Hans Olav Syversen

14

Kampen mot verdirelativismen

Oppfatningen om rett og galt er svekket, fordi mange er blitt lært opp ikke bare til å tolerere andres syn, men å se dem som like gyldige.

Publisert: 5. sep 2017

Takk til Bernt T. Oftestad for et solid innlegg i verdidebatten (VL, 1. september). Når Oftestad skriver at jeg fremhever frihet, likhet og solidaritet som KrFs grunnverdier er det imidlertid ikke riktig. Jeg skriver at dette er norske og europeiske grunnverdier, uløselig knyttet til KrFs og kristenhetens sentrale verdier om universell kjærlighet og likeverd for alle mennesker, som følger av at alle mennesker er skapt i Guds bilde.

For det andre er jeg hjertens enig i at kristne verdier er i ferd med å forvitre i Vesten. I stedet er vi – som jeg skriver i innlegget – i ferd med å få en lammende verdirelativisme.

Like gyldige. Sosiologen Christian Smith har gjort en større undersøkelse blant unge amerikanere, som jeg tror er talende også for Norge: Den viser at oppfatningen om rett og galt er svekket, fordi mange er blitt lært opp ikke bare til å tolerere andres syn, men å se dem som like gyldige. Når de blir spurt om andres tvilsomme adferd, svarer mange at det er opp til hver enkelt å avgjøre hva som er rett.

Vi ser at kristne verdier om nåde og menneskeverd, erstattes av en ganske nådeløs prestasjonskultur, der vi presenterer glansbilder av oss selv på Facebook og Instagram. Unge sliter seg ut i kampen for gode karakterer og et «perfekt» liv.

Visjon. KrF trengs på Stortinget mer enn noen gang for å stå opp for de kristne verdiene. Mye står på spill. Ingen på Stortinget tar kampen som KrF mot alt fra tvillingabort, sortering av mennesker med Downs, surrogati og eggdonasjon til aktiv dødshjelp og forslaget om å gjøre søndagen til hverdag. Vår visjon er «det uperfekte samfunn», der vi kan være hele mennesker med våre feil og mangler.

Et samfunn der vi sier ja til livet, ja til alle menneskers verdi, uansett egenskaper eller bakgrunn. Den visjonen mister aldri sin kraft.

1 liker  
Kommentar #1

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Olav Syversen. Gå til den siterte teksten.
Et samfunn der vi sier ja til livet, ja til alle menneskers verdi, uansett egenskaper eller bakgrunn. Den visjonen mister aldri sin kraft.

Denne visjonen stiller store krav til prioritering. Jeg skulle ønske KrF var den tøffeste i klassen på dette området og virkelig viste at de prioriterte de svake i samfunnet innenfor områder der innsatsen faktisk gir resultater for de svake. Selve prøvestenen på dette er bistandsbudsjettet. 34 milliarder årlig med en forvaltning som skriker etter en systemreform. 

Alle regjeringer fastslår at dette budsjettet skal være målrettet for å nå de aller fattigste, men ingen kan si om forvaltningen i sum har en positiv eller negativ nettoeffekt for de fattige. Her er det et område som KrF skulle vært tøffest av alle når det gjelder følge opp.

Dessverre havner KrF bare på formuleringer som "hver krone skal forvaltes slik at..." hver gang en forvaltningsskandale dukker opp. Alle skjønner at å snu 34 milliarder kroner ikke er bokstavelig ment, men det avslører en mangel på strategi og reformvilje som jeg syns er deprimerende. Ressursene fortsetter å renne ut til mange gode formål, men på en uetterrettelig måte.

Jeg tror at hvis KrF ble de svakestes forkjemper med kunnskapsbaserte, konstruktuve forslag så ville de bli mye spennende politikk av det. Vi ville få en større forståelse for hvordan Norge og resten av verden henger sammen og vi ville se tydligere hva som var rett og galt.

For å ta et eksempel på et helt annet område: Edward Snowden burde vært gitt politisk i Norge. Han gjorde det som var rett, men vil ikke møte rettssikkerhet hvis han drar tilbake til USA, det eneste han er blitt lovt er at han ikke skal bli torturert. Her kunne KrF også stått opp for noe som er rett og vist at rett er rett uansett hvor mektig motstanderen er.

Det jeg vil fram til er at det mangler ikke på hverken penger eller åpenbar urett å ta tak i for KrF hvis målet er å avrelativisere hva som er rett og galt her i verden. 

PS
Godt valg, Hans Olav, og lykke til med neste stortingsperiode!

Kommentar #2

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Olav Syversen. Gå til den siterte teksten.
Vi ser at kristne verdier om nåde og menneskeverd, erstattes av en ganske nådeløs prestasjonskultur, der vi presenterer glansbilder av oss selv på Facebook og Instagram. Unge sliter seg ut i kampen for gode karakterer og et «perfekt» liv.

Dette synes jeg er en en sneversynt tilnærming til problemet. Man må ikke være kristen for å være skeptisk til verdirelativisme og et tøft konkurransesamfunn. Hvis KrF virkelig var interessert i å gjøre noe med disse problemene burde de søke samarbeid med de som mener det samme, uansett livssyn. Men KrF går lenger og lenger i en retning der identitetsmarkeringer er viktigere enn politisk innhold. 

Det kan kanskje forklare hvorfor KrF har godtatt FrP i regjering selv om de har kritisert dem daglig i fire år. Krf og Listhaug har nemlig en ting felles: Betoningen av en norsk, kristen identitet. Da blir det tydeligvis underordnet at KrF mener regjeringen fører en umenneskelig politikk på noen områder. KrF bruker mye av sin forhandlingsposisjon på saker som en ekstra K i livssynsfaget. Kristen identitet trumfer viktige politiske saker når det kommer til stykket. Så lenge det er slik er det lite troverdig at KrF beklager seg over manglende etiske standarder i samfunnet. 

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere