Øystein Magelssen

28

Hvor ble det av Jesus?

Vi trenger stadig å være skjerpet på hva og hvordan vi forkynner. Vi kan i lengden ikke berge oss på liturgier og salmer, symboler og ritualer.

Publisert: 24. sep 2017

I går var jeg i konfirmasjon. Kirken var stuende full, men jeg traff ikke Jesus. Det vil si, jeg traff ham i salmer og liturgi, i kirkerommets kunst og menneskers omsorg. Men i prestens korte tale og kateketens hilsen var han borte. Det som ble sagt, var i en sum dette: -Det viktigst er kjærlighet og konfirmantene er unike, vel verdt en fest! Vel og bra begge deler, men ikke et ord om Jesus. Ikke et forsøk på å si noe om hvilken kjærlighet som er viktigst, om hva det er som gjør konfirmantene så unike og umistelige.

Velmente tanker og råd

Presten og kateketen ga oss sine egne velmente tanker og råd, men evangeliet ble ikke forkynt. Det skapte ok stemning og bekreftet nok mange av foreldrenes stolthet, men hadde de ikke fortjent noe mer, noe dypere, noe å leve og dø på? Kan hende senket det enda noen terskler og tok liv av noens fordommer, men hva fikk vi igjen?

Jeg hadde forventet mer av fagpersoner med embetseksamen og mastergrad. Teologisk manglet ordene fullstendig substans. Slikt holder ikke, om vi vil fremme evangeliets troverdighet og berge kirkens integritet.

I glasshus 

Og så sitter jeg selv i glasshus. I KFUK-KFUM sier vi at alt vi gjør og vil formidle, dypest sett har sitt utspring i budskapet om Jesus Kristus. Men i vår iver etter å nå bredt og vidt står vi stadig i fare for å underkommunisere vår forankring. Vi vil søke «det hele» også når det gjelder troen. Vi vil ta med alle sider av sannheten. Vi vil være tilstede i unge menneskers virkelighet med en åpen bibel og respekt og forståelse for deres erfaringer og opplevelser.

Bredde og tydelighet

Den brede kontaktflaten er et privilegium vi deler med folkekirken. Tydelighet kan samtidig være krevende; en tydelighet som kommuniserer, en klarhet som hjelper unge å se seg selv og sitt kall i lys av Guds kjærlighet. Utgangspunktet kan lett bli borte, fordi det ikke formidles eller ikke når fram. Det kan skyldes usikkerhet eller ukyndighet, i blant også forlegenhet.

Konfirmasjonsgudstjenesten minnet meg om dette. I møte med bredden av nye generasjoner barn og ungdom gjelder det ikke å gå på akkord med evangeliets innhold. Vi vil vinne gehør og troverdighet som igjen gir engasjement og handling. Det krever forstand på unge menneskers liv og behov, og samtidig tillit til hva Den hellige ånd gjør og gir. Når vi svikter, er det gjerne fordi det ene går ut over det andre. Vår profil kan bli så allmenn og grunn at arbeidet mister sin åndelige kraft og vitalitet, eller så hellig og hinsidig at vi framstår helt irrelevant for folk flest. 

Rom for hele og ærlige mennesker 

Et utilslørt og rett Kristusvitnesbyrd gir rom for hele og ærlige mennesker. Det er en grunn til at vi trenger Guds kjærlighet. I KFUK-KFUM er vår slogan: «Vær deg selv. Stå opp for andre». Vi vil hjelpe unge mennesker å oppdage hvem de allerede er som Guds barn, og å leve og vokse i tro og mellommenneskelig forståelse og ansvar.

Formidle den nåde vi har fått

I Den norske kirke trenger vi stadig å være skjerpet på hva og hvordan vi forkynner. Vi kan i lengden ikke berge oss på liturgier og salmer, symboler og ritualer. Prester og kateketer, ja alle vi som arbeider for og blant barn og ungdom har et særlig ansvar: Å formidle videre den nåde vi har fått – i møte med menneskers sanne virkelighet – med et klart og ærlig språk som når fram.

Det bibelske begrepsunivers og teologisk grunnforståelse er stort sett fraværende hos unge mennesker og deres foreldre. Å være «en hellig, allmenn kirke» i Norge i dag krever at vi ikke tar noen kjennskap for gitt, men oppfatter enkeltmennesker og miljøer som de er, og gir dem nye muligheter til å se seg selv, villet og båret av Guds kjærlighet.  


13 liker  
Kommentar #51

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Vi som ble døpt som barn

Publisert over 4 år siden

Takk for ditt vitnesbyrd, Jan Bording. Jeg har samme bakgrunn som deg, jeg ble døpt som barn og vokste opp i en familie som ikke gikk i kirken eller på bedehuset. Femten år gammel tok jeg et selvstendig standpunkt om å følge Jesus. Dette er nå 55 år siden, jeg er nå 70, og troen på Jesus betyr alt for meg.  

Kommentar #52

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Jeg trodde det var Jesus

Publisert over 4 år siden

Du sier at det ikke er barnedåpen, men blodet, som frelser, Terje Johansen. 

Jeg trodde det var Jesus.   

Kommentar #53

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Jesus sier; Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

For hva er det Jesus sier? Matt 19, 13-15

Jesus og barna 

13 De brakte små barn til ham for at han skulle legge hendene på dem og be, men disiplene viste dem bort. 14 Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike som dem.» 15 Og han la hendene på dem. Så dro han bort derfra

Dette blir som Jesus i samtale med Nikodemus om det himmelske og om det å være født for andre gang.... Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske?

Disse små barn i Matt.19.14: La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike som dem... verset viser til Matt.18.3: Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.

Hva har så dette å gjøre med menneskelig tradisjonell barndåp å gjøre? Disse kommer vel ikke inn i Guds rike uansett hvor mye vann de får i hodet?

Matt.5.9 Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn...

Luk.20.35-36: Men de som blir funnet verdige til å være med i den kommende verden og oppstandelsen fra de døde, de verken gifter seg eller blir giftet bort, for de kan ikke lenger dø. De er som engler, og de er Guds barn, for de er barn av oppstandelsen

- Altså det Nikodemus ikke forstod at man fødes på ny, ikke av en kvinne, men av Gud ved oppstandelsen. Legg også merke til at udødelighet er resultatet av denne dåpen som kalles dåpen til døden. (Rom.6.4, Kol.2.12 = barn av oppstandelsen Gal.4.19)

Eller; Rom.9.7-8: ikke alle Abrahams etterkommere er Abrahams barn. Det står jo:  Gjennom Isak skal du få en ætt som skal kalles din.  Det betyr: Det er ikke de som er hans barn av kjøtt og blod, som er Guds barn. Bare dem som er barn ut fra løftet, regner han som Abrahams ætt.

Kommentar #54

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det er ikke enkelt...

Publisert over 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.

Du sier at det ikke er barnedåpen, men blodet, som frelser, Terje Johansen. 

Jeg trodde det var Jesus.

da alt som står skrevet er stykkevis fortalt, og man blir nødt til å lete for å finne... Søk etter "samstemmer" og 1 Joh 5,8 gir deg at Ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer.

Paktens blod:

Da Moses hadde kunngjort for hele folket alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene, sammen med vann, skarlagenrød ull og isop, og stenket både på bokrullen og på hele folket og sa:  Dette er paktens blod; denne pakten har Gud fastsatt for dere. På samme måte stenket han blod på teltet og på alle kar som ble brukt under gudstjenesten. Etter loven blir jo nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse.  (Jesus skulle oppfylle det som står i loven Matt 5,17 )

De jordiske etterligningene av det som er i himmelen, må altså renses på denne måten. Men selve den himmelske helligdommen må renses ved offer som er bedre enn disse. (Heb.9.19-23)

Kommentar #55

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Heligvis er ikke du dommer Johansen.

En skal høre mye rart før ørene faller av.  

For hva er det Jesus sier? Matt 19, 13-15

Jesus og barna 

13 De brakte små barn til ham for at han skulle legge hendene på dem og be, men disiplene viste dem bort. 14 Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike som dem.» 15 Og han la hendene på dem. Så dro han bort derfra. 

Jeg spurte deg en gang før angående disse versene, men jeg spør nå på en annen måte, Hva er dåpens hensikt? Hvorfor vil Herren at vi døpes?

Hadde vært fint med et svar.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #56

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg spurte deg en gang før angående disse versene, men jeg spør nå på en annen måte, Hva er dåpens hensikt? Hvorfor vil Herren at vi døpes?

Hadde vært fint med et svar.

MVH

Rolf Larsen

Hei Rolf!

Vi vaskes rene i vann og klargjøres for evig liv.  Vann er det som gir liv og det som renser - det som vasker oss rene.

I tillegg er dåpen til opplysning.  Da den døpte får DHÅ.

Dåpen erstatter omskjæringen av guttebarn.  Omskjæringen var en inngåelse av en pakt mellom Gud og den omskjærte.

Med vanndåpen som paktinngåelse kunne fra nå av både gutter og jenter, menn og kvinner, inngå pakt med Gud.  Vannet gir liv og var for 2000 år siden et enormt likestillings sprang.

I GT  leser vi i skapelsesberetningen at DHÅ svevet over vannet, og  helliggjorde vannet.

Viet vann og renset vann benyttes på samme måte i dåpen.

Barnedåpen og Jesu ord - la de små barn komme til meg  - ser vi igjen fra den tidligste jødiske tradisjonen.  Guttebarn skulle omskjæres innen 8 dager - slik også Jesus ble omskjært - innen 8 dager etter Hans fødsel. 

Litt om dåpen.  Ønsker deg en god og fin helg Rolf!

Mvh

 

 

Kommentar #57

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Fine svar

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
I GT  leser vi i skapelsesberetningen at DHÅ svevet over vannet, og  helliggjorde vannet.

Jeg synes du svarer godt på Rolf's sine spørsmål Bjørn Erik. Bibelen deler derved opp dåpen slik:

Mark 1,8: Jeg (Johannes) har døpt dere med vann, men han (Jesus) skal døpe dere med Den hellige ånd.

Apg 19,3: Hva slags dåp er dere døpt med da?» spurte han. «Johannes-dåpen», svarte de.

Apg 8,16:  For Ånden var ennå ikke kommet over noen av dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn

1 Kor 12,13: For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke.

1 Kor 10,2 -5: Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet,   og alle spiste de den samme åndelige mat   og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus.

2 Tess 2,2: La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet.

Åp.1.9-10: Jeg, Johannes, som er deres bror og sammen med dere har del i trengslene og riket og utholdenheten i Jesus, jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus.
På Herrens dag kom Ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun.

Kommentar #58

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hva er dåpens hensikt? Hvorfor vil Herren at vi døpes?

Hva er dåpens hensikt?  Det håper jeg at jeg svarte på min forrige kommentar.  

Hvorfor,? Slik jeg forstår det, er at flest mulig skal si JA til Jesus å få evig liv.   

1. Kor 13 og  Matt 28, 19-20.

Gud holder sin del av pakten for alle som sier JA til Jesus.  Det ser vi i Esek 37.  Døde knokler blir levende, da Jesus blåser nytt liv i knoklene ved Hans 2. komme.

Og at de som i tidligere tider ikke hadde hørt evangeliet og trodd på Jesus som frelser - får en ny sjanse ved å si Ja til Jesus i dødsriket.  Det synes å gjelde de som var omfattet av den 1. pakt.

Etter min forståelse viser det kraften ved en pakts inngåelsen med Gud etter den 1. pakt - omskjæringen. 

Det viser også at Gud holder sin del av pakten ved dåpens lovnader.  For de døpte som mister troen - tror jeg dette også viser dåpens kraft for de døpte.  

Feks peker Esek 37 peker på en ny mulighet til å få igjen troen - for pånytt å si JA til Jesus for de frafalne kristne.  Gud holder sin del av paktens lovnader på den måten.  Men, for de kristne tror jeg de må si JA til Jesus pånytt før døden inntreffer.

Jeg kan gjerne bruke meg selv som eksempel.  

Da jeg etter å ha vært ateist i mer enn 30 år - igjen kom til tro.  Først da oppdaget jeg virkelig den fantastiske gaven troen er.  At jeg ble tatt imot som den bortkomne sønnen.

Dåpens kraft var virksom og brakte meg tilbake i Guds favn.

Gud holder sin del av pakten og oppfyller 1. Kor 13.  

  

Kommentar #59

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Mark 1,8: Jeg (Johannes) har døpt dere med vann, men han (Jesus) skal døpe dere med Den hellige ånd.

Johannes dåpen var en omvendelsesdåp til syndens tilgivelse,  Mark 1,4.  En rituell renselse spilte neppe noen rolle.  Den var også en engangssermoni.  Den ble ikke gjentatt  slik de alminnelige renselser for urenhet ble.

Den var en viktig forløper for den kristne dåpen, ikke minst da Jesus selv ble døpt av Johannes.

Den kristne dåpen har det til felles med Johannes dåpen at den ikke er interessert i kroppens rituelle renhet, men i omvendelse og syndsforlatelsen. ApG  2, 38; 22,16.  1. Pet 3, 21 m.fl.  

Samtidig er den kristne dåpen noe mer enn Johannes dåpen fordi de døpte i den kristne dåpen får DHÅ.

Ånden blir gitt i dåpen.  Ånden kan ikke eksistere sammen med synden.  De døpte vaskes rene fordi de i dåpen og troen blir ett med Jesu legeme.

Ånden og synden er uforenlige.  Paulus vet det og kommer med en advarsel i Ef 4. 30-31:

30 Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag. 31 Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. 32 Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.

Kommentar #60

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Samtidig er den kristne dåpen noe mer enn Johannes dåpen fordi de døpte i den kristne dåpen får DHÅ.

Ånden blir gitt i dåpen.  Ånden kan ikke eksistere sammen med synden.  De døpte vaskes rene fordi de i dåpen og troen blir ett med Jesu legeme.

Noe som også kan være av interesse da det gjelder den kristne dåpen.  Et par av spørsmålene eller innvendingene Trypho har i Justin Martyrs dialog med Trypho.

Trypho: "Hvordan kan det ha seg at dere kristne som påstår at dere dyrker Gud - ikke overholder Loven."

Justin Martyr: En må skjelne med hensyn til Loven. 

1) Noen bud er etiske og stemmer overens med Loven Gud har skrevet i alle menneskers hjerter.  Denne Loven er evig og overholdes av alle kristne.

2) Men det er et annet element i Loven.  De seremonielle budene som kun ble gitt jødene for å oppdra dem etter dansen rundt gullkalven.  De er ikke universielle, og er ikke lenger  nødvendige, da Kristus er kommet og Han har gjort alle mennesker som tror på Han, fromme og lydige mot Loven.

 

Min kommentar: De døpte som tror på Han er lydige i troen,  fromme og lydige mot Loven.  Fordi de i dåpen er ett med Jesu legeme.

Trypho er skeptisk til å tro at vi lever i Messias tiden.  ettersom Justins forståelse av Loven er årsaken til at han er overbevist om at vi lever i Messias tiden.  Trypho mener det ikke kan være korrekt ettersom Jesus ble korsfestet.  Den strengeste forbannelse i Guds Lov.  5. Mos 21, 23.

At verden har ikke forandret seg.  Sverdene er ikke støpt om og spydene er ikke blitt til vingårdskniver.

Justin svarer ikke at jødenes Messias forventing var feil, uåndelig osv.  At det Jesus bragte fram til menneskene var fred i hjertet, fred med Gud.  En befrielse.  En befrielse som ikke er en politisk befrielse eller sosial befrielse, men en befrielse fra synd og skyld.

Derimot svarer Justin Martyrs slik:

Har dere ikke lagt merke til at Jesu gjerning har to trinn. Han skal komme to ganger.  Ved Hans første komme skal Han være vanæret og foraktet, han skal lide og dø og beseire djevelen og sone våre synder, og Han skal oppstå seiersrikt fra de døde og dermed gjøre alle onde ånder til skamme.

Ved Jesu 2. komme skal Han komme seiersrikt , triumferende og grunnlegge Messiasriket i makt og herlighet.  Da skal alt komme.  Da skal alle GTs Messiasprofetier fullt bli virkelighet. 

Kommentar #61

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Etter kommentarene her om dåpen, blir jeg mer og mer overbevist om at det tidsholdsmessige eller dispensasjonalistiske synet om at   vanndåpen  hører til den jødiske/messianske frelseshusholdningen, må være  riktig.

Paulus ord :"For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet (om den frie nåden), ikke med vise ord, for at EVANGELIET IKKE SKULLE TAPE SIN KRAFT." (1.Kor.1,17.)  innebærer at når vi tar i mot evangeliet, får vi alt vi trenger. Vi trenger ikke noe tillegg til evangeliet i den frie nådes periode. Skulle vi det trenge, mister evangeliet sin kraft.

Tenk all splittelse som kunne vært unngått...

1 liker  
Kommentar #62

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Minst 4 typer dåp...

Publisert over 4 år siden

Den lutherske dåp er ikke akseptert i ortodoske eller katolske miljø.. Så den er ikke god nok der ( hva betyr da begrepet "den verdensvide kirke").  Men når det er sagt inneholder den  4 elementer.   Et kristent navn, tilgivelse for synd ( frelse ) , menighetsfelleskap og den hellige ånd.  

Det er litt forskjellig hvor mye man vektlegger disse 4 basiselementene i de forskjellige miljøene.

Sammenligner man med methodistene har de tatt ut tilgivelsen for synd gjennom dåpen -  siden alle barn er guds barn - i utgangspunkt. Men de kan velge bort troen selv senere i livet.

Baptistene har tatt ut navntradisjonen i det nye livet etter dåpen og utsatt dåpen til etter 6 årsalderen.  Den dåpen inneholder da bare DHÅs gave og menighetsfellesskapet.

Pinsebvegelsen har skilt ut DHÅs gave fra dåpen til et eget rituale. Så der inneholder dåpen bare en hendelse for menighetsfelleskapet og ikke noe for den enkeltes tro.  Så det er kun en innvielse rituale i mengheten.

Det finnes selvsagt andre varianter - men DNK har en "all inclusive" dåp som er forenklet i forhold til de gamle "utendørsdåpene". 

Begrepet "levende vann" er for noen vesentlig.  I de gamle tidene var det viktig at man skulle døpes i rennede vann med full neddykking.  Det har de fleste gått bort ifra. 

Så mengden med vann , tidspungt i livet , andre betydninger som åndsdåpen , navgiving er addon salg som de forskjellige menighetene markedsfører sin dåp med. Så utvalget er stort.  Men det er tilslutt troen som frelser - og en dåpshandling er et uttryk for starten for den enkeltes tro gjennom livet man bør ta vare på. 

Godt valg.

Kommentar #63

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Den lutherske dåp er ikke akseptert i ortodoske eller katolske miljø.. Så den er ikke god nok der

Det er ikke korrekt.  Hvor ha du det fra?

Kommentar #64

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Hei Rolf!

Vi vaskes rene i vann og klargjøres for evig liv.  Vann er det som gir liv og det som renser - det som vasker oss rene.

I tillegg er dåpen til opplysning.  Da den døpte får DHÅ.

Dåpen erstatter omskjæringen av guttebarn.  Omskjæringen var en inngåelse av en pakt mellom Gud og den omskjærte.

Med vanndåpen som paktinngåelse kunne fra nå av både gutter og jenter, menn og kvinner, inngå pakt med Gud.  Vannet gir liv og var for 2000 år siden et enormt likestillings sprang.

I GT  leser vi i skapelsesberetningen at DHÅ svevet over vannet, og  helliggjorde vannet.

Viet vann og renset vann benyttes på samme måte i dåpen.

Barnedåpen og Jesu ord - la de små barn komme til meg  - ser vi igjen fra den tidligste jødiske tradisjonen.  Guttebarn skulle omskjæres innen 8 dager - slik også Jesus ble omskjært - innen 8 dager etter Hans fødsel. 

Litt om dåpen.  Ønsker deg en god og fin helg Rolf!

Mvh

Takk Bjørn for alle dine svar.

Fint at du visste meg hva du tror på, for tro er essensielt.

For meg er Mark. 16:16 veldig essensielt, der tro kommer først, så selve handlingen av dåpen.

For meg handler dåpen om to ting, død og pånyfødelse.

Som mennesker dør det gamle menneske, synden, syndene, selvet, osv. Alle de tingene som vi har med oss fra Adams syndefall, dette blir begravet i vår dåp, det har blitt avsluttet i Kristus, og vi gjør det i tro på Herren Jesus når vi døpes. Vi gir beskjed til makter og myndigheter at vi nå døpes inn i et nytt navn, og det navnet er i Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånds navn.

Så når vi kommer opp av dåpen, er vi født på ny, inn i det nye mennesket, som er Kristi Kropp. Vi har blitt Guds barn for vi tror på Jesus Kristus.

Dette handler om en dyp åndelig kontakt med Gud, som også involverer sinnet, for uten et fungerende sinn, som forstår hvordan du skal bruke ånden, kan ikke et menneske kontakte Gud, og erfare Gud.

Dåpen viser til Guds folks reise ut av Egypt, når de krysset Rødehavet. Kryssningen av Rødehavet er dåpen, og man blir forenet med Gud på andre siden, men når man døpes, så er ikke reisen med Gud over, Han vil at vi skal nå det gode landet. På vei til det gode landet vil man erfare vanskeligheter. Et barn som uten sinn og åndserfaring av dåpen, kan ikke forstå hva en slik åndelig reise betyr.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #65

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Feilslutning?

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Som mennesker dør det gamle menneske, synden, syndene, selvet, osv. Alle de tingene som vi har med oss fra Adams syndefall, dette blir begravet i vår dåp

Her mener du vel døden? (dette blir begravet i vår begravelse... altså fysisk - 1.Kor.15.22 og 19 - alle dør på grunn av Adam og Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. --- Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst (Joh.5.28)

Rom 11,15    
Kommentar #66

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Dåpen

Publisert over 4 år siden

Det er visst ingen som tar notis av #57 som er fra Bibelen og som man må forholde seg til og ikke egne tankerekker. Da blir alt feil.

Vannet utslettet verden, og Noah og hans familie overlevde - Gud utslettet altså den forrige verden med vann, den nåværende sparer han til ilden se 2 Pet 3,3 -7

Dåpen med ilden se DHÅ i Apg.2.1-20 (Løfte om DHÅ)

Dåpen med vann se 1 Pet 3,20-21 og Matt 24,37-39

Kommentar #67

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det er jo selvsagt Jesu blod som renser fra all synd. Trodde du forstod det!

Kommentar #68

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
De brakte små barn til ham for at han skulle legge hendene på dem og be, men disiplene viste dem bort. 14 Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike som dem.» 15 Og han la hendene på dem. Så dro han bort derfra. 

Hvordan får du barnedåp ut av disse skriftstedene?

Kommentar #69

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Forsto hva? Jeg har ikke vokst opp med sterke bilder av "blodet". Derimot har jeg et forhold både til korset og til den tomme graven. Jeg tror altså på Jesus som vår frelser. Jeg vet riktig nok ikke hvor mye jeg "forstår" av det, men jeg takker for det.  

1 liker  
Kommentar #70

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Det er jo selvsagt Jesu blod som renser fra all synd. Trodde du forstod det!

Tit 3, 5-6

                              

­

       5 Han frelste oss,
          ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger,
          men fordi han er barmhjertig.
          Han frelste oss
          ved badet som gjenføder
          og fornyer ved Den hellige ånd,
          
     6 som han så rikelig har øst ut over oss
          ved Jesus Kristus, vår frelser,                                                                                                       

Kommentar #71

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden

dåpen viser for verden, for makter og myndigheter (ikke de jordiske) at vi har blitt avsluttet i vårt gamle menneske, vi har overgitt oss til Gud, og blitt født på ny som Guds barn. Dåpen er bare et ritual, mens det som virkelig skjer når vi blir døpt med den Hellige Ånd, er at ilden fra Gud renser oss fra alt gammelt og gjenføder oss inn i det nye mennesket.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #72

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Fri fantasi

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Dåpen er bare et ritual, mens det som virkelig skjer når vi blir døpt med den Hellige Ånd, er at ilden fra Gud renser oss fra alt gammelt og gjenføder oss inn i det nye mennesket.

2.Pet.3. (Herren kommer) 10-13:

Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rungende drønn, elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset. (Refr.: Joh 3,19)

Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og gudfryktig bør dere ikke da leve mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene bli fortært av ild, og elementene skal brenne og smelte.
Men etter hans løfte venter vi på  en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 

Mens dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vinn på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte. Og Herrens tålmod skal dere se som en mulighet til frelse. Det samme har jo også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som er gitt ham.

Det er oppstandelsen som renser, se 1.Kor.15.51-57 - Det nye menneske består ikke av blod, men ånd.

Kommentar #73

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Ja Kjell, jeg har forstått at du tror det. Jeg mener at det er todelt. Man kan ha en daglig frelse, som leder til modenhet i dette livet, og som gjør at du kan bli bragt opp til Kristus i det Han kommer tilbake, og da alt skal fullføres. Det fullføres nå, og da. Men Gud kan ikke bare ha de som fullfører det ved Hans komme, men de som også har fullført det i tidligere tider. Historien om de 10 jomfruene viser det.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #74

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Et barn som uten sinn og åndserfaring av dåpen, kan ikke forstå hva en slik åndelig reise betyr.

Jeg viser til hva jeg skrev i kommentar 56:

"Barnedåpen og Jesu ord - la de små barn komme til meg  - ser vi igjen fra den tidligste jødiske tradisjonen.  Guttebarn skulle omskjæres innen 8 dager - slik også Jesus ble omskjært - innen 8 dager etter Hans fødsel. "

Jesu nåde og frelse er for alle.  Det er ikke noe krav for å bli frelst at en må forstå noe som helst.  Frelsen er universell og er for alle.  Dåp ser ut til å være nok.

Frelsen er både for de med hjerneskade som ikke forstår noe i hele tatt av teologi og dåpen- ikke minst for de som også er på barnetrinnet slik sett.

Barnedåp er fortsettelsen av den jødiske tradisjon og er inngåelse av en ny pakt med Gud.  Det følger tradisjonen helt tilbake fra de første tider - slik det jeg har sitert fra kommentar 56 ovenfor viser.

Hvor finner du at det er nødvendig med åndserfaring?  Det står det da ingenting om i Bibelen.

Gud er nærmest de med nedbrutte hjerter.  Jes 57. 15.  For i hjertene hos de bor Gud - hos de minste og hos de med nedbrutte hjerter - de tar Gud vare på i sin favn.

Jesus forteller oss at i Hans rike er de svakeste de sterkeste - og de de sterkeste de svakeste.

Uvitenhetens visdom (Docta Ignoranta)

Den som har stor kunnskap, vet at han vet lite, at virkeligheten ikke er identisk med vår forståelse av den, men uendelig rik, fremmed og ufattelig

Uvitenhetens visdom angir en livsholdning som har toleranse for flertydelighet og uvisshet. Ikke en uvisshet om Guds virkelighet, men om våre forestillinger om det ytterste.

Docta ignoranta er en metode for å søke sannheten som finnes eller som er

Sannhet ikke forstått som et nytt sett med meninger, som om vi skifter til nye klær.  Men ny innsikt om Sannheten.

På vei mot ny innsikt er det nødvendig å slippe taket i det vi mener å vite.  Det er manges erfaring at de som vet minst, er de mest skråsikre.

Vi må vite for å kunne ikke-vite.  Vi må godta det uvisse som et gode.

Lyrikeren og mystikeren Arnold Eidslott beklager ikke det uvisse, men takker for det.

Takk for uvisse

for dette er et kjærlig øye

som vokter deg fra evige boliger

Denne uutgrunnelige satte

denne grense

Kommentar #75

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Jomfruene viser til lang ventetid

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener at det er todelt. Man kan ha en daglig frelse, som leder til modenhet i dette livet, og som gjør at du kan bli bragt opp til Kristus i det Han kommer tilbake, og da alt skal fullføres. Det fullføres nå, og da. Men Gud kan ikke bare ha de som fullfører det ved Hans komme, men de som også har fullført det i tidligere tider. Historien om de 10 jomfruene viser det.

Alle må jo ha lov til å tro hva de vil, jeg forsøker bare å vise til hva skriften sier om det som bringes til torgs.

Som nå du denne gangen viser til de ti brudepikene som de beskrives i nyoversettelsen.

Din forståelse av denne lignelsen, ja for det er jo det den er?  Viser jo bare din oppfatning av hva denne lignelsen prøver å si oss.

Himmelriket eller riket som skal komme, sammenlignes med ti brudepiker, 5 ukloke med  olje bare på lampene, mens de 5 kloke hadde med seg ekstra kanner. 

Så står det tydelig og klart: Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet. - Men ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!

Men det var bare de fem kloke som hadde nok olje til lampene sine, for de skjønte eller hadde lest alt om hvor lang tid det ville ta. Himmelrikets komme har mange flere lignelser som for eksempel den om arbeiderne i vingården, hvor midnatt her er den 12.time 

(Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem: ‘Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?’  ‘Fordi ingen har leid oss’, svarte de. Han sa til dem: ‘Gå bort i vingården, dere også.

Disse fikk like mye utbetalt (1 denar) selv om de bare fikk jobbe i en time. Fortellingen ender slik: Slik skal de siste bli de første og de første de siste.

Og dette med å ha nok olje på lampene kan forståes slik: For tusen år er i dine øyne som dagen i går  da den fór forbi, eller som en nattevakt.

Eller som det står i 2. Pet.2-3: Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. 

Sørg for å ha nok olje på lampene slik at de ikke slukner på grunn av at man har feilberegnet den lange tiden det tar, det er nemlig det som 2 Pet 3,4f. er en påminnelse om at de har mistet troen pga av den lange tiden det vil ta. Luk 18,8

Jesus spør: Har ikke dagen tolv timer? (i Joh.12.9) - Prøv å regn ut etter Guds regnemetode, så vil du også forstå hvorfor de 5 kloke brudepikene hadde med ekstra kanner! (1 dag = 1000 år :12t= En Guds time vil utgjøre 83 år 4mnd som igjen vil tilsvarer at en i løpet av en jordisk tusenårsperiode vil få de fire Guds årstider, såtid, veksttid, innhøsting, og hviletid, hver tid har 250 år.)

Kommentar #76

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
"Barnedåpen og Jesu ord - la de små barn komme til meg  - ser vi igjen fra den tidligste jødiske tradisjonen.  Guttebarn skulle omskjæres innen 8 dager - slik også Jesus ble omskjært - innen 8 dager etter Hans fødsel. "

Jeg er av den formening at barnedåp og omskjærelse er ikke det samme. Dåpen og omskjæringen viser til to forskjellige pakter, og har derfor forskjellig betydning. Omskjæringen er Guds første pakt med Israels barn, og viser til Guds løfte i forhold til Kristus. Den andre pakten viser til Guds nåde, som er Kristus selv, og skrives inn direkte i våre hjerter. Det er altså noe vi erfarer av Kristus.

Spørsmålet blir da, om barnedåpen er Guds nåde som skrives inn å vårt hjerte som pakten med Gud, hvorfor er det så få av disse barna som når de vokser opp virkelig er velsignet av Gud, og tror på Gud?

Det er stor majoritet av Norges befolkning som er barnedøpt, men mange av dem benekter jo Guds eksistens, og lever ikke som troende i det hele tatt. Blir de ikke frelst når de blir døpt? Hvordan har det seg? Ville ikke det ha vært naturlig at alle de som blir døpt, at de har blitt velsignet med pakten som skrives inn hjertet deres?

For Han sier jo i Johannes 17 at ingen kan ta dem bort, ut av Guds hender, dem som er utvalgt av Gud. Så når barn blir døpt, er det ikke ensbetydende med at de er utvalgt av Gud?

Jeg har ellers ingen innvendig mot det du skriver, mener Gud frelser på to måter, individuell frelse, og husholdningsfrelse. Sistnevnte er det flere eksempler på i Apg, der Peter kommer til Cornelius sitt hus og legger hendene på ham og hans familie og tjenere, hele huset blir døpt og frelst. Så er det fangevokteren og hans familie, også det i Apg.

Hvor finner du at det er nødvendig med åndserfaring?  Det står det da ingenting om i Bibelen.

Jeg mener at du finner vers i Romerbrevet som viser at vi behøver å være i vår ånd for å tjene Gud, se bare på Rom. 1:9

For Gud er mitt vitne, Han som jeg tjener i min ånd i Hans Sønns evangelium, at jeg ustanselig minner om dere i mine bønner.

Jeg sier ikke at vi ikke skal bringe barna til Herren, for det gjorde også Israels barn, ved at de tok sine barn, satte dem i sine mødres fang, fortalte dem om Gud, slik at selv kunne bli kjent med Gud. Gud utvalgte så dem Han ville til tjeneste, for det er ikke vi som velger Gud, men Han som velger oss, til tjenere for Ham.

Her har Lutheranerne komme Gud i forkant, sagt velg alle disse barna, fordi de er døpt i ditt navn, selv om de ikke vet om Gud har valgt dem. Det kan bare erfares i liv, i Guds liv og natur uttrykket gjennom menigheten.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #77

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Dåpen viser til Guds folks reise ut av Egypt, når de krysset Rødehavet. Kryssningen av Rødehavet er dåpen, og man blir forenet med Gud på andre siden, men når man døpes, så er ikke reisen med Gud over

Det er jo og en tolkning.  Det var ikke israelittene som druknet.  De gikk jo tørrskodd over.  Det var i tilfelle den egyptiske hæren som forsvant i vannmassene.  Og en kan vel ikke sammenligne det helt med en dåp?  Jeg ser ikke den sammenligningen helt med vanndåp - da de ikke fikk vann på seg.

For meg illustrerer det heller at Gud passer på sin flokk og redder dem som tilhører Han.

Det som viser til dåpen i GT - det er sikkert flere - men for meg er det 

2 Kong 5, 5-14:

Elisja helbreder Naaman

 Og da særlig vers 13 og 14:

 13 Men Naamans tjenere kom til ham, snakket med ham og sa: «Far, hadde profeten pålagt deg noe vanskelig, ville du ikke da ha gjort det? Hvor mye mer nå når han bare sier til deg at du skal vaske deg og bli ren!» 14 Så dro Naaman ned til Jordan og dukket seg sju ganger i elven, slik gudsmannen hadde sagt. Da ble kroppen hans frisk igjen som kroppen til en liten gutt, og han ble ren.

 

Vi mennesker vil gjøre det vanskelig og trærsamt.  Gud gjør det så enkelt for oss at mange  ikke vil tro det.  Tjeneren som overtalte hærføreren er Jesus.  Hærføreren dukket seg 7 ganger i Jordan for å bli ren.  Han hadde nok mye på samvittigheten.  Kroppen hans ble frisk, renset og klargjort for frelse.

Slik blir barn også klargjort i vanndåpen. De minste skal bli de største osv.

 

 

Kommentar #78

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Det er stor majoritet av Norges befolkning som er barnedøpt, men mange av dem benekter jo Guds eksistens, og lever ikke som troende i det hele tatt. Blir de ikke frelst når de blir døpt? Hvordan har det seg? Ville ikke det ha vært naturlig at alle de som blir døpt, at de har blitt velsignet med pakten som skrives inn hjertet deres?

Gud holder nok sin del av pakten.  Det er det eneste å stole på.

Se kommenter 58.

1 liker  
Kommentar #79

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Forsto hva? Jeg har ikke vokst opp med sterke bilder av "blodet". Derimot har jeg et forhold både til korset og til den tomme graven. Jeg tror altså på Jesus som vår frelser. Jeg vet riktig nok ikke hvor mye jeg "forstår" av det, men jeg takker for det.  

Det var jo Jesu blod som rant fra hans sår på korset som renset oss fra all synd. Det er jo dette som frelser oss. Det å forstå dette må det en forkynnelse til, for troen kommer av forkynnelsen. Jesus er jo det slaktede lam som Johannes ser i åp.5.6-9. Legg spesielt merke til v.9... og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt... Her sier skriften at Jesus kjøpte oss til Gud fra verden med sitt blod..

Da Jesus døde her nede på korset, ble han tatt ned fra korset og lagt i en grav. På den 3dje dag stod han opp. Dåpen symboliserer det samme. Vi må til korset og bli frelst. Dette gjøres ved at vi tar i mot hans frelse .Etter som vårt gamle liv nå er død, for romebrevet sier: Vi som er avdød fra synden... for vi som er døpt, er døpt til hans død. For Paulus sier videre: Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal vi også bli det ved likheten med hans død, osv. Rom.6

Vi dør altså Kristi død når vi tar i mot ham. Derfor må vi også begraves slik han gjorde det. Her brukes det vann. Vi begraves i et element ved full neddykkelse, og reises opp slik Jesus stod opp igjen fra graven. Dette symboliserer frelsen, død og begravelse og oppstandelsen med vårt liv. Derfor ligger dåpen under tro og bekjennelse. Vi må først bli frelst, så døpes. Vi må forstå det vi skal gjøre. I apgj leser vi om alle de som hørte først ordet og kom til tro. Alle som hørte ordet og som kom til tro, ble døpt. Dåpen legges til tro. Hvordan kan et barn forstå dette som ikke forstår noe annet enn kjærlighet og varme fra mor. Dette er en vranglære som den katolske kirke innførte på 2-300 tallet, dessverre. Dåpen er en god samvittighets pakt med Gud. Når vi fullfører dette har vi også løfte om DHÅ. Disiplene spurte de som hadde kommet til tro den gang om de hadde fått DHÅ. De fleste hadde ikke hørt om DHÅ hadde kommet. Da spurte disiplene hvilken dåp de hadde blitt døpt med, og de svarte: Johannes dåp. De lot seg døpe da til den Herre Jesu navn. Så la de hendende på dem og da kom Ånden over dem. Dere som har blitt "døpt" som barn, kan trygt døpes igjen i det dere forstår hva som skjer i denne handlingen. Troen og bekjennelsen er det viktigste i dåpen. Vi blir jo ikke frelst ved gjerninger, men av nåde uten gjerninger.

Jeg har sagt dette i mange år at det ikke er frelse i dåpen, men det er dåp i frelsen..


2 liker  
Kommentar #80

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Takk for din utredning. Jeg kjenner godt til den teologien som du beskriver, men deler ikke dine synspunkter om "vranglære" i ditt siste avsnitt. Min dåp som spebarn er god nok. Den holder og behøver ikke å fornyes. Jeg tror på Jesus som vår frelser.  

Kommentar #81

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Gud holder nok sin del av pakten.  Det er det eneste å stole på.

Se kommenter 58.

Jeg leste kommentar 58 om igjen, fin lesing. Og ja jeg er enig i at Gud holder pakten, men for å holde pakten må Han ha et folk som er konstituert med Hans ord. Blir spedbarn konstituert med Hans ord? Kan de lese? Kan de fordøye Guds ord?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #82

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Slik blir barn også klargjort i vanndåpen. De minste skal bli de største osv.

Jeg ser vi ser forskjellig på dette med dåpen. Jeg oppfatter at vi jager hverandre fra skanse til skanse for å ha rett. Det er ikke hvorfor jeg deler det jeg gjør. Jeg deler ikke for å ha rett, mitt ønske er at det skal bringe lys og liv, og gjør det ikke det, da er det ikke nødvendig med videre debatt for min del. 

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #83

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg leste kommentar 58 om igjen, fin lesing. Og ja jeg er enig i at Gud holder pakten, men for å holde pakten må Han ha et folk som er konstituert med Hans ord. Blir spedbarn konstituert med Hans ord? Kan de lese? Kan de fordøye Guds ord?

Det var svært få utenom de skriftlærde (fariseerne) på den tiden som kunne lese.  Så etter ditt syn så var Jesus offer kun for de som kunne lese?  Oppsikitsvekkende.  Og iflølge Jesus ble ingen av de som kunne lese på den tiden frelst for de drev med vranglære.  De skriftlærde fariseerne vet vi hva Jesus kalte.  Ormeyngel kalte han dem.  

Om noen gjør porten trang, og svært trang, er det de som lager til menneskebud for frelsen.  Dere ser helt bort fra Jesu ord om at min byrde er lett å bære.

Så synes det for meg at spørsmålet om dåp og frelse i Jesu blod - så blandes dåp og nattverd inn en mix med dåp.

Gud har gjort alt det vanskelige.  Men, det skal visst være mest mulig trærsamt å bli frelst for noen.

Jeg følger ikke at noen blir jaget fra skanse til skanse.  Det er en meningsforskjell.  Min forståelse at alle som tror på Jesu oppstandelse blir frelst - uansett dåpssyn.  Og ingen av oss er det heligvis som avgir den endelig dommen.  Så ydmykhet om alt vi ikke vet er vel på sin plass.

Jeg vet ikke, men er det du og andre presenterer som deres dåpssyn - er det adventistenes forståelse av hva som må til for å bli frelst?

Vi blir frie i troen - fordi Jesus satte oss fri.  Fariseerne som kunne lese gjorde mennesker ufrie med kravene de kom med. 

2 liker  
Kommentar #84

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det var svært få utenom de skriftlærde (fariseerne) på den tiden som kunne lese.

Om vi ser bort fra dåpen et øyeblikk, så er jeg usikker på om din påstand her er korrekt. Peter viser jo til skriftsteder, kanskje det mest berømte er å finne i Apg 2:17-21 som er hentet fra profeten Joel. Dette bør vel vise til at han om noen kunne lese. Samme med Johannes, som er opphav til et evangelium, 3 brev og åpenbaringboken, henviser til skriftsteder i GT, om jeg ikke tar feil. Dette bør jo indikere at de begge har lest Skriftene, eller?

Hvor har du det at jødene ikke kan sine skrifter? Såvidt meg bekjent, er alle jøder fra før Kristi tid, har gjort seg kjent med Skriftene, det er kalt Bar Mitzva, ikke sant, da de leser fra Skriftene?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #85

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Om noen gjør porten trang, og svært trang, er det de som lager til menneskebud for frelsen.  Dere ser helt bort fra Jesu ord om at min byrde er lett å bære.

Jeg tror at er man først er frelst, kan man ikke bli ufrelst igjen, så porten kan aldri bli trang, det er noe man gjør selv.

Her snakker jeg om frelsesvisshet. Kan vi ha det, ja det tror jeg. Det er som du skrev, vi kan stole på Gud og Hans pakt, har Han en gang inngått den med oss, tar Han den aldri bort igjen, men vi kan vandre bort fra Hans nåde, slik den bortkomne sønnen gikk bort og sløste bort arven, men når han kom til innsikt om hvor bra han hadde det hos sin far ville han tilbake, og ville bli en tjener i sin fars hus. Men ble i stedet mottatt som en sønn igjen.

Det er din erfaring, og sikkert mange andres også, men vi må innse at kledselen, og gjøkalven, begge er Kristus, vi blir ikledd Kristus og vi får spise Kristus når vi kommer tilbake til Guds hus.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #86

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Du kunne i det minste svaret på spørsmålet jeg stiller om forståelsen  du framfører er den adventistene forkynner?  

Eller hvilket trossamfunns forståelse er det du legger fram?

1 liker  
Kommentar #87

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det er noen som sier, engang frelst, alltid frelst. Skulle ønske det var tilfellet, men det er ikke det Bibelen sier. Man har fått en fri vilje, og kan når som helst, og i mange tilfeller over noen tid, velge å ikke tro mer. Gud tvinger ingen. Jeg har selv sett dette i min egen familie, hvor et medlem har valgt å gå bort fra Gud og har mistet troen. Ja, vi vet at Gud er god , og kaller frafalne tilbake til seg, som den fortapte sønnen viser oss. Men, han gjorde selv valget om å komme tilbake. Hans far tvang han ikke. Han kunne fortsatt i sin fortapte stilling. Det er dessverre, idag, mange som faller fra troen. Jeg har selv sett dette, og selv om noen kommer tilbake til troen kan man også forherde seg mot Guds kall, og bli hard. Paulus skriver også om slike tilfeller. Den mest framtredende religion i Norge er for tiden materialismen, som da en erstatning for livet med Gud. Materialismen er i dag en av hovedårsakene til at flere kristne glir bort fra troen. Ikke over natten, men over tid. Djevelen jobber på fulltid med dette, og lykkes dessverre altfor ofte. Man kan ikke gå på kompromiss med sin tro. Det fører til åndelig havari

2 liker  
Kommentar #88

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det er da ingenting i NT som tilsier åt en får Ånden i dåpen. Vi må skille mellom den Gamle pakt og den Nye pakt som startet ved Jesu offer på korset og hans oppstandelse. DHÅ kom på pinsedagen over alle som var frelst. Ifølge praksis av dåpen i den Nye pakt ser vi at den er en etterfølgelse av Ordet forkynnelse, med påfølgende mottagelse av frelsen og så dåpen som en lydighetshandling for å vise offentlig at man har tatt imot Jesus som Frelser og nå har fått avkledd det "gamle mennesket" Når et menneske blir frelst, får det Guds  Ånd innplantet i seg. Ifølge NT så får man da ikke Ånden ved dåpen. Det er nok en misforståelse. Det finnes ikke frelse i dåpen. Man blir kun frelst ved tro og at man gjør Jesus til Herre Ef. 2, 8 blant annet viser til dette. Ikke ved gjerninger. Og dåpen er jo en gjerning. Barn tilhører allerede Gud uansett døpt eller ikke døpt, eller hvilken religion de er under, inntil de selv må ta et valg når de er modne for det. Jesus velsignet de små barna. Han døpte dem ikke

3 liker  
Kommentar #89

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det er helt nødvendig å skille den Gamle pakt fra den Nye. D må ikke blandes. Den Gamle pakt med sine lovbud ble korsfestet med Jesus, sier Paulus. Derfor trenger vi ikke å dra noe fra den Gamle pakt inn i den Nye. Det fører bare til loviskhet. Lovbudene ble erstattet med kjærlighetsbudet. Når det gjelder dåpen må vi se på hvordan de praktiserte dette i Den Nye pakt. Vi ser igjen og igjen at disse tre følges ad: Forkynnelse av Ordet, Troen og så til sist dåpen. Det er ingen frelse i dåpen om vi ser på hva som ble praktisert i oldkirken eller det som bl. a. Paulus har forklart. Siden har forskjellige tradisjoner dessverre overskygget praksisen i oldkirken og Paulus syn på dette. DNK overtok mye fra den katolske kirken, og praktiserer barnedåp, istedenfor troende dåp som ble praktisert i oldkirken ifølge NT. Dåpen er da en lydighetshandling for å vise at man allerede har tatt imot Troen. Guds Ånd har man da allerede fått. Neddykkingen er et symbol på begravelse og oppståelse igjen til det nye livet. Dessverre har de ulike dåpssyn ført til kirkesplittelse. Det var ikke ment så, men der tradisjonen er viktigere enn Bibelens lære om dette, så blir resultatet, splittelse.

1 liker  
Kommentar #90

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Du kunne i det minste svaret på spørsmålet jeg stiller om forståelsen  du framfører er den adventistene forkynner?  

Eller hvilket trossamfunns forståelse er det du legger fram?

Nei det er ikke adventistenes forståelse jeg forkynner. 

Jeg tilhører et trosssamfunn som ikke har navn, vi anser at alle troende tilhører samme legeme, og det finnes bare et hode, og det er Kristus.

Vi samles så ofte så mulig for bli forsynt av Kristus som vår mat, drikke og pust. Han er vårt alt.

Her har alle troende plass, vi skyver ingen vekk.

Vi deler brød og vin hver søndag med alle troende som vil møtes sammen med oss.

Vi tror Gud har gjenopprettet mange sannheter siden reformasjonen, og disse utgjør en helhet som viser Guds hensikt og intensjon med oss mennesker som er født på ny.

Alle mennesker som er født på ny, har mottatt Kristus som Guds nåde, men for at Gud skal kunne virke Seg Selv inn i oss mennesker, behøver Han at vi samarbeider med Ham. 

Samarbeidet kan bestå av 4 ting, kontakte Gud (med oppøvd ånd), lese (bønnelese) bibel, studere Guds tjeneste i ordet og bønn/tilbe Gud. Gjør man disse tingene, vil man garantert bli brukt av Gud til å bygge Hans hus, det Nye Jerusalem, som er det endelige målet for Guds plan og Hans hjertes velbehag.

Jeg håper det gir deg litt innsikt i min tro, for mitt trossamfunn har ikke navn.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #91

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Det er noen som sier, engang frelst, alltid frelst. Skulle ønske det var tilfellet, men det er ikke det Bibelen sier.

Den som tror og blir døpt, skal bli frelst (Mark.16:16)

Og det skal skje at hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. (Apg. 2:21)

For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. (Rom. 10:13)

Står det noe sted at Gud tar tilbake frelsen når den først er gitt? For her står det klart og tydelig at man er frelst når disse tingene er blitt gjort, vel og merke, tro og bli døpt, så skal man bli frelst. Tro først og så døpes man, og man blir frelst.

Påkaller man Herrens navn, så blir man også frelst. bare kalle på Herre Jesus, så blir man frelst.

kan du vise meg steder der det står at Gud tar fra deg frelsen?

Mulig de versene du viser til handler om belønningen for å være trofast i tro, og ikke om straffen i gehenna.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #92

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Nei, du tar nok feil angående dette. Gud er ikke en tvangens Gud. Han tvinger ikke noen inn i himmelen om man ikke vil dit, selv om man har tatt imot frelsen tidligere. Om man velger å gå tilbake til synden, hindrer ikke Gud dette. Han er hellig og kan ikke tillate synd inn i himmelen. Den fortapte sønnen hadde forlatt sin far og valgte selv å vende om til sin fars hus. Hans far tvang han ikke. Han ville bli fortapt om han ikke valgte å gå tilbake. Galaterne 5, 4 forteller at man kan falle ut av nåden. Man kan rett og slett gå av toget på vei til himlen om man så ønsker

Matt 24,10 : Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre" Hva faller de fra ? Troen. Livet i Gud !

1. Tim 4,1 " Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære, fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet". 

 Det er riktig ar hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men man kan velge å gå bort fra Gud senere, selvsagt.

Paulus skriver" Demas forlot meg, for han fikk den nåværende verden kjær "

Gud er god og han kaller på de frafalne å komme tilbake. Men han  tvinger ikke noen. Det er en frivillig sak å komme tilbake til Gud

Dette er noen få eksempler. Vi ser at " engang frelst, alltid frelst" ikke har grunnlag i Skriften

2 liker  
Kommentar #93

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg skriver ikke at Gud er tvangens Gud, viser bare at Gud er en frelsende Gud. Når Han har frelst, så kan Han ikke ta tilbake det Han har gitt, fordi Han er en rettferdig Gud. Ja mennesker kan gi avkall på Guds nåde, men Gud er trofast der mennesker ikke er trofast.

Mange mennesker tolker en del vers i bibelen som at de kan miste frelsen med vers som egentlig handler om belønningen, som er å være med på bryllupsfesten med Herren som brudgommen og oss som bruden. Men da må vi være modnet i liv, og ha samme liv og natur som Gud selv, men ikke guddommen, se historien om Salomo og sjulamitten, som er et forbilde på Kristus og menigheten. Sjulamitten er en landsens pike som blir likedannet til det samme som Salamo er i liv og natur, og så gifter seg med ham.

Så selv om man ikke blir en byggestein til bryllupet, kan man senere bli bragt inn i Guds rike, les innhøstingen av av kornet i Matt. først den tidlige høstingen, så resten av kornet når alt er modnet.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #94

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg kan bare igjen vise til liknelsen om den fortapte sønn. Han forlot farshuset (frelsen) for å leve et liv i synd. Han kunne fortsatt med det, men valgte å omvende seg fra synden og vende tilbake til farshuset det faren tok imot med åpne armer. Men det var sønnens frie valg som brakte han  tilbake. Faren ventet bare. Hadde ikke sønnen vendt tilbake hadde han fortsatt vært fortapt.

Vi vet at Gud er en god Gud som kan tilgi selv den verste synd. Det er en gave av nåde tilgjengelig for alle mennesker. Til å ta imot. Men man har da også valget om å gi denne gaven fra seg.Og det kan  ikke Gud nekte. Selv om Gud er en god Gud er han  også hellig. Mennesker som har vært frelst og senere faller fra uten å omvende seg, kan ikke komme inn i himmelriket, for der har ikke synden plass. Vi ser det eksempelvis i teksten i Matt. 22, mannen som hadde kommet inn i bryllupet uten bryllupsklær og som ble avvist. 

Man kan altså ikke ta imot frelsen og senere vende tilbake til synden å regne med å komme til himmelen uten omvendelse. Vi må ikke undervurdere Guds hellighet, som man gjerne gjør i dag. Da kan man ha falske forhåpninger. Man kan da si, jeg tok imot frelsen, men jeg har jo da ingenting å frykte selv om jeg vet at jeg er falt tilbake i synden. For Gud er jo bare god. Og kan bare fortsette i synden, uten omvendelse.Ja,jeg tror Gud senere gir en flere sjanser til omvendelse. Men gjør man det ?

Dette er ikke en Bibelsk forståelse av Sannheten. Jesus sier i Matt 16,25 " Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg " Vi har også lignelsen om brudepikene i Matt 25.

Matt. 7,21 "Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på denne dagen: Herre, Herre. Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn ? Da skal seg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg dere som gjør urett"

Jeg tror, dessverre, at flere mennesker som tror de er frelst ikke er det, for de har ikke gjort Han til Herre i sine liv. Man kan ikke påberope seg å kalle seg frelst og samtidig fortsette et liv i synden

Når det gjelder belønningen for ens gjerninger, ved Kristi domstol, så er det en helt annen historie

Kommentar #95

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror, dessverre, at flere mennesker som tror de er frelst ikke er det, for de har ikke gjort Han til Herre i sine liv. Man kan ikke påberope seg å kalle seg frelst og samtidig fortsette et liv i synden

Er dette bibelsk lære? Hvem kan da se seg frelst? Først når en har greid å ta oppgjør med all eller det meste av sin synd? "Ser du problemet?"  Frelsesvisshet ligger ikke i noe ved deg selv, vel? Men at du ser på deg selv som fortapt synder og tar i mot evangeliet i tro. Resten er det kristne livet, der noen har stor seier over synd og andre mindre. Men synden kan ikke lenger fordømme deg og forandre din stilling med hensyn til frelsen, og Guds Nåde oppdrar deg til å forsake synd hvor vi "lykkes" i vekslende grad. Synden har den funksjon at vi skal høste det vi sår i dette livet, og slik setter synden sine spor og har sine negative konsekvenser, men frelsen kan ikke bli tatt fra oss så lenge vi holder fast på troen og evangeliet. Er det ikke dette som skiller kristendom fra all annen "religion" , og som er en støtesten for de som helst vil frelse seg selv ved egne gjerninger?


Kommentar #96

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Vi kjenner vel til Rom. 10,9-10 " For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst" Dette er grunnlaget for frelsen. Vi får en ny Ånd inn i oss , og det er det som avgjør om vi er frelst eller ikke. Men så har vi da vårt sinn som trenger fornyelse. Det er en prosess som kan ta tid. Det variere fra person til person. Vi kan alle falle i synd. Alle gjør det. Men har vi Guds ånd i våre hjerter så vender vi oss fra det uten å komme i fordømmelse.For vi lever under en nådig Gud som vel vet at vi alle feiler.Og han tilregner oss ikke denne synden. Den Hellige Ånd kommer oss til hjelp i vår svakhet som det står.

Annerledes er det om vi er frelst, faller i synd, og trives i den og fortsetter iden, selv etter flere advarsler fra Gud, kan han trekke sin Ånd tilbake fra oss med tiden. Det er det som menes med frafall i Bibelen som jeg tidligere har beskrevet. Med frafall har man falt fra noe. Mistet noe. Troen. Man velger å gå tilbake til det gamle livet. Selv Gud kan ikke hindre det. Det har jeg selv sett i egen familie. Gud respekterer vår frie vilje og kan ikke hindre oss fra å vende ryggen mot han, selv om vi har vært frelst tidligere

Altså mener jeg da at utsagnet: en gang frelst, alltid frelst, ikke har Bibelsk grunnlag. Det er for mange skriftsteder som viser til det. Men det har vist seg at man kan operere i nådegavene man har fått fra Gud, selv etter en er frafallen. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Jeg har lest tilfeller om det i forbindelse med helbredelses tjenester

Så kan vi avslutte med Rom. 12,1 "Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne"

Vi er frelst kun av nåde, ikke av egne gjerninger. Vi kan aldri imponere Gud med gode gjerninger. Det er han som virker igjennom oss om vi er hans barn. I stedenfor å fokusere på å gjøre gode gjerninger, skal vi fokusere på Jesus, så forandrer han oss fra innsiden og ut. Ellers blir det bare selvstrev og fordømmelse for at man ikke strekker til. Vi kan hvile i han og at han er fornøyd med oss.

Men som sagt, vi velger selv om vi vil fortsette vandringen med han og bli fornyet i sinnet, eller snu ryggen til han og gå tilbake til det gamle livet. Valget er vårt

Kommentar #97

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Men som sagt, vi velger selv om vi vil fortsette vandringen med han og bli fornyet i sinnet, eller snu ryggen til han og gå tilbake til det gamle livet. Valget er vårt

Takk for svar. Enig i mye du skriver.

 Når det gjelder det siterte, så er jo det  nettopp den daglige "kamp" den troende står i, noen mer enn andre. Når vi faller, så definerer ikke det at vi da faller ut av frelsen og at løpet er kjørt, men vissheten om at vårt fall er tilgitt og visket ut av Guds Nåde, reiser oss opp og oppdrar oss til å ikke fordømme oss selv som uverdige og håpløse, men at vi kan få se at ved å lite på det vederlagsfrie forsoningsverket , kan vi  bli oppreist og oppdradd  i takknemlighet til større selvkontroll over egenviljen. Om det likevel  ikke skjer, eller bare i liten grad, kan vi vel si at vårt kristenliv har gitt lite velsignelse og at noe er galt, men frelsen er ikke dermed tatt fra oss hvis vi fortsatt holder fast på evangeliets sannheter.

Uansett, en forkynnelse som vektlegger  at vi  kan  falle ut av frelsen når vi ikke vinner over ulike synder,  fører nok  til at en ikke kan få frelsesvisshet. Det  mener jeg  i det lange løp er  ødeleggende for troen.   


Kommentar #98

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Årsaken til at mange norske kristne har vanskelig for å se dette med frelsesvisshet og belønning er oversettelsesfeil. Når man studerer bibelen nøye, og finner ut at ikke alle de versene og bibelstedene du viser til, leder til fortapelse slik det står i norske oversettelser. For i engelske bibeler kan du se at ordet perdition er det ordet som klart oversettes til det norske ordet fortapelse, og betyr at man aldri får frelse.

I mange andre settinger bruker engelsek bibler ord som destroy, destruction, into utter darkness, og her bruker ofte norske oversettelse fremdeles fortapelse, slik at vi forbinder det med tap av frelse. 

Vil anbefale deg og gjøre litt bibelstudie av disse versene, og sammenligne de norske med andre språks bibler, slik at du får en korrekt forståelse av de versene og bibbelstedene du viser til meg. Les gjerne Bibelhub, for der har mange bibelforskere gitt en forklaring på hva versene betyr.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #99

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Dette skulle angivelig bety

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
For i engelske bibeler kan du se at ordet perdition er det ordet som klart oversettes til det norske ordet fortapelse, og betyr at man aldri får frelse.

At Jesus aldri ville bry seg om den ene sauen som hadde gått seg vill (og er fortapt) av de 99 som ikke hadde gått seg vill. (Luk 15,4 - 7 Jeg sier dere: På samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse. )

Esek.34.6f.:
          Sauene mine gikk seg vill
          på alle fjell og høye hauger.
          De ble spredt ut  over hele jorden,
          ingen spør etter dem
          og ingen leter.  
         
     7 Derfor, gjetere, hør  Herrens ord!
         
     8 Så sant jeg lever,  sier Herren  Gud:
          Sannelig, sauene mine  er blitt til bytte
          og til føde for alle slags villdyr,
          for de har ingen gjeter.
          Gjeterne mine spurte ikke  etter sauene.
          De gjette seg selv,  ikke sauene mine.

(med andre ord - de er fortapt... for alltid?)
         
     9 Derfor, gjetere, hør  Herrens ord!
         
    10 Så sier Herren  Gud:
          Se, jeg kommer mot gjeterne
          og krever dem til regnskap  for sauene mine.
          Jeg avsetter dem  som sauegjetere.
          Og de skal ikke lenger  få gjete seg selv.
          Jeg vil berge sauene mine  fra gapet deres.
          De skal ikke være til føde  for dem.

Med andre ord, det du forteller er ikke sant.

Kommentar #100

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Helt enig der . Forkynnelse at vi faller ut av Guds nåde om vi sliter med visse ting i våre liv er ikke sunn. Guds nåde er større enn våre svakheter. Derfor er det viktig ikke å dømme folk. Det kan føre til selvfordømmelse og kan  få alvorlige følger. Men vi vet at Gud er større enn dette. Det er vårt hjerteforhold som teller. Ønsker vi fremdeles å tilhøre Jesus så avviser han oss ikke selv etter fall. Vi reiser oss og går videre uten skam og skyld.

Det er en annen historie om en bevisst velger å gå bort fra Gud, av ulike årsaker. Djevelen er listig og får han sin vilje kan det gå galt. Man kan miste troen og snu Gud ryggen. Kanskje for godt. Da blir man etter hvert forherdet og står Guds tilgivelse imot. Da kommer man til det som Bibelen kaller frafall.

Vi kan eksempelvis bruke lignelsen om såkornet som ble sådd i ulike omgivelser. Bare det som ble sådd i god jord bar frukt. Noe falt ved veien , noe på steingrunn. Matt 13,5.. Det var de om tok imot ordet med glede når de  hørte ordet,står det. De holdt ut en tid, men når de møtte motstand og forfølgelse, falt de fra. Det som ble sådd blant tornebusker var de som hørte ordet, men  ble kvalt av livets bekymringer og rikdommens bedrag. Det siste er nok dessverre ikke uvanlig i velstands Norge idag. Materialismen er noe som i høyeste grad kan drive folk bort fra Gud, for den blir jo deres nye gud. Det har jeg selv sett. Det er derfor veldig viktig at vi er bevisst på vår tro, og pleier vår Gudsforhold. Det gir glede i hjerte, uavsett ytre omstendigheter

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere