Spaltist Maryam Trine Skogen

Blogger og student

En islamsk reformasjon er på vei

Muslimske feminister har sett seg lei på urgamle, patriarkalske tolkninger.

Publisert: 10. sep 2017

Den amerikanske professoren Amina Wadud startet en bølge av mot da hun for første gang i 1994 holdt en islamsk preken. I 2005 ledet hun fredagsbønn for både kvinner og menn i New York. Flere har siden fulgt etter. I 2016 åpnet kvinnefellesskapet Mariammoskéen i København med Sherin Khankan som imama. I sommer åpnet en progressiv moské i Berlin. Også denne ledet av en kvinne. Fredag 1. september 2017 skrev Oslo seg inn i historien. Da ledet undertegnede Eid-bønn og holdt preken for en gruppe muslimer som ønsker seg et åpent og inkluderende fellesskap. Homofile, heterofile, sunni og shia. Kvinner og menn.

Gud hadde valgt mannen

Reformasjonen i kirken markeres i år med 500 års jubileum siden Luther spikret opp sine teser. Men det skulle ta riktig så mange år før Ingrid Bjerkås fikk bli Norges første kvinnelige prest. Selv som utdannet teolog var det motvilje mot å slippe en kvinne inn i det klassiske, mannsdominerte yrket. For Gud hadde valgt mannen til å forvalte, hvordan kunne en kvinne være verdig? Det samme spør mange muslimer seg, når det ryktes at endring er på vei. Fordømmelsene hagler og kritikken har ikke uteblitt. Men det overraskende er den enorme positive responsen. Spesielt unge muslimske kvinner heier frem en endring. De ønsker seg et alternativ til det de i dag opplever som et altfor trangt rom å være troende i. Verken de religiøse lederne eller moskésamfunnene har i særlig grad klart å tilby gode, kontekstuelle tolkninger eller veiledning til et frigjørende og nestekjærlig islam. Det mangler ikke på feministiske bevegelser eller frigjøringsteologi i islam, den har bare ikke sett dagens lys her i landet ennå.

Prøvelser om igjen

Som en minoritet har det for mange vært viktigere å stå samlet enn å utfordre det tradisjonelle. Men muslimene taper marked mot sekularismens tilsynelatende enkle liv. Tradisjoner kan tynge mer enn de gleder, når innholdet ikke lenger forstås eller fremstår som sant den dag i dag. Hele poenget med en levende religion og en brukbar trosbekjennelse er å kunne videreføre kjernen av religionen gjennom nye tider og ta gamle prøvelser om igjen. I de abrahamittiske tradisjonene har Gud sendt mange profeter gjennom alle tider. Vi leser de hellige skriftene fordi de fortsatt inspirer oss. Vi bekjenner oss til troen fordi den gir oss mening. Men det er lov å stille noen kritiske spørsmål underveis. Det er også lov å tenke litt nytt.

Ingen regler uten unntak

Må en imam egentlig være mann? Ja, sies det. Men vi vet at profeten Muhammed fvmh ba en kvinne om å lede bønnen da han selv måtte reise ut i krig. I utgangspunktet betyr imam bare bønneleder. Og mange kvinner leder bønn hjemme i sitt eget hus.  Kvinner og menn ber av praktiske hensyn side om side under pilegrimsreisen til Mekka. Det finnes alltid unntak fra de faste reglene.  Det er forskjellig utdanningsnivå blant imamene. Noen har master i islamsk teologi, mens andre har Koranstudier i bagasjen. Felles for de alle er at det er menn som er trent til å konservere og forkynne en religiøs tradisjon.

Rausere fellesskap

Jeg drømmer om at vi kan tenke nytt om religiøse ledere i islam, og om moskéen som gudshus. Kan vi gjøre døren høyere og porten videre? Kanskje kan vi komme dit at vi kan utdanne religiøse ledere i Norge, som kan tilføre nye perspektiv. Kan vi inkludere de homofile og de liberale på en bedre måte enn vi gjør i dag?

Flere av de muslimske feministene har både religiøs utdanning og akademisk utdanning. Noen er terapeuter. Mariammoskéen vil fra 2018 utdanne flere kvinnelige imamer.  Jeg vil fortsette å tilby et rausere islamsk felleskap. Og kanskje kan det komme til å bety mye for de som opplever at de ikke passer inn noe sted i dag.

2 liker  
Kommentar #1

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Fundamentet vil være det samme

Publisert rundt 4 år siden
Maryam Trine Skogen. Gå til den siterte teksten.
En islamsk reformasjon er på vei

Reformasjon eller ikke. Essensen av Islam vil være den samme. Om kvinnelige Imamer godtas, om homofile godtas, om jøder og kristne sees på som likeverdige, det hjelper ikke stort, så lenge fundamentet(koranen) er antikristen og svært (for)dømmende mot alle som ikke er muslimer. Det ville bare være å pynte litt på overflaten og dermed gjøre Islam litt mer "spiselig" for vesten. (helt til shariadomstoler innføres...)

Hva fikk deg overbevist om at Islam er sannheten? Har du funnet støtte for dette i Koranen, sira og hadith?(Jeg har studert Islam i 2-3 år og når jeg ser på helheten, eller enkeltelementer som f.eks beskrivelsen av "ilden", Muhammed som profet eller Allah som nåderik/barmhjertig, finner jeg ingenting troverdig, må jeg dessverre si.)
Hva er det du finner troverdig?
(Min tanke i møte med muslimer er at de er alle bedre rollemodeller enn Muhammed, etter at jeg har blitt kjent med hele hans liv. De, også du, virker i tillegg mer fornuftig enn Koranen, men det blir vel som å banne i kirken, eh, jeg mener Moskéen.)

La oss anta at Islam er SANNHETEN et lite øyeblikk. Sitter man på kilden til sannheten, må man kunne besvare alle, og da mener jeg absolutt alle, kritiske spørsmål. Noen har laget en video med 22 spørsmål som muslimer vanligvis ikke vil svare på. Den finner du her: https://www.youtube.com/watch?v=yZP4Y6_BsUc

Jeg forventer ikke noe svar. Så vidt jeg kan huske, bruker du ikke å respondere på kommentarer. Men jeg håper du  i det minste tar deg tid til å tenke gjennom spørsmålene i videoen, selv om du sikkert finner noen av spørsmålene vanskelige eller litt for direkte, muligens også støtende. Ikke vet jeg. Men som sagt, sitter du på sannheten burde det ikke være noe problem.
Lykke til!


8 liker  
Kommentar #2

Øivind Hundal

2 innlegg  197 kommentarer

Reform eller nytolkning?

Publisert rundt 4 år siden

Jeg takker for et særdeles interessant innlegg. Slik jeg har oppfattet det, er islams tekstuelle grunnlag Koranen og Hadithene. Og jeg antar at dette vil fortsette å være slik. I tillegg kommer de store livskolene. Det som jeg tror at da kan grunnlag for endring, er andre og nyere vektlegginger. Direkte nytolkninger tror jeg det vil være vanskeligere å få til, da respekten for kildene, og konservatismen står sterkt. Og vil det være mulig nytolke slik at islam ikke lengre med nødvendighet skal være et helt samfunnssystem? Og vil det bli mulig å kritisere Muhammed?  Jeg vil følge med videre.

2 liker  
Kommentar #3

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

USA, Brexit, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Russland og Østerrike

Publisert rundt 4 år siden

Dette er land som har gått mot strømmen. For mange lyse europeere har mange allerede flyttet til land som Polen og Ungarn. Selvom det ikke er god tone innenfor EU. 

Men INGEN kan tvinge selvstendige land eller mennesker. Mange føler fremmedhet med for stor innvandring fra ikke-vestlige land. Andre synes det er OK - men der vil vi aldri bli enige. DET er det iallefall enighet om - at vi aldri bli enige. Jeg liker kristne samfunn best og at vi hjelper hverandres LAND istedetfor å få store fremmede folkegrupper hit. Jeg har støttet misjon til ikke-vestlige land i alle år fra mine første tjente penger - for jeg ville alle skulle nyte den samme frihet og tro som jeg selv er vokst opp i. Men jeg tror IKKE på multikulturen. Den er menneske-skapt. Folkeslag og nasjoner er GUDE-SKAPT.3 liker  
Kommentar #4

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Jeg er av dem

Publisert rundt 4 år siden

som tror at vi først og fremst er mennesker - uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn. Derfor tror jeg også at forandring er mulig. For muslimer i dag er det ikke bare mulig, men også tvingende nødvendig, dersom religionen skal overleve. Slik har også kristendommen vært tvunget til å fornye seg og kaste vrak på uakseptable tolkninger. Og, som trådstarter peker på, den viktigste brekkstang for fornyelse er dyktige, moderne kvinner som ikke lenger vil akseptere undertrykkelse i religionens navn.

Kommentar #5

Øyvind A. Jørgensen

23 innlegg  37 kommentarer

Reformasjon på vei?

Publisert rundt 4 år siden

«En islamsk reformasjon er på vei», hevder Maryam Trine Skogen. Nå kan både «reformasjon» og «på  vei» tolkes på flere måter. Jeg synes den rimeligste tolkningen av overskriften er at islamsk lære og praksis vil gjennomgå en betydelig endring i store deler av verden innen ikke altfor lang tid. Problemet med Skogens påstand er at vi ikke får noen begrunnelse. At det er feministiske bevegelser og frigjøringsteologi i islam, at muslimske feminister er lei av patriarkalske tolkninger, at det blir opprettet progresssive moskéer osv., er interessant nok, men når  vi skal vurdere om islam er på  vei mot en reformasjon, må vi spørre: Hvor mange moskéer verden over har kvinnelig imam og åpner for homofilt samliv, og hvor stor del av det totale antall moskéer utgjør de? Hvor stor plass har de s.k. progressive tolkningene og holdningene i lovgivning og samfunnsliv, i  forkynnelse, lærebøker og annen litteratur, i  undervisningen på de teologiske lærestedene osv. i den muslimske verden? Og når det blir vist til grupper innnenfor islam som beveger seg i klart progressiv retning, må en også spørre om utviklingen i  de andre gruppene går i samme retning.

Det er antakelig ingen tilfeldighet at Amina Wadud, som Skogen viser til i innledningen, er professor ved et amerikansk universitet. Hun er sikkert kjent og har meningsfeller også i muslimske land, men hvor stor er den «bølgen av mot som hun startet» i den muslimske verden som helhet? De vestlige universitetsmuslimene får mye oppmerksomhet i Vesten, men hvor representative er de for islam i verden som helhet? Det er kanskje heller ikke tilfeldig at de progressive moskéene som Skogen viser til, har kommet i Berlin, København og Oslo. Kan det være en pekepinn om at reformering av islam har de beste forutsetningene i samfunn der islam ikke har stor innflytelse?

Hvilke endringer som vil skje med islam framover, er vanskelig å si. Jeg synes Øivind Hundal har noen gode refleksjoner i kommentar #2 ovenfor.

3 liker  
Kommentar #6

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Enda en arabisk vår ?

Publisert rundt 4 år siden

Våren som ble til vinter.


2 liker  
Kommentar #7

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Skulle gjerne snakke med muslimer om Jesus

Publisert rundt 4 år siden

Fordi Jesus betyr SÅ mye for både enkelt-mennesker og samfunn. Det er jo HIT til kristne samfunn - vel nå er jo Europa blitt sekularisert....(for et ord) det er hit som flyktninger fra muslimske land kommer i MASSEVIS. Da må det jo være her som samfunnet fungerer til det beste for nærmest alle. Men dette rokkeres jo nå ved at det kommer for mange. Derfor er det viktig at muslimske land kan lære å kjenne Jesus og se at Han er til å stole på og bygge sitt samfunn på. Kristne samfunn er bygget på lov og orden - og det er jo er orden i kristne samfunn. Israels Gud sier jo selv at Han er ordenens Gud - orden i hode, i tanker og tro og sinnelag. DET er viktig for det er jo våre tanker og ånd som styrer  oss og samfunnet. Som det står i Bibelen. "Det er ikke en kamp mot kjøtt og blod men om åndskrefter i og rundt oss"... Gud vil vi skal prøve å etterleve det Hellige samfunn - som det står: De helliges samfunn. 

Mange anser hellighet som å være stiv som en pinne og lever perfekt. Det er jo ikke det som er meningen - men at vi streber og strekker oss etter å leve i sann kjærlighet til nesten. Gud sidestiller jo mennesket med seg selv. Elsk Gud og din neste. Og å ha gode og framgangsrike tanker for vår neste - fordi det også gangner OSS SELV. 

Gud er LOGIKK og DET GODE LIV - med Herren Jesus Kristus. Takk og lov og Amen til det.


2 liker  
Kommentar #8

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Reformasjon må komme innenfra

Publisert rundt 4 år siden

Kun gjennom å gi talerør til og støtte opp under moderate, sekulære muslimer, kan vi håpe på å få en reformasjon av Islam. Dette må være vår fremste oppgave som outsidere. Vi må selvsagt fortsette å påpeke det vi mener kvalifiserer til et foreldet menneskesyn eller utdatert moralsk forståelse, men vi kan aldri håpe å påvirke like mye.

Moderate holder "døren" åpen for ekstremister. Kanskje en brutal påstand, men det ligger sannhet i den, og den "døren" må stenges fra innsiden!

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere