Øivind Bergh

1

Internett gjør oss dummere

Internett er en fantastisk ting, som kan skaffe oss informasjon om hva som helst. Uheldigvis kan nettet også brukes til å skaffe fram det rene vrøvl. Falske nyheter og rare konspirasjonsteorier spres raskt, og påvirker samfunnet i skremmende grad.

Publisert: 18. sep 2017  /  1441 visninger.

Ny Tids siste nummer er en orgie i konspirasjonsteorier som for en stor grad er støtende, men også grundig tilbakevist. Det fins riktignok noe ”støtte” for dem alle på nettet – men det er ikke det samme som at det fins belegg for dem.


At nettopp Ny Tid gir seg hen til denslags er en påminnelse om at også den politiske venstresiden har rikelige innslag av slike konstruksjoner, som ellers er godt kjent fra ytrehøyre. SVs første leder, Berit Ås, har lenge vært opptatt av påstander om at myndigheter i det skjulte slipper ut store mengder kjemikalier fra fly, såkalte ”chemtrails”. Fredsguruen Johan Galtung har entusiastisk sitert ”Sions Vises Protokoller”, et antisemittisk falsum som har vært brukt til å spre falske rykter om jøder i over hundre år. 


Det fins mennesker i Norge som mener at Arbeiderpartiets ledelse sto bak 22/7.  Det er støtende for alle normale mennesker, og dypt sårende for de menneskene som ble rammet, de som flyktet, og de som mistet familie, venner og kjente den dagen.


De drepte på Utøya ble drept fordi de var medlemmer av Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Drapsmannen ønsket å drepe Gro Harlem Brundtland, som var foredragsholder på øya den dagen, og det var tilfeldigheter som reddet henne. Nummer to på drapslisten var Eskil Pedersen, som i ettertid har fått en endeløs mengde med hets fra norske nazister og andre ”samfunnsstøtter”, fordi han og de andre som var ombord på M/F Thorbjørn, som Gjørv-kommisjonen grundig avdekket, fulgte politiets ordre og kom seg vekk. Likevel kan du lese en masse artikler på nett med de mest vanvittige påstander om hva som ”egentlig” skjedde. Noen sier Israel sto bak, for i konspirasjonsteoriene er det slik at jødene alltid får skylda.


Noen sier det var flere drapsmenn, fordi noen nyhetsmeldinger som ble skrevet i den ekstreme forvirringen om kvelden 22/7 fortalte dette. Nylig klarte en kjent tidligere pressemann å koble også Erna Solberg til myrderiene. Vedkommende er i dag dypt inne i psykiatrien, noe som selvsagt ikke opplyses på de tallrike Facebook-gruppene som entusiastisk deler ”nyheten”.


Det fins mange mennesker, ikke bare i Ny Tid, som fornekter at fire fly fulle av passasjerer gikk tapt i USA 11/9.. At både flyene og menneskene ombord forsvant, at flyene ble observert av mange, og at mye, men selvsagt ikke alt, ble filmet fornektes glatt. Særlig det andre flyet i New York ble observert av tusener av skrekkslagne tilskuere, som allerede fulgte med på dramaet etter at det første tårnet ble truffet. Og kameraene viste alt. Filmtricks, sier folk. At Bin Laden og hans folk tok på seg ansvaret, at en enorm etterforskning bekreftet deres egne utsagn om at de både var i stand til terroren og sto bak den, blir sett bort fra. Mossad sto bak, sier noen. Israelere danset i New Yorks gater! Vips, jødene får alltid skylda.


Vitenskap blir utfordret, og mange nordmenn tror rett og slett ikke på forskningsresultater. Hvordan så og si alle verdens geofysikere eventuelt skulle klare å lyve synkront blir et ikke-tema for de som har bestemt seg for at klimaendringer er ”svindel”.  Det samme gjelder vaksiner, der alle verdens leger og biologer visstnok lyver, fordi medisinindustrien betaler eller truer dem. At medisinindustrien ville ha tjent mye mer om folk ble syke i stedet for å vaksinere seg, forties.


HPV-vaksinen blir påstått å drepe unge jenter eller gjøre dem sterile. Ingen klarer å vise hvilke jenter det eventuelt skulle dreie seg om, men skremselshistoriene deles entusiastisk på sosiale medier – med flere krefttilfeller om uunngåelig konsekvens.


Selv noe av det mest grunnleggende blant erkjennelser, at jorda er rund, blir betvilt på Internett. Det er tragikomisk på et helt ekstatisk nivå, når Internettsider med ”flat-jord”-teori blir spredt via de mest sofistikerte satelitter til Hvermannsen som ivrig benekter at det går an å sirkle ”rundt” Jorda.


De siste årene har framveksten av såkalte ”alternative medier”, som amerikanske Breitbart og Infowars endret informasjonsstrømmen for mange, og de kom for alvor inn i varmen ved valget av Donald Trump som president. Trump er åpent positiv til disse nettstedene, og nen nylig avgåtte sjefsstrategen Steve Bannon kom fra Breitbart.


Ved at falske eller forvridde nyhetssaker spres herfra via Twitter og Facebook, kan noen og enhver få en nyhetsstrøm som er tilpasset det man selv liker. Det offentlige rom forvandles til et ekkokammer, der konspirasjonsteoriene blir bekreftet. Man møter også smakebiter fra andre konspirasjonsteorier, og miljøene befrukter hverandre gjensidig. Ulike odde oppfatninger synes å trives sammen. Om man tror at jødene sto bak 9/11 vil man også tendere til å tro at farmaindustrien er ute etter å forgifte oss alle. Selvsagt gjelder ikke dette alle, men overhyppigheten av de som deler flere ulike konspirasjonsteorier er åpenbar.

 

I de mer eller mindre lukkede virtuelle rom gir det status å dele ”sannheter”, og å være blant dem som har ”forstått verden” og ”de skjulte mønstre”.


I Norge har vi sett flere ”alternative medier”. Filter nyheter ga nylig ut en liste over de viktigste. Flere hadde hemmelige redaksjoner, flere ga ut konstruerte og åpenbart falske nyheter. 


I går ga 24-avisen opp, etter at opphavsmennene ble avslørt av Twitterkontoen Sian.txt. Det viste seg at personer med tilknytning til det lille partiet ”Demokratene” sto bak nettstedet, som bar preg av hatske utsagn mot venstresiden og Arbeiderpartiet spesielt, samt mot muslimer. Det var mye falske nyheter, blant annet ble agnostikeren Mani Hussaini, AUFs leder, framstilt som muslim, antakelig på grunn av hudfargen. Det var fra dette nettstedet FrPs Thore Andre Johnsen delte en åpenlyst rasistisk artikkel nylig.


Norgesavisen har også vært preget av mye rasisme og falske nyheter og har blitt avkledd av faktasjekkerne i Faktisk.no. Nyhetsspeilet er en egen verden av det ganske mørke slaget. Det kan være en illustrerende og tankevekkende å øvelse å se nettstedets titler på søkeordet ”jøder”.


Hva kan vi gjøre med slike falske meldinger og teorier? Innse først og fremst at det ikke er nok å være ”maktkritisk” eller kritisk til makthaverne. Man må også være kritisk til egne kilder.

Ny Tid er nok ”maktkritisk” fortsatt, slik avisen var den gang den spilte en viktig rolle i norsk offentlighet. Men til forskjell fra den gang er kildekritikken dødd ut. Tilbake står et vrengebilde av en opposisjonsavis, en ”nyttig idiot” for ”makten”. Ytrehøyres alternative medier har på sin side som mer eller mindre selvbestaltet oppgave å støtte høyreorienterte makthavere.

Maktkritikk uten kildekritikk er uten mening.


For summen av falske nyheter har mest av alt som effekt at summen av fornuftig og gjennomtenkt opposisjon blir mindre. Det er ikke uten grunn at Trump (i praksis) støttes av Breitbart og Infowars, og Listhaug (i praksis) ble støttet av 24-avisen og Norgesavisen. Støtten motsatt vei er mindre tydelig, men her er utydeligheten selve budskapet. Man vil jo ha de ekstremes støtte og stemmer.

7 liker  
Kommentar #51

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Problemet med konspirasjonsjegerne er at bruker konspirasjonsbegrepet til å kneble samfunnsdebatten. Slik sett gjør de minst like mye skade som de konspirasjonsteoretikerne de jakter på.

Dette finnes det selvsagt en reell fare for. Nettopp av den grunn er det viktig at du selv ikke bidrar med slike forvrengninger av begrepet som du har bragt på banen i denne tråden. Jeg tror de fleste oppfatter betydningen begrepet har fått i dagligtalen og det er kun forsøk på å avspore når du hevder at intensjonen "egentlig" er å kneble debatten. Men du har rett i at begrepet også kan anvendes til å kneble en debatt.

Kommentar #52

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Lurer på hvordan verden hadde vært uten Internett, hvor folk ikke hadde delt sine tanker, meninger , prosjekter osv  i nærmest ubegrenset omfang ? 

Jeg har skrevet en artikkel der jeg begynner med å slå fast at Internett er en fantastisk ting. Du svarer med å debattere mot en stråmann som vil ta fra deg Internett. 

Jeg konstaterer at du ikke bare mangler evne til kildekritikk, men også dessverre aldri lærte å lese ordentlig.

2 liker  
Kommentar #53

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Konklusjoner.

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
og har som konklusjon at du ikke bare mangler kildekritisk evne, men også elementære leseferdigheter.

Har De hatt en dårlig dag ? 

2 liker  
Kommentar #54

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Dette finnes det selvsagt en reell fare for. Nettopp av den grunn er det viktig at du selv ikke bidrar med slike forvrengninger av begrepet som du har bragt på banen i denne tråden. Jeg tror de fleste oppfatter betydningen begrepet har fått i dagligtalen og det er kun forsøk på å avspore når du hevder at intensjonen "egentlig" er å kneble debatten. Men du har rett i at begrepet også kan anvendes til å kneble en debatt.

For det første, jeg kjenner godt til at det finnes konspirasjonsteorier, enkelte av disse farlige, for eksempel vaksinemotstanderne. Jeg vet også at det finnes masser av konspirasjonsteorier omkring 9/11, teorier som i mine øyne har null troverdighet. Men det finnes også påstander omkring 9/11, som etterlater åpne spørsmål. Jeg har ikke kunnskap nok til å avfeie disse og det har neppe noen av de andre heller som deltar her.

Jeg anklager heller ikke innleggsforfatter for å jakte på konspirasjonsteoretikere. Men i denne konkrete saken så jaktes det i flokk. Det er noe helt annet og spesielt når det trues med økonomiske sanksjoner. Da reagerer jeg.

4 liker  
Kommentar #55

Hans Petter Nenseth

1 innlegg  41 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Sølve Nicolay Thobro Lauvås. Gå til den siterte teksten.
Og hvilken kompetanse har du selv om bygningskonstruksjoner, ref. din kritikk av trådstarters fagbakgrunn?

"Kompetanse, etterspørselen som struper samfunnsdebatten!"

4 liker  
Kommentar #56

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

ad innleggene til Krudtaa

Publisert rundt 4 år siden

Tore B Krudtaa er dømt i norsk rett for nettmobbing - av meg. 

Dommen er rettskraftig, og kan lastes ned herfra: 

http://fritanke.no/nyheter/tore-b-krudtaa-tapte-pa-alle-punkter/19.9668

Jeg ser ingen grunn til å gå inn i noen ytterligere diskusjon om den saken, og ihvertfall ikke her. Det er en uting at fyren ser ut til å diskutere sitt eget rettslige nederlag i alle irrelevante sammenhenger han klarer å finne. 

7 liker  
Kommentar #57

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Hva er det egentlig som gjør oss dummere?

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Internett gjør oss dummere

Øivind, jeg syns du bidrar til ytterligere fordumming når du retter skytset mot Ny Tid fordi de dekker en diskusjon om storyen bak 9/11.

Mainstream media backet amerikanske myndigheter under WMD-skandalen som ledet en hel koalisjon inn i Irak-krigen, så hvorfor du vil sette lokk på 9/11 "storyen" som ledet oss inn i krigen i Afganistan skjønner jeg heller ikke. Det er sindige folk som vil ha omkamp når det gjelder konklusjonen om hva som egentlig skjedde med "Building 7".

Å finne ut hvordan vi skal forholde oss til "alternative nyheter" er omtrent like krevende som å lære å bruke internettet på en vettug måte. En ting har vel både Ed Snowden og Trump 

3 liker  
Kommentar #58

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.

Jeg anklager heller ikke innleggsforfatter for å jakte på konspirasjonsteoretikere. Men i denne konkrete saken så jaktes det i flokk. Det er noe helt annet og spesielt når det trues med økonomiske sanksjoner. Da reagerer jeg.

Hvilke økonomiske sanksjoner har jeg truet med?

At mange reagerer, er da heller et sunnhetstegn. 

De eneste som har reagert med noe som kan kalles "økonomiske sanksjoner" er Kulturrådet, som vil vurdere støtten, og Klassekampen som vil vurdere om de fortsatt er tjent med en distribusjonsavtale. Siden Ny Tid ikke har noe krav på noen av delene, er det litt vanskelig å kalle det "økonomiske sanksjoner".

2 liker  
Kommentar #59

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.

Tore B Krudtaa er dømt i norsk rett for nettmobbing - av meg. 

Dommen er rettskraftig, og kan lastes ned herfra: 

http://fritanke.no/nyheter/tore-b-krudtaa-tapte-pa-alle-punkter/19.9668

Jeg ser ingen grunn til å gå inn i noen ytterligere diskusjon om den saken, og ihvertfall ikke her. Det er en uting at fyren ser ut til å diskutere sitt eget rettslige nederlag i alle irrelevante sammenhenger han klarer å finne. 

I dette har du min fulle støtte.

1 liker  
Kommentar #60

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.
Øivind, jeg syns du bidrar til ytterligere fordumming når du retter skytset mot Ny Tid for at de dekker en diskusjon om storyen bak 9/11. Hvorfor ikke se på hva Facebook gjør med pressefriheten og -kvaliteten? Da ville du jo vært i nærheten av utfordringene med Internettets bidrag til fordumming.

Problemet med Ny Tids utvikling er at en "tradisjonell" og tidligere ganske respektert papiravis har beveget seg inn i et landskap som tidligere har vært forbeholdt de mørke hjørnene på Internett. 

Det skjedde nok noe vesentlig ved Trumps seier, da Infowars og Breitbart plutselig nesten ble mainstream. At også etablerte mediehus glir inn i denne typen publisering, er en eskalering, en forverring.

Ny Tid har forøvrig ikke "dekket en diskusjon". Ny Tid har publisert en konstruksjon, dårlig begrunnet og uten kildekritisk evne. 

Jeg tror ikke jeg har noe bedre svar enn å insistere på at maktkritikk forutsetter kildekritikk. Maktkritikk uten kildekritikk er bare en pervertert utgave, en type "nyttig idiot"-atferd.

3 liker  
Kommentar #61

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Siden Ny Tid ikke har noe krav på noen av delene, er det litt vanskelig å kalle det "økonomiske sanksjoner".

Når begrunnelsen til Kulturrådet og Klassekampen ligger i det at Ny Tid har publisert disse artiklene, så kaller jeg det sansksjoner.

En kritikk av innholdet i artikkelen og forsåvidt en kritikk av at Ny Tid publiserer dette, kunne vært akseptabelt. Men det er ikke akseptabelt når denne kritikken kombineres med trusler.

3 liker  
Kommentar #62

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Tore B. Krudtaa. Gå til den siterte teksten.
Faktisk er det så ille at det legitimerer til å påstå at et høyt antall dommere i domstolene er korrupte.

Er det din påstand at årsaken til at du tapte rettsaken må være at Berg (eller noen andre) har betalt dommerne under bordet?

3 liker  
Kommentar #63

Hans Petter Nenseth

1 innlegg  41 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Det er ikke snakk om å legge lokk på ting man ikke liker, det er snakk om å kalle en spade for en spade i denne sammenhengen. Når det gjelder 911 er det et spekter av konspirasjonsteorier. Fra at Bushregjeringen selv sto bak, til at selve angrepet var noe annet enn det tusenvis av mennesker filmet og tok bilder av og som grundig dokumenterer at det var rutefly som kjørte inn i bygningene. Folk som Krudtaa er i denne ytterste fløyen og motsier tusener av øyenvitner. I tillegg mener han at det var Israelere som sto bak, da det finnes bilder av israelere som sto og lo når flyene kjørte inn i bygningene. En selvmotsigelse i seg selv, da han mener det ikke var noen fly.

Det tekniske hendelsesforløpet er grundig dokumentert. Så å forlange  å diskutere det som om det var noen grunn til å trekke det i tvil, det er altså bullmilk. Det bør ikke ta opp plass i media i det hele tatt.

Så det er egentlig konspirasjonsteoretikere på dette nivået som struper samfunnsdebatten, fordi de stikker pinner i hjulene på de viktige debattene. Dagsaktuelle ting som klimakrisen (som heller ikke Krudtaa her tror på, konspirasjonsteoritenking det og), hvordan hjelpe flyktniger best mulig, hvordan forebygge rasisme, hvordan forhindre at det smeller på Koreahalvøya osv.

5 liker  
Kommentar #64

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Når begrunnelsen til Kulturrådet og Klassekampen ligger i det at Ny Tid har publisert disse artiklene, så kaller jeg det sansksjoner.

Igjen: det er suverent opp til Klassekampen å vurdere sine distribusjonsavtaler. De ville neppe ha distribuert en FrP-publikasjon heller. Det er uansett bare opp til dem.

Kulturrådet er statlig. Jeg mener selv at skattepenger ikke bør subsidere slikt som Ny Tid nå driver med. De fleste får ikke penger fra Kulturrådet, så de mangler ikke gode søkere.

3 liker  
Kommentar #65

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Det skjedde nok noe vesentlig ved Trumps seier, da Infowars og Breitbart plutselig nesten ble mainstream. At også etablerte mediehus glir inn i denne typen publisering, er en eskalering, en forverring.

Du har et viktig poeng med "glidningen" etter det som først og fremst ledes av Facebook, men jeg ser ikke at Ny Tid på noen måte glir inn i noe som ligner på det som har omgitt Trump-kampanjen.

PS
Mener du at kollapsen av Building 7 under 9/11 er tilstrekkelig gjort rede for av den offentlige utredningen? 

1 liker  
Kommentar #66

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.

Igjen: det er suverent opp til Klassekampen å vurdere sine distribusjonsavtaler. De ville neppe ha distribuert en FrP-publikasjon heller. Det er uansett bare opp til dem.

Kulturrådet er statlig. Jeg mener selv at skattepenger ikke bør subsidere slikt som Ny Tid nå driver med. De fleste får ikke penger fra Kulturrådet, så de mangler ikke gode søkere.

Jeg vet ikke hvor mye jeg skal tvære på dette, men fakta er at både Klassekampen og Kulturrådet BEGRUNNER sine trusler med publikasjonen av denne artikkelen i Ny Tid.
Klassekampen kan selvsagt vurdere sine samarbeidsavtaler med hvem de vil, det har verken jeg eller noen andre (såvidt jeg vet) bestridt.
Kulturrådet har sine statutter og skal gjøre sine vurderinger ut i fra disse og ikke ut i fra en publisering av en enkelt artikkel de ikke liker.

Hvorfor er dette så problematisk?

3 liker  
Kommentar #67

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.
PS
Mener du at kollapsen av  Building 7 under 9/11 er tilstrekkelig gjort rede for av den offentlige utredningen? 

Jeg er ikke fysiker eller bygningsingeniør, og må godta eksperters vurdering, men ja. Brannene var ekstreme, strukturen var kraftig svekket før bygningen kollapset. Det er også et moment at ingen opptak viser noen antydning til eksplosjoner. Hvis sammenbruddet skulle ha skyldtes en eksplosjon ville den ha blitt hørt, og vært registrert på de tallrike filmopptakene - men ingen ting tyder på at noen slik eksplosjon fant sted. 

3 liker  
Kommentar #68

Hans Petter Nenseth

1 innlegg  41 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.
Mener du at kollapsen av  Building 7 under 9/11 er tilstrekkelig gjort rede for av den offentlige utredningen? 

Jeg er riktignok ikke Bergh, men for alle som ikke på forhånd har bestemt seg for at en hver redegjørelse fra offisielt/faglig hold er feil, er det tilstrekkelig ja. 

4 liker  
Kommentar #69

Tore B. Krudtaa

5 innlegg  46 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Nå er jeg ikke særlig tilhenger av Nenseths iver i å tillegge meningsmotstandere meninger de aldri har ytret. Men ja, jeg tror faktisk ikke at noen passasjerfly traff de to tårn i NY, jeg tror heller ikke at noe passasjerfly traff Pentagon, og jeg tror heller ikke at noe passasjerfly styrtet i den angivelige gropa i Shanksville. Og ja, jeg tror at Mossad kan ha vært involvert i terroren 11. september 2001.

Jeg tror også at mye av det som fremkommer i dette foredraget kan stemme. Det betyr jo selvfølgelig ikke at jeg er enig i foredragsholderen i det han sier om disse flyene som blir påstått å ha truffet tvillingtårnene. I så måte kan det være greit å vite at INGEN flymotorer fra de påståtte passasjerflyene er funnet og identifisert. Det er for å si de forsiktig svært underlig at man ikke kan presentere en eneste flymotor fra hele fire påståtte krasj med enorme passasjerfly.

Her noen interessante lenker:

Christopher Bollyn Speaks at Portland Community College
https://www.youtube.com/watch?v=wmw1POF6hpk

Israel Did 9-11 Jewish Ex-Marine SPEAKS OUT
https://www.youtube.com/watch?v=zxJm9z8UwFc

9/11 Pentagon Attack - Behind the Smoke Curtain - Barbara Honegger
https://www.youtube.com/watch?v=4fvJ8nFa5Qk

Det bør også være av interesse at flyene som blir påstått å ha truffet de to tårn, i følge den offisielle forklaringen fløy med en hastighet som var langt over det disse flyene var designet for å tåle - i denne høyden. Faktum er at ingen av de to flyene ville klart å nå de to tårn. Årsaken er enkel, pga. luftmotstanden ville de blitt ødelagt før de nådde tårnene. Her er hva en ekspert på fly har å si om dette. I videoen vises også bilde av den eneste motoren fra passasjerfly som er blitt avbildet. Den ble funnet noen kvartaler fra det ene tårnet. Men bildet beviser at den ikke kan ha tilhørt noen av de flyene som traff de to tårn.

Retired Expert Pilot John Lear - No Planes Hit the Towers on 9/11
https://www.youtube.com/watch?v=YQBlv7sZGVE

 

Kommentar #70

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er dette så problematisk?

Det er ikke problematisk.

Kulturrådet skal selvsagt gjøre sine vurderinger, og da blir det etter de regler om gjelder for rådets virksomhet.

Klassekampen bestemmer selv.

2 liker  
Kommentar #71

Hans Petter Nenseth

1 innlegg  41 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Jeg er demokrat. Jeg tror pr i dag at demokratiet tross sine svakheter er det beste styresettet. Jeg er sterk tilhenger av både ytringsfriheten og religionsfriheten. Og dette er verdier jeg er stolt av.
Tore Krudtaa er en av svært få mennesker som har klart å rokke ved disse verdiene, få meg til å tvile på dem. Det er trist at samfunnet ikke fanger ham opp og gir ham den hjelpen han fortjener.

7 liker  
Kommentar #72

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke problematisk.

Er det heller ikke problematisk at begrunnelsen for trusselen ligger i publikasjonen av artikkelen?

3 liker  
Kommentar #73

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Er det heller ikke problematisk at begrunnelsen for trusselen ligger i publikasjonen av artikkelen?

Det er vel mer den redaksjonelle vinklingen enn selve publiseringen, som er problemet? Det Ny Tid gjør går langt utover å presentere "alternative" teorier. Det stilles ikke kun spørsmål ved etablerte sannheter, men etablerer sin egen "sannhet" uten kritiske spørsmål.

5 liker  
Kommentar #74

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Er det heller ikke problematisk at begrunnelsen for trusselen ligger i publikasjonen av artikkelen?

Nei, fordi dette er et åpenbart misbruk av offentlige midler. 

3 liker  
Kommentar #75

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Nei, fordi dette er et åpenbart misbruk av offentlige midler. 

OK, da har jeg fått svar. Du støtter sanksjoner på bakgrunn av meninger. I det spørsmålet står vi i hver vår leir, det er notert!

3 liker  
Kommentar #76

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Du støtter sanksjoner på bakgrunn av meninger.

Nei, det gjør jeg ikke.

Det er ikke en "mening" å skrive at 9/11 var en ekplosjon, at bosniske muslimer drepte sine egne eller å ha spaltister som siterer Sions Vises protokoller. Det er spredning av løgnhistorier.

2 liker  
Kommentar #77

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.

Nei, det gjør jeg ikke.

Det er ikke en "mening" å skrive at 9/11 var en ekplosjon, at bosniske muslimer drepte sine egne eller å ha spaltister som siterer Sions Vises protokoller. Det er spredning av løgnhistorier.

Synd du ikke innser hva du selv uttrykker.
Det som er løgn for deg, er mening for andre. Hva er det som gjør at du tror du sitter på den gudommelig definisjonsmakten på hva som er løgn og hva som er mening?

Når slike holdninger du oppviser her, etablerer seg i maktorgan, får vi et samfunn jeg oppfatter som farlig, til og med faligere enn ekte konspirasjonsteorier. Det er min MENING.

4 liker  
Kommentar #78

Hans Petter Nenseth

1 innlegg  41 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Og det er en MENING du har rett til å ha. Det er uansett ikke en smart mening. Du ser ut til å ville ha et samfunn hvor enhver sullik skal ha rett til å ytre seg i media. Altså en utvidelse av ytringsfriheten til å inkludere publiseringstvang. At folk som mener f.eks at jorden er flat skal ha rett til å få skrive om det i VG som det var en form for sannhet. Du forstår sikkert hvor tullete dette er.

4 liker  
Kommentar #79

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Synd du ikke innser hva du selv uttrykker.
Det som er løgn for deg, er mening for andre. Hva er det som gjør at du tror du sitter på den gudommelig definisjonsmakten på hva som er løgn og hva som er mening?

Nei, det er ikke en "mening" å mene at jorda er flat, det er en påstand. Det er en falsk påstand. Og det er selvsagt lov å påstå en masse tull om 9/11, slik noen gjør i denne tråden, men det har ikke noe å gjøre med en verdibasert mening som har krav på respekt. 

Det finnes rett og slett forskjell på rett og galt.

4 liker  
Kommentar #80

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Hans Petter Nenseth. Gå til den siterte teksten.
Altså en utvidelse av ytringsfriheten til å inkludere publiseringstvang

Hvor har jeg skrevet det siterte?
På pent språk kalles din påstand en "stråmann"!

2 liker  
Kommentar #81

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Hans Petter Nenseth. Gå til den siterte teksten.
Altså en utvidelse av ytringsfriheten til å inkludere publiseringstvang

Hvorvidt internett gjør oss dummere eller ikke, er en diskutabel påstand. Slike stråmenn som du kommer med her, gjør oss garantert dummere.

2 liker  
Kommentar #82

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

1 innlegg  230 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Hans Petter Nenseth. Gå til den siterte teksten.
Tore Krudtaa er en av svært få mennesker som har klart å rokke ved disse verdiene, få meg til å tvile på dem. Det er trist at samfunnet ikke fanger ham opp og gir ham den hjelpen han fortjener.

Det er nå likevel et lyspunkt at han finner den hjelpen han trenger her på VD:

Debattips for konspirasjonsteoretikere

4 liker  
Kommentar #83

Øystein Gudim

3 innlegg  31 kommentarer

Uendelig kompetanse

Publisert rundt 4 år siden

Krudtaa er herostratisk berømt i kommentarfeltene. Han kan mikrobiologi og immunologi bedre enn mikrobiologer og vaksineforskere. Han kan mer om bygningskonstruksjoner enn byggingeniører. Han behersker klimadebatt bedre enn noen klimaforsker. Han forstår GMO bedre enn noen genforsker. Og etter at han tapte så det suste i et par rettssaker har han markert seg som en som forstår jus bedre enn noen dommer eller jusprofessor. Slik går nu dagan blant konspirasjonstilhengerne. 

7 liker  
Kommentar #84

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Hvorvidt internett gjør oss dummere eller ikke, er en diskutabel påstand

Det er helt rett, og det kan diskuteres. Det er selvsagt en spissformulering. Det ble jo debatt av den, og det var det jeg var ute etter.

Om bosniske muslimer drepte sine egne er derimot ikke noe som bør diskuteres - dvs. om man likevel gjør det, bør man være forberedt på at noen som vet bedre blir forbanna. Det kan til og med tenkes at mange vil finne det dypt sårende. Omtrent like sårende som det er for medlemmer av Arbeiderpartiet å møte påstander om at Arbeiderpartiets ledelse sto bak Utøya.

Igjen: det fins forskjell på rett og galt. 

2 liker  
Kommentar #85

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Diskutabelt

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Igjen: det fins forskjell på rett og galt. 

Bare som et PS!

Ja, det er forskjell på rett og galt. Hva som er galt og hva som er rett, kan imidlertid variere fra kultur til kultur.

2 liker  
Kommentar #86

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Ja, det er forskjell på rett og galt. Hva som er galt og hva som er rett, kan imidlertid variere fra kultur til kultur.

Ja, men det er ikke det vi snakker om her.

Vi snakker om hvem som sto bak flere kjente massedrap, der handlingsforløpet er kjent. Det er ekstremt problematisk og intellektuelt slapt av deg å la Ny Tids svik mot alminnelig hederlighet slippe unna som "meninger". 

3 liker  
Kommentar #87

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Hvis sammenbruddet skulle ha skyldtes en eksplosjon ville den ha blitt hørt, og vært registrert på de tallrike filmopptakene - men ingen ting tyder på at noen slik eksplosjon fant sted. 

Øyvind,  basert på litt ufaglært synsing om hvor mye lyd sprengstoff skal gi fra seg er du villig til å dra all kritikk av offentlig utredninger over samme kam som de villeste konspirasjonsteorier?

Hans Petter, du sier "for alle som ikke på forhånd har bestemt seg for at en hver redegjørelse fra offisielt/faglig hold er feil, er det tilstrekkelig ja." Du mener med andre ord at offisielt og faglig alltid hører sammen?

Hva med Saddams WMD, hva med Ed Snowden?

Javel.

Jeg inviterer dere til en diskusjon om Facebook.

3 liker  
Kommentar #88

Hans Petter Nenseth

1 innlegg  41 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Her snakket jeg om de tekniske detaljene, hendelsesforløpet rundt 911. Syns du skal diskutere dette med Krudtaa om du må diskutere det med noen.

5 liker  
Kommentar #89

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.
va med Saddams WMD, hva med Ed Snowden?

Siden du nevner Snowden: han har ikke på noe tidspunkt tatt avstand fra "den offisielle forklaringen" om WTC. Trass i at han må ha hatt et enormt informasjonstilfang er det ingen ting hos ham som tyder på at 9/11 ikke i hovedsak var slik det er framstilt.

Hans varsling gjelder noe helt annet: massiv ulovlig overvåking.En gigantisk konspirasjon fra virkeligheten.

Som følge av det fins det ironisk nok konspirasjonsteoretikere som mener at Snowden er "plantet" fordi de ikke fikk "sine" konspirasjonsteorier bekreftet av ham, snarere tvert i mot.

3 liker  
Kommentar #90

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.
Øyvind,  basert på litt ufaglært synsing om hvor mye lyd sprengstoff skal gi fra seg er du villig til å dra all kritikk av offentlig utredninger over samme kam som de villeste konspirasjonsteorier?

Det er ikke jeg som syns noe om lyden av sprengninger. I dette tilfellet er det vel faktisk FBI som hadde hovedansvaret. Men det er vel nok til å få piggene dine ut.

2 liker  
Kommentar #91

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Hensikten helliger middelet

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke jeg som syns noe om lyden av sprengninger. I dette tilfellet er det vel faktisk FBI som hadde hovedansvaret. Men det er vel nok til å få piggene dine ut.

Din oppførsel og nedvurdering av andre på denne tråden, får iallefall mine pigger til å vende utover 

Som Truls Lie, ansvarlig redaktør i Ny Tid sier:  "Mange angriper oss når vi kommer med uvanlig stoff. Men 9/11 er den store hendelsen i vårt århundre. Krigen mot terror og hetsen mot muslimer er basert på 9/11. Å røre i det er noe som åpenbart faller tungt for mange. Man skal ikke røre ved den type sannheter. Fingrene fra fatet! Men som redaktør er jeg veldig uavhengig. Jeg har ingen allianser som binder meg. Det er kanskje grunnen til at vi kan grave i slike ting."

Utrolig bra at det finnes noen medier som ikke eies av de store mediehusene som alle går i takt. - Hvordan kunne invasjonen av Afghanistan blitt en mulighet uten 9/11? Hvordan kunne våre politikere selv ha invadert Libya?  Muslimhetsen har jo tjent en politisk hensikt av dimensjoner? "Hensikten helliger middelet", er et gammelt uttrykk ikke alle har glemt. - Men det er fort gjort å glemme at en muslim er et vanlig menneske som deg og meg når slike ting skjer!

Slik Ap selv må ha lagt "gullegget", når de straks etter 22/7 gikk ut og forfulgte alle mennesker med høyrepolitiske tanker som samfunnsfiender. - Og din venn Eskild Pedersen var av dem som gikk høyest ut på banen! - Kunne de lykkes med å erklære politiske motstandere for mentalt syke? - Ettervirkningene har vi enda i forhold til hets av Listhaug etc. Tjente det sin hensikt? - Nei, folk begynner å bli lei. Og Krf vet ikke hva de tror på lenger - hvor er "de snille"? Til høyre eller venstre?

1 liker  
Kommentar #92

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det føles sikkert godt.

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.

Dakar liten. Var det noen som var slemme med deg i et kommentarfelt?

Ja, det er fælt med noen som bruker ytringsfrihet til å kritisere påstander om at jorda er flat.

Antagelig mener Øivind Berg at det er helt ok å komme med slike idiotiske forsøk på hersketeknikker i et kommentarfelt.
Men det viser jo for alle som leser det hvilken type person han er.
Det kommer heller sikkert ikke inn under oppførsel som fortjener påtale fra moderator.

Kommentar #93

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Din oppførsel og nedvurdering av andre på denne tråden, får iallefall mine pigger til å vende utover 

Jaggu gjør du selv en god jobb med å vende folks pigger ut ved å omtale massemyrderiene på Utøya som AP sitt "gullegg"!?

Bortsett fra det er det åpenbart at du har misforstått hva tråden dreier seg om. 

3 liker  
Kommentar #94

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jaggu gjør du selv en god jobb med å vende folks pigger ut ved å omtale massemyrderiene på Utøya som AP sitt "gullegg"!?

Benekter du at de gjorde hva de kunne for å bruke hendelsen politisk? - Det er nemlig det jeg henviser til  her. - 

1 liker  
Kommentar #95

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Jeg har ofte savnet å se at når journalistene legger frem sine mikrofoner for at politikere skal uttale seg til dem, får jeg aldri se en mikrofon fra Youtube der. Det er aldri noe reportasjeteam derfra, og jeg hører aldri NRK eller noen av de andre kanalene jeg følger si at "det var Youtube som først fortalte om denne saken". Antagelig er det bare Klara Klok som har svaret på et slikt spørsmål, om et slikt svar finnes da. Kanskje er jeg en konsekvens av at nettet kan ha gjort meg dummere. Det kan jeg strengt tatt ikke vite heller. 

3 liker  
Kommentar #96

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Bortsett fra det er det åpenbart at du har misforstått hva tråden dreier seg om.

Jeg henviser til, at når man ser på hva som skjer i kjølvannet av slike forferdelige hendelser, så finner man antagelig årsaken til konspirasjonsteoriene  - 

Dette  vil det være vanskelig å komme bort fra, og det hjelper nok ikke akkurat med trusler.

Kommentar #97

Øystein Gudim

3 innlegg  31 kommentarer

YouTube

Publisert rundt 4 år siden

Problemet med Youtube er at hvem som helst kan legge ut hva som helst uten noen kvalitetssikring. De sprøeste påstander kan publiseres i filmer som "sannheter" uten at noen faglige, seriøse vurderinger eller motforestillinger kommer med. 

I redaksjonelle medier er det journalister, redigerere og redaktører som skal kvalitetssikre det som publiseres. Dessverre ser vi nå at mange mediebedrifter som Ny Tid og andre hiver seg på det som skaper klikk - sensasjon og polarisering - ikke fakta, kunnskap og faglige vurderinger. Internett er en demokratisering av offentlig debatt, men det problematiske er at hva som helst kan publiseres av hvem som helst. Som noen sier "Internet is a silly place". 

3 liker  
Kommentar #98

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Benekter du at de gjorde hva de kunne for å bruke hendelsen politisk? - Det er nemlig det jeg henviser til  her. - 

Jeg blir direkte uvel over nok en gang å støte på mennesker som beskylder Arbeiderpartiet for å "bruke hendelsen (Utøya) politisk". 

Det går ikke an å synke stort dypere enn det Mette Solveig Muller gjør her.

5 liker  
Kommentar #99

Tore B. Krudtaa

5 innlegg  46 kommentarer

MYE VIKTIG og KORREKT informasjon på YouTube

Publisert rundt 4 år siden

Her et godt eksempel på viktig informasjon som kanaler som YouTube bidrar til å få ut til befolkningen - og en fin motvekt til det useriøse babbelet til havforsker Øivind Bergh:

A Government Researcher Speaks Out | 9/11 Evidence and NIST
https://www.youtube.com/watch?v=GvAv-114bwM 

At det også finnes mye tullball på YouTube gjør ikke at det viktige og korrekte, blir mindre viktig og mindre korrekt.

1 liker  
Kommentar #100

Hans Petter Nenseth

1 innlegg  41 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Så hvordan skiller du tullet fra det du mener er seriøst? Eller er det slik at du har gjort deg opp en mening, og bruker alt du finner som backer opp ditt syn og kaller det bevis?

Du finner jo Youtubevideoer som sier at den offisielle versjonen er korrekt og.

For i såfall har du ikke forstått hvordan forskning foregår.

Å påstå at andre babler, når du selv avfeier tusenvis av øyenvitner, film og bilder, hvordan tror du det får deg til å fremstå for normale mennesker?

6 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere