Otto Strand

14

KRF - ET IKKE-BORGERLIG PARTI

KrF var i utgangspunktet et parti uten sterk tilknytning til noen av blokkene i norsk politikk. Det var "ikke-sosialistisk" og "ikke-borgerlig". Men gjennom deltakelse i en rekke regjeringer har det festet seg et inntrykk i mediene og i opinionen av at KrF er et "borgerlig" parti.

Publisert: 17. sep 2017

Borgerlig

Betegnelsen borgerlig brukes av Høyre og Fremskrittspartiet for å betegne deres politikk, med vekt på personlig frihet, lave skatter, liberal alkoholpolitikk m.m. Men betegnelsen er ikke dekkende for KrF, og den gir opinionen et skjevt inntrykk av hva KrF står for. På den andre siden bruker AP og SV begrepet nærmest som et skjellsord med et innhold som vi heller ikke kan være bekjent av, bl.a. sterk privatisering på alle områder og gunstige ordninger for de rikeste. Derfor er det uheldig for KrF at betegnelsen borgerlig blir brukt om oss, vi som vil prioritere innsats for de svakeste både nasjonalt og globalt.

Hvis betegnelsen borgerlig festner seg om KrF, bidrar det også til å opprettholde toblokk-tenkinga i norsk politikk. Denne tenkinga er til hinder for å finne gode løsninger på tvers av partiene, og den svekker mulighetene for verdibaserte løsninger.

Kristendemokratiet er en selvstendig ideologi og en helhetlig plattform for politikk. Men hvis vi oppfattes som borgerlige, vil vår ideologi lett fremstå som en "kristelig underavdeling" av liberalisme/konservatisme.

Ikke-definisjoner
Et "sentrum" har per definisjon rundt seg noe som ikke er sentrum, på begge (eller flere) sider. Vi har avgrenset oss mot venstre ved å definere oss som ikke-sosialistisk. Hvis vi tar på alvor at vi er et sentrumsparti, må vi også avgrense oss mot høyre ved å definere oss som ikke-borgerlig. Hvis ikke blir vi lett slått i hartkorn med høyrepartiene, altså de borgerlige. Men det blir selvfølgelig for tungvint å kalle oss "ikke-sosialistisk-og-ikke-borgerlig". Dessuten er dette "ikke-definisjoner" som bare sier hva vi IKKE er, det er selvfølgelig bedre å si hva vi ER.

Kristendemokratisk sentrumsparti
Jeg ønsker at betegnelser som brukes om vårt parti skal være dekkende for hva vi står for, og være slik at vi kan være bekjent av dem. Jeg synes ikke betegnelsen borgerlig er dekkende for vår politikk, og vil ikke være bekjent av å bli kalt borgerlig. Media og andre partier kaller oss stadig for et borgerlig parti, selv om vår partiledelse ikke bruker betegnelsen. Mitt ønske er at vi skal arbeide aktivt for å kvitte oss med denne uheldige og misvisende betegnelsen. Når vi i debatter og presentasjoner blir puttet i "borgerlig"-sekken, kan vi svare med at vi ikke er et borgerlig parti, men et kristendemokratisk sentrumsparti. Og når vi snakker om hvilke regjeringer vi har deltatt i, kan vi i stedet for å kalle dem "borgerlige", med stor rett hevde at det har vært "sentrum-høyre-regjeringer" og "sentrums-regjeringer".

4 liker  
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Ikke relevant parti.

Publisert over 4 år siden
Otto Strand. Gå til den siterte teksten.
Et "sentrum" har per definisjon rundt seg noe som ikke er sentrum, på begge (eller flere) sider.

En sirkel er en rund strek.  Den avgrenser et et sirkulært område.

Om partier befinner seg i dette området, er de aktuelle for å bli valgt inn på Stortinget.  De må da få noen prosent oppslutning.

I dag har vi 17 partier, de fleste helt uten innflytelse og relevans.  KrF er nesten falt ned i den gruppen.  6 av 8 plasser hadde røket om resultatet hadde vært 0,3% lavere.

Hva sier "sentrums-parti"?

Ikke sosialisme og ikke konservativt/ liberalt.

Problemet blir da at begge sidene, høyre og venstre kan ha like mye kristen tro og verdi og god moral som KrF.

Det har de da også, spesielt etter at KrF har gått i fra mange av de kristne standpunktene de hadde fram til 1980-tallet.

3 liker  
Kommentar #2

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Semantikk er irrelevant

Publisert over 4 år siden
Otto Strand. Gå til den siterte teksten.
Vi har avgrenset oss mot venstre ved å definere oss som ikke-sosialistisk. Hvis vi tar på alvor at vi er et sentrumsparti, må vi også avgrense oss mot høyre ved å definere oss som ikke-borgerlig.

Denne semantiske debatten om hvordan KrF skal definere seg er uinteressant for de fleste velgerne. Det avgjørende for velgerne er hvilken regjering KrF vil støtte. 

Når KrF er uklar på om man ville samarbeide med høyre- eller venstresiden, så går det som det gjorde i dette valget: KrF lekker i begge ender og mister velgere både til høyre- og venstresiden.

4 liker  
Kommentar #3

Otto Strand

14 innlegg  140 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det er nok riktig at for en god del velgere er det avgjørende hvilken regjering KrF vil støtte. Mitt poeng er at et tydelig og selvstendig ideologisk ståsted er det beste utgangspunktet for samarbeid i Stortinget.

1 liker  
Kommentar #4

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

KrF var et borgerlig parti

Publisert over 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

Når KrF er uklar på om man ville samarbeide med høyre- eller venstresiden, så går det som det gjorde i dette valget: KrF lekker i begge ender og mister velgere både til høyre- og venstresiden.

De 'borgerlige' har rømt over til andre partier, først og fremst Høyre og FrP. 

En ytterligere avskalling er å vente inntil den siste harde kjernen av ideologisk rettroende også flagger ut og søker selskap med sine kamerater i SV og Rødt

Kommentar #5

Hans Aage Gravaas

53 innlegg  149 kommentarer

Semantikk er ikke uviktig

Publisert over 4 år siden

Semantikk er ikke uviktig i denne sammenheng. Semantikk handler om ordenes betydning, enkeltvis og innenfor større setningssammenhenger og tankestrukturer.

Otto Strands innlegg er "to the point". Krf har aldri vært verken et sosialistisk eller borgerlig parti, men et sentrumsparti som sammen med andre sentrumspartier (f.eks. SP) har vært i regjering med det borgerlige partiet Høyre.

Det kan være på sin plass  å understreke dette i en tid hvor begrepene tåkelegges. SP er vel neppe blitt et sosialistisk parti, selv om de for noen år siden satt i en rødgrønn regjering. Hva Venstre er, er ikke godt å si. Mens partiet tradisjonelt har vært et tydelig sentrumsparti, fremstår de nå som et mini-Høyre med grønne ansatser. Mens Rødt og SV er tydelig sosialistisk, er kanskje MDG verken det ene eller det andre, men et nisjeparti som kan samarbeide begge veier alt etter hvor de får best gjennomslag for sin hovedsak; miljø.

Det finnes også andre grunner til å tydeliggjøre begrepsbruken. Om KrF skulle slås i hartkorn med høyrepopulistiske, liberalistiske  FrP, vil sentrumsprofilen knekkes for evig og alltid. FrP, som nå gjør alt det kan for å tiltrekke seg kristenkonservative stemmer, deler ikke KrFs "sosiale sinnelag", tuftet på det kristne nestekjærlighetsbudet. I så måte er det kortere distanse mellom KrF og sosialdemokratisk solidaritetstenkning enn mellom KrF og et liberalistisk fløyparti som bygger atskillig flere murer enn broer. 

3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere