Dag Øistein Endsjø

3

Hvordan ønsker dere å bli husket?

Valget 2017 vil bli husket. Men hvordan vil dere politikere bli husket? Hvordan ønsker dere å bli husket?

Publisert: 4. sep 2017

Vil dere at deres oldebarn skal tenke tilbake på dere med sorg? Der de lever med sin overopphetede klode, ødelagte natur, livløse hav. For hvis det er slik det blir, vil de vite at alt dette kunne ha vært forhindret. De vil vite at dere kunne ha forhindret det.


Dere vet bedre. Det er kort tid siden valget i 2013, men samtidig en evighet. Klimaendringer og miljøødeleggelser handler ikke lenger om teorier og antagelser. Katastrofen er allerede i full gang. Nå.

Halvparten av verdens ville dyr er borte, skogene brenner, ekstremvær er hverdagen, isbreene smelter, jordbruksområder forsvinner, havet er i krise.

Ønsker dere å bli husket som de som visste bedre, men likevel ikke gjorde noe som virkelig monnet?

For selv om dere ikke er klimafornektere, åpner dere opp stadig nye oljefelt som klimaet absolutt ikke tåler, subsidierer dere oljeleting med 78 prosent, unnlater dere å legge skatter og avgifter om i virkelig grønn retning.

Selv om dere vet at verdens natur er under den verste trussel noensinne, gjør dere ikke det dere kan for å bevare biomangfoldet som gjør naturen robust og bedre skikket til å møte klimaendringene, lar utrydningstruede dyr slaktes ned, svekker vernet av naturen mot inngrep.

Selv om dere vet at kjøttindustrien skader planeten vår kolossalt med sine direkte naturødeleggelser, enorme vann- og arealbruk og gigantiske CO2-utslipp, gjør dere ingenting for å få ned det enorme kjøttforbruket, men fortsetter å subsidiere det og importere kraftfôr fra områder der regnskog og urørte sletter pløyes ned til skade både for dyr, natur og klima.


Ikke forbilde? Ønsker dere virkelig å bli husket for at dere ikke ville gjøre verdens rikeste land til et forbilde, men i stedet til et eksempel på de som ikke ville ofre noe for å redde kloden? For å spille på alle våre dårligste sider, på vår grådighet, kortsynthet, egoisme og vår mest primitive forakt for andre levende skapninger?

Ønsker dere å bli husket for hvordan dere konkurrerte med hverandre i å fallby kortsiktige goder som ødela vår verden enda mer, som flere arbeidsplasser i oljeindustrien, subsidiert kjøtt i butikkene, billige flybilletter, jakt på ethvert dyr som forstyrrer oss, nedbygging av stadig mer natur og enda større motorveier inn til byene?

Ønsker dere virkelig å bli husket for deres unnlatelser. For hva dere lukket øynene for? For hva dere nektet å ta inn over dere?


Vi vil alle være skyldige. Vi bør kanskje alle tenke på hvordan vi vil bli husket av våre oldebarn. For vi vil alle være skyldige. Vi reiser for mye. Vi forbruker for mye. Vi spiser for mye kjøtt. Vi bryr oss ikke om at vi stadig fortrenger dyrene rundt oss og ødelegger naturen som er deres hjem og selve det som gjør jorden til en levende planet.

Ønsker vi å bli husket som de som stemte på partiene til dere, dagens politikere som ikke tar konsekvensen av at miljø og klima er det viktigste av alt, selve fremtiden, selve livet?

Ønsker vi å bli husket for bare å bry oss om oss selv – ikke om våre etterkommere, ikke om alle de andre vesenene vi deler jorden med, ikke om jorden selv?

Dere vil bli husket. Vi vil alle bli husket. Men når våre barnebarn og deres barn tenker tilbake på oss med fortvilelse, vel, da er det for sent. Hvis vi vil bli husket annerledes, er det nå vi må gjøre noe med det.

2 liker  
Kommentar #1

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Det var da en svært negativ berettelse om dagens verden. Jeg må jo si at det er lett å være idealist, men det holder ikke når man møter realitetene. Dagens politikere har mange hensyn å ta og skal dekke en rekke behov. Vi har idag et godt velferd system i Norge. Grunnet hva ? Jo, til en stor grad grunnet inntektene vi har fått gjennom årtier fra vår olje og gass næring. Uten denne inntekten til Staten ville vår velferd vært på et helt annet nivå. Hvilke politikere våger da å kutte ut denne produksjonen og inntekter vi har og vil få fra denne industrien ? Ikke mange tror jeg. Utenom MDG som da lever i troen på at milliarder kommer dalende ned fra skyene for å dekke opp Statens behov for fremtidig drift av vårt land og velferd. Jeg har ikke hørt noe fra MDG som skal dekke opp dette inn tektsbortfallet, for de eier jo ikke basis kunnskaper i økonomi. Hvilke velferdsgoder vil de kutte i. Hva med disse "grønne" næringer som skal erstatte dagens olje industri. ? Hvem skal opprette de, og hvordan skal de konkurrere mot land med lavere kostnadsnivå enn Norge. Kutter vi i olje/gassproduksjonen i Norge vil da selvsagt andre produsenter straks ta over og dekke opp for dette, da jo det er den globale etterspørselen etter slike produkter om bestemmer produksjonen totalt. Da er vi jo like langt. Vi har en teknologi i rask utvikling som reduserer framtidens utslipp. Og dessuten, hvilke politikere våger å blande seg inn i folks reisevaner ? Skal man da få en kvote regulering på reisevirksomhet ? Luftforurensing er et stort problem i flere land med forurensende fabrikkområder, som i Kina og India, som da er en fare for folkehelsen lokalt , og må taes hånd om i de enkelte berørte land. Lille Norge kan ikke redde hele verden. Klimaet løpet sitt eget løp uavhengig av oss. Det finnes ikke noen på og av bryter for å nå et 2 gradersmål, som er helt urealistisk. Det største faren for menneskeheten ligger ikke i klimaet, men i masseopprustningen i flere land av kjernefysiske våpen, og faren for en 3. verdenskrig. Den faren er meget reell med utviklingen vi i disse dager ser i Nord Korea. Det kan utvikle seg til et ragnarok. Det vil komme når tiden er moden for det.Det er den virkelige store utfordringen i dagens verden. Ikke klima

2 liker  
Kommentar #2

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Menneskeskapt CO2 i perspektiv.

Publisert rundt 4 år siden
Dag Øistein Endsjø. Gå til den siterte teksten.

Klimaendringer og miljøødeleggelser handler ikke lenger om teorier og antagelser. Katastrofen er allerede i full gang. Nå.

Halvparten av verdens ville dyr er borte, skogene brenner, ekstremvær er hverdagen, isbreene smelter, jordbruksområder forsvinner, havet er i krise.

Ønsker dere å bli husket som de som visste bedre, men likevel ikke gjorde noe som virkelig monnet?

For selv om dere ikke er klimafornektere, åpner dere opp stadig nye oljefelt som klimaet absolutt ikke tåler, subsidierer dere oljeleting med 78 prosent, unnlater dere å legge skatter og avgifter om i virkelig grønn retning.

Bevares . Nesten så det lukter svovel av  beskrivelsen av alt det fæle som kan skje grunnet CO2.

Hvor stor er den menneskeskapte delen av CO2 i atmosfæren - og hvor lenge vil CO2 oppholde seg i atmosfæren ?

Her har Al Gore og andre klimaeksperter operert med at CO2 kan være i atmosfæren i hundrede , ja tusen år.

Det er ikke riktig , den vil oppholde seg i atmosfæren i ca. 4 - 6 år.

The Guardian opplyser at "deler" CO2 kan bli atmosfæren i 20-200 år !

En innsender som har hørt for mye på BBC kunne fortelle at CO2 kunne være i atmosfæren i en million år (ny rekord)

"n a paper recently published in the international peer-reviewed journal Energy & Fuels, Dr. Robert H. Essenhigh (2009), Professor of Energy Conversion at The Ohio State University, addresses the residence time (RT) of anthropogenic CO2 in the air. He finds that the RT for bulk atmospheric CO2, the molecule CO2, is ~5 years, in good agreement with other cited sources (Segalstad, 1998), while the RT for the trace molecule CO2 is ~16 years. Both of these residence times are much shorter than what is claimed by the IPCC."  

Siste fagfellevurderte atikkel jeg har om dette (mai 2017) sier at ca. levetid for CO2 i atmosfæren er ca. 4 år :

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818116304787

Denne organiserte fordreining av  faktiske forhold er skremmende , når selv universiteter som Yale serverer det reneste tøv (2010) ,  Zeke Hausfather :

 https://www.yaleclimateconnections.org/2010/12/common-climate-misconceptions-atmospheric-carbon-dioxide/

Hausfather  har nylig innsett at det har vært mye overdrivelser og har nå begynt å refse en del kolleger med at man må begynne å presentere fakta. Gjør bra figur her :

http://notrickszone.com/2017/06/09/zeke-hausfather-brings-real-climates-co2-reduction-fantasies-back-to-brutal-reality/#sthash.mlwan2P2.dpbs

Prosentregning i klimasammenheng.

Rekorden has trolig av en aktivistgruppe i Australia har anklaget en radiostasjon for vitenskapelig desinformasjon da de oppga menneskeskapt CO2 i atmosfæren til å være 0.001 %.

De hevdet at tallet burde være 28 %.  Sterkt !

Begge har misforstått , vanndamp er den største klimagassen som utgjør ca. 95 % og vi mennesker bidrar med 0.001 % vanndamp. Der ligger nok den ene påstanden.

 CO2 utgjør med naturlige utslipp totalt 3.618 %- hvorav den naturlige delen er 3.502% og den menneskeskapte del er 0.116 %.

De andre gassene er Methane ( CH4)  0.360% , N2O  0.950% og andre (CFC`s og andre 0.072%.

Slår vi dette sammen så får vi at menneskenes bidrag til klimagasser utgjør 0.28% av det vi kaller drivhusgassene. Gutta har nok basert seg på en liten kommafeil.

0.28% blir litt stusslig å skremme vannet av folk med , det høres mer fluffy ut med 399 ppm .(heller ikke så imponerende når man snakker om deler av en million).

Når vi i tillegg vet at IPCCs teori om tilbakekobling ikke ser ut til å stemme , klimafølsomheten er nedjustert, pluss at "The Hotspot over Ekvator , som skulle bevise menneskets påvirkning ikke eksisterer .

Da ser det ut til at man må justere begrepet" menneskeskapt global oppvarming" så det blir i samsvar med det man med sikkerhet vet pr. i dag og hva man kan gå god for. 

Og bare det er ganske mye mer enn man visste i 2009.

Hele klimasaken er hauset fullstendig ut av proposjoner. Andre mener sikkert noe annet , og gjerne det.

 

3 liker  
Kommentar #3

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Fake news

Publisert rundt 4 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
En innsender som har hørt for mye på BBC kunne fortelle at CO2 kunne være i atmosfæren i en million år (ny rekord)

Ja det er mye en skal høre før ørene detter av. I hvertfall når en vet at CO2 er tyngre enn O2. Da blir det merkelig å høre at CO2 er oppe i atmosfæren der hvor O2 er på et minimum. 

De har kanskje ikke hørt om fotosyntesen? Den kjemiske prosess som omdanner CO2 til O2 gjennom bladverket på trærne. Dette kan gjøres nettopp fordi CO2 er her nede på jordoverflaten siden C i molekylet også har en vekt og således er tyngre enn O2.

Med andre ord, CO2 i atmosfæren er fake News.


3 liker  
Kommentar #4

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
 CO2 utgjør med naturlige utslipp totalt 3.618 %- hvorav den naturlige delen er 3.502% og den menneskeskapte del er 0.116 %.

Dette faktum var årsaken til at jeg ble klimafornekter! Siden har jeg nektet for klimaet hele tiden, og det er mange år siden.

At det virkelig går an å bli så hypet på en åpenbar løgn? Det må være en spesiell trang hos noen.........

Men så er jeg heller ikke i tvil om kilden.

3 liker  
Kommentar #5

Ingunn Løkstad Salvesen

33 innlegg  168 kommentarer

Vår jordklode er bare til låns for våre etterkommere.

Publisert rundt 4 år siden
Dag Øistein Endsjø. Gå til den siterte teksten.
Ønsker vi å bli husket for bare å bry oss om oss selv – ikke om våre etterkommere, ikke om alle de andre vesenene vi deler jorden med, ikke om jorden selv?

Takk for et ransakende innlegg. 

Flott at du har brukt "vidvinkel" for å belyse de mange farer som truer vår klode. 

Jeg er enig med deg: "Vi vil alle være skyldige." 

At de foregående kommentarene her prøver å minimalisere/fjerne betydningen av CO2, opplever jeg som en avsporing fra det STORE tema du tar opp. Det ser ut som en avledningsmanøver, - for slippe å ta inn over seg alvoret i ditt budskap. De lærde strides riktignok om betydningen av CO2-forandringer. Men ingen betviler vel den skadelige effekten av alle giftstoffene vi slipper ut i naturen.  

 Jeg undres på hvordan 20 % av "jord-beboerne" med tilsynelatende god samvittighet kan tillate seg å forbruke 80 % av jordens ressurser? Hva mener klimaskeptikerne ville skje hvis de resterende 80 % av " jord-beboerne" skulle bruke like mye som oss storforbrukere? 

 

1 liker  
Kommentar #6

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Hvorfor lyve?

Publisert rundt 4 år siden
Ingunn Løkstad Salvesen. Gå til den siterte teksten.
 Jeg undres på hvordan 20 % av "jord-beboerne" med tilsynelatende god samvittighet kan tillate seg å forbruke 80 % av jordens ressurser? Hva mener klimaskeptikerne ville skje hvis de resterende 80 % av " jord-beboerne" skulle bruke like mye som oss storforbrukere? 

Jeg tror man bør forholde seg til sannheten både hva klima angår og forbruk, og ikke sveve opp i skyene i selvforakt og falsk askese. Fordi det hjelper ingenting - det er bare prat og misbruk av jordens ressurser. Klima-løgnen er en kjempe industri uten noen som helst effekt på klimaet. 0,116 % av CO2 er menneskeskapt, 99,884% har vi ingen kontroll over.

Hva forbruk angår har det aldri i verden vært bedre enn det er nå hva fordeling av ressurser angår og bruken av dem.

Konsentrer deg mot hva 1% som eier langt over 80% av jordens formue og som styrer både klimaformuen og de resterende ressurser og slutt å gå deres ærend.

Studer denne videoen inngående

Hvordan gjøre slutt på fattigdom i løpet av 15 år

 

Kommentar #7

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Sannhet eller løgn

Publisert rundt 4 år siden

Hvorfor anklage noen for løgn, Tore Olsen? Det kan hende at 20% og 80% bare er sånn passe omtrentlige tall. Det er da helt i orden. Hvordan kan du forresten være så sikker på dine 0,116%? 

Se heller på intensjon og hovedanliggende i innlegg og kommentarer. Jeg synes Dag Øistein Endsjø har et godt innlegg her. Det samme mener jeg om kommentaren til Ingunn Løkstad Salvesen. Spørsmål om løgn eller sannhet ligger ikke i de korrekte tallene. 

Jeg håper at mine barnebarn vil huske meg som en snill "Bess". Om de i tillegg vil tenke på at jeg stemte riktig ved alle valg, så er det selvsagt et pluss!    

2 liker  
Kommentar #8

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor anklage noen for løgn, Tore Olsen? Det kan hende at 20% og 80% bare er sånn passe omtrentlige tall. Det er da helt i orden. Hvordan kan du forresten være så sikker på dine 0,116%? 

Se heller på intensjon og hovedanliggende i innlegg og kommentarer. Jeg synes Dag Øistein Endsjø har et godt innlegg her. Det samme mener jeg om kommentaren til Ingunn Løkstad Salvesen. Spørsmål om løgn eller sannhet ligger ikke i de korrekte tallene. 

Jeg håper at mine barnebarn vil huske meg som en snill "Bess". Om de i tillegg vil tenke på at jeg stemte riktig ved alle valg, så er det selvsagt et pluss!  

Løgn er løgn uansett hvor pent og sympatisk den er forkledd!

Det som jeg undrer meg på er hvorfor den har et slikt grep på folk? Så da har vi da den intensjonen du snakker om, at man i beste mening blir med på å vise selvoppforelse i den gode sak, men det hjelper ikke!

Personlig vil jeg heller stenes offentlig enn lyve for å "se bra ut". 

Hykleri er hva det er - i tillegg er det utrolig dumt - utrolig dumt!

Man tror man har reddet planeten ved å betale klimaavgifter for å fly????????????

Kjære vene - hvor dum går det an å bli.

Hva fattigdom angår la jeg ut en video - ta en titt.

Tror man virkelig at de fattige i verden blir rikere ved at vi forbruker mindre - eller mer for den saks skyld. Minner meg om da vi var små og ikke spiste maten, vi ble bedt om å ha dårlig samvittighet for de fattige barna i Afrika - som et motiv for å spise maten. Ingen av de fattige i syden ble rikere av det.

(Det er ikke mine 0,116% - det tallet er kjent - hvorfor tror du at det er "mine" tall? En insinuasjon om at jeg lyver? -. Vet du hvorfor du tenker slik, det er fordi du SER urimeligheten i klimahysteriet og hvor liten påvirkningseffekt mennesket har. Forklar meg heller hvordan vi kan redusere 0,1% og sitte igjen med 0,016%, og dermed redde verden!)

2 liker  
Kommentar #9

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Det hjelper ofte å bli litt sint

Publisert rundt 4 år siden

Det er flott, Tore Olsen, det hjelper å bli sint av og til. 

Jeg har også bodd i Fredrikstad og var da en engasjert ung mann fra 25 til 35 år. Senere var jeg en engasjert middelaldrende mann i Oslo fra 35 til 50 år. Nå er jeg en gammel, rolig gubbe som i øyeblikket sitter med min pensjonistformiddagskaffe og gleder meg over de unges engasjement. Unnskyld at jeg gjorde et poeng ut av at du bor i Fredrikstad, men det er det eneste du har skrevet i din profil. Din alder kjenner jeg ikke. Selv har jeg også gode aner fra Østfold.    

Kommentar #10

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.

Det er flott, Tore Olsen, det hjelper å bli sint av og til. 

Jeg har også bodd i Fredrikstad og var da en engasjert ung mann fra 25 til 35 år. Senere var jeg en engasjert middelaldrende mann i Oslo fra 35 til 50 år. Nå er jeg en gammel, rolig gubbe som i øyeblikket sitter med min pensjonistformiddagskaffe og gleder meg over de unges engasjement. Unnskyld at jeg gjorde et poeng ut av at du bor i Fredrikstad, men det er det eneste du har skrevet i din profil. Din alder kjenner jeg ikke. Selv har jeg også gode aner fra Østfold.

Så du antar jeg er ung? Jeg har vært ung i mange år nå, Dag - 70 år faktisk!

Så når folk spør meg om hvor gammel jeg er så svarer jeg 50. (Det har jeg vært i 20 år - er det en løgn mon tro? Når jeg sier 50 så blir folk skeptisk og sier de hadde gjettet på 55. Så feil kan man ta.)

Tall kan knuses med og fikses med. Vi har enten statistikk eller løgn og det er vanskelig å se forskjell. Derfor anbefalt jeg Hans Rosling og hans videoer. I tillegg til at han er underholdende bryter han opp såkalte fastlagte sannheter om befolkning og fattigdom. Dessverre er han død, jeg skulle ønske han også hadde sett litt på klimaet og satt det inn i et reelt perspektiv.

Kommentar #11

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Da er vi like unge! Jeg har vært 60 fra jeg fylte 30. Det er jeg ennå, og det håper jeg å være i minst ti år til. Å være 60 fra 30 til 80 er jo ikke så verst!??  

Kommentar #12

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Da er vi like unge! Jeg har vært 60 fra jeg fylte 30. Det er jeg ennå, og det håper jeg å være i minst ti år til. Å være 60 fra 30 til 80 er jo ikke så verst!??  

Riktig innstilling, Dag!

Dessuten, som troende skal vi ha en statistisk fordel, lever lenger, bedre helse og mer trivsel.

Kommentar #13

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Orienter dere, vi nordmenn er ignoranter

Publisert rundt 4 år siden

 

At vi er feilfinformert har stor betydning for klima- og bistandsindustrien hvor det omsettes enorme summer - svært så ofte feilplassert. For å motivere oss til å forflytte enormen summer inn i tåkehavet, blir vi motivert av en oppkonstruert elendighet.

vi-lever-i-en-boble-av-uvitenhet

Kommentar #14

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

0.116%.

Publisert rundt 4 år siden

Dag løkke

sitat

  Det kan hende at 20% og 80% bare er sånn passe omtrentlige tall. Det er da helt i orden. Hvordan kan du forresten være så sikker på dine 0,116%?

Sitat slutt 

Takk for engasjement.

Nå er dette tallet fremkommet i ganske mange studier og artikler (peer reviewed).

Jeg burde ha vært nøyaktigere med dokumentasjonen , fordi jeg har ingen grunn til å fikse på tall , men for ordens skyld ;  tallet som reflekterer menneskets totale bidrag til klimagasser på 0.28% inneholder også den menneskeskapte delen av metan, N2O og gruppen "andre" - har de tallene et eller annet sted men det er  små verdier -  og disse gassene er ikke demonisert av FN. (foreløpig).

Her er en tabell hvor alt er tallfestet, se punkt 5, hvor vanndamp/skyer er medregnet og  hvordan 0.116/0.117 er fremkommet. mange gode linker i tillegg.

 http://www.geocraft.com/WVFossils/greenhouse_data.html

--

Uttrykt i ppm : Mennskeskapt CO2 utgjør 15 ppm  (miliontedeler).

 Vi kan spørre om det er en rimelig antakelse at 15 til 18  milliontedeler har muligheten til å påvirke planeten til de grader at det blir klimakatastrofe  ? Spesielt i det vi kaller et "kaotisk system"?

--

På grunn av klimakampanjen er misforståelser og begrepsforvirring forståelig , her er hva en skriver om dette :

Quote

They ‘sort of’ understand the 390 PPM, but cannot equate that to a percentage, if you see what I mean by that.

That 390 PPM equates to 0.039% of the total Atmosphere, and as soon as I mention that, all of a sudden, I’m a raving loony, because everyone ‘knows’ it’s almost 30%.

When I then add that Water Vapor, the largest of the Greenhouse Gases is indeed 50 times greater, they don’t believe that.

When I then attempt to reinforce that figure of 0.039%, comparing that to Oxygen which stands at 20.54%, which is 525 times greater than for CO2, again, I’m the crazy one.

Then when I further add that by far the largest part of the Atmosphere is Nitrogen at 76.55%, I am immediately discounted as having no credibility whatsoever on the subject of CO2.

Because, right back to the start, they have misinterpreted the original question thinking that answer of the GetUp figure of 28% CO2 as the total content of the Atmosphere.

This is where the people using that 28% figure are winning, because they understand that the ‘average’ person ‘perceives’ the CO2 problem to be such a large amount, when in actuality it is in fact 0.039%, a figure that no one actually believes.

I’ve tried this on family members and even though I very carefully explain the whole thing, still they won’t believe it.

That’s why the AGW argument has such huge support, because people believe the most plausible thing as opposed to the actual facts.

Go and do this short simple ten question test:

http://www.geocraft.com/WVFossils/GlobWarmTest/start.html

Unquote

--

Uansett , klimadommedag er blitt utsatt ganske ofte de senere år , men denne gangen er det visstnok offisielt godkjent av FN  : den kommer om 3 år !

En av de velinformerte forskere er bl.a. , Stefan Ramsdorf , direktør Potsdam Inst. ,( ref min kommentar #2) - som Zeke Hausfather advarte mot å drive klimaskremsler som det ikke finnes dekning for i vitenskapen.

Hvorfor ikke , det vil jo ødelegge moroa ?

https://www.businessinsider.com.au/climate-change-solutions-united-nations-2017-6

Og som forventet er dette underskrevet av Christina Figueiras (Vice Chair  of the Global Covenant of Mayors for Climate and Energy , and Converer of Mission 2020)

Og mest bemerkelsesverdig , den ganske studie er publisert i "Nature" , som tidligere ble ansett som seriøs.

 Med så pompøse verdensbyråkrater kan verdens klimaundergang umulig feile en gang til ?

Jeg må beundre disse typene , for hver eneste  klima-flopp blir de mer sikre i sin sak.

Klimateoriens ildvitner , så så si.

 

2 liker  
Kommentar #15

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Takk skal du ha, Carl Wilhelm Leo. Mitt anliggende var egentlig ikke å problematisere noen tall, så jeg beklager at jeg stilte spørsmål ved akkurat dette. Det var litt tilfeldig valgt og ikke rettet mot deg. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere