Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

«Lekmanns-kortet» og andre hersketeknikker

Hersketeknikker fornyes og tilpasses stadig. Aller mest alvorlig er det når man bruker tro og Gud for å legitimere egen maktkamp.

Publisert: 21. okt 2017

Vi gjør det hele tiden – og kanskje særlig i mediene. Vi bruker begreper som, villet eller ikke, kan bidra til å plassere og kategorisere.

Bibeltro

Se for eksempel på disse overskriftene fra norske breddemedier: «Forfølgelse av bibeltro kristne». «Maria (20) er kristenkonservativ: Homofile bør ikke få gifte seg i kirken».

De adopterer begreper som stammer fra kristne sammenhenger. Det er der denne kategoriseringen har oppstått – for å definere et utenforskap og et innenforskap. Som en kristen publikasjon spør i en overskrift: «Er du liberal eller bibeltro?». Premisset er altså at man ikke kan være tro mot Bibelen hvis man er liberal.

Fra helt ulike forståelseshorisonter kan man altså bidra til å spille på kjente kristne begreper og fordommer, som blir brukt til å karakterisere og plassere. Man kan, som uvitende storsamfunn eller vitende kristen aktør, bidra til å definere «de egentlige kristne». Samtidig kan det være tenkt som en kategori der «vi» ikke er en del av. Det er noe «de fleste av oss i Norge» ikke er en del av. Slike kategoriseringer kan fungere som hersketeknikker. Kategoriseringen har gitt noen grunnpremisser det er vanskelig å plukke fra hverandre.

Bok om hersketeknikker

Denne uken kom NRKs Sigrid Sollund med en ny og nyttig bok med tittelen Hersketeknikker. Nyttige og nådeløse. Hun skriver klokt, balansert og lett tilgjengelig om hvordan «kupp av virkeligheten», språk, kroppsspråk, mistenkeliggjøring, latterliggjøring og utestenging er kraftfulle hersketeknikker som kan sette ut andre. Hun understreker blant annet at det ikke alltid handler om «mann mot kvinne». Hersketeknikker finnes overalt. De brukes på arbeidsplasser, i politikken, i debatter, i parforhold og mellom foreldre og barn.

Kristne hersketeknikker 

Og de brukes i religiøse sammenhenger. Både blant muslimer og kristne. I et kapittel omtaler hun særlig misbruket av begreper som «ære og skam» mot unge kvinner med flerkulturell bakgrunn.

Mange av de generelle teknikkene Sollund beskriver har en stor overføringsverdi til ulike ­religiøse miljøer, slik vi beskriver i dagens avis.

Fenomenet er ikke ukjent, og man finner faktisk flere ­interessante sammenfall mellom Sollunds ferske bok, og en artikkel fra i fjor kalt «Kristne hersketeknikker», skrevet av Knut Kåre Kirkholm, høyskolelektor på Fjellhaug Bibelskole.

Kupp av virkeligheten

Sollund beskriver det hun kaller «kupp av virkeligheten», og viser til redaktøren i det konservative tidsskriftet Minerva, som ble anklaget for «å stå for et system som er ansvarlig for fem millioner dødsfall i året», fordi han vedkjenner seg markedskapitalismen.

På samme måte viser Kirkholm i religiøs sammenheng til at folk stemples som «ikke bibeltro» fordi de tolker bibelen på en annen måte. Denne teknikken er ment til å avskjære den andres synspunkter eller argumenter. Er du først kategorisert som «ikke bibeltro» eller en som bedriver «vranglære», er du fort utenfor «det gode, kristne selskap».

I begge tilfellene pekes det på at maktbalansen mellom to personer kan forskyves gjennom slike hersketeknikker. Det kan gjøre den andre liten eller spille vedkommende sjakk matt. Kirkholm peker på at dersom slike teknikker blir en del av en kultur, kan maktmisbruk være nærliggende.

«Elitekortet»

Begge forfatterne skriver om hersketeknikken omtalt som å dra «elitekortet». Sollund beskriver Donald Trump som gikk til kamp mot det etablerte. Og Sylvi Listhaug som kritiserte «feministeliten». Både Trump og Listhaug hevder de kjemper for vanlige folk, og stempler andre som «elitister», altså en gruppe som ikke ivaretar vanlige folks interesser.

«Lekmannskortet»

Kirkholm omtaler den samme hersketeknikken i kristne sammenhenger som «lekmannskortet»: Det er når en lekmann bruker sin manglende teologiske utdanning til å gi seg selv tyngde i en diskusjon. Ved å kalle seg «bare en enkel lekmann» skaffer man seg paradoksalt nok autoritet. Eller som vi var inne på tidligere: En som påberoper seg å lese bibelen bokstavelig, uten tolkning. Kirkholm legger til at dette også kan brukes andre veien: Når ­eksamenspapirer blir brukt som argument i en diskusjon.

Mye hersking

Sollund viser til at kvinner fortsatt er særlig utsatt for hersketeknikker. En av teknikkene som mange kvinner vil kjenne igjen, både i kristne sammenhenger og andre steder, er såkalt «mansplaining», altså når en mann skal forklare for en kvinne noe hun nettopp selv har sagt, eller som hun har klart mer kunnskap om enn han. Et eksempel er forfatter Marte Michelet som har solgt 50.000 eksemplarer av den prisbelønte boka: Den største forbrytelsen. Ofre og gjerningsmenn i det norske holocaust. Hun forteller at hun stadig får belærende kommentarer fra menn om et tema hun selv er ekspert på.

Legitimert av Gud

Alle troende mennesker vet hvor krenkende det er å få stemplet sin tro og sine tanker av autoriteter. Som bruker hersketeknikker for å plassere noen meninger og holdninger utenfor det aksepterte og moralske.

Det å bruke Gud for å legitimere sitt eget syn og sin egen maktkamp, er uetisk. Det er også skadelig for andre, for deres personlige livskvalitet og tro. Vi bør diskutere kjønn og hersketeknikker – men også religion og hersketeknikker. Det er en form for maktbruk som går på livet løs.

3 liker  
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Artikkelen berører meningsytringer.

At vi fremfører våre syn behøver ikke bety at vi vil herske over noen.

Om jeg mener homofil praksis er synd og at de som tror Gud velsigner samliv mellom likekjønnede er vranglærere, da er det ikke hersketeknikk, det er omsorg for et medmenneske, at vi skal leve verdige liv.  

Sigrid Sollunds bok stemmer selvsagt, - sitat: «Hun skriver klokt, balansert og lett tilgjengelig om hvordan «kupp av virkeligheten», språk, kroppsspråk, mistenkeliggjøring, latterliggjøring og utestenging er kraftfulle hersketeknikker som kan sette ut andre.»

Men det går an å ha klare meninger om tro på Bibelen og rett og galt samtidig som andre får uttrykke sine meninger.

Eller er din artikkel en hersketeknikk for å kneble «Bibeltro kristne»?


6 liker  
Kommentar #2

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

I en samtale- trø meg inkje for nære

Publisert over 3 år siden

som f.eks politiet har med sine utagerende eller rusede medborgere vil det ikke være en dialog med de samme premisser. Ved å mobbe, slenge med leppene og lire av seg føler ofte de skyldige at likevekten opprettholdes. 

Likedan kan det å urinere i en bil , dytte og slå, gi en avstand til berøring, som de ikke liker eller vil ha noe av.

Frivillig går de ikke frem og gjør som politiet sier, men motstand kan de bruke etter godt befinnende.

I noen saker handler fornedrelsen om rusen, men andre ganger er det personligheten som slår inn.

Hvis man kan og vet litt om de forskjellige væremåter, blir samfunnet rausere.(mer liberalt).

Det mange ikke forstår er at flere kristne tenker at spill om penger og feighet overfor andre maktmennesker eller borgere, ikke er bra (Napoleonkomplekset). Det er visstnok verre å møte en kristen kvinne på byen, som ikke klarer seg selv på grunn av rus, enn en ruset advokat eller vitenskapsmann. Ryktene går foran og mørkelegger fremtiden.

Målene er trangere, Toleransen for feil rammer hardere.  Klassesamfunnet lever, på et vis, i beste velgående.  

Vi ser det jevnlig på maktkampen mellom blått og rødt. De blir ikke politiske venner. Forskjellen er større enn de liker å se. Splittelsen blir derfor mer merkbar etter som årene går. 

I det statlige helsevesenet jobber kvinner fortsatt for lavere lønn. Blå regjering forstår ikke helheten i helsevesenet og hva som gjelder. De vil privatisere alt som går dårlig, men det blir ikke bedre av det. Konkurranse-samarbeid. Man må velge. 

Språket gir makt og fornedrelse. Å bøtelegge, legge en fartsdemper på en ukontrollert sjåfør, sette i fyllearresten eller fengsle, er nødvendig. På veien ned gjør mennesket mye rart. De kan ikke få sin vilje alltid.

Man møter mennesker i forskjellige livssituasjoner. Fenomener som dukker opp kan si oss noe om hvilket trinn de strever med. 

Varhet i omgang med andre krever selvdisiplin og evnen til å lytte.  Man må ikke glemme at alle mennesker kan få behov for å forsvare seg en gang. Hvis man ikke har andre virkemidler enn nevene, kan det fort gå galt. Man når ikke inn til alle med omsorg og god kommunikasjon.

Kommentar #3

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

«Mansplaining» og hersketeknikk

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
«mansplaining», altså når en mann skal forklare for en kvinne noe hun nettopp selv har sagt, eller som hun har klart mer kunnskap om enn han. Et eksempel er forfatter Marte Michelet som har solgt 50.000 eksemplarer av den prisbelønte boka: Den største forbrytelsen. Ofre og gjerningsmenn i det norske holocaust. Hun forteller at hun stadig får belærende kommentarer fra menn om et tema hun selv er ekspert på.

Hm, for meg virker det som anklagelser om «mansplaining» er en hersketeknikk i seg selv. En mann motsier en kvinne, altså gjør han seg skyldig i «mansplaining» og det han sier kan avvises uten videre.

Marte Michelet har skrevet en bok om holocaust i Norge og har stor kunnskap om temaet, men å derfor anklage menn som motsier henne for «mansplaining» er en klassisk logisk feilslutning, nemlig å appellere til autoritet. 

(Boken hennes er forøvrig ikke fri for faktafeil, hun omtaler f.eks. Stettin som en tysk-okkupert polsk by, men Stettin/Szczecin ble først polsk etter andre verdenskrig.)

(Jeg håper jeg i denne kommentaren ikke har vært belærende eller gjort meg skyldig i «mansplaining».)

6 liker  
Kommentar #4

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Opplever at en del av dine konklusjoner ikke stemmer helt (for meg)-rent psykologisk kanskje heller ikke logisk.Eks: enkel lekmann skaffer  seg ikke autoritet men heller en slags  underdog makt (overtak) i en gitt situasjon (setting)-ikke alle. Dette blir da en manipulering om personen ikke er ekte, og ikke er inspirert av Gud, men har helt sin egen agenda. Noe som kan skje i alle settinger hvor mennesker ikke er oppriktige.

Og mange har kunnskaper som overgår de fleste "eksperter" for ingen har full oversikt over et gitt tema. I tillegg virker det som om du bruker de samme metodene selv som du beskriver andre bruker- du hopper raskt til en konklusjon som ikke holder -om dette er forståelig.  I troens verden skjer det jo stadig endringer og pendelen svinger i menneskers forståelse. Bare Gud er stabil.

2 liker  
Kommentar #5

Asgeir Remø

12 innlegg  329 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
en artikkel fra i fjor kalt «Kristne hersketeknikker», skrevet av Knut Kåre Kirkholm, høyskolelektor på Fjellhaug Bibelskole

Den nevnte artikkelen kan finnes her: http://www.fastgrunn.no/blog/2016/12/16/kristne-hersketeknikker

Artikkelen er opplysende og nyansert. Den kan fungere til egen prøvelse for den enkelte og er mindre egnet for dem som kun er interessert i fenomenet hersketeknikker for å plassere det på andre, - og dermed bruke en påstand om hersketeknikk som en hersketeknikk. Dette bør dreie seg mest om å skjerpe egne ferdigheter i saklighet.

Kirkholm skriver avslutningsvis dette: 

"Alle bruker vi nok hersketeknikker, bevisst eller ubevisst. Det viktige er at vi skaper en kultur der vi søker å unngå at makt misbrukes til på en usunn måte å kontrollere andre og ta fra dem pusterom og frihet."

4 liker  
Kommentar #6

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

KrFs idologi i et nøtteskall ?

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.

Aller mest alvorlig er det når man bruker tro og Gud for å legitimere egen maktkamp.

All maktkamp er ikke like alvorlig. Kan det være noe biologisk ?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere