Spaltist Ann Kristin van Zijp Nilsen

Kva ville Månestråle gjort?

Kvite forklaringar er ikkje nok til å forstå eit indianarkostyme.

Publisert: 18. okt 2017  /  1692 visninger.

Det var den draumen me bar på, me tolv år gamle jenter på 1980-talet: At noko vidunderleg skulle skje, at me plutseleg blei Månestråle. Denne veka fekk Siv Jensen endeleg leva ut draumen, då ho dukka opp på Finansdepartementet sin haustfest i eit indianarkostyme av semska skai. Eit slikt kunne eg gitt høgrearmen min for som tolvåring.

Men så dukkar den nyvalde sametingspresidenten Aili Keskitalo opp som haustfestbrems og kallar det «smakløst» å kle seg ut som indianar. «Urfolks kulturer og verdifulle symboler burde ikke brukes som kostymer. Dette henger dessverre igjen fra en slags kolonist-holdning», sa ho til VG.

Patetisk

Når går diskusjonen varm mellom dei som støttar Keskitalo sin kritikk og den store kvite flokk som støttar Jensen. Statssekretæren hennar, Petter Kvinge Tvedt, slår fast at «kostymet til Jensen er helt uproblematisk» og oppfordrar sametingspresidenten til å ha «litt mer glimt i øyet». Skribenten Esther Moe går lenger. Ho ser det kritiske urfolks-perspektivet som ein del av «den patetiske krenkomanien». For henne får det smak av offerrolle og martyrium, den påfører oss eit dårleg samvit som ingen orkar i lengda. NRK gjer urfolk inga teneste «ved å la krenkt-opplevinga bli ramma rundt deira anliggende».

Nei, då er det betre å la vera å ringa dei for kommentarar, og la oss majoritetsfolk vurdera dette rasjonelt. Å få beskjed om å ikkje vera humørlaus og lettkrenkeleg er ein «klassisk situasjon», seier sametingspresidenten. Amerikanare har eit dekkjande omgrep for slikt. Dei kallar det «whitesplaining» når den kvite majoriteten «forklarar» det dei ikkje kjenner på kroppen. Kronargumentet er gjerne dette: Det er ikkje vondt meint!

Det er også Esther Moe sitt argument. «Krenkomanien har mange patetiske sider ved seg. Men det verste og det farlege er at den byggjer oppunder oppfatninga om at det meste er gjort i vond vilje og med eit ønske om å såra.» VG-kommentator Anders Giæver peikar på det same, han meiner det er «fruktbart å skille mellom hva som er ondsinnet intensjon, og hva som bare er ment som harmløs moro, før man lar seg fornærme.»

Lukkeleg tankeløyse

Her er me ved kjernen. Kven er det som trur at Siv Jensen eller me andre i indianar-kostyme ønskjer å såra urfolk? Kven trur det handlar om vondsinna intensjonar? Det me blir skulda for, er å vera tankelause. Tankeløyse er aldri vondt meint. Men når ein insisterer på å få behalda den lukkelege tankeløysa som plagar andre, vitnar det i det minste om ein viss uvilje til å bry seg.

«Kva er det vakraste du veit?» spurde eg Aili Keskitalo for eit par dagar sidan. (Når ein jobbar med eit blad, dukkar slike sjansar opp.) Svaret var å høyra døtrene snakka saman på samisk og kunna uttrykkja dei inste følelsane sine på morsmålet. «Det gikk jeg selv glipp av som barn», sa ho nøkternt. Den velmeinte fornorskingspolitikken er sjølvsagt grunnen. La oss ikkje gå vidare på lista over alle overgrepa urfolk har blitt utsette for av «god vilje». Sjølv om sinnelagsetikken har ei høg stjerne hjå oss lutherske nordmenn, er den sjeldan nok.

Når urfolk ber majoritetsfolk om å slutta å kle seg ut som dei, anten det er som Månestråle eller i irrgrøne tulle-samekofter på Kiwi-fest, er dei altså totalt uinteresserte i sinnelaget, humoren eller fascinasjonen som ligg bak.

Å henta fram den lutherske verdien «audmjukskap» i staden, og kanskje lytta etter kva som kan skapa forsoning, er vel ingen vinnar på lått og løye-fronten. Men det er muleg stemninga kan bli rimeleg god etterpå.

Først publisert i Vårt Lands spalte Tendenser, 19. oktober, 2017.

2 liker  
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Lille Månestråle og urfolks kultur.

Publisert over 4 år siden
Ann Kristin van Zijp Nilsen. Gå til den siterte teksten.

At noko vidunderleg skulle skje, at me plutseleg blei Månestråle. Denne veka fekk Siv Jensen endeleg leva ut draumen, då ho dukka opp på Finansdepartementet sin haustfest i eit indianarkostyme av semska skai. Eit slikt kunne eg gitt høgrearmen min for som tolvåring.

Men så dukkar den nyvalde sametingspresidenten Aili Keskitalo opp som haustfestbrems og kallar det «smakløst» å kle seg ut som indianar. «Urfolks kulturer og verdifulle symboler burde ikke brukes som kostymer. Dette henger dessverre igjen fra en slags kolonist-holdning», sa ho til VG.

Man får klage der det er mulig .

Heldigvis hadde Siv Jensen  ( Little Moonbeam with the big mouth) iført seg indianerkostyme   ,og da var veien kort  til å lage riksomfattende påpekninger om urfolkets kultur og full kolonistpakke. Her kunne man slenge ut stygge beskyldninger og dekke seg bak det velbrukte urbefolkningskortet. 

Og det gjorde selveste" sametingspresidenten".

Ettersom Donald Trump ikke kan anklages for alt , selv i norsk presse, så var dette en bra sak å vri politisk - eller ihvertfall prøve så langt slagordene holdt. Kritikk av Frp blir heldigvis aldri dummer enn at den får spalteplass.

Nu er det imidlertid slik at da Columbus ankom Amerika , kom han til et land med kannibalisme , menneskeofringer , stammekriger, flerkoneri  og skalperinger.

Crowheart Butte i Wyoming fikk navnet etter en seierrik høvding skar ut  hjertet på en motstander og de lærde strides om hvorvidt han spiste det,  slik han hadde sagt, eller om han nøyde seg med å ha det på en stake.

https://prezi.com/rbcqzmy3my8w/battle-of-crowheart-butte/

Men man kan kanskje spare oss for belæringer om den amerikanske   urbefolkningens  kultur. 

.Det var kanskje like bra at den vestlige sivilisasjon - om enn  i noe uferdig form- dukket opp ?


11 liker  
Kommentar #2

Ann Kristin van Zijp Nilsen

45 innlegg  12 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Eg kjenner ikkje til «stygge beskyldninger» mot Siv Jensen, det einaste eg skuldar henne – og storparten av oss som ikkje kjenner urfolk si historie og samtid på kroppen – for, er å vera tankelaus. 

For «folk flest» er det ikkje annleis å kle seg ut som indianar og cowboy enn som sjørøvarar og prinsesser. Sjølv om verken Märtha eller Mette-Marit lar seg krenka av karnevalsprinsesser, prøver urfolk å forklara oss at akkurat den Ville vesten-greia er annleis. Der me ser føre oss litt pistol- og bogeskyting mellom cowboyar og indianarar, blei jo store delar av urfolket på det amerikanske kontinentet utsletta av europeiske kolonimakter. I dei landa der det framleis finst urfolk igjen,  har dei sidan den tid vore marginaliserte og undertrykte. Mitt poeng i denne teksten er påpeika at det ikkje er urimeleg å ta omsyn til det perspektivet, når urfolk ber oss om å gjera det. 

Du skriv at «nu er det imidlertid slik at da Columbus ankom Amerika , kom han til et land med kannibalisme , menneskeofringer , stammekriger, flerkoneri  og skalperinger.» Det stemmer at det fanst innslag av polygami (nokre hadde fleire koner, andre fleire menn) og menneskeofring med religiøs kannibalisme i Taíno-kulturen som Columbus møtte då han kom til ei av Bahamas-øyene i 1492. Slike ting fanst også andre stader på kontinentet, men ikkje i så stor utstrekning som me likar å tru.

Det er ingen grunn til å underkjenna alle dei uhyggjelege og problematiske sidene som har funnest og finst ved kulturar i heile verda. Men det verkar som du overser massakrane, overgrepa og den uendelege lista med lidingar som «den vestlige sivilisasjon – om enn i noe uferdig form» forårsaka på dette store kontinentet. Eg veit ikkje om du ser føre deg spanske conquistadorar og handelsfolk eller nordamerikanske soldatar og nybyggjarar, men det er spesielt at du kallar deira kultur «noe uferdig» og snakkar om urfolk sin kultur (som altså strekte seg frå Alaska i nord til Kapp Horn i sør) som om denne var einsarta og statisk. 

Burde vikingane, som hadde ein kultur med æresdrap (blodhemn mellom klanar), spedbarnsdrap («utburd»), slaveri og brutal framferd då dei drog som sjørøvarar, kidnapparar (av trælar), voldtekts- og drapsmenn til dei britiske naboøyene, blitt nesten utrydda som folkeslag? Burde dei som folkegruppe framleis vore diskriminert og marginalisert i dag? Nei. 

Eg tenkjer sjølvsagt at det er stor grunn til å støtta urfolk sin kamp for eksistens som folkegruppe, med sin ikkje-statiske kultur og språk. Viss det viser litt respekt å ikkje kle seg ut i tulleversjonar av deira «bunadar», så er det ikkje eit veldig stort offer å droppa Månestråle-kostymet for min del. Men viss du tykkjer det er for tungt å droppa Sølvpilen-kostymet, så er det sjølvsagt inga lov som forbyr det. 

4 liker  
Kommentar #3

Minstemann Bamsemoms

0 innlegg  11 kommentarer

Show

Publisert over 4 år siden

Litt av et show det har blitt. Reformasjon, integrasjon, og samtidsresonans, er vel også det jeg skriver om her.

1 liker  
Kommentar #4

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ann Kristin van Zijp Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Her er me ved kjernen. Kven er det som trur at Siv Jensen eller me andre i indianar-kostyme ønskjer å såra urfolk? Kven trur det handlar om vondsinna intensjonar? Det me blir skulda for, er å vera tankelause. Tankeløyse er aldri vondt meint. Men når ein insisterer på å få behalda den lukkelege tankeløysa som plagar andre, vitnar det i det minste om ein viss uvilje til å bry seg.

Litt på siden, men likevel.

Faren min reiste etter krigen til Alta(Elvebakken) for å jobbe som tømmermann under gjenreisinga av Finnmark.  Tog og hurtigrute opp.  Vel framme kjøpte han seg en 500 cm3 NSU-motorsykkel, som han fartet litt rundt med, bl.a. på vidda.

Der ble han så fascinert av samenes liv og kultur at han fikk sydd en komplett samedrakt - inkl. skaller og hodeplagg - både til seg selv og mora mi.  Beltet lagde han selv.  Jeg har alt sammen enda.  Det er riktignok litt møllspist. På sine turer - og ellers -  tok han også mange bilder.

Jeg kan aldri huske at de gikk med disse draktene, men de likte å vise dem fram når oppholdet kom på tale.  Og noen nedlatende holdninger ovenfor samer var det overhodet aldri snakk om.  De var bare genuint interesserte i kulturen.

Sitter jeg nå plutselig med et "problem"?  

Enda mer på siden:  Da mora mi skulle besøke ham, opplevde hun sitt livs kanskje mest traumatiske øyeblikk.  Hurtigruta kunne ikke legge til kai og hun måtte hoppe ned i en møtende småbåt.  Ettersom hun var en landkrabbe fra Østfold nølte hun litt lenger enn altaværingen satte pris på: "Ska du hoppe, eller ska du det ikkje?"

Det gikk bra...

6 liker  
Kommentar #5

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ann Kristin van Zijp Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Nei, då er det betre å la vera å ringa dei for kommentarar, og la oss majoritetsfolk vurdera dette rasjonelt. Å få beskjed om å ikkje vera humørlaus og lettkrenkeleg er ein «klassisk situasjon», seier sametingspresidenten. Amerikanare har eit dekkjande omgrep for slikt. Dei kallar det «whitesplaining» når den kvite majoriteten «forklarar» det dei ikkje kjenner på kroppen. Kronargumentet er gjerne dette: Det er ikkje vondt meint!

'Vi' i Europa eller i skandinaviske lande er kun majoritetsfolk i et nationalstatsperspektiv. I et globalt perspektiv er vi små minoriteter. I en tid med globalisme er det derfor diskutabelt om det ikke er diskriminering kun at se os som majoriteter.

Det er ikke 'amerikanerne', der taler om 'whitesplaining' - det er visse venstreekstreme kredse, der driver med såkaldt identitetspolitik, der går ud på at sætte såvel reelle som hypotetiske grupper op imod hinanden.

12 liker  
Kommentar #6

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ann Kristin van Zijp Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det er ingen grunn til å underkjenna alle dei uhyggjelege og problematiske sidene som har funnest og finst ved kulturar i heile verda. Men det verkar som du overser massakrane, overgrepa og den uendelege lista med lidingar som «den vestlige sivilisasjon – om enn i noe uferdig form» forårsaka på dette store kontinentet.

Det eneste, der adskiller os fra så mange andre er 1. at vi vandt og 2. at vi nedskriver vores historie.

De fleste har fordrevet og udryddet nogle, der var et sted før dem. Selv i Grønland var der en anden kultur, før den nuværende 'oprindelige' og bantuerne har været og er i fuld gang med at folkemyrde san-folkene i sydafrika i et par hundrede år.

Jeg mener det er en ulykke, når oprindelige folkeslag forsvinder med deres genetik og kultur, men de er ikke overmennesker.

9 liker  
Kommentar #7

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Personlig synes jeg ikke det var noe stort tap at viking-kulturen gikk tapt pga det kulturelle og religiøse trykket utenfra. 

Ville nok ikke opplevd det som særlig krenkende om den kinesiske eller sør-koreanske finansministeren stilte på kostyme-ball i norsk bunad heller. 

Bare veldig moro. Og kanskje ville jeg blitt litt patriotisk også?

Skulle tålt det godt om det var den nord-koreanske finansministeren også.... ;-)

5 liker  
Kommentar #8

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Enda litt mer på siden

Publisert over 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
 Da mora mi skulle besøke ham, opplevde hun sitt livs kanskje mest traumatiske øyeblikk.  Hurtigruta kunne ikke legge til kai og hun måtte hoppe ned i en møtende småbåt.

Hurtigruten går aldri innom Alta, men det har nok gått lokalbåt til Alta fra Hammerfest. Og det er ganske "naturlig" at denne lokalbåten ikke kunne legge til kai, for der fantes ikke noen kai. Den hadde tyskerne lagt i ruiner, som alt annet i Alta. Min pappa var en av snekkerne som bygde ny kai. Da den var akkurat ferdig og pakkhuset på kaia stod for tur, kom det en trønder-båt innom, og den trønderske kapteinen var litt for snar og fikk bremseproblemer, med det resultat at han kjørte inn i den nybygde kaien og også snertet litt av pakkhuset. Da kom eieren av fergestedet løpende, illrød av sinne. Trønderen lettet på hatten og sa følgende ord: "Goddag Nilsen, nå kjem æ ittj' lenger." 

7 liker  
Kommentar #9

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ann Kristin van Zijp Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Å henta fram den lutherske verdien «audmjukskap» i staden, og kanskje lytta etter kva som kan skapa forsoning, er vel ingen vinnar på lått og løye-fronten. Men det er muleg stemninga kan bli rimeleg god etterpå.

Dette er så kunstig å så hyklerisk som det vel går an! Et overskuddsfenomen som gjennomsyrer liberalisme og venstrisme hvor alt skal pakkes inn koselig og pent, tas frem når noen overskrider "tankeløsheten", når noen ikke går  pent og marsjerer i rekkene til oppførselspolitiet, tankepolitet og politisk korrekt politiet.

Blir vi aldri kvitt marx og hans kumpaner?


5 liker  
Kommentar #10

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Personlig synes jeg ikke det var noe stort tap at viking-kulturen gikk tapt pga det kulturelle og religiøse trykket utenfra. 

Ville nok ikke opplevd det som særlig krenkende om den kinesiske eller sør-koreanske finansministeren stilte på kostyme-ball i norsk bunad heller. 

Bare veldig moro. Og kanskje ville jeg blitt litt patriotisk også?

Skulle tålt det godt om det var den nord-koreanske finansministeren også.... ;-)

Vikingene var et folkeslag som eksporterte statsmannskunst til de fleste paralamenter av i dag, som hadde utviklet båtbyggerkunst god nok til å forske ut verden og oppdage Amerika før Columbus. Var ekstremt effektive krigere, med kvinner som også kunne svinge sverdet og som holdt nøkkelen til døra hjemme i eget belte. Kan ikke sammenlignes med andre primitive kulturer med erobringsbehov.

Når man skal snakke ned sin egen kultur og bite seg selv i halen, lander oppmerksomheten nærmest det området Gud klokelig nok plasserte nesa lengst unna!

7 liker  
Kommentar #11

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Marx?

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Blir vi aldri kvitt marx og hans kumpaner?

Trådstarter skriver da grangivelig om en "luthersk verdi" i det du siterer henne på...

3 liker  
Kommentar #12

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Hurtigruten går aldri innom Alta, men det har nok gått lokalbåt til Alta fra Hammerfest. Og det er ganske "naturlig" at denne lokalbåten ikke kunne legge til kai, for der fantes ikke noen kai. Den hadde tyskerne lagt i ruiner, som alt annet i Alta. Min pappa var en av snekkerne som bygde ny kai. Da den var akkurat ferdig og pakkhuset på kaia stod for tur, kom det en trønder-båt innom, og den trønderske kapteinen var litt for snar og fikk bremseproblemer, med det resultat at han kjørte inn i den nybygde kaien og også snertet litt av pakkhuset. Da kom eieren av fergestedet løpende, illrød av sinne. Trønderen lettet på hatten og sa følgende ord: "Goddag Nilsen, nå kjem æ ittj' lenger." 

Verden er ikke så stor, heller ikke VDs verden...

Da jeg skrev tenkte jeg litt på om forholda kunne være slik som du her beskriver dem.  Uansett så var det så mye hiv i den lille båten (i forhold til den store) at min mor ble livredd.

Historia med trønder`n og kaia får meg til å tenke på gårsdagens sprengning av inngangen på politihuset i Helsingborg.  "Vi backar inte för dom kriminella", sa Polisen.  

Men det er vel vanskelig å bakke mer enn inn i Polishuset...

4 liker  
Kommentar #13

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Tvilsomme påstander

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Vikingene var et folkeslag som eksporterte statsmannskunst til de fleste paralamenter av i dag,

Når jeg leser slikt som dette, lurer jeg virkelig på hvordan det står til med folkeopplysningen.  Hva slags "statsmannskunst" er det det siktes til - og hvor befinner de omtalte "parlamentene" seg (som sågar angivelig skal utgjøre et flertall)?

Dessuten:  Hva er begrunnelsen for å kalle vikingene et "folkeslag"?

3 liker  
Kommentar #14

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
gjennomsyrer liberalisme og venstrisme

Kan du utdype litt hvordan denne miksen oppstår? For meg fremstår disse begrepene som selvmotsigelser, men du vet kanskje noe mer om dem?

Samtidig står det i avisene i dag at vikingene kan ha konvertert til islam. Hvordan kan dette ha påvirket det demokratiske sinnelag de eksporterte til verden? De parlamentene som eksisterte på den tiden var ikke helt som nasjonalforsamlingen i Paris, Westminster i London eller Riksdagen i Stockholm, men lagting på Thingvellir. Jeg tror du tar for hardt i når du snakker om at det ble spredd parlamentarisk praksis fra vikingene. 

2 liker  
Kommentar #15

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Vikingene var et folkeslag som eksporterte statsmannskunst til de fleste paralamenter av i dag, som hadde utviklet båtbyggerkunst god nok til å forske ut verden og oppdage Amerika før Columbus. Var ekstremt effektive krigere, med kvinner som også kunne svinge sverdet og som holdt nøkkelen til døra hjemme i eget belte. Kan ikke sammenlignes med andre primitive kulturer med erobringsbehov.

Når man skal snakke ned sin egen kultur og bite seg selv i halen, lander oppmerksomheten nærmest det området Gud klokelig nok plasserte nesa lengst unna!

Jeg tenker at det ikke gjorde noe at den norrøne gudetroen, plyndringene, voldtektene og bestialiteten ved vikingtoktene, utsetting av spebarn, småkonge-/klan-samfunnet, krigsherre-mentaliteten osv, tok slutt. Ikke ser jeg det store ved erobringer ved krig heller. Vikingene gjorde mye av det samme som dagens jihadister.

2 liker  
Kommentar #16

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker at det ikke gjorde noe at den norrøne gudetroen, plyndringene, voldtektene og bestialiteten ved vikingtoktene, utsetting av spebarn, småkonge-/klan-samfunnet, krigsherre-mentaliteten osv, tok slutt. Ikke ser jeg det store ved erobringer ved krig heller. Vikingene gjorde mye av det samme som dagens jihadister.

Ja, det gjorde de, men for å svare noen der over. Tingsystemet, parlamentarismen, har sin rot i tingsystemet. Som håndverkere og handelsmenn var de framifrå. De reiste den kjente verden rundt - og var i Amerika før Columbus. De var en del av vår kultur her nord som etterhvert blir en motkultur til den selvforaktende multikulturen  som nå påtvinges alle oss antiliberalister og najonalister, for å gjøre porten vid og veien bred for Norges fall og globalismens fremmarsj.

Såvisst ikke kvinneundertrykkende som jihadistene, snarere tvert i mot, så sammenligningen ligger på erobringsbehovet, ikke det kulturelle.

Er det kristendom hun snakker om eller er det lutherisme? Hvis det er kristendommens ydmyke tilnærming til verden, burde vel rett navn brukes og ikke luthers?

Til dere over, dere er våkne ser jeg!

Alt dette for ikke å fornærme en indianerdrakt ikledd feil farge på huden!

Stakkarslig!

Apropo sette unger på skauen, hvor mange tvangsaborter telles opp i vårt moderne og liberale lutherdom i dag!

6 liker  
Kommentar #17

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nei

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Tingsystemet, parlamentarismen, har sin rot i tingsystemet.

Parlamentarismen har ikke sin rot i tingsystemet i vikingtiden.  En slik påstand er grepet ut av luften, og tyder i beste fall på en upresis begrepsbruk - i verste fall på vankunne både mht. hva parlamentarisme er og hvordan tingsystemet fungerte.

Kommentar #18

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Bare rør

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
De var en del av vår kultur her nord som etterhvert blir en motkultur til den selvforaktende multikulturen  som nå påtvinges alle oss antiliberalister og najonalister, for å gjøre porten vid og veien bred for Norges fall og globalismens fremmarsj.

Dette er intet annet enn usammenhengende rør, Olsen.  For det første er det høyst diskutabelt å kalle vikingkulturen for en del av "vår kultur".  Det som preget vikingsamfunnet, var mangelen av en sentralmakt.  I stedet var det ætten som dannet fundamentet i maktstrukturen.  Samfunnet var dermed sterkt preget av ættefeider i en æreskultur der ingen fornærmelse fikk gå upåaktet hen (stikkord: hevndrap).

Og når du så i din videre "kulturanalyse" foretar et kjempesprang derfra til vår tid, i et forsøk på å stille "vikingkultur" opp mot "multikultur", blir det hele bare latterlig.

Kommentar #19

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Men man kan kanskje spare oss for belæringer om den amerikanske   urbefolkningens  kultur.

Så om det skulle vise seg at noen stammer var grusomme mot hverandre, så rettferdigjør det våre grusomheter mot dem ?

Kommentar #20

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Ja den vestlige sivilisasjon

Publisert over 4 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Det var kanskje like bra at den vestlige sivilisasjon - om enn  i noe uferdig form- dukket opp ?

På sitt beste, eller kanskje på sitt verste, har den jo mang en organisert "aktivitet " på samvittigheten. Skulle vel være unødvendig å nevne,  men tar de med for sikkerhetsskyld. Inkvisisjon, heksebrenning, utallige kriger på eget kontinent + erobringskriger på andre kontinent, folkemord, slaveri mm.

1 liker  
Kommentar #21

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Som håndverkere og handelsmenn var de framifrå. De reiste den kjente verden rundt - og var i Amerika før Columbus

Anerkjenner absolutt den. Men kulturen var et hedensk og skruppelløst klansamfunn.

"Alt dette for ikke å fornærme en indianerdrakt ikledd feil farge på huden!"

Det burde kunne forstås ut fra min første kommentar, #7, at jeg er like oppgitt som deg over denne kulturen om at alt skal settes inn i en ramme av krenkelse. Som Ferling påpeker, så skaper det bare større avstander, splittelser og motsetninger mellom befolkningsgrupper. Alt skal forstås innenfor et paradigme av marxistisk konfliktmodell, som du selv påpeker. Var jeg indianer, så ville jeg jo heller følt glede og stolthet/patriotisme, over at andre synes at min kulturs klesdrakter var så spesielle og eksotiske, - og hva gjelder indianere, så kule, - at de ønsket å bruke den i festlig lag.

3 liker  
Kommentar #22

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Det burde kunne forstås ut fra min første kommentar, #7, at jeg er like oppgitt som deg over denne kulturen om at alt skal settes inn i en ramme av krenkelse. Som Ferling påpeker, så skaper det bare større avstander, splittelser og motsetninger mellom befolkningsgrupper. Alt skal forstås innenfor et paradigme av marxistisk konfliktmodell, som du selv påpeker. Var jeg indianer, så ville jeg jo heller følt glede og stolthet/patriotisme, over at andre synes at min kulturs klesdrakter var så spesielle og eksotiske, - og hva gjelder indianere, så kule, - at de ønsket å bruke den i festlig lag.

Joda Sigurd, det er ikke deg jeg henvender meg til egentlig, jeg gadd bare ikke å svare de øvrige med hver sin kommentar. Jeg befinner meg i samme leir som deg, men vikingkultur var mer enn horn på hjelmen, som de aldri brukte. Å bruke den som argument her ligger innenfor den ignoranse som dumheten i innlegget representerer. Det er så jeg skammer meg på disses vegne. Nå er jeg klar over kilden til det hele og hensikten med tullet. Men det er det bare sanne kristne som har den fulle innsikt i.

4 liker  
Kommentar #23

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Luther

Publisert over 4 år siden
Ann Kristin van Zijp Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Å henta fram den lutherske verdien «audmjukskap» i staden, og kanskje lytta etter kva som kan skapa forsoning, er vel ingen vinnar på lått og løye-fronten. Men det er muleg stemninga kan bli rimeleg god etterpå.

Skal man først dra inn Luther, er det minst like naturlig å vise til hans kommentar til det 8. bud. 

"Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lyver på vår neste, ikke sviker ham eller taler ondt om ham, men unnskylder ham, taler vel om ham og tar alt i beste mening."

8 liker  
Kommentar #24

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Joda Sigurd, det er ikke deg jeg henvender meg til egentlig, jeg gadd bare ikke å svare de øvrige med hver sin kommentar.

Uansett, de siste kommentarene dine fra i går kveld er ikke til å forstå. Hvis det er et seriøst innhold i dem noe sted kan det være ok om du forsøker å forklare det for slik som de står er de ikke fattbare. 

1 liker  
Kommentar #25

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Inspirasjon til

Publisert over 4 år siden

klesdrakt og andre kulturuttrykk har til alle tider blitt hentet fra ulikt hold, også urbefolkninger. Dette er en berikelse og ingen trussel eller krenkelse. Det tjener ikke til gode relasjoner å holde seg med strenge koder for hva som passer seg og ikke passer seg. At samer skal bli krenket av en indianerinspirert drakt, er bare meningsløst.

8 liker  
Kommentar #26

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Bråtveit. Gå til den siterte teksten.
Så om det skulle vise seg at noen stammer var grusomme mot hverandre, så rettferdigjør det våre grusomheter mot dem ?

Der er vel ikke tale om retfærdiggørelse, men om en stille og rolig påpegning af at vi ikke er værre end andre.

Vi har vist til gode at se mennesker retfærdiggjorte ved egen indsats.

Hvis man holder én gruppe op imod det perfekte, fejlfrie, så vil denne gruppe uværgerligt dumpe den eksamen - og hvis man ikke også holder andre op imod det samme, så er man uretfærdig.

Den voldsomme modvilje imod europæere i vor tid kommer til veje på den måde.

10 liker  
Kommentar #27

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Uansett, de siste kommentarene dine fra i går kveld er ikke til å forstå. Hvis det er et seriøst innhold i dem noe sted kan det være ok om du forsøker å forklare det for slik som de står er de ikke fattbare. 

Lenge siden lærte jeg å forstå at ikke alle forstår, man skal ikke kreve det heller. Jeg ga egentlig opp på forhånd. Du får ta det som du vil, Njål.

Jeg fant det ufattbart å gå tilbake til vikingtiden for å gi oss skylda for gutta på sjøen, som var slemme for tusen år siden.

Sausa sammen med barnemord - da var det vel naturlig å tenke på vår egen snillistkultur med fremtvugne aborter, for perspektivets skyld.

Egentlig har jeg bare en kommentar - at det går an!?!

5 liker  
Kommentar #28

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Latterlig og latterlig fru Blom?

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Og når du så i din videre "kulturanalyse" foretar et kjempesprang derfra til vår tid, i et forsøk på å stille "vikingkultur" opp mot "multikultur", blir det hele bare latterlig.

Der tror jeg du rett og slett ikke har fulgt med i timen. Vikingtiden var langt mer multikulturell med sin svært så omfattende utveksling av kulturelle elementer Europa rundt og enda lenger, enn du vil ha det til. Vi snakker om geografisk område fra nære og fjerne østen til Amerika, og nord i Norge til nord Afrika.

Som sjøfarende var vikingene den mest avanserte skipsnasjonen i sin tid - og den kulturen har vært holdt i hevd inntil nå nylig. Det skjer en oppblomstring av vikingkulturen i vår tid, som en slags motkultur til vår tids nedsnakking av egen kultur. Da snakker vi ikke om barnemord og ættefeider, men om håndtverkskultur og tingsystemet som et forstadium til parlamentarisme. Tør minne om at vi har et Storting - navnet på vårt eget parlament. Historisk sett har VI nordmenn bidratt med langt mer enn krigskunst.

Du kan jo begynne her:

Vikingenes ekspansjon - Halvor Tjønn

6 liker  
Kommentar #29

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja - og nei

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Der tror jeg du rett og slett ikke har fulgt med i timen. Vikingtiden var langt mer multikulturell med sin svært så omfattende utveksling av kulturelle elementer Europa rundt og enda lenger, enn du vil ha det til. Vi snakker om geografisk område fra nære og fjerne østen til Amerika, og nord i Norge til nord Afrika.

Som sjøfarende var vikingene den mest avanserte skipsnasjonen i sin tid - og den kulturen har vært holdt i hevd inntil nå nylig. Det skjer en oppblomstring av vikingkulturen i vår tid, som en slags motkultur til vår tids nedsnakking av egen kultur. Da snakker vi ikke om barnemord og ættefeider, men om håndtverkskultur og tingsystemet som et forstadium til parlamentarisme. Tør minne om at vi har et Storting - navnet på vårt eget parlament. Historisk sett har VI nordmenn bidratt med langt mer enn krigskunst.

At vikingene var gode på sjøfart, er det ingen som bestrider.  Heller ikke at de reiste langt, og at de ble påvirket av andre kulturer.  Men at de hadde noe å bidra med når det gjaldt statsstyre, er og blir vrøvl.  

Tingsystemet vi snakker om på denne tiden (fra siste del av 700-tallet til midten av 1000-tallet), hadde selvsagt ingenting med parlamentarisme å gjøre.  Det fantes da heller intet parlament.  Det fantes såkalte landsting, der lovene ble framsagt/opplest av lovsigemannen (Gulatinget, Eidsivatinget m.fl. - samt Alltinget på Island) - men det hadde altså svært lite med Stortinget vårt å gjøre (til tross for det etymologiske slektskapet).

For øvrig: Å snakke om "en oppblomstring av vikingkulturen i vår tid" er bare tull og tøys (hvilken "vikingkultur"?).

---

PS!  Nå har vi sporet helt av fra det denne tråden primært handler om.

Kommentar #30

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Tingsystemet vi snakker om på denne tiden (fra siste del av 700-tallet til midten av 1000-tallet), hadde selvsagt ingenting med parlamentarisme å gjøre.  Det fantes da heller intet parlament.  Det fantes såkalte landsting, der lovene ble framsagt/opplest av lovsigemannen (Gulatinget, Eidsivatinget m.fl. - samt Alltinget på Island) - men det hadde altså svært lite med Stortinget vårt å gjøre (til tross for det etymologiske slektskapet).

For øvrig: Å snakke om "en oppblomstring av vikingkulturen i vår tid" er bare tull og tøys (hvilken "vikingkultur"?).

---

PS!  Nå har vi sporet helt av fra det denne tråden primært handler om.

Ja, den ble sporet av i innlegget.

Stortinget er Norges nasjonalforsamling. I Grunnlovens § 49 står det at folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Der slås det også fast at stortingsrepresentantene velges gjennom frie og hemmelige valg.

Jeg ser Stortinget som en etterfølger av tingsystemet i norden, og den lovgivende tradisjon som dette har vært enda lenger tilbake enn til vikingene. De var langt fra så primitive som man skal ha det til. Jeg ser Stortinget som en del av parlamentet - det er vel riktig? At disse ting har noe med hverandre å gjøre er selvfølgelig. At historien viser vår vikingkultur, med likhet for loven prinsippet som vi har i dag, har ført oss frem til vårt parlament som en etterfølger av flere-tusenårig tradisjon. Der har vi også en multikulturell opprinnelse. Er det ikke det man mener i dag, at norsk kultur ikke er norsk, men sammensatt av tradisjoner fra verden rundt til det vi hevder som norsk? Dette som et argument om at det burde vi fortsette med og trekke inn kulturer fra verden rundt - for å å gjøre oss enda mer internasjonale enn vår opprinnelse. 

Så hva har dette med at en norsk hvit kvinne, ikler seg en okerfarget indianerdrakt? Nordiske hvite kvinner var jo i nord Amerika før Columbus - skulle det ikke være en hevdrettighet tilbake fra vikingtiden med kulturell utveksling i klesdrakten? Da burde vi vel kunne putte fjær i håret uten å fornærme en levende eller død sjel?

En rød tråd hele veien, som jeg ikke finner latterlig, til nød humoristisk. Hevd prinsippet i tingsystemet har fulgt oss frem til vår tid!

Hva jeg virkelig finner latterlig er motivet bak innlegget.

8 liker  
Kommentar #31

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Kort sluttreplikk

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Stortinget er Norges nasjonalforsamling. I Grunnlovens § 49 står det at folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Der slås det også fast at stortingsrepresentantene velges gjennom frie og hemmelige valg.

Jeg ser Stortinget som en etterfølger av tingsystemet i norden, og den lovgivende tradisjon som dette har vært enda lenger tilbake enn til vikingene. De var langt fra så primitive som man skal ha det til. Jeg ser Stortinget som en del av parlamentet - det er vel riktig? At disse ting har noe med hverandre å gjøre er selvfølgelig.

Bare ganske kort:  Du sauser sammen nokså ulike saker her, og jeg tror ikke det har noe for seg at jeg pirker mer i det.  Jeg får bare slå fast at du tydeligvis ikke vet hva parlamentarisme er.

1 liker  
Kommentar #32

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

"Utsletta"

Publisert over 4 år siden
Ann Kristin van Zijp Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Der me ser føre oss litt pistol- og bogeskyting mellom cowboyar og indianarar, blei jo store delar av urfolket på det amerikanske kontinentet utsletta av europeiske kolonimakter.

Kor stor del av urfolket meiner du vart "utsletta" og på kva måte skjedde det?

Er nordmenn også eit urfolk? Grunngje eit ja eller nei.

10 liker  
Kommentar #33

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Jeg har ikke peiling på parlamentarisme, men saus har jeg peiling på.

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Bare ganske kort:  Du sauser sammen nokså ulike saker her, og jeg tror ikke det har noe for seg at jeg pirker mer i det.  Jeg får bare slå fast at du tydeligvis ikke vet hva parlamentarisme er.

"La oss starte med ordet “parlamentarisme” - det er avledet fra “parlament” som kommer fra det franske ordet “parler”, som betyr “tale”.

Parlament brukes generelt om nasjonalforsamlinger, men enkelte steder er det også det direkte navnet på forsamlingen, som for eksempel i Storbritannia.

Parlamentarisme” er betegnelsen på en politisk styreform der parlamentet står sentralt. Litt vanskeligere kan vi si at basis for den politiske autoritetsutøvelsen ligger i et parlament.

I parlamentarismen skal regjeringen velges fra parlamentet, og etter at det er valgt, står den samme regjering til ansvar for parlamentet. Med andre ord er regjeringen en slags utøvende komité for nasjonalforsamlingen.

Et parlament består som regel av mange forskjellige partier som ikke er enig i ett og alt. I Norge består vår nasjonalforsamling Stortinget av (følgende) partier...." 

Er det virkelig jeg som har sauset sammen disse tingene?

I og med den siste kommentaren var en sluttreplikk fra deg, må vel noen andre plukke fra hverandre ingrediensene i sausen.

"Alltinget (islandsk: Alþingi) er Islands parlament. Alltinget ble grunnlagt i 930 på Þingvellir, ca. 45 km øst for dagens Reykjavík. Det er uklart hva som foregikk da Alltinget ble opprettet, men like før var bonden på gården Blåskog øst for tinget på Kjalarnes dømt fredløs for drapet på en annen bondes trell eller løysing. Jorden hans ble konfiskert, og gjort til tingsted for hele Island. Tingdeltakerne ble enige om å basere loven sin på den norske gulatingsloven.[1] Samtidig med Alltingets opprettelse endret man elvefaret til Øksarå, slik at bekken gikk gjennom tingstedet.[2]

Selv etter Islands union med Norge fortsatte forsamlingene, og stoppet først i 1799. De ble gjenopptatt i 1844, da de ble flyttet til Reykjavík, hvor Alltinget siden har ligget. 

Parlamentet (Alltinget) er dermed verdens eldste fungerende parlament.

Den nåværende parlamentsbygningen, Alþingishús, ble bygd av islandsk stein1881.

Alltingsvalg avholdes hvert fjerde år, der det velges 63 representanter fra seks valgkretser som fordeles etter St. Laguës metode, med en sperregrense på fem prosent."

Hvor latterlig det går an å bli kan vel fordeles både hit og dit. Dette er en latterlig tråd, med røtter tilbake til vikingtiden og erobringen av Amerika, som har gitt nordmenn retten til å drakte seg i oker ifølge hevdtradisjoner - tross indianerne jaget vikingen tilbake (til ... ja, hvor forresten?) 

Dette står jeg for til Dovre faller! Som det muligens ikke er så lenge til....... enigheten er det ihvertfall ikke mye igjen av.

6 liker  
Kommentar #34

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Støtte til Tore

Publisert over 4 år siden

Trist å lese at det fortsatt er menn som jager i flokk på disse sidenene. Ingen moderator stoppere mobbingen. De har i tillegg fått med seg de som  fremsto som ryddige tidligere. Her hagler det med vonde ord om vikinger og hvor hedenske de var- tenker at de som her jager i flokk uten skikkelig kunnskap om denne tiden er verre en noen viking var   - i nyhedensk -og noen ganger kristelig innpakkning. For en bøllete og ekkel mannegjeng som alltid jager i flokk, kanskje de da føler seg litt sterkere. Menn tåler ikke sin egen veikskap i vår tid-tenker jeg. Mot  provoserer. En lukter kristenmannsblod.

 

6 liker  
Kommentar #35

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Unn Elisabeth Aarø. Gå til den siterte teksten.
Trist å lese at det fortsatt er menn som jager i flokk på disse sidenene. Ingen moderator stoppere mobbingen.

Olsen redegjorde ikke for sitt syn og ble spurt om å fortelle. Da ble det enda verre før han måtte til de leksikale kildene og finne frem holdepunkter. Du kan da umulig si at det er mobbing å avkreve noen et klargjørende svar når han skriver så tåkete at han selv sliter med å redegjøre for hva han har skrevet etterpå, uten å gå til kildene. 

1 liker  
Kommentar #36

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Kommer og går og glemmes...........

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Olsen redegjorde ikke for sitt syn og ble spurt om å fortelle. Da ble det enda verre før han måtte til de leksikale kildene og finne frem holdepunkter. Du kan da umulig si at det er mobbing å avkreve noen et klargjørende svar når han skriver så tåkete at han selv sliter med å redegjøre for hva han har skrevet etterpå, uten å gå til kildene.

Fellen ble lagt, dokument avgitt, fellen lukket - jeg har jo knapt sagt et ord, ikke sant?

VD metode: Vi må jo ta motstanden ved roten, i den andres usikre karakterløshet - dokument må man ha!

Så fort en smule usikkerhet og dokumentløshet peker mot en mulighet for å dupere, så duperes det. Men jeg ler ikke, Njål, jeg er bare her for å lære - alt er tilgitt. En ny dag og en ny kommentar - kommer og går....... ingen forandring, bare læring.

3 liker  
Kommentar #37

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

In the arms of........

Publisert over 4 år siden
Unn Elisabeth Aarø. Gå til den siterte teksten.
Trist å lese at det fortsatt er menn som jager i flokk på disse sidenene. Ingen moderator stoppere mobbingen. De har i tillegg fått med seg de som  fremsto som ryddige tidligere. Her hagler det med vonde ord om vikinger og hvor hedenske de var- tenker at de som her jager i flokk uten skikkelig kunnskap om denne tiden er verre en noen viking var   - i nyhedensk -og noen ganger kristelig innpakkning. For en bøllete og ekkel mannegjeng som alltid jager i flokk, kanskje de da føler seg litt sterkere. Menn tåler ikke sin egen veikskap i vår tid-tenker jeg. Mot  provoserer. En lukter kristenmannsblod.

In the arms of the angel

Takk for støtten, Unn Elisabeth. Det går bra, jeg tåler det og jeg kan forsvare meg - og indianerdrakter :-)

3 liker  
Kommentar #38

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Et aldri så lite PS!

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

"Alltinget (islandsk: Alþingi) er Islands parlament. Alltinget ble grunnlagt i 930 på Þingvellir, ca. 45 km øst for dagens Reykjavík. Det er uklart hva som foregikk da Alltinget ble opprettet, men like før var bonden på gården Blåskog øst for tinget på Kjalarnes dømt fredløs for drapet på en annen bondes trell eller løysing. Jorden hans ble konfiskert, og gjort til tingsted for hele Island. Tingdeltakerne ble enige om å basere loven sin på den norske gulatingsloven.[1] Samtidig med Alltingets opprettelse endret man elvefaret til Øksarå, slik at bekken gikk gjennom tingstedet.[2]

Selv etter Islands union med Norge fortsatte forsamlingene, og stoppet først i 1799. De ble gjenopptatt i 1844, da de ble flyttet til Reykjavík, hvor Alltinget siden har ligget. 

Parlamentet (Alltinget) er dermed verdens eldste fungerende parlament.

Den nåværende parlamentsbygningen, Alþingishús, ble bygd av islandsk stein1881.

Alltingsvalg avholdes hvert fjerde år, der det velges 63 representanter fra seks valgkretser som fordeles etter St. Laguës metode, med en sperregrense på fem prosent."

Jeg drar til Island i morgen, Olsen - så da blir det besøk både til  Þingvellir og beskuelse av  Alþingishús :-)

Kommentar #39

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Flott - ville gjerne vært med!

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg drar til Island i morgen, Olsen - så da blir det besøk både til  Þingvellir og beskuelse av  Alþingishús :-)

Flott! Jeg skulle ønske jeg kunne være med og ta inn atmosfæren i det historiske suset. Minnene om hva vi har stått for og lært som vikinger kommer nærmere når tradisjoner levendegjøres i vår egen tid. Det er en del av vår identitet.

I historietimene på skolen lærte vi mye om Norge og om det å være norsk. Jeg ble tidlig lært at vi hadde tradisjoner som har vært med på å forme, ikke bare Norge - eller Skandinavia, men som har påvirket Europa forøvrig.

3 liker  
Kommentar #40

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
ikke bare Norge - eller Skandinavia, men som har påvirket Europa forøvrig.

Norge ble kastet av den utviklingen etter slaget ved Hastings i 1066 ekr. Etter den tid er det stort sett vi som har hentet inspirasjon fra andre, særlig etter den franske revolusjon. Jeg tror ikke mange hentet kunnskap om demokrati fra Danmark-Norge i eneveldetiden og den kristne utviklingen kom senere hit enn til andre land i Europa. 

Kommentar #41

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Kor stor del av urfolket meiner du vart "utsletta" og på kva måte skjedde det?

Er nordmenn også eit urfolk? Grunngje eit ja eller nei.

Vanskelig å estimere hvor mye av urbefolkningen som ble massakrert, eller døde av sykdommer som europeerene tok med seg. Ser at mange går ut med kvalifiserte gjetninger, som havner på ca 20 millioner i sør og mellomamerika, og 2 millioner i nordamerika.

https://snl.no/den_amerikanske_urbefolkningen

Nordmenn blir ikke definert som urfolk, selv om vi bosette landet når isen drog seg tilbake.

https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/midtspalte/hvem-er-urfolk/id451320/

http://www.norark.no/innsikt/nar-kom-menneskene-til-norge/


Kommentar #42

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Europeisk historie

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Der er vel ikke tale om retfærdiggørelse, men om en stille og rolig påpegning af at vi ikke er værre end andre.

Historien viser vel at i nyere tid har europeerene utmerket seg i negativ retning, når det kommer til å være agressiv, ekspansiv, angrepsvillig, grådig og grusom. 

Jo jeg vil så absolutt si at vi var verre enn andre.

Kommentar #43

Per Perald

0 innlegg  6 kommentarer

Visekonge Cristobal var aldri i land i Amerika

Publisert over 4 år siden

Cristobal Colon, eller Christopher(us) Columbus som han het i latinisert form var nok i Karibia, men lenger kom han ikke.

Kannibalisme er jo miljøvennlig, og jeg håper at en ung blondine spiser meg når døden melder seg.
Uansett, så hadde nok beboerne det bedre før europeerne kom.

1 liker  
Kommentar #44

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Norge ble kastet av den utviklingen etter slaget ved Hastings i 1066 ekr. Etter den tid er det stort sett vi som har hentet inspirasjon fra andre, særlig etter den franske revolusjon. Jeg tror ikke mange hentet kunnskap om demokrati fra Danmark-Norge i eneveldetiden og den kristne utviklingen kom senere hit enn til andre land i Europa. 

Det som er morsomt er at vi hadde folkestyre hvor både kvinner og slaver kunne uttale seg, men det var i politikken da som nå at de mektigste mobiliserte makten til å dominere. Det var slik at alle var like for loven og bøndene kunne kaste kongen, kongen var underordnet loven som den vanlig  mann. De kunne faktisk ta livet av ham om han ikke overholdt loven.

Norge var et imperium i storhetstiden og vikingen sett under ett regjerte både i vesterled og østerled. Rusland ble grunnlagt av vikinger. Man snakket skandinavisk i Rusland på den tiden.

4 liker  
Kommentar #45

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Litt overdrevet om vikingene

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Hva slags "statsmannskunst" er det det siktes til - og hvor befinner de omtalte "parlamentene" seg (som sågar angivelig skal utgjøre et flertall)?

Ofte blandes f.eks angler og saxere og andre germanske folkestammer sammen med vikingene.

Da mesteparten av det nåværende England etterhvert ble dominert av angel-saxisk kultur var det til fortrengsel av britoner, piktere og skotter. Disse germanske stammene brakte med seg et rettsystem og styresett som løftet England til det det ble. Det var angel-saxisk kultur med islett av romersk kultur som gjorde Storbrittania til et imperium.

Når vikingene, som også var germanske stammer, herjet England var det i et land  angels-saksisk kultur var etablert.

Forøvrig må det legges til at 'Olav den Hellige' allerede som tolvåring og kristendøpt dro ut på sitt første 'vikingetokt'

1 liker  
Kommentar #46

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Bråtveit. Gå til den siterte teksten.

Historien viser vel at i nyere tid har europeerene utmerket seg i negativ retning, når det kommer til å være agressiv, ekspansiv, angrepsvillig, grådig og grusom. 

Jo jeg vil så absolutt si at vi var verre enn andre.

Vi har haft mere magt, flere kræfter end andre de sidste par hundrede år, men jeg mener de kræfter er brugt både negativt og positivt - ingen andre har prøvet af afskaffe slaveri og andet i den retning.

Vi har brugt kræfterne til at være mere effektive, både når det kommer til almene menneskelige træk som ekspansivitet og når det handler om at frigøre mennesker af hensyn til dem selv.

Medtænker man ikke menneskets problematiske medfødte egenskaber kommer man let ud i en kommunistisk logik, der siger at jo dygtigere man er, jo ondere er man også.

Det er kommunistisk logik at ville udrydde dem, der er bedst stillede og disse fremstilles derfor til formålet som netop, onde - ved at fokusere på det negative, de gør og se bort fra det positive - ligesom man ser bort fra alt negativt hos mindre godt stillede.

Ser man bare lidt overordnet på det er vestlig civilisation et gigantisk fremskridt for Menneskeheden uanset dens mange fejl - og stort set ingen ønsker jo heller at den går væk eller unddrager sig den.

Grønlænderne boede i igloer og deres tilværelse i vores civilisation er ikke uproblematisk, men ingen vælger jo at gå tilbage til den gamle livsform.

5 liker  
Kommentar #47

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Kritikk

Publisert over 4 år siden

må man tåle når man er en del av eliten. Det er ikke urfolket. Jensen kler seg som hun vil. Det ser vi av kostymet. Å legge bånd på seg hører alle tjenester til. Bare spør tidligere generasjoner. Du skriver en tankevekkende trådstart.  Ingen har vondt av refleksjon. Vi vil vel egentlig ikke såre noen med vår atferd. 

Iblant kommer Jesus inn og sier oss noen  ord før hen går igjen og overlater arenaen til menneskene. Hvis vi ser det som en mulighet til fordypelse snarere enn forargelse utvikler vi det rette sinnelag. En jobb er ikke bare teknikk, men kommunikasjon og medmenneskelighet.

Kommentar #48

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Urfolk , kultur og historikk.

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Ser man bare lidt overordnet på det er vestlig civilisation et gigantisk fremskridt for Menneskeheden uanset dens mange fejl - og stort set ingen ønsker jo heller at den går væk eller unddrager sig den.

Nettopp. "Vi" har ikke utviklet oss så galt som enkelte vil ha det til.

En av Canadas fremste intellektuelle kom som flyktning fra Sovjetunionen. Kom han for å omskape Canada til det han hadde flyktet fra ? Nei, han kom dit fordi man kunne tenke fritt og formidle sine tanker fritt. Vesten er/var en bastion for ytringsfriheten og friheten.

I dag er denne under sterkt press, og ironisk nok kan USA med sin sterke grunnlov og Donald Trump som garantist for ytringsfriheten faktisk bli det siste frie sted hvor man kan ytre seg uten represalier fra regimet og dets drabanter.

Hvorfor flykter folk fra Somalia og stammekulturer i Afrika og til vesten , dersom de vet at vår sivilisasjon er så elendig og lite "bærekraftig" som media og "ekspertene" doserer om i disse dager ?

Kan det tenkes at de som flykter fra regimerne i Afrika har forstått noe mer av livets enkle realiteter enn vestlige bedrevitere på hvordan verden burde ha vært , og hvordan verden faktisk er ?

Vestens sivilisasjon later ikke til å virke totalt frastøtende på "urbefolkningen" ?

----   

Per Perald;  

 Christopher Columbus kommer ifølge alskens eksperter fra 5 forskjellige steder i Italia , han kunne ikke italiensk og besvarte aldri italienere skriftlig på italiensk.

 Jeg ville trodd han var sunnmøring - hvilket ikke er så helt feil , han kom ifølge lokale eksperter fra Nordfjord , Gloppen kommune - more research are needed... :

http://websok.mikromarc.no/Mikromarc3/Web/detail.aspx?Unit=6471&db=gloppen-fb&Id=26123&SW=Hyen&SC=EM&LB=TI&MT=&SU=6495&DG=&ST=Normal&Browse=1

http://www.juv.no/files/grodys.html

Videre :

"This theory was expounded by the distinguished Norwegian maritime author Borch Sannes in his book "Christopher Columbus - En Europeer fra Norge?" (Translation : Christopher Columbus - a European from Norway?). It was published in Oslo in 1991 by Norsk Maritim Forlag (Norwegian Maritime Publishers). The author asserts but fails to prove that Columbus was born in Hyen, a small community in Western Norway's beautiful Nordfjord area, under the name Christopher Bonde. Bonde, in Norwegian, means farmer andtranslates into the Latin Colonus. According to Sannes,Swedish-Norwegian friction caused Bonde to flee to ... Genoa,Liguria, Italy. An English translation of the book reportedly was being completed by a lady in Connecticut, according to the October, 4, 1990 issue of Brooklyn-based "Nordisk Tidende", a well established weekly. "

http://sefarad.org/lm/010/katz.html

 

  

2 liker  
Kommentar #49

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

?

Publisert over 4 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Iblant kommer Jesus inn og sier oss noen  ord før hen går igjen og overlater arenaen til menneskene.

Hva? Kalte du Jesus for en høne? Og du snakker om varsomhet for ikke å fornærme?

4 liker  
Kommentar #50

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Nettopp. "Vi" har ikke utviklet oss så galt som enkelte vil ha det til.

Nej, kun hvis vi 'sammenlignes' med det perfekt tænkte eller med enkelte løsrevne træk i andre kulturer.

En saglig sammenligning må være overfor andre mennesker - ikke visioner og tanker.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere