Rolf Larsen

19

Skapkristne vs de som lever normalt kristent liv

I kronikken Skapkristne på NRKs ytring, som var skrevet av Karl A. Jahr, ønsker jeg å sette søkelyset på det jeg føler mangler. Det er ikke bare hans kronikk jeg vil behandle, men også berøre det Arne Berggren og Åshild Mathisen har skrevet angående dette temaet. Her presenteres også hva jeg opplever at de ulike forfatterne vektlegger utifra deres spesielle perspektiver og ståsteder. Selv retter jeg søkelyset jeg mener er best: Kristus. Jeg innser at ikke alle deler min tro, min overbevisning og erfaring, og respekterer det. Du kan si at jeg er et mediatryne.

Publisert: 10. okt 2017

I kronikken Skapkristne på NRKs ytring, som var skrevet av Karl A. Jahr, ønsker jeg å sette søkelyset på det jeg føler mangler. Det er ikke bare hans kronikk jeg vil behandle, men også berøre det Arne Berggren og Åshild Mathisen har skrevet angående dette temaet. Jeg vil komme tilbake til det på slutten av innlegget mitt. Jeg forstår forfatteren slik som det står gjenfortalt i resymet.

Resyme:

Kristne fra lavkirkelige trossamfunn opplever det vanskelig å få jobber de søker, spesielt om de fremmer sin kristne tro og vitner om sin Gudserfaring på sosiale medier, for da vil de fremstå som litt korttenkt og gale. Det gjelder å slette en slik identitet, og ikke avsløre det for noen fremtidig arbeidsgiver. Alt på nettet må slettes

I NRK debatter blir dessuten kristne alltid representert av de samme ansiktene, og de er Espen Ottosen (EO) og Vebjørn Selbekk (VS). Det ser ut som han også mener at NRK ikke gjør en god nok jobb med å skaffe nok seriøse aktører fra det kristne Norge for å presenter mangfoldet, og heller finner "de merkeligste karakterer som i motsetning til andre kristne mangler totalt sperrer."

Resyme slutt.

Kanskje ikke rart at kristne i Norge får merkelapper som "Fundamentalist. Hjernevasket. Fordømmende. Homohater. Kvinnehater. Dum. Ekstrem. Trangsynt."

Men dette alene er vel ikke årsaken til alle kallenavn troende får kastet etter seg. Det kan være en million årsaker, som vi ikke har oversikt over. Jeg innrømmer at det er menneskelig å fordømme, så det er vel ikke annet å forvente enn å få slike merkelapper kastet etter oss i sosiale medier. Husk likevel det er guddommelig å tilgi og glemme. Vi kan be om at vi kan lære noe av Jesu lærdom om å snu det andre kinnet til. Dessverre blir det for enkelt at man slår tilbake, og blir like hatefull i sin retorikk som våre fiender er mot oss, og vi forsvarer oss på samme måte som de angriper. Å se på NRKs kommentarfelter, som er fylt med slike kommentarer etter kristne innlegg, beviser vel en slik påstand. Kan man derfor spørre seg er det Jahr skriver, kan det utspille seg i virkeligheten? For noen gjør det utvilsomt nok det.

NRK debattprogrammer tror jeg forsøker å opplyse det norske folk, og når det gjelder religion og tro så gjør de det nok også med et snev av humor. Det skjer på bekostning av de kristne som i sin oppriktighet deler sin tro, overbevisning og erfaringer, og som kan ses på som underlige og merkelige av mennesker utenfor deres erfaringsverden. Samtidig er de veldig bastante i sine overbevisninger og forkynnelse om sannheten i Guds ord, og virker konservative overfor de liberale, som har vunnet kraft i DNK. Dette er en splittelse blant de kristne som gjør det vanskelig å forkynne noe reelt og guddommelig via mediet NRK, det er heller med på å skape forakt for Gud, kirke og tro. For å ikke snakke om ulvene i fåreklær, men det får være til et annet innlegg.

NRK og mediene begrunner at de må slippe fram mangfoldet til sine debatter, og det må de under norsk lov om religionsfrihet og ytringsfrihet. Men det som kommer frem er ikke den reelle sannheten, og derfor tror jeg også kristne vegrer seg fra å stå frem fordi produktet i disse debattene ikke handler om kristen tro, men forakten for det.

Åshild Mathisen, som skriver heller boms enn kristen, viser til at de konservative kristne er de kristne som går motstrøms, og kanskje møter forakt. Hun utdyper det med å si at i Norge har det utviklet seg et mer sekularisert samfunn, der språk splitter de kristne i flere subkulturer med fokus på tro, kultur og kommunikasjon for å fremstå samfunnsorientert. Dette splitter i forskjellig tro og praksis.

Dessverre har ikke NRK i sine debattprogrammer muligheter til å observere kristne som lever ut virkeligheten av kristen tro, slik som den er beskrevet i Gal. 2:20

Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og ga seg selv for meg.

Hvordan kan dette debatteres? Hvordan formidle et slikt liv i debattprogrammer som NRK har? Det kan være mulig noen har vært der med slik et liv, men ikke har de sagt noe, fordi det er ikke et slikt liv som vitner om sin egen fortreffelighet, det observeres av andre. Det har ingen verdi for en debatt i en kanal som NRK der man skal også underholde.

Jeg kan ikke si at jeg vet hva NRKs hensikt er når det gjelder deres programmer, men man sitter igjen med en følelse. En følelse der NRK ikke er ute etter å presentere det kristne livssyn i sine beste dager, for å si det mildt. Sjefredaktør i Vårt Land, Åshild Mathisen synes jeg bekrefter det når hun skriver om mangfold i sitt innlegg. Hun forsvarer NRKs "fingerspissfølelse" når de henter inn «kristne stemmer» til å representere kristenheten, for ingen enkeltperson kan gjøre det alene «i vårt flerreligiøse samfunn i dag.» Har hun glemt Kristus som Hodet til legemet, at Han representerer alt i alle. Dessverre blir dette mangfoldet som hun viser til, en splittelse. Hun har rett i det hun skriver, at flere søker å bli mer sekulære, og bli mer samfunnsorientert. Trolig for å vinne flere mennesker til kirkene sine og for Gud, men samtidig glemmer hun enhetsgrunnen som Jesus snakker om i Johannes 17, og jeg mener ikke den som kirkene forsøker å finne fram til gjennom organisering (økumenikk), men enhet i tro på Jesus som Herre over alt i alle.

Både Jahr og Arne Berggren, som skrev kommentaren - Hvor er de kristne for tiden?, virker enige om at NRKs debatter har for få seriøse kristne til at debattens publikum får et ordentlig utbytte og innsikt i hva den kristne tro egentlig er. Begge to nevner de samme aktørene EO og VS, og ser ut til å godkjenne dem som "medietryner" som kan representere de fleste kristne i slike debatter.

Det ser ut til at Berggren synes at de kristne som er synlige i media (politikere), først og fremst er synsere som drives av holdninger fremfor å være representanter for den kristne tro. Han skriver at "kristne bør formidle innsikt, reise spørsmål og bygge broer." Han håper også "Ti - femten kristne medietryner må ales opp snarest." Han har nevnt noen ved navn som absolutt virker å falle inn i en slik kategori - Inge Lønning (død), Janne Haaland Matlary, biskop Eidsvig og Sturla Stålsett. Etterlyser han en guddommelig plan?

Så når jeg så Åshild Mathisens svar på Jahres kronikk her på verdidebatt, det var først da det slo meg at jeg egentlig hadde noe å bidra med. Mitt bidrag er det bibelske, det som jeg begynner å bli konstituert med.

Bibelen viser oss et liv som vi kan leve med Gud, om vi velger det livet. Livet er ikke et liv vi uttrykker i oss selv, men det er Kristus liv som blir uttrykket gjennom oss. Paulus hadde et slikt liv. Fra å være en som pustet mord, ble han en som reiste rundt og forkynte Guds ord, og viser at han ble forvandlet innenfra og ut ved sitt møte med Herren på veien til Damaskus. Ikke alle har hans erfaring, men alle som tar Kristus som Herre er ment til å ta hans vei med det indre livs forandring i oss.

Daniel er en annen person i bibelen, som også overlot sitt liv til Gud. Han var en bønnens mann som ba minst tre ganger om dagen. Han lot ikke ambisjon styre sitt liv, men han fikk likevel et høyt embete fordi han var en som var ærlig innenfra og ut. Hans liv virket asketisk, men ingen kan leve et slikt liv som Daniels uten på nåde fra Gud.

Det er flere slike livshistorier fra Bibelen, og den fremste er vel Jesus selv, som levde i enhet med Faderen, Han gjorde ingenting om det ikke var fra Faderen. Vi behøver å lære å leve som Jesus ved Guds nåde.

Ved å lese Bibelen blir vi konstituert med sannheten, med Guds ord, og vi behøver ikke å være redde for å fremstå som gale med våre Gudserfaringer, eller for splittelser av trossamfunn, for vi stoler på at Gud bringer oss fram til riktig menighet, riktig omgangskrets, riktig endestasjon, som er det Nye Jerusalem. Så får jobb, media og alt det andre som virker så uoverkommerlig og vanskelig, egentlig tilhøre den delen av vårt liv, som er over, som Kristus avsluttet på korset, nemlig det gamle mennesket.

MVH

Rolf Larsen

6 liker  
Kommentar #1

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Ved å lese Bibelen blir vi konstituert med sannheten, med Guds ord, og vi behøver ikke å være redde for å fremstå som gale med våre Gudserfaringer, eller for splittelser av trossamfunn, for vi stoler på at Gud bringer oss fram til riktig menighet, riktig omgangskrets, riktig endestasjon, som er det Nye Jerusalem.

Så du mener at bibellesning garanterer mot splittelser av trossamfunn og psykiske lidelser - likesom som det garanterer for å ende opp i "riktig" menighet, omgangskrets og endestasjon?

Kan jo muligens være at det er noen "gale" bibellesere der ute som har vært igjennom både menighetssplittelser så vel som feil omgangskrets, og endt opp på en stasjon de aldri hadde bestilt billett til - som ikke er helt enige med deg i det...

3 liker  
Kommentar #2

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Som du sikkert så i begynnelsen så skrev jeg at jeg ser at andre ikke deler min tro, min overbevisning og erfaring, og at jeg respekterer det. Jeg har ikke imot at de får ha sine meninger, tro, overbevisninger og erfaringer, og gjerne uttrykker dem her eller andre steder. Dessverre er det jo slik at når vi uttrykker selvet, så kommer også meningene våre fram. Og når selvet uttrykkes, så er vi ikke av Gud, men av Guds fiende (Matt. 16). 

Jeg ønsker ikke å stoppe noen fra å ha noen mening, men jeg ønsker at de skal bli konstituert i Guds ord, og hvordan kan man gjøre det, det krever et lengre innlegg.

Jeg er ikke garantist for at noen ender opp i riktig menighet, riktig omgangskrets og endestasjon, det er det Gud som er. Han er den som utvelger. Han er vår garantist for at de troende ender opp i det Nye Jerusalem. Noen liker å kalle det himmelen. Bibelen er tydelig på at denne bolig for Gud og de troende kommer ned ut av himmelen, så hvor kommer ideen om av når vi dør så kommer vi til himmelen?

Jeg er ellers enig med deg at det helt sikkert finnes de som ikke deler de synspunkter jeg har, derfor var jeg tidlig ute med å si, jeg respekterer deres synspunkter. Jeg ønsker ikke å tråkke noen på tærne, bare å opplyse om det normale kristne livet som innebærer blant annet å lese bibelen regelmessig.

MVH

Rolf Larsen

4 liker  
Kommentar #3

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke garantist for at noen ender opp i riktig menighet, riktig omgangskrets og endestasjon, det er det Gud som er.

Du svarer jo ikke på spørsmålet.  I stedet maler du videre på hvor mye du respekterer alle som ikke deler din oppfatning.  Det er jo vel og bra.  

Men du har faktisk sagt at ved å bli "konstituert med Guds Ord" gjennom bibellesning, fører dette til at vi trygt kan stole på at vi blir ledet til rett menighet, rett omgangskrets osv.  At du legger dette ansvaret på Gud er så sin sak, og er for øvrig svært vanskelig å etterprøve.  Men å påstå at bibellesning skal være saliggjørende for å ende opp på rett sted også i dette livet, er vel å ta noe hardt i.  For å si det forsiktig...

2 liker  
Kommentar #4

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Men du har faktisk sagt at ved å bli "konstituert med Guds Ord" gjennom bibellesning, fører dette til at vi trygt kan stole på at vi blir ledet til rett menighet, rett omgangskrets osv.  At du legger dette ansvaret på Gud er så sin sak, og er for øvrig svært vanskelig å etterprøve.  Men å påstå at bibellesning skal være saliggjørende for å ende opp på rett sted også i dette livet, er vel å ta noe hardt i.  For å si det forsiktig...

Jeg tror at Gud bygger og Satan forsøker å rive ned Guds bygning. Gud tillater Satan å rive ned Guds bygning, fordi mennesker bygger ut fra egne krefter i stedet for å stole på Guds nåde, se eks. med Babel. Dette leder til alle disse splittelsene vi ser i verden. Gud lutrer sin bygning for Han kan ikke ha annet en det som er rent, og er bygget av samme liv og natur som Han selv, se eks. med Salomo og Sjulamitten. Så gjennom å bli konstituert gjennom å lese bibelen, kan troende bli bragt inn i Guds bygning, som er Kristi Kropp, det nye mennesket, bruden, Nye Jerusalem (eksempler fra NT).

Å lese bibelen kan alle gjøre, og for de fleste blir Bibelen bare vanlige bokstaver, det gir ikke noen mening, men for de som Gud har utvalgt, dem frelser Han, visst ved lignelsen i Lukas 15. 

I Romerbrevet ser vi igjen at Gud har utvalgt oss til sønnekår. Her må man studere bibelen nøye for å oppdage det, og finne ut hva det betyr.

Bibelen avslører at vi kan få vekst i liv, og kun Gud kan gi det. Men hvordan kan vi samarbeide med Gud slik at Han kan gi oss denne veksten i liv?

Vi må spise Kristus. Det er flere ekspempler på å spise Kristus i Johannes, og Han viser igjen til f.eks. manna i ødemarken i 2 Mosebok. Derfor bør Bibelen leses av dem som er frelst, for at de skal konstituert.

Da lærer man viktige sannheter, slik at som troende er man utvalgt til å være prest for Gud, og som prester forkynner vi Gud til hverandre for oppbygging av hverandre i kjærlighet.

Så når man leser bibelen kan man lese og bare oppfatte med sinnet, eller man kan oppfatte med ånden, og bli fornyet i sinnet, og dermed bli konstituert. I siste tilfelle, tror jeg at det er saligjørende og helligjørende og herliggjørende, fordi man setter sinnet på Ånden, og Ånden er den livgivende Ånden, som er den himmelske Herren.

MVH

Rolf Larsen

 

2 liker  
Kommentar #5

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Akkurat...

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Vi må spise Kristus.

Velbekomme.  Takk for meg.

1 liker  
Kommentar #6

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Velbekomme.  Takk for meg.

Er det slik å forstå at det ble for mye for deg? I så fall er det vanskelig å si vær så god. Om jeg forstår feil, og du er fornøyd med min forklaring, da er vær så god på sin plass. 

Vanskelig å bli klok på hva du ønsker å si med disse ordene.

MVH

Rolf Larsen

3 liker  
Kommentar #7

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Støtter deg

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.

Vi må spise Kristus. Det er flere ekspempler på å spise Kristus i Johannes, og Han viser igjen til f.eks. manna i ødemarken i 2 Mosebok. Derfor bør Bibelen leses av dem som er frelst, for at de skal konstituert.

Da lærer man viktige sannheter, slik at som troende er man utvalgt til å være prest for Gud, og som prester forkynner vi Gud til hverandre for oppbygging av hverandre i kjærlighet.

Så når man leser bibelen kan man lese og bare oppfatte med sinnet, eller man kan oppfatte med ånden, og bli fornyet i sinnet, og dermed bli konstituert. I siste tilfelle, tror jeg at det er saligjørende og helligjørende og herliggjørende, fordi man setter sinnet på Ånden, og Ånden er den livgivende Ånden, som er den himmelske Herren.

Du  har min støtte. Uten bibelen og lesingen av den, blir vi påvirket "sekulært" og den "læren" er av naturen en fiende av Gud.

"10 Men straks samme natt sendte brødrene både Paulus og Silas avsted til Berøa. Da de kom dit, gikk de bort i jødenes synagoge. 11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem. 12 Mange av disse kom da til troen, og ikke få av de fornemme greske kvinner og menn." 

For meg var bibelen et symbol på hykleri i mitt ateist liv. De kristne hyklet sin tro og holdt seg ikke til bibelens ord, mente jeg. Når jeg kom til troen har jeg sett og opplevd hvor krevende det er å følge Ordet - det er en overgivelse. Nå er det blitt alt eller ingenting og daglig omvendelse er metoden, hvor skriften og ånden viser veien, så får det stå til. Likevel holder jeg litt igjen. Ikke for å passe inn, men det er forskjell på å drikke melk og spise kjøtt. Noen har fremdeles melketennene intakt og  hensyn bør man ta.

Jeg opplever ikke at troen står i mot fornuften, for vi tror på miraklenes Gud, og mirakler er den troendes hverdag og frukten hvorpå vi skal kjennes. Men man burde kanskje være beskjeden for mirakler fører ikke til tro, men tro fører til mirakler - et lite hint de til de kristne som muligens eksponerer seg selv mer enn Kristus, for vi er ikke en ensartet gruppe. Jeg støtter deg i synet på at Gud vil samle oss når tiden er inne, men den enheten kommer ikke om ikke Kristus i sannhet er er hodet til hver enkelt av oss.

5 liker  
Kommentar #8

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jeg satte pris på at du delte av din erfaring Tore, og at du visste til Apostlenes gjerninger, der de testet Skriftene i forhold til sannheten om Kristus. Skriftene viser her til det skrevne ord som de hadde tilgjengelig på den tiden.

Må ellers si at jeg er forundret at mennesker reagerer som de gjør når man nevner å spise Kristus.

Skulle også gjerne diskutert splittelsen og mangfoldet mer, og litt mer av de andre poengene i innlegget mitt, men ser ikke ut som folk fatter interesse for det.

:-D

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Kannibalisme

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Må ellers si at jeg er forundret at mennesker reagerer som de gjør når man nevner å spise Kristus

Vel, kannibalismen er godt beskrevet ellers i Bibelen, men tror ikke det er så mange skapkristne eller andre kristne arter som forstår meningen... men dette skriver seg jo helt tilbake til Esekiels profetord (profetier) mot fjellene i Israel...

 8 Men dere, fjell i Israel, skal få greiner og bære frukt for mitt folk Israel. For de kommer snart!  9 Se, jeg vender meg til dere. Dere skal bli dyrket og tilsådd. 10 Jeg lar dere få mange mennesker, hele Israels hus. Byene skal befolkes og ruinene bygges opp igjen. 11 Jeg lar dere få mange mennesker og dyr. De skal bli mange og være fruktbare. Jeg lar det bo folk hos dere som i gamle dager og gjør vel mot dere, mer enn før. Dere skal kjenne at jeg er  Herren. 12 Igjen lar jeg mennesker ferdes på dere, mitt folk Israel skal ta deg i eie. Du skal være deres eiendom. Og du skal aldri mer gjøre dem barnløse.
    13
Så sier Herren  Gud: De sier at du er en menneskeeter som tar barna fra ditt eget folk.
14 Men du skal ikke lenger spise mennesker og ikke gjøre ditt folk barnløst, sier Herren  Gud. 15 Jeg lar deg ikke lenger høre spott fra folkeslagene, du skal ikke lenger måtte bære folks forakt, og du skal ikke lenger gjøre folket ditt barnløst, sier Herren  Gud. 

Ser man etter i 1930 utgaven, ser man at dette kapittelet handler om "menneskesønnen", i nyoversettelsen heter han? bare menneske... (1 Og du menneskesønn! Spå om Israels fjell og si: Hør Herrens ord, I Israels fjell! )

Kommentar #10

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ser man etter i 1930 utgaven, ser man at dette kapittelet handler om "menneskesønnen", i nyoversettelsen heter han? bare menneske... (1 Og du menneskesønn! Spå om Israels fjell og si: Hør Herrens ord, I Israels fjell! )

Å spise Kristus handler egentlig om å lese Bibelens ord, slik at Gud kan tale til hver enkelt av dem som leser disse, men de må leses med sinnet satt på Ånden. For har vi sinnet satt på verdslige ting, eller på vårt kjød, eller andre ting, vil ikke Bibelens ord gi oss mening.

Gjennom Bibelen ser vi at mennesker har vært i kontakt med Gud før, og har spist Guds ord slik Jesus snakker om i Johannes, se f.eks. Jeremia 15:16

Jeg fant Dine ord, og jeg åt dem. Dine ord ble til fryd og glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved Ditt navn, Herre, hærskarenes Gud.

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det sier du...

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Å spise Kristus handler egentlig om å lese Bibelens ord, slik at Gud kan tale til hver enkelt av dem som leser disse, men de må leses med sinnet satt på Ånden. For har vi sinnet satt på verdslige ting, eller på vårt kjød, eller andre ting, vil ikke Bibelens ord gi oss mening.

Men jeg forholder meg ikke til dine forklaringer... Hør Herrens Ord; Joh.6.52-55: Nå ble det en strid mellom jødene, og de sa: «Hvordan kan han gi oss sin kropp å spise?» Jesus sa da til dem: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: 

Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk.

Du må ikke forveksle ordet "lese" med ordet "kropp"! (Matt 26,26ff Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.»
Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det!
For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt.
Jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike.» )

Les deg opp på vintreet da?

1 liker  
Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hvem fant ordene? (Luk.4.16-21)

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg fant Dine ord, og jeg åt dem. Dine ord ble til fryd og glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved Ditt navn, Herre, hærskarenes Gud.

Bibelen er skrevet til Menneskesønnen slik at han skal oppfatte rett og galt når den tid kommer: (2 Tim 3,16-17 - det er Kristus begrunnet her: 1 Tim 2,5 )

Esek.3.1-15: 

Han sa til meg: «Menneske (sønn), spis det du finner, spis denne rullen! Gå så og tal til Israels hus!»  2 Da åpnet jeg munnen, og han lot meg spise rullen.  3
Han sa: «Menneske, mett din mage og fyll dine innvoller med denne rullen som jeg gir deg.» Da spiste jeg den, og den smakte søtt som honning.
   
  4 Så sa han til meg: «Menneske, gå til Israels hus og tal mine ord til dem!  5
Det er ikke til et folk med tungt og vanskelig språk du blir sendt, men til Israels hus,  6 ikke til mange folk med så tunge og vanskelige språk at du ikke oppfatter det de sier. Om det var dem jeg sendte deg til, hadde de hørt på deg.  7
Men Israels hus vil nekte å høre på deg, for de nekter å høre på meg. For alle har harde panner og steinhjerter.  8 Se, jeg gjør ditt ansikt like hardt som deres ansikt og din panne like hard som deres panne.  9
Som diamant, ja, hardere enn flint gjør jeg pannen din. Ikke frykt dem og ikke vær redd dem, selv om de er en trassig ætt.»
   
10 Så sa han til meg: «Menneske, alle ordene jeg taler til deg, skal du gripe med hjertet og lytte til med ørene. 11 Gå nå til de bortførte av folket ditt, tal og si til dem: Så sier Herren  Gud – enten de vil høre eller ikke.»
    12
Da løftet ånden meg opp, og jeg hørte bak meg en kraftig, drønnende røst: « Herrens herlighet være lovet fra hans bolig!»
13 Og jeg hørte lyden av skapningene når vingene deres støtte mot hverandre, lyden av hjulene ved siden av dem og lyden av et kraftig drønn.
    14
Ånden løftet meg opp og tok tak i meg, jeg fór av sted, bitter og opprørt, og  Herrens hånd var over meg med styrke.
15 Jeg kom til de bortførte i Tel-Abib, de som bodde ved Kebar-elven og holdt til der. Og der satt jeg hos dem i sju dager, helt lamslått.

Kommentar #13

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Må lese hele Johannes 6, 2 Mosebok kapittelet om manna, som er et forbilde på Kristus.

Å spise Kristus er ikke bare nattverden, men faktisk å lese Bibelen ved å sette sinnet på Ånden. "De Ord som Jeg taler til dere, er ånd, og de er liv." sier Kristus i Johannes 6:63, når de fleste hadde gått og de trodde at Han hadde snakket om at de mått spise Hans fysiske kropp.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #14

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Kristus er oppfyllelsen av GT, ikke at Han skal vite hva som er rett eller galt.
Han er ett med Faderen (Johannes 10:30)

Han var før Abraham. Så når du skriver at Han skulle vite om rett og galt når den tid kommer, forstår jeg slik at du tenker på Kristus som separat fra Gud, og som kun menneske, eller? Jeg tror Han i realiteten er Gud og menneske.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Barnelærdommen

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Han var før Abraham. Så når du skriver at Han skulle vite om rett og galt når den tid kommer, forstår jeg slik at du tenker på Kristus som separat fra Gud, og som kun menneske, eller?

Fil 2,6-11 - slik er fremstillingen delvis forklart - også i skikkelsen Immanuel. (Eller en barnelære i Kristus, i Heb.6.1f.)

Hebr 2,14f.: Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen,
15 og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet.
16 Det er jo ikke engler han tar seg av. Nei, han tar seg av Abrahams ætt.

17 Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest for Gud og sone folkets synder.
18 Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet.

Gud og Kristus er beskrevet som en og samme flere steder (Joh.1.18, Joh.10.30), men i Guds skikkelse oppnås det ingen kontakt til menneskeheten (se 1 Tim 2,5) derfor Heb.2.14f. - beskrevet som hedninger av fødsel ( Apg 15,14 f., Ef 2,11-13 Ref.: Ef 5,8)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere