Lukas F. Olsnes-Lea

Industrialist, Komponist og Forfatter
12

Valget er enkelt - Å være religiøs eller å være "vorte"-religiøs

Den senere tid og med større innsikt over lang tid så synes valget er enkelt - det er å være religiøs eller å være eller bli "vorte"-religiøs. Med "vorte"-religiøs så mener jeg det som skjer når man (konsekvent) blir umoralsk som menneske, man skyter av seg mennesket i seg selv.

Publisert: 6. okt 2017

Jeg er enig i at det er vanskelig å være religiøs til tider ettersom man er stadig utsatt for dårlige mennesker eller tilogmed onskapsfulle mennesker.

Som vi kristne burde vite så er valget mellom Gud og Himmelen og Satan og Helvete. Imidlertid så er det lite konkret hva dette er. Er det "så mye synder" eller "så mye synder"? Men det man kan legge merke til er at disse dårlige menneskene gjerne utvikler vorter/papilloma både på huden og inni kroppen, også i hjernen. (Se beskrivelse av kreft som vorter/papilloma.) De skyter av seg sitt menneske med tvers gjennom dårlige/ondskapsfulle handlinger mot andre, gjerne gode mennesker (stort sett religiøse). Jeg tenker da altså at disse menneskene blir "merket" med vorter/papilloma fordi nervesystemet som også inkluderer hjernen er i sin friske tilstand når mennesket er godt og moralsk, også mest intelligent. Dvs. at jeg tror at fremtiden vil vise at umoralske mennesker er de som har et dårlig nervesystem fullt av vorter/papilloma og at disse vortene/papilloma blir en religion for de. De er dømt til å dyrke sine vorter/papilloma som religion og at dette er en vindeltrapp til Helvete og en endelig tilstand uten mennesklighet. De blir monstre og fiender av menneskeheten/de gode mennesker.

Igjen altså: jeg oppfordrer dere, valget er enkelt! Det er å velge mellom religion (f.eks. vår kristendom) eller "vorte"-religion og monster i menneskedrakt.

 

Ha en fin dag!

(Man kan gjerne søke på nettet etter "wart(s)", "papilloma", "devil's mark" eller "devil's taint". Jeg har også skrevet noe om "wart(s)".)

Kommentar #1

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Vorter

Publisert nesten 4 år siden
Dette innlegget må være en spøk.

Vanlige vorter er faktisk en infeksjon i det øverste lag av huden, forårsaket av virus i humant papillomavirus, eller HPV, familien. Når viruset invaderer det ytre laget av huden, vanligvis gjennom en liten ripe, forårsaker den rask vekst av celler på det ytre lag av huden - dette skaper vorten.

Kommentar #2

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Forskjellige vorter - noen vorter har nerveforbindelse

Publisert nesten 4 år siden

Det finnes forskjellige vorter. Jeg er enig i at noen er helt ufarlige og at andre som du sier er mer alvorlige. Jeg er ute etter de vorter som har nerveforbindelse, altså at de er knyttet til nervesystemet. Dette kan også være kreft(-vorter). Se f.eks. beskrivelser av ulike typer kreft (svart, rød, hvit og brun).

Kommentar #3

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Moral og vorter

Publisert nesten 4 år siden

. Dvs. at jeg tror at fremtiden vil vise at umoralske mennesker er de som har et dårlig nervesystem fullt av vorter/papilloma og at disse vortene/papilloma blir en religion for de. De er dømt til å dyrke sine vorter/papilloma som religion ....

Skyldes da den dårlige moralen blant disse vortene, eller får de vorter fordi de er umoralske.

 

Har du bevus for dine påstander.Kan du vise at "rett-troende" har færre vorter elle svulster enn andre?

Det du sier er bare tull og tøys.Høres ut som argument som ble brukt under heksejakten i middelalderen.

2 liker  
Kommentar #4

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

... og jeg som trodde at religiøsitet hadde noe med hvilken hjernehalvdel som er dominant i forhold til den andre halvdelen.

Kommentar #5

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Skyldes da den dårlige moralen blant disse vortene, eller får de vorter fordi de er umoralske

Selvfølgelig: vorter har ingen moral! De (vortene dette gjelder) er symptomer på en dårlig moralsk mentalitet hos det mennesket de er utvekster på eller i. Disse vortene kan altså oppstå i hjernen, inni hjernemassen. Har du gjort et søk på Google? Kanskje ikke så seriøs?

Kommentar #6

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
... og jeg som trodde at religiøsitet hadde noe med hvilken hjernehalvdel som er dominant i forhold til den andre halvdelen.

He-he-he! Religiøsitet er vel heller noe som handler om livets store spørsmål og meningen med livet. Er du Ateist, Marianne? Har du lest Søren Kierkegaard? Søker du vitenskapelige, ikke-religiøse forklaringer på alle livets spørsmål? "Thi-hi-hi".

Kommentar #7

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Vorter og slikt

Publisert nesten 4 år siden

Ja,jeg har en viss kjennskap til hva du referer til.At de fleste dukker opp i frontallappen ,som den delen av hjernen som er ansvarlig for evnen til å bestemme mellom gode og dårlige valg, samt å gjenkjenne konsekvensene av ulike handlinger.

Jeg spør igjen,har du et eneste bevis for at dette skjer hyppigere hos de som ifølge deg hadde en dårlig moral på forhånd og at resultatet er forskjellige vorter,svulster,kreft ol??

1 liker  
Kommentar #8

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Flere undersøkelser tyder på det.

1 liker  
Kommentar #9

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Lukas F. Olsnes-Lea. Gå til den siterte teksten.
Igjen altså: jeg oppfordrer dere, valget er enkelt! Det er å velge mellom religion (f.eks. vår kristendom) eller "vorte"-religion og monster i menneskedrakt.

Er "vår" kristendom ensbetydende med "vortefri" god moral? Er ikke-religiøse mennesker umoralske eller "onde"? 

1 liker  
Kommentar #10

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Nei. Dette er en ny vinkling for vitenskapelig undersøkelse under Personlighetspsykologi. Så jeg har foreslått å undersøke kreftpasienter på ulike måter for å se om det er en sammenheng mellom vortedannelse og mentalitet/moral. Man kan starte med å bruke "svømmehette"-fMRI, f.eks. og se hvilke ord i hjernen som dukker opp i forbindelse med bilder og spørsmål. Man kan gjerne undersøke mennesker som er kjent for å stygt mishandle/torturere barn også, parallelt. Dette er definitivt spennende synes jeg da!

Kommentar #11

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Er "vår" kristendom ensbetydende med "vortefri" god moral? Er ikke-religiøse mennesker umoralske eller "onde"?

Ja, jeg mener at kristendom er ensbetydende med "vortefri", god moral! Det finnes altså subtile tankemønstre, mener jeg, som enten trekker en person i religiøs retning eller i "vorte"-retningen ved tvilsom mentalitet. Men, det kan godt være, som i tilfellet med (Sekulære/Ateistiske) Humanister, at disse holder på  "vortefri", god moral, de også (ihvertfall teoretisk). Men når skal alle disse "super-gode"/"super-moralske" Ateistene innrømme at å holde sin moralitet opp er svært vanskelig selv for religiøse mennesker som ifølge seg selv risikerer et evig liv i Helvete?

Kommentar #12

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Religion og hjernen

Publisert nesten 4 år siden

Seratonin og mangelen på dette viser en økt tendens til aggresivitet og vold.Forskningen er i gan

Forskning impliserer gså hjernekretser involvert i moralske bedømminger i voldelig oppførsel. Forskerne fant at personer med antisosiale, voldelige eller psykopatiske tendenser pleide å ha overlappende skade i hjernedelene som er involvert i å gjøre moralske vurderinger. Ved normale, sunne individer aktiverer moralsk beslutningsprosesser dorsal og ventral prefrontal cortex, amygdala (viktig i følelser, frykt og stress), og angulargyrus (involvert i språk og kognisjon)

Voldelige personer har skade i et eller flere av disse områdene i hjernen.

Du har fortsatt ikke kommet med bevis for at dårlig moral fører tilbdannelser av "vorter"

1 liker  
Kommentar #13

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Lukas F. Olsnes-Lea. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg mener at kristendom er ensbetydende med "vortefri", god moral! Det finnes altså subtile tankemønstre, mener jeg, som enten trekker en person i religiøs retning eller i "vorte"-retningen ved tvilsom mentalitet. Men, det kan godt være, som i tilfellet med (Sekulære/Ateistiske) Humanister, at disse holder på  "vortefri", god moral, de også (ihvertfall teoretisk). Men når skal alle disse "super-gode"/"super-moralske" Ateistene innrømme at å holde sin moralitet opp er svært vanskelig selv for religiøse mennesker som ifølge seg selv risikerer et evig liv i Helvete?

Religiøs retning. Har muslimer god moral? Mormonere? Jehovas vitner? Katolikker? Pinsevenner? De er alle religiøse.

God moral vil aldri frelse noen, men å si at kristendom (hvilken da? Det finnes tusenvis av ulike retninger), er god moral, stemmer ikke med virkeligheten.

Med mindre du mener prinsippene i bibelen, som vi anmodes å leve etter. 

2 liker  
Kommentar #14

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Hyggelig å lese
ditt
svar.

Du skriver: "Du har fortsatt ikke kommet med bevis for at dårlig moral fører tilbdannelser av "vorter"".

Så det er riktig det, men jeg mener likevel at jeg sannsynligvis har rett og at religioner og "vorte"-religion er de reelle valgene mennesker har, gitt sine moralske valg. På verdidebatt.no fører man jo diskusjoner om religion og jeg har således ønsket å føre folks tanker inn på disse 2 hovedvalg for sine liv. At det å ikke holde døren åpen for religion eller å være religiøs kan få svært stygge konsekvenser hvis man gjør feil, dvs. at man er utsatt for alle mulige sykdommer og lidelser, svekket immunforsvar etc. ved (en teori om) "vorte"-religion.


Det er det jeg vil si.

Kommentar #15

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

God moral vil aldri frelse noen, men å si at kristendom (hvilken da? Det finnes tusenvis av ulike retninger), er god moral, stemmer ikke med virkeligheten.

Med mindre du mener prinsippene i bibelen, som vi anmodes å leve etter. 

Mener du å si at moderne/moderat religion (kristendom: De 10 bud og Den gyldne regel) ikke medfører god moral? Nå er Norges lover grunnlagt og utledet av kristen moral/kultur (ikke så mange Ateister før i tiden). Jesus sier faktisk i Bibelen at hvis man holder De 10 bud så kommer man til Himmelen.


Det jeg mener er at føringene i religion (hvitliste-religioner, dvs. ikke Satanisme etc.) er veien for å skape Utopia i verden, dvs. ved kampen mot ondskap. Hva ellers? Ateistene (utenom Humanisme) vil aldri holde ved noen standard for moral. Nei, de benekter ofte at moral eller en moral finnes!

Kommentar #16

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Vortereligion

Publisert nesten 4 år siden

Hvorfor er det da slik at de som får Parkinson der sykdommen begynner først på venstre side mister sin tro tidlig ,mens de som førstvfår det på høyre side beholder den.

De med epilepsi er kraftig overrepresentert når det gjelder å ha svært sterke personlige "religiøse" opplevelser,enten de er kristne eller ateister.

Troen kan gså ha en evelusjonistisk grunn.Ekstrem religiøse har f.eks en mye større tendens til å sammarbeide og å hjelpe hver andre i krisesituasjoner enn de som ikke er like religiøse.


Antall hjernesynapser har også en mulig innvirkning.I gjennomsnitt har ikketroende mange flere hjernesynapser enn troende.Dette har ingenting med intelligens å gjøre,men om en ender opp med å tenke mest mulig objektivt eller subjektivt.

Det har vist seg at følelser også har en veldig stor innvirkning på om en blir en troende eller ikke.Der "følelses" delen av hjernen til en personn er dominant,gir en mye større sannsynlighet for at en blir en troende.


Dette er fersk forskning,hva de endelige resultatene blir vet en ikke .

Slik som jeg forstår deg,vil du hevde at alle skader i hjernen er som resultat av dårlig moral,men alle vitenskapelige undersøkelser viser at skadene allerede er til stede før en ser personlighets forstyrrelser

1 liker  
Kommentar #17

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jeg synes at nåværende forskning er en midlertidig forskning og at jeg avventer til konsensus på området foreligger.

Nå det er sagt så mener jeg det er gode muligheter for vitenskapelig korrelasjon for det jeg foreslår, nemlig å undersøke naturen/mentaliteten til den enkelte der hvor man finner vorter med nerveforbindelse, altså vorter på nervesystemet. Og derpå altså (om en tid, en gang i fremtiden) komme til den konklusjon at disse vortene representerer en slags religion for disse "onde"/sterkt umoralske menneskene i den grad at deres menneskesyn ikke lenger er relevant for mennesker dvs. de tenker kun perversjon/sodomi/"ondskap".

Kommentar #18

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Lukas F. Olsnes-Lea. Gå til den siterte teksten.
Mener du å si at moderne/moderat religion (kristendom: De 10 bud og Den gyldne regel) ikke medfører god moral?

Så du mener altså bibelens prinsipper og ikke religiøsitet, kristendom.

Men, dersom god moral i seg selv frelser, er det en del ateister som blir frelst og en del kristne som ... ikke...

3 liker  
Kommentar #19

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Skader

Publisert nesten 4 år siden

Jeg viste vel til at skader på hjernen fører til personlighetsforstyrrelser.Dersom hjernen er skadet og dette påvirker et individs oppførsel,kan en da påstå at dette blir deres religion.

Tja,det spørs hva du mener med religion.

Hva er realitet og fornuft for en slik person.

Hva kom først? Kom skaden (vortene)  pga dårlig moral eller kommer den dårlige moralen fra skaden.Svareter vel entydig.Skader fører til personlighets forandringer,personlighets forandringer fører ikke til skade.

2 liker  
Kommentar #20

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Så du mener altså bibelens prinsipper og ikke religiøsitet, kristendom.

Men, dersom god moral i seg selv frelser, er det en del ateister som blir frelst og en del kristne som ... ikke...

Jeg mener Bibel (i dette tilfelle) og religion (dvs. kristendom i Norge, f.eks.) medfører god, sunn moral. Gjerne (hvitliste-)religion generelt til frelse på den måten den "finnes i verden", gitt påstander om liv etter døden osv.


Jeg ser ikke bort fra at Ateister (dvs. ateistiske humanister/sekulære humanister) kan bli frelst (komme til Himmelen eller annet)! Likeledes, hykler-kristne går like gjerne til Helvete!

1 liker  
Kommentar #21

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Hva kom først? Kom skaden (vortene)  pga dårlig moral eller kommer den dårlige moralen fra skaden.Svareter vel entydig.Skader fører til personlighets forandringer,personlighets forandringer fører ikke til skade.

Jeg er enig i at distinksjonen for årsak-virkning (kausalitet) kan være litt vrien (også epi-genetisk), men la oss si at du puster inn forurenset luft. Skal da det å puste inn forurenset luft føre til at en person torturer et barn? Jeg ser det ikke slik. Det kan ikke være "kjemi i kroppen" som forårsaker umoralsk adferd. Det er nødt til å være den umoralske tenkningen hos vedkommende som forårsaker en nedadgående trend i sterkere og sterkere umoral som kan ende i at vedkommende torturer barn! Så min mistanke er at umoral kan forsterke seg og ende opp med stygg mishandling av barn (f.eks.) og det som verre er. Gjerne ved at man begynner i det små med stjeling, bruk av banneord, pøbeladferd, kriminelle gjenger, narkotika osv. Da får man at sterk umoral medfører vorter på og i kroppen, at det å "skyte av seg mennesket" fører til vemmelse av følelser og hat mot alt liv og uforstyrret natur som dermed resulterer i disse vortedannelsene. Altså, dette er enda ikke undersøkt, men det finnes gode muligheter for å finne ut hva det er som foregår!

Kommentar #22

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Så du mener at umoralske mennesker får vorter, mens såkalte moralske ikke får det? 

Det finnes det absolutt ingen holdepunkter for å påstå.

Dette er akkurat samme ideen som heksejegerene brukte under inkvisisjonen .En vorte eller føflekk ol var et tegn på at du var heks/trollmann eller i kontakt med djevelen.

brainfacts.org er et godt sted å finne forskningslitteratur om hjernen.Foreslår du avlegger den et besøk

2 liker  
Kommentar #23

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Frelste ateister og fortapte kristne

Publisert nesten 4 år siden
Lukas F. Olsnes-Lea. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser ikke bort fra at Ateister (dvs. ateistiske humanister/sekulære humanister) kan bli frelst (komme til Himmelen eller annet)! Likeledes, hykler-kristne går like gjerne til Helvete!

Interessant problemstilling!

Så "hykler-ateistene" som egentlig tror og i tillegg har høy moralsk kvalitet, kan risikere å bli frelst... mens hykler-kristne med svin på skogen er på vei til barbeque-party med Gamle-Erik?

Ja,ja.....

5 liker  
Kommentar #24

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Å ja....

Publisert nesten 4 år siden
Lukas F. Olsnes-Lea. Gå til den siterte teksten.
Med "vorte"-religiøs så mener jeg det som skjer når man (konsekvent) blir umoralsk som menneske

Umiddelbart mistenkte jeg trådstarter for å tilhøre nynorsk-leiren... der slike som omtales som tidligere religiøse altså har "vorte religiøse"... i verbets fortidsform: "Eg har vorte religiøs".

Men trådstarter har åpenbart en mer utvortes tolkning av ordet.. .-)

6 liker  
Kommentar #25

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

:-)))

Publisert nesten 4 år siden

Vortesvin på skogen, kanskje...?

3 liker  
Kommentar #26

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
"Eg har vorte religiøs".

Det hadde vorte meir forståelegt jau...

3 liker  
Kommentar #27

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

Så du mener at umoralske mennesker får vorter, mens såkalte moralske ikke får det? 

Det finnes det absolutt ingen holdepunkter for å påstå.

Dette er akkurat samme ideen som heksejegerene brukte under inkvisisjonen .En vorte eller føflekk ol var et tegn på at du var heks/trollmann eller i kontakt med djevelen.

brainfacts.org er et godt sted å finne forskningslitteratur om hjernen.Foreslår du avlegger den et besøk

Ja. Umoralske mennesker får vorter, mens såkalte moralske ikke får det!

La oss si at mistankene for det har sin opprinnelse i erfaringer, "uformelle" datasett. Så jeg har faktisk et slags grunnlag for å si det. La oss ta utgangspunkt i en person som begår stygge handlinger mot deg med et utsagn og et krav om at du skal forstå "ondskapen i meg", altså ondskapen i denne personen. Så la oss videre tenke oss at "ondskapen" i denne personen oppfattes som en type skjebne for denne personen, at denne personen ikke kan "unngå" å være "ondskapsfull"/sterkt umoralsk person. Så videre altså, at denne personen åpnes kirurgisk og der ser man mange av disse vortene på nervesystemet. Hva skal man konkludere med? Kan det være at denne personen "trigger" disse vortene  nevrologisk og dermed kommer til å tenke disse umoralske tankene om at forferdelige handlinger skal påføres andre samt at disse vortene har en plass i mentaliteten til denne personen slik at de utgjør denne personens "glede"/motivasjon. Da har man en kontradiksjon i denne umoralske personen som sier at vortene er bra samtidig som at vortene "trigges" nevrologisk og fører til at denne personen begår (sterkt) umoralske handlinger. Det er der vi er. Standard vitenskapelig undersøkelse med forskjellige verktøy som fMRI, intervjuer osv.


Så dette er garantert ingen heksejakt. Man søker bare å kartlegge et forhold ved mentalitet ved forkomst av vorter og det kan man som kjent gjøre med dagens teknologi. Uten vold og ved etisk (god og) godkjent forskning. Politiet er fortsatt de som arresterer folk for kriminalitet. Som jo er langt unna dette forslaget til forskning.


Takk for lenke! Bokmerket!

Kommentar #28

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Men trådstarter har åpenbart en mer utvortes tolkning av ordet.. .-)

Eller innvortes, disse vortene tilknyttet nervesystemet oppstår altså hvor som helst på og i kroppen... ;-)

Kommentar #29

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Vortesvin på skogen, kanskje...?

Dyr kan også få kreft...

Kommentar #30

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Nynorsken kommer snikende... Vorte... "Må ha det!"

Publisert nesten 4 år siden

Jau, det kan hende nynorsken naturaliseres uvanlig raskt! Vorte... "Må ha det!" ;-)

Kommentar #31

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

moral

Publisert nesten 4 år siden

Jeg får spørre en gang til.

Du mener altså å ha belegg for å kunne påstå at mennesker får vorteaktige svulster i hjernen, fordi de er umoralske.

1 liker  
Kommentar #32

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Mistanke om noe kan føre til ny kunnskap...

Publisert nesten 4 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

Jeg får spørre en gang til.

Du mener altså å ha belegg for å kunne påstå at mennesker får vorteaktige svulster i hjernen, fordi de er umoralske.

Det er riktig. Jeg mener å ha grunnlag for en berettiget mistanke for et vitenskapelig forhold som burde undersøkes og eventuelt bevises eller gjendrives.

Kommentar #33

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Man får ikke vorter i hjerne pga dårlig moral.


Selv om en finner vorter i hernen på en "ond" mann ved obduksjon,kan du ikke konkludere med at de kom pga dårlig moral.

Hva kom først skaden/sykdommen eller dårlig moral.

Beklager men jeg tror du er fullstendig på villspor

1 liker  
Kommentar #34

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Forklart allerede?

Publisert nesten 4 år siden

Vitenskapelig mistanke og sånn. Alt er nå forklart over. Takk.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere