Øivind Bergh

1

Internett gjør oss dummere

Internett er en fantastisk ting, som kan skaffe oss informasjon om hva som helst. Uheldigvis kan nettet også brukes til å skaffe fram det rene vrøvl. Falske nyheter og rare konspirasjonsteorier spres raskt, og påvirker samfunnet i skremmende grad.

Publisert: 18. sep 2017  /  1441 visninger.

Ny Tids siste nummer er en orgie i konspirasjonsteorier som for en stor grad er støtende, men også grundig tilbakevist. Det fins riktignok noe ”støtte” for dem alle på nettet – men det er ikke det samme som at det fins belegg for dem.


At nettopp Ny Tid gir seg hen til denslags er en påminnelse om at også den politiske venstresiden har rikelige innslag av slike konstruksjoner, som ellers er godt kjent fra ytrehøyre. SVs første leder, Berit Ås, har lenge vært opptatt av påstander om at myndigheter i det skjulte slipper ut store mengder kjemikalier fra fly, såkalte ”chemtrails”. Fredsguruen Johan Galtung har entusiastisk sitert ”Sions Vises Protokoller”, et antisemittisk falsum som har vært brukt til å spre falske rykter om jøder i over hundre år. 


Det fins mennesker i Norge som mener at Arbeiderpartiets ledelse sto bak 22/7.  Det er støtende for alle normale mennesker, og dypt sårende for de menneskene som ble rammet, de som flyktet, og de som mistet familie, venner og kjente den dagen.


De drepte på Utøya ble drept fordi de var medlemmer av Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Drapsmannen ønsket å drepe Gro Harlem Brundtland, som var foredragsholder på øya den dagen, og det var tilfeldigheter som reddet henne. Nummer to på drapslisten var Eskil Pedersen, som i ettertid har fått en endeløs mengde med hets fra norske nazister og andre ”samfunnsstøtter”, fordi han og de andre som var ombord på M/F Thorbjørn, som Gjørv-kommisjonen grundig avdekket, fulgte politiets ordre og kom seg vekk. Likevel kan du lese en masse artikler på nett med de mest vanvittige påstander om hva som ”egentlig” skjedde. Noen sier Israel sto bak, for i konspirasjonsteoriene er det slik at jødene alltid får skylda.


Noen sier det var flere drapsmenn, fordi noen nyhetsmeldinger som ble skrevet i den ekstreme forvirringen om kvelden 22/7 fortalte dette. Nylig klarte en kjent tidligere pressemann å koble også Erna Solberg til myrderiene. Vedkommende er i dag dypt inne i psykiatrien, noe som selvsagt ikke opplyses på de tallrike Facebook-gruppene som entusiastisk deler ”nyheten”.


Det fins mange mennesker, ikke bare i Ny Tid, som fornekter at fire fly fulle av passasjerer gikk tapt i USA 11/9.. At både flyene og menneskene ombord forsvant, at flyene ble observert av mange, og at mye, men selvsagt ikke alt, ble filmet fornektes glatt. Særlig det andre flyet i New York ble observert av tusener av skrekkslagne tilskuere, som allerede fulgte med på dramaet etter at det første tårnet ble truffet. Og kameraene viste alt. Filmtricks, sier folk. At Bin Laden og hans folk tok på seg ansvaret, at en enorm etterforskning bekreftet deres egne utsagn om at de både var i stand til terroren og sto bak den, blir sett bort fra. Mossad sto bak, sier noen. Israelere danset i New Yorks gater! Vips, jødene får alltid skylda.


Vitenskap blir utfordret, og mange nordmenn tror rett og slett ikke på forskningsresultater. Hvordan så og si alle verdens geofysikere eventuelt skulle klare å lyve synkront blir et ikke-tema for de som har bestemt seg for at klimaendringer er ”svindel”.  Det samme gjelder vaksiner, der alle verdens leger og biologer visstnok lyver, fordi medisinindustrien betaler eller truer dem. At medisinindustrien ville ha tjent mye mer om folk ble syke i stedet for å vaksinere seg, forties.


HPV-vaksinen blir påstått å drepe unge jenter eller gjøre dem sterile. Ingen klarer å vise hvilke jenter det eventuelt skulle dreie seg om, men skremselshistoriene deles entusiastisk på sosiale medier – med flere krefttilfeller om uunngåelig konsekvens.


Selv noe av det mest grunnleggende blant erkjennelser, at jorda er rund, blir betvilt på Internett. Det er tragikomisk på et helt ekstatisk nivå, når Internettsider med ”flat-jord”-teori blir spredt via de mest sofistikerte satelitter til Hvermannsen som ivrig benekter at det går an å sirkle ”rundt” Jorda.


De siste årene har framveksten av såkalte ”alternative medier”, som amerikanske Breitbart og Infowars endret informasjonsstrømmen for mange, og de kom for alvor inn i varmen ved valget av Donald Trump som president. Trump er åpent positiv til disse nettstedene, og nen nylig avgåtte sjefsstrategen Steve Bannon kom fra Breitbart.


Ved at falske eller forvridde nyhetssaker spres herfra via Twitter og Facebook, kan noen og enhver få en nyhetsstrøm som er tilpasset det man selv liker. Det offentlige rom forvandles til et ekkokammer, der konspirasjonsteoriene blir bekreftet. Man møter også smakebiter fra andre konspirasjonsteorier, og miljøene befrukter hverandre gjensidig. Ulike odde oppfatninger synes å trives sammen. Om man tror at jødene sto bak 9/11 vil man også tendere til å tro at farmaindustrien er ute etter å forgifte oss alle. Selvsagt gjelder ikke dette alle, men overhyppigheten av de som deler flere ulike konspirasjonsteorier er åpenbar.

 

I de mer eller mindre lukkede virtuelle rom gir det status å dele ”sannheter”, og å være blant dem som har ”forstått verden” og ”de skjulte mønstre”.


I Norge har vi sett flere ”alternative medier”. Filter nyheter ga nylig ut en liste over de viktigste. Flere hadde hemmelige redaksjoner, flere ga ut konstruerte og åpenbart falske nyheter. 


I går ga 24-avisen opp, etter at opphavsmennene ble avslørt av Twitterkontoen Sian.txt. Det viste seg at personer med tilknytning til det lille partiet ”Demokratene” sto bak nettstedet, som bar preg av hatske utsagn mot venstresiden og Arbeiderpartiet spesielt, samt mot muslimer. Det var mye falske nyheter, blant annet ble agnostikeren Mani Hussaini, AUFs leder, framstilt som muslim, antakelig på grunn av hudfargen. Det var fra dette nettstedet FrPs Thore Andre Johnsen delte en åpenlyst rasistisk artikkel nylig.


Norgesavisen har også vært preget av mye rasisme og falske nyheter og har blitt avkledd av faktasjekkerne i Faktisk.no. Nyhetsspeilet er en egen verden av det ganske mørke slaget. Det kan være en illustrerende og tankevekkende å øvelse å se nettstedets titler på søkeordet ”jøder”.


Hva kan vi gjøre med slike falske meldinger og teorier? Innse først og fremst at det ikke er nok å være ”maktkritisk” eller kritisk til makthaverne. Man må også være kritisk til egne kilder.

Ny Tid er nok ”maktkritisk” fortsatt, slik avisen var den gang den spilte en viktig rolle i norsk offentlighet. Men til forskjell fra den gang er kildekritikken dødd ut. Tilbake står et vrengebilde av en opposisjonsavis, en ”nyttig idiot” for ”makten”. Ytrehøyres alternative medier har på sin side som mer eller mindre selvbestaltet oppgave å støtte høyreorienterte makthavere.

Maktkritikk uten kildekritikk er uten mening.


For summen av falske nyheter har mest av alt som effekt at summen av fornuftig og gjennomtenkt opposisjon blir mindre. Det er ikke uten grunn at Trump (i praksis) støttes av Breitbart og Infowars, og Listhaug (i praksis) ble støttet av 24-avisen og Norgesavisen. Støtten motsatt vei er mindre tydelig, men her er utydeligheten selve budskapet. Man vil jo ha de ekstremes støtte og stemmer.

7 liker  
Kommentar #1

Geir Hongrø

3 innlegg  27 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Veldig bra innlegg. En ting jeg vil legge til i tillegg, og som også i stor grad preger deler av den ytre venstresiden, er alle disse som har forlest seg på propagandaen til Putin (RT og Sputniknews) og velger å tro mer på den enn på vestlige kvalitetsmedier.

Det er god grunn til å være kritisk til mye av det USA foretar seg (eller foretok seg før Trump ble president), men om man er SÅ kritisk at man svelger alt av diktatorpropaganda og de villeste konspirasjonsteorier så har man gått seg bort i tåka og tjener krefter som slett ikke ønsker det liberale demokratiet vel. 

8 liker  
Kommentar #2

Øivind Bergh

1 innlegg  66 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Konspirasjoner finnes jo. Og det er ingen tvil om at USA har stått for noen, ja. Det er imidlertid typisk at en som med høy sannsynlighet er en "ekte" varsler, Edward Snowden, ikke har kommet med noe som støtter de konspirasjonsteoriene som er nevnt her, trass i at han må ha hatt et enormt tilfang av hemmelig informasjon. Hans varsling gjelder det enorme omfanget av ulovlig overvåking, en ekte og uhyggelig konspirasjon fra virkeligheten. Men siden han ikke nevner noe om bl.a. 9/11 som avviker fra det som er kjent, regner mange hardcore-konspirasjonsteoretikere ham som en falsk varsler "plantet av myndighetene"

5 liker  
Kommentar #3

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Problemet er ikke at konspirasjonsteorier kommer på trykk. Det STORE problemet er når det bestående etablissement bruker all energi på å stoppe disse.
Joda, det finnes konspirasjonsteorier, enkelte spinnville, andre latterlige og noen utrolige og farlige.
En av de siste er denne om hvordan CIA startet en falsk vaksinekampanje for å ta Osama bin Laden, https://www.aftenposten.no/verden/i/zaJ6w/CIA-startet-falsk-vaksinekampanje-for-a-ta-Osama-bin-Laden-Resultatet-Syke-barn_-titalls-drap-og-en-lang-fengselsstraff

Utrolig, men sant.

Avisa Ny Tid er angrepet for å spre konspirasjonsteorier. Kulturrådet truer med å strupe det økonomiske grunnlaget til avisa og Klassekampens redaktør truer med å si opp distribusjonsavtalen. Ingen av disse forsøker å argumentere hva som er feil i Ny Tids artikler, hva som er uakseptable påstander. Nei, her skal Ny Tids redaktør krype til korset og innrette seg etter den vedtatte sannhet, ellers...

Dette er holdninger som virkelig truer demokratiet, ikke det at mer eller mindre troverdige artikler kommer på trykk.

7 liker  
Kommentar #4

Geir Hongrø

3 innlegg  27 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Ny Tid har mistet enhver troverdighet med sin spredning av søplete konspirasjonsteorier om 11. September og terrorangrepet i Barcelona. Om de skal gjenerobre troverdigheten må i hvert fall Truls Lie sparkes og erstattes med en redaktør som er mer tro mot det konspifolket kaller "mainstream media" og deres prinsipper og metoder.


3 liker  
Kommentar #5

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Geir Hongrø. Gå til den siterte teksten.
Ny Tid har mistet enhver troverdighet med sin spredning av søplete konspirasjonsteorier om 11. September og terrorangrepet i Barcelona. Om de skal gjenerobre troverdigheten må i hvert fall Truls Lie sparkes og erstattes med en redaktør som er mer tro mot det konspifolket kaller "mainstream media" og deres prinsipper og metoder.

Det er en grei mening som det går an å forholde seg til selv om den var nokså innholdsløs i forhold til konkrete påstander.

Problemet er fortsatt hvorfor det er så viktig å stoppe meninger en ikke liker, meninger som er og skal være LEGALE å inneha.

7 liker  
Kommentar #6

Geir Hongrø

3 innlegg  27 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Meninger bør dreie seg om verdier, ikke om alternative virkelighetsoppfatninger. 

5 liker  
Kommentar #7

Tore B. Krudtaa

5 innlegg  46 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Saken på Ny Tid var viktig og helt korrekt. Nå har også en fra NIST (National Institute of Standards and Technology) gått ut offentlig og sagt at NISTs egen rapport er uvitenskapelig og feil. Hva han sier kan man høre her, sammen med en rekke beviser som viser at disse såkalte kollapsene umulig kan ha vært kollapser initiert av branner:
A Government Researcher Speaks Out | 9/11 Evidence and NIST:
https://www.youtube.com/watch?v=GvAv-114bwM

Kommentar #8

Hans Petter Nenseth

1 innlegg  41 kommentarer

Selvfølgelig legalt å mene

Publisert rundt 4 år siden

at 911 var en såkalt falsk flagg. Eller at jorden er flat. Men man kan ikke mene det, og forlage å bli tatt seriøst. 

7 liker  
Kommentar #9

Tor Næss

0 innlegg  18 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Jeg er lei konspirasjonsmiljøet som driver med sin evigvarende gravskjending og vås om hva som skjedde 9.11.2001. Saken fra Ny Tid var definitivt ikke korrekt. 

En fin oppsummering her:
Why was there no plane wreckage in 9/11 terrorist attacks on the Pentagon?
https://www.quora.com/Why-was-there-no-plane-wreckage-in-9-11-terrorist-attacks-on-the-Pentagon

Because conspiracy “theorists” don’t work with data; they just invent arguments to support their pet views without bothering to check their assumptions.

La oss et lite øyeblikk sette opp noen hypoteser.

Hypotese 1: En pen bunke mennesker (som ikke hadde noen skrupler og problemer med å ta livet av tusenvis av landsmenn), hvorav INGEN, faktisk INGEN har snakket i ettertid, var involvert i en gigantisk, og komplisert coverup hvor man må ha bl.a. i lang tid må ha rigget store mengder sprengstoff uten at noen oppdaget det, i bygninger "that never sleeps."

Ingen av de hundrevis for ikke å snakke om tusenvis av personene som må ha vært involvert i et slikt plott har snakket i ettertid, og det i et land hvor en blowjobb som involverte to personer ble avslørt før du får sagt: "I Did Not Have Sexual Relations With That Woman"?

Hypotese 2: I følge konspirasjonsklovnemiljøene var det selvfølgelig ikke noen fly som styrtet inn i tvillingtårnene. De fleste som fikk med seg TV sendingene den dagen og det var ganske mange, kunne tydelig se at det var fly som dundret inn i bygningene. En rekke konspirasjonsklovner hevder fortsatt hardnakket at det ikke finnes vrakdeler etter noen fly … De om det!

Hypotese 3: Det er mildt sagt oppsiktsvekkende hvis det skulle vise seg at noen tilfeldigvis hadde planlagt å sprenge bygning 7 for å heve forsikringspengene kun få timer etter at nabobygningene hadde blitt utsatt for verdenshistoriens største terrorangrep. Sånt skjer veldig sjeldent for å si det veldig forsiktig. Brannen i bygget førte til at bærende bjelker ble svekket, og det brant lenge i bygget. WTC 7 viser at en bygning kan kollapse som en følge av langvarig brann, og at forutsetningene om at brannen vil slukke av seg selv i løpet av en halv time ikke holder. Rapporten fra National Institute of Standards and Technology (NIST) slår fast at det var brannen i bygningen som førte til at byggingen raste sammen.
http://www.popularmechanics.com/technology/design/a3524/4278874/
Rapporten vekker også bekymringer for at andre store bygninger kan være utsatt for strukturelle svakheter som gjør at en omfattende brann kan få bygninger til å rase sammen.

World Trade Center 7 Report Puts 9/11 Conspiracy Theory to Rest
http://www.popularmechanics.com/technology/design/a3524/4278874/

NIST.GOV - WTC Disaster Study
https://www.nist.gov/topics/disaster-failure-studies/world-trade-center-disaster-study

Det Tore B. Krudtaa hevder er feil. Personen han henviser til i en Y-tube video som «dokumentasjon» laget av andre fra Konspirasjonsmiljøet og er bare tull.

Peter Michael Ketcham (som Krudtaa henviser til i videoen), var en iPhone app utvikler fra Wisconsin, har en mastergrad i matematikk og jobbet med matematiske datavisualiseringsprogrammerer ved NIST fra 1997 til 2011. Han hadde ingen involvering i 9/11 etterforskningen i det hele tatt (eller annen etterforskning), og har ingen bakgrunn i strukturteknikk eller fysikk. 

NIST rapportene (og andre rapporter) om 9/11 står seg godt. Den dekker alle de områdene om hvem som står bak, hvordan byggene kunne rase sammen, og at det selvfølgelig var fly som raste inn i tvillingtårnene, og at det var et fly som traff Pentagon.

Les for øvrig artiklene jeg har linket til under, de tar for seg mange av de merkverdigheter som konspirasjonsmiljøet  baler med når det gjelder helt grunnleggende fakta, eller mangel på sådan. Der blir også fysikken forklart inngående, ikke minst hvordan stålkonstruksjoner mister bæreevne når de varmes opp av branner. Ikke at jeg tror at konspirasjonsfolkene tar dette til seg, men for andre …

Disproving 9 of the Biggest 9/11 Conspiracy Theories
http://www.esquire.com/news-politics/a48389/9-11-conspiracy-theories/

Debunking the 9/11 Myths: Special Report - The Pentagon
http://www.popularmechanics.com/military/a5659/debunking-911-myths-pentagon/#bigplane

Debunking the 9/11 Myths: Special Report - The World Trade Center
http://www.popularmechanics.com/military/a6384/debunking-911-myths-world-trade-center/#steel

Ny Tid har vist at de forlater journalistikken og hengir seg til spekulasjoner og kaster kildekritikken på båten. Det er synd. 

9 liker  
Kommentar #10

Hans Petter Nenseth

1 innlegg  41 kommentarer

Kildekritikk

Publisert rundt 4 år siden

Innlegget forteller litt om hvor viktig det er at samfunnskritikk følges opp med kildekritikk. I så måte er Youtubevideoer et godt eksempel på et motsatte.
Selv foretrekker jeg å lese, og dette er nok langt mer seriøst:
Progressiv kollaps, Klassekampen

7 liker  
Kommentar #11

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

An iPhone app developer...

Publisert rundt 4 år siden
Tore B. Krudtaa. Gå til den siterte teksten.
A Government Researcher Speaks Out | 9/11 Evidence and NIST

Peter Michael Ketcham, an iPhone app developer from Wisconsin, has a masters degree in mathematics and worked as a mathematical data visualization programmer at NIST from 1997 to 2011. He had no involvement in the 9/11 investigation (or any other investigation), and has no background in structural engineering or physics.

https://www.metabunk.org/false-authority-thoughts-from-a-former-nist-employee-on-9-11.t8182/

9 liker  
Kommentar #12

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.

Problemet er ikke at konspirasjonsteorier kommer på trykk. Det STORE problemet er når det bestående etablissement bruker all energi på å stoppe disse.
Joda, det finnes konspirasjonsteorier, enkelte spinnville, andre latterlige og noen utrolige og farlige.
En av de siste er denne om hvordan CIA startet en falsk vaksinekampanje for å ta Osama bin Laden, https://www.aftenposten.no/verden/i/zaJ6w/CIA-startet-falsk-vaksinekampanje-for-a-ta-Osama-bin-Laden-Resultatet-Syke-barn_-titalls-drap-og-en-lang-fengselsstraff

Utrolig, men sant.

Den saken du refererer til her er en sann konspirasjon, ikke en konspirasjonsteori. Den var selvsagt en militær hemmelighet da den ble utført (like før Bin Laden ble drept), men ikke i ettertid. Tvert i mot kom historien raskt ut, og utgjør en viktig del av en populær halvdokumentarisk amerikansk film, "Code name Geronimo" fra 2012, som vi alle fortsatt kan se på Netflix. 

Filmen kan forøvrig anbefales, den er spennende.

Jeg synes ikke "det bestående etablissement" har brukt særlig mye energi på å holde ting hemmelig, når man kan se det hele i en film på Netflix. 

Saken er forøvrig tragisk. I etterkant har Taliban hevnet seg med tallrike angrep på vaksinearbeidere i Pakistan og Afghanistan. Dette har også forsinket og vanskeliggjort arbeidet med vaksinekampanjer i disse to landene. De er per i dag de eneste landene der polio fortsatt forekommer. 

Å bruke helsearbeidere i en stridende rolle, slik USA gjorde i denne saken, er i strid med Geneve-konvensjonen. 

Jeg registrerer også at du insisterer på at Ny Tids artikler er "legale". Meg bekjent har ingen hevdet noe annet. Det er lov å skrive at jorda er flat også. Dette handler ikke om jus.


6 liker  
Kommentar #13

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Hans Petter Nenseth. Gå til den siterte teksten.
Selvfølgelig legalt å mene Publisert rundt 6 timer siden Svar til Erling Grape. Gå til kommentaren.

at 911 var en såkalt falsk flagg. Eller at jorden er flat. Men man kan ikke mene det, og forlage å bli tatt seriøst. 

Jeg synes det er utrolig hvor vanskelig noen har med å ta poenget. Kritikken min handler ikke om hva jeg eller andre måtte mene om kring både 9/11 og andre tilsvarende saker. Poenget er at uansett hva en måtte mene om disse sakene, så har de full rett til å komme fram i lyset.

Problemet oppstår når begrepet «konspirasjonsteori» kastes fram, ikke som et argument, men som en stempling av andre en måtte være uenige med. Det er disse, som uten argumenter, kaster fram «konspirasjons»-begrepet, som jeg har store problem med å takle. Hvorvidt jeg er enig med disse eller ei, er umulig å si ettersom de ALDRI argumenterer.

Hva jeg personlig måtte mene, f.eks. om 9/11, vil jeg påstå du ikke har snøring på.

7 liker  
Kommentar #14

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Jeg registrerer også at du insisterer på at Ny Tids artikler er "legale". Meg bekjent har ingen hevdet noe annet. Det er lov å skrive at jorda er flat også. Dette handler ikke om jus.

Øivind Bergh, prøver du å være morsom? Du må gjerne argumentere både for og i mot hvorfor 9/11, f.eks. var en konspirasjon eller ikke, det er ikke mitt poeng. Poenget mitt er, hvorfor oppstår denne voldsomme opphisselsen i etablissementet omkring Ny Tids artikler? Hvorfor truer Kulturrådet med å stenge pengekrana? Hvorfor kjører fagorganet Journalisten sak på dette? Hvorfor reagerer Klassekampens redaktør slik han gjør og truer med å bryte distribusjonsavtalen med Ny Tid?

Jeg har ingen problem med folk som mener at Ny Tid opptrer useriøst. Men disse spørsmål som jeg her stiller, er du ikke i nærheten av å besvare. Det forteller meg også noe, og den fortellingen opplever jeg både som trist og farlig.

Kort og godt, dette handler ikke om 9/11 eller lignende historier. Dette handler om retten til å ta opp til diskusjon saker som ligger utenfor etablissementets interessesfære for tillatt diskusjon, det handler faktisk om ytringsfrihet.

5 liker  
Kommentar #15

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Tor Næss. Gå til den siterte teksten.
Jeg er lei konspirasjonsmiljøet som driver med sin evigvarende gravskjending og vås om hva som skjedde 9.11.2001. Saken fra Ny Tid var definitivt ikke korrekt. 

OK, du vil diskutere 9/11. Velbekomme! Den debatten er ikke jeg interessert i og det er ikke det denne tråden handlet om.

4 liker  
Kommentar #16

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

"Internett gjør oss dummere ", påstår Øivind Bergh , uten engang å sette spørsmålstegn bak , ergo må det vel betegnes som en påstand . Fremsatt over en kaffekopp blant venner og bekjente er en slik påstand intet mere enn innledningen til en kanskje interessant samtale en lørdags formiddag , men her er den altså fremsatt på et åpent debattforum av en person som av egen omtale betegner seg som Dr.scient....

Det er vel da rimelig å kunne forvente at gjeldende innleggsforfatter forholder seg noe over gjennomsnittlig stringent til vitenskaplig metode og etterrettelighet .

Spørsmål 1 : Hva bygges påstanden i overskriften på av anerkjent forskning ?

----"------ 2 : Hvis Bergh inkluderer seg selv i dette " OSS " som etter hans påstand har blitt så dumme , hvordan oppdaget han i så fall at dette også hadde rammet ham selv ?  Her er det virkelig muligheter for ekte folkeopplysning , for vi andre har åpenbart ikke den samme selvinnsikt .

Vel , dette var bare overskriften , så kommer ingressen . Etter et par setninger om mer eller mindre selvinnlysende trivialiteter kommer følgende sats :"Falske nyheter og rare konspirasjonsteorier spres raskt, og påvirker samfunnet i skremmende grad."( min understrekning )

Vel , det blir også her et spørsmål om etterrettelige forskningsrapporter som kan underbygge påstanden om samfunnspåvirkning i skremmende grad .

Hvem og hvilke samfunnsinstitusjoner og på hvilken måte er disse i en slik skremmende grad påvirket av disse " falske nyheter og rare konspirasjonsteorier " ?

Utredning imøtesees ( i åndeløs spenning )

PS ! Om det nå skulle være slik at Bergh her ikke uttaler seg i kraft av sin tittel ( Dr. scient. ) , men som rent privat konspirasjonsteorinedkjemperadabsurdumridder , så er det vel bare nettopp det , hans høyst private konspirasjonsteorier , eh nei , stryk konspirasjon , bare private meninger .

Takk3 liker  
Kommentar #17

Øivind Bergh

1 innlegg  66 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Øivind Bergh, prøver du å være morsom? Du må gjerne argumentere både for og i mot hvorfor 9/11, f.eks. var en konspirasjon eller ikke, det er ikke mitt poeng. Poenget mitt er, hvorfor oppstår denne voldsomme opphisselsen i etablissementet omkring Ny Tids artikler? Hvorfor truer Kulturrådet med å stenge pengekrana? Hvorfor kjører fagorganet Journalisten sak på dette? Hvorfor reagerer Klassekampens redaktør slik han gjør og truer med å bryte distribusjonsavtalen med Ny Tid?

Tja. Erling Grape. 

Først refererer du til en påstått ultrahemmelig konspirasjon, som ikke var mer hemmelig enn at noen allerede har laget en amerikansk spillefilm om den. 

Så gjør du et poeng at av Ny Tids påstander er legale. Som om noen hadde hevdet at de ikke skulle være det?

Så trekker du inn spørsmålet om hvorfor Klassekampen truer med å bryte distribusjonsavtalen med Ny Tid, at Kulturrådet vil vurdere støtten og at fagbladet Journalisten (i likhet med Dagbladet, Aftenposten, Fri Tanke og i all beskjedenhet meg) skriver om dette. Det er forresten morsomt at du kaller det "kjører sak" som om det dreide seg om en rettssak. Som om ikke Journalisten og de øvrige mediene har lov til å skrive om det de vil?

Jeg kan bare skrive om min egen vurdering. Jeg skriver om det fordi jeg kan, og vil.  Fordi jeg vurderer det som verdt å skrive om. Jeg mener at Ny Tid i en lang periode var en viktig avis. Når avisen velger å bli en slags lett venstrevridd utgave av Nyhetsspeilet er den ikke viktig lenger. Det er en trist sak, men verdt å skrive om. 

Hvem Klassekampen ser seg tjent med å ha distribusjonsavtaler med er Klassekampens suverene rett til å bestemme selv. Det er forståelig hvis Klassekampen ikke ser seg tjent med å bli assosiert med dette tøvet.

Og Kulturrådet bør ikke dele ut skattepenger ukritisk. Det er mange som ikke får penger fra Kulturrådet. Ny Tid bør ikke lenger få.
4 liker  
Kommentar #18

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Og Kulturrådet bør ikke dele ut skattepenger ukritisk. Det er mange som ikke får penger fra Kulturrådet. Ny Tid bør ikke lenger få.

Ingen er blitt nektet å ha mening om artiklene i Ny Tid.
Du, med din vitenskapelige bakgrunn, ser selvsagt at dette er mer enn meningsbryting. Du nevner selv, sitat:
Så trekker du inn spørsmålet om hvorfor Klassekampen truer med å bryte distribusjonsavtalen med Ny Tid, at Kulturrådet vil vurdere støtten og  at fagbladet Journalisten (i likhet med Dagbladet, Aftenposten, Fri  Tanke og i all beskjedenhet meg) skriver om dette.

Disse du nevner, representerer etablissementet. Du ser tydeligvis ikke selv faren ved at dette etablissementet kjører en kampanje mot meninger det ikke liker og meninger som bryter med dette etablissementet vedtatte sannhet. Som jeg allerede har skrevet, det er dette som er farlig og som representerer en trussel mot fri meningsutveksling.

3 liker  
Kommentar #19

Øivind Bergh

1 innlegg  66 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Disse du nevner, representerer etablissementet. Du ser tydeligvis ikke selv faren ved at dette etablissementet kjører en kampanje mot meninger det ikke liker og meninger som bryter med dette etablissementet vedtatte sannhet. Som jeg allerede har skrevet, det er dette som er farlig og som representerer en trussel mot fri meningsutveksling.

Det er direkte morsomt når Klassekampen omtales som "etablissementet".

Nei, det er ikke snakk om "meninger" man ikke liker.. Det er snakk om regulære løgnhistorier. Redaktør Truls Lie i Ny Tid sprer løgnhistorer. 

Ja, det er faktisk en trussel mot fri meningsutvekslinger at løgnhistorier tar plass i det offentlige rom. På samme måte som 24-avisens løgner - eller Infowars er en trussel mot demokratiet er nå også papiravisen Ny Tid i ferd med å bli det.

Jeg ser, som leseren vil skjønne, ingen grunn til å respektere en redaktør som misbruker offentlige midler til å spre løgner. Og jeg skriver om det så mye jeg vil, akkurat som de andre mediene også gjør det. Det er bra.

Forøvrig er din argumentasjon nå så gjennomført forvirret at jeg lurer på om du er ved dine fulle fem. Du synes altså det er et problem at noen skriver kritisk om noen. Det er ikke akkurat å kjempe for ytringsfrihet.

4 liker  
Kommentar #20

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Forøvrig er din argumentasjon nå så gjennomført forvirret at jeg lurer på om du er ved dine fulle fem. Du synes altså det er et problem at noen skriver kritisk om noen. Det er ikke akkurat å kjempe for ytringsfrihet.

Jeg trodde det var en forutsetning at en med vitenskapelig grad er i stand til å lese.
Jeg skriver, klart og tydelig etter egen mening, at det IKKE er et problem å ha meninger om saken. Det som er farlig, er når det blir kjørt KAMPANJE mot meninger som ikke likes. (Neste gang håper jeg å slippe CAPS LOCK).

4 liker  
Kommentar #21

Øivind Bergh

1 innlegg  66 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.

Jeg trodde det var en forutsetning at en med vitenskapelig grad er i stand til å lese.
Jeg skriver, klart og tydelig etter egen mening, at det IKKE er et problem å ha meninger om saken. Det som er farlig, er når det blir kjørt KAMPANJE mot meninger som ikke likes. (Neste gang håper jeg å slippe CAPS LOCK).

Jeg tror ikke du slipper CAPS LOCK nei. 

Realiteten er at noen har skrevet i en tidligere respektert avis at jorda er flat (omtrent).

Det at mange da reagerer, er ikke en kampanje. Det er sunt, naturlig og riktig. Om noen skriver at jorda er flat får de tåle å høre det. 

En kunnskapsrik kommentarartikkel ble nettopp publisert i Aftenposten av John Færseth. Les, og bli litt klokere. 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qjonz/I-2007-hortes-det-sa-bra-ut-med-alternative-medier-Det-var-harrivende-naivt--John-Farseth

5 liker  
Kommentar #22

Øivind Bergh

1 innlegg  66 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Hei Laurits.

DItt innlegg er en smule sært. Etter å ha påpekt i innlegget mitt at jeg synes det er betenkelig at en del spesielle påstander blir spredt i skremmende grad, at mange mennesker ikke tror på vaksiner, på klimaforskning, tror at muslimene er ute etter å drepe oss alle, at politikere som ikke en gang er muslimer blir kalt islamister, stiller du spørsmål ved om jeg mener dette i kraft av min akademiske tittel eller i kraft av meg selv. TIl det vil jeg nok hevde at jeg uansett er meg selv. 

Det har vel neppe gått helt upåaktet hen at USA har fått en president som hverken tror på klimaforskning eller vaksiner, og som synes å ha et forhold til meksikanere og muslimer som bærer mer preg av Infowars enn noe annet.

Doktorgraden min er forøvrig i mikrobiologi, så når folk velger å ikke tro på vaksiner, velger jeg uten videre å slå fast at det er ganske dumt av dem. For eksempel fordi jeg synes det er veldig dumt når unger dør av sykdommer de kunne ha vært vaksinert mot. Jeg vil uten videre hevde at det å spre påstander om at disse vaksinene er forferdelig farlige, faktisk er forferdelig dumt. Sånn, da regner jeg med du forstår. Det handler ganske mye om dumskap som spres mellom folk.

7 liker  
Kommentar #23

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Mediene våre gjør oss dummere

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Hva kan vi gjøre med slike falske meldinger og teorier? Innse først og fremst at det ikke er nok å være ”maktkritisk” eller kritisk til makthaverne. Man må også være kritisk til egne kilder.

Problemet med såkalte "konspirasjonsteorier" oppstår fordi det er så mange krefter som prøver å skjule de virkelige sammenhengen, og bare kaste oss blår i øynene. . I "konspirasjons- boksen puttes  både uønskede fakta  og utrolige fantasier. De siste er alltid gode å ty til når folket "skal få sitt pass påskrevet"

Tenk for eksempel om norske medier kunne gitt oss en fordypning om Count of Coudenhove-Kalergi, (16. november 1894 - 27. juli 1972) og om hvordan han filosofi kan legges til grunn/ eller ikke -  for EU? Mange "konspirasjonsteorier" har jo sitt opphav i hans tanker og ideer?  Og hans visjoner er jo mye den virkeligheten vi opplever? Kan man virkelig utelukke at han og hans frimurere er opphavet til EU? Han var jo en mektig stemme på 1920 tallet og fremover?

Så hvor blir det av medienes opplysninger? - De er mangelvare for mennesker som vil utforske sammenhenger. 

Vi trenger virkelig kunnskap, men den holdes tilbake.  Overskriften burde vært: "Mediene våre gjør oss dummere"

4 liker  
Kommentar #24

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Takk Gud for internett

Publisert rundt 4 år siden

Uten internett ville den norske befolkningen fortsatt være henvist til norske medias virkelighetsoppfatning.  I dag kan en f.eks. lese seg opp på nyheter i all verdens nyhetskanaler og sammenholde det med hva NRK og andre media presenterer.

Norske medier gjør oss til 'heimfødinger'

3 liker  
Kommentar #25

Øivind Bergh

1 innlegg  66 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Uten internett ville den norske befolkningen fortsatt være henvist til norske medias virkelighetsoppfatning.  I dag kan en f.eks. lese seg opp på nyheter i all verdens nyhetskanaler og sammenholde det med hva NRK og andre media presenterer.

Selvsagt er jeg enig med deg i dette. Det er en befrielse å kunne lese Der Spiegel, The Guardian eller New York Times, for eksempel. 

Men dette er dønn seriøse medier med større ressurser og vidsyn enn det du ofte ser i Norge. Felles for dem er deres journalistiske integritet. Å lese NYTs artikler om etterforskningen mot Trump er i høy grad maktkritikk, men her er det også ledsaget av solid kildekritikk. Mitt hovedpoeng er at kildekritikk er en forutsetning for maktkritikk. Siden nettet i utgangspunktet inneholder alt mulig, må vi alle være bevisst en kritisk holdning til våre kilder.

4 liker  
Kommentar #26

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Mitt hovedpoeng er at kildekritikk er en forutsetning for maktkritikk. Siden nettet i utgangspunktet inneholder alt mulig, må vi alle være bevisst en kritisk holdning til våre kilder.

Det siterte er jeg selvsagt fullstendig enig i. I forbindelse med artikkelen i Ny Tid, så er bruken av kildekritikk en relevant innvending. Men da er det kildebruken som er tema og ikke en kampanje som innebærer forsøk på å strupe mer eller mindre gyldige påstander.

Du nevner New York Times, Der Spiegel og The Guardian. Velrenommerte aviser. Men også disse er tatt med buksene nede, ikke bare for feilaktige informasjon, men kanskje vel så ofte for ikke å bringe fram informasjon som finnes, men som en må til alternative kilder for å finne.

2 liker  
Kommentar #27

Øivind Bergh

1 innlegg  66 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Det siterte er jeg selvsagt fullstendig enig i. I forbindelse med artikkelen i Ny Tid, så er bruken av kildekritikk en relevant innvending. Men da er det kildebruken som er tema og ikke en kampanje som innebærer forsøk på å strupe mer eller mindre gyldige påstander.

Dette dreier seg ikke om "mer eller mindre gyldige påstander". Det dreier seg om påstander som er så grundig tilbakevist at de ikke er gyldige. Falske nyheter, med andre ord.

Selvsagt er det viktige ting som ikke kommer fram i store medier. Det er ingen unnskyldning for falske nyheter på useriøse nettsteder. Og for at ingen skal tro at alt på nett bare er tull: du og jeg diskuterer nå en artikkel som er publisert på en nettavis.

2 liker  
Kommentar #28

Hans Petter Nenseth

1 innlegg  41 kommentarer

Historieløst.

Publisert rundt 4 år siden

Vi har vel siden avisenes morgen hatt tilgang til de største utenlandske avisene her til lands, og når radioen ble allemannseie har vi vel kunne lytte til nyheter fra utlandet der og.
Det er mye vi kan takke "Gud" for. Hungersnød, naturkatastrofer, krig. Og internett, som ikke bare er en velsignelse. For det er nettopp internett som har gjort det lettere for folk med svært dårlig ballanse mellom fantasi og normalt sunt bondevett å både finne hverandre, og spre fantasiene sine som virkelighet til eet større publikum. Som nettopp dette med 911. Og Sandy Hook. Og Utøya. Og Boston Maraton. Alle eksempler på hendelser hvor myndighetene får skylda for å stå bak selv, eller at det ikke har skjedd i det hele tatt. Med andre ord konspirasjonsteorier.

Den verste og farligste konspirasjonsteorien er den om vaksioner. At vaksiner ikke virker og er farlige. Og at myndighetene vet det men får penger for å holde kjeft. Den konspirasjonsteorien tar liv.

4 liker  
Kommentar #29

Hans Petter Nenseth

1 innlegg  41 kommentarer

Kurs i tekstforståelse.

Publisert rundt 4 år siden

Enten har du ikke lest det du svarer på, eller så har du en ikke helt oppdatert tekstforståelse.

Du skal få en sjanse til. :)

2 liker  
Kommentar #30

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Ytringsfriheten og Dømmekraften.

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Det har vel neppe gått helt upåaktet hen at USA har fått en president som hverken tror på klimaforskning eller vaksiner, og som synes å ha et forhold til meksikanere og muslimer som bærer mer preg av Infowars enn noe annet.

Ja , et par billige poeng mot Donald Trump hører med.

Jeg har ikke sett noe sted at Donald Trump er i mot vaksiner . Dokumentasjon ?

At han er i mot meksikanere og muslimer som sådan er også sleivete fremstilt . men sikkert populært synspunkt i "målgruppa". Det leses ikke sensur eller korrektur på kritikk av Donald Trump.

Jeg har forstått det slik at han ikke vil ha åpne grenser , og vil ta inn reelle flyktninger med kjent identitet. Har jeg misforstått ?

At han ikke tror på klimavitenskap er tull , det spørs hvilken side av klimavitenskapen han hører på , denne saken har flere sider enn det pop-politikere med haleheng ønsker å fremstille.

I Kongresshøringene var det flere titalls professorer og forskere som bestrider teorien om at CO2 kan være primær pådriver for verdensklimaet .

Skal disse da oversees - og skal det benektes at det er delte meninger  innen vitenskapen om"Menneskeskapt Global Oppvarming"?

Etter 30 års mulighet til å teste teorien begynner det å bli lite igjen som støtter den opp. Best var møtet i Stockholm bak lukkede dører (Redigering av Summary for Policymakers)  hvordan man skulle forklare fravær av temperaturøkning og de fire alternativene som ble drøftet. Gjengitt i Der Spiegel. 

Tillitvekkende vitenskap , De ?

 Derfor er det politisk nødvendig at denne tygges drøv på i alle sammenhenger , beskyttes mot kritikk og bankes inn i befolkningen gjennom media. Noen har tilfeldigvis oppfattet at dette er kunstig og bærer preg av ensidig propaganda.

Media som sier noe annet eller refererer journaler som publiserer klimaforskning som bestrider IPCC blir fortiet. Eller det hagler med beskyldninger mot dem - som vi ser.

Ansatte i NRK fortalte "Dag og Tid" at medarbeidere i NRK var på samlinger hvor det ble drøftet hvordan man skulle plante klimastoffet inn i flest mulig programmer ! Etter politisk behov ?

Vi har tusenvis av E-mailer hvor det ifølge Senatets granskningsrapport fremgår at IPCC`s folk ikke bare diskuterer forskningsjuks , de diskuterer hvordan det skal utføres. Hvordan man skal ta kontroll over peer review-prosessen osv .

Her er hele Senatsrapporten - hvor alle momenter er belyst og eksempler på de avslørende mailene. (Gjengitt fra side 38 og videre)

https://www.inhofe.senate.gov/download/?id=ce35055e-8922-417f-b416-800183ab7272&download=1

Denne rapporten er selvfølgelig ikke nevnt i norske media , og som Blokhus sier - uten Internet hadde vi bare hatt norske media som informasjonskilde - og det er ikke særlig betryggende.

Andre liker sensurerte nyheter som stemmer med hvordan man synes nyhetene burde ha vært.

Derfor arbeides det nå for å få politisk kontroll over Internet , jobben begynte for alvor da president Obama ga fra seg "nøklene" til kontrollen over Internet til en gruppe - slik at USA ikke lenger står som garantist for ytringsfriheten på nettet.

For diktatorspirer, økonomiske og politiske  smartinger er det en god ting , men hva med den alminnelige velger , arbeider , forbruker , skattebetaler og medborger ?

Er tjent med det i dette lange løp ? Og det er kanskje meningen at de ikke skal være nettopp det ?

Blir spennende å se hvordan man skal innskrenke ytringer på Internet. ytringsfriheten er alltid en trussel mot de som er ute etter kontroll over mennesker.

 

4 liker  
Kommentar #31

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Blir spennende å se hvordan man skal innskrenke ytringer på Internet. ytringsfriheten er alltid en trussel mot de som er ute etter kontroll over mennesker.

Du sporer fullstendig av. Hverken jeg eller andre jeg kjenner til har tatt til orde for å forby ytringer, uansett om de er aldri så preget av manglende kunnskaper. 

Ytringsfrihet innebærer imidertid ingen frihet fra å bli kritisert. Jeg bruker altså ytringsfriheten til å kritisere ytringer som jeg mener er preget av manglende kunnskaper eller er fremmet mot bedre vitende. Forøvrig er innlegget ditt så preget av fordommer og manglende respekt for kunnskap at jeg ikke gidder å diskutere det.

3 liker  
Kommentar #32

Hans Petter Nenseth

1 innlegg  41 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Blir spennende å se hvordan man skal innskrenke ytringer på Internet.

Noe (eller kanskje mye) av problemet ligger i at når man kaller en konspirasjonsteori for en konspirasjonsteori blir konspirasjonsteoretikere sure og kaller det angrep på ytringsfriheten.
Når man sier at vaksinemotstandere tar feil blir man beskylt for å fremme pedofili.

Hva med sannheten? Hvem kan kreve den? Vitenskapen er i mange ting det nærmeste vi kommer sannhet. Både når det gjelder vaksiner og 911. Og den er temmelig klar på begge områder. Og vitenskapen er allemannseie. Når noen motsier den med tøv og tant må man kunne si fra om det uten å bli beskylt for å frata folk ytringsfriheten.

7 liker  
Kommentar #33

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
I Kongresshøringene var det flere titalls professorer og forskere som bestrider teorien om at CO2 kan være primær pådriver for verdensklimaet .

Nå er det vel knapt noen seriøse forskere eller professorer som hevder "teorien om at CO2 kan være primær pådriver for verdensklimaet". De fleste skjønner nok at f.eks sola, spiller en langt viktigere rolle? :-)

Men denne typen  stråmannsargumentasjon er betegnende for konspimiljøene.

4 liker  
Kommentar #34

Rolf Kenneth Myhre

13 innlegg  178 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Jo mer oligarkisk en stat, dvs. jo høyere Gini-verdien (lønns- og formuesulikhet) er, dess mer mistenksom bør befolkningen være overfor myndighetene. Dette er en generell og god leveregel, som ingen vil benekte. Når Gini-verdien er over 40, er det all grunn til å være SVÆRT mistenksom.

Psykologiske analyser viser at jo høyere samfunnsklasse man tilhører, dess mindre identifiserer man seg med nasjonen, og dess mer med sin egen klasse. Dette er enda en god grunn til å være mistenksom overfor myndighetene i oligarkiske nasjoner.

Redningen er Internet og alternative media, selv om disse selvsagt også er full av nonsens og oligarkisk FAKE NEWS.

Problemet med Norge er ikke at myndighetene og Establishment-media produserer fake news, men er mikrofonstativ for fake news. Derfor er Internet og alternative media like viktige i puddellogrende nasjoner.

3 liker  
Kommentar #35

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Debatt i baklås.

Publisert rundt 4 år siden
Hans Petter Nenseth. Gå til den siterte teksten.
Når man sier at vaksinemotstandere tar feil blir man beskylt for å fremme pedofili.

Hva med sannheten? Hvem kan kreve den? Vitenskapen er i mange ting det nærmeste vi kommer sannhet. Både når det gjelder vaksiner og 911.

Vet ikke hvem De svarer her. Jeg har ikke tatt opp for eller mot vaksiner eller 911. Det er ikke mitt felt.

Jeg ba om dokumentasjon på at Donald Trump hadde et eller annet mot vaksiner. Det fikk jeg ikke.

Nu argumenterer imidlertid  artikkelforfatter at han ikke kan synke så dypt som til å besvare spørsmål -  eller legge frem dokumentasjon til meg som uheldigvis  ikke har respekt for den riktige politiske kunnskap .

Et argument man bør ta hensyn til.


1 liker  
Kommentar #36

Hans Petter Nenseth

1 innlegg  41 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Det er da helt opplagt både hvem jeg svarer, og hva jeg kommenterer. Foreslår at du setter deg inn i hvordan dette kommentarfeltet er bygget opp og fungerer før du går videre.

3 liker  
Kommentar #37

Hans Petter Nenseth

1 innlegg  41 kommentarer

Nibiru

Publisert rundt 4 år siden

Hei Rolf Kenneth. Hvordan går det med planeten Nibiru?

5 liker  
Kommentar #38

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.

eg ba om dokumentasjon på at Donald Trump hadde et eller annet mot vaksiner. Det fikk jeg ikke.

Nu argumenterer imidlertid  artikkelforfatter at han ikke kan synke så dypt som til å besvare spørsmål -  eller legge frem dokumentasjon til meg som uheldigvis  ikke har respekt for den riktige politiske kunnskap .

Et argument man bør ta hensyn til.

Det er ikke så veldig vanskelig å finne anti-vaksine-utsagn fra Trump, på anerkjente kilder. Her er et tilfeldig valgt.

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-autism-anti-vaccination-vaxxer-myth-injection-health-campaigners-a7580941.html

Forøvrig er dine innlegg av en slik karakter at jeg ikke gidder diskutere med deg. 

3 liker  
Kommentar #39

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Bergh # 38.

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Forøvrig er dine innlegg av en slik karakter at jeg ikke gidder diskutere med deg. 

Bare hyggelig.

Jeg beundrer mest den De skrev her til en annen:

"Forøvrig er din argumentasjon nå så gjennomført forvirret at jeg lurer på om du er ved dine fulle fem. Du synes altså det er et problem at noen skriver kritisk om noen. Det er ikke akkurat å kjempe for ytringsfrihet."

Stor visdom ( tror jeg)

  

3 liker  
Kommentar #40

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.

Jeg beundrer mest den De skrev her til en annen:

"Forøvrig er din argumentasjon nå så gjennomført forvirret at jeg lurer på om du er ved dine fulle fem. Du synes altså det er et problem at noen skriver kritisk om noen. Det er ikke akkurat å kjempe for ytringsfrihet."

Stor visdom ( tror jeg)

Ja, ikke sant?

2 liker  
Kommentar #41

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jada.

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Forøvrig er dine innlegg av en slik karakter at jeg ikke gidder diskutere med deg. 

Nåde den som prøver å strø sand i det velsmurte (i egne øyne) maskineriet som forsøkes demonstrert fra trådstarter her.
Dumme mennesker er så dumme at de egentlig burde beskyttes mot seg selv ved å late som om de ikke finnes.
Sånn går dagene.

4 liker  
Kommentar #42

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Nåde den som prøver å strø sand i det velsmurte (i egne øyne) maskineriet som forsøkes demonstrert fra trådstarter her.

Dakar liten. Var det noen som var slemme med deg i et kommentarfelt?

Ja, det er fælt med noen som bruker ytringsfrihet til å kritisere påstander om at jorda er flat.

 

4 liker  
Kommentar #43

Tore B. Krudtaa

5 innlegg  46 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Interessant at en havforsker fra Havforskningsinstituttet (Øivind Bergh) kan lire av seg så mange usakelige ytringer om konspirasjonsteorier. Det gir ingen mening å diskutere konspirasjonsteorier på det nivået som "havforskeren" her gjør. Å benytte ord som f.eks. konpirasjonsteori slik Bergh her gjør, handler mer om å stigmatisere og idiotforklare meningsmotstandere - men uten at han viser til noen saklige argumenter som viser om det han evnt. måtte mene har noe for seg. ta f.eks. hans angrep mot redaktøren i Ny Tid, hvor alt Bergh skriver kun er dette:

"...Ny Tids siste nummer er en orgie i konspirasjonsteorier som for en stor grad er støtende, men også grundig tilbakevist. Det fins riktignok noe ”støtte” for dem alle på nettet – men det er ikke det samme som at det fins belegg for dem..."

Hovedbudskapet til redaktøren er at de tre tårn ble sprengt. I følge Bergh skal slike påstander være grundig tilbakevist. Til det kan man si følgende: Påstanden til Bergh er et falsum. For å sjekke det kan man kun nøye seg med å se hvordan de såkalte kollapsene utartet seg. Bygninger som kollapser, fører ikke til at bygningen "kollapser" symetrisk. Det er nemlig ingen logikk i at bygninger av denne typen kollapser i alle bærepunkter - symetrisk i det horisontale planet, i svært mange plan over en gitt tidsperiode. Det man også kan se, ref. videoer av tvillingtårnene - tyder på at disse ble sprengt i fillebiter. Det faktum at det omtrent ikke var noe igjen av disse to bygningene etter kollapsen, det faktum at svært mye masse ble "kastet" horisontalt langt vekk fra bygget - tyder også på at man har utplassert mye sprengstoff i bygget. Videre er det godt dokumentert at vitner har rapportert om eksplosjoner i disse byggene - f.eks. FØR DE "kollapset". Når NISTs datamodell for f.eks. bygning 7, ikke samsvarer med hva som skjedde i virkeligheten, bør jo det også være en grei pekepinn på hvor irrasjonell og feil NISTs egen forklaring er:

I denne videoen vises flere sentrale bevis, som viser at bygningene faktisk ble sprengt:
A Government Researcher Speaks Out | 9/11 Evidence and NIST

https://www.youtube.com/watch?v=GvAv-114bwM

Bergh diskuterer ikke enkelte detaljer, han kaster kun ut en rekke påstander, som hverken er rettet mot noen konkrete bevis, og han viser ikke til hva som skal være tilbakevist - eller hvordan noe eventuelt er tilbakevist. Å debattere konspirasjoner på denne måten har lite for seg. Det burde en forsker også forstå. Men altså ikke Øivind Bergh.

Metodebruken til Bergh minner svært mye om måten nett-troll diskuterer på: Kast ut en rekke udokumenterte påstander om ytringene til meningsmotstandere, påstå at de meningsmotstanderen mener ikke stemmer og at de er motbevist (men uten å vise til hva meningsmotstanderen har ment, eller hvordan det skal være motbevist). Flere nett-troll kommer ofte med påstander som ikke har rot i virkeligheten, for så å diskutere ut fra noe som ikke stemmer. Ofte handler det om at man skaper seg en stråmann, og så diskuterer ut fra det. Det er ikke en god måte å debattere på - for å si det forsiktig.

Her er en til som heller ikke klarer å debattere ulike temaer på en saklig måte:
DET JOURNALISTISKE DOPET

Her er metodebruken avslørt:

KONSPIRASJONSTEORI - DET MAGISKE ORDET SOM STRUPER SAMFUNNSDEBATTEN

3 liker  
Kommentar #44

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"I egne øyne"

Publisert rundt 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
det velsmurte (i egne øyne) maskineriet som forsøkes demonstrert fra trådstarter her.

Det var da enda godt at du tilføyde en subjektiv parentes ("i egne øyne").  Å kalle Øyvind Berghs gode innlegg for et "velsmurt maskineri" henger jo ikke på noe slags greip.

Debatten er for øvrig ganske håpløs, som alle debatter blir når de konspiranoide føler seg provosert.

6 liker  
Kommentar #45

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

1 innlegg  230 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Tore B. Krudtaa. Gå til den siterte teksten.
Det er nemlig ingen logikk i at bygninger av denne typen kollapser i alle bærepunkter - symetrisk i det horisontale planet, i svært mange plan over en gitt tidsperiode.

Og hvilken kompetanse har du selv om bygningskonstruksjoner, ref. din kritikk av trådstarters fagbakgrunn?

4 liker  
Kommentar #46

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Problemet med konspirasjonsjegerne er at bruker konspirasjonsbegrepet til å kneble samfunnsdebatten. Slik sett gjør de minst like mye skade som de konspirasjonsteoretikerne de jakter på.

3 liker  
Kommentar #47

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Internet - without name-calling.

Publisert rundt 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

 Å kalle Øyvind Berghs gode innlegg for et "velsmurt maskineri" henger jo ikke på noe slags greip.

Debatten er for øvrig ganske håpløs, som alle debatter blir når de konspiranoide føler seg provosert.

Jeg synes Rune Holts  tanker om herr Berghs "gode innlegg" henger godt på greip, og spesielt når vi kan nyte nevnte trådstarters budskap i kommentarer til de som er så freidige å trekke hans konklusjoner i tvil.

Det jeg setter mest pris på hos trådstarter er beskjedenheten. 

Uten redsel for å bli tatt for en snørrhoven blei.

"Internet over the last two decades may have involved replacing what worked well with what sounded good." (Someone said)

Lurer på hvordan verden hadde vært uten Internett, hvor folk ikke hadde delt sine tanker, meninger , prosjekter osv  i nærmest ubegrenset omfang ? 

Den største forskjellen hadde kanskje vært på det politiske plan - men også innen vitenskap, forskning , industriforskning , produktutvikling  og undervisning generelt.

Tenk videre på Autocad og liknende program som kan overføres , teorier testes osv.

Jeg utførte f.eks. nylig et bra stunt innen slektgranskning - hele denne delen av  menneskehetens historie ville vært nærmest umulig innenfor rimelige tidsrammer uten tilgang til Internet.

Takk til herrene Krudtaa , Holt og Grape som ikke lar seg bløffe av primitiv debattstil og kreative hersketeknikker.

2 liker  
Kommentar #48

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Problemet med konspirasjonsjegerne er at bruker konspirasjonsbegrepet til å kneble samfunnsdebatten. Slik sett gjør de minst like mye skade som de konspirasjonsteoretikerne de jakter på.

Jeg kan føye til, konspirasjonsjegerne tilhører eller støtter gjerne opp om etablissementet. Dermed blir maktforholdet skjevt når samfunnsdebatten kveles. Det er dette skjeve maktforholdet som er farlig når konspirasjonsbegrepet blir brukt som våpen.

4 liker  
Kommentar #49

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan føye til, konspirasjonsjegerne tilhører eller støtter gjerne opp om etablissementet.

Det er tydeligvis enkelte her som mener at når en amerikansk president støtter seg på konpirasjonsteoretiske nettsteder, så er det å kritisere konpirasjonsteoretikere et grusomt overgrep fra maktens side. Jeg antar at du ikke selv ser hvor ynkelig din argumentasjon er.

3 liker  
Kommentar #50

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.

Lurer på hvordan verden hadde vært uten Internett, hvor folk ikke hadde delt sine tanker, meninger , prosjekter osv  i nærmest ubegrenset omfang ? 

Jeg minner om at jeg har skrevet en artikkel der jeg begynner med å slå fast at Internett er en fantastisk ting. 

Jeg konstaterer at du ikke fikk det med deg, og har som konklusjon at du ikke bare mangler kildekritisk evne, men også elementære leseferdigheter.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere