Spaltist Espen Ottosen

Informasjonsleder Norsk Luthersk Misjonssamband

Politikk uten pragmatikk

Jeg må innrømme at det fremstår som et mysterium for meg: Hvorfor slutter tusenvis av kristne opp om Partiet de kristne?

Publisert: 30. aug 2017  /  4138 visninger.

Ved forrige stortingsvalg fikk Partiet de kristne (PDK) nøyaktig 17.731 stemmer, tilsvarende 0,6 prosent. Det er lite. En syvdobling er nødvendig hvis partiet skal komme over sperregrensen ved dette valget. Det sier seg selv at muligheten er liten.

Jo da, jeg forstår at noen er sterke i troen på at det er mulig å få til omtrent det samme som Miljøpartiet de Grønne; å gå fra omtrent null prosent til å være i nærheten av sperregrensen. Men ingen
meningsmåling antyder en slik eksplosjon i oppslutning for PDK.

La oss likevel tenke at dette lykkes, at partiet får syv-åtte-ni av 169 stortingsrepresentanter. Hvor sannsynlig er det da at disse representantene faktisk får gjennomført viktige ting i partiets program – som å reversere ekteskapsloven, flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem og få mer kristendom inn i skolen? Svaret er åpenbart: Sannsynligheten er minimal. Så hvorfor bruke tid, penger og krefter på partiet?

Blir stemt ned. Mitt inntrykk er at mange aktive i PDK anser det som viktig å kjempe for sin politiske overbevisning – for konservativ kristen tro og tenkning – uansett gjennomslag. I mange sammenhenger beundrer jeg en slik standhaftighet.

Problemet er at mangel på pragmatikk ikke gir særlig mening på den politiske arenaen. For konsekvensen av å være i mindretall er – bokstavelig talt – maktesløshet. Uten å lage et kompromiss, ordne en hestehandel eller skape allianser, blir man simpelthen stemt ned. Punktum.

Riktignok er det viktig å sloss for at demokratiet ikke blir et flertallsdiktatur. Et mindretall skal ha rom og respekt. Men når lover skal vedtas, bevilgninger gjennomføres og ulike verv skal bekles, så er det altså flertallet som bestemmer.

Derfor har isoleringen av partier på ulike høyrefløyer – som Sverigedemokratene (SD) og National Front i Frankrike – hatt effekt. For eksempel har SD, til tross for en oppslutning på 12,9 ved riksdagsvalget i 2014, så langt oppnådd svært lite i Sverige.

Anklagene mot KrF. Støttespillerne til PDK er ofte frustrert over KrF. Noen hevder at KrF ikke er tydelige nok i noen kristne verdispørsmål, andre mener at KrF er for positive til samarbeid med venstresiden (og da særlig Arbeiderpartiet). Det siste kan nok forklare hvorfor mye av programmet til PDK ligner på Fremskrittspartiets.

Jeg vil ikke diskutere denne kritikken som sådan – eller forsvare KrFs veivalg. Derimot vil jeg påpeke problemet med å gjøre PDK til løsningen på frustrasjonen. For hvis hovedsaken for en kristen velger er de typisk kristne verdisakene, så er ikke hovedproblemet at KrF er for puslete; problemet er at de andre partiene gjerne går i Pride-paraden og omfavner abortloven. Selv om noen på Stortinget vil klare å markere spesifikke kristne standpunkter på en tydelig måte, vil de altså ikke vinne frem i praktisk politikk.

Hvis hovedsaken derimot er å holde venstresiden unna regjeringskontorene, er det jo langt mer rasjonelt å støtte Høyre eller Fremskrittspartiet enn å bruke stemmen på et parti som med overveldende sannsynlighet havner under sperregrensen.

Å snu en trend. For noen år siden hørte jeg at Monrad Norderval, som var biskop på 60-tallet, skal ha sagt at han var «de tapte sakers mann». En årsak var hans sterke motstand mot røyking. I dag har vi en røykelov, og Norderval ville jublet.

Det er fint at noen tror at trender kan snus og våger å tale flertallet midt imot. Like fullt er partipolitikk i et demokrati mye mer enn bare å markere et ståsted. Jeg avviser ikke at det iblant kan være forsvarlig å la være å stemme, stemme blankt, eller stemme på et miniparti. Et slikt valg er naturlig for de som betrakter alle andre alternativer som like dårlige.

Men stort sett vil de fleste tenke at ett parti, én statsministerkandidat eller én presidentkandidat tross alt er bedre enn alternativene. Og da er det vel bedre å
bidra med en stemme som gjør en forskjell enn å kaste den bort?

7 liker  
Kommentar #1

Vigdis Hadland

9 innlegg  16 kommentarer

Og da er det vel bedre åbidra med en stemme som gjør en forskjell enn å kaste den bort?

Publisert nesten 4 år siden

Hvorfor skriver Espen Ottosen dette? Det er nærliggende å tro at han ønsker å påvirke den "kristne skare" i retning av KrF. Men hva får man da? Hvordan kan Ottosen bruke sin posisjon til å sverte kristne som kjemper for verdier som KrF er blitt ulne på?

Hvis folk ikke ønsker å stemme et lite pari, så anbefaler jeg Høyre eller FrP .  Totalitære samfunn under sosialisme og kommunisme og religiøse samfunn under islam, vil på sikt ta fra oss frihet til å tro og mene som vi vil. Slike samfunn har statsoverhoder og ledelse, som vet hva som er best - for alle. Dette har vi også i dag gode eksempler på. 

5 liker  
Kommentar #2

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Det er fint at noen tror at trender kan snus og våger å tale flertallet midt imot.

Det forundrer meg at så få kristne synes å regne med Han som fremdeles er på tronen! Han er jo undrenes Gud! Selv om de fleste partier har "luket" Ham ut av partipolitikken, og ikke tror på Hans inngripen, så er det ikke sikkert at Han - ENNÅ - har snudd ryggen til Norge. Hans Ord om bygninger tuftet på fjell, står fast. 

Det kan synes som KrFs konstruksjoner har begynt å gli ut i sand. 


3 liker  
Kommentar #3

Tomas Moltu

9 innlegg  49 kommentarer

Pragmatisme

Publisert nesten 4 år siden

Hei Espen Ottesen. Du er vel nær kjernen av noe viktig - pragmatisme. Men hva er pragmatisme. Jo, det kan være et utrykk for at du tenker selv....men det kan og være et utrykk for at du ikke står for noe, ikke tror på noe og ikke forsvarer noe. Hva er da hensikten med å stemme...

https://www.youtube.com/watch?v=WJEyxdi-L5E 

4 liker  
Kommentar #4

liv johanne opstad

0 innlegg  8 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Å ha KrF som"motstander" for PDK, blir nokså rart. KrF talar rett nok om samfunnet som eit fellesskap, men det er innafor eit fellesskap vi kan  verne  individet og utvikle omsorg for alle menneske. Støtte til KrF er å styrke det partiet som er mest truverdig i kampen for menneskeverdet og mot sorteringssamfunnet.

2 liker  
Kommentar #5

Espen Ottosen

151 innlegg  347 kommentarer

Jeg sverter ingen

Publisert nesten 4 år siden
Vigdis Hadland. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kan Ottosen bruke sin posisjon til å sverte kristne som kjemper for verdier som KrF er blitt ulne på?

Dette var en ganske hårsår kommentar. Jeg sverter ingen, men stiller noen spørsmål og kommer med noen refleksjoner om hva praktisk politikk faktisk er for noe.

5 liker  
Kommentar #6

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Takk for et meget godt innlegg, Espen Ottosen! Du setter ord på tanker jeg selv har gått med.

1 liker  
Kommentar #7

Vigdis Hadland

9 innlegg  16 kommentarer

forsvar

Publisert nesten 4 år siden

Jeg har ellers lyttet til det du har å si, men her bommer du. Det du skriver er et av de vanligste argumentene for å stoppe den negative utviklingen til KrF. Og jeg står ved det jeg skrev, å støtte en sosialistisk regjering sier mye om hvilken vei KrF beveger seg. 

Å bruke begrepet hårsårt, er en utbredt hersketeknikk. 

Kommentar #8

liv johanne opstad

0 innlegg  8 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

KrF har ikkje lovd støtte til sosialistisk regjering? Men korleis har samfunnet vårt sett ut i dag utan arbeidarrørsla, for å ha sagt det.

Kommentar #9

Tor Albertsen

66 innlegg  597 kommentarer

Kjemp for din sak, og vær realist!

Publisert nesten 4 år siden

Jeg stemmer alltid på partiet 1) jeg er mest enig i og som 2) trenger min stemme for å komme inn på Stortinget. Som oftest er pkt 1 nok, men av og til også 2. Mao: Kjemp for din sak, men vær også realist! (Mht realisme i dag vil PDK få alt for lite stemmer og verken Ap eller KrF vil gå inn i regjering sammen.)

Kommentar #10

Espen Ottosen

151 innlegg  347 kommentarer

Det som er hårsårt

Publisert nesten 4 år siden
Vigdis Hadland. Gå til den siterte teksten.
Og jeg står ved det jeg skrev, å støtte en sosialistisk regjering sier mye om hvilken vei KrF beveger seg. 

Det er hårsårt å hevde at en kritisk analyse, som jeg mener er saklig, betyr å sverte noen. For øvrig har jeg overhodet ikke kommentert spørsmålet om hvordan KrF bør forholde seg til høyresiden eller venstresiden med tanke på samarbeid og regjeringsstøtte.

1 liker  
Kommentar #11

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Er vel vi!

Publisert nesten 4 år siden

Er vel vi kristenfolket som har sviktet lille Norge ved å tro at vi politisk kan forandre holdningene til det Norske i folk i en positiv riktig retning men det skjer først etter et forvandlet hjerte og er til en viss grad for sent politisk. Hadde vi evangelisert landet vårt like iherdig som der har vært drevet valgkamper over det ganske land de siste 100 år ville KRF eller hva det nå måtte hete vært desidert landet største parti nå, nå får vi bare ta til takke med det vi får, Godt Valg. 

Kommentar #12

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Vigdis Hadland. Gå til den siterte teksten.
Å bruke begrepet hårsårt, er en utbredt hersketeknikk. 

Du skriver at EO "sverter" kristne. I flg ordboka betyr sverte "snakke vondt om, baktale". 

Jeg leste innlegget fra EO og fant ikke noe sted at han baktalte eller snakket vondt om noen. Jeg synes det er spesielt trist at man så sterkt ønsker å fremme kristne verdier og samtidig bryter dem. Oppfølgingen om "hersketeknikk" er bare enda en påstand om motivasjon som ikke kan dokumenteres, bare egnet til å senke nivået på debatten.

Kommentar #13

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Gode poenger

Publisert nesten 4 år siden

Jeg er enig i din analyse. Jeg ser også paralleller til USA, hvor kristne i stor grad ser ut til å stemme etter det parti som er mest konservativt i abort- og seksualmoral-spørsmål. Men ulykken for kristne i USA er at de strengt tatt får svært lite igjen for sin støtte - det skjer ingenting med abortlovene eller seksualmoralen. I tidligere tider har det på en måte fungert, republikanske presidenter har i det minste vært anstendige selv om politikken har vært usosial. Men med Trump ser vi hvordan denne tenkningen til de kristne har spilt fullstendig fallitt. De står nå last og brast med en fyr som nok skårer høyt på 14 av 15 laster nevnt i Gal 5.19-21 (unntaket må være trolldom). For en ulykke!

Nå forsøker jeg overhodet ikke å sammenligne PDK med Trump, men prinsippet om å stemme for hjertesakene som man uansett ikke kan vinne fram med. Man kan faktisk ende opp i den absurde situasjon at man fremmer det man er i mot! 

Selv om jeg sympatiserer med KrF i nesten alt, så mener jeg de er for naive og optimistiske med tanke på innvandring. Siden akkurat innvandring har en potensielt stor nedside, og jeg ikke kan regne med at KrF andre saker får noe særlig gjennomslag - så blir regnestykket at KrF ikke får min stemme. På den annen side, selv om FrP har (etter mitt skjønn) en mer realistisk tilnærming til innvandring, så har de såpass mange dårlige verdier at jeg heller ikke kan stemme på dem. Et pragmatisk valg blir da Høyre for min del. 


Kommentar #14

Beatrice Katla

0 innlegg  1 kommentarer

Oppnå resultater med et mindretall er da mulig

Publisert nesten 4 år siden

Det er merkelig at Ottosen ikke er kjent med at det er mulig å oppnå  politiske resultater selv om man ikke har flertall. Vi ser jo hvordan andre småpartier, spesielt hvis de er "på vippen", kan kreve ganske store gjennomslag for sin politikk i forhandlinger. PDK har allerede oppnådd flertall for sin politikk i Bømlo kommunestyre med kun 1-2 representanter. Vi leverer og skal forhandle om gjennomslag for vår politikk og viktige verdier dersom velgerne gir oss tillit.

1 liker  
Kommentar #15

Knut Moholt

0 innlegg  9 kommentarer

Enig!

Publisert nesten 4 år siden

Enig med Espen Ottosen i denne saken. Det er ikke de store forskjellene på KrF og PDK når alt kommer til alt - men istedenfor å samles om ett parti vil antakelig ingen av dem nå ordentlig opp.

Dessverre er nok dette alltid uungåelig. Det vil alltid være noen som er uenig i Krfs kristne politikk - som vil starte ett nytt parti, og en dag vil endel av velgerne til PDK være uenige i PDKs retning og så vil noen gå ut å starte et nytt parti - og et nytt parti - og et nytt parti - og sånn går no dagan...

Så det beste etterhvert er kanskje likevel bare å heie på kristne politikere - som kan gjøre en forskjelle - uavhengig av parti.


1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere