Lederartikkel Vårt Land

Det viktige verdivalget

I dag er en viktig dag for Norge. Å avgi stemme i valg er vårt mest grunn­leggende bidrag til demokratiet.

Publisert: 10. sep 2017  /  577 visninger.

Dette har vært en fragmentert og uoversiktlig valgkamp, der de største partiene ikke har greid å møte velgernes behov. Mens politikerne i stor grad har snakket enkeltsaker, viser det seg at velgerne over hele det politiske spekteret setter ideologi og verdier høyest når de velger parti.

Globale utfordringer

Norske velgere er ikke så navlebeskuende som politikerne tror. Tvert imot er vi blitt mer opptatt av de store spørsmålene. Vi ser at verden blir farligere, og at også trygge Norge i økende grad preges av store globale utfordringer.

Hvor stor kampen om ressurser blir i fremtiden, og hvor mange som vil legge ut på flukt på grunn av klimaendringene­, kan vi fortsatt påvirke. Men uansett kan vi ikke skru klokka tilbake – vi er et mer mangfoldig samfunn, og vi har behov for å redefinere og revitalisere vår egen identitet og arv.

I en urolig verden, og i et Norge i endring, blir vi mer opptatt av hva Norge skal være i fremtiden.

Sentrum

Vi tror det politiske sentrum, i allianse med andre moderate partier, er det beste styringsalternativet for at Norge skal være et godt sted å leve for kommende generasjoner. De tre sentrumspartiene har med sine sterke motkulturelle røtter, brakt inn viktige verdier i norsk politikk.

Dette handler om en særlig oppmerksomhet på de kristne grunnverdiene, på klima, frivillighet, trosfrihet, valgfrihet og bosetting i hele landet. Kanskje viktigst: En tro på menneskets iboende verdi i motsetning til en materialistisk liberalisme og en materialistisk sosialisme på ytterfløyene.

I norsk politikk har sentrum samarbeidet til begge sider, og da til de store­ partiene Høyre og Arbeiderpartiet. Gjennom tiden har dette brakt frem ulike samarbeid – både i storting og i regjering. Disse samarbeidskonstella­sjonene har nå blitt forrykket av et sterkt Frp og et Høyre som har valgt regjeringssamarbeid med et populistisk ytterliggående parti.

Polarisering

Det er dypt problematisk at Frp sitter ved makten. Det sitter klimafornektere i regjering som ikke tar på alvor det enorme løftet som må til for at vi skal få utslippene dramatisk ned. I tillegg har de en integreringspolitikk og en polariserende retorikk som kan bidra til økt konfliktnivå og at grupper ikke blir integrert. ­

Loveleen Brenna har sagt at drømmen er å gå fra å være innvandrer til å bli medborger. Med Frp i regjering opplever mange at de går den andre veien: Fra å være medborgere til å bli innvandrere.

Vi kan ikke la oss styre av et parti som ser på Norge som en øy i verden der vi kan forbruke uhemmet og lengte tilbake til en tid da vi var et homogent land.

Tospann

Høyres samarbeid med Frp gjør årets valg vanskelig for mange moderate sentrumsvelgere. Det er trist at Høyre, med sin lange humanistiske og verdibevisste tradisjon, har valgt å gå i tospann med Frp. Det bidrar også til at valget nå framstår som et valg mellom to helt adskilte blokker.

Men dette bildet splittes opp. I stortingsperioden som kommer er det mulig at vi kan se nye og ulike samarbeidskonstellasjoner, som for eksempel et økt samarbeid mellom flere sentrumspartier og venstresiden – enten i storting eller i regjering.

Vi må være villige til å løfte blikket fra historiske motsetninger og symbol­politikk. Mange som i dag mener de slåss for kristenarven, har en annen agenda enn troens innhold. De misbruker korset som et ekskluderende nasjonalt symbol. Det er godt å se at det lavkirkelige, konservative Norge begynner å protestere på dette.

Åpent Ap

Tradisjonelt har en del kristne velgere ment at Ap står for en avkristningspolitikk, og historisk har det til tider vært riktig. Dagens Ap-­ledelse er mer åpen for tro og verdispørsmål. Et tydelig eksempel er at en samlet 
Ap-ledelse kjempet for K-en i KRLE på sitt eget landsmøte.

Det er viktig å ha et våkent øye for presset på skaperverket og menneskeverdet i vår tid. Gamle partipolitiske skillelinjer utviskes når vi står ovenfor nye, enorme utfordringer. Særlig fordi Høyre har brakt Frp inn i regjeringskontorene – og ønsker å beholde ­regjeringsmakten med dette grunnlaget.

Isolere Frp

­Dagens valg er et verdivalg, og det er et veivalg. Vi mener det må et politisk regjeringsskifte til nå, og vi mener Frp må ut av regjeringskontorene­. Klimafornektelse og mistenkeliggjøring av etniske og religiøse grupper er for farlig for Norges fremtid. Høyres valg av Frp gjør at de andre partiene bør se seg om etter andre konstellasjoner i tiden som kommer. For at dette skal være mulig, må man stemme et alternativ som isolerer Frp.

Det er derfor viktig å gi sin stemme til de moderate og sentrumsorienterte partiene i norsk politikk.

4 liker  
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Høyre

Publisert nesten 4 år siden

I dagens situasjon er det derfor bare ett parti som kan tukte Frp; Høyre. En stemme til Høyre vil kunne gi en maktfordeling mellom de to partiene som vil tilsi mindre Frp-politikk. Mens andre partier kanskje må se sperregrensen fra feil side er det Høyre og Frp som garantert vil komme inn på Stortinget fra borgerlig side. Av disse bør Høyre være det foretrukne fordi det er det konservative parti nærmest sentrum VL etterlyser. Det er bare Høyre som vil fronte konservativ politikk på ordentlig hvis folket samtidig skal få den regjering folket vil ha. En stemme til Høyre er aldri bortkastet siden Høyre ligger på rett side av sperregrensen. Vil man at stemmen skal telle, er det fortsatt best å stemme på partier som garantert kommer inn i Stortinget. 

1 liker  
Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Men -

Publisert nesten 4 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.

For at dette skal være mulig, må man stemme et alternativ som isolerer Frp.

Det er derfor viktig å gi sin stemme til de moderate og sentrumsorienterte partiene i norsk politikk.

Finnes dette alternativet, slik de ulike partiene har posisjonert seg nå i valgkampen?  To av de tre sentrumspartiene det vises til her, støtter jo den nåværende regjeringskonstellasjonen.

Jeg er enig i lederartikkelens hovedpoeng, nemlig at det er "dypt problematisk at FrP sitter ved makten" - men ser ikke det realistiske i forestillingen om et sentrum som bidrar til å isolere FrP.  

Befinner ikke Vårt Land seg her i (nesten) den samme spagaten som KrF?

2 liker  
Kommentar #3

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

De må nok helt ned i spagat

Publisert nesten 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Befinner ikke Vårt Land seg her i (nesten) den samme spagaten som KrF?

når de skal smyge seg under sperregrense-limbostaven...

:-)

2 liker  
Kommentar #4

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

KrFs anbefaling:

Publisert nesten 4 år siden

En regjering av Høyre, KrF og flest mulig andre sentrumspartier er det beste alternativet til dagens regjering. Det isolerer Frp uten å sende oss ut i et usikkert rødfarget eksperiment som står langt fra sentrum i norsk politikk.

3 liker  
Kommentar #5

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dårlig innsikt fra Vårt Land.

Publisert nesten 4 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Det er dypt problematisk at Frp sitter ved makten. Det sitter klimafornektere i regjering som ikke tar på alvor det enorme løftet som må til for at vi skal få utslippene dramatisk ned. I tillegg har de en integreringspolitikk og en polariserende retorikk som kan bidra til økt konfliktnivå og at grupper ikke blir integrert. ­

Det de klimareligiøse ikke VIL forstå er at denne regjeringen har ført en politikk som får NED de "livsfarlige" utslippene av "giften" Co2.
Bilpolitikken går den riktige veien for å få flere lavutslipp-biler ut i trafikken,og færre bensin og dieselbiler.
Siv Jensen og Erna Solberg har PRØVD å forklare dette men taler for folk med dotter i ørene.
Ingen oljeproduksjon i verden er renere enn den norske.
Det er en sterk tro på illusjoner å tro at stopp i norsk oljeproduksjon skal hjelpe på verdens bruk av kull og elendig rensing av den produksjonen i verden.

Bitte lille Norge skal redde verden i kjent stil.Men det vil være motsatt om Norge legger ned oljeproduksjonen.
Vårt Land driver med politisk propaganda og har tatt klar side i politikken.
Nøytral  ?   Overhode ikke !!!

4 liker  
Kommentar #6

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Høyre er ikke aktuelt for meg, heller ikke SV og R, og frp er for meg hinssides all fornuft å stemme på.

1 liker  
Kommentar #7

Arne Lauvhjell

24 innlegg  40 kommentarer

Partipolitisk bom av Vårt Land

Publisert nesten 4 år siden

Vårt Land bryter på valdagen med den tidligare praksisen ikkje å ta partipolitisk standpunkt. Det meiner eg er uheldig, og argumentasjonen er svak.

Ledaren har to poeng, presisert på framsida: “Regjeringsskifte nå” og “Frp ut”. Argumentet at Frp er eit “populistisk ytterliggående parti” er høgst tvilsamt. Viss ein samanliknar med andre europeiske land: Sverige, Danmark, Finland, Tyskland. Austerrike, Ungarn, Polen o.s.v, så har vi ikkje noko politisk ytterliggåande parti i vår nasjonalforsamling. (Men vi kan få viss Rødt får mandat.) 

Og regjeringsskonstellasjonen med Arbeiderpartiet vil kanskje vere avhengig av Rødt og sikkert ha med Senterpartiet. Det partiet meiner eg er minst like “populistisk” som Frp. Regjering med Senterpartiet kan innebere stans i alle nødvendige reformer, med stor midlertidig skade for Norges framtid.

Og ledarens ønske om “de tre sentrumspartiene” er utafor all realitet, nettopp på grunn av Senterpartiets populisme. Konklusjonen om å “gi sin stemme til de moderate og sentrumsorienterte partiene i norsk politikk” vi eg velje å tolke i vid og god meining: Stem Høyre, Venstre eller Krf!  (Arbeiderpartiet er eigentlig også sentrumsorientert, men vil komme til å regjere med parti som ikkje er det.)

5 liker  
Kommentar #8

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Høyre er ikke aktuelt for meg, heller ikke SV og R, og frp er for meg hinssides all fornuft å stemme på.

I lederartikkelen i Adresseavisen i dag skriver de om at hjemmesitting blir å gi minst en halv stemme til et parti man ikke liker. Artig vinkling. 

Jeg håper alle finner et parti de er sånn noenlunde enig med. I år er det også et alternativ å stemme blankt. Ikke noe alternativ for meg, men det er i det minste en anledning til å komme sammen for å gi uttrykk for sin oppfatning. 

2 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Arne Lauvhjell. Gå til den siterte teksten.
Argumentet at Frp er eit “populistisk ytterliggående parti” er høgst tvilsamt.

Jeg er enig i det du skriver, og mener at trådstarten er populistisk ytterliggående. De tre partiene som skal legge seg i posisjon til å blodsuge en regjering, Sp, Krf og V har uttalt at samarbeide mellom dem er lite aktuelt. Særlig har Sp sagt at deres alternativ ligger hos Ap og SV. Det forblir et fromt ønske at det skal bli en borgerlig regjering uten Frp, og Hareide gjorde det også klart at det er der på borgerlig side preferansene ligger. Når valget er unnagjort vil han gå enda et skritt lenger og erklære sin støtte til en slik regjering om forholdene ellers tilsier det. Dette er den siste krampetrekning før Krf må innse at de har ingenting å hente på å motarbeide Frp. Venstre vil også komme til en lignende konklusjon. Når valgkampen er over og resultatet foreligger vil man tilgi hverandre alt ondt og forsøke å finne en vei sammen. Den vil gi profileringsmuligheter, men vil kanskje også åpne for at landskapet endrer seg i enda større grad. Hvis småpartiene skulle bli liggende under sperregrensen i 1-2-3 år.. hva da? 

1 liker  
Kommentar #10

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Den gode viljes paradoks

Publisert nesten 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Bitte lille Norge skal redde verden i kjent stil.

Men hvem skal redde Norge ?

Den gode viljen fortærer sitt moralske fundament når den blir uimotsagt og selvfølgelig i en sosial 'kontekst', - eller i et samfunn. For eksempel i Arbeiderpartiet, på Antirasistisk senter eller ved Instituttet for Tverrfaglig Kjønnsforskning

6 liker  
Kommentar #11

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Det er et ord som kommer opp i mitt minne etter å ha lest denne lederen fra VL. Tåpelig.! Og det mildt sagt. Jeg er glad for at jeg aldri har  hatt abonnement på VL. De støtter jo da opp om, som de aller fleste vet, er en ren illusjon. En borgerlig regjering uten Frp er selvsagt helt urealistisk. Frp har i mange år sagt at de ikke vil støtte en slik regjering de selv ikke er med i. Dette har antagelig gått under radaren hos VL. Hvor skal da en eventuell regjering H/V/krf hente støtte fra mon tro. Ja, det blir jo da et mysterium som VL ikke troverdig kan svare på. Det hadde i så fall blitt en meget kortlivet regjering. Det forstår også selvsagt Høyre når de ikke velger bort Frp, som da er mer enn dobbelt så store som Krf/V tilsammen. VL foreslår i realiteten at Frp skal sitte på gangen og signere blanko fullmakter på en politikk de selv ikke er enig i. Hvem skal da støtte en eventuell borgerlig regjering uten Frp ? AP ? Neppe. Noen andre av de rød/grønne partiene ?. Neppe ! De eneste troverdige alternativer er en borgerlig regjering der Frp er med eller en rød/grønn regjering. Krf har , som de fleste har fått med seg, hatt en dårlig valgkamp. Hareide har vært uklar i sine uttalelser, samt urealistisk. Mange potensielle Krf velgere har fått dette med seg. Hareide har ikke øket Krf sin  oppslutning, naturlig nok. Kanskje et lederskifte burde komme, med Ropstad som naturlig ny leder ? Jeg må si at VL ikke forundrer meg så mye mer med sine ledere, men litt realisme hadde jo ikke vært så dumt. Så bruker de da også dette merkelige uttrykket: klimafornekter. Hvem er da dette mon tro ? Er det da noen som fornekter et klima som hver person på denne jord lever med hver eneste dag ? Er det noen som kan fornekte klima ?. Jeg bare spør. VL. Skjerp dere ! Dette blir da bare for dumt !

6 liker  
Kommentar #12

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jeg er ingen hjemmesitter, og jeg stemmer på det partiet som jeg har størst tillit til-

1 liker  
Kommentar #13

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Har du da ikke fått med deg da at SP ikke vil støtte en regjering der Høyre er med,? SP har valgt sosialistisk side, så denne tanken om en sentrumkonstellasjon er da selvsagt helt urealistisk

4 liker  
Kommentar #14

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Hva enn andre mener så føler mange FREMMEDHET

Publisert nesten 4 år siden

Men selv det skal man ikke få lov til å si. Det kan være om noen år at vi flytter ut av Norge - hvis fremmedheten blir for stor. Vi ser jo nå at folk vil bo sammen med likesinnede både i identitet, i tro og i kultur. NEIDA - det gjelder ikke ALLE - men NOEN - og JEG føler fremmedhet. OG jeg har Bibelen som også taler for Folkeslag og egne nasjoner. Jeg har jo alltid støttet misjon til ikke-vestlige land for at de også skulle oppleve det unike i den kristne kultur med frihet på alle områder. Det var jo også Europa før - nå er det avkristnet - også Norge.

Men la oss da være enige i at INGEN kan tvinge ALLE til å tenke og mene likt - slik som nazistene. Noen liker multikulturen - andre ikke. Respekter DET iallefall.

Vare på ferie i de baltiske land i sommer og for meg var det som å komme hjem. Jeg slapp å forholde meg til fremmedhetsfølelsen der var jo alle lyse.

Og ikke en hijab å se. Det var en HARMONISK ferie - jeg kan ikke si noe annet.4 liker  
Kommentar #15

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

KrF utfor sperregrensestupet ?

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Når valget er unnagjort vil han gå enda et skritt lenger og erklære sin støtte til en slik regjering om forholdene ellers tilsier det. Dette er den siste krampetrekning før Krf må innse at de har ingenting å hente på å motarbeide Frp. Venstre vil også komme til en lignende konklusjon.

Venstre har innsett at retorikken må endres for å sikre nye år på Tinget.  Hareide og KrF er ikke kommet så langt, og vinglete råkjøring med dristige svinger kan raskt bringe partiet utfor stupet uten at noen i førersetet så varselsskiltene de passerte.

3 liker  
Kommentar #16

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Blir spennende med Gjerdrum

Publisert nesten 4 år siden

Deres resultat gir et riktig bilde på den endelige konklusjonen i valget. Nye biler gir mye mindre utslipp enn de gamle diesel/bensinbilene. Folk kan tenke selv og ta viktige grep i tilværelsen. Mange gjør det hver dag. Det virker som politikerne lærer mest i valgkampen. Alle forstår at vi må velge rett spor for å komme helt frem uten klimauhell på veien.

Kommentar #17

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Dagens leder i VL er langt fra tåpelig.

1 liker  
Kommentar #18

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Bilen som klimapolitisk melkeku.

Publisert nesten 4 år siden

Spørsmålet er om bilen i det hele tatt påvirker klimaet i den grad aktivistene vil ha det til ?

 Eller om bilen er valgt fordi man kan trekke penger ut av nesa på alle som har bil, og spekulere vilt i at folk tenkes å få dårlig samvittighet når de tror på dette - og ikke stiller kritiske spørsmål.

Nå presses FN`s klimateori inn i media , uansett tema , i NRK og langt på vei inn i skoleverket . Den store hjernevasken. De mest vanvittige klimahistorier presenteres som nyheter.

Dersom det leses sensur , så er det for å fjerne alle motforestillinger. Klimaforskere og professorer blir forfulgt dersom de trekker seg fra IPCC. 

Professor Lennart  Bengtsom trakk seg fra IPCC , og gikk inn i GWPF`akademiske rådgiver team. Og mottok massiv hets fra aktivister i hele verden - etter 14 dager måtte han trekke seg ut av GWPF, organisert hets  gikk på helsa løs.

https://www.thegwpf.org/professor-lennart-bengtsson-joins-gwpf-academic-advisory-council/

Metoden virket - og vi skal sitte og se på ?

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2631477/Revealed-How-green-zealots-gagged-professor-dared-question-global-warming.html

https://judithcurry.com/2014/05/03/lennart-bengtsson-speaks-out/

Hvorfor?

Jo, teorien tåler ikke at noen trekker seg eller snakker ut med faglig tyngde . Derfor må det mobiliseres og bruke alle midler for å fjerne trusselen mot den hellige klimatro. Dette er blitt multimilliard business. 

Klimavitenskap ?

 Dette er aktivister som henger på oss med metoder og argumenter som aldri ville gått dersom ikke politikerne selv spilte på samme lag.

Den ene spådommen om verdens klimaundergang avløser den andre - intet er for vanvittig , og folk er like faste i troen om klimaundergangen blir utsatt litt til. 

1 liker  
Kommentar #19

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Men selv det skal man ikke få lov til å si. Det kan være om noen år at vi flytter ut av Norge - hvis fremmedheten blir for stor.

Det later ikke til å være mange bånd på ytringsfriheten i Norge, og heller ikke den enkeltes følelse av denne. Hvis det i tillegg oppleves slik at man finner et norskere Norge utenfor Norge må det stå enhver fritt å bosette seg der, hvis man tilfredsstiller kravene til opphold og blir sett på som ren nok

2 liker  
Kommentar #20

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Ropstad er dyktig. Er mye på grunn av han og Syversen at jeg har holdt meg til Krf de siste årene. Selv skulle jeg helst sett at partiledelsen hadde holdt stand som tydelig garantist for en ikke-sosialistisk regjering, og akkurat dette tærer på lojaliteten til partiet for min del. Når det gjelder vl sin artikkel, så var vel ikke standpunktet overraskende. Men jeg må vedgå at det er første gang jeg har sett leder uttale seg så i klartekst. 

3 liker  
Kommentar #21

Helge Ådlandsvik

0 innlegg  1 kommentarer

VÅRT LAND – IKKE RIKTIG VEL BEVART!

Publisert nesten 4 år siden

«Ikke riktig vel bevart». Slik snakket de gamle når noen hadde uttrykt seg ut over normal folkeskikk. Og dette blir også min konklusjon etter dagens leder som..

1: Til de grader bommer på målet i sin utopiske analyse av den politiske situasjonen, og plasseres seg langt til venstre i det politiske landskapet. Dette er imidlertid ikke nytt, hvor vi som lesere i stadig større grad har måttet forholde oss til avisens ensidige utopiske venstresvingkjøring. En venstresving dere aldri kom ut av – og i dag havnet Vårt Land ettertrykkelig i grøften. Lykke til med å komme dere etter havariet – tror imidlertid at mye er ødelagt. Fra i dag av er avisen ikke lenger politisk nøytral.

2: Så til en svært graverende side ved dagens leder. Jeg leser redaktøren slik: Noe har gått for langt, vi er blitt et mer mangfoldig samfunn, så det er for sent å skru tiden tilbake, vi må derfor redefinere og revitalisere vår egen identitet og arv. Uttalelsen er skremmende og utilgivelig, og jeg har aldri sett lignende på trykk noe sted. Jeg leser det som om redaktøren vil vi skal omdefinere, nydefinere, omskape og fornye vår egen arv og identitet? Stemmer det? Og dette fordi vi er blitt et mer mangfoldig samfunn, noe som er for sent å gjøre noe med..? Hva menes med dette redaktør?  Her trengs det oppklarende skriverier. Og både nåtidsbeskrivelsen, og hvordan avisens redaktører ser for seg det nye nasjonen Norge med en revitalisert og redefinert identitet og arv, vil nok bli interessant lesning for avisens abonnenter. For min del orker jeg ikke å lese mer av slikt, og mener dette er skriverier hvor redaktøren har bevist at vedkommende ikke er «riktig vel bevart». Ser derfor frem til at avisen ikke lenger kommer i postkassen. Takk for meg!

4 liker  
Kommentar #22

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Tåpelig er et meget forsiktig uttrykk når det gjelder dagens leder, eller om man vil, VL på et lavmål. Men det forundrer meg ikke,  da VL allerede lenge har mistet respekt fra mange lesere. Redaktøren har kanskje hatt en dårlig dag, og trenger kanskje et par kopper kaffe ekstra ? Det går bare ikke an at en seriøs avis skal være så partipolitisk og uredelig. Jeg ser overhodet ingen kritikk av Rødt her. Kanskje VL er en av deres støttespillere ?

2 liker  
Kommentar #23

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Det er du som tar feil. VL's leder er ikke på et lavmål heller. Og svaret ditt til meg er direkte usaklig. Hva slags type lesere er det som ikke har respekt for VL lenger? At redaktøren kanskje har hatt en dårlig dag og trenger et par kopper kaffe ekstra, er direkte dumt!

1 liker  
Kommentar #24

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Det er da granngivelig flere innlegg på dette forum som er til dels svært uenige med denne lederen. Etter det jeg kan se  så er du den eneste som er positiv. Så helt feil kan jeg da ikke se jeg har. Slike usmakelige innlegg som denne lederen har vil selvsagt bli lagt merke til. VL er da ikke en partipolitisk avis meg bekjent, selv om de nå heiser flagg. Nei, det må nok flere enn to kopper kaffe til for redaktøren. Han har rett og slett dummet seg ut. Til de grader!

3 liker  
Kommentar #25

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Det er derfor viktig å gi sin stemme til de moderate og sentrumsorienterte partiene i norsk politikk.

Å stemme på V eller KrF er å stemme på en fortsatt H/FrP regjering. Årsaken ligger i at disse to partiene ikke er store nok til å kunne være et alternativ for H til å kunne regjere med. Sp står med Ap, dermed er den moderate sentrumsorienterte politikken du ønsker deg død. Det har nok mye å gjøre med at politikerne er vage, og ikke gir noen svar når spurt direkte spørsmål om hvem de ville kunne tenke seg å samarbeide med, spesielt Hareide i KrF.

Dessuten er FrP et parti med for mange stemmer til at man kan utelukke dem fra å regjere. 

En del av de moderate og sentrumsorienterte partiene må nok fornye seg, lære å bli populister slik FrP er det, si det som folk vil høre, og kjempe for sine saker når de vel er i regjering, og fremdeles være i opposisjon selv om de er i regjering nettopp slik FrP er.

De vil vinne på det, akkurat slik FrP gjør, fordi de beholder sine velgere, og mister ikke sine velgere slik SV gjorde etter å ha vært i regjering med Ap, og var usynlige.

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Kommentar #26

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

At flere på dette forumet angivelig er uenig i lederen, sier meg at høyrepopulistene strever med å rettferdiggjøre seg. Og det er da legitimt å ha ulike meninger, bl.a ved å si man er uenig i frp's linje, Uten å bli beskylt for å gå Rød's eller SV's ærend.

2 liker  
Kommentar #27

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Ingen oljeproduksjon i verden er renere enn den norske.

Tror det er å ta for hardt i. Så du fjorårets Brennpunkt-program om Schjøtt-Pedersen (oljetalsmannen med Ap-år på baken og med tilsynelatende skjelvende svak sans for fakta)?

Kommentar #28

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser overhodet ingen kritikk av Rødt her. Kanskje VL er en av deres støttespillere ?

Lederartikkelen kritiserer ikke Rødt direkte, men anbefaler indirekte at Rødt ikke får slippe til i mye styre og stell.

2 liker  
Kommentar #29

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Helt usmakelig tror jeg ikke den er

Publisert nesten 4 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Slike usmakelige innlegg som denne lederen

Den glir sikkert ned med et par kopper kaffe. 

2 liker  
Kommentar #30

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Vel bevart"?

Publisert nesten 4 år siden
Helge Ådlandsvik. Gå til den siterte teksten.
dette er skriverier hvor redaktøren har bevist at vedkommende ikke er «riktig vel bevart».

Dette var da voldsomt!  Man skulle nesten tro det var snakk om verdens undergang...

3 liker  
Kommentar #31

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Kvelden og natten vil vise resultatet. Et er sikkert. Det blir i alle fall ingen regjering bestående av Krf/V/H. Det har vært opplagt lenge. Alternativet er rød/grønn regjering avhengis av SV og MDG. Ja, vær så god og lykke til

2 liker  
Kommentar #32

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

En regjering uten frp vil være det beste for landet. Dette er siste kommentar fra meg. Kanskje du blir salig i din tro.

1 liker  
Kommentar #33

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Etter de siste prognoser gjør faktisk Frp et like godt valg som ved forrige Stortingsvalg. De har blitt dømt nedenom og hjem. Dett er da blitt gjort til skamme. Jo mer kritikk de har fått fra venstreorienterte journalister, jo mer populære har de blitt. Ja, dette kan bli interessant om prognosen holder seg

2 liker  
Kommentar #34

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Dette var da voldsomt!  Man skulle nesten tro det var snakk om verdens undergang...

Det du peker på her er vel et eksempel på hvordan mange på høyresiden skriver på Verdidebatt og andre steder for tiden. De sier at deres motstandere ikke er vel bevarte, at de truer norsk kultur, at de er naive, at de knebler debatten og jeg vet ikke hva. Allikevel er det angivelig de lenger til venstre som står for skjellsordene og høyresiden utgjør en hundset gruppe. 

1 liker  
Kommentar #35

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser overhodet ingen kritikk av Rødt her. Kanskje VL er en av deres støttespillere ?

De har svært mange skjulte støytespillere tydeligvis, de skulle nok gjerne byttet noen av dem med flere stemmer.

1 liker  
Kommentar #36

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Det du peker på her er vel et eksempel på hvordan mange på høyresiden skriver på Verdidebatt og andre steder for tiden. De sier at deres motstandere ikke er vel bevarte, at de truer norsk kultur, at de er naive, at de knebler debatten og jeg vet ikke hva. Allikevel er det angivelig de lenger til venstre som står for skjellsordene og høyresiden utgjør en hundset gruppe. 

Jeg lurer på om en begivenhet som valg er for stor for mange. Det utløser så mange reaksjoner og tanker. Tidligere var disse tankene bevart hos redaktøren av Ordet Fritt-sidene i avisen eller i hjemmets lune vrå, men i dag renner de ut i offentligheten. De som vier sin nyhetsoppdatering til konspiranoia får med seg et skjevt bilde av valgkampen, oppå et skjevt hverdagsbilde, og så skal de med dette som utgangspunkt forholde seg til et konkret resultat. For den som ikke har forutsetninger for det er det en stor fristelse å bare la det stå til når man kaster seg over tastaturet. I disse dager vet vi at slikt ikke bare er en velsignelse. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere