Marte Ugedal

6

Revival - fra Gud?

For noen uker siden hadde «Revival Alliance» konferanse i Oslofjord Convention Center, der målet for konferansen var å bringe «The Revival» til Norge. Hva er denne "revival", og er den fra Gud?

Publisert: 17. sep 2017  /  930 visninger.

Revival Alliance består av en gruppe «pastorer» fra ulike «megachuch-menigheter», stort sett hjemmehørende i USA, og som befinner seg på den ytterliggående karismatiske siden i kirkelandskapet. De karakteriserer seg selv som den «ny-karismatiske bølgen», en bølge de tror skal spre seg utover hele verden, med utgangspunkt i dem selv. De anser seg selv som spesielt «salvede apostler», som skal spre en ny åndelighet og karismatikk ut i verden. Kjernepersonene i Revival Alliance er Beni & Bill Johnson fra Bethel Church Redding, DeAnn & Randy Clark fra Global Awakening, Winnie & Georgian Banov fra Global Celebration, Sue & Che Ahn fra HRock Church, Heidi & Rolland Baker fra Isis Ministry og Carol & John Arnott fra Catch the Fire Ministry (Spread the Fire). I tillegg til disse, har de flere samarbeidspartnere fra sine egne «menigheter», og fra andre «menigheter» i bl.a. USA og Storbritannia.

The Revival blir som regel på norsk oversatt til «Vekkelsen», men dette kan være noe misvisende. Tradisjonelt sett har ordet «vekkelse», i kristne sammenhenger, betydd at mange mennesker tar imot Jesus som sin frelser, under diverse møtekampanjer eller over en tidsperiode. Men «the Revival», i den sammenhengen disse «pastorene» anvender begrepet, kan vel bedre oversettes med en slags «fornyelse», for det er det disse fra Revival Alliance ønsker å bringe videre.

Hva er så denne «fornyelsen», eller «the Revival», som disse personene ønsker å bringe til Norge (og til hele verden, for den del)?

For å få svar på det, må vi i alle fall gå tilbake til Toronto i Canada i 1994, og Vineyard-menighetene der, med Toronto Airport Church (nå Catch the Fire) som hovedmenighet (men begynnelsen på denne «revival» var nok noe tidligere). Mange har nok hørt om «the Toronto blessing», og det som foregikk der, med «åndelige manifestasjoner» som risting, skjelvinger, latterkramper (holy laughter) og det å være full i ånden (drunken spirit). Flere pastorer i Toronto Vineyard menighetene var i utgangspunktet skeptiske til det som foregikk, men etter hvert fikk John Arnott og Randy Clark m.fl. overbevist de fleste om at dette var riktig og bra.

«On earth as in heaven» er et nytt begrep som fester seg hos disse «pastorene» som etter hvert blir influert av dette nye som skjedde i Toronto. Begrepet var for så vidt ikke nytt, for vi finner det i Fadervår-bønnen, men innholdet i begrepet ble nytt. Den nye tanken var at vi, her på jorden, skal oppleve den samme åndelighet som finnes i Himmelen, og alt som var «supernatural» / overnaturlig, ble viktig og viktigst. Ut fra denne tankegangen, kom også helbredelse og profetering i et veldig fokus, i tillegg til de åndelige manifestasjonene nevnt i forrige avsnitt. Kort sagt er «the Revival», som disse «pastorene» ønsker å spre ut til hele verden, åndelige manifestasjoner og overnaturlighet. En gjennomgående tanke er at det er denne nye åndeligheten som er viktigst, det er denne det er viktig å spre videre, for den skal gi mennesker utenomjordiske opplevelser. John Arnott sa det selv, i et intervju i forkant av «Revival Alliance» sin konferanse i Norge for noen uker siden, at det er dette som er hele poenget med det de driver med, det er derfor de reiser rundt og har disse konferansene.

Er så denne nye åndeligheten fra Gud?

Nei, det tror jeg absolutt ikke den er! Jeg tror det er en annen ånd, enn Den Hellige Ånd, som ligger bak disse åndelige manifestasjonene. Ja, jeg er sikker på det! Denne ånden peker ikke først og fremst på Jesus, men på overnaturlige opplevelser som bl.a. ristninger, skjelvinger, holy laughter og drunken spirit. Det finnes, etter hvert, ganske mange mennesker som har vært en del av disse miljøene, og som har hatt denne nye ånden inni seg, som står fram med sine historier. De kan bekrefte hva som skjer når de får denne nye ånden innabords, og alle sier det samme: Blikket er ikke lenger festet på Jesus, men på å få oppleve mest mulig av overnaturlige ting. Ja, de forteller at de ble helt desperate etter å oppleve denne nye åndeligheten, og jo mer de ristet, skalv, lo eller følte seg fulle, jo bedre var det. Sakte men sikkert mistet de fokuset på Guds ord og hva Jesus hadde gjort for dem, de ble bare opptatt av hva Jesus skulle gjøre for dem, her og nå, gjennom disse manifestasjonene. Flere av dem forklarer det med at det var som en rullegardin som gikk ned, og da de kom seg ut av dette, igjen, gikk gardinen opp, og de fikk fokuset tilbake på Jesus og Guds ord.

Disse «predikantene» legger ofte hendene på folk, og sier f.eks. «Fire» (ild) eller «Shoot» (skyt), og så får de som blir lagt hendene på disse, såkalte, manifestasjonene, som risting, latter o.s.v., og de ligger ofte og raver på gulvet etterpå. Mange får også det jeg vil karakterisere som spasmer, som ligner veldig mye på et epileptisk anfall, og blir da liggende på gulvet og vri seg og hyle (det høres ofte ut som de hyler i smerte, og roper om hjelp). Et av de aller verste eksemplene på dette, som jeg har sett, er fra Bethel Church Redding. Det er Heidi Baker som er på besøk der, og hun legger hendene på en ganske ung gutt, og roper «Fire!». Den unge gutten faller om på gulvet, og får kraftige spasmer, og det høres ut som han hyler i smerte. Det er direkte vondt å se på. Heidi Baker virker begeistret over det hun ser, og sier «Nå tror jeg han har fått det», og med «det», menes altså denne nye åndeligheten disse i Revivel Alliance vil spre ut over verden. Bethel Church Redding har forresten også en bibelskole som heter «Bethel School of Supernatural Ministies», der det også er disse overnaturlige (supernatural) manifestasjonene og opplevelsene som står i hovedfokus, i tillegg til helbredelser og profetier. Bare navnet på skolen, sier jo sitt, og hvert år er det flere elever fra Norge som går på denne skolen.

I Norge er det, dessverre, flere menigheter og fellesskap som etter hvert er blitt nysgjerrige på denne «nye åndeligheten» disse i Revival Alliance ønsker å spre. Disse menighetene har ledere som reiser på inspirasjonsturer til disse menighetene i USA, de sender bibelskoleelever på studietur til disse menighetene, og de inviterer disse «pastorene» og vennene deres til å tale i sine menigheter og fellesskap her i Norge. Så begynner, etter hvert, kjennetegnene å komme, på at dette er menigheter som er influert av denne nye læren med det overnaturlige fokuset. Mer og mer fra, først og fremst, Bethel Church Redding blir kopiert, og en ønsker å oppnå den samme «åndeligheten» i sine egne hjemmemenigheter. Disse menighetene lager «Healingrom» (helbredelsesrom), begynner med «Profetisk betjening», driver med «Soaking» og etter hvert også noe som heter «Fire tunnel».

Jeg vil nå nevne noen av de tingene som kjennetegner disse «nyåndelige menighetene» pastorene fra Revival Alliance kommer fra:

Healingroom: Fokuset disse har på helbredelse, er stort. Det som tidligere var bønnerom, er nå blitt helbredelsesrom, og det forventes at Gud vil helbrede. Bill Johnson har ettertrykkelig uttalt at han tror ikke Gud vil at mennesker skal være syke, så selvfølgelig vil han helbrede oss. Dette setter mange syke, som ikke blir helbredet, i en veldig vanskelig situasjon. Det kan også være en trosutfordring for elever ved bibelskoler, når de ber for syke, og gang på gang opplever at helbredelsen ikke skjer.

Profetisk betjening: Profetiske budskap har stort fokus hos disse, og de er veldig opptatte av å høre Guds stemme. Ved profetisk betjening er det som regel to personer som sitter rett overfor en som ønsker å motta et profetisk budskap, og de sitter der for å prøve og «ta inn» det Gud vil ha sagt til denne personen. I Bibelen finner vi ingen dekning for en slik form for profetisk betjening, og det er en stor fare for at det som blir formidlet videre, i beste fall er tanker og innfall som dukker opp i disse «profetenes» hode. Det skumle er at mennesker som har mottatt disse «profetiene», kanskje legger om livene sine etter disse «profetiene», og tror dette er Guds vilje. Disse menighetene glemmer helt at det er Gud som er initiativtakeren til et profetisk budskap, eller til et budskap han ønsker skal gis til et spesielt menneske i en spesiell situasjon.

Soaking: Ved soaking søker en etter en spesiell salvelse, åndsutrustning, som gjør at en bl.a. kan utføre under og mirakler. En skal «ta inn» ånden, og bli gjennomvåt av den, for å beskrive det med norske ord. Det er ofte vanlig å legge seg strak ut på gulvet, ved soaking, slik at ånden kan trekke seg gjennom hele kroppen, fra hode til tær.

Grave-soaking: Her oppsøkes gravene til døde, spesielt «salvede» mennesker, en legger seg på graven, for så å suge til seg den samme salvelsen som den døde hadde. Ja, de mener til og med at ånden fremdeles befinner seg nedi denne døde personens grav. Beni Johnson, pastor i Bethel Church, er ganske ivrig på å gjøre dette, og har selv uttalt at hun har en favoritt-kirkegård til dette formålet. 

Fire tunnel: Her står mennesker oppstilt på i rekker mot hverandre, og de som går gjennom denne tunellen, skal da få en spesiell åndelig opplevelse/manifestasjon. Som regel er det «the drunken spirit», «latter rain» eller skjelvinger/ristninger som «oppnås» i fire tunnel, og det utarter som oftest til et rent kaos. Dette mener de er den Hellige Ånds verk…

Drunken spirit: Dette handler om å være «drita fulle i ånden», for å si det rett ut. De tror det er den Hellige Ånd som manifisterer seg på denne måten, og gjør at mennesker oppfører seg som om de var drita fulle.

Et veldig fokus på salvelsen, men ikke all verdens prat om den salvede/Jesus i det som blir forkynt fra scenen. De kan godt si «I love Jesus», eller «Jesus is soooo good», men forkynnelse om synd, korset, nåde, omvendelse, rettferdiggjørelse og slike tema forekommer så og si ikke.

Selvsentrert forkynnelse, der de snakker veldig mye om seg selv, og hva de selv har opplevd av salvelse, manifestasjoner, tegn og under.

«Profetisk» forkynnelse, der de proklamerer ting som de mener er profetier, vesentlig oftere enn de leser et bibelord. Her under kommer også alle visjonene de har, f.eks. for Norge og «the revival» som skal komme her.

Suggerende sang og musikk: Her er det ofte sanger med et veldig enkelt budskap, som gjentas uendelig mange ganger, f.eks. «Fill me, fill me, fill me…». Musikken er viktig i disse forsamlingene, for den er med på å sette menneskene som kommer på møtene i den rette åndelige stemningen. Musikk er et virkefullt redskap til å sette mennesker i ulike stemninger, det vet de fleste, og her utnyttes den makten musikk kan ha over mennesker, til det ytterste.

Teologien går jeg ikke inn på her, for det er et alt for stort tema. Men det er ingen tvil om at teologien er vesentlig annerledes enn tradisjonell teologi på mange punkter, og når visjoner og profetier blandes inn i dette, blir det ofte et ubibelsk sammensurium. Det eneste jeg vil nevne spesielt, er Bill Johnsons forkynnelse av Kristus. Ut fra Bibelen har kristne til alle tider ment at Jesus var 100% Gud og 100% menneske mens han levde her på jorda, mens Johnson mener at Jesus bare var 100% menneske, men et åndsfylt menneske, her på jorda, og at han hadde lagt fra seg all guddom i Himmelen før han kom hit ned.  Hadde det ikke vært slik, sier Johnson, kunne ikke vi mennesker oppnådd den samme salvelse til å gjøre slike tegn og under, som Jesus gjorde. Og for disse «nyåndelige pastorene» er jo det å kunne utføre store tegn og under, noe av det aller viktigste.

Elias-salvelsen: Disse «nyåndelige pastorene» har utnevnt hverandre til Apostler, med herredømme over ulike geografiske områder. I disse områdene skal de spre denne salvelsen/nyåndeligheten/revival, som jeg her har skrevet om. De er bl.a. opptatt av at det i vår tid skal reises en «Elias-generasjon» med spesielt salvede kristne, som bl.a. skal gjøre større tegn og under enn Jesus. Disse «superkristne» skal være redskaper i en stor vekkelse før Jesu gjenkomst. Det rare er, at i Bibelen finner vi ikke noe om at det skal være en stor vekkelse før Jesu gjenkomst, alt tyder heller på det motsatte…

Jeg vil, igjen, presisere at jeg ikke på noe som helst vis tror denne nye ånden/the revival/vekkelsen/salvelsen er fra Gud. Jeg tror det er en helt annen ånd som manifisterer seg i disse menighetene. Når disse «salvede pastorene» legger hendene på noen, og roper «Fire!», og det fører til at den som «pastoren» legger hendene på, ramler i bakken og ligger der og skjelver, rister, skriker og vrir seg, tror jeg ikke det er den Hellige Ånd som er i aksjon. Han som sa at vi ikke skulle drikke oss fulle på vin, og som sa «vær edrue og våk», vil nok ikke manifistere sin Ånd gjennom «drunken spririt». Jeg tror heller ikke den Hellige Ånd vil manifistere seg på samme måte som en demon, eller en Kundalini-Ånd (søk opp Kundalini spirit på nettet, om du er interessert), med ristninger og skjelvinger verre enn et kraftig epileptisk anfall. Dette ligner ikke på Åndens frukter som vi leser om i Galaterne, der det står at Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålmodighet og selvbeherskelse.

Du som leser dette tror kanskje at jeg, som skriver her, er en kjedelig og åndsfattig kristen, og som derfor ikke skjønner noen ting av dette. Tenker du slik, tar du grundig feil! Jeg har opplevd veldig mye med Jesus i mitt liv, og vet hva Han er i stand til i et menneskes liv. Men når alle varselklokker har ringt angående dette jeg skriver om, og jeg opplever at Gud ønsker jeg skal advare om dette, så gjør jeg det. Ingen ting er verre enn rett og galt hånd i hånd, og det er ofte slik i disse menighetene, og da er det vanskeligere for de som lytter/går der å forstå at noe er galt. Jeg vil også understreke at jeg både tror og vet at mennesker kan bli helbredet ved bønn, og jeg tror også Gud kan gi mennesker budskap Han ønsker skal formidles til konkrete mennesker, det er ikke det dette innlegget handler om. Men det er en advarsel, og et ønske om å sette søkelyset på noe jeg tror er feil, ubibelsk og farlig!

Norske menigheter og fellesskap som er ivrige etter å hente inspirasjon fra disse «pastorene», er bl.a. IMI-kirken i Stavanger, Kvinner i nettverk, Tønsberg Frikirke, Kristkirken i Bergen, Salem Misjonsmenighet i Kristiansand + en del Pinsemenigheter. Det er også flere, men disse er kanskje de mest kjente. Jeg nevner ikke disse for å henge dem ut, men for at folk skal være oppmerksomme på dette.

For mer informasjon:

Poul Gowdy, tidligere pastor i Vineyard Toronto, har skrevet et brev om sine opplevelser, og jeg anbefaler alle å lese det:  https://truthforfree.com/html/article_torontopastorrepents.html

Det finnes mange videoer på You Tube, der vi kan se folk som er påvirket av bl.a. «drunken spirit». I og med at jeg her har nevnt Heidi Baker og Randy Clark i innlegget, to personer som er en del av Revival Alliance, og som til stadighet er i Norge på besøk i ulike sammenhenger, anbefaler jeg å se denne. Det er Heidi Baker som er «drunk in the spirit», og Randy Clark som leder møtet:  https://www.youtube.com/watch?v=Idq9uLiPh9w

 

10 liker  
Kommentar #101

John-Olav Hoddevik

0 innlegg  9 kommentarer

Enig

Publisert nesten 4 år siden

I det du skriver. Men det er ikke så relevant i forhold til det som blir diskutert her?

1 liker  
Kommentar #102

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  182 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Mange av de karismatiske uttrykkene man ser i det karismatiske miljøet er det ikke bibelsk dekning for. Den Hellige Ånd er sendt for å hjelpe oss i det daglige livet og å forkynne Kristus. Helbredelse er en del av dette, som et tegn for å bekrefte forkynnelsen. Hvis dette med Den Hellige Ånd begynner å bli merkelig bør man være skeptisk.

3 liker  
Kommentar #103

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Sett gjerne ryggsekken fra deg et øyeblikk

Publisert nesten 4 år siden
«Kan overhode ikke skjønne at du i egen person er annet enn en mening», sier du til et menneske. Ønsker du å beklage den formuleringen?
3 liker  
Kommentar #104

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
men personlig har jeg høy terskel for å snakke nedsettende om andre troende som er aktive for Herren - men - jeg er bare en Simple man.....

Er det noen spesielle med lavterskel til slikt du tenker på da ?  Hadde vert fint med en utdypning her, samtidig også spørsmålet til Ådnøy, i kommentar 103.

3 liker  
Kommentar #105

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Nei

Publisert nesten 4 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.
Ønsker du å beklage den formuleringen?

Du har din ryggsekk - jeg min og Ugedal sin - intet mindre - alt subjektivt plukket gjennom noen leveår på jord.

1 liker  
Kommentar #106

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Terskler

Publisert nesten 4 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Er det noen spesielle med lavterskel til slikt du tenker på da ?  Hadde vert fint med en utdypning her, samtidig også spørsmålet til Ådnøy, i kommentar 103.

er subjektive - både på høyt og lavt nivå.  Du har dine - jeg har mine.  

Kommentar #107

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Subjektivitet

Publisert nesten 4 år siden

Hvis troen bare skal bygges på subjektive tanker og oppfatninger, blir den litt vel tynn, synes du ikke?

5 liker  
Kommentar #108

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

På lavt nivå -

Publisert nesten 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
er subjektive - både på høyt og lavt nivå.  Du har dine - jeg har mine.

det var en dypsindig "utdypning", kanskje født av superkarismatikeren under spenn, spark og latterkrampe på gulvnivå (:-)

1 liker  
Kommentar #109

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Det jeg mener er

Publisert nesten 4 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Hvis troen bare skal bygges på subjektive tanker og oppfatninger, blir den litt vel tynn, synes du ikke?

at min personlige tro og overbevisning er alt annet enn tynn - det er den jeg identifiserer meg med og det er den som jeg håper å leve ut til vitne om Han.  Jeg har en troendes overbygning, men er klar over at mine 365 dager er annerledes enn dine.  Vi tar inn og forkaster forskjellig - vi leser og velger ulikt - vi har andre venner - andre linker og eposter - vi har andre kolleger og sitter gjerne på en annen grein enn din - alt dette og mer til - gjør oss unike og subjektive.


Kommentar #110

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Unike

Publisert nesten 4 år siden

Jeg er enig i at alle mennesker er forskjellige, unike og har ulik bagasje i livet. Men når det kommer til den kristne troen, går det ikke an å velge og vrake, ut fra hva vi, subjektivt, liker, på bakgrunn av våre unike opplevelser. Hadde det vært slik, hadde vi endt opp med et virvar av ulike kristendoms-oppfatninger, og det ville vært veldig uheldig. Gud har gitt oss sin åpenbaring gjennom Bibelen, det er der vi kan hente informasjon og veiledning til vårt kristne liv, og våre egne erfaringer må speiles opp mot det Gud sier oss i sitt ord. Når jeg velger å sette spørsmålstegn ved ulike pastorer og menigheters forkynnelse og praksis, er det på bakgrunn av Bibelen, og ikke på bakgrunn av tanker som er formet av meg og mine subjektive opplevelser... 

3 liker  
Kommentar #111

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Henrykkelse.

Publisert nesten 4 år siden

Bibelen skildrer en rekke eksempler på henrykkelse. Jeg antar det har noe med å "bli rykket hen", ut av seg selv, man blir en annen å gjøre.. (Studer  Sauls møte med Samuel) Også Jesus faller i henrykkelse. 

Jeg vil anta at de fenomenene trådstarter skildrer er genuine religiøse fenomener beslektet med bibelens henrykkelse. Gitt den sosiale konteksten antar jeg det kan være mye skuespill og fake performance ute å går.

Personlig vil jeg ikke ta avstand fra selve fenomene, men å reise verden rundt og indusere den slags har jeg liten sans for. Heller er neppe alle mennesker slik konstruert at de vil kunne få slike opplevelser.

5 liker  
Kommentar #112

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig i at alle mennesker er forskjellige, unike og har ulik bagasje i livet. Men når det kommer til den kristne troen, går det ikke an å velge og vrake, ut fra hva vi, subjektivt, liker, på bakgrunn av våre unike opplevelser. Hadde det vært slik, hadde vi endt opp med et virvar av ulike kristendoms-oppfatninger, og det ville vært veldig uheldig.

Er det ikke slik det egentlig er? Finnes det noen bok som har forårsaket mer splid enn bibelen? Det er rundt regnet ca 30 000 forskjellige kirkesamfunn i verden i dag. Hvilke av disse innrømmer at de står lengst fra Kristus og hvilke av dem påstår de er nærmest urkirken, dvs. originalen?

2 liker  
Kommentar #113

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Tror ikke det

Publisert nesten 4 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.

. Når jeg velger å sette spørsmålstegn ved ulike pastorer og menigheters forkynnelse og praksis, er det på bakgrunn av Bibelen, og ikke på bakgrunn av tanker som er formet av meg og mine subjektive opplevelser... 

1 liker  

På meg virker det som du er lik alle andre - det er jo mangt vi finner i Ordet - bl.a. ord som "gå ut", "legg hendene på", "be", "kaste ut" o.s.v. - befalinger som det forventes av Han at troende som Hans hender og føtter på jord skal bruke ... hmmm.... noe tid og engergi på.  

Så er det jo slik at vi mennesker tar inn ulikt alt etter som .... Du f.eks. liker ikke Todd White, mens andre blir inspirert av at han er aktiv og får andre aktive.  Jeg er av de som lar meg inspirere - likeledes er Ulf Christiansson en inspirator.  Ikke det at noen er feilfrie.  Skal en bruke tid og energi på å lete etter eller lete opp feil, så vil du alltid greie å finne noe som samsvarer med det valg du har inntatt i forhold til et menneske som egentlig er en bror eller søster i Herren.

Kommentar #114

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

At det finnes ulike tolkninger av ting en leser i Bibelen, er en kjensgjerning.  Jeg mener likevel ikke Bibelen er en bok vi kan tolke, akkurat som det passer oss, og jeg synes heller ikke Bibelen er så veldig uklar på ting, som enkelte vil ha det til. Mange av de ulike tolkningene, kommer også av at vi mennesker ikke er villige til å leve etter Guds vilje, men Bibelen forsøkes tilpasses en sekulær virkelighetsoppfattelse...

3 liker  
Kommentar #115

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
På meg virker det som du er lik alle andre

Hva mener du med det? Hvordan er alle andre?

Kommentar #116

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Bibelen den enkeltes, unike veileder.

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke slik det egentlig er?

Godt poeng Tore! Og hva tyder det på? 

2 liker  
Kommentar #117

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Så lavt synker ikke jeg

Publisert nesten 4 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
under spenn, spark og latterkrampe på gulvnivå (:-)

Et av de herligste øyeblikk i mitt liv var under et møte nyttårsaften - tror det var i 1991 - på gulvnivå - både med rull og latter - og sannelig kom kona rullende etter just like me.  Også dette er subjektivt og personlig - for deg er dette mest sannsynlig bare tull - for oss var dette som sagt en innside og utside opplevelse under betegnelsen - herlig.

En annen herlig opplevelse hadde jeg på et hotell i Jerusalem der vi var samlet troende fra mange land sammen med bl.a. Åleskjær, Ekman, Summeralls ( far og sønner) m.fl.  Denne kvelden hadde Rod Parsley en fyr og flamme inspirasjon som ledet meg til handlnger som ga både den som tok imot og meg et herlig minne som vi nok begge har lagt i våre ryggsekker.

Det er ikke alt som er likt og som en gjerne ikke skjønner, men jeg tror det kan være på sin plass med et lite skritt tilbake før en synser og snakker nedsettende om noe som ikke er en del av egen troshverdag eller er det vanlige på den greina en selv har valgt å ... sitte.

Kommentar #118

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Viktig innlegg Ugedal

Publisert nesten 4 år siden

Holdt på å gå glipp av dette, men det er kjempeviktig. Særlig dette at en blander sant og usant. Men mange vanlige kristene har også en del merkelige tanker som at når en dør så kommer en til himmelen med en gang om en tror osv. Mange ting de går og tror på som ikke det er dekkning for. Hva mener du om at når en har møtt Gud så tror mange at de er uten synd?-det er også en merkelig rettning. .  Men kan ikke bruke natten her nå -men du verden dette er viktig. Tenker at du og Mona holder dere tett til troens kjerne. Takk for dette, må lese det igjen i morgen.

 

 

 

2 liker  
Kommentar #119

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Syndfri?

Publisert nesten 4 år siden
Unn Elisabeth Aarø. Gå til den siterte teksten.
Hva mener du om at når en har møtt Gud så tror mange at de er uten synd?

Nei, jeg tror absolutt ikke at mennesker som har tatt imot Jesus som sin personlige Frelser, blir syndfrie her på jorden. Jeg tror vi mennesker er avhengig av å få leve under nåden, hver eneste dag av våre liv. Mennesker som tror de er syndfrie som kristne, har vel ganske liten selvinnsikt, etter min mening. Syndfrie blir vi først den dagen vi kommer hjem, til Himmelen.

4 liker  
Kommentar #120

John-Olav Hoddevik

0 innlegg  9 kommentarer

Det er stor sett problemet ja

Publisert nesten 4 år siden

Det er en utfordring at man blander sant og usant i forkynnelsen. Det er mange ting som kristne er uenige om, og det er mange ting som det er helt greitt at kristne er uenige om, og så er det noen ting som man rett og slett ikke kan vere uenige om og fortsatt si at man hører til samme tro.

En av disse tingene som er problematiske å vere uenige om er at Jesus var sann Gud og sant menneske. Det har vært basis for kristendommen opp gjennom historien, diskuter og slått fast i flere trosbekjennelsen nettopp for å avvise en vranglære om hvem Jesus var. Bill Johnson holder prekener og snakker om at Jesus var en person som hadde en Kristus salvelse. Det er noe som høres tilforlatelig ut, men det rokker egentlig med hele vår forståelse av kristendommen og hvem bibelen sier at Jesus er.

Og det er vanskelig å skjønne at Bill og Beni Johnsen kan vere medforfatteren av en slik bok som Physics of heaven: http://heavensphysics.com som er ren New Age og fortsatt forkynne evangeliet.

3 liker  
Kommentar #121

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Salme 91

Publisert nesten 4 år siden

er som balsam fra oven for en som tror og aner at livet allikevel kan by på utfordringer.  Først - et gjenhør med salme 91 i sin helhet - her fremført av Sons of Korah

https://www.youtube.com/watch?v=YvhWTWpNWL0  

På min epost i dag lå en post fra The International house of prayer i Kansas som bl.a. ga et gjenhør med en inspirerende utlegging av salme 91 gitt av Corey Russel med fokus på "Dwelling in the secret place" - det er kun ment som eksempel på selektiv og subjektiv utvelgelse av hva jeg vil fylle mitt indre med var det vell av ord og hendelser som finnes i Ordet.  

https://www.youtube.com/watch?v=MgjXpPHdXz4 

 

Kommentar #122

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Interessant

Publisert nesten 4 år siden

Interessant at du trekker inn denne boken, John-Olav, for den er virkelig et godt eksempel på hvor langt på viddene mye av det som skjer i Bethel Church, er!

Sitat: "At that time I could not find a single Christian leader who shared a similar interest in finding out if there were truths hidden in the New Age. Now we are beginning to hear more and more revelation that is in line with what New Agers have been saying all along and we are hearing more and more teaching about Christians “taking back truths” from the New Age that really belong to citizens of the Kingdom of God".—Ellyn Davis, co-author of The Physics of Heaven

3 liker  
Kommentar #123

John-Olav Hoddevik

0 innlegg  9 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Samtidig så er det også viktig å ha klart for seg at når man søker på Internett etter Bethel church så finner man gjerne de verste eksemplene, og jeg har ikke vært der selv eller hørt på hele prekener, så det er viktig å ha i bakhodet at det kanskje ikke er alle blogger o.l som gir en helt rettferdig gjengivelse av alt som skjer.

Men samtidig så er det en del ting som man ser som rett og slett er vanskelig å akseptere er en del av det evangelium vi er kallt til å forkynne. F.eks. den  boken. F.eks å reise rundt og «vekke opp» engler. F.eks. å ha besøk av en «ildengel» og motta en tredje type dåp slik som Heidi Baker fortalte om på Revival Alliance konferansen. Og du har rett i at man må stille spørsmålet om disse tingene i det hele tatt er mulig å mikse og fortsatt formidle den Hellige Ånd. Eller om det er en annen ånd de deler ut når de driver med «impartation» for å formidle den spesielle «salvelsen» som disse selvutnevnte apostlene besitter.

1 liker  
Kommentar #124

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jeg er helt enig i at enkle google-søk ikke er nok, om en vil finne ut sannheten om hva som foregår i Bethel Church, eller i andre sammenhenger for den del. Jeg har brukt ganske lang tid på dette, og hørt ganske mye på taler o.l. som de selv legger ut på nett. Jeg hørte også nylig en tale Bill Johnson holdt i Hillsong Church London, der han bl.a. vektla sin kristusforståelse, som et salvet/åndsfylt menneske, mens han var her på jorden. Jeg har også lest utdrag fra en del av bøkene de selv har skrevet, men ikke hele bøker i sammenheng, det orker jeg ikke. Det er mest interessant å finne direkte kilder til det de selv sier og formidler, men jeg vil si at det mange skriver om på sine blogger o.l., stemmer ganske bra med det jeg selv har funnet.

2 liker  
Kommentar #125

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Dette er min drøm....

Publisert nesten 4 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Godt poeng Tore! Og hva tyder det på?

Det tyder på at mennesket legger sine personlige meninger inn mellom versene i bibelen og søker etter beste evne, forhåpentligvis, å finne tråden, sannheten og metoden for å følge Kristus. Man kaller det tolkning.

Når 30 000 forskjellige kirkesamfunn, noen mener flere, har etablert seg - og ofte peker fingre til hverandre, så er den enheten som Faderen, Sønnen og Den hellige ånd utgjør, ikke vært eksempelsterk nok til å overdøve menneskets høytlydende egenvilje, for så å samle dem alle under samme fane.

Det menneskelige sinnet er en kraftig motor bak egoets behov for markering. I stedet for den grunnleggende ydmykhet, som også jødene manglet (ikke alle selvfølgelig), stopper man opp på ett nivå og diskuterer det med andre. Noen finner sammen i et felles syn, andre divergerer, legger vekt på ulike momenter, forstørrer og forsterker detaljer, som andre igjen ikke legger vekt på. Ulikheter begynner å vokse frem, det fortsetter og fortsetter. 

Korrupsjon og hykleri blir uunngåelig, det har alltid vært uunngåelig - det er en av våre synder å lage varianter av sannheten for vår komfort sin skyld. Kristus kom for å stoppe den utviklingen i sitt folk, fornyet pakten og innlemmet oss - men vi fortsetter å rive og slite i Kristi legeme til egen nytte - Han er vår! - Ikke deres! Ihvertfall ikke like mye som vår - Han er mest vår! - Og, så er vi alle skyldige, alle! Alle trenger Hans offer og forsoning. Ingen av oss kan frelse seg selv eller andre, uansett vår suverenitet i egne øyne. Avhengigheten til Kristus burde samle oss, ikke skille oss. Det er vi, mennesket, som står for skilsmissen, ikke Gud.

Jeg pleier å si at det er mindre avstand oss mennesker imellom, tross våre motsetninger, enn avstanden mellom oss og Gud. 

Tenk deg alle Guds barn stående i en vid sirkel med Kristus i midten som samlingspunkt. Vi alle nærmer oss Kristus fra hvert vårt ståsted - mot Ham. Vi starter ulike - ja, med store motsetninger oss i mellom. Men se nå, hvis alle nærmer seg Herren i ydmykhet, vil vi samtidig alle komme nærmere hverandre i ånd og sannhet. Jo nærmere én kommer Kristus fra den ene  siden av sirkelen, vil den som står motsatt, og som nærmer seg Kristus, samtidig komme nærmere og nærmere den andre, inntil de sammen bøyer kne ved Hans føtter, i enhet med samme ånd - for en fred de vil føle!

Dette er min drøm, Mons Henrik.... dette er min drøm.

"Min fred efterlater jeg Eder, ikke den som verden gir, gir jeg Eder, min fred gir jeg Eder. Eders hjerter forferdes ikke og reddes ikke!"

3 liker  
Kommentar #126

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Ikke alt er gull !

Publisert nesten 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke alt som er likt og som en gjerne ikke skjønner, men jeg tror det kan være på sin plass med et lite skritt tilbake før en synser og snakker nedsettende om noe som ikke er en del av egen troshverdag

Jeg snakker overhodet ikke nedsettende om noe menneske. Det er sikkert mange ekstremkarismatikere som er bedre mennesker enn jeg er. Men derfor kan de være villfarne sjeler, og det er noe annet. 

Jeg holder meg til Bibelen og Apostlenes lære og liv. Arven fra dem er også å påpeke vranglære, og det som kan føre til dette. 

Det er ikke vanskelig å påpeke vranglære når den er åpenbar  og alle ser det. Verre er det når rett lære og vranglære blandes sammen, når sunt og usunt, løgn og sannhet går i kompaniskap og også behersker mediabildet i stor grad. Da er det krevende å gå i mot strømmen.

Det typiske ofte er når en prøver å motsi, og påpeke slike forhold, er at de det gjelder ikke tåler å bli motsagt. De føler seg krenket, såret og til og med forfulgt.

De som sier fra blir beskyldt for å være intolerante, ufølsomme forfølgere som hele tiden er på krigsstien. Jeg for min del tåler dette, men det er gjennom hele kirkehistorien slik de verste utskeielser begynte. 

I dag har vi ikke avlatshandel lenger, men bare Gud vet hva som kan komme til å skje etter hvert om ingen sier fra. Slike ting har lett for å eskalere, og den ene skal overgå den andre. Pr, og omtale er betydelige faktorer i vår tid.

Det er ikke gull alt som glimrer, Nygaard.  Heller ikke er alt søm føles godt, skapt av Guds Ånd


4 liker  
Kommentar #127

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Du har din ryggsekk - jeg min og Ugedal sin - intet mindre - alt subjektivt plukket gjennom noen leveår på jord.

Du reduserte noen til «en mening» (eller blingsa du bare med formuleringa?), men ønsker ikke å beklage. Dette svekker troverdigheten din i debatten.

2 liker  
Kommentar #128

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Nygaard har rett ...

Publisert nesten 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
er subjektive - både på høyt og lavt nivå.  Du har dine - jeg har mine.  

... i mye av det han sier om subjektivitet. Problemet er at mye av det (i praksis) blir en slags ansvarsfraskrivelse eller et "lokk". Man kan nærmest si "alt æ subjektivt" (som med "alt æ relativt"/"folk æ forskjellige"(/"ja, ja")) istedenfor å ta stilling til medmenneskers/meningsmotstanderes innvendinger, spørsmål og motargument.

2 liker  
Kommentar #129

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Enig i dette.

Publisert nesten 4 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke gull alt som glimrer, Nygaard.  Heller ikke er alt søm føles godt, skapt av Guds Ånd

Vi, som troende, må selvsagt søke det rene og sanne - vandre i og sammen med det vi er trygg på.  Jeg er og enig i at det er mang en troende som rører inn eller tar med seg inn erfaringer og kunnskap fra New age.  Det som kalles og går inn i begrepet "åndelighet" kan bli en uklar miks.

Jeg har også mine grenser - jeg blir urolig når jeg er inne i menighetssnutter fra menigheten Morning Star mer enn 5 minutter - samtidig har de flere gode musikere - som Kevin Prosch - som bl.a. har denne på cv'n - "Praise the Lord, oh my soul".

https://www.youtube.com/watch?v=NWIaFpJSnpo 

Han er også en som har deltatt på seminar med det jeg kaller uklar - eller over the edge - retning - som er samlinger med musikere og sangere i noe som kaller Shatter.  Her hadde en snutt med en helt grei tekst - "Death - where is Your sting?", men med en dandering av pc og keyboard som du skulle ha vært selger for miks fra Dovregubbens hall - tror denne snutten er fra samme gathering.  

https://www.youtube.com/watch?v=6v7OrV-Bz3w 

Selvsagt skal en ikke bruke tid og energi på noe en finner uklart åndelig terreng. 


1 liker  
Kommentar #130

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Ja , det er slik jeg ser det - slik du beskriver det.  Tror jeg er enig med deg på nesten hvert et punkt i ditt innlegg, må lese det igjen. Og hva tenker du om det siste innlegget til Magus Malm her for litt siden? Han har skrevet mye bra tidligere også denne gang-samtidig så var noe endret der. Må lese også det om igjen. Noen dager blir travle med alle fora en skal henge med i og alle endringer som skjer nå i det kristne landskapet.

Hva tenker du om kanal 10 som er på fremmarsj? Lederen fremstår som svært troverdig. Jeg har blitt bedt om å skrive om min oppvekst med logen til enda et annet nettsted-du kjenner sikkert til at den også er okkult? Mange sektliknende tilstander der i bygdene på vetslandet. Flere i logen tar seg inn på kirkens område og noen blir ansatt der-de tar  seg tilrette. Jeg måtte kjempe mot logen hele dagen min mor ble bisatt i påske. då. Enforferdelig opplevelse som jeg har måttet bearbeide i etterkant-på ingen måte ferdig med det. Ønsker å skive om alt dette i det offentlige rom. Men det tar på å "stå frem" - det er krevende som også du beskriver. Men stå på! Jeg  kjenner Sverige fra oppdrag der i ungdommen. Det skjer store endringer der også.

Kunne ikke lese alt i natt så jeg får prøve igjen i helgen. Mvh


1 liker  
Kommentar #131

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Ja, jeg fanger opp alle tilsnikelser for jeg har opplevd så mye på min livs- reise og det er kun troens kjerne jeg tar til meg. Jeg hører det med en gang  når noe skurrer. Kan lytte på forknynnere til et punkt men hører det nå de sporer av. Dette med at  Kristus ikke utgikk Gud fra evigheten kommer kanskje fra en påvikning i jv

 

Kommentar #132

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Det er skrevet mange bøker i grenselandet mellom tro, det paranormale og alternative. Det er også mye om engler-dette er da falne engeler -altså demoner. Men en kan ikke se bortifra at dypt troende og oppriktige mennsker har hatt en til en kontakt med Guds engler også gjennom vårt århundre.

Kommentar #133

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Indre fred.

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

"Min fred efterlater jeg Eder, ikke den som verden gir, gir jeg Eder, min fred gir jeg Eder. Eders hjerter forferdes ikke og reddes ikke!"

Takk for fyldig svar. Ditt sitat er meget sentralt også for meg i mitt fattigslige liv som gudsøkende menneske.

En mystiker sier: "Så langt du har fred har du Gud. Så langt du har ufred er du borte fra Gud." Det krever et våkent blikk på seg selv. Ikke minst i debatt!! :-)

Kanskje man kunne si: "Den dagen man kan sitte på en slagmark fylt av fred er man i mål"?

3 liker  
Kommentar #134

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Kanskje man kunne si: "Den dagen man kan sitte på en slagmark fylt av fred er man i mål"?

Muligens en litt sorgmunter konklusjon, men  dog: ..kanskje det (?)

 

God helg Mons :)

1 liker  
Kommentar #135

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Sorgmunter.

Publisert nesten 4 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Muligens en litt sorgmunter konklusjon, men  dog: ..kanskje det (?)

Alltid hyggelig å høre fra deg!  Din karakteristikk av stemningen er ikke ueffen.

God helg til deg Kersti ;-)

1 liker  
Kommentar #136

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Unn Elisabeth Aarø. Gå til den siterte teksten.
Hva tenker du om kanal 10 som er på fremmarsj?

Kanal 10 har jeg faktisk veldig lite kjennskap til, for det er ikke en kanal jeg har sett noe særlig på. Om det er en kanal som, på lik linje med Visjon Norge og God TV, tar inn pastorer som ikke burde være der, vet jeg derfor ikke. 

Når det gjelder innlegg av Magnus Malm, så har jeg ikke lest noen av dem. Jeg ville nok heller ikke uttalt meg om dem her, men heller på hans egen tråd, i så fall.

Du har helt rett i at det ikke er bare i Norge det har skjedd en karismatisk endring, det har det også gjort i Sverige, og i mange andre land. Men det er også en del personer som kommer ut av slike trosmenigheter, etter hvert, og som er åpne om det de har opplevd, og tør å si fra om det de mener er feil. Noen pastorer er også observante på utviklingen, og bruker mye av sin tid på å advare. Så må vi ikke glemme at det går an å kjempe en åndelig kamp, også gjennom bønn, så her kan vi alle gjøre en innsats.

6 liker  
Kommentar #137

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Takk til Ugedal

Publisert nesten 4 år siden

Jeg mente ikke å gå bak ryggen til Magnus Malm, Har hatt stor respekt for han og om jeg treffer han igjen vil jeg spørre han om disse sakene,  men noen ganger når en treffer andre med et nytt åpent vindu så vil en gjere dele tanker og kanskje få en ny vinkling  -a second opinion. Fikk litt tillit du fremstår som redelig -ventet ingen sjikane eller skarpe innlegg om han. Du sier jo klart om de du mener noen er falske profeter,

Du ser også når mennesker sklir inn i et falsk landskap. Jeg har sittet i forsamlig og sett og opplevd at en leder ble forført og var på vei vekk fra både kone og menighet. Mange andre var redde men de fortso ikke hva som skjedde. Han forandret seg fra uke til uke i de mnd jeg gikk der. Det var ca 8mnd det forgikk i min tid der. Først virket det så bra-jeg var ny på den kristne veien, men det skjedde en dyrkelse av han merket jeg. Han var mild og det var myke endringer. Jeg har aldri brukt tid på observasjon og det ble som en film med ånder som endret både han og hele forsamlingen. Ingen sinte men mye sorg i denne "forestillingen" . Husker alt veldig godt.Dette er svært lenge siden nå,

En kan bli var for at de som en har tillit til endrere seg og snur seg for så å gå med satan- det er trist og en vil være forberedt på at det kan skje med flere..Jeg sier er ikke ting om en person jeg ikke også kan si til vedkomne-også folk jeg ikke liker. Men noen ganger når en ikke frem til andre for de er veldig stengt , i kraftig benektelse eller bare i en slags ubalanse- da må en bare holde seg unna.

Hadde tideligere tillit til Kristus Kransen men oppdaget at han som hadde skapt den var logemann - da mistet den sin verdi og i ettertid  så jeg meg tilbake  til hva den skapte,  en slags spådom og forventning. Det ble fokus vekk fra kjernen.

Det var en May liss her tidligere som også klargjorde deler av det useriøse kristne landskapet. Men godt med dine betraktninger. Om du kommer på mere må du endelig dele det her.

2 liker  
Kommentar #138

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Det skjer underverk når vi leser i Skriftene.......

Publisert nesten 4 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

En mystiker sier: "Så langt du har fred har du Gud. Så langt du har ufred er du borte fra Gud." Det krever et våkent blikk på seg selv. Ikke minst i debatt!! :-)

Kanskje man kunne si: "Den dagen man kan sitte på en slagmark fylt av fred er man i mål"?

Ikke alle merker denne ufreden eller at en ikke er forsonet med Gud, noe dette er en påminnelse om:

31 For jeg var sulten, men dere gav meg ikke mat; jeg var tørst, men dere gav meg ikke drikke; 43 jeg var fremmed, men dere tok ikke imot meg; jeg var uten klær, men dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, men dere så ikke til meg." 44 Da skal de svare: "Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller uten klær eller syk eller i fengsel uten å hjelpe deg?" 45 Men han skal svare dem: "Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg." 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Matt 25,31

Det skjer underverk når vi leser i Skriftene, forstår du (med flere) samtidig hvorfor jeg med  iver påminner om hva Kristus Jesus sier til oss ved Sitt Ord og åpenbarer Ordet for alle som er mottakelige for det? Noen av kvinnene løp jo og fortalte hva Jesus hadde sagt til dem, for det at en påminner om hva Jesus sier til oss i Skriftene burde jo glede ethvert troende hjerte. Også når Jesus taler til oss gjennom apostlene og Guds tjenere i Skriftene:

 Jeg er kommet som lys til verden, for at den som tror på meg, ikke skal bli i mørket. Joh 12,46

For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Hebr 4,2 (1930 utg.)

Ser du at hvis det glade budskapet og Ordets forkynnelse ikke blir smeltet sammen med alle som ikke ved troen hører det, er det til ingen nytte? Men det er det når vi ved troen blir smeltet sammen med Ordet:

104  Av dine påbud får jeg forstand,
 derfor hater jeg alle falske stier.
 105  Ditt ord er en lykt for min fot
 og et lys på min sti.
Sal 119,104-105

Hebr 4,2 forklarer bl.a. hvorfor det er så mye stridigheter og x-antall tolkninger samt meninger fra kristenhold. For det er avgjørende at det glade budskapet og Ordets forkynnelse får smelte sammen med troen, da skjer det underverk i hver enkelts troendes liv. Husk at verden ble skapt ved Guds Ord, Herren Allhærs Gud sa og det skjedde.

4 Jeg la ikke fram mitt ord og mitt budskap med overtalende argumenter og visdomslære, men med Ånd og kraft som bevis.
5 For jeg ville ikke at deres tro skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft.
1 Kor 2,4-5

12 Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss.
 13 Og om dette taler vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. For det som hører Ånden til, tolker vi med ord som hører Ånden til.

 14 Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes på åndelig vis. 15 Men et Åndens menneske kan dømme om alle ting, men selv kan han ikke bedømmes av noen annen. 1 Kor 2,12-15

3 for det er jo fremdeles deres egen natur som rår i dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da mennesker med samme natur som alle andre og lever som de?

4 Når én sier: "Jeg holder meg til Paulus" og en annen: "Jeg til Apollos", er dere ikke da som alle andre mennesker?
1 Kor 3,3-4

17 Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med talekunst og visdom, for at ikke Kristi kors skal miste sin kraft. 18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. 1 Kor 1,17-18

20 Hva da med den som er vis eller skriftlærd eller er en forsker i denne verden? Har ikke Gud vist at verdens visdom er uforstand?
 21 For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud gjennom Guds visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskap vi forkynner.
1 Kor 1,20-21

 GUDS FOLK HAR EN HVILE I VENTE

1 Siden løftet om å få komme inn til Guds hvile ennå ikke er oppfylt, må vi være på vakt, så det ikke skjer at noen av dere blir liggende etter. 2 Det glade budskap er jo forkynt både for oss og for dem. Men de hadde ikke noe gagn av ordet de hørte, fordi det ikke ved troen ble ett med dem som hørte det. 3 Det er vi som går inn til hvilen, vi som tror. Han sa jo:

 Så sverget jeg i min vrede:

De skal aldri komme inn til min hvile!

Guds verk var riktignok fullført allerede da verden ble skapt.

 4 For et sted står det om den sjuende dagen: Så hvilte Gud på den sjuende dagen etter at han hadde fullført hele sitt verk. Hebr 4,1-4

Disse skriftstedene (Hebr 4,1-4, Hebr 4,7) gir også assosiasjoner til Fredsriket, der Kristus Jesus skal styre verden fra Sin trone i Jerusalem. Før den tid har vi også en kamp mot kjødet, ondskapens åndehær i himmelrommet (Gal.6), samt troen som prøves. Dette tusenårige Fredsriket der:

  Da skal ulven bo sammen med lammet
 og leoparden legge seg hos kjeet.
 Kalv og ungløve beiter sammen,
 mens en smågutt gjeter dem.
Jes 11,6

Ulven og lammet skal beite sammen,
 løven skal ete halm som oksen,
 men slangen skal ha mold til mat.
 Ingen skal skade eller ødelegge noe
 på hele mitt hellige fjell, sier Herren.
Jes 65,25

  Den dagen, lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud,
 skal dere innby hverandre til gjestebud
 under vintre og fikentre. 
Sak 3,10

1 I de siste dager skal det skje
 at Herrens tempelberg skal stå
 grunnfestet høyt over alle fjell
 og løfte seg opp over høydene.
 Dit skal folkeslag strømme.

 2  Mange folk drar av sted og sier:
 "Kom, la oss gå opp til Herrens fjell,
 til Jakobs Guds hus,
 så han kan lære oss sine veier,
 og vi kan ferdes på hans stier.
 For Herrens lov skal gå ut fra Sion,
 Herrens ord fra Jerusalem."

 3  Han skal skifte rett mellom mange folk,
 felle dom for mektige folkeslag langt borte.
 De skal smi sine sverd om til plogskjær
 og spydene til vingårdskniver.
 Folk skal ikke lenger løfte sverd mot folk
 og ikke lenger lære å føre krig.
Mi 4,1-3

Derfor fastsetter han på ny en dag; det er det han gjør når han lang tid etter gjennom David taler det ordet vi før har nevnt:

 I dag, om dere hører hans røst,

 så forherd ikke deres hjerter. Hebr 4,7,

9 Altså er det fremdeles en hviledag i vente for Guds folk. 10 Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, likesom Gud hvilte etter sine gjerninger.

 11 La oss da streve etter å komme inn til denne hvilen, så ingen er ulydig og faller. Vi må ikke følge deres eksempel som var ulydige i ørkenen. 12  For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.

 13 Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for. Hebr 4,9-13

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere