevidde for alle disse strategiene og tar belastningen med å opprettholde kritikken, selv om det til tider kan være slitsomt. Her kommer noen viktige kritikkverdige forhold.

1. Maktovergrep. Kåre Smith tilranet seg makten i forsamlingen på begynnelsen av 1990-tallet med en brutalitet som savner sidestykke i nyere norsk historie. Ca. 500 gudfryktige gode mennesker som hadde satset hele livet på denne forsamlingen ble definert som ondsinnede fiender. For mange gikk livet i stykker og i ettertid har de blitt hånet og foraktet av lederne i Smiths Venner. Maktovergrepene var så graverende at jeg vil minne Kåre Smith om disse resten av mitt liv.  

2. Skremselspropaganda. Folk blir lurt til å tro at BCC er den eneste virkelig kristne menigheten i verden og å forlate Smiths Venner vil føre til fortapelse. Dette gir så stor uro og helvetesangst hos enkelte at de blir psykisk syke. Skremselspropagandaen barn og unge utsettes for blir en bagasje som de fleste bærer med seg hele livet. Forkynnelsen i seg selv er et overgrep mot barn og unge, og burde bli en sak både for barneombudet, helsemyndighetene og Kulturdepartementet.

Jeg har fått flere advarsler om hvilke farer jeg utsetter meg for med min kritikk av Kåre Smith. En «broder» sendte meg denne advarselen på SMS: «Dersom jeg var deg ville jeg omgående ha kastet meg på kne og tryglet Gud om tilgivelse, så jeg ikke brått blir revet bort». Her kan man høre helvetesangsten i bakgrunnen – og dette er fra en godt voksen mann. Tenk da hva skremselspropagandaen gjør med følsomme barnesinn.

3. Utenforskap. Menighetens barn skal helst bare forholde seg til barn som er innenfor, og ikke i særlig grad utvikle vennskapsrelasjoner med andre barn. «Verden» er farlig og barna må skjermes mest mulig. De som velger å forlate forsamlingen står på bar bakke uten noe sosialt nettverk. Mange kan føle seg sosialt desorientert og noen har vansker med å knytte nye vennerelasjoner.

4. Tankekontroll. Medlemmene blir fortalt hva de skal mene og det advares mot å tenke selv og all kritikk er bannlyst. Standardformuleringer fra talerstolen har i alle år vært at alt skal «overlates til Ham som dømmer rettferdig». For sin egen del har Kåre Smith løftet dette til et nytt nivå: «Det er veldig, veldig dumt å blande deg i mine saker», sier han i en tale i Cabruva, Brasil. «Det kan gi forferdelige følger, også for din familie.»

5. Uredelighet. Bernt Aksel Larsen ga oss tydelige eksempler på forsamlingens uredelighet i den gjørmebrytingen han la opp til på sin blogg på sensommeren. Noen tok seg urettmessig inn på min Facebook-konto og lastet ned private Messenger-dialoger mellom meg og fire-fem personer, i tillegg til medlemslisten og innhold fra en lukket facebook-gruppe for ex. smithevenner. Der fikk de nok langt mer enn de hadde håpet på. Bernt Aksel Larsen offentliggjorde dette materialet, til tross for at han visste at det var privat materiale som var kommet ham i hende på ulovlig vis. En redelig reaksjon ville vært å ta opp saken med meg, for deretter å irettesette de som hadde begått innbruddet.

I de påfølgende uker må han ha blitt grepet av panikk og produserte den ene bloggen etter den andre hvor skjellsordene over meg hagler. Ifølge ham driver vi en løgnfabrikk. Refleksjonsløst krenker han en uskyldig tredjepart ved å brette ut følsomme detaljer i full offentlighet.

6. Økonomisk uryddighet. Både Kåre Smith og Bernt Aksel Larsen har blandet sammen privatøkonomi og menighetens økonomi, og er med det blitt meget velstående. Larsen troner på formuestoppen i Follo, og Smith er på 6. plass. Dagens Næringsliv og Tønsbergs Blad har avdekket kontantstrømmer ut og inn av stråselskaper og skatteparadiser. På toppen av dette sier Kåre Smith: «Det er jo ved Guds nåde at noen er fattige og andre er rike i blant oss. Det må du huske på!»

7. Sosial kontroll. Ingen i menigheten skal ha kontakt med personer utenfor som har kritiske synspunkter. Som en følge av innbruddet på min facebook-konto har de tilgang til medlemslisten for den lukkede gruppen for ex. smithevenner. Flere av disse er blitt utsatt for negativ oppmerksomhet og trusler fra familiemedlemmer, som forlanger at de forlater denne gruppen, om de skal ha noe mer med familien å gjøre.

Det er stor oppmerksomhet om muslimske parallellsamfunn. Jeg mener det er viktig at også kristne parallellsamfunn blir gjenstand for kritikk i det offentlige ordskifte.

Kommentar fra redaktøren: Dette innlegget inneholder beskyldninger som utløser retten til samtidig imøtegåelse fra de omtalte. Innlegget er forelagt dem og vil bli besvart senere. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er fritt fram for personangrep eller angrep som krever samtidig imøtegåelse i debatten under. Innlegg som bryter med dette vil bli slettet, gjentatte brudd fører til automatisk utestengelse.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Johan Velten. Gå til den siterte teksten.
Ledelsen i Smiths Venner må gi en moralsk oppreisning til dem de selv har krenket, om de skal kunne håpe på å få fred.

Full støtte til deg, Johan Velten fra en som har fulgt litt med utenfra siden 1967.  Min dype medfølelse for alle ekskluderte.  Brudte relasjoner er svært vondt.  Men om du klarer å følge meg i denne tanken, du er fri, medlemmer i BCC er i et fangenskap, de trenger i sannhet våre forbønner at de også blir satt fri.  

Lukkede menighetsfellesskap er et skrekkscenario for alle som uvitende blir fanget.  Det var ikke Jesu hensikt da Han frelste oss fra Satans makt.  Får da Kristus frigjort dere, da blir dere virkelig fri.  

Ingen skal styre eller kontrollere sin bror eller søster i Herren.

Takk Velten!

4 liker  
Kommentar #2

Åshild Mathisen

108 innlegg  24 kommentarer

Journalistikk om brudd

Publisert over 3 år siden

I mange år har Vårt Land og andre aviser fortalt historien til avhoppere fra ulike menigheter og trossamfunn. Slike oppslag preges ofte av forskjellige oppfatninger av virkeligheten og det er vanskelig å gi et helhetlig bilde av situasjonen. Dessuten endrer trossamfunn seg over tid, derfor forteller vi sjelden avhopperes historie mange år etter bruddet.

I vår reportasje lørdag 14. oktober valgte vi en annen vinkling. Her skrev vi om det tidligere medlemmet Johan Velten, som forlot trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC) i 1972, og som har motarbeidet trossamfunnet siden 2002. Innfallsvinkelen var uttrykt i ingressen: «For noen blir livet etter bruddet en kamp mot det de har forlatt.» Både avhoppere fra ulike religiøse grupper og fagfolk ble intervjuet.

I motsetning til hva Johan Velten skriver, ble det ikke antydet at avhoppere generelt er «syke», eller trenger psykiatrisk behandling. Tvert imot uttalte fagfolkene seg nyansert og generelt om ulike måter å takle slike brudd på, om hvorfor frontene noen ganger blir så skarpe, og om hvordan BCC har utviklet seg.

Vårt Land er opptatt av å levere redelig og nyansert journalistikk om både negative og positive sider av praksis i religiøse miljøer. De mange tilbakemeldingene fra ulike ståsted i denne konflikten tyder på at vi traff godt i reportasjen.

1 liker  
Kommentar #3

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

I Herrens vold.

Publisert over 3 år siden

Denne forskningen (boken) kunne sikkert vært utgitt i dag også,  med andre ofre. Det er trist at overgrep skjer blant mennesker fordi man elsker Gud. Man må være mer kritisk til hvilke miljøer man velger, for det finnes "rusmidler" over alt.

Å ha en venn som Jesus overgår alt. Når vold og overgrep skjer skal man alltid henvende seg til politiet. De kan alt og vil virkelig hjelpe.

Det er ikke nødvendig å ha all trumfen selv. Man kan melde halvparten på makkeren.


1 liker  
Kommentar #4

Arne Mørk Midtbø

1 innlegg  12 kommentarer

Små menigheter; psykopatenes lekegrind?

Publisert over 3 år siden

Jeg  kjenner ikke nok til Smiths Venner til å si det ene eller det andre spesifikt om dem, men rent generelt så har jeg et inntrykk av at mindre- og gjerne lukkede menigheter lett tiltrekkes ledere med psykopatiske trekk.  Disse bruker Bibelen for alt den er verdt som en slags svøpe som svinges over menigheten for å skape tankekontroll og lydighet.

6 liker  
Kommentar #5

Christin Skaare

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Veldig godt skrevet , Johan . Jeg kjenner godt igjen det du skriver . Tror mange avhoppere som meg setter pris på at du setter ord på hva vi føler og tenker.  Viktig alt du får frem. Min familie som mange andres har blitt splittet i kjølevannet av ledernes hersketeknikker, manipulering og trusler. Så fort jeg kom med kritikk mot ledelsen ble jeg skyvet ut i kulden og mistet kontakten med familie . Dette er typisk for sekter.  Kjærligheten var tydeligvis ikke ubetinget , men forbeholdt de som er innenfor. 

5 liker  
Kommentar #6

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Dette kan også gjelde både storfamilier og loger. Splitt og hersk.

 

1 liker  
Kommentar #7

Johan Velten

6 innlegg  14 kommentarer

Debatten er verdifull

Publisert over 3 år siden

La meg først berømme Vært Land for at dere tar initiativ til denne debatten. Den er viktig og jeg tror den vil vise seg å være nyttig i det lange løp, selv om jeg til tider kan tvile på at det går an å få til en dialog med folk som er «under forkynnelsen» i BCC.

Jeg gir deg rett i at VL ikke fremstiller kritikerne som sykelige. Det jeg forsøkte å få frem at dere har vært uheldig med vinklingen. Det er jo åpenbart at dere gjerne vil hjelpe oss til å få det bedre med oss selv. Komme videre i livet. Slik at vi slutter å kritisere Smiths Venner. Det er kanskje å dra det litt langt, men det virker som dere mener Smiths Venner er en stakkars forfulgt religiøs minoritet som trenger Vårt Lands beskyttelse. At disse nå søker ly under VLs beskyttende vinger er selvfølgelig langt mer sympatisk enn det som har vært praksis i årenes løp, at ledelsen har løpt til advokater når de syntes noen hadde vært slemme mot dem eller sagt noe stygt.

Det er for øvrig litt pussig at kritikerne omtales som «avhoppere». Det er et begrep som vanligvis blitt brukt om folk fra totalitære regimer som benytter sjansen til å stikke av fra regimet, gjerne ved utenlandsreiser. Det er mulig at lederatferden i BCC kan gi enkelte assosiasjoner til totalitære regimer, men jeg har aldri truffet en ex smithevenn som har sett på seg selv som en avhopper.

Forholdsvis nytt i tiden er at BCC-lederne er ganske frispråket i sin omtale av det de mener tidligere ledere har gjort feil, og det er vel dette som ligger bak Alf Gjøsunds omtale av «en stille revolusjon». Det er mye bra som har skjedd i senere år, spesielt på det ytre med kleskoder, kvinners plass i forsamlingen og langdryge, kjedelige møter som barn og ungdom ble tvunget til å lide seg igjennom. Men på en del områder har det vært en forverring, spesielt med hensyn til tankekontroll og sosial kontroll. De er helt ute av stand til å ta til seg kritikk som gjelder dem selv, altså nåværende ledere. Tidligere tiders ledere er det derimot fritt frem å kritisere.

De sier til stadighet at forkynnelsen og det klare lyset som skinner i menigheten er det samme i dag som det alltid har vært. La med da sitere fra en artikkel av Johan O. Smith publisert i Skjulte Skatter i 1934 med overskriften Laodikea. Der hudfletter han menighetsledere som drar jordiske fordeler av sin stilling som religiøs leder. Når han sier jeg er rik og har overflod og fattes intet, da er alt dette kjødelig rikdom og velvære. Over alt hvor en stor del av arbeidet består av pengetiggeri, kan du være forvisset på at det står en Laodikea-engel (predikant) bak. Han sier seg alltid være rik og mett, men ak hvor jammerlig, ussel, fet, blind og naken han er. Så langt Johan O. Smith.

Jeg avslutter med mitt hovedpoeng: BCC må gi en moralsk oppreisning til dem de selv har krenket, om de skal kunne håpe på å få fred. Jeg er ikke en av disse som har krav på slik oppreisning, men jeg sympatiserer med dem.

2 liker  
Kommentar #8

Kirsten Stensland

0 innlegg  14 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Takk for det du skriver Johan. Dette er en viktig debatt Å stille kritiske spørsmål til en organisasjon er viktig.

Har selv vokst opp i denne menighet.Mitt spørsmål  vil og har alltid vært.Hvordan kan  en mene at en er imot fordi en belyser noe en tenker er Viktig? 

Det som er trist for meg er at barn av de som har gått ut inkludert meg selv blir også rammet av beslutninger som tas.

Har lest og erfart selv at når en har skrevet noe mot eller ment noe om  BCC  er en en motstander.

Jeg er imot noen av reglene de lager men jeg er ikke imot 

menneskene.

Et teama  til som opptar meg  er at det ofte blir sagt at det er så lenge siden du forlot.Hvorfor bryr du deg..Hvorfor  ja av den enkle grunn at det er min historie og jeg har familie .

Jeg ønsker oppriktig at BCC som organisasjon kunne ordnet opp i tidligere forhold. Jeg tror på forsoning og gjenopprettelse av noe som gikk galt.


4 liker  
Kommentar #9

Oscar Floor

0 innlegg  27 kommentarer

Balansert men to viktige ting ble glemt

Publisert over 3 år siden

Forsåvidt var det en grei og balansert artikkel i Vårt Land. Flott med en forsiktig tilnærming mellom hovedpersonene, det kan nok lette konflikten noe og kanskje skape rom for gjensidig forståelse.

Den røde tråd som jeg kan se er at avhopperne fremstilles på en slik måte at ord som sinne, hat og aggresjon går igjen.

 Jeg kjenner ikke igjen det. Jeg har kontakt med flere hundre avhoppere. Mange er med i snakkegrupper på Facebook. Der er det i alt overveiende grad glede, latter, gode historier, gode minner. Innimellom er det vonde opplevelser. Så åpner vi hjertet for hverandre og omfavner. Sinne forekommer men det er mer sjeldent. Nei, sinne er lagt i fra den dominerende følelsen. Det er unntaket. Jeg vil heller si at personene domineres av glede, lettelse og lykke over å ha funnet seg til rette utenfor.

Dere i Vårt Land ble også fortalt dette fra personer som ble intervjuet, men det valgte dere ikke å ta med. Pussig.

En annen sak å huske på fremover, er at kritikken mot Smiths Venner ikke bare er av gammel dato. Forhold som kritiseres pågår her og nå. Skillelinjer i familier, nekt å komme på minnesamvær, personer som arbeider frivillig på Brunstad og utsettes for ulykke og sendes hjem med masse beinbrudd i kroppen uten noe oppfølging. Listen er lang. Og disse punkter vil jo bli gjentatt til det kjedsommelige helt til Smiths Venner tar tak i det.

Så jeg er veldig positiv til at Smiths Venner nå (kanskje?) ønsker å tre ut av sitt selvvalgte skall og bli mer åpen. Da er det større mulighet for at man også rydder opp i disse forhold. Og det er verdifullt hvis Vårt Land kan støtte dem i denne prosessen. Hjelpe dem til å bli med åpen, på en ærlig måte.4 liker  
Kommentar #10

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Vårt Lands knefall for Makt, Mammon og Mennesker

Publisert over 3 år siden
Johan Velten. Gå til den siterte teksten.
Kommentar fra redaktøren: Dette innlegget inneholder beskyldninger som utløser retten til samtidig imøtegåelse fra de omtalte. Innlegget er forelagt dem og vil bli besvart senere. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er fritt fram for personangrep eller angrep som krever samtidig imøtegåelse i debatten under. Innlegg som bryter med dette vil bli slettet, gjentatte brudd fører til automatisk utestengelse.

Redaktør Gjøsund og undertegnede hadde omfattende samtaler om Smiths venner teologi og etikk frem til for ca 15år siden. Det som førte oss sammen den gangen en gang midt på -90tallet var vårt felles fokus på Smiths venners teologi som kunne føre frem til en slikt omfattende moralsk forfall. Gjøsund vet bedre enn dette for Smiths venner under Kåre Smiths ledelse har ikke endret seg til det bedre etter den gangen. Gjøsund: Vi kjenner svarene som du skal gi rom for i ovenstående sitat og vi har kjent dem i 25 år.  Smith/Larsen kommer ikke til å by på nyheter av betydning. 

Derimot er det grunn til hevde følgende: Dette er journalistisk latskap av Vårt Land/Gjøsund. Med så mange vitner over så mange år er det Vårt Lands plikt å drive genuin og gravende journalistikk, ikke be om kjente svar.  I stedet har man med jevne mellomrom drevet "offerjournalistikk", dvs. la utvalgte ofre få komme til ordet på visse premisser. Kanskje viktig nok, men en billig løsning i en kamp om troverdighet. Ofrene har ingen sjanse i kampen mot Menneskene, Makt og Mammon. Vi snakker da om noen 10000 mennesker, sterk udemokratisk sentralmakt og noen milliarder kroner. Hvem våger å stille opp mot dette til fordel for Jesu Kristi dyder? Jeg registrerer at Smith nå er i ferd med å vinne troverdighetskampen, med hjelp fra VL/Gjøsund. Vi er i en prosess tilsvarende den som skjedde under "vekkelsen" der vennenes verdier og holdninger sakte men sikkert ble endret under Maktens trygghet. "Vekkelsen" har åpenbart nådd VL redaksjon. 

For øvrig vil jeg ikke bli overasket om Gjøsund fjerner denne kommentaren. 


7 liker  
Kommentar #11

Oscar Floor

0 innlegg  27 kommentarer

om troverdighet

Publisert over 3 år siden

Jeg er langt fra sikker på at Smiths Venner har vunnet noe som helst i troverdighetskampen. Jo, kanskje internt, men ikke mot omverdenen.

På et eller annet tidspunkt må Smiths Venner (og Vårt Land?) innse at veldig mange ex-medlemmer faktisk er interessert i at det går bra i Smiths Venner. Men likevel blir de kalt motstandere.

Er jeg da blitt en fiende fordi jeg har sagt dere sannheten? Tvert imot er mitt ønske som Paulus at Kristus vinner skikkelse i dere.

3 liker  
Kommentar #12

Christin Skaare

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg blir veldig forundret over måten du skriver på , Bjørn David Bratlie. Det handler vel ikke om å vinne.  Jeg og mange av oss ofre prøver å få Smiths venner til å ta ansvar og be oss om unnskyldning for måten vi har blitt behandlet på .  Det har vel ingen ting å si om vi er 500 eller mindre og at dere er 10000.  Det handler om sannheten om hvordan vi har blitt trakassert og tråkket på  fordi vi så og ser det annerledes enn dere.  Vi har et annet syn . Fortjener vi da og miste kontakt med våres familie ?  Fortjener vi av den grunn å bli omtalt som bitre  og onde?

Kommentar #13

N. Halvor Bekkevold

0 innlegg  9 kommentarer

Tankekontroll og sosial kontroll

Publisert over 3 år siden

Velten stadig gjentar påstandene om tankekontroll og sosial kontroll. Han har etter eget utsagn også «lest seg opp» på sekter, og er spesielt begeistret for hjernevaskteorien. Han har ved den definert BCCs medlemmer ut av dialogen. Man lurer jo på om man skal le eller gråte av en slik tilnærming. Eller kanskje minne om hva de norske religionsosiologene Inger Furuseth og Pål Repstad sier om hjernevaskteoriens popularitet (2003:183):

- Den fyller medienes dramaturgiske krav og skaper gode fortellinger om «kampen mellom uskyld og ondskap», der onde mennesker «kaster seg over intetanende og uskyldige ofre»

- Den bidrar til å redde ansikt for tidligere medlemmer og deres pårørende, især ved å bortforklare interne årsaker til familiebrudd og skyve skylden over på en ekstern aktør, «sekten»

- For «mer eller mindre profesjonelle hjelpere» legitimerer hjernevaskmodellen at man skaper nye terapeutiske markeder

- Konkurrerende religiøse organisasjoner kan enten markedsføre sin egen versjon av hjernevask som demonbesettelse eller liknende, eller ivrig støtte opp om den populærpsykologiske modellen for å angripe andre religiøse grupper.

Så langt Furuseth og Repstad.

Som hjernevasket BCC-medlem er det derfor lite hensiktsmessig å imøtegå Velten, selv på det som mange oppfatter som ganske utdaterte punkter og en noe fjern virkelighetsforståelse. Jeg vil allikevel – av hensyn til andre lesere – skrive litt om min oppfatning av det han kaller «splittelsen» på 90-tallet. Her bruker han svært grove uttrykk på noe som fra mitt ståsted har et helt annet innhold enn det han selv forfekter fra et ganske perifert ståsted.

Dette gjør jeg i en egen artikkel.

2 liker  
Kommentar #14

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Kampen om opinionen

Publisert over 3 år siden
Christin Skaare. Gå til den siterte teksten.
Jeg blir veldig forundret over måten du skriver på , Bjørn David Bratlie. Det handler vel ikke om å vinne.

Konfliktsituasjonene som følger Kåre Smiths ledelse trenger mer fordypning enn den sedvanlige moralske forargelse. Ikke det at jeg mener vi ikke bør bli moralsk engasjert, men det er i herværende situasjon og etter så mange år ikke tilstrekkelig.  De utstøtte/utbryterne pluss media har i 25 år i liten grad evnet å forstå makt-dynamikken i Smiths venner under Smiths ledelse. Derfor har de fra en synsvinkel tapt de fleste kamper i offentligheten om troverdigheten. Offerjournalistikken er ikke nok, på lang sikt, satt opp mot milliardinvesteringer, storslagne gratiskonserter og eiendomsimperier.  Du og mange,mange andre tar feil, dette handler om vinne kampen om historien, fra Kåre Smith sin side. For ingen må tro at sekulære media representerer noe moralsk forankringspunkt. Smith vet veldig godt at media er  foranderlige  slik som medlemmer innad i venneflokken. For ham er dette avgjørende viktig. Han driver høyt spill og tar i bruk mange midler. Utfordringen for utbrytere/utstøtte og media er deres fremmedhet i forhold Smiths kynisme innen maktkamper, enten innad i venneflokken eller utad i offentligheten. Temaet er også omtrent umulig å bringe til torgs i herværende forum for Gjøsund sletter alle innlegg/kommentarer som så tvil om motivet til livsynsledere. Vi som har sett dette maktkyniske spillet gjennom mange år er følgelig satt sjakk-matt i herværende sak. Dette er sannsynligvis det meste jeg kan si om dette temaet uten at Gjøsund sletter kommentaren. 

Oscar Floor: Jeg registrerer at du driver en behersket og  konstruktiv kritikk av vennene. Tilfeldigvis fikk jeg anledning til se TV-overføring av slutt-talene til Kåre Smith, B.A. Larsen og Bjørn Nilsen fra årets sommerstevne. I den grad jeg hadde noen, mistet jeg da alle illusjoner om forsoning/unnskyldning.  Jeg føler meg maktesløs til å formidle disse scenene som utspant seg fra talerstolen på Brunstad denne sommerdagen. Hvis du kan, vil jeg anbefale å få takk i dette og studere det.  Venneflokken har passert "the point of no return" for lengst og en unnskyldning vil for alltid bli et spill for galleriet.  Under Smiths ledelse  vil en unnskyldning aldri kunne bli ekte og gjennomgripende. En unnskyldning/oppreisning  for utbryterne vil rokke ved hele Smiths basis for autoritet og undergrave hans autoritet i en slik grad at han må avslutte sin kariere blandt vennene. Dette ser jeg på som en umulighet. Hans ettermæle vil bli ruinert. Utbrytere/media må forstå at konfliktene er knyttet til Smith og Smith alene. Hverken Trond Eriksen, Bernt Aksel Larsen, Harald Kronstad, Bjørn Nilsen eller Bernt Stadven m/fl. har de personligheter som skal for å vedlikeholde alle disse konfliktene gjennom 25 år.  Jeg tviler på at de har tilstrekkelig autoritet innad i venneflokken slik at en unnskyldning fra disse navngitte skulle bevirke en gjennomgripende endring i venneflokkens oppførsel ovenfor slekt og venner blandt de utstøtte. 

2 liker  
Kommentar #15

Bernt Evensen

0 innlegg  24 kommentarer

Uredelighet...

Publisert over 3 år siden

Det er interessant å se hva Johan Velten, som har gjort det til sin oppgave å avdekke BCC-ledernes maktovergrep og mangel på integritet, selv skriver under avsnittet Uredelighet:

«En redelig reaksjon ville vært å ta opp saken med meg, for deretter å irettesette de som hadde begått innbruddet.»

Flere uker før Larsen offentliggjorde saken på bloggen sin, var det nettopp han som gjorde Velten oppmerksom på at det private materialet var stjålet og spredt på internett. Hvordan reagerte Velten på det? Jo, ved å politianmelde Larsen for datainnbrudd. Og det til tross for at Larsen hadde fått materialet tilsendt av en anonym kilde…  

Hadde det ikke vært litt mer…. eh… redelig(?) av Velten å også nevne dette i sitt tilsvar til VL?

Larsens beskrivelse av hendelsesforløpet finnes på hans blogg: http://berntaksel.no/2017/09/malet-a-ta-rotta-pa-hele-skiten/
BCCs kritikere har blitt bedt om å komme opp med fakta som tilbakeviser Larsens beskrivelser, men ingenting har så langt rokket ved hovedtrekkene i forløpet.

1 liker  
Kommentar #16

Oscar Floor

0 innlegg  27 kommentarer

Omskriving av historien

Publisert over 3 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
dette handler om vinne kampen om historien

Ja, det er innlysende. Det ser vi på boken til Kåre Smith (Hyre og profet) og på bloggen. Et forsøk på en omskriving av historien.

Det fremstår nesten som om menigheten aldri har vært imot medlemslister, ikke har vært imot foreningdannelse og ikke har vært imot store bygninger. Og lovene om skjørt for kvinner kom fra brødre som har forlatt menigheten og ikke de eldste.

Denne historien er ikke lett å selge utenfor Smiths Venner.

En slik historieskriving kan kun lykkes hvis man er alene om å skrive historie.

Akkurat nå, det siste par år, er det en flom av historieskriving. Opplevelser, fortellinger, bøker, innlegg. Blogger. Facebooksider.

BCC stengte kommentarfelter og ville kontrollere historien; det gjorde at alternative informasjonskanaler ble åpnet.

Vi lever tross alt i informasjonssamfunnet. Det vil ikke være mulig å skrive egen særhistorie.


1 liker  
Kommentar #17

Johan Velten

6 innlegg  14 kommentarer

Desinformasjon fra Larsens blogg

Publisert over 3 år siden

Jeg velger å svare kortfattet på dette. 

Larsen blogg-serie i 6 deler er ikke til særlig hjelp for den som ønsker å bli kjent med fakta i denne saken. 

Jeg har redegjort detaljert for hendelsesforløpet, med vedlagt dokumentasjon, i det jeg tidligere har publisert. 

Jeg antar at en diskusjon om sakens fakta og fakta-forvrengning ikke er av allmenn interesse og derfor ikke har noen naturlig plass i det offentlige ordskifte.   

1 liker  
Kommentar #18

Bernt Evensen

0 innlegg  24 kommentarer

Fakta

Publisert over 3 år siden

Hvis vi ikke skal basere diskusjonen på fakta, hva skal vi da diskutere?

Kan du legge ut linker til det du tidligere har publisert som motbeviser Larsens blogg?

Kommentar #19

Inger Marie Johnsen Aralt

2 innlegg  15 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Les dette og : http://www.verdidebatt.no/innlegg/11702029-innlegg-i-debatten-om-smiths-venner

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere