Henry Michael Ødegaard

21

KrF, kanskje?

Så slo det meg: Vitnesbyrdet må omsettes til praktisk politikk.

Publisert: 26. sep 2017

Jeg er medlem i Sp, men stemte KrF. Jeg bor på bygdene der ulven bor, og hva er vel da mer naturlig enn å være Sp-tilhenger. Hvorfor skal de i byen bestemme hva vi skal ha i skogene våre?

Men samtidig bor jeg i Guds skapelse. Guds fantastiske kreasjon! At Jesus gikk på vannet er ingenting mot det egentlig store underet – at det i det hele tatt er et kosmos med ihvertfall en planet der mennesker skapt i Guds bilde bor. Jeg stemte KrF, men nå har jeg begynt å gruble – skal jeg melde meg ut av Sp og inn i KrF?

Hvorfor engasjere seg? Men da er det ett spørsmål som blir mer påtrengende: Hvorfor skal kristne engasjere seg i parti­politikk i et kristent parti? Hvorfor skal kristne kjempe for at kristne verdier skal innarbeides i lover som skal gjelde for alle, også ikke-kristne? Hvorfor kan ikke kristne gjennom å leve ut sitt budskap i praksis, vise at det er alternative måter å leve på i verden?

Hvorfor skal vi kjempe for K-en i den norske skolen? En skole som er preget av den norske stats sivilreligion, der ­sekulære verdier råder, og K-en framstår som en blindtarm. Det er religionsfrihet i Norge. Hvorfor ikke starte kristne skoler og barnehager i langt større omfang enn i dag, slik at barna våre kan formes av kristen tro og kristen oppdragelse?

Hvorfor skal vi kjempe mot søndagsåpne butikker? Hvorfor skal vi kjempe for loven om helligdagsfreden? Kan vi ikke heller vitne om at vi holder søndagen hellig? La oss overdøve discorytmene i de sekulære katedralene med kirkeklokker og salmesang.

Hvorfor skal vi kjempe for en klimalov? Kan ikke alle kristne kjøre elbil? Kan ikke kristne bli enige om å slutte å fly?

Sorteringssamfunnet. Hvorfor skal vi kjempe for at forbud mot sorteringssamfunnet blir norsk lov? Hvorfor skal vi kjempe for forbud mot egg­donasjon, abort, selektiv abort, aktiv dødshjelp og alle de ­andre mulighetene vi har fått til å skape­ mennesker i vårt eget etter hvert smalere og smalere­ menneskebilde?

Hvorfor ikke bare la det sekulære samfunn og staten skape mennesket i sitt bilde? Så kan vi som kristne vise hvordan skapt liv i all sin mangfoldighet er en gave fra Gud som gjennom en annen praksis, en annen måte å leve på, gir et rikere liv.

I et fellesskap der det virkelig er sant at hvert menneske er unikt og uendelig verdifullt. Der alle inkluderes, og der målet ikke er å ofre menneskeverdet på det sekulære samfunnets ­alter der gudene effektivitet og rasjonalitet rår, men det sanne fellesskap der Jesus Kristus er fyste og hersker.

Norge er mindre og mindre preget av kristne verdier. Er det ikke bakstreversk å skulle­ kjempe for lovfesting av kristne verdier? Er ikke det å gå mot strømmen? Det er ikke engang å kjempe mot noe som var, men kanskje en drøm som brast. Kirken er endelig fri til å være kirke.

Friheten har kostet. Det er en sekularisert kirke som ­møter framtiden, men friheten kan gi grobunn for å hente fram det beste fra den evig aktuelle Bibel og dens fremste forkynnere og fortolkere opp gjennom tidene, og igjen framstå, som en fornyet, reformert kirke; en annen måte å leve på i verden, et annet polis, som et vitnesbyrd og utfordring for det sekulære Norge.

Der beit jeg meg sjøl i halen. For hvorfor skulle ikke kristne delta aktivt i det sekulære Norges politiske liv og omsette vitnesbyrdet til praktisk politikk? Spørsmålet er kanskje mer hvordan være et kristent parti i en sekulær virkelighet?


1 liker  
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Bli i SP.

Publisert nesten 4 år siden

Joda, det er mange måter å vinkle godt liv og politikk på.

Jeg synes faktisk dine mange forslag om å leve ut Jesu bud og kjærlighet og rettferdighet i verden, i våre daglige liv var knakende godt!

Kristne som stråler, som elsker sin ektefelle, har veloppdragne barn og bygger gode relasjoner har langt større innflytelse enn er kristent parti som kompromisser.

Partier er ikke kristne, kun enkeltmennesker.

1 liker  
Kommentar #2

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Henry Michael Ødegaard. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor engasjere seg? Men da er det ett spørsmål som blir mer påtrengende: Hvorfor skal kristne engasjere seg i parti­politikk i et kristent parti? Hvorfor skal kristne kjempe for at kristne verdier skal innarbeides i lover som skal gjelde for alle, også ikke-kristne? Hvorfor kan ikke kristne gjennom å leve ut sitt budskap i praksis, vise at det er alternative måter å leve på i verden?

Hvorfor skal vi kjempe for K-en i den norske skolen? En skole som er preget av den norske stats sivilreligion, der ­sekulære verdier råder, og K-en framstår som en blindtarm. Det er religionsfrihet i Norge. Hvorfor ikke starte kristne skoler og barnehager i langt større omfang enn i dag, slik at barna våre kan formes av kristen tro og kristen oppdragelse?

Hvorfor skal vi kjempe mot søndagsåpne butikker? Hvorfor skal vi kjempe for loven om helligdagsfreden? Kan vi ikke heller vitne om at vi holder søndagen hellig? La oss overdøve discorytmene i de sekulære katedralene med kirkeklokker og salmesang.

Hvorfor skal vi kjempe for en klimalov? Kan ikke alle kristne kjøre elbil? Kan ikke kristne bli enige om å slutte å fly?

Dette kunne ikke vært sagt bedre! - Når vi erkjenner at vi har en eneste klode på deling, så må hver og en av oss leve etter de lovene vi finner bærekraftige for denne verden. - Det er til dette vi trenger den evige  religiøse visdommen nedfelt i profetenes og Jesu lære.

Dette ropet på politikere i alle slike sammenhenger er med på å ta fra oss vår personlige ansvarsfølelse. - Dette er en forferdelig sammenblanding av religion og politikk. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere