Torbjørn Røe Isaksen

21

Uakseptable ord

Norske jøder skal vite at regjeringen tar sterk avstand fra konspirasjonsteorier fremsatt av en kynisk partileder for å skaffe seg oppmerksomhet før valget.

Publisert: 6. sep 2017  /  3232 visninger.

(Skrevet av Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister; og Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister)

Til info: Vårt Land er felt i PFU for denne saken. Les PFUs uttalelse her.

Norske jøder skal vite at regjeringen tar sterk avstand fra konspirasjonsteorier fremsatt av en kynisk partileder for å skaffe seg oppmerksomhet før valget.

Fra tid til annen dukker det opp uriktige, uhyrlige og uakseptable påstander om jøder eller andre minoriteter i den offentlige debatten. Denne gangen er det Vårt Land som har omtalt de oppsiktsvekkende uttalelsene fra det kontroversielle partiet Alliansen.

Dilemma

Vi som ansvarlige statsråder og politikere står da i et dilemma: Hvis vi er tause kan vi bli oppfattet som unnfallende overfor denne type uakseptable utsagn. Hvis vi tar til motmæle vil de som fremmer slike utsagn få enda mer oppmerksomhet.

Ettersom den seriøse avisen Vårt Land nå har gjengitt kontroversielle påstander om skjult jødisk innflytelse, finner vi det riktig å si tydelig fra: Dette er ikke akseptabelt. De fremstår som gamle konspirasjonsteorier fremsatt i en ny drakt. Gjennom kyniske utspill og ord som «sionistisk påvirkning» ser det ut til at partiet ikke skyr noen midler for å få oppmerksomhet.

Dessverre velger Alliansen å spille på grumsete mistenksomhet og mistro mot jøder, noe som først og fremst går utover norske innbyggere som møter disse holdningene i hverdagen. Når vi vet at «jøde» brukes som skjellsord, at myter om og negative holdninger til jøder er et problem som mange føler på kroppen, er det både et moralsk og medmenneskelig svik å spille opp under dette for personlig gevinst.

I oktober i fjor lanserte regjeringen en handlingsplan mot antisemittisme. Blant de elleve tiltakene i planen er blant annet økt kunnskap om jødedommen og jødisk liv og historie i Norge, og å opprette et pilotprosjekt for å følge antisemittiske holdninger på nett. Alle politidistrikter skal også få på plass et system for å registrere antisemittisme.

Å stå opp

I november la regjeringen frem en strategi mot hatefulle ytringer. Slike ytringer kommer i mange ulike former, men har som formål å ramme mennesker eller grupper. En viktig del av strategien for å bekjempe hatefulle ytringer er å stå opp mot dem når de kommer. Vi, og andre politikere, tar jevnlig til motmæle i sosiale medier – det er strengt nødvendig!

Vi mener den aktuelle partilederen har tydd til hatefulle ytringer når han legger frem konspirasjonsteorier om sionistisk innflytelse. Vi beklager at dette fremsettes som påstander i offentligheten. Når de først er ute vil vi si klart og tydelige fra om at vi tar avstand fra påstandene. Samtidig vil vi oppfordre mediene til å behandle slike utspill med varsomhet, slik at ikke flere fristes til å komme med hatefulle ytringer for å skaffe seg oppmerksomhet.

Det er ikke minoritetenes ansvar å bekjempe fordommer mot seg. Det er et ansvar vi som storsamfunnet skal ta sammen. Vi skal stå sammen mot hatet og fordommene.

8 liker  
Kommentar #1

On Elpeleg

0 innlegg  125 kommentarer

Takk!

Publisert rundt 4 år siden

Vil takke kunnskapsminister Torbjørn røe isaksen for disse viktige ord både som en jøde, lærer og viktigst: som et medmenneske.  
TAKK!

8 liker  
Kommentar #2

Rolf Kenneth Myhre

13 innlegg  178 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Kritikk av sionisme og sionister er noe helt annet enn jødehat. Wiki: Sionisme.

5 liker  
Kommentar #3

Øystein Gudim

3 innlegg  31 kommentarer

Gjelder det også annen hets?

Publisert rundt 4 år siden

Fint at statsrådene kritiserer Alliansen og skriver: "I november la regjeringen frem en strategi mot hatefulle ytringer. Slike ytringer kommer i mange ulike former, men har som formål å ramme mennesker eller grupper. En viktig del av strategien for å bekjempe hatefulle ytringer er å stå opp mot dem når de kommer.".

Vil Høyres statsråder også snart manne seg opp til å kritisere en kjent statsråd som fyrer opp under fordommer mot f.eks. muslimer, og der hun tillater at åpenbare trusler og rasisme står på hennes Facebook-vegg?

Jeg venter i spenning. Vår "integreringsminister" må være en hodepine for Høyre, men hvem tør å si det?

4 liker  
Kommentar #4

Thomas Andersen

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Hvorfor går det ikke ann og bare argumentere for påstandene? Steigan skriver i dag eksakt om det samme som Lysglimt sier. Når disse argumentene blir stående umotsagt, så vil den fryktede populismen vokse. Nei, jeg sier ikke at jeg er enig i hverken  Jan Tore Sanner, Torbjørn Røe Isaksen, Steigan eller Lysglimt men de to sistnevnte vil knuse gjennom med sin argumentasjon når ingen vil ta tak i påstandene. Om det  ligger alldrig så mye bias med røtter i antisemtisime bak Israelskritikken, så vil det uansett gi grobunn til langt mer reel antisemitisme om ingen vil snakke om dette. Det må jeg ærlig inrømme at jeg synest er ekstremt feigt. 

https://steigan.no/2017/09/07/krigen-i-syria-har-hele-tida-ikke-minst-vaert-israels-krig/

1 liker  
Kommentar #5

Anne Helene Wirstad

0 innlegg  3 kommentarer

Hvordan bekjempe antisemittisme

Publisert rundt 4 år siden

Det er umulig å forstå verden idag, uten å granske i hvor stor grad multinasjonale konsern, pressgrupper, børspekulanter og styrtrike individer som hyppig donerer svimlende summer både til politiske partier og NHOs, påvirker politikken og de geopolitiske forhold, direkte eller indirekte.

Og vil man det, da er nærmest umulig å ikke umiddelbart oppdage at det på eiersiden og ledelse i et stort antall kjente konsern, samt blandt enkeltpersoner, med enorm politisk og kulturell innflytelse er jøder.

Det er så absolutt ikke kun jøder blandt de viktigste driverne for den retningen verdenssamfunnet beveger seg i, og det i seg selv har ingen videre relevansen at at de har en affiliasjon i felles tro.

Å benekte at jøder har stor innflytelse, eller at de er velorganisert, er mye mer farlig for den alminnelige jøde enn å tillate en åpen debatt om de faktiske forholdene.

Når omtrent enhver kommentar om dette åpenbare faktum stemples som antisemittisk, og konspiratorisk, så vil jeg påstå det fører til at disse forholdene, som jo er en helt naturlig konsekvens av historie, egenskaper, muligheter og tilhørighet, så mistenkeliggjøres det ut over alle proporsjoner.

Det det samtidig heller ikke vanskelig å se at en god del av disse konsern representerer det mange idag sterkt føler er naturens og menneskehetens værste fiende; tilsynelatende hensynsløse prioriteringer for profitt og kontroll som ødelegger natur og fordriver eller dreper folk og dyr, så må responsen endres!

Når folk hører at toppledelsen i Frp trakk tilbake årsmøte vedtaket om å forby omskjæring, så er det rart det ikke er åpenhet om årsakene til det. Selvsagt skaper dette mistenksom, og er det noe vi absolutt ikke ønsker i dagens samfunn, så er det videre oppblomstring av nynasisme.

Det er derfor kritisk for jødenes sikkerhet mot vold og diskriminering, å bekjempe alle årsaker til negative holdninger aktivt. Men å begrense ytringsfrihet på denne måten som artikkelen viser, og mange fora blokkerer all diskusjon om. Partiet Alliansen, er jeg redd mest virker mot sin hensikt.

Jeg mener å motarbeide antisemittisme best kan gjøres ved full åpenhet om den makt og innflytelse som idag foreligger blant visse få jøder, og også alle andre med makt og innflytelse på lik linje selvsagt, spesielt om det er andre sannsynlige affiliasjoner og sammenhenger mellom pengestrømmen og nytten av avgjørelsene, slik at det er lett for alle å titte bak scene teppet, for ikke å sitte igjen med skumle fantasier om hva som foregår der.

Det ser uansett ut til å være ytters nødvendig at vi vet mer om hvordan business lobbyen opererer, spesielt ifm skatteunndragelser i Afrika, noe som jeg ikke i det minste antyder har noe med jøder a gjøre, bare vet det er et enormt problem, relevant til flykningekrisen. Samarbeid mellom jødiske og iranske atomkraft utviklere skaper selvsagt moralsk debatt blandt jøder, se https://www.timesofisrael.com/why-a-us-jew-joined-an-iranian-on-a-quest-for-the-nuclear-holy-grail/

Poenget er allikevel at dette ikke har noe med jøder generelt å gjøre! Det handler kun om å regulere verdenselites valg og vendinger. 

2 liker  
Kommentar #6

Anne Helene Wirstad

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Det er umulig å forstå verden idag, uten å granske i hvor stor grad multinasjonale konsern, pressgrupper, børspekulanter og styrtrike individer som hyppig donerer svimlende summer både til politiske partier og NHOs, påvirker politikken og de geopolitiske forhold, direkte eller indirekte.

 

Og vil man det, da er nærmest umulig å ikke umiddelbart oppdage at det på eiersiden og ledelse i et stort antall kjente konsern, samt blandt enkeltpersoner, med enorm politisk og kulturell innflytelse er jøder.

 

Det er så absolutt ikke kun jøder blandt de viktigste driverne for den retningen verdenssamfunnet beveger seg i, og det i seg selv har ingen videre relevansen om de har en affiliasjon i felles tro.

 

Å benekte at jøder har stor innflytelse, eller at de er velorganisert, er mye mer farlig for den alminnelige jøde enn å tillate en åpen debatt om de faktiske forholdene.

 

Når omtrent enhver kommentar om dette åpenbare faktum stemples som antisemittisk, og konspiratorisk, så vil jeg påstå det fører til at disse forholdene, som jo er en helt naturlig konsekvens av historie, egenskaper, muligheter og tilhørighet, så mistenkeliggjøres det ut over alle proporsjoner.

 

Det er samtidig heller ikke vanskelig å se at en god del av disse konsern representerer det mange idag sterkt føler er naturens og menneskehetens værste fiende; tilsynelatende hensynsløse prioriteringer for profitt og kontroll som ødelegger natur og fordriver eller dreper folk og dyr, så må responsen endres!

 

Når folk hører at toppledelsen i Frp trakk tilbake årsmøte vedtaket om å forby omskjæring, så er det rart det ikke er åpenhet om årsakene til det. Selvsagt skaper dette mistenksomhet, og er det noe vi absolutt ikke ønsker i dagens samfunn, så er det videre oppblomstring av nynasisme.

 

Det er derfor kritisk for jødenes sikkerhet mot vold og diskriminering, å bekjempe alle årsaker til negative holdninger aktivt. Men å begrense ytringsfrihet på denne måten som artikkelen viser, og mange fora blokkerer all diskusjon om Partiet Alliansen, er jeg redd mest virker mot sin hensikt.

 

Jeg mener å motarbeide antisemittisme best kan gjøres ved full åpenhet om den makt og innflytelse som idag foreligger blant visse få jøder, og også alle andre med makt og innflytelse på lik linje selvsagt, spesielt om det er andre sannsynlige affiliasjoner og sammenhenger mellom pengestrømmen og nytten av avgjørelsene, slik at det er lett for alle å titte bak scene teppet, for ikke å sitte igjen med skumle fantasier om hva som foregår der.

 

Det ser uansett ut til å være ytters nødvendig at vi vet mer om hvordan business lobbyen opererer, spesielt ifm skatteunndragelser i Afrika, noe som jeg ikke i det minste antyder har noe med jøder å gjøre, bare vet det er et enormt problem, relevant til flykningekrisen. Samarbeid mellom jødiske og iranske atomkraft utviklere skaper selvsagt moralsk debatt blandt jøder, se https://www.timesofisrael.com/why-a-us-jew-joined-an-iranian-on-a-quest-for-the-nuclear-holy-grail/

 

Poenget er allikevel at dette ikke har noe med jøder generelt å gjøre! Det handler kun om å regulere verdenselites valg og vendinger.

1 liker  
Kommentar #7

Hans Eirik Olav

0 innlegg  5 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Meget bra observasjoner. Det største problemet er antakelig at med en gang ordet "jøder" blir brukt da er det umulig å være kritisk uten å bli stemplet som jødehater, antisemitt o.l.  Vet f.eks Rø Isaksen og Sanner at man kan være motstander av zionsime og svært kritisk til zionister uten å være antisemitt? Jeg kjenner selv mange jøder (venner) som er svært kritiske til Zionistene. Mange er mer kritisk enn det de fleste av oss tør å være her på berget. Ortodokse jøder er så kritiske at de vil ha Zionistene ut av Israel, sogar avvikle Israel som stat. Nyere DNA forskning viser at palestinerne har mer "jøde" i seg enn den jevne israeler, men sier du det høyt tar du samtidig fra jødenes krav om å være "Guds utpekte folk". Skulle man følge DNA er det palestinerne som er det. Jeg er selv ateist og synes uansett dette med "Guds utvalgte folk" er ganske fjernt. Men tør du ta opp disse tingene, blir du hysjet ned og det som verre er. Det er ikke konspiratorisk å påstå at Zionistene styrer Israel. Det er et faktum. Da kan det være en ide å spørre hvem de egentlig er og  hvor de kommer fra? Dette er for det meste Ashkenazi jøder, som tok til seg jødedommen i ca år 740 og de holdt til i blant annet Kazakhstan, altså er de opprinnelig øst europeere. De ble kalt Khazarer den gang og var kjent som et ganske, tyvaktig, utspekulert og voldelig folkeferd. Over tid fant de veien til Russland, hvor de var ledende ifm Bolsjevik revolusjonen (Trotsky og Lenin er begge jøder eller khazarer). Blant noen av de mest kjente i dag finner vi Rothschild, og mange andre er helt ledende i verdens viktigste finansinstitusjoner, ss FED, Bank og International Settlements, etc etc. I Obamas regjering var nær sagt 100 % av statsråden zionister, og de setter agendaen for stort sett alt som foregår i Midt Østen. Ingen president bombet mer i Midt Østen enn Obama og kan hende hadde det å gjøre med innflytelsen Zionistene i hans egen stab hadde på dagsorden? Det er i hvert fall et legitimt spørsmål. Jeg påstår ikke å kunne mye om dette, men det virker som om Rø Isaksen og Sanner heller ikke er så opplyst? Dersom de er det gjør de sine israelske venner en bjørnestkeneste ved å la seg tvinge til å være poltisk korrekt ved å stemple Alliansen og Lysglimt som antisemmit. Det er regelrett skivebom, fordi det er historie- og kunnskapsløst. Det denne debatten trenger er at vi alle sammen ikke lar oss kneble av Anti Defamation League, eller antirasistisk senter som det heter i Norge, hvis oppgave det er å kvele en hver levende debatt om Israel, jødene og verdenssamfunnet. Lar vi oss kneble gjør vi vondt verre for det flertall av jøder som ønsker en bedre og fredeligere verden, med plass til fredelig sameksistens, slik det lenge var opp gjennom historien, mellom jøder og palestinere. 

2 liker  
Kommentar #8

Hans Jørgen Lysglimt Johansen

0 innlegg  1 kommentarer

Regjeringens fordømmelse er basert på falske Twitter meldinger

Publisert rundt 4 år siden

Jeg har nå undersøkt og det viser seg at Regjeringen, Jan Tore Sanner og Torbjørn Røe Isaksen fordømmelse av meg og Alliansen antagelig er basert på de falske tweetene fra den falske Twitter kontoen fra i sommer.

Dette er helt jo for jævlig.

I sommer verserte det en falsk Twitter konto som for øyet så identisk ut som min ekte @lysglimt siden de bruke en "stor i" istedenfor en "liten L" som første bokstav.

Denne kontoen tweetet forkastelige ting om "jøder" mm som jeg tar avstand fra og således tar både jeg og Regjeringen avstand fra de samme tingene.

Dagens Næringsliv trykket disse tweetene, men de slettet dem umiddelbart fra online versjonen og har beklaget hendelsen i avisen flere ganger, senest på lederplass i dag fredag med Eva Grinde.

Ervin Kohn, leder for Antirasistisk Senter og det Mossaiske Trossamfunn postet disse tweetene på sin side og lot de stå lenge selv om vi gjorde han oppmerksom på at de var falske, har antagelig delt disse med Regjeringen uten å rydde skikkelig opp etterhvert som vi gjorde det klart at tweetene er falske. Dette, sammen med artikkelen i DN har gitt Regjeringen et helt feil bilde.

Fordømmelsen fra Regjeringen sier ingenting konkret om hvilke uttalelser de fordømmer fra meg, nevner bare generelle referanser som ikke kan etterprøves eller diskuteres. Dette er som tatt ut fra Kafka. 

Jeg understreker også at Regjeringen IKKE var i kontakt med meg før de kom med denne fordømmelsen av meg, ER DET FOR MYE Å BE OM? Skal ikke Regjeringen være litt varsom før de fordømmer enkelte borgere, andre partier, andre partiledere?

Denne misforståelsen kunne vært unngått og ryddet opp i om de bare hadde ringt meg istedenfor å bare lytte til det som nå fremstår som en drittpakke og et diktat fra Ervin Kohn i et skittent spill. Et skittent spill som også Kohns håndleggere i Vårt Land er med på, de burde vist varsomhet og kontaktet meg.

Dagen før fordømmelsen nektet Vårt Land meg å komme til tale med et tilsvar på den fordømmelsen de har kommet med mot meg, et klart brudd på de presseetiske regler.

Ja, jeg kritiserer sionistisk påvirkning på krigen i Syria som Norge er med på, men jeg gjør dette respektfullt, om enn noe ironiserende noen ganger, og "innafor", dette må vi kunne gjøre i Norge. Jeg har solid dekning for det jeg sier noe hvem som helst kan se fra min Facebook side. Jeg fortjener ikke den fordømmelsen fra Regjeringen, den er basert på falsk grunnlag.

####

My letter to Israels ambassador to Norway.

Mr. Ambassador Schutz. The condemnation of me by the Government by these two ministers was unfortunately based on false premises. The ministers where presented a info-pack by your friend Ervin Kohn. This info pack contained copies of tweets supposedly by me but why have been demonstrably proven false, by a false account someone set up this summer to hurt me and my political campaign.

The tweets where also published by Norways #1 business daily Dagens Nærlingsliv, they have however removed the tweets from the online article and apologized multiple times in the newspaper.

It is under critique that neither Mr Kohn nor the ministers, nor the newspaper plying up to this; Vårt Land where the condemnation appeared did not contact me before the condemnation, they took the information from Kohn as proof, as this could have been avoided. I fully expect the ministers to retract the condemnation as soon as the fog of the election has cleared.

It is most unfortunate that the election campaign this year has gotten to the nasty level of using falsifications like this.

I am a friend of Israel. However I am calling for a more open and straightforward discussion of how Israel obviously plays a role in the war in Syria where Norway is involved, something everyone should be open to.

5 liker  
Kommentar #9

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

1 innlegg  230 kommentarer

De små detaljene er viktige

Publisert rundt 4 år siden
Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Gå til den siterte teksten.
Dagens Næringsliv trykket disse tweetene, men de slettet dem umiddelbart fra online versjonen og har beklaget hendelsen i avisen flere ganger, senest på lederplass i dag fredag med Eva Grinde.

Ja, dette var uproft av DN. Men heldigvis er del mennesker som gjennomskuer slike strategier. Jeg skal avstå en lang avhandling om hvordan psykiatrien frem til nå har håndtert dem som ser det store bildet i de små detaljene, bare konstatere at det ikke lengre er slik at man bare kan ringe og bestille diagnoser på sine meningsmotstandere.

1 liker  
Kommentar #10

Ottar Lystad

0 innlegg  1 kommentarer

Sanner og Isaksen tar til orde for å benekte fakta.

Publisert rundt 4 år siden

Enten snakker Sanner og Isaksen mot bedre viten, eller så befinner de seg i en tilstand av lykkelig uvitenhet. Uansett kategori er det sterkt kritikkverdig å prøve og underslå en betimelig kritikk av israels innblanding og rolle i destabiliseringen.

En rekke israelske talsmenn og kilder har da heller ikke lagt skjul på israels rolle. Det faller bare disse regjeringsmedlemmene tungt for brystet at informasjonen og søkelyses intensiveres. 

https://www.wsj.com/articles/israel-gives-secret-aid-to-syrian-rebels-1497813430?mod=e2tw

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere