Rolf Larsen

19

Hva forteller lignelsene i Matteus 13 oss?

Noen hevder at Gud skal frelse oss alle, at alle mennesker skal frelses, men Jesus sier at det finnes de som motarbeider Gud, og de finnes midt i blandt oss. Han advarer oss også mot å dømme dem, siden vi ikke vil kjenne dem igjen, men vi gør likevel stå opp for sannheten, eller?

Publisert: 28. sep 2017  /  513 visninger.

Det finnes de kristne som sier Gud er god for alle, men hvordan tolker de da disse versene fra Matt. 13:24-30

«Himlenes rike er likt en mann som sådde godt såkorn i åkeren sin. Men mens menneskene sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk så bort. Men da kornet hadde vokst opp og ga avling, kom også ugresset til syne. Eierens tjenere kom så og sa til ham: Herre, var det ikke godt såkorn du sådde i åkeren din? Hvor kommer da ugresset fra? Han sa til dem: En fiende har gjort dette. Tjenerne sa til ham: Vil du da at vi skal gå og samle det sammen? Men han svarte: Nei, dere kunne også komme til å dra opp hvete når dere samler sammen ugresset. La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for å høste kommer, vil jeg si til høstarbeiderne: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter og brenn det! Men hveten skal dere samle inn i låven min.»

og tolkningen av disse versene gitt av Jesus i Matt. 13:36-40

«Forklar lignelsen om ugresset i åkeren for oss!» Han svarte og sa til dem: «Den som sår det gode såkornet, er Menneskesønnen. Åkeren er verden, det gode såkornet er rikets barn, men ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde det, er djevelen. Høsten er tidens ende, og høstarbeiderne er englene. Som når ugresset blir samlet sammen og brent på ilden, slik skal det være ved denne tidens ende.»

Hvordan kan de si at Gud vil frelse alle, når Jesus klart sier at Hans fiender vil bli fjernet og bundet sammen og brent på ilden? For Hans fiender finnes overalt, inne i de fleste tros- og kirkesamfunnene, rundt om i verden. Det er mennesker som erklærer at de er kristne, de ser ut som kristne, snakker som om de skulle være kristne, de er skjult under umodenheten av å være et ugress som ligner på umodent hvete.

Men når begge modnes vil det fremtre veldig tydelig hvem som har blitt hvete og hvem som har blitt ugress, og denne modningen skjer når nådens tid er over. Da skal innhøstingen skje, og dem som har gjort fiendens arbeid vil få lønn deretter. Lønnen er ilden.

Ugresset har et klart mandat fra Guds fiende, og det er å forvirre de kristne, så splittelser, til og med spre usannheter om Guds ord. Men fordi Gud har forordnet det slik at vi skal vente på nådens fullbyrdelse, slik at vi kommer til modning, vil ting avsløres av seg selv. Da vil Gud skille hveten fra ugresset, for Han kan kun ta inn det som er sådd av Ham som Såmannen; jf. Menneskesønnen. Ugresset er sådd av Guds fiende, og ender med en ublid skjebne, ilden.

Om du gjør litt undersøkelser rundt dette med ugresset, vil du kanskje finne frem til at ugressets navn burde være Svimling. Det ligner på hvete før det modnes, men blir svart når det modnes. Det er mulig den er dødlig når den spises, for så vidt jeg husker så er den giftig.

Siden ugresset ligner på hveten, blir vi varslet om å ikke fjerne det, da man risikere å fjerne hvete i stedet for ugresset eller sammen med det. Derfor bør både hvete og ugress bli modnet slik at man kan skille dem, og legge de hver til sitt sted, det som er godt til seg og det som er ondt til ilden.

Og dette viser også til at Gud ikke dømmer noen før nådens tid er over, så hver person har en mulighet til å søke Gud i den tid de har på jorden, slik at Guds nåde kan komme over dem.

Nå kommer vi til de ting som ikke er nevnt. Fordi vi snakker om riket, så kan Gud kun bare ta til seg hveten, det som har fått modne fordi det har tatt til seg såkornet sådd av Såmannen. Alle andre, som ikke har tatt imot såkornet står på utsiden av åkeren, altså på utsiden av riket. 

Kan vi si noe om disse menneskene som ikke nevnes her? Mottar de noe fra Gud, mottar de Guds nåde, ikke i henhold til denne lignelsen. Bare de som befinner seg i lignelsen om riket. 

Så hva omhandler lignelsen om riket. Det omhandler steder der Gud får et uttrykk her på jorden, gjerne steder der kristne samles, i kirker, menigheter, forsamlinger, i fra hus til hus, der han tilbes. Dette er åkeren, Guds åker, der Han sår Sitt ord (Kristus) blant de troende, men også Satan sår, og han sår splittelse, uro, usannheter mye mer, slik at Satan får hindret Gud i å nå Sitt uttrykk, vilje og behag her på jorden. 

Alle som står utenfor denne åkeren kan ikke Gud bruke, det være seg enslige hveteakser (om de er troende), fordi innhøstingen skjer på åkeren. Gud øsnker å så og få mest mulig åker, det ser vi tidligere i kap 13, om god jord lignelsen, så det er andre mulige hveteakser som ennå ikke er sådd, men som Gud søker etter for Sin åker, og søker etter å så på (i). Det finnes også jord som hvor frøet ikke har mulighet til å slå rot, fordi marken er så hard, at fuglene spiser frøet før det får slått rot. Dette er de mange ufrelste som hører om Kristus, men er uvillige til å ta imot Guds ord om Kristus. Hvordan kan Gud frelse dem når de ikke er villige til å la frøet gro?

MVH

Rolf Larsen

 

1 liker  
Kommentar #1

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jeg har gjort få endringer til debattinnlegget, og beklager at jeg lagret det for fort.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #2

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Noen hevder at Gud skal frelse oss alle, at alle mennesker skal frelses, men Jesus sier at det finnes de som motarbeider Gud, og de finnes midt i blandt oss.

Vilken är den som hävdar detta? Petrus hävdade det; ".... vilken dock himmelen måste behålla intill de tider, allt skall bliva upprättat igen, varom Gud har talat genom sina forntida heliga profeters mun." Apg. 3:21.

Betyder "allt" allt, eller betyder det, allt, minus dem som vi inte anser värdiga Guds nåd? 

Talade inte Petrus Guds Ord genom den Helige Ande när han förkunnade detta starka budskap? Jo, förvisso, han  talade Guds SANNA ORD. Tvivlar du på att han gjorde det? 

Kommentar #3

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.

Vilken är den som hävdar detta? Petrus hävdade det; ".... vilken dock himmelen måste behålla intill de tider, allt skall bliva upprättat igen, varom Gud har talat genom sina forntida heliga profeters mun." Apg. 3:21.

Betyder "allt" allt, eller betyder det, allt, minus dem som vi inte anser värdiga Guds nåd? 

Talade inte Petrus Guds Ord genom den Helige Ande när han förkunnade detta starka budskap? Jo, förvisso, han  talade Guds SANNA ORD. Tvivlar du på att han gjorde det? 

Du leser ikke hele teksten fra Apg. 3:21. Jo klart jeg tror de er sanne, men jeg leser hele teksten, og ser at det skrives alt, og ikke alle. Det henvises også at denne type gjenopprettelse er blitt profetert om av Guds hellige profeter, så da vil Bibelen selv avsløre hva dette betyr.

Ham som Himmelen tar imot, inntil de tider kommer da alt skal gjenopprettes, det som Herren deres Gud har talt om ved alle sine hellige profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder.

Les gjerne disse skriftstedene for å se hva dette handler om Jesaja 11:1-10 og 65:18-25.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #4

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Allt, och ändå icke allt?

Publisert nesten 4 år siden

Du hänvisar bl.a. till Jes. 11:1-10 och om jag förstår dej rätt så syftar du på ordet; ”…. och med sina läppars anda döda de ogudaktiga”, 11:4, när du skriver, ”allt, och icke allt.”

Jag önskar att du kunde se att du här motsäger både dig själv och Guds Ord???

Antingen allt, eller icke allt. Bådadera är omöjligt.

En profetia förminskar ALDRIG Guds löften, Jes.11:4 tar inte bort det allra minsta av Guds löfte genom Petrus mun i Apg. 3:21, utan det är endast vårt förstånd och vår otro som gör det. "Ty Guds löften, så många de äro, hava i honom fått sitt ja; därför få de ock genom honom sitt amen, på det att Gud må bliva ärad genom oss." 2Kor. 1:20.

Läs gärna Jes. 11:4, men låt oss inte stanna där och tro att det är slutet för de ogudaktiga, ty det är det inte. Guds straffdomar är aldrig slutgiltiga, Guds straffdomar har alltid ett slutmål, att UPPRÄTTA det fallna. Job 5:18 lär oss detta; "Ty om han sargar, så förbinder han ock, om han slår, så hela ock hans händer."

Låt oss be Herren om nåd att få samma förståelse om Herrens domar som Mose hade fått; ”Sen nu, att jag allena är det och att ingen Gud finnes jämte mig. Jag dödar, och jag gör levande, jag har slagit, men jag helar ock.” 5Mos. 32:39, och som den ödmjuka Hanna hade fått;

”Herren dödar och gör levande, han för ned i dödsriket och upp därifrån.” 1Sam. 2:6.

MVH, Anders

Kommentar #5

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
”allt, och icke allt.”

Først vil jeg si takk for din tilbakemelding. Jeg setter pris på det du skriver. Jeg tror at mye av det du skriver erfarer du som sant, og hvem er jeg til å dømme det. Jeg har ingen rett til å si at det du skriver er feil. Jeg kan bare si at jeg tror på Guds ord akkurat som du, og erfarer det litt annerledes. Kanskje finnes det en motsigelse der, kanskje ikke. Jeg ser det ikke slik som du gjør. 

MVH

Rolf Larsen

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere