Øystein Magelssen

28

Hvor ble det av Jesus?

Vi trenger stadig å være skjerpet på hva og hvordan vi forkynner. Vi kan i lengden ikke berge oss på liturgier og salmer, symboler og ritualer.

Publisert: 24. sep 2017  /  3309 visninger.

I går var jeg i konfirmasjon. Kirken var stuende full, men jeg traff ikke Jesus. Det vil si, jeg traff ham i salmer og liturgi, i kirkerommets kunst og menneskers omsorg. Men i prestens korte tale og kateketens hilsen var han borte. Det som ble sagt, var i en sum dette: -Det viktigst er kjærlighet og konfirmantene er unike, vel verdt en fest! Vel og bra begge deler, men ikke et ord om Jesus. Ikke et forsøk på å si noe om hvilken kjærlighet som er viktigst, om hva det er som gjør konfirmantene så unike og umistelige.

Velmente tanker og råd

Presten og kateketen ga oss sine egne velmente tanker og råd, men evangeliet ble ikke forkynt. Det skapte ok stemning og bekreftet nok mange av foreldrenes stolthet, men hadde de ikke fortjent noe mer, noe dypere, noe å leve og dø på? Kan hende senket det enda noen terskler og tok liv av noens fordommer, men hva fikk vi igjen?

Jeg hadde forventet mer av fagpersoner med embetseksamen og mastergrad. Teologisk manglet ordene fullstendig substans. Slikt holder ikke, om vi vil fremme evangeliets troverdighet og berge kirkens integritet.

I glasshus 

Og så sitter jeg selv i glasshus. I KFUK-KFUM sier vi at alt vi gjør og vil formidle, dypest sett har sitt utspring i budskapet om Jesus Kristus. Men i vår iver etter å nå bredt og vidt står vi stadig i fare for å underkommunisere vår forankring. Vi vil søke «det hele» også når det gjelder troen. Vi vil ta med alle sider av sannheten. Vi vil være tilstede i unge menneskers virkelighet med en åpen bibel og respekt og forståelse for deres erfaringer og opplevelser.

Bredde og tydelighet

Den brede kontaktflaten er et privilegium vi deler med folkekirken. Tydelighet kan samtidig være krevende; en tydelighet som kommuniserer, en klarhet som hjelper unge å se seg selv og sitt kall i lys av Guds kjærlighet. Utgangspunktet kan lett bli borte, fordi det ikke formidles eller ikke når fram. Det kan skyldes usikkerhet eller ukyndighet, i blant også forlegenhet.

Konfirmasjonsgudstjenesten minnet meg om dette. I møte med bredden av nye generasjoner barn og ungdom gjelder det ikke å gå på akkord med evangeliets innhold. Vi vil vinne gehør og troverdighet som igjen gir engasjement og handling. Det krever forstand på unge menneskers liv og behov, og samtidig tillit til hva Den hellige ånd gjør og gir. Når vi svikter, er det gjerne fordi det ene går ut over det andre. Vår profil kan bli så allmenn og grunn at arbeidet mister sin åndelige kraft og vitalitet, eller så hellig og hinsidig at vi framstår helt irrelevant for folk flest. 

Rom for hele og ærlige mennesker 

Et utilslørt og rett Kristusvitnesbyrd gir rom for hele og ærlige mennesker. Det er en grunn til at vi trenger Guds kjærlighet. I KFUK-KFUM er vår slogan: «Vær deg selv. Stå opp for andre». Vi vil hjelpe unge mennesker å oppdage hvem de allerede er som Guds barn, og å leve og vokse i tro og mellommenneskelig forståelse og ansvar.

Formidle den nåde vi har fått

I Den norske kirke trenger vi stadig å være skjerpet på hva og hvordan vi forkynner. Vi kan i lengden ikke berge oss på liturgier og salmer, symboler og ritualer. Prester og kateketer, ja alle vi som arbeider for og blant barn og ungdom har et særlig ansvar: Å formidle videre den nåde vi har fått – i møte med menneskers sanne virkelighet – med et klart og ærlig språk som når fram.

Det bibelske begrepsunivers og teologisk grunnforståelse er stort sett fraværende hos unge mennesker og deres foreldre. Å være «en hellig, allmenn kirke» i Norge i dag krever at vi ikke tar noen kjennskap for gitt, men oppfatter enkeltmennesker og miljøer som de er, og gir dem nye muligheter til å se seg selv, villet og båret av Guds kjærlighet.  


13 liker  
Kommentar #101

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Ja,det kan nok være forskjellige nyanser i forskjellige språk oversettelser. Vi kan vel helt kort konstatere at Bibelen sier blant annet i Rom 8. "Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, for den som ikke lever etter kjøttet, men etter Ånden "(i en oversettelse) Og videre" De som kjøtt og blod har makt over, kan ikke være til glede for Gud. Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere, Den som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til." Altså ser vi her at den som har Guds Ånd i seg er frelst, den som har Verdens Ånd i seg er ikke frelst. Det er det som er utslagsgivende og til syvende og sist viser hvor vårt hjertelag ligger.

1 liker  
Kommentar #102

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Altså ser vi her at den som har Guds Ånd i seg er frelst, den som har Verdens Ånd i seg er ikke frelst.

Ikke for å være kverulantisk, men står du ikke i fare å dra en for kategorisk slutning når du konkluderer med det over siterte ut fra de siterte vers?

Vår nye natur som vi mottar når vi blir frelst, blir  beseglet med DHÅ, Guds Ånd ,og kan ikke synde. Vår gamle natur, det naturlige menneske, som har Verdens Ånd som ledestjerne og  som er kjødelig, ligger i større eller mindre grad i strid med den nye natur om hvem av de to som skal ha forrang og prege ens liv. Den kjødelige natur eksisterer i oss med denne verdens ånd, men en frelst skal jo nettopp i tro få  få stole på at denne natur ved oss,  ikke lenger skal kunne dømme oss til den evige død. 

En kristen har slik sett  to naturer, hvor Guds Ånd og denne verdens ånd "kjemper" om å prege vårt sinn og våre handlinger. Å si at en kristen ikke har denne verdens ånd i seg , blir vel også galt da, etter det jeg forstår.

2 liker  
Kommentar #103

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Vel. Det er slik Bibelen framstiller det. Et menneske består av ånd, sjel og kropp. Det er umulig å ha både Guds Ånd og Verdens Ånd i seg. Det ville bli full kollisjon. Det er i vår sjel eller sinn kampen står, og det er der vi, ifølge Skriften, trenger fornyelse. Hele tiden. 1. Kor 2,12 sier" Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss" Dette viser klart at en frelst person ikke kan ha både Guds Ånd og verdens Ånd i seg. Kjøttet , som du viser til gir seg utslag i vårt sinn. Der står ofte kjøttet imot Ånden, for Guds Ånd står kjøttet imot som det står. Spørsmålet er da: er vi ledet av Guds Ånd eller kjøttet ? Om det siste blir enerådende, da ligger vi ikke godt an

Kommentar #104

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Kjell # 99

Publisert over 4 år siden

Kjære Kjell

Jeg tror at lignelsen om det tapte lammet (bortkomne - (eng=lost)), viser til en person som allerede er frelst, men det vil si nyfrelst, altså som ikke har hatt tid til å modnes med Guds liv og natur, slik resten av flokken har, siden de er voksne sauer, les også Johannes 21 om Jesus oppfordring til Peter om å fø sauene, fø lammene og vokte sauene, samt, Johannes 10 der hyrden går ut av jerusalem og sauene følger røsten til hyrden.

Sauen har samme liv og natur som lammet, er du ikke enig? Så da tilhører det bortkomne lammet denne flokken, ikke sant, selv om det er borte fra flokken?

Flokken er menigheten, de er rettferdiggjorte, og viser til at de tilhører Gud. Er du enig i det også? Eller har du innvendinger til det?

Altså så går hyrden ut og finner det bortkomne lammet, og bringer det tilbake til flokken. Det er ikke flokken som bringer lammet tilbake til flokken, men hyrden. Det er altså Kristus som bringer den nyfrelste tilbake til menigheten etter han/hun hadde gått seg bort. Det er ikke snakk om fortapelse her slik du indikere.

For om det hadde vært fotapelse, da hadde ikke hyrden brakt lammet tilbake til flokken. For lammet var mistet og tapt, ikke fortapt. Det engelske ordet perdition brukes ikke her i denne lignelsen om lammet.

Vær snill, les mine kommentarer mer nøye neste gang.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #105

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Ja,det kan nok være forskjellige nyanser i forskjellige språk oversettelser. Vi kan vel helt kort konstatere at Bibelen sier blant annet i Rom 8. "Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, for den som ikke lever etter kjøttet, men etter Ånden "(i en oversettelse) Og videre" De som kjøtt og blod har makt over, kan ikke være til glede for Gud. Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere, Den som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til." Altså ser vi her at den som har Guds Ånd i seg er frelst, den som har Verdens Ånd i seg er ikke frelst. Det er det som er utslagsgivende og til syvende og sist viser hvor vårt hjertelag ligger.

Om vi ser nøyere på Lukas 15 så ser vi to lignelser der, den om det tapte lammet og den bortkomne sønnen., begge viser nyanser av frelste som lever i kjødet og ikke etter Ånden, men de blir frelst på nytt. Lammet ved at Kristus blir levende i den nyfrelste (lammet) og at man som sønn (mer moden kristen), som har levd i verden, innser at man vil tilbake til Gud Faderen, og til slutt vender tilbake til Guds hus. Så bare fordi man ikke lever aktivt i Ånden, er man ikke frelst? Gud ønsker definitivt at vi skal elske Ham med hele vårt hjerte, hele vår sjel og all vår styrke, men vi kan ikke det uten at Han har fått virket Kristus inn i oss.Derfor må vi vende oss til Kristus og omvende oss daglig og bekjenne at vi kommer til kort når det gjelder å ta imot Guds nåde (Kristus) hver dag.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #106

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Frigjørelsen fra slaveriet i forgjengeligheten

Publisert over 4 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Dette viser klart at en frelst person ikke kan ha både Guds Ånd og verdens Ånd i seg

Ja, det er hos Paulus beskrevet i Rom.8.20-23 at det skapte er underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han (Gud) ville det slik, likevel var det et håp for at det skapte skal bli frigjort fra slaveriet i forgjengeligheten og få den den frihet som Guds barn skal eie i herligheten (i uforgjengeligheten) Og at det skapte helt til denne dag sukker og stønner samstemt som fødselsrier. (Over denne verdens urettferdigheter) Og at de Bibelen skriver om får Ånden som første frukt av høsten som kommer,  (den som nevnes i Matt.13.39) da kroppen blir satt fri.

Kommentar #107

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 4 år siden

I tillegg vil jeg bare si at vi ikke må blande Ånd og sjel. Det er to forskjellige ting, som flere blander. Har vi Guds Ånd, så vil Gud se på oss som feilfrie innfor Han. Han ser på oss som gjennom Jesus. Har vi Guds Ånd så er vi frelst og på himmel veien. Kampene foregår i sjelen/sinnet. Og der kan det være mye rart. Det er derfor Bibelen råder oss til å bli fornyet i sinnet som da skjer ved å se på Jesus, isteden for alle våre svakheter. Vi kan ikke ta oss sammen for å overvinne disse svakheter, men trenger hjelp av Jesus ved å ha stadig kontakt med han, og lese Ordet og la det ta bolig i oss og forme oss. Det leder da bort fra selvfordømmelse og skam og troen på at vi aldri blir bra nok. De tre B,er er viktige. Bønn/Bibel/Broderskapet(felleskapet). Da blir sinnet gradvis fornyet og kjøttet få gradvis mindre kontroll over våre handlinger. Vi har da altså ikke fått Verdens Ånd, men Guds Ånd i oss, da vi ble frelst

Kommentar #108

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hakker og vingårdskniver

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Om vi ser nøyere på Lukas 15 så ser vi to lignelser der, den om det tapte lammet og den bortkomne sønnen., begge viser nyanser av frelste som lever i kjødet og ikke etter Ånden, men de blir frelst på nytt.

Tror jeg viste deg dette i #99, og som jeg viste til, ble det ene lammet funnet - det stod ikke at det var frelst før det gikk seg bort. Det stod heller ikke i hvilken tilstand det var i da det ble funnet ... derfor henviste jeg til Esek.34.6.f.

Og der står det jo i v8: Sannelig, sauene mine  er blitt til bytte og til føde for alle slags villdyr, for de har ingen gjeter.

Da er de spist opp og en må regne med at de da er døde?

Videre står det v10: Jeg vil berge sauene mine  fra gapet deres. De skal ikke være til føde  for dem.

Dette er hva frelse handler om, men det er også en oppstandelse fra de døde for de som ble spist. Ordet frelse handler utelukkende om en redning fra ondskapen som verden lider under og over til fredelige former som å smi våpnene om til hakker og vingårdskniver. Fysiske inngrep med andre ord.

1 liker  
Kommentar #109

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg ber deg lese kommentar 104 og ikke 105, og svar på de spørsmål jeg stiller deg der, for det er med bibelen du tolker bibelen, ikke sant? da må du lese Lukas 15 utifra hva Herren forteller oss om sauene og lammene i NT, og ikke bare det som står i GT. For Herren er selve Hyrden som er kommet for å hyrde oss som sauer og lam, men også for å gi oss hyrder som lever med Hans liv i Hans sted.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #110

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Sauer med og uten hyrde

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ber deg lese kommentar 104 og ikke 105, og svar på de spørsmål jeg stiller deg der, for det er med bibelen du tolker bibelen, ikke sant? da må du lese Lukas 15 utifra hva Herren forteller oss om sauene og lammene i NT, og ikke bare det som står i GT. For Herren er selve Hyrden som er kommet for å hyrde oss som sauer og lam, men også for å gi oss hyrder som lever med Hans liv i Hans sted.

Ok! Jeg vil presisere at jeg ikke tolker Bibelen med Bibelen, men at jeg lar skriften forklare seg selv. (Let så skal du finne...) Du begynner din kommentar 104 med at du tror at det tapte lammet viser til en person som allerede er frelst, men at personen kanskje er nyfrelst og må ha tid på seg til å modnes med Guds liv og natur slik resten av flokken har.

Vel, jeg leser ikke ting mellom linjene slik du gjør, for du legger til betydninger som ikke står der. Det står noe om det å legge til og trekke fra (unnlate å ta med - i Åp.22.18) 
Ordet nyfrelst er et rart ord å lese, men du mener sikkert med det at en nettopp er frelst. Men jeg er forundret over manges forståelse av ordet frelse? Når Jesus kaller på Matteus sier han: Følg meg! Og han reiste seg og følger ham. (Han kaller på sine utvalgte, akkurat som gjetere gjør på sin saueflokk, se Joh.10.3-5)

Senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bords. Dette så fariseerne, og de sa til disiplene: «Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere? Men Jesus hørte det og sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» (Matt.9.9-13)

Frelse er altså barmhjertighet mot sine medmennesker, men jeg får inntrykk av at du mener at frelsen er om å gjøre og ha størst tro, og at ufrelste er uten tro og ikke har noen verdi, men det er vel ikke det Jesus tydeliggjør her? Han sier vel ikke til tollerne og synderne: 

Gå bort fra meg for dere tror ikke!? Nei, han viser kun medmenneskelighet og irettesetter fariseerne. Det er også tilfelle med det bortkomne lammet som hadde blitt borte , og parallellen mellom denne fortellingen og Matt.9.13 er at saueeieren (gjeteren) viste sin barmhjertighet på lammet som hadde gått seg bort og ikke fant veien tilbake til de andre som antakelig holdt seg til innhegningen. Verre er det ikke å forstå ordet frelse, som kort ut går ut på å møte barmhjertighet, vennlighet og hjelpsomhet.

Du skriver at det er hyrden som finner det bortkomne lammet, og ikke flokken, og hyrden bringer det tilbake til flokken. Ja, jeg er helt enig med deg i det. En blind kan ikke lede en blind. Sauer er all right' e dyr, men de ville nok ikke kommet tilbake. Det må en gjeter til denne jobben.

Jesus viser da også i Joh.10 at han er gjeteren for sin flokk (se også Matt.1.21 og Apg.1.6), men at han også har andre sauer og de skal bli til en flokk og en gjeter. Men han legger også vekt på at tyven kommer i forkant og fører vill, stjele og drepe. 

Han advarer også sine disipler på dette undertrengselstiden. Men som han jo lover skal han komme etterpå og forene flokkene, og det ser man i Åp.7.1-10 (De 144 000 + den store hvite skare som ingen kunne telle av alle nasjoner, folk og tungemål.)

Kommentar #111

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bords. Dette så fariseerne, og de sa til disiplene: «Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere? Men Jesus hørte det og sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» (Matt.9.9-13)

Frelse er altså barmhjertighet mot sine medmennesker, men jeg får inntrykk av at du mener at frelsen er om å gjøre og ha størst tro, og at ufrelste er uten tro og ikke har noen verdi, men det er vel ikke det Jesus tydeliggjør her? Han sier vel ikke til tollerne og synderne: 

Gå bort fra meg for dere tror ikke!? Nei, han viser kun medmenneskelighet og irettesetter fariseerne. Det er også tilfelle med det bortkomne lammet som hadde blitt borte , og parallellen mellom denne fortellingen og Matt.9.13 er at saueeieren (gjeteren) viste sin barmhjertighet på lammet som hadde gått seg bort og ikke fant veien tilbake til de andre som antakelig holdt seg til innhegningen. Verre er det ikke å forstå ordet frelse, som kort ut går ut på å møte barmhjertighet, vennlighet og hjelpsomhet.

Først behøver jeg å forklare deg hva jeg legger i ordet frelse, for tydeligvis så legger du ting i det for meg som jeg ikke gjør. Jeg mener ikke at noen har større tro enn noen andre, og noen mindre enn andre. 

Frelse er at Gud bringer deg ut av verden, ut av synd og ut av selvet, og er en gradvis prosess som skjer. En modningsprosess der man samarbeider med Gud, fordi Gud trenger et menneske som samarbeider med Ham. I denne prosessen virker Gud Seg Selv inn i den som tror med Kristus som elementet i den troendes ånd, slik at hele personen forandres innenfra og ut, fra ånd først til sjel, og til slutt ut i kroppen slik at man får et herlighetslegeme lik Kristus selv. Kort fortalt er frelse Guds nåde og barmhjertighet til hver den som er rettferdiggjort ved tro. Det er hva frelse betyr for meg. 

Jeg ser at du legger andre betydninger av ordet frelse, og det er greit, men hver snill og ikke ilegg meg hva du tror jeg legger ord og uttrykk, Kjell. Spør heller om du ikke vet. For meg er dette i stadig utvikling også, siden dette er en modningsprosess, så om du spør meg om frelse igjen om et par år, har det kanskje forandret seg til noe mer, eller enda enklere, hvem vet.

Når det gjelder Matt. 9:9-13 kan det ses i lys av versene fra Esekiel 34, som også handlet om Guds sauer, som lenge hadde vært uten den virkelige Hyrden, Kristus. I Esekiel ser vi profetien om Kristi komme til Israels barn som Hyrden, forklart i Johannes 10 og 21, og virkeliggjort i lyset fra Matteus , ved de vers du viser til. Du kan sikkert finne fler som omtaler hyrding i NT, som er svært viktig for hvordan Gud arbeider med sitt folk i dag.

Så når det gjelder min overbevisning i forhold til at lammet allerede er frelst, og bare er mistet kommet bort, viser jeg til Herrens ord til Peter i Johannes 21, hvor Han sier til Peter "fø lammene Mine" 21:15. Her ser vi at Jesus sier at lammene er Hans.

I lignelsen i Lukas 15 bringes også lammet tilbake til flokken, og det er stor feiring. Hvorfor det? Jo fordi det som var borte var kommet tilbake. Det hadde forvillet seg bort fra flokken, men ble bragt tilbake til flokken av hyrden.

MVH

Rolf Larsen


Kommentar #112

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Åndsbudskap foran lovløsheten er uforenelig

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Frelse er at Gud bringer deg ut av verden, ut av synd og ut av selvet, og er en gradvis prosess som skjer. En modningsprosess der man samarbeider med Gud, fordi Gud trenger et menneske som samarbeider med Ham. I denne prosessen virker Gud Seg Selv inn i den som tror med Kristus som elementet i den troendes ånd, slik at hele personen forandres innenfra og ut, fra ånd først til sjel, og til slutt ut i kroppen slik at man får et herlighetslegeme lik Kristus selv. Kort fortalt er frelse Guds nåde og barmhjertighet til hver den som er rettferdiggjort ved tro. Det er hva frelse betyr for meg. 

Først beklager jeg hvis jeg tilla deg meninger du ikke har, det er nok fort å ordlegge seg feil til andre i forhold til seg selv, om man ikke er nok fokusert på det man skriver.

Jeg forstår ikke hvordan frelse kan være en modningsprosess som skjer gradvis? Frelse ligger under begrepet redning og hjelp, og frelsens dag er allerede nevnt hos 2.Kor.6.2 som den rette tid. (5 Mos 28,12)

Gud har en frelsesplan, og 2.Tess.2.3 kunngjør om å ikke la seg villede på noen måte, for frafallet må først komme. Det kjenner man ikke til, for her er det snakk om lovløsheten og antikrist, eller den lovløse som Jesus skal bekjempe. (Hebr 2,14) Åndsbudskapet er uten gyldighet inntil Herrens dag, eller Jesu Kristi dag eller frelsens dag, Guds dag, regnskapets dag osv. osv. Opplysningene ligger veldig spredt angående dette, men ved å følge de ordene som hører til dette temaet, går det fint å sette det forståelig sammen. 

Bibelen sier at alle har syndet og mangler Guds herlighet, dvs Ånden, som er den kraften som skal til for å frelse/ helbrede/ hjelpe nødlidende osv. (Rom.3.23, Apg.1.8) Den er bestemt til å komme etter frafallet (Rom.5.20) Denne dagen har som vist ovenfor mange navn. Den bringer både mørke og lys. Mørke ligger i antikrists gjerninger, lyset er frelsen. Og syndige mennesker blir frelst.

1.Kor.5.4-5: Når dere samles i vår Herre Jesu navn (samlingsdagen/ pinsedagen), når jeg er til stede i ånden og vår Herre Jesu kraft er med oss,   da skal dette mennesket overgis til Satan slik at kroppen hans blir ødelagt, men ånden kan bli frelst på Herrens dag.

Som med din korrespondanse med Johannes Taranger må du se også på hans forklaringer, de er godt i tråd med dette. Han viser til Rom.8. som viser forskjellen mellom det gamle og det nye mennesket, livet i kjøttet (vår menneskelige kropp som er fiendskap med Gud), og livet i Ånden, godt illustrert i 1.Kor.5.4-5 kroppen dør, men sjelen og vår menneskelige ånd/ tanker overlever og man får en ny åndelig kropp som samsvarer med Jesu kropp.  Det Åndelige er det himmelske mennesket som Paulus beskriver i 1.Kor.15.44-52 (kapittelet om oppstandelsen)  Her kommer frelsen veldig brått:

Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.

Forvandlingen er Guds frelse både fra synden og døden, synden er borte for dødens brodd er synden, men verken synden eller døden finnes lengre etter oppstandelsen. (Døden er oppslukt v54-57) Dette regner i hvert fall jeg som Guds frelsesplans oppfyllelse og "Tidens fylde" (Ef 1,10 - Gal 4,4  - Åp 10,5 -6 - 7) 

Andre får tolke Gal.4.4 som de vil selv om bevisene mangler, og at tid og stunder vet ingen. Men mengden har regnet seg frem til en ca tid, den kan jo etter all sannsynlighet vise seg å være feil. Dette regnskapet er med på å forrykke troen som jeg kom i skade for å tillegge deg, derfor nevner jeg dette til slutt. (vranglæren i 2. Tim.2.14f)

 

Kommentar #113

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Selvfølgelig er det fort gjort å tillegge andre noe man selv tenker, det er noe jeg selv ofte gjør, men prøver å ikke gjøre. Jeg vet selv hvor irreterende det er, derfor forsøker jeg å la være. Tusen takk for din unnskyldning.

Når det gjelder det meste du skriver her, har jeg ingen innvendning, det høres veldig bibelsk ut, foruten at det også er i forhold til min tro, for jeg har visst deg at det står at du skal bli frelst når du påkaller Herrens navn (Apg 2:21, Rom 10:13), tro og bli døpt, og du skal bli frelst (Mark 16:16)

Men i tillegg til disse tingene skriver Romerbrevet om en forlikelse, forvandling, helliggjørelse, herliggjørelse. 

Dette er en modningsprosess som vi kan se i Paulus. dette er et menneske som var en synder, som ble frelst på vei til Damaskus. Han ble utvalgt av Gud til å få åpenbaring om Guds mysterium som ikke var tidligere avslørt. I ham ser vi en tydlig forandring fra å jakte på andre troende av en tro som han kalte "Veien", og som vi i dag kaller kristendom, de forfulgte han inntil døden, men han ble som en forandret menneske, han ble et levende uttrykk for Kristus. Han levde ut Kristus, og beskrev det slik selv i Gal. 2:20

Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og ga seg selv for meg.

I slutten av Apg, og alle brevene ser vi at han har et helt annet hjertelag, sinnelag, og det er for Guds hus, å bygge opp de hellige, slik at de blir Guds hus. Han ønsket at de skulle kunne leve et liv slik han levde sitt liv i Kristus, uttrykket i Gal. 2:20.

Det er det som er ment å bli frelst mer og mer i en modningsprosess, der ikke selvet, synden eller verden lenger eksisterer, men man blir gjort hellig og ulastelig framfor Ham, i kjærlighet (Ef. 1:4)

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #114

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Forsoning/ fred

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Men i tillegg til disse tingene skriver Romerbrevet om en forlikelse, forvandling, helliggjørelse, herliggjørelse. 

Ahaaa… du mente forliket/ forsoningen – da er jeg mer med igjen, alt lysner når det får et bibelsk preg over seg. Dette er belyst i Rom.5 (Fred med Gud) Man har altså før forsoningen ligget i strid med Gud.

Man kan for å kjøtt på beina (forståelse over dette) gå til Dan.2 som får æren av å forklare Nebukadnesars drømmer, men han spurte først stjernetyderne: Hvis dere ikke kan fortelle meg drømmen, er det bare én dom som gjelder for dere. Men dere er blitt enige om å lure meg med løgn og bedrag til tidene forandrer seg. Derfor: Si meg drømmen, så jeg forstår at dere kan fortelle meg tydningen!

Stjernetyderne tok til orde og sa til kongen: «Det finnes ikke det menneske på jorden som kan fortelle kongen dette. For aldri har noen konge, hvor stor og mektig han enn var, krevd noe slikt av en drømmetyder, åndemaner eller stjernetyder. Det kongen krever, er så vanskelig at ingen kan fortelle ham det, bortsett fra gudene, som ikke har sin bolig blant de dødelige.

Kongen ble fra seg av raseri over dette og befalte at man skulle gjøre ende på alle vismennene i Babel. Forordningen om at vismennene skulle drepes, ble sendt ut, og de lette også etter Daniel og vennene hans for å drepe dem.

Daniel gikk da inn og ba kongen om å gi ham en frist, så skulle han fortelle ham tydningen. Så gikk Daniel hjem og forklarte saken for vennene sine, Hananja, Misjael og Asarja. De skulle be Gud i himmelen om å vise barmhjertighet og åpenbare dette mysteriet, så Daniel og vennene hans ikke skulle gå til grunne sammen med resten av vismennene i Babel. Da ble mysteriet åpenbart for Daniel i et syn om natten. Og Daniel velsignet himmelens Gud.

Så gikk Daniel til Arjok, som hadde fått befaling av kongen om å gjøre ende på vismennene i Babel. Han sa til ham: «Gjør ikke ende på vismennene i Babel. Før meg fram for kongen, så skal jeg fortelle kongen tydningen.

Kongen tok til orde og spurte Daniel, som ble kalt Beltsasar: Er du i stand til å fortelle meg både drømmen som jeg har sett, og tydningen? Daniel tok til orde og svarte kongen: Mysteriet som kongen spør om, kan ingen vismann eller åndemaner, drømmetyder eller tegntyder fortelle kongen. 

Men det finnes en Gud i himmelen som åpenbarer mysterier. Han har kunngjort for kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager. Dette er drømmen og synene du hadde i hodet mens du lå i sengen:
Da du lå i sengen, konge, kom det opp tanker om hva som skal skje i fremtiden. Han som åpenbarer mysterier, fortalte deg det som skal skje.

Drømmen blir tydet, og en stor bildestøtte blir knust, føttene og tærne var dels av jern og dels av pottemakerleire – slik skal riket være delt. Dette er nok en fortelling om Juda og Israel – og Gud forteller at det er han som er pottemakeren og er i strid med Israel.( Jer 18,6) Men så skal Gud opprette et evig rike som ikke skal bli overgitt til noe annet folk. Freden senker seg, og det blir forsoning mellom de to land.

Jer.23 Herren setter inn nye gjetere

Så skal jeg samle resten av sauene mine fra alle de landene jeg har drevet dem bort til, og føre dem tilbake til deres egne beitemarker. De skal være fruktbare og bli mange. 4 Da reiser jeg opp nye gjetere til å gjete dem. De skal ikke lenger være redde, ikke skjelve, ikke bli borte, sier Herren.

Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg reiser opp en rettferdig spire for David.
Kongen skal regjere med visdom og gjøre det som er rett og rettferdig i landet. Derfor, se, dager skal komme, sier Herren, da de ikke lenger skal si: «Så sant Herren lever, han som førte israelittene opp fra Egypt», men: «Så sant Herren lever, han som førte Israels hus og ætt hjem fra landet i nord» – og fra alle landene jeg hadde drevet dem bort til, så de kan få bo på egen jord.

Herren har altså først drevet dem ut av landet sitt, men fører dem så tilbake igjen – denne tiden kalles den store trengselen. Daniel som fikk navnet Beltsasar utlegges forklaring på i Dan.10.1 I perserkongen Kyros' tredje regjeringsår ble et ord åpenbart for Daniel, som ble kalt Beltsasar. Ordet var sant og handlet om en hard strid/ trengsel. Han merket seg ordet så han forsto synet.

Forsoningen kommer da Gud oppretter sitt rike og en kan sikkert i lys av pottemakeren se at han elter leiren slik han vil og gjør dette:

For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg.

I én kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet. Han kom og forkynte det gode budskapet om fred både for dere som var langt borte, og for dem som var nær. Gjennom ham har både vi og dere adgang til Far i én Ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. (Ef.2.16-19)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere