Gunn Pound

177

Mammografi har reddet livet mitt to ganger

Mammografi har reddet mitt og mange hundre kvinners liv - Oktober er Brystkreftmåneden med oppfordring til alle å kjøpe/bære rosa sløyfer

Publisert: 9. okt 2017

MAMMOGRAFI REDDET MITT OG MANGES LIV

Mammografescreeningen har reddet livet mitt to ganger. Den første gangen i år 2000 og den andre og (siste?) i år 2017. Begge gangene brystkreft i først stadium takket være regelmessig mammografscreening. Min lykkesskjebne deler meg med mange hundre kvinner i hele Norge.

Tradisjonelt omtales oktober som rødgule måned med skoger og parker som farges gule og røde. Men fra 1999 måtte de rødgule dele plass med den rosa farge, for da starta Rosa sløyfe aksjonene i Norge for å vise solidaritet med de mange tusen som rammes av brystkreft. Oktober er Brystkreftmåneden som er en unik mulighet til å spre informasjon og kunnskap om sykdommen. Hvert år får drøyt 3 400 kvinner og et lite antall menn i Norge brystkreft.

Vi som bor i Norge er så heldige å bli invitert til mammografi-screening (aldersgruppen 50-69) og som i flg. Kreftregisteret reduserer dødeligheten med 43% for de som møter til screening da hensikten med screeningen er å oppdage små svulster på et tidlig tidspunkt. Dessverre er aldersgruppene under 50 og over 69 år utelatt fra tilbudet og dette vil jeg ta opp i en annen sammenheng.

Mammografi-screeningen har også mye av æren for at 90% overlever brystkreft. Men ikke alle kvinner benytter seg av tilbudet. I Oslo er det kun 6 av 10 kvinner som benytter seg av dette flotte tilbudet og på landsbasis er fremmøteprosenten på 75. Håper ikke at de 40 prosentene av Oslo-kvinnene  som ikke møter går i den fella jeg nesten gikk i år 2000. Da invitasjonsbrevet kom vurderte jeg for og imot om jeg skulle takke nei eller ja til invitasjonen da jeg kommer fra en kreftfri familie og hadde mange andre odds med meg som tydet på at jeg aldri ville få kreft. Heldigvis valgte jeg det siste.

I disse oktoberdager farges gater, bygninger, torg, kirker og folk rosa for oktober er måneden med Rosa sløyfe aksjoner. Temaet for årets aksjon er : Senskader etter kreftbehandling.

Senskader som bl.a. kronisk tretthet/fatigue (rammer ca 30-40%) av oss som overlerver. Nerveskader, hjertesykdom, hetetokter/nattesvette, smerter i bryst/arr og ikke minst viktig psykiske reaksjoner.

Min oppfordring til ALLE er å støtte oss med å kjøpe og bære rosa sløyfer som du får kjøpt på apotekene, nettet, Brystkreftforeningen og mange andre steder. Min andre oppfordring er til kvinner som dropper mammografi - Møt opp på screening. Det har reddet mitt liv og det kan redde ditt liv.

Gunn Pound

 

 

 

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere