Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Høstens bikkjeslagsmål

Utover torsdagen ble KrF og Venstres analyser stadig likere: Det blåblå budsjettet rammer KrF betydelig hardere enn Venstre. I KrF snakkes det allerede om bikkjeslagsmål.

Publisert: 12. okt 2017  /  1577 visninger.

Da KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad entret talerstolen i Stortinget, etter finansminister Siv Jensens budsjettframlegg, framsto han både positiv og konstruktiv. Han mente budsjettet i utgangspunktet var godt. I Stortingets vandrehall ble en hard budsjettkamp nærmest avblåst. Det samme så vi for tre år siden, da tidligere finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversens første kommentarer var svært positive.

Kutt i kjernesaker

Men akkurat som for tre år siden, ble stemningen sakte men sikkert dårligere utover dagen i KrF-korpset. Da hadde både stortingsrepresentanter og rådgivere fått bedre oversikt, og funnet en rekke kutt i saker som er viktige for KrF.

I kulturbudsjettet fant de blant annet et kutt – tilsvarende 30 prestestillinger – i Den norske kirke. Kirkerådsdirektøren uttaler til Vårt Land at dette er en trussel for folkekirken i hele landet. Dette kommer nemlig på toppen av 50 stillinger som allerede er fjernet det siste året.

Regjeringen har også lagt opp til en betydelig reduksjon i antallet kvoteflyktninger, til tross for at FN har bedt Norge om å ta imot flere. Også bistandsbudsjettet var en skuffelse for KrF.

Disse sakene kommer på toppen av at regjeringen vil fjerne katteklasse 2, som gir skattelettelse for familier med en hjemmeværende ektefelle. En ordning KrF har måttet forhandle inn igjen i statsbudsjettet to ganger tidligere, under Erna Solbergs regjeringstid.

Sjakk matt

Sentrumspartiene har tidligere måttet bruke store deler av sin politiske kapital på å rette opp i blåblå kutt, heller enn å kjempe inn nye saker i budsjettet. Det har fått både Venstre og KrF til å kjenne seg maktesløse og satt sjakk matt. Det har gitt dem en følelse av at deres rolle er å gjøre et blåblått budsjett mindre usosialt. Etter valgnederlaget var det mange i KrF som var bitre over at de ikke fikk uttelling for denne usynlige jobben.

Også i år kommer det flere kutt som i KrF oppfattes som usosiale. En nedjustering i dagpengeordningen vil ramme arbeidsledige. Dessuten legges det opp til at enslige forsørgere får 13 prosent mindre. Også de ideelle aktører på rusfeltet får betydelig mindre penger. Den samme gjelder pleiepengeordningen til resurskrevende tjenester i kommunene.

Gråere budsjett 

Til tross for at årets budsjett generelt blir ansett som et grått, kjedelig og stramt budsjett, framstår det trolig gråere og strammere for KrF enn for både de blåblå og for Venstre. I KrF var flere regelrett fortvilte over at de må ta omkamp på gamle seiere. I KrF-korridorene blir det regelrett snakket om at høstens budsjettforhandling vil bli et «bikkjeslagsmål».

Blant både KrFs og Venstres folk sa flere i bakgrunnssamtaler at KrF blir rammet betydelig hardere enn Venstre. Blant Venstres folk ble de blåblå kuttene i KrFs hjertesaker omtalt som «målrettede».

Kanskje er denne analysen ikke helt feil. I Høyre sier flere at KrF nå må forstå at dersom de hadde vært «innenfor» ville ikke slike kutt kommet. Dersom KrF satt inne i regjeringen ville de selv kunne fjernet de verste «hjertesakskuttene» langt tidligere i prosessen. Det ble også vist til at KrF har påført Høyre og Frp nederlag ved å støtte Aps forslag om 14 ukers pappaperm.

Inge hevn

Likevel er det ingen grunn til å tro at Høyre og Frps statsbudsjett er en ren hevnaksjon mot at KrF trakk seg fra samarbeidssamtaler i høst. Budsjettet var i grove trekk ferdig i god tid før dette.

Men dette gjør ikke situasjonen lettere for KrF. At regjeringen i lang tid har lagt opp til kutt som smerter, viser hvor lite forståelse de to blå partiene har for KrFs politikk og motkulturelle ståsted.

Det viser dessuten at Solbergs regjering ikke forstår psykologien i samarbeidet mellom regjeringen og de små partiene. Kanskje er de blinde for at de siste års harde budsjettkjør har vært en viktig årsak til at KrF ikke ønsket nye runder med intimt samarbeid. Fordi de har opplevd avstanden for stor.

Spørsmålet Høyre og Erna Solberg bør stille seg er om årets budsjett er en langsiktig invitasjon til samarbeid med KrF, eller om det oppmuntrer KrF til å vurdere andre samarbeid i årene som kommer. Dersom det skjer, har Solberg mislykkes med sin harde budsjettlinje.

2 liker  
Kommentar #1

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Bikkjeslagsmål i Gateparlamentet ?

Publisert rundt 4 år siden

Nå ble det bebudet at Ap skulle benytte tyngre skyts mot en 'svekket' regjering.  Foreløpig er det mest løskrutt som er avfyrt. Noen salver til ære for Gateparlamentet der mediene er herskerene. Og inntektene skapes av konfliktskapende oppslag og økt løssalg.

Det er kanskje denne scenen KrF elsker. Men som amerikanerene sier. " Even if you win the rat-race, you still are a rat"

5 liker  
Kommentar #2

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Det heter seg: som man reder, så ligger man. Krf valgte å ikke gå inn i regjeringen denne gangen heller, og det har ser det ut som, har straffet seg. I dagens parlamentariske situasjon, med et parti som kun oppnådde 4,2% ved valget kan de ikke vente å få igjennom de fleste av sine hjertesaker. Slik fungerer demokratiet. Man må ta hensyn til at de to regjeringspartiene tross alt har ca 40 % av stemmene bak seg. Krf må enten svelge en del kameler, eller nekte å godkjenne et budsjett som tross alt sikkert har et slingringsmonn til Krf´s fordel. Om regjeringen stiller et kabinettspørmål på dette budsjettet, vil Krf virkelig bli presset

1 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.

Inge hevn

Likevel er det ingen grunn til å tro at Høyre og Frps statsbudsjett er en ren hevnaksjon mot at KrF trakk seg fra samarbeidssamtaler i høst. Budsjettet var i grove trekk ferdig i god tid før dette.

Men dette gjør ikke situasjonen lettere for KrF. At regjeringen i lang tid har lagt opp til kutt som smerter, viser hvor lite forståelse de to blå partiene har for KrFs politikk og motkulturelle ståsted.

Det viser dessuten at Solbergs regjering ikke forstår psykologien i samarbeidet mellom regjeringen og de små partiene. Kanskje er de blinde for at de siste års harde budsjettkjør har vært en viktig årsak til at KrF ikke ønsket nye runder med intimt samarbeid. Fordi de har opplevd avstanden for stor.

Spørsmålet Høyre og Erna Solberg bør stille seg er om årets budsjett er en langsiktig invitasjon til samarbeid med KrF, eller om det oppmuntrer KrF til å vurdere andre samarbeid i årene som kommer. Dersom det skjer, har Solberg mislykkes med sin harde budsjettlinje.

I går roste redaksjonen Hareide for at han hadde vært frimodig overfor regjeringen og støttet alternative forslag. I dag klager redaksjonen på at regjeringen gjør noe tilsvarende overfor Krf og Hareide. Hvis det er slik man leker må begge tilkjennes samme rett med mindre det er Tommy-ball, kjent fra tegneserien Tommy&Tigern man spiller. (Tommy endrer reglene til sin fordel etter behov.)

Når julegranen tennes i vandrehallen i Stortinget er vanligvis statsbudsjettet på plass innen for en feilmargin på 1-2% av det fremlagte forslaget. I år kan det tenkes at regjeringen er utvidet med minst ett parti på dette tidspunktet. Jeg ser heller ikke bort fra at Krf har fått lønn for sin støtte i forrige periode og vil fortsette det gode samarbeidet som Hareide roste i valgkampen. Ja, han tok til og med sin rettmessige del av æren for at landet går så bra som det gjør. Dette antar jeg at han gjerne vil videreføre i denne perioden, og at han vil finne den mest lempelige måten å gjøre det på. Samtidig vil regjeringen strekke seg langt for å dekke kostnadene ved å få ham med på laget. Skal man berge Krf for fremtidige valg er det eneste farbar vei. Alene forsvinner potensen i budskapet. 

Jeg har merke meg de høylytte protester fra el-bilkjøperne. Tar man seg råd til en bil til en mio, kan de saktens betale de 9' i ny avgift også fremfor ekstrautstyr. Alt tyder på at rikdommen fortsetter og at vi ikke har de helt store problemene utover å fordele og prioritere hvem som trenger det mest i vårt land. Momsøkningen er bra. Det rammer særlig nullskatteyterne. Helst burde den direkte inntektsskatten forsvinne for alle med inntekter under 1-2 mio, men det kommer vel etterhvert. Så langt jeg kan se har reaksjonen på børsen vært liten i dag. Det er et sikkert tegn på at det meste går som det skal. 

Bikkjeslagsmål? Nei, jeg tror ikke det. 

Kommentar #4

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Det er det folket vil ha...

Publisert rundt 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Men dette gjør ikke situasjonen lettere for KrF.

KrF hadde ved forige valg ca 158000 stemmer og mistet ca 35000 stemmer ved årets valg.  Ikke stort hadde endret seg i KrFs program. Begge gangene gikk de til valg på at de ikke skulle i regjering med FrP.

Man må nå innse at de tingene KrF gjorde i regjerings samarbeidet ikke lengre er ønskelig i vårt samfunn som nevnt innledningen.  ( Reduksjon i DNK's bevilgninger / færre Kvoteflyktnigner / "familieskatten" Klasse 2 blir borte / reduksjon i dagpenger / reduksjon til rusomsorgens ideelle aktører og pleietrengende.  osv..  

Disse sakene har KrF jobbet for i opposisjon i mange perioder - men stemmene forsvinner- da må man anta disse bevilgningene ikke er ønskelig lengre.

5 liker  
Kommentar #5

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Du nevner ikke her et av Krf´s hjertesaker som bistandsbudsjettet som i årets budsjett er rekord stort. Hvorfor bare ta med de tingene Krf ikke får igjennom ?

Kommentar #6

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

KrF ( & Venstres ) forhorhandlingsposisjon.

Publisert rundt 4 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor bare ta med de tingene Krf ikke får igjennom ?

Spillereglene er endret i denne stortingsperioden.  KrF mistet 35000 stemmer uten å endre mening.  Dette betyr at KrFs innflytelse blir mindre. Det at andre parti har de samme hjertesaker som KrF er både bra og ille.  Diskusjonen idag når det gjelder bistand er hva pengene skal gå til.  Der er de fleste uenige. Om bistand er bare den gode samaritans penger eller om det også inkludere miljøvern , bilaterale handelsavdaler, lave tollsatser, politiske gulrøtter / pisker eller støtte til humanitøre katastrofer er den gråsonen man diskuterer.  Så et stort bistandsbudsjett brukes ulikt i de forskjellige storting/regjeringsperiodene. 

3 liker  
Kommentar #7

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Nå kommer eldrebølgen og Afrika settes på 'hold'

Publisert rundt 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Disse sakene har KrF jobbet for i opposisjon i mange perioder - men stemmene forsvinner- da må man anta disse bevilgningene ikke er ønskelig lengre.

Med nye hundretusener av friske og krevende pensjonister med kverulering som hobby blir det neppe plass til stor økning i antall afrikanere og ikke - integrerbare muslimer.  Dette er mennesker som vil konkurrere med de eldre om 'trøste og bære' personellet i kommunene  og ikke minst vil de krangle på heltid om en større plass på sosialbudsjettene framover.

Kr F glemmer at ikke alle afrikanske asylsøkere kommer fra norske misjonsstasjoner og er skolert i den rette tro og ånd som råder i Kongeriket.

Det skal ikke stor fantasi til for å spå hvilke partier pensjonistene vil føle seg hjemme i.


3 liker  
Kommentar #8

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Krf , paradoksalt nok har det vist seg, blant sine kjernevelgere på Sør og Vestlandet,  mistet flest stemmer til Frp og Høyre. Det burde være en vekker for Hareide som har fortsatt ferden mot venstresiden, selv om han i siste liten måtte moderere seg da dette ble et stort tema i media. Siv Jensen har måttet fristet Krf med et romslig bistandsbudsjett, som vi vet dessverre går til en del med på å finansiere korrupsjon i flere land. Hvor mange luksusvillaer, biler og diamantsmykker til diverse fruer har ikke norsk bistand vært med på å finansiere gjennom årene ? Det har vært altfor dårlig kvalitetssikring av norsk bistand gjennom flere år.Flere reportasjer har vist dette. Børge Brende burde ha skjerpet seg for lenge siden

3 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Nå ett døgn etter fremleggelsen ser det ikke ut til at noen aktører med tyngde forventer noen regjeringskrise på budsjettet. Krf forventes å finne sin plass i folden på borgerlig side, og få det gjennomslag som er passende for partiets størrelse. Slik det ser ut går det an å tenke at størrelsen også gir en begrensning i folks oppfatning av hva det er rimelig å gi til et eksentrisk parti av denne typen. Blir det for mye herjing med regjeringspartiene vil det slå tilbake på Krf selv, eller hva som måtte bli tilbake av det. 

1 liker  
Kommentar #10

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Rett tro ?

Publisert rundt 4 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Kr F glemmer at ikke alle afrikanske asylsøkere kommer fra norske misjonsstasjoner og er skolert i den rette tro og ånd som råder i Kongeriket.

Jeg pleier å si at Islam, Jødedom og Kristendom tror alle på den Gud som er beskrevet i det gamle testamentet og de 70 jomfruene til Jihadistene hentes hovedsakelig fra de gamle nonnene og peppermøene i kristendommen - for alle havner vel i den samme himmel..

Hva normenn er skolert i slags tro er ikke et entydig begrep.  Etter at Dikteren Arnulf Øverland skrev i 1931 et dikt som innledes med: "Stryk kristenkorset av ditt flagg og heis det rent og rødt" har kristendommens tro blitt borte fra vårt samfunn og folketro.  Krone for krone i bevilgninger ,  linje for linje i alle partiprogram har fjernet den kristen arv. I 1968 ble det forbudt med kristendomsundervisning i skolen og en hel generasjon har mistet sin "basisopplæring" i hva kristen tro er. Idag lærer man bare religionene sett fra utsiden. Ikke om dagliglivet som kristen.  Først nå i disse dager har DnK fått igang sine opplæringsplaner og menighespedagoger med strukturert undervisning om kristendommens innhold - sett fra innsiden.  Riktignok en generasjon for sent.   Det den oppvoksne slekt lærer er stort sett ar religion er en privatsak og at religions-frihet betyr at det offentlige rom skal være fritt for religion og religiøse symboler og uttrykk. 

Flesteparten av innvandrere kommer med en ikke islamsk tro.  Vi får inn store grupper med ortodokse og katolske varianter i vårt kristne samfunn. Disse må vi også gjøre plass til i vårt multi kristne fellesskap.   Gjennom nødvendig start og drifts tilskudd til menighetsdannelse og tilgang til våre hellige rom.

1 liker  
Kommentar #11

Øivind Hundal

2 innlegg  197 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

KrF forbauser meg ikke lengre.  Det skulle være lett forståelig at når de holder såpass avstand til regjeringspartiene (i praksis BEGGE partiene), så vil regjeringspartiene ikke innrette seg mye etter dem, og heller sørge for å knytte V nærmere seg. Vippeposisjonsholdningen til KrF begynner å nærme seg en parodi, med en urimelig oppblåsthet som resultat. Men jeg antar at KrF vil havne ned på den ene eller andre politiske siden i løpet av inneværende stortingsperiode. Eventuelt å forsvinne nesten helt ut, det er jo også en mulighet.

3 liker  
Kommentar #12

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Erna Solbergs Høyre er også i en viss grad blitt populistisk. Kanskje har regjeringssamarbeidet vært hjemsøkt av intern smittespredning? 

- Neppe i sterk grad: Populismen var til stede i "det nye Høyre" allerede fra første stund. Hvem husker ikke perioden med "tunge prinsippsaker" som lakrispiper, segway og proffboksing?

Etter valget i Østerrike forventer mange kommentatorer at landets regjering vil bestå av et høyreparti i koalisjon med et halvfascistisk og rasistisk parti på ytterste, høyre fløy. Hvis Erna Solbergs eksperiment skal spre seg og være et slags forbilde for diverse, europeisk land, så går vi skumle tider i møte.

Kristelig Folkeparti derimot, har endelig frigjort seg fra det kvelende, blåblå favntaket og kan nå stå for sin egen politikk basert på partiets ideologi og etikk. Krf har nok fremtiden foran seg.

Kommentar #13

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Du vil nok bli forbauset når du ser hvor mange kameler Krf med sine 4,3 % oppslutning må svelge for å får igjennom noen av sine saker i behandlingen av Statsbudsjettet. De har faktisk bestemt seg for å samarbeide om budsjettet til den blå/blå regjeringen meg bekjent. Og da er jo det store spørsmålet: hva er da Krf sine hjertesaker som også ikke deles med andre partier ? Krf ønsker å stå fritt, men i realiteten må de ha et flertall med seg for å få  sine saker  gjennomført. Til det kreves forhandlinger med de blå/blå. Det finnes per idag knappest noe alternativ til nåværende regjering, om ikke da Krf skulle forårsake et politisk kaos ved å komme med urimelige krav til regjeringen. Jeg tror Krf sin nye finanspolitiske talsmann, Ropstad, er smartere enn som så

1 liker  
Kommentar #14

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Krf holder sine valgløfter. Ett av dem var at partiet ønsker en regjering som er ledet av Erna Solberg (men altså ikke i samarbeid med populistene på ytre, høyre fløy). 

Det ble raskt avklart at man blir ikke kvitt Frp i regjering så lett. Da stilte Krf seg negativ til videre forhandlinger om regjeringssamarbeid og til rolle som støtteparti for de blåblå. Prinsippfast og ordholdent ovenfor sine velgere.

Så kom Erna Solbergs hevn mot Krf i forslaget til statsbudsjett. Fremdeles er Krf allikevel villig til å gå inn i forhandlinger om budsjettforslaget. 

Så får vi se hvordan disse forhandlingene om regjeringens budsjettforslag utvikler seg. Krf har veldig sterke forhandlingskort på handa: I år kan ikke Solbergregjeringen oppnå flertall for budsjettforslaget sitt med bare Venstres hjelp, slik som i fjor. Nå er Erna Solberg svært så avhengig av å komme Krf i møte.

Den parlamentariske situasjonen er ny. Nå synes det å være to partier på Stortinget som er reelt blokkuavhengige og derfor danner det politiske sentrum i Norge: Krf og MDG. Ingen av dem vil samarbeide med Frp.

Skal noen måtte svelge kameler, så er det Siv Jensen, ikke Knut Arild Hareide.

1 liker  
Kommentar #15

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Jo, Krf må nok svelge en del kameler for de kan ikke vente,med sine 4,2 % oppslutning å få gjennom alle sine forslag. Det ville jo være udemokratisk. Regjeringspartiene har tross alt over 40 % av velgerne bak seg, så det må selvsagt få betydning. Selvsagt kan Krf velge å felle  regjeringen, som da fører til politisk kaos, da det er vel svært lite trolig at Gahr Støre vil overta regjeringsoppdraget i dagens situasjon, og muligheter for nyvalg har vi som kjent ikke i Norge. Krf har to hoved problemer. Det ene er mangelen på viktige kjernesaker som er unike for partiet, og det andre er Hareide. Vi har jo over tid sett utviklingen for Krf under hans ledelse. Nedover ! Han står på partiets venstreside mens Ropstad står på høyresiden. Eneste muligheter jeg kan se for partiet er da, som i Ap, et bytte av ledere. Krf mistet de fleste av sine  tidligere velere til, nettopp Frp og Høyre har det vist seg. For å få tilbake disse tapte velgerne nytter det ikke å gå til venstre, som valget tydelig viste. Ropstad står kjernevelgerne på Sørog Vestlandet nærmere enn Hareide. Han mistet mange velgere selv hjemme på Bømlo.De er konservative og borgelig innstilt. Det burde være tankevekkende for han. Ropstad bør ta over lederrollen i partiet. Jeg tror det er eneste mulighet for å overleve. Han er mer forsonlig enn Hareide. Tallenes tale er klare. Sånn er situasjonen nå.

2 liker  
Kommentar #16

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Du kan fantasere i vei om palassrevolusjon i Krf, men forhandlinger er forhandlinger: Kristelig Folkeparti er i vippeposisjon på Stortinget. Det innebærer et svært sterkt utgangspunkt.

Et parti i vippeposisjon trenger ikke nødvendigvis å felle noen regjering. Det ligger kraft nok i at forhandlingsmotparten(e) vet at muligheten er til stede. Nå er Krf ikke lenger svinebundet av avtaleforpliktelser som støtteparti og kan derfor kreve større konsesjoner for sine hjertesaker - og regne med at forhandlingsmotparten(e) vil strekke seg langt.

Og: Parlamentarismen er ikke en udemokratisk ordning. Kan ikke en koalisjon samle flertall for budsjettet sitt, så hjelper det lite med førti eller noenogførti prosent...

1 liker  
Kommentar #17

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Det sier seg selv at et parti med 4,2 % av stemmene bak seg ikke kan ha samme innflytelse som to partier med tilsammen ovr 40 %. Da grenser det til arroganse. Jeg tror nok også at mange undrer på hva som er Krf sine hjertesaker for tiden. For det er ikke særlig klart. En av dem burde være bistandsbudsjett, der denne regjeringen har foreslått et rekordstort budsjett. Så om Krf krangler på det ,kan man undre. Det dreier seg om å gi og ta, og da må selvsagt Krf ikke komme med urimelige krav. Hva har da Krf for planer om de ikke kan støtte regjeringens budsjett ,selv med en  del endringer til Krf ´s fordel ? Det kommer mye an på Hareide. Om han er for rigid i sine krav vil partiet få problemer ved å ansees som å stikke kjepper i hjulene for den sittende regjering

Kommentar #18

Berit Aalborg

178 innlegg  61 kommentarer

Stortinget er folkets valgte organ

Publisert rundt 4 år siden

Det er underlig hvordan du omtaler et parti på Stortinget som del av et "Gateparlament". De som er valgt inn i landets nasjonalforsamling står til ansvar for dine velgere enten det er et stort eller lite parti. Et sentrumsparti kan være i den posisjon at de vipper FLERTALL enten den ene eller andre veien. Det er parlamentarisme - og har ingenting med "gateparlamentarisme" å gjøre.  De som deltar i flertall bestemmer. Alle partier vil kjempe for sine saker. Fløypartier vil i sin natur ha mindre gjennomslag - rett og slett fordi de i mindre grad enn andre vipper - eller forvalter et flertall. 

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere