Henry Michael Ødegaard

21

Skal jeg melde meg inn i Krf?

Publisert: 27. sep 2017

Jeg er medlem i Sp, men stemte Krf. Jeg bor på bygdene der ulven bor, og hva er vel da mer naturlig enn å være Sp-tilhenger. Hvorfor skal de i by`n bestemme hva vi skal ha i skogene våre? Men samtidig bor jeg i Guds skapelse. Guds fantastiske kreasjon! At Jesus gikk på vannet er ingenting mot det egentlig store underet – at det i det hele tatt er et kosmos med ihvertfall en planet der mennesker skapt i Guds bilde bor. Jeg stemte Krf, men nå har jeg begynt å gruble – skal jeg melde meg ut av Sp og inn i Krf?

Men da er det ett spørsmål som blir mer påtrengende: Hvorfor skal kristne engasjere seg i partipolitikk i et kristent parti? Hvorfor skal kristne kjempe for at kristne verdier skal innarbeides i lover som skal gjelde for alle, også ikke-kristne? Hvorfor kan ikke kristne gjennom å leve ut sitt budskap i praksis, vise at det er alternative måter å leve på i verden?

Hvorfor skal vi kjempe for K`en i den norske skolen? En skole som er preget av den norske stats sivilreligion, der sekulære verdier råder, og K`en framstår som en blindtarm. Det er religionsfrihet i Norge. Hvorfor ikke starte kristne skoler og barnehager i langt større omfang enn i dag, slik at barna våre kan formes av kristen tro og  kristen oppdragelse; Der kunnskapens episteme ikke ensidig er vitenskap, men der kristen tro er kilden til kunnskap om hvordan livet skal leves på denne jord.

Hvorfor skal vi kjempe mot søndagsåpne butikker? Hvorfor skal vi kjempe for loven om helligdagsfreden? Kan vi ikke heller vitne om at vi holder søndagen hellig? La oss overdøve discorytmene i de sekulære katedralene med kirkeklokker og salmesang.

Hvorfor skal vi kjempe for en klimalov? Kan ikke alle kristne kjøre elbil? Kan ikke kristne bli enige om å slutte å fly?

Hvorfor skal vi kjempe for at forbud mot sorteringssamfunnet blir norsk lov? Hvorfor skal vi kjempe for forbud mot eggdonasjon, abort, selektiv abort, aktiv dødshjelp og alle de andre mulighetene vi har fått til å skape mennesker i vårt eget etterhvert smalere og smalere menneskebilde.? Hvorfor ikke bare la det sekulære samfunn og  staten skape mennesket i sitt bilde?  Så kan vi som kristne vise hvordan skapt liv i all sin mangfoldighet er en gave fra Gud som gjennom en annen praksis, en annen måte å leve på, gir et rikere liv; Et fellesskap der det virkelig er sant at hvert menneske er unikt og uendelig verdifullt; Et fellesskap der alle inkluderes; Et felleskap der målet ikke er å ofre menneskeverdet på det sekulære samfunnets alter der gudene effektivitet og rasjonalitet rår, men det sanne fellesskap der Jesus Kristus er fyste og hersker.

Norge er mindre og mindre preget av kristne verdier. Er det ikke bakstreversk å skulle kjempe for lovfesting av kristne verdier? Er ikke det å gå mot strømmen? Det er ikke engang å kjempe mot noe som var, men kanskje en drøm som brast. Kirken er endelig fri til å være kirke. Friheten har kostet. Det er en sekularisert kirke som møter framtiden, men friheten kan gi grobunn for å hente fram det beste fra den evig aktuelle Bibel og dens fremste forkynnere og fortolkere opp gjennom tidene, og igjen framstå, som en fornyet, reformert kirke om du vil, en annen måte å leve på i verden, et annet polis, som et vitnesbyrd og utfordring for det sekulære Norge.  Der beit jeg meg sjøl i halen. For hvorfor skulle ikke kristne delta aktivt i det sekulære Norges politiske liv og omsette vitnesbyrdet til praktisk politikk? Spørsmålet er kanskje mer hvordan være et kristent parti i en sekulær virkelighet?

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere