Øystein Skauge

Prost
10

Kva er kyrkja si oppgåve?

Publisert: 3. jan 2011  /  1867 visninger.

Ein liten notis på side 21 i Vårt Land for 3.januar fortener ein kommentar. Det er eit sitat frå Steinar Ims som har skrive leiarartikkel i ”Nytt norsk kirkeblad”, utgjeve av Det praktisk teologiske seminar ved Universitetet i Oslo. Ims skriv  om ”Kirkens oppgåve”. Det er i flg avisnotisen ”å frigjøre og myndiggjøre mennesker i møte med livet”.

Og eg som alltid har trudd og lært at kyrkja si oppgåve hadde noko med Gud å gjere. Med Kristus å gjere. Noko om å leggje eit grunnlag for eit liv i tru på Jesus. Ei tru som vert skapt ved Anden gjennom evangeliet og sakramentforvaltinga.

Eg må ta atterhald om at den korte avisnotisen ikkje gjev eit fullstendig bilde av kva Ims og praktisk teologisk seminar ved TF eigentleg står for, men om dette vesle sitatet frå leiarartikkelen er dekkjande for ei offisiell meining derifrå, då bør nokon reagere. For dette er tynn teologi. Om det i det heile er teologi – ordet tyder som kjent læra om Gud. Her er Gud langt borte. Det bør han ikkje vere om ein skal definere kyrkja si oppgåve.

Det er sjølvsagt mange ulike ord og vendingar ein kan nytte for å formulere kyrkja si oppgåve. Noko endeleg fasistsvar finn ein neppe. Men Ims sitt forsøk er for dårleg.

Sjølv har eg sans for to ulike måtar å gjere det på, begge formulert av dei to siste biskopane i mitt eige bispedøme, Bjørgvin.

Biskop Ole D. Hagesæther hadde følgjande visjon for Bjørgvin bispedøme: ”Å gjere Kristus kjend, trudd, elska og etterfølgd”.

Hans etterfølgjar, biskop Halvor Nordhaug, har løfta opp ei anna visjonsformulering:  Saman vil vi ære Den treeinige Gud - ved å forkynne Kristus, byggje kyrkjelydar, fremje rettferd”.

Orda er veldig ulike. Men dei set i det minste fokus på det som bør kunne vere kyrkja si oppgåve.

Kommentar #1

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Ja, sogneprest Skauge,

Publisert over 10 år siden
Øystein Skauge. Gå til den siterte teksten.

Ein liten notis på side 21 i Vårt Land for 3.januar fortener ein kommentar. Det er eit sitat frå Steinar Ims som har skrive leiarartikkel i ”Nytt norsk kirkeblad”, utgjeve av Det praktisk teologiske seminar ved Universitetet i Oslo. Ims skriv  om ”Kirkens oppgåve”. Det er i flg avisnotisen ”å frigjøre og myndiggjøre mennesker i møte med livet”.

denne uttalelsen synes jeg passer veldig godt for dagens prestestand i Norge.  Dersom vi hører på diverse prester i NRK foreksempel, kan vi høre en pen sosial preken, psykologisk preget.  Jeg som tilhører, sitter kanskje igjen med en god følelse i mitt intellekt, men det er også alt.  Jesus, som knapt blir nevnt i noens prekner lenger, har fått mange konkurrenter.  Ja, Jesus er ikke alene lenger, han har mange nye guder rundt seg, som prestene bruker.

Slik er det nok også i de tusener av kirker landet rundt, for det som hjertet er opptatt av taler munnen!  Av og til når jeg ser i et menighetsblad, spesiellt i de lutherske frikirkene og i statskirkene, så nevnes knapt hovedpersonen med et ord.  Nei, dikt, turer, bilder av unger, dåpsbilder og en god verselig prat over kaffekoppen!  Det er dette som blir forkusert!

Ikke rart at menneskene ikke kommer lenger, heldigvis kan de kristne godt eksistere utenfor kirkeveggene!

Kommentar #2

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Forskjellen på å forkynne Kristus eller tro.

Publisert over 10 år siden

Poenget er at når Kristus forkynnes i stedet for å forkynne tro ( hva vi skal være og gjøre) kan Gud føde troen i menneskenes hjerter. Jo mer Kristus forkynnes desto mer rettes menneskenes blikk på ham som er troens opphavsmann og fullender.

Jo mer det prekes tro, desto mer kommer mennesker til å se på seg selv for å undersøke om de har den rette troen med den rette styrken. Og dette føder ikke tro, men kan skape forvirring og tvil.

Forkynnes Kristus på rett måte leder det til en prestasonsløs tro som er en gjerning av Gud virket i vårt sinn. Da kan mennesker få oppleve et hvilende tillitsfullt barnekår hos Gud. Den prestasjonsløse troen er ikke avhengig av våre egenskaper og prestasjoner, men av personligheten til en Gud som elsker betingelsesløst.

Stilles Kristus og det han er for oss, og hva han har gjort for oss i sentrum forløses vi til å ta imot nåden og leve i den.

Jo mer det forkynnes tro, desto mer stilles mennesket i sentrum selv om det ikke er villet. Hvor mye det enn menes å gjøre troen til en Guds gave, kommer den likevel lett til å oppfattes som et krav. Dette fordi det legges vekt på å forkynne gjensvaret på Guds kjærlighet i stedet for å forkynne kjærligheten selv og la gjensvaret få komme naturlig og spontant. Vi blir da loviske og  får da en hang til å dømme både oss selv og andre.

Dette kan høres lett og enkelt ut, men min erfaring er at det er ikke det. Jeg har en iboende hang til å tenke på og oppfatte troen som en prestasjon, men den troen som fødes av Gud er jo ikke det.

Ja, kirkas oppgave er å forkynne Kristus.

Kommentar #3

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Betimelig

Publisert over 10 år siden
Øystein Skauge. Gå til den siterte teksten.

Ims skriv  om ”Kirkens oppgåve”. Det er i flg avisnotisen ”å frigjøre og myndiggjøre mennesker i møte med livet”.

Og eg som alltid har trudd og lært at kyrkja si oppgåve hadde noko med Gud å gjere. Med Kristus å gjere.

Hei Øystein, velkommen til Verdidebatt og takk for betimelige ord. Du kjenner nok DNK bedre enn jeg, men mine erfaringer går dessverre litt i den retninga som det refererte sitatet signaliserer. Det er i alle fall godt å se at du tar et oppgjør med denne typen skjevt fokus. Men det er kanskje ikke så rart at "mennesker" kommer i fokus i stedet for Jesus når det man vil ha er ei "folkekirke"..? Mvh Magnus

Kommentar #4

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Hvor bliver sogneprest Skauge av,

Publisert over 10 år siden

har han allerede falt av lasset?

Kommentar #5

Øystein Skauge

10 innlegg  7 kommentarer

Nissen flytter alltid med på lasset

Publisert over 10 år siden

Soknepresten føl godt med, men eg har berre trong for å kommentere det som stod i VL i går. Kommentarar til mitt innlegg står på eigne bein.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere