Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

‘Lekmanns-kortet’ og andre hersketeknikker

Hersketeknikker fornyes og tilpasses stadig. Aller mest alvorlig er det når man bruker tro og Gud for å legitimere egen maktkamp.

Publisert: 21. okt 2017

Vi gjør det hele tiden – og kanskje særlig i mediene. Vi bruker begreper som, villet eller ikke, kan bidra til å plassere og kategorisere.

Bibeltro

Se for eksempel på disse overskriftene fra norske breddemedier: «Forfølgelse av bibeltro kristne». «Maria (20) er kristenkonservativ: Homofile bør ikke få gifte seg i kirken».

De adopterer begreper som stammer fra kristne sammenhenger. Det er der denne kategoriseringen har oppstått – for å definere et utenforskap og et innenforskap. Som en kristen publikasjon spør i en overskrift: «Er du liberal eller bibeltro?». Premisset er altså at man ikke kan være tro mot Bibelen hvis man er liberal.

Fra helt ulike forståelseshorisonter kan man altså bidra til å spille på kjente kristne begreper og fordommer, som blir brukt til å karakterisere og plassere. Man kan, som uvitende storsamfunn eller vitende kristen aktør, bidra til å definere «de egentlige kristne». Samtidig kan det være tenkt som en kategori der «vi» ikke er en del av. Det er noe «de fleste av oss i Norge» ikke er en del av. Slike kategoriseringer kan fungere som hersketeknikker. Kategoriseringen har gitt noen grunnpremisser det er vanskelig å plukke fra hverandre.

Bok om hersketeknikker

Denne uken kom NRKs Sigrid Sollund med en ny og nyttig bok med tittelen Hersketeknikker. Nyttige og nådeløse. Hun skriver klokt, balansert og lett tilgjengelig om hvordan «kupp av virkeligheten», språk, kroppsspråk, mistenkeliggjøring, latterliggjøring og utestenging er kraftfulle hersketeknikker som kan sette ut andre. Hun understreker blant annet at det ikke alltid handler om «mann mot kvinne». Hersketeknikker finnes overalt. De brukes på arbeidsplasser, i politikken, i debatter, i parforhold og mellom foreldre og barn.

Kristne hersketeknikker

Og de brukes i religiøse sammenhenger. Både blant muslimer og kristne. I et kapittel omtaler hun særlig misbruket av begreper som «ære og skam» mot unge kvinner med flerkulturell bakgrunn.

Mange av de generelle teknikkene Sollund beskriver har en stor overføringsverdi til ulike ­religiøse miljøer, slik vi beskriver i dagens avis.

Fenomenet er ikke ukjent, og man finner faktisk flere ­interessante sammenfall mellom Sollunds ferske bok, og en artikkel fra i fjor kalt «Kristne hersketeknikker», skrevet av Knut Kåre Kirkholm, høyskolelektor på Fjellhaug Bibelskole.

Kupp av virkeligheten

Sollund beskriver det hun kaller «kupp av virkeligheten», og viser til redaktøren i det konservative tidsskriftet Minerva, som ble anklaget for «å stå for et system som er ansvarlig for fem millioner dødsfall i året», fordi han vedkjenner seg markedskapitalismen.

På samme måte viser Kirkholm i religiøs sammenheng til at folk stemples som «ikke bibeltro» fordi de tolker bibelen på en annen måte. Denne teknikken er ment til å avskjære den andres synspunkter eller argumenter. Er du først kategorisert som «ikke bibeltro» eller en som bedriver «vranglære», er du fort utenfor «det gode, kristne selskap».

I begge tilfellene pekes det på at maktbalansen mellom to personer kan forskyves gjennom slike hersketeknikker. Det kan gjøre den andre liten eller spille vedkommende sjakk matt. Kirkholm peker på at dersom slike teknikker blir en del av en kultur, kan maktmisbruk være nærliggende.

«Elitekortet»

Begge forfatterne skriver om hersketeknikken omtalt som å dra «elitekortet». Sollund beskriver Donald Trump som gikk til kamp mot det etablerte. Og Sylvi Listhaug som kritiserte «feministeliten». Både Trump og Listhaug hevder de kjemper for vanlige folk, og stempler andre som «elitister», altså en gruppe som ikke ivaretar vanlige folks interesser.

«Lekmannskortet»

Kirkholm omtaler den samme hersketeknikken i kristne sammenhenger som «lekmannskortet»: Det er når en lekmann bruker sin manglende teologiske utdanning til å gi seg selv tyngde i en diskusjon. Ved å kalle seg «bare en enkel lekmann» skaffer man seg paradoksalt nok autoritet. Eller som vi var inne på tidligere: En som påberoper seg å lese bibelen bokstavelig, uten tolkning. Kirkholm legger til at dette også kan brukes andre veien: Når ­eksamenspapirer blir brukt som argument i en diskusjon.

Mye hersking

Sollund viser til at kvinner fortsatt er særlig utsatt for hersketeknikker. En av teknikkene som mange kvinner vil kjenne igjen, både i kristne sammenhenger og andre steder, er såkalt «mansplaining», altså når en mann skal forklare for en kvinne noe hun nettopp selv har sagt, eller som hun har klart mer kunnskap om enn han. Et eksempel er forfatter Marte Michelet som har solgt 50.000 eksemplarer av den prisbelønte boka: Den største forbrytelsen. Ofre og gjerningsmenn i det norske holocaust. Hun forteller at hun stadig får belærende kommentarer fra menn om et tema hun selv er ekspert på.

Legitimert av Gud

Alle troende mennesker vet hvor krenkende det er å få stemplet sin tro og sine tanker av autoriteter. Som bruker hersketeknikker for å plassere noen meninger og holdninger utenfor det aksepterte og moralske.

Det å bruke Gud for å legitimere sitt eget syn og sin egen maktkamp, er uetisk. Det er også skadelig for andre, for deres personlige livskvalitet og tro. Vi bør diskutere kjønn og hersketeknikker – men også religion og hersketeknikker. Det er en form for maktbruk som går på livet løs.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Det å bruke Gud for å legitimere sitt eget syn og sin egen maktkamp, er uetisk. Det er også skadelig for andre, for deres personlige livskvalitet og tro.

Om du virkelig mener dette bør du spørre hvilken form et forum som VD skal ha i fremtiden. For noen er VD en forlengelse av misjonsmarken og debatten dreier seg for disse ikke om annet enn misjon og lite reell debatt. Her er hersketeknikker velkomne fordi de er hjemlet i Bibelen. 

Hvis en muslim våger seg innenfor må han først avsverge sin tro og selv ikke det vil være nok fordi han gjør det bare for å lure oss andre inntil han kan få tatt innersvingen på oss. Her kan det bli rett morsomme grensedragninger som kan gjøres for en ivrig sjel. :-)

1 liker  
Kommentar #2

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Takk for et godt innlegg. Jeg har selv opplevd hersketeknikker, både i kristen sammenheng og de politiske ytterfløyene.

1 liker  
Kommentar #3

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Meningers mot trenger motstand

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Om du virkelig mener dette bør du spørre hvilken form et forum som VD skal ha i fremtiden. For noen er VD en forlengelse av misjonsmarken og debatten dreier seg for disse ikke om annet enn misjon og lite reell debatt. Her er hersketeknikker velkomne fordi de er hjemlet i Bibelen. 

Hvis en muslim våger seg innenfor må han først avsverge sin tro og selv ikke det vil være nok fordi han gjør det bare for å lure oss andre inntil han kan få tatt innersvingen på oss. Her kan det bli rett morsomme grensedragninger som kan gjøres for en ivrig sjel. :-)

Det beste ville være å gjøre VerdiDebatt meningsløs, slik at de politisk korrekte kan bruke VD for å sett munnbind på de som våger å være annerledes. Underlig hvordan PK folket strever for å gjøre demokrati til et meningstyranni. Der kommer likheten med Jihad metoden frem som en kulturell samhandling fredselskende muslimer, som jeg kjenner til, ikke så gjerne vil bli tatt til inntekt for.

Hersketeknikken i både innlegg og kommentarer oppstår fordi de som har sine meninger finner det naturlig nok å hevde dem!

Jeg har bare en ting å si til dere, folkens - se for svingende å bli voksne! Tåle motargumenter er en del av det å bli voksen.

Modern Education - Lecture in Political Correctness

5 liker  
Kommentar #4

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Delvis enig

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Det å bruke Gud for å legitimere sitt eget syn og sin egen maktkamp, er uetisk

Hvis en person "bruker" - d.v.s. som debatt-teknikk uten at det er forankret i personlig tro, så er jeg enig.  Det heller over til - misbruker.  Personlig tro er forankret i både hjerte og ryggrad og et menneske kan og skal selvsagt ikke legge bånd på seg selv og sine ytringer for å tekkes pk og tidsånden.

Vi lever i forfalls- og brytningstider.  Nå er det lite fart i vd for tiden, men i tidligere tider var vd et rimelig godt barometer for vurdering av hastigheten på denne prosessen.

Med brytninger kommer etter hvert kunnskap om hverandre på plass slik at liberale og mer konservative finner ut av hverandre uten debatt - det er ikke lenger noen nødvendighet - vi vet hva den ene og den andre vil komme trekkenes med i kommentar etter hver som trådstarter inviterer.  Av og til kommer det noen innspill utenfor det forutsigbare og da vekkes interessen.  

Den lutherske teologen Richard Niebuhr så liberalernes komme og hvor de ville føre oss - "En Gud uten vrede førte mennesker uten synd til et kongedømme uten dom gjennom en Kristus uten korset."

5 liker  
Kommentar #5

Nils-Petter Enstad

120 innlegg  206 kommentarer

"Tror som det står"

Publisert over 3 år siden

En god og betimelig kommentar fra Berit Aalborg, dette. Det er noe skremmende ved mennesker som - tilsynelatende ærlig og oppriktig - mener de har en innsikt i Guds ord som ingen andre har. Kvasiargumenter av typen "jeg tror som det står, jeg" har ingen annen funksjon enn å blokkere for meningsfull dialog. Enhver tekst - fra annonser til leksika - har tolkningmuligheter i seg. Å gi seg selv attesten "bibeltro" for på den måten å markere avstand til andre kristne mennesker, er nesten den ekleste form for hovmod som jeg kan tenke meg. 

3 liker  
Kommentar #6

Pål Georg Nyhagen

222 innlegg  1811 kommentarer

Makt og uvilje

Publisert over 3 år siden

Å fremvise toleranse og respekt er vesentlig i debatten; men noen makter sjelden å motstå å fristelsen for å markere seg tilbake i en skrantende dialog; dvs via rolle eller faglig status der det oppstår personlige disharmonier underveis. Offer-rollen og moralbegrepet er for øvrig også svært effektive hersketekniske grep. Man griper m.a.o. en og annen gang de maktfaktorer som er tilgjengelig for å vinne frem. Det handler m.a.o. oftest om makt. 

Noen er for øvrig av den oppfatning at man selv blir bedre og sterkere av å trykke ned den andre. Og dette er dog et mellommenneskelig problem; ikke noe som har sine røtter i en tro eller politisk overbevisning. Det er selvsagt ikke nødvendigvis heller alltid like lett å praktisere alle gode prinsipper man bekjenner seg til; Gammel-Erik sitter med på vår alles lass: Vi kan være uenige med den andres meninger, men det er ikke alltid enkelt "å stri inntil døden for å forsvare hans rett til å hevde dem", som Voltaire ytret. Men det er dog ikke helt umulig å vise respekt og toleranse?

Toleranse er selvsagt helt sentralt - og nettopp der våre verdier og meninger blir klart utfordret står også prøven på om de verdier vi identifiserer oss med faktisk også er internaliserte og dermed genuine. Og verdibegrepet "toleranse" er for øvrig verken likegyldighet eller pågående forsøk på harmonisering. 

Det kan være lett å bli fanget av den kanskje noe hete dialogsituasjonen hvor Herrens ord om å elske sin neste som seg selv alltid står mellom oss... - også her. Ja, spesielt her... Vi skal sågar elske vår fiende…  Men enkelte ser heller ut til å forakte sin neste -som seg selv. Man skal dog selvsagt forsøke å overbevise den andre ved hjelp av argumenter og ikke "vinne" gjennom bruk av herskerteknikker og maktmidler. Blir makten viktigere enn argumenter, så dør naturlig nok dialogen ut og det demokratiske elementet fortrenges akkurat der fordringen burde åpne for lytting. Og en og annen gang kan man ane at nettopp dette også er hensikten hos den som ikke makter å bli motsagt. Men nettopp der prisen er høy kan vi ha noe å lære; visst gör det ont när knoppar brister.

Å gi autoritet og suveren tyngde til egen argumentasjon ved å henvise til Gud er selvsagt høyst suspekt. LIke vel er det naturlig nok og for all del legitimt å argumentere teologisk; hvor Gud, Kristus, mennesket og hellige tekster trekkes inn. Hva ellers i en teologisk diskurs?  Dog: Én ting er hva man intenderer, en annen er hva det oppfattes som. 

Også i politikk og ikke minst i valgkamp, blir vi ikke påfallende sjeldent vitner til mengder av hersketekniske grep. Man griper også dér autoritet ved å henvise til allement vedtatte gode og nødvendige udiskutable verdier som de aller fleste i miljøet hyller og respekterer. F.eks. opereres det med humanisme-. og toleransekortet som dog gir den som har andre løsninger ytterst få valg - om noen i det hele tatt. Vi vil jo alle stille oss på samme side med de beste verdier. Det som ligger klart nok i dagen hva gjelder hersketekniske grep er enkelte ganger tydelig nok også her i politikkens sfærer. 

Et eksempel her; man kunne i den hete valgkampen få et inntrykk av at en viss argumentasjonsform ga følgende spissformulering og ganske så få alternativer i asyl-og flyktningepolitikken. Her fikk man så og si presentert følgende to klare alternativer fra det ene holdet: "Er dere rasister, onde og kyniske egoister... eller er VI demokrater, gode, inkluderende og medmenneskelige?"  Er det et annet sted enn i teologidebattens sfærer hvor maktbalansen og en etiske legitimiteten forskyves må det vel også være her? Og der tro og politikk desto verre frontes i en salig blanding har man enda flere effektive autoriteter å spille på parallelt: Identifiserer man seg med det gode, og sanne, dvs genuine Kristusfrukter, så bør man m.a.o. snarest stille seg på den bedrevitende hersketeknikerens side. 

5 liker  
Kommentar #7

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Ikke tolkningen av Skriften, men forholdet til Skriften

Publisert over 3 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
En god og betimelig kommentar fra Berit Aalborg, dette. Det er noe skremmende ved mennesker som - tilsynelatende ærlig og oppriktig - mener de har en innsikt i Guds ord som ingen andre har. Kvasiargumenter av typen "jeg tror som det står, jeg" har ingen annen funksjon enn å blokkere for meningsfull dialog. Enhver tekst - fra annonser til leksika - har tolkningmuligheter i seg. Å gi seg selv attesten "bibeltro" for på den måten å markere avstand til andre kristne mennesker, er nesten den ekleste form for hovmod som jeg kan tenke meg. 

"Å tro som det står" har vel vært et kjennetegn på vekkelseskristendommen, inspirert av reformasjonens "Skriften alene".

Å møte mennesker som hevder en innsikt i Guds ord som "ingen andre har", hører heldigvis til sjeldenhetene, og kan umulig representere noe stort problem.

Det som mest av alt er egnet til å "blokkere for en meningsfull dialog", er når man mener at Skriften ikke er et relevant utgangspunkt for dialogen.

Da er det ikke tolkningen av Skriften som må avklares, men forholdet til Skriften. Ingen andre spørsmål er så godt egnet til skisma og splittelse, som nettopp det spørsmålet.

Hvilket betyr at reformasjonens anliggende fortsatt er høyaktuelt.

1 liker  
Kommentar #8

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

«Mansplaining» og hersketeknikk

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
såkalt «mansplaining», altså når en mann skal forklare for en kvinne noe hun nettopp selv har sagt, eller som hun har klart mer kunnskap om enn han. Et eksempel er forfatter Marte Michelet som har solgt 50.000 eksemplarer av den prisbelønte boka: Den største forbrytelsen. Ofre og gjerningsmenn i det norske holocaust. Hun forteller at hun stadig får belærende kommentarer fra menn om et tema hun selv er ekspert på.

Hm, for meg virker det som anklagelser om «mansplaining» er en hersketeknikk i seg selv. En mann motsier en kvinne, altså gjør han seg skyldig i «mansplaining» og det han sier kan avvises uten videre.

Marte Michelet har skrevet en bok om holocaust i Norge og har stor kunnskap om temaet, men hun er likevel ikke ufeilbarlig og å derfor anklage menn som motsier henne for «mansplaining» er en klassisk logisk feilslutning, nemlig å appellere til autoritet. 

(Jeg håper jeg i denne kommentaren ikke har vært belærende eller gjort meg skyldig i «mansplaining» i og med at du er kvinne og jeg er mann.)

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere