Ervin Kohn

Forstander Det Mosaiske Trossamfund Oslo
38

Sjokkerende uttalelser

Jeg er oppbrakt. Jeg er sjokkert over at en presumptivt oppegående person som Hans Eirik Olav, fast økonomispaltist i Ny Tid, benekter holocaust.

Publisert: 28. sep 2017  /  4376 visninger.

Jeg er oppbrakt. Jeg er sjokkert over at en presumptivt oppegående person som Hans Eirik Olav, fast økonomispaltist i Ny Tid, benekter holocaust.

Han skriver: «Sannheten er antakelig at Auschwitz var en arbeidsleir hvor jøder (og andre) ble brukt i tysk våpenproduksjon. De som døde der, og det var mange, døde mest sannsynlig av tyfus og ceoniden som ble brukt ble antakelig brukt til avlusing. Dette er bare noen få av fakta som underbygger at det antakelig ikke ble gasset en eneste jøde i Auschwitz.»

Holocaustfornektelse er faktisk ikke kriminelt i de skandinaviske land. Det er derimot kriminelt i 16 land i Europa.

Mine besteforeldre, 22 tanter og onkler og deres ektefeller og barn ble drept i Auschwitz.

Nazistene har igjen begynt å marsjere i skandinaviske gater, med politiets tillatelse og under deres beskyttelse.

Jom Kippur. Kommende lørdag er det Jom Kippur, den helligste dagen i året i den jødiske kalender og en dag de fleste jøder oppholder seg i synagogen og faster. Den dagen skal nazistene marsjere i nærheten av synagogen i Göteborg med politiets tillatelse.

Etter nazimarsjen i Kristiansand 29. juli i år konkurrerte redaktørene om å forsvare nazistenes rett til å marsjere. Begrunnelsen var at nazistene har samme ytringsrett som alle andre i vårt samfunn. (Og at man ikke forstod den åpenbart hatefulle betydningen av parolen «Knus homolobbyen».)

FN og Emener at de ikke har samme rett. De fleste europeiske land mener det samme.

Lenge har vi i Norge hatt berøringsangst for begrepet antisemittisme. Lenge var det norske holocaust ikke en del av norsk krigshistorie. Siden vi i dag erkjenner at vi også har hatt et norsk holocaust, med nordmenn i rollene som både offer og overgriper, er kanskje tiden moden for å se på om vi har noen mangler i vår lovgivning.

Beskytte demokratiet. Er det hensiktsmessig av vår rettsstat å gi avkall på juridiske virkemidler i kampen for å forsvare vårt liberale demokrati? Det kan hende at det er det, men vi må ta denne debatten. Og dersom vi til slutt velger å gi avkall på den beskyttelsen lovgivning kan gi demokratiet, må vi faktisk ha gode alternative virkemidler.

Nazistene marsjerer ikke uten grunn. De marsjerer fordi de er overbevist om at det virker.

(Første gang publisert på antirasistisk.no)

7 liker  
Kommentar #1

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Når tøvet blir farlig

Publisert nesten 4 år siden

En politisk gift sprer seg langsomt og mer og mer effektivt under dekning av demokratiets liberaldemokratiske verdier, og det i stadig nye forkledninger. Man kan som kjent pakke inn råttenskapen inn i så flotte gevanter man vil, men råttenskapen er der like vel. 

Etter at internett kom har jødehatet, samt benekterne av holocaust, fått langt bedre muligheter for å spre de syke påstandene og teoriene på en rekke nettsider og blogger. Vi ser heller ikke lenger så mange skinheads med slitte jeans, militærstøvler og andre høyst spesielle sosiale markører ute i gatene som sprer jødehatet. Om vi ser etter på Nordfronts, Frihetskamps og Den Nordiske Motstandsbevegelsens nettsider og i mediene ellers, så møtes man av representanter kledd i hvite skjorter, slips og pene jakker: Her ser man helt vanlige folk med en høyst ordinær borgerlig fremtreden. 

Og ikke minst: Avstanden i tid til holocaust m.m. blir stadig større: Kunnskapene om- og innsikten i den annen verdenskrigs redsler ser dessverre ut til å svinne hen fra bevisstheten hos nye generasjoner - man sitter mer og mer igjen med såkalt overfladisk stikkord-viten; hvilket åpner for at alternative narrativer langt lettere får større plass.

Benektningen av holocaust ser altså dessverre ut til å spre seg sakte, men sikkert på nettet - år for år. Og alltid med benekternes spesielle kjennetegn: Nemlig ved bruk av historiske detaljer ad hoc, selektivt plukket ut av sammenhengen , og så satt inn i en ny og annen kontekst som så tilsynelatende "bekrefter» påstandene. Holocaustfornekterne benytter som oftest en stil, form og dempet språk som manipulerer den som ikke har kjennskap til saksforholdene; gjerne med henvisninger til «eksperter», «vitner» og «historikere» som "dessverre ikke slipper til i det gode selskap i mediene og akademiske institusjoner»; som gjerne «kontrolleres av jødene». Alt med en hensikt å overbevise andre om at jødeutryddelsen aldri skjedde eller er massivt overdrevet, og at jøder konspirerer med sikte på makt alle vegne.

Det må dog innrømmes at det er en noe spesiell erfaring å oppleve jødehatet fra tre fronter samtidig: Fra muslimske ekstremister, fra nynazister og fra noen på venstresiden som uttrykker sin antisionisme på en så kategorisk og unyansert måte at de to andre nevnte gruppene så begjærlig tar polemikken til inntekt for egne agendaer. Politikerne tar heldigvis bestemt avstand fra antisemittismen, men det at store deler av jødehatet i Europa også kommer fra muslimer har dessverre flere politikere en viss berøringsangst overfor. Det må innrømmes at det er påfallende hvor ofte politikere vegrer seg for å stirre visse saksforhold i hvitøyet fordi det handler om muslimer. Man kritiserer dog ikke alle, om man plasserer kritikken der den hører hjemme. 

Videre bidrar en viss ubalanse og desinformasjon om Israel på sosiale medier til at elendigheten forsterkes. Israel assosieres med jødene, og kritikk av- og forkat mot førstnevnte rammer jøder over alt ellers. Aggresjon mot staten Israel rettes eksplisitt mot jødiske institusjoner og jødiske medmennesker verden rundt. Det er skremmende å registrere det sterkt emosjonelle engasjementet på nettet, f.eks. Facebook-"debatter", hvor forsøk på nyanseringer og balansering umiddelbart blir sett på som uttrykk for fascisme og jødisk maktmisbruk: Man blir raskt utsatt for demonisering og ekskludering fordi man ikke legitimerer hatet mot Israel. Her er det den velkjente Bushdoktrinen som gjelder: Er man ikke enig med den massive og ensidige kritikken av Israel og jødene, så er man MOT enhver form for humanisme, og samtidig FOR drap og terror på muslimske kvinner og barn, etc. Her finnes ikke plass for nyanseringer og andre farver enn svart og hvitt. Jeg minner om at jeg daglig går med kippa; og som nevnt tidligere er ikke dette bare en udelt god erfaring. 

Til slutt: Nå er vel ikke lenger Ny Tid avisen for etterrettelig informasjon og troverdige seriøse nyheter lenger? I forrige nummer, så ble det hevdet at terroren i New York 11.september, bare var en konspirasjon iscenesatt av visse amerikanske interesser. Og ser man nøyere etter i flere av konspirasjonsteoriene, så er det vel ikke overaskende at også jøder anses som de ansvarlige som "egentlig" sto bak også her. Ny Tid har definert og plassert seg selv ut av enhver seriøs sammenheng. Neste nummer blir vel en norsk papirutgave av TV-programmet "Ancient Aliens".

8 liker  
Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Opprørende og uforståelig

Publisert nesten 4 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.

Jeg er sjokkert over at en presumptivt oppegående person som Hans Eirik Olav, fast økonomispaltist i Ny Tid, benekter holocaust.

Han skriver: «Sannheten er antakelig at Auschwitz var en arbeidsleir hvor jøder (og andre) ble brukt i tysk våpenproduksjon. De som døde der, og det var mange, døde mest sannsynlig av tyfus og ceoniden som ble brukt ble antakelig brukt til avlusing. Dette er bare noen få av fakta som underbygger at det antakelig ikke ble gasset en eneste jøde i Auschwitz.»

Det er ikke til å tro at en godt voksen nordmann med høy kompetanse kan få seg til å uttale denslags løgnaktig vrøvl.  At Ny Tid fremdeles bruker ham som økonomispesialist, er ikke mindre opprørende - selv om avisen jo i den senere tid er blitt stadig mer konspiranoid.  

4 liker  
Kommentar #3

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
Mine besteforeldre, 22 tanter og onkler og deres ektefeller og barn ble drept i Auschwitz.

Takk for din tydelige stemme og takk for at du nok en gang belyser et tema som ikke må forties.

Han uttrykte de fleste Franske jøders enkle håp ,bestefaren Guy Cohen, som for en tid tilbake sa til VG at hans høyeste ønske for sine barnebarn er at de kan få bi i sitt fedreland Frankrike - uten å bli utsatt for vold og trusler.

 - Allikevel er det noen i dette samfunnet som vil ha oss vekk fordi vi er jøder. 

Den samlede jødiske befolkningen i Frankrike utgjør omkring en halv million innbyggere, og er den største sammenlignet med andre europeiske nasjoner.Den franske bestefaren  er en enkel stemme, ekkoet etter et uendelig antall jøder som opp igjennom historien har vært rystet og prøvet av hatefulle og morderiske regimer,og politisk eller religiøs fundamentalisme. 

Småbarnsmoren Nikhal Altabe fortalte i samme reportasje at ” vi tør ikke lenger gå ut på gaten…vi er veldig redde for barna våre og deres fremtid i Frankrike”. Men, til tross for en tilsynelatende unison fordømmelse fra øverste politiske hold i Frankrike, har bestefaren rett ; økningen i vold og voldsepisoder mot jøder, utelukkende fordi de er jøder - eskalerer. Derfor forlater fortsatt jøder i tusentall landet.

Når Holocaust-senteret (På oppdrag fra regjeringen) i 2012 gjennomførte en omfattende undersøkelse om norsk antisemitisme, var resultatet nedslående. 12,5 prosent av den norske befolkningen har “utpregede fordommer mot jøder”, konkluderte forskerne med.

Like mange mente også at jødene selv har skylden for at de er blitt forfulgt.Anti-jødisk propaganda fra arabiskprodusert satelitt-tv, internettvideoer og moskéer som formidler uforsonlighet, gjør selvsagt heller ikke fortidens lange skygger lysere.

Hatet kjenner åpenbart ingen tidsregning, uansett jødisk eller ”alminnelig”. Frykten er tiltagende blant Europas jøder, og de sier til hverandre, slik generasjoner før dem har gjort – ” kan vi ikke være trygge her heller”

Jeg har derfor mer en en gang undret meg over f,eks Palestinakomitens tilnærming og uviljen mot å diskutere det irrasjonelle og tidløse jødehatet. Kanskje det er skyggen fra den notoriske løgneren Arafat som fortsatt hviler over komiteens ensidige konklusjoner.

6 liker  
Kommentar #4

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Jeg har derfor mer en en gang undret meg over f,eks Palestinakomitens tilnærming og uviljen mot å diskutere det irrasjonelle og tidløse jødehatet.

Først og fremst takk til Kohn for innlegget og jeg synes tråden burde få fortsette uten å blande inn palestinakonflikten? Men for ordens skyld, på dette punktet hersker ingen uenighet mellom Kohn og Palestinakomiteen:

https://radikalportal.no/2015/02/18/palestinakomiteen-aksepterer-ikke-antisemittisme/

6 liker  
Kommentar #5

Hans Eirik Olav

0 innlegg  5 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Dette tema og denne debatten fortjener en langt mer nyansert tilnærming en Kohns og ARSs ensidige angrep på meg, åpenbart som ren propaganda. Det er trolig mest hensiktsmessig gjennom en stevning til domstolen av Kohn og ARS både pga usakelig og feilaktig angrep på min person ift mine uttalelser samt Kohns feilaktige fremstilling av tema. Jeg kommer således tilbake ift dette så snart stevningen er ferdig. Det er tilstrekkelig nå å si at jeg antakelig er like opptatt av jødeforfølgelsen da og nå som det Kohn er. Det forhindrer imidlertid ikke at jeg har rett til et noe mer nyansert syn enne det Kohn har. Den historiske kontekst er m.a.o. viktig, Mvh Hans E. Olav

1 liker  
Kommentar #6

Truls Lie

0 innlegg  2 kommentarer

Ikke lenger i Ny Tid

Publisert nesten 4 år siden

Hans Erik Olav er ikke «fast økonomispaltist» i Ny Tid. Han har i år som frilanser skrevet en filmanmeldelse pluss en artikkel til om fjerning av kontanter. Han er ikke lenger tilknyttet avisen. Vi har overhodet ikke noe med hans private uttalelser om Auschwitz å gjøre. Jeg har da selv vært og sett hva Auschwitz var.

Mvh, redaktør i Ny Tid.

3 liker  
Kommentar #7

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Hans Eirik Olav. Gå til den siterte teksten.
Det forhindrer imidlertid ikke at jeg har rett til et noe mer nyansert syn enne det Kohn har. Den historiske kontekst er m.a.o. viktig, Mvh Hans E. Olav

Har du sagt/skrevet " Dette er bare noen få av fakta som underbygger at det antakelig ikke ble gasset en eneste jøde i Auschwitz"


Jeg søkte på nett men fant det ikke. Dersom du har skrevet dette handler det vel ikke om nyanser eller kontekst, da har trådstarter helt rett.

2 liker  
Kommentar #8

Tore B. Krudtaa

5 innlegg  46 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Det er ikke overraskende at det er Ervin Kohn fra Antirasistisk Senter som nå i realiteten etterspør en lovendring som skal gjøre det mulig å forby kritiske spørsmål ved krigshistorien. Kohn tar altså til orde for et totalitært samfunn. Det er nemlig ingenting som legitimerer et lovverk hvor et tema skal bli forbudt å disktutere åpent ved en saklig debatt. At ingen av de som kommenterer tar inn over seg dette faktum er svært urovekkende.

Det andre som ikke overrasker meg, er det faktum at Kohn ikke gjengir hva Hans Eirik Olav faktisk skrev i sin kommentar. Kohn benytter en stygg form for stråmannsargumentasjon ved å kun trekke ut endel av Olavs ytringer. Det har lite med saklig debatt å gjøre, og blir spesielt ekkelt med tanke på at Kohn benytter det som underlag for å kreve lovendringer - og et mer totalitært samfunn.

Grunnen til at denne debattformen fra Kohn (og Antirasistisk Senter: denne "saken" ble jo først publisert på Antirasistisk Senters nettside) ikke overrasker, er fordi redaksjonen og ledelsen i ARS nylig er avslørt i å publisere fabrikerte påstander om antisemittisme.
Det hele er avslørt her:
Antirasistisk Senter med karakterdrap og konstruert antisemittisme

Kommentar #9

Hans Petter Nenseth

1 innlegg  41 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jeg vil minne om at Krudtaa er styremedlem i Norgespartiet, som for en stund siden ville gjeninføre Grunnloven fra 1814, og alt hva det medfører.

5 liker  
Kommentar #10

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Norgespartiets brede innflytelse

Publisert nesten 4 år siden

Norgespartiet har ennå litt igjen før de nærmer seg stortinget: Absolutt alle (!) de som stemte på partiet ved siste valg kunne faktisk få plass i peisestua i markahytta på Mariholtet - i Østmarka utenfor Oslo. Dvs 150 stykker. Akkurat like stor som kakefesten i Halden Skiklubb, for øvrig. (Det var avgitt 2 926 843 stemmer).

7 liker  
Kommentar #11

Tore B. Krudtaa

5 innlegg  46 kommentarer

Hurra for Norgespartiet!

Publisert nesten 4 år siden

Hadde det ikke vært for at kommentaren til Pål Georg Nyhagen oser slik av hersketeknikker og avsporinger fra det som er temaet, hadde den vært helt perfekt - helt perfekt for å illustrere hvordan nett-troll ødelegger en ellers viktig debatt. Det ligger i kortene at nystartede partier som Norgespartiet må begynne et sted - som alle andre nystartede partiene. Til opplysning stilte vi til valg i kun et fylke. Enkel logikk tilsier da at 2 926 843 stemmer ikke hadde mulighet til å stemme på Norgespartiet ved siste valg. 

De som har lyst kan jo lese om hva Norgespartiet står for på vår nettside: Norgespartiet.no

Ellers kan jeg kort nevne at kommentaren til Hans Petter Nenset er like tullete, rent bortsett fra at det er helt korrekt at jeg er sentralstyremedlem i Norgespartiet. Noe jeg forøvrig er meget stolt av. Vi er faktisk det eneste partiet i Norge som har som målsetning å få innført direktedemokrati i dette landet. Det handler mao. å få innført ekte demokrati - hvor folket bestemmer, i motsetning til hvordan det er i dag - hvor kun en lite minoritet av juridisk, politisk og finansiell elite bestemmer. Her en interessant sak om direktedemokrati:
Demokrati? Ja! Men hva slags demokrati?

Hvorfor Nenseth synes det er viktig å opplyse leserne om at jeg sitter i styret i Norgespartiet er ikke godt å si. Det står jo faktisk i den saken jeg lenket til, hvor Antirasistisk Senter er avslørt i å fabrikere antisemittisme og rasisme:
Antirasistisk Senter med karakterdrap og konstruert antisemittisme 

Jeg for min del ønsker meg en debatt her i kommentarfeltet hvor man kan ha fokus på hva som faktisk debatten handler om. Noen andre ser dessverre ut til å være mer opptatt av å sverte Norgespartiet. Til det er det bare å si at det er dårlig debattskikk å bedrive slike hersketeknikker.

Det jeg valgte å sette fokus på var at Ervin Kohn (og ARS) med denne saken, ser ut til å ønske seg et mer totalitært samfunn, og et samfunn hvor man ved lovendringer innskrenker ytringsfriheten. Folk må jo gjerne være uenig i mine synspunkter på dette - men er det så vanskelig å gi uttrykk for evnt. slike synspunkter ved å svare på en saklig måte? Hva har dere å si til det Nenseth og Nyhagen? Er dere imot ytringsfrihet, og for et mer totalitært samfunn?

Kommentar #12

Hans Petter Nenseth

1 innlegg  41 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Norgespartiet nytt? Det feirer snart 10 år.
Les om Norgespartiet her. 

Jeg syns det var viktig i denne sammenhengen å ikke bare vise at Krudtaa sitter i styret i partiet, men samtidig vise litt av hva partiet står for. Det har også inntil nylig villet forby islam. At Krudtaa påberoper seg å være en talsmann for ytringsfrihet er således rart.

Når det gjelder antisemittisme, partiets leder Lars Rønbeck har altså uttalt seg skeptisk til Holocaust, og Krudtaa selv ser ut til å mene at Israel sto bak 911. I tillegg har han spredd masse antisemittisme. Det er en rettskraftig dom som sier at det ut fra hva Krudtaa har delt på nett er helt innenfor å si at han deler antisemittisme. Denne delingen har ikke avtatt etter dommen.

Så hva Krudtaa gjør i kommentarfeltet til et innlegg som dreier seg om antisemittisme er mildest talt underlig.

Jeg har skrevet om Krudtaas spredning av amtisemittisme her.

5 liker  
Kommentar #13

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Hårsår?

Publisert nesten 4 år siden

Jeg benytter da min ytringsfrihet, i rent informasjonsøyemed, gjennom å opplyse om antall stemmer til Norgespartiet i stortingsvalget 2017. Og et apropos: Om Norgespartiet får ytterligere 75 stemmer ved stortingsvalget 2021, så tilsvarer dette faktisk en økning i størrelse på formidable 50%! Det spørs om kakefesten i Halden Skiklubb klarer å overgå dette.

7 liker  
Kommentar #14

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Holocaust?

Publisert nesten 4 år siden
Hans Eirik Olav. Gå til den siterte teksten.
Dette tema og denne debatten fortjener en langt mer nyansert tilnærming

Hva er det du mener fortjener en mer "nyansert tilnærming"?  Holocaust?

3 liker  
Kommentar #15

Tore B. Krudtaa

5 innlegg  46 kommentarer

Mer usakeligheter fra Nenseth

Publisert nesten 4 år siden

Du viste ikke til hva Norgespartiet står for i din første kommentar Nenseth. Det var kun trolling. Den saken om Islam og Norgespartiet er svært upresis. Det er riktig at Norgespartiet gikk ut for en tid tilbake hvor man tok til orde for å forby Islam. Det er ikke noe jeg var endel av, og det er noe som ble endret etter at jeg kom inn i styret. Jeg har aldri tatt til orde for å forby Islam. Dette pga. det enkle forhold at det gir ingen mening å forby en religion.

Ellers kan jeg påpeke at vi tar til orde for å forby en rekke svært kritikkverdige forhold ved Islam. Det handler om radikal islam. Å være mot radikal islam er for de fleste svært uproblematisk. Her har vi skrevet mer om den saken. Der står det forøvrig at Norgespartiet tar til orde for å beskytte jøder og kristne (bl.a.) - fra forfølgelse, drap og mishandling fra radikale islamister. Fikk du med deg det Nenseth?

«I forhold til radikal islam er det allikevel flere tiltak vi vil fremme til juridisk bindende folkeavstemninger for å bedre sikkerheten og livsgrunnlaget til kvinner, barn, kristne, jøder, homofile, samt alle “ikke-troende”»
[...]

Norgespartiet reviderer tidligere vedtak om forbud mot islam 

Ellers kan jeg føye til at bloggen til Nenseth er en kakofoni av ærekrenkelser og grove usannheter om en rekke mennesker han ikke liker meningene til. Når det gjelder Nenseths påstander om meg og antisemittisme, kan jeg kort parere med denne: Dommen Nenseth refererer til har ikke på et punkt kunne vise til noe antisemittisme fra meg. Dommen og mine kommentarer til den er å finne her:
Justismordet og rettsfarsen

Jeg kan heller aldri se at Nenseth eller noen andre har klart å vise til noen skeptiske uttalelser ref. Holocaust fra Lars Rønbeck. Dette er fri diktning fra Nenseth, og en ufin sverting som til og med Antirasistisk Senter har kastet seg på. - hvor det hele er avslørt her:
Antisemittisk Senter med karakterdrap og konstruert antisemittisme

Sånn.. klarer du Nenseth å holde fokus på hva som er temaet i denne tråden? Eller blir det bare flere avsporinger, trolling og hersketeknikker fra deg?

1 liker  
Kommentar #16

Ervin Kohn

38 innlegg  48 kommentarer

Dette er jo ikke sant.

Publisert nesten 4 år siden

Her er hele kommentaren til Hans Olav.


1 liker  
Kommentar #17

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Tore B. Krudtaa. Gå til den siterte teksten.
Ellers kan jeg føye til at bloggen til Nenseth er en kakofoni av ærekrenkelser og grove usannheter om en rekke mennesker han ikke liker meningene til. Når det gjelder Nenseths påstander om meg og antisemittisme, kan jeg kort parere med denne: Dommen Nenseth refererer til har ikke på et punkt kunne vise til noe antisemittisme fra meg.

Bloggen til Nenseth er stort sett skjermdumper av Krudtaas egne uttalelser. Jeg er enig i at de er grove og krenkende. 

https://smakenavtull.wordpress.com/2016/02/22/antisemitt-moi/

 

Uttalelsen til Hans Olav (som langt på vei er overlappende med uttalelsene til Norgespartiets leder, Lars Rønbeck, som Tore B. Krudtaa her også støtter) går ut på følgende (direkte sitat)

«Sannheten er antakelig at Auschwitz var en arbeidsleir hvor jøder (og andre) ble brukt i tysk våpenproduksjon. De som døde der, og det var mange, døde mest sannsynlig av tyfus og ceoniden som ble brukt ble antakelig brukt til avlusing. Dette er bare noen få av fakta som underbygger at det antakelig ikke ble gasset en eneste jøde i Auschwitz.»

Påstanden er hårreisende gal. I tillegg er den frastøtende i ekstrem grad. Jeg må bare beundre Ervin Kohn, som selv mistet en god del av egen familie i Holocaust, for at han klarer å være høflig mot mennesker som sprer slike påstander. 

Holocaustrevisjonisme er antisemittisme, per definisjon. Denne historien kan rett og slett ikke benektes. Den som likevel sprer slike påstander, fortjener all mulig motbør og kritikk. Det er rett og slett ingen. grunn til å tolerere denslags.

Det er relevant at slike påstander kommer fra personer som åpenbart er i stand til å tro på hva som helst av sprø konspirasjonsteorier, helt uten evne til kildekritikk. 

De fleste i konspirasjonsuniversene er imidlertid heldigvis (ennå) ikke sunket så dypt som det vi ser eksempler på her, mennesker som fornekter historiens verste masseutryddelse av mennesker, den største skamplett på Europas (og Norges) historie overhodet.

Jeg ser rett og slett ikke noen grunn til å diskutere slikt. Bare til å fordømme. 

 

8 liker  
Kommentar #18

Ervin Kohn

38 innlegg  48 kommentarer

Det Krudtaa sier er jo ikke sant.

Publisert nesten 4 år siden

Jeg forsøker å lime inn hele kommentaren til Hans Olav. Det ser ikke ut sem jeg lykkes. 

Kommentar #19

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
Jeg forsøker å lime inn hele kommentaren til Hans Olav

Den kan ihvertfall nås hvis man kopierer inn denne lenken, twitret av Didrik Søderlind:

https://twitter.com/DidrikSoderlind/status/911878688223956993

4 liker  
Kommentar #20

Hans Petter Nenseth

1 innlegg  41 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Tore B. Krudtaa. Gå til den siterte teksten.
Der står det forøvrig at Norgespartiet tar til orde for å beskytte jøder og kristne (bl.a.) - fra forfølgelse, drap og mishandling fra radikale islamister. Fikk du med deg det Nenseth?

Men det er altså greit å si at Israel sto bak 911, så lenge man ikke er muslim?

Når det gjelder Rønbecks uttalelse om holocaust kan den leses her

Om du mener bloggen min er æreskrenkende, det er dine egne sitater.
Og jeg har allerede vist til at det er en rettskraftig dom som tilsier at blogposten min på ingen måte er injurierende.

Når det gjelder hva Norgespartiet står for, det ser ut til å forandre seg fra måned til måned, så det er vanskelig å forholde seg til annet enn hva de tidligere har sagt.

4 liker  
Kommentar #21

Tore B. Krudtaa

5 innlegg  46 kommentarer

Ikke sant? Ervin Kohn kan forsøke en gang til!

Publisert nesten 4 år siden

Her er det jeg skrev om Ervin Kohns ytringer, i forhold til ytringene til Hans Eirik Olav:
"...Det andre som ikke overrasker meg, er det faktum at Kohn ikke gjengir hva Hans Eirik Olav faktisk skrev i sin kommentar. Kohn benytter en stygg form for stråmannsargumentasjon ved å kun trekke ut endel av Olavs ytringer. Det har lite med saklig debatt å gjøre, og blir spesielt ekkelt med tanke på at Kohn benytter det som underlag for å kreve lovendringer - og et mer totalitært samfunn..."

Hva er det som ikke er sant i det jeg skriver Ervin Kohn, kan du klargjøre det?

En annen ting jeg lurer på er hva det var Hans Eirik Olav skrev som var så alvorlig at det legitimerer å rope på lovendringer som innskrenker ytringsfriheten? Kan du klargjøre det Ervin Kohn?

Kommentar #22

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Når Holocaust-senteret (På oppdrag fra regjeringen) i 2012 gjennomførte en omfattende undersøkelse om norsk antisemitisme, var resultatet nedslående. 12,5 prosent av den norske befolkningen har “utpregede fordommer mot jøder”, konkluderte forskerne med.

Ville du kunne forstå, hvis nogle mente at du måske her kunne have kategoriseret anderledes og mere oplysende end med kategorien, 'norsk antisemitisme' og for så vidt også 'norske befolkning' ?

Jeg og andre forstår vel godt nok at de kategorier kan forsvares ud fra et rent juridisk menneskesyn, men er et sådant i alle tilfælde en dækkende beskrivelse af det foreliggende ?

5 liker  
Kommentar #23

Didrik Søderlind

59 innlegg  323 kommentarer

Hans Olavs kommentar

Publisert nesten 4 år siden

Jeg har også prøvd å legge inn Hans Olavs kommentar. Får det ikke til. Men den ligger på twitter her.


https://twitter.com/DidrikSoderlind/status/911863523675922432

 

Grepet han bruker er et av de mest klassiske innen holocaustbenektelse.

 

 

3 liker  
Kommentar #24

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Nei vel . . .

Publisert nesten 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
https://radikalportal.no/2015/02/18/palestinakomiteen-aksepterer-ikke-antisemittisme/

Hvem har aksjonert på Nordre gate i Trondheim med rasistiske slagord? Jo, Palestina-komiteen, med ropet: ”Få de svina ut av Palestina!” - om jødene.

Palestina-komiteens julegavetips for 2004 var: Fotballskjorter med teksten INTIFADA.

Palestina-komiteens representanter var flinke til å kysse PLO-leder Arafat, som bl.a.:

1. oppfordret til bruk av barn i krig. Han inviterte barn helt ned til åtte år å komme til sommerleire med geriljatrening. (dokumentert)

2. som aldri offentliggjorde noen fordømmelse av imamenes stadige messing i moskeene om at alle jøder burde drepes, der også barn var til stede og lærte "bønnen". (dokumentert) 

3. som hadde Adolf Hitler og Saddam Hussein som forbilde.

4. som støttet al-Aqsabrigaden økonomisk; de hadde ansvar for flere selvmordsbombinger i Israel.

5. hvis formål var å utslette Israel.

Palestina-komiteen i Trondheim gikk også et år og samlet inn penger under Frelsesarmeens juleprogram på Torvet i Trondheim 1. søndag i advent. Hadde jeg ikke kjent innsamleren, hadde mine penger, tenkt til Frelsesarmeen, gått til Palestina-komiteens hatkampanjer.

I samme by drev Palestina-komiteen for noen år siden en ulovlig aksjon: De plasserte boikott-klistremerker på frukt og annet i forretninger.

Palestina-komiteens turneer, aksjoner og demonstrasjoner mot Israel, med fiendtligsinnede og tendensiøse foredrag, plakattekster og utsagn, er helt klart skyld i oppblomstringen av voldelige handlinger mot jøder i Norge. Trondheim har også en ordfører som har stilt opp med palestina-skjerf (eg. Arafat-skjerf). Og - under et besøk i Israel og hos PLO, brukte ordføreren sitt ordførerkjede da hun besøkte Ramallah, men ikke da hun besøkte Israel. Slik delegitimerte hun staten Israel.

På grunn av Palestina-komiteen i Norge, og andre rødfargede politikere/aksjonister, som har uttalt ”forståelse” for selvmordsaksjoner mot Israel opp gjennom tidene, lider nå "en hel verden" under frykten for terror.

Jo, Palestina-komiteen har kanskje, offentlig, vist større klokskap de seneste årene, og fjernet de mest graverende uttalelsene sine, men les gjerne deres programerklæring ved etableringen på 1970-tallet. De har heller ikke, så vidt meg bekjent, tatt avstand fra Hamas. Da representanter fra terrororganisasjonen var i Norge (under Stoltenberg-regjeringen), ble de ønsket velkommen av Palestina-komiteen.

Palestina-komiteen kan i dag gjerne forsøke å "ro seg i land" ved å proklamere at de er imot antisemittisme, men hva de bør gjøre er å be jøder i Norge om tilgivelse for de hatkampanjene de har drevet med gjennom mange tiår. Israel er også norske jøders fedreland. 

3 liker  
Kommentar #25

Øivind Bergh

1 innlegg  66 kommentarer

Total avsporing i denne tråden

Publisert nesten 4 år siden

Det er tragisk at noen klarer å trekke Palestinakonflikten inn i en debatt om Holocaustfornektelse. Dette innlegget dreier seg om en svært alvorlig sak, der Holocaustfornektelse/revisjonisme blir fremmet av både en (tidligere) medarbeider i en ikke uviktig avis, og av et norsk mikroparti (Norgespartiet). La meg føye til at også et annet mikroparti, Alliansen, samt en del konspirasjonsmiljøer har leflet med slikt tankegods lenge.

Som kjent ble Holocaust avsluttet i 1945 av åpenbare og velkjente historiske grunner, mens staten Israel ble opprettet først i 1948. Ved å trekke inn konflikten mellom Israel og palestinerne, klarer man å tilsløre det dette innlegget dreier seg om: fornektelse av Holocaust fra ekstreme konspirasjonsmiljøer. Det er dessverre vanlig at antisemitter - og faktisk også rene nazister - kamuflerer sine holdninger som "antisionisme" - og "glemmer" at de henviser til helt ulike konflikter som er atskilt i tid.

Ikke gå i den fella!

Også jeg har riktignok meninger om Palestinakonflikten, men de har ingen ting i denne tråden å gjøre.

 

5 liker  
Kommentar #26

Tore B. Krudtaa

5 innlegg  46 kommentarer

Bergh - kan du slutte å fremme grove usannheter?

Publisert nesten 4 år siden

Bergh fremmer noen helt absurde påstander her. Han påstår bl.a. dette:
"...Holocaustfornektelse/revisjonisme blir fremmet av både en (tidligere) medarbeider i en ikke uviktig avis, og av et norsk mikroparti (Norgespartiet)..."

Det Bergh skriver om Norgespartiet er en grov usannhet. Vi har bl.a. tatt et oppgjør med tilsvarende grove usannheter fra ledelsen og redaksjonen i Antirasistisk Senter, og John Færseth, her:
Antirasistisk Senter med karakterdrap og konstruert antisemittisme 

Jeg har tidligere avslørt at John Færseth har fremmet grove usannheter om Norgespartiet i Dagbladet. Informasjon om disse forhold er å finne her:

DET JOURNALISTISKE DOPET - JOHN FÆRSETH OG DAGBLADET

Den saken ovenfor om "Det journalistiske dopet", er også referert til i denne avsløringen i Dagbladet:
Norgespartiet - en samfunnstrussel? 

Videre er det interessant at Bergh hyler opp om avsporing fra en annen som har kastet seg inn i diskusjonen, for deretter å spore av debatten selv. 

Mvh
Tore B. Krudtaa
Sentralstyremedlem i Norgespartiet

1 liker  
Kommentar #27

Hans Eirik Olav

0 innlegg  5 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Det fine med ytringsfrihet er at det ikke er opp til andre å tolerere hva andre ytrer.. Bergh har ingen ting med å ikke tolerer det jeg sier, akkurat som jeg ikke har noe med å ikke tolerere det han sier. Når det gjelder hva som fant sted i Auswich så tror jeg det er nytteløst med en nyansert diskusjon. Jeg lar den derfor ligge. Det jeg ikke har sagt, men som jeg sier nå er at jeg aldri har påstått at det ikke ble gasset ihjel jøder i 2. Verdenskrig. Det burde vær unødvendig å si at det er grusomt og at jeg tar avstand fra det.  Jeg har heller aldri påstått at antisemittisme er akseptabelt. Det er selvfølgelig uakseptabelt. Jeg har heller ikke påstått at det ikke har vært og fremdeles er jødeforfølgelser. Også det er uakseptabelt og forkastelig. Jeg har alltid tatt avstand fra det. Jeg har mange jødiske venner, og "gudfar" i mitt bryllup er jøde og satt i en rekke  konsentrasjonsleire , inklusive Auswich under krigen. Jeg har hatt mange gode samtaler med han. Han har Auswich tatovert på håndleddet og var eneste overlevende i sin familie.  Jeg er m.a.o. meget vennlig innstilt til jøder og særdeles ydmyk og støttende til deres sak. Dette er imidlertid ikke til hinder for at jeg over mange år har lest svært mye om dette tema, og jeg er således i min fulle rett til å ytre meg ift den kunnskap jeg har på dette område. At ARS og andre ikke tolerer dette er, enkelt sagt, noe jeg gir blaffen i.  Etter det lille jeg har sett fra Kohn og andre er det min oppfatning at de bedriver propaganda hvor hensikten er å kvele et hvert forsøk på en saklig og faktabasert debatt om tema. Det tror jeg de taper på i lengden, og jeg mener det skader jødenes sak. Det er i så tilfelle noe jeg finner beklagelig. Til slutt: Auswich var en forferdelig plass hvor mye grusomt skjedde. Det burde imidlertid ikke være til hinder for å diskutere hva som foregikk der, hvor mange som døde der og hvordan det skjedde, spørsmål jeg fremdeles sliter med å finne endelig svar på, men som jeg søker etter svar på med et åpent sinn. Mvh Hans E. 

2 liker  
Kommentar #28

Henning Tveit

0 innlegg  2 kommentarer

Hans Olavs kommentar

Publisert nesten 4 år siden

Når man leser Olavs kommentarer, ser man jo at dette ikke bare er klassisk Holocaustfornektelse, men fornektelse direkte basert på kunnskapsløshet. Dette er de første primitive argumentene man plukker opp hvis man beveger seg rundt på ymse nettsteder uten å inneha noe kritisk filter. 

Det eksisterer ingen debatt rundt det Olav nevner, og han legger ikke opp til noe behov for nyansering. Jeg vil heller foreslå at han leser en solid bok om temaet. 

7 liker  
Kommentar #29

Øivind Bergh

1 innlegg  66 kommentarer

Krudtaas antisemittiske galskap

Publisert nesten 4 år siden
Tore B. Krudtaa. Gå til den siterte teksten.
Bergh fremmer noen helt absurde påstander her. Han påstår bl.a. dette:
"...Holocaustfornektelse/revisjonisme blir fremmet av både en (tidligere) medarbeider i en ikke uviktig avis, og av et norsk mikroparti (Norgespartiet)..."

Det Bergh skriver om Norgespartiet er en grov usannhet. Vi har bl.a. tatt et oppgjør med tilsvarende grove usannheter fra ledelsen og redaksjonen i Antirasistisk Senter, og John Færseth, her:

Krudtaa har nettopp forsvart et innlegg fra en person som mener at ingen ble gasset ihjel i Auschwitz. Det er ren galskap. Det føyer seg inn i Tore Krudtaas øvrige virksomhet med spredning av mer eller mindre absurde konspirasjonsteorier, hvorav en rekke er grovt antisemittiske. Han er neppe i stand til å skjønne det selv.

Som sannhetsbevis oppgir han en artikkel han selv og Lars Rønbeck har skrevet, som inneholder en rekke klassiske antisemittiske myter, som til dels har opprinnelse i nazismens tid. 

En absurditet: Krudtaa er fryktelig opptatt av ytringsfrihet. Han er ellers kjent som en mann som ringer ned avisredaksjoner for å få fjernet innlegg han ikke liker. Det er ingen grunn til å ta ham alvorlig. Ignorer ham. Norgespartiets 151 stemmer forteller det meste om hvordan folk (i Hedmark) vurderer det han sto for. Folk er ikke så dumme, heldigvis.

Debatt med en person som til de grader fornekter virkeligheten at han mener at Holocaustrevisjonisme ikke skulle være antisemittisk, har selvsagt ingen hensikt. Jeg har derfor ingen interesse av ytterligere debatt med Krudtaa.

 

5 liker  
Kommentar #30

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.

Også jeg har riktignok meninger om Palestinakonflikten, men de har ingen ting i denne tråden å gjøre.

 

Det var ikke jeg som "spant" temaet inn i tråden.

2 liker  
Kommentar #31

Hans Eirik Olav

0 innlegg  5 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jeg tipper jeg har lest flere bøker enn deg om dette. Noen av disse er kan hende mer nyanserte enn de du har lest? Vanskelig å si. Jeg kjenner deg jo ikke?

Kommentar #32

Øivind Bergh

1 innlegg  66 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Hans Eirik Olav. Gå til den siterte teksten.
Dette er imidlertid ikke til hinder for at jeg over mange år har lest svært mye om dette tema, og jeg er således i min fulle rett til å ytre meg ift den kunnskap jeg har på dette område.

Jeg er selv ikke tilhenger av sensur som virkemiddel mot antisemittiske myter. Selv vil jeg bare bruke rettsvesenet mot slike uttalelser der de kombineres med trusler mot individer og/eller grupper, slik nazistmarsjene gjør for tiden. Jeg tillater meg imidlertid å betvile verdien av Hans Erik Olavs påstått omfattende lesing. Som kjent er det skrevet mye tull. 

Det er vel heller slik at tidsvitnene, som nå stort sett er døde alle sammen, ga oss en arv av kunnskap som vi må føre videre. Både de overlevende fra konsentrasjonsleirene, og de som frigjorde dem.. Den kunnskapen skal vi holde oppe, og slå ned på påstandene som de Olav og Krudtaa fremmer der de fremmes.

Det er ingen grunn til å fortsett denne debatten, så den er herved avsluttet fra min side.

4 liker  
Kommentar #33

Hans Eirik Olav

0 innlegg  5 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Du melder deg ut. En klok beslutning.

1 liker  
Kommentar #34

Tore B. Krudtaa

5 innlegg  46 kommentarer

Feil igjen fra Bergh!

Publisert nesten 4 år siden

Bergh påstår bl.a. følgende:
"...Krudtaa har nettopp forsvart et innlegg fra en person som mener at ingen ble gasset ihjel i Auschwitz. Det er ren galskap..."

Da vil jeg oppfordre Bergh til å lese hva jeg faktisk skrev. Som var dette:

*********************
Det er ikke overraskende at det er Ervin Kohn fra Antirasistisk Senter som nå i realiteten etterspør en lovendring som skal gjøre det mulig å forby kritiske spørsmål ved krigshistorien. Kohn tar altså til orde for et totalitært samfunn. Det er nemlig ingenting som legitimerer et lovverk hvor et tema skal bli forbudt å disktutere åpent ved en saklig debatt. At ingen av de som kommenterer tar inn over seg dette faktum er svært urovekkende.

Det andre som ikke overrasker meg, er det faktum at Kohn ikke gjengir hva Hans Eirik Olav faktisk skrev i sin kommentar. Kohn benytter en stygg form for stråmannsargumentasjon ved å kun trekke ut endel av Olavs ytringer. Det har lite med saklig debatt å gjøre, og blir spesielt ekkelt med tanke på at Kohn benytter det som underlag for å kreve lovendringer - og et mer totalitært samfunn.

Grunnen til at denne debattformen fra Kohn (og Antirasistisk Senter: denne "saken" ble jo først publisert på Antirasistisk Senters nettside) ikke overrasker, er fordi redaksjonen og ledelsen i ARS nylig er avslørt i å publisere fabrikerte påstander om antisemittisme.
Det hele er avslørt her:
Antirasistisk Senter med karakterdrap og konstruert antisemittisme
*********************

Det jeg gjorde var å forsvare Hans Eirik Olavs rett til å ytre seg i det offentlige rom. Jeg forsvarer også enhver som ønsker å ytre seg kritisk til ethvert tema. Så er det opp til mennesker å debattere det som blir ytret på et saklig grunnlag. 

Videre pekte jeg på at nestlederen i ARS utelater sentrale deler av ytringene til Olav - antakeligvis i den hensikt at ytringene skal se så koko som mulig ut, for deretter å benytte sin stråmannsargumentasjon for å argumentere for lovendringer som bidrar til a) innskrenkning av ytringsfriheten og b) innføring av et mer totalitært samfunn.

Jeg er nemlig for full ytringsfrihet. Jeg også motstander av å tillegge meningsmotstandere meninger de ikke har, slik som Bergh dessverre alt for ofte gjør. Og så er jeg motstander av totalitære ideologier og ethvert forsøk på å endre lovverket til noe som utvilsomt vil føre til et mer totalitært samfunn.

Hvis Bergh har et problem med dette, eller ser noe antisemittisk eller holocaust-benektende i dette fra meg - vel da er det Bergh som har et problem, og ikke jeg.

1 liker  
Kommentar #35

Henning Tveit

0 innlegg  2 kommentarer

Hans Olavs kommentar

Publisert nesten 4 år siden

Hans Olav: "Jeg tipper jeg har lest flere bøker enn deg om dette. Noen av disse er kan hende mer nyanserte enn de du har lest? Vanskelig å si. Jeg kjenner deg jo ikke?"


Jeg vil da foreslå at du også leser bøker av forfattere som ikke selv er kunnskapsløse fornektere. Du nevner i din kommentar plaketten i Auschwitz. Du påstår så at Auschwitz bare var en arbeidsleir, og at "ceoniden" (sic) bare ble brukt til avlusning. Du konkluderer så på det grunnlaget med å påstå at det antagelig ikke ble gasset jøder i Auschwitz. 

(Det skrives altså  ikke "Auswich" eller "ceonid".)

Det som skjedde i Auschwitz og de andre dødsleirene er helt ufattelig godt dokumentert. Det du tar opp som argumenter er som nevnt det første nivået man oppnår som fornekter og det første man finner forklaring på hvis man ønsker det.

Jeg har svært vanskelig å tro at du har lest og forstått mange seriøse bøker om temaet, da du i så fall i det minste ville vært en mer kunnskapsrik fornekter. 

5 liker  
Kommentar #36

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja

Publisert nesten 4 år siden

Å diskutere med holocaustfornektere er uaktuelt. 

4 liker  
Kommentar #37

Øivind Bergh

1 innlegg  66 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Tore B. Krudtaa. Gå til den siterte teksten.
Videre pekte jeg på at nestlederen i ARS utelater sentrale deler av ytringene til Olav - antakeligvis i den hensikt at ytringene skal se så koko som mulig ut,

Kohn postet hele Olavs ytring (dvs. han prøvde, men klarte det ikke teknisk, men både jeg og Didrik Søderlind har postet hele Olavs ytring i tråden.

Jeg vil tro leseren har moro av å se Krudtaa gå på trynet i sin egen brungjørme.

"Jeg er for full ytringsfrihet", sier Krudtaa. Hvilken latterlig påstand fra en mann som gikk til rettssak mot andres kritiske ytringer, selvsagt tapte, og stadig ringer avisredaksjoner og forlanger artikler slettet. Patetisk. Komisk. Og tragisk.

8 liker  
Kommentar #38

Tore B. Krudtaa

5 innlegg  46 kommentarer

Spørsmål til Ervin Kohn og Øivind Bergh

Publisert nesten 4 år siden

Ervin Kohn:
Når skal du svare på disse sentrale spørsmålene?

Du skrev: "Det krudtaa sier er jo ikke sant"

Rett etter det la jeg ut denne, som du aldri gadd å svare på:

Her er det jeg skrev om Ervin Kohns ytringer, i forhold til ytringene til Hans Eirik Olav:
"...Det andre som ikke overrasker meg, er det faktum at Kohn ikke gjengir hva Hans Eirik Olav faktisk skrev i sin kommentar. Kohn benytter en stygg form for stråmannsargumentasjon ved å kun trekke ut endel av Olavs ytringer. Det har lite med saklig debatt å gjøre, og blir spesielt ekkelt med tanke på at Kohn benytter det som underlag for å kreve lovendringer - og et mer totalitært samfunn..."

Hva er det som ikke er sant i det jeg skriver Ervin Kohn, kan du klargjøre det?

En annen ting jeg lurer på er hva det var Hans Eirik Olav skrev som var så alvorlig at det legitimerer å rope på lovendringer som innskrenker ytringsfriheten? Kan du klargjøre det Ervin Kohn?

Hvorfor svarer du ikke Ervin Kohn?


Øivind Bergh skrev bl.a..:
"..."Jeg er for full ytringsfrihet", sier Krudtaa. Hvilken latterlig påstand fra en mann som gikk til rettssak mot andres kritiske ytringer, selvsagt tapte, og stadig ringer avisredaksjoner og forlanger artikler slettet. Patetisk. Komisk. Og tragisk."

Jeg gikk til rettssak mot en fyr som ikke klarer å skille mellom saklig debatt og grove ærekrenkelser. Det ser visst den samme fyren fremdeles ikke ut til å klare å skille. Eksempler på det du kaller "andres kritiske ytringer" og grove ærekrenkelser er å finne her. Når ble ytringsfrihet det samme som friheten til å ærekrenke andre Bergh?
JUSTISMORDET OG RETTSFARSEN

Du Bergh skriver: "gikk til rettssask mot andres kritiske ytringer". Hvem andre er det du snakker om? Når ble 1 person 2 eller flere?

Bergh skriver også "selvsagt tapte". Var det selvsagt? Den jeg saksøkte så visst ut til å få panikk når jeg opprinnelig fikk saken godkjent inn til lagmannsretten, og ble plutselig villig til å la vær å motta oppreisningssummen og et beløp på nesten kr. 400 000 for å slippe en runde i lagmannsretten. En annen ting: Hvordan kunne fyren jeg saksøkte innbille seg at saken var opplagt - når fyren ikke har fnugg av bevis for sine påstander?
RESULTATET ER OPPLAGT

Leser man dommen, som er å finne her:
Dommen

blir det raskt klart at dommeren aldri har klart å vise til noe antisemittisk eller høyreekstremt fra meg. Hvordan kunne jeg da bli dømt for å ha ærekrenket en person som påstår at jeg skal være f.eks. antisemitt? Det gir jo ingen mening i å gi medhold i at man er en antisemitt (rasist) når det ikke foreligger fnugg av bevis for slike alvorlige påstander. En årsak kan være at dommeren ikke trenger å vise til konkrete bevis i norsk sivilrett. Noe som er svært kritikkverdig. Hvor ille det står til med norsk sivilrett kan man få et innblikk i, i denne korte videoen, hvor det avsløres at norske dommere utsteder tusenvis av avgjørelser og ankenekter hvert år - uten at dommerne trenger å begrunne avgjørelsene.
AVGJØRELSER UTEN BEGRUNNELSE - ET SVIK MOT INDIVIDETS RETTIGHETER

Kommentar #39

Hans Petter Nenseth

1 innlegg  41 kommentarer

Nok nå, Krudtaa.

Publisert nesten 4 år siden

Du vil aldri få de svarene du vil ha, du vil aldri forstå hva andre mener, du vil alltid tro at verden kun er slik du ser den. Gjennom flere år har de som har fulgt deg sett at du overhodet ikke har evnen til å se utenfor dine egne skylapper. Allikevel fortsetter du å "forsvare" deg uten å ha noen som helst poenger igjen.
Du har ikke selvinnsikt nok til å se at de fleste faktisk oppfatter deg som en nettpøbel, et uromoment, en konspirasjonsteoretiker og en antisemitt. Ikke på grunn av hva andre sier, men på grunn av det du sier selv. Og du har blitt mer og mer ekstrem. Og nettaktiviteten din har snart kostet deg syvsifret.

Å diskutere noe på dine premisser blir helt feil, det eneste som nytter er å vise andre hvem du er slik at ingen tar deg alvorlig.

6 liker  
Kommentar #40

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Krudtaa prøver å fremstille seg selv som ikke-antisemitt. I samme slengen forsvarer han påstander om at Holocaust knapt fant sted, og at ingen ble gasset i Auschwitz. Åpenbart antisemittiske påstander, og dessuten i strid med overveldende historisk kunnskap. 

Det samme gjorde Hans Erik Olav. Og Krudtaas partileder Lars Rønbeck.

Disse menneskene sprer antisemittisk propaganda, og får tåle å bli kritisert for det. Det er ingen grunn til å ta på slikt med silkehansker, akkurat som vi heller ikke skal ta lett.

Jeg mener at alle bør fordømme slik virksomhet. Hardt.

Krudtaas utlegninget om jus vitner som vanlig om det samme: en person som forlengst har mistet kontakten med virkeligheten. Stort mer er ikke å si om det.

4 liker  
Kommentar #41

Tore B. Krudtaa

5 innlegg  46 kommentarer

Nenseth og Bergh på ville veier

Publisert nesten 4 år siden
Hans Petter Nenseth. Gå til den siterte teksten.
Du har ikke selvinnsikt nok til å se at de fleste faktisk oppfatter deg som en nettpøbel, et uromoment, en konspirasjonsteoretiker og en antisemitt.

Nenseth skriver bl.a. dette:.
"...Du har ikke selvinnsikt nok til å se at de fleste faktisk oppfatter deg som en nettpøbel, et uromoment, en konspirasjonsteoretiker og en antisemitt...

Vel, det var litt av en påstand. Noen titalls nett-troll og rikstroll er da neppe en god "kilde" å vise til, som underlag for den påstanden. Men legg gjerne frem det ene beviset du hevder å bestitte som viser at jeg skal være en antisemitt. Ingen har så lagt klart det. Flere av de som påstår at jeg er en nettpøbel, gal og sinnsyk har jo vist seg selv som akkurat nettpøbler. Mer om det her, hvor det bl.a. avsløres du slett ikke var enig i dommen mot meg. Hvorfor denne dobbeltkommunikasjonen Nenseth:
Norske nett-troll 

Her er forresten en video som viser hvordan et av norges mest beryktede nett-troll oppfører seg i det offenlige rom:
KURT ODDEKALV MØTER NETT-TROLLET

Når det gjelder ytringene til Bergh er det oppsiktsvekkende at han påstår at jeg forsvart ytringene om noe han påstår er holocaustbenektelse. Det jeg forsvarte var retten til å ytre seg, og at INGENTING skal hindre folk å ytre seg - heller ikke om kontroversielle temaer. Dette gjelder jo selv om jeg liker ytringene eller ikke. Men som nevnt tidligere i tråden her, det er forskjell på saklig debatt om kontroversielle temaer, og det å slenge ut grove ærekrenkelser mot meningsmotstandere. 

Kommentar #42

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Alle som kan lese denne tråden - og eventuelt gå inn på den vanvittige artikkelen til Rønbeck og Krudtaa, som Krudtaa har lenket til et titall ganger, kan se at Krudtaa forsvarer påstander om at Holocaust ikke var så ille allikevel. Hans forsøk på å kverulere seg unna er bare patetiske.

Det er jo også tragikomisk på et ekstatisk nivå når Krudtaa som saksøker folk for kritiske uttalelser om seg selv, og ringer avisredaksjoner for å få artikler slettet, påberoper seg å være en forkjemper for "ytringsfrihet".

Det er i så fall en ytringsfrihet som kun skal gjelde ham selv.

Det er bare en grunn til å ikke gå hardere mot Norgespartiet. Kun 151 fattige sjeler stemte på dem ved siste valg. Det er betryggende.

Når antisemittismen løfter hodet, bør det slås ned på. Det er ingen grunn til å la mennesker med slike holdninger gå i fred.

Derfor trenger vi Antirasistisk senter. Derfor er det. viktig å eksponere det ekstremistiske grumset som blant andre Krudtaa står for. Vi må slå ring om Antirasistisk senter, styrke det, og spre informasjon derfra på sosiale medier.

Rasister bør rett og slett ikke få gå i fred, hverken på sosiale medier eller i andre deler av det offentlige rom.

 

 

 

 

3 liker  
Kommentar #43

Tore B. Krudtaa

5 innlegg  46 kommentarer

Bergh på ville veier - igjen

Publisert nesten 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Alle som kan lese denne tråden - og eventuelt gå inn på den vanvittige artikkelen til Rønbeck og Krudtaa, som Krudtaa har lenket til et titall ganger, kan se at Krudtaa forsvarer påstander om at Holocaust ikke var så ille allikevel. Hans forsøk på å kverulere seg unna er bare patetiske.

Bergh kommer bl.a. med disse grove usannhetene:
"...Alle som kan lese denne tråden - og eventuelt gå inn på den vanvittige artikkelen til Rønbeck og Krudtaa, som Krudtaa har lenket til et titall ganger, kan se at Krudtaa forsvarer påstander om at Holocaust ikke var så ille allikevel. Hans forsøk på å kverulere seg unna er bare patetiske..."

Det er utrolig drøyt. Det Rønbeck og jeg avslører i saken vi skrev, var at John Færseth og Antirasistisk Senter publiserer påstander som det ikke er dekning for. Og vi har bevist det i saken vi skrev. Hvordan da Bergh kan påstå at det er bevis for det motsatte er for å si det forsiktig - svært underlig.

Her er saken Rønbeck og jeg skrev, som beviser at påstandene til Bergh er usanne:
Antirasistisk senter med karakterdrap og konstruert antisemittisme

Kommentar #44

Hans Petter Nenseth

1 innlegg  41 kommentarer

Pigeon Chess

Publisert nesten 4 år siden

Det ser ut som uttrykket Pigeon Chess er skreddersydd til deg.

Og du kan ikke påberope deg krenket ære, den har du selv egenhendig ødelagt.

3 liker  
Kommentar #45

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Tore B. Krudtaa. Gå til den siterte teksten.
Det er utrolig drøyt. Det Rønbeck og jeg avslører i saken vi skrev, var at John Færseth og Antirasistisk Senter publiserer påstander som det ikke er dekning for. Og vi har bevist det i saken vi skrev. Hvordan da Bergh kan påstå at det er bevis for det motsatte er for å si det forsiktig - svært underlig.

Artikkelen til Rønbeck og Krudtaa er et forsvar for Rønbecks påstander om at Holocaust ikke var så ille. I denne tråden forsvarer Krudtaa påstander om at ingen ble gasset ihjel i Auschwitz. Det viser hvor riktig Færseths og Antirasistisk Senters artikkel er, og at den er viktig.,

Bare fortsett, du Krudtaa. Siden jeg har slått deg i retten, passer det meg helt utmerket at du fortsetter ditt karakterdrap på deg selv . Jo flere som ser hva slags holdninger Krudtaa står for, jo bedre passer det meg.

Samtidig gir Krudtaa oss alle et stjerne-case på hvorfor det er viktig med en institusjon som Antirasistisk senter, som kan eksponere og analysere den norske rasismen. Også den som Krudtaa står for.

Krudtaa viser, godt hjulpet av sin egen overveldende dumhet, hvor rett Kohn har.

Så bare fortsett, Krudtaa! 

Klarer du gå ennå lenger ut i brungjørma?


3 liker  
Kommentar #46

On Elpeleg

0 innlegg  125 kommentarer

Ok. Så skal du eller ikke ta avstand?

Publisert nesten 4 år siden
Truls Lie. Gå til den siterte teksten.
Jeg har da selv vært og sett hva Auschwitz var.

Ok. Så skal du eller ikke ta avstand fra denne klassiske transpirasjons retorikk som ble publisert i DERES avis?

3 liker  
Kommentar #47

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Ville du kunne forstå, hvis nogle mente at du måske her kunne have kategoriseret anderledes og mere oplysende end med kategorien, 'norsk antisemitisme' og for så vidt også 'norske befolkning' ?

Ja - du har rett , og det burde jeg  nok strengt tatt ha gjort:)

Hele rapporten kan lastes ned her :

http://www.hlsenteret.no/publikasjoner/antisemittisme-i-norge

 

 

4 liker  
Kommentar #48

On Elpeleg

0 innlegg  125 kommentarer

Mente til konspirasjon ikke transpirasjon... :)

Publisert nesten 4 år siden
On Elpeleg. Gå til den siterte teksten.
transpirasjons retorikk

Mente til konspirasjon ikke transpirasjon... :)

1 liker  
Kommentar #49

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Hele rapporten kan lastes ned her :

Tak for link. Interessant rapport, der dog indeholder data, der undrer mig.

F.eks.: Det er også forholdsvis mange
(12 prosent) som gir jødene selv skylden for at de er
blitt forfulgt. I Sverige er tilsvarende tall 2 prosent, i
Tyskland 10 prosent

Jeg har fulgt noget med i antisemitismen i svenske muslimske miljøer og sammen med antallet af MØ-indvandrere i Sverige, virker det ejendommeligt at man har målt disse tal i landet - ikke mindst i forhold til de andre tal.

Jeg synes også man kan diskutere om det nødvendigvis er racisme/antisemitisme at mene at: Enkelte antisemittiske forestillinger er
imidlertid sterkere til stede i den norske befolkningen.
Hele 19 prosent av respondentene støtter for eksempel
påstanden «Verdens jøder arbeider i det skjulte for å
fremme jødiske interesser» og 26 prosent mener det er
riktig at «Jøder ser på seg selv som bedre enn andre».

Jeg mener - Hvad mener man med 'Verdens jøder' og er det ikke naturligt at organisationer arbejder for medlemmernes interesser, herunder også 'i det skjulte' og kan man ikke finde mange individer i og mange kollektiver, der mere eller mindre åbent ser sig selv som bare lidt bedre end 'de andre'.

Jeg ville også påstå at en vis etnisk nepotisme er et universelt menneskeligt træk, som jeg vil mene at have mødt hos f.eks. tyrkere, arabere og kinesere og da også hos danskere - især i diasporarer. Det kan ikke være fænomenet i sig selv, der er forkasteligt, men kun i visse tilfælde med større betydning for andre.

Mennesker er ikke engle og kan heller ikke dresseres til at blive det - vi må leve med det og søge at kultivere og undgå eksesser.

Det kan jo ikke nytte noget at alt andet, end at se jøder som mennesker uden egenskaber, er at betragte som antisemitisme.

Min vinkel på fænomenet er at det i det lange løb er i alles interesse at jøder ses på som andre mennesker, for at sige det kort og så med alle de nuancer, der vil være for alle grupper.

De her nævnte tal og flere kunne tyde på en noget stærkere antisemitisme i Norge efter de anvendte kriterier. Det er interessant og for at oplyse mere, ville jeg finde det velbegrundet at lave en etnisk opdelt undersøgelse - eller behandling af data.

Talrige sådanne her løse (selvrapportering om kontroversielle emner med løst formulerede spørgsmål) undersøgelser i Europa tyder på at der er en betydelig forskel på holdninger i forskellige etniciteter og at ovennævnte derfor kunne give bedre viden om forholdene.

Kommentar #50

Didrik Søderlind

59 innlegg  323 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes også man kan diskutere om det nødvendigvis er racisme/antisemitisme at mene at: Enkelte antisemittiske forestillinger er
imidlertid sterkere til stede i den norske befolkningen.
Hele 19 prosent av respondentene støtter for eksempel
påstanden «Verdens jøder arbeider i det skjulte for å
fremme jødiske interesser» og 26 prosent mener det er
riktig at «Jøder ser på seg selv som bedre enn andre».

Men "verdens jøder arbeider i det skjulte" er noe litt mer enn at det fins jødiske velferdsforeninger og israelske lobbygrupper. Det peker hen mot Sions Vises Protokoller, Zionist Occupied Government-ideologien og lignende: En verdensomspennende sammensvergelse der jødene forsøker å trellbinde oss andre.


At jødene ser på seg selv som et herskerfolk er en hjørnestein i denne antisemittiske forestillingsverdenen.


At det fins grådige, maktsyke og korrupte jøder er opplagt. Akkurat som det fins late og dumme folk i Afrika. Problemene begynner når du påstår at det å være lat og dum er typisk afrikansk.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere