Mai Lene Fløysvik Hæåk

Kommentator i Vårt Land
41

La Faten bruke hijab

Det er dumt det er hijaben til Faten og ikkje viktigheita av at fleire deltek i demokratiet som blir diskutert før ”Faten tar valget” går på lufta.

Publisert: 24. aug 2017  /  628 visninger.

Mange ser ut til å meine at saka om at Faten Mahdi al-Hussaini får bruke hijab på programmet ”Faten tar valget” eigentleg  handlar om den fire år gamle ”krossnekt”-saka. Eg meiner det er langt frå så enkelt at me kan trekke inn at Siv Kristin Sællmann for fire år sidan vart beden om å ikkje bruke kross på grunn av klager frå TV-sjåarar. Den saka er ferdig, noko òg hovudpersonen sa i eit intervju med VG i 2015.

Dessverre ser det ut til at mange er av ei anna oppfatning. Det har kome så mange klager på at al-Hussaini får bruke hijab på eit NRK-program at det har blitt den saka Kringkastingsrådet har fått flest klager på nokon gong. I fleirtalet av klagene blir det trekt fram at Sællmann i 2013 fekk beskjed om å ikkje ha på seg kross medan al-Hussaini no får bruke hijab.

Hadde det berre vore forskjellsbehandlinga som vart tatt opp på generelt grunnlag, kunne eg forstått litt av kritikken. Dessverre gjer mange denne saka til ein del av den private, internettbaserte kampen deira mot islam. I følge Thor Gjermund Eriksen har NRK fått epostar som ikkje eignar seg på trykk.  

Realiteten er at alt for mange nordmenn lever i lukka ekkokammer kor Merete Hodne, Hege Storhaug og andre islamfiendtlege røyster nesten er like store profetar som det Muhammed er i islam. I deira røynd eksisterer det ein kamp mellom det norske, kristne eller vestlege mot islam og muslimar. At ein person som frontar eit NRK-program får bere hijab blir berre nok eit teikn på at islam er i ferd med å vinne kampen.

No skal ikkje alle som har klaga bli tatt til inntekt for dette synet. Eg håpar ein del berre er opptekne av den prinsipielle skilnaden mellom å nekte krossbruk, men tillate hijab. Men viss ein skal følge same logikken vil hijabnekt denne gongen igjen kunne føre til at andre religiøse symbol, som til dømes ein kross, ikkje får vere synlege neste gong.

Eg kjøper argumentasjonen til NRK i denne saka. ” Serien handler bare om hennes personlige oppfatninger og hun representerer kun seg selv som velger”, seier Per Arne Kalbakk, etikkredaktør i NRK. Det Faten Mahdi al-Hussaini gjer i ”Faten tar valget” er ikkje veldig forskjellig frå det politikarar som Knut Arild Hariede, Hadia Tajik og Torbjørn Røe Isaksen gjorde i programmet På bortebane. Dei var programleiarar i kvar sine episodar og reiste rundt for å bli utfordra på eigne ståstader. Spørsmåla som vart reist rundt programmet handla mest om Hareide, Tajik og Røe Isaksen kunne blande rolla politikar og programleiar på denne måten, men dei kritiske spørsmåla då var ingenting i nærleiken av stormen mot NRK og ”Faten tar valget” nå.

”Jeg kommer til å få kritikk fordi jeg håndhilser på menn, fordi jeg stikker meg frem, fordi jeg går med hijab, fordi jeg mener mye. Jeg er for norsk for minoritetsmiljøene og for mye utlending for det norske miljøet, jeg passer ikke helt inn noen steder. Jeg står i konstant spagat mellom to svært ulike kulturer, og det er mange som meg.” 

Dette sa Faten Mahdi al-Hussaini til Aftenposten då dei intervjua henne om programmet. Ho hadde rett i at ho ville få kritikk for å bruke hijab. Kor mykje trur eg ingen kunne ane. Det som uansett er sikkert er at al-Hussaini gjer ein viktig jobb når ho skal prøve å inspirere unge til å stemme ved valet i september. Ikkje minst kan det bety mykje for dei med innvandrarbakgrunn eller som sjølv er muslimar å sjå at demokratiet er for alle og at det finst politikk for alle.

 Faten Mahdi al-Hussaini inspirerer meg. Ho bidreg til å bygge bruer mellom minoritetsbefolkninga og etnisk norske, mellom religion og det sekulære samfunnet og ikkje minst mellom menneske. Eg synest det er godt å sjå programleiarar som ope står fram og viser at dei er religiøse. Det viktigaste er ikkje kva dei som frontar TV-program på NRK har på hovudet, men kva dei har i hovudet.

3 liker  
Kommentar #1

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Er det godt å se de som tror på Koranen?

Publisert nesten 4 år siden
Mai Lene Fløysvik Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Eg synest det er godt å sjå programleiarar som ope står fram og viser at dei er religiøse. Det viktigaste er ikkje kva dei som frontar TV-program på NRK har på hovudet, men kva dei har i hovudet.

Ja det er vel på dette område vi islamkritikere ikke kan forstå hvorfor uvitenheten om kring dette med Islam er så allment for å si det slik. 

I hvertfall blir det sårende når en ikke har forstått budskapet i Koranen og vel heller ikke kjenner Muhammed sitt liv. Du må ha meg unnskyldt hvis jeg tar feil her. En som kjenner historien til Muhammed og budskapet i Koranen ville aldri skrevet slik. Med setningen "Eg synest det er godt å sjå programleiarar som ope står fram og viser at dei er religiøse. Det viktigaste er ikkje kva dei som frontar TV-program på NRK har på hovudet, men kva dei har i hovudet"

Er det godt å se de som tror på Koranen? Hvis så er har vi som kristne en tung tid foran oss.

Legger ved en link på et resyme om Muhammed

https://www.aftenposten.no/norge/i/0GxLM/Krigerprofet-og-religionsstifter 

8 liker  
Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Vi islamkritikere"?

Publisert nesten 4 år siden

Hvem er det du mener du snakker på vegne av her?  Jeg tviler på om alle som oppfatter seg som islamkritikere vil bli tatt til inntekt for det du skriver.  Islamkritikk (som all annen religionskritikk) er viktig, men denne saken dreier seg ikke om islamkritikk.

4 liker  
Kommentar #3

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Et stykke tøy?

Publisert nesten 4 år siden

Desverre må jeg si at innlegget til Mai Lene Fløysvik Hæåk er preget av en påtrengende umoden emosjonell overfladiskhet og ditto kunnskapsløshet. Vi står foran et valg på en fri lovgivende forsamling i en av verdens mest demokratiske rettstater, en av den politiske modernitet (jf. Gunnar Skirbekk) store triumfer.

Noen av premissene for gode demokratiske valg er tankefrihet, ytringsfrihet, trykkefrihet, forsamlingsfrihet osv. , tanker og rettigheter europeiske tenkere (Milton, Locke, Spinoza, Voltaire, fl.) og stater har utviklet fra 1600-tallet fram til i dag.

I Europa eksisterer den politiske moderniteten og den vitenskapelige rasjonaliteten og kristendommen side om side etter måten fredelig, om ikke alltid friksjonsfritt. I kristendommen er det ikke ambisjoner og dannelse av religiøse stater med en hellig lov som skal regulere den private, sivile, offentlige sfære.

En rekke forskere har i et uttall publikasjoner pekt på alvorlige problemområder når det gjelder islam og moderniteten og demokrati (jeg nevner noen: Jan Opsal, Bassam Tibi, Kari Vogt, Jan Hjärpe, Rian og Eidhamar). Sharia tåler ikke menneskeskapte lover, valg og demokrati. (jf. Sayeed Qutb m. fl.) 

Dette er hva forskeren Kari Vogt skriver om den islamske staten Iran i boken Islams hus: "Fordi shi'a-doktrinen definerer hvem som har den øverste religiøse autoritet, skal de som har slik autoritet, også ha politisk makt. (...) En konsekvens av tanken om den islamske staten, er selvsagt at den bare kan styres av muslimer."

Jeg forstår det slik at Faten tilhører en sjiamuslimsk moske i Oslo med tette forbindeleser til Iran. Iran er et religiøst diktatur der den islamske loven styrer i stort og smått med bl.a. dødsstraff for frafall fra islam (Kari Vogt, s. 149).

Sjia-islam og valget i Norge er inkompatible (les Bassam Tibi). Var NRK ærlig mot sine verdier og journalistiske prinsipper de har fått mandat til å bruke pengene våre på, hadde de funnet en annen programleder.

Reagerer folk som klager til NRK bare på grunn av et tøystykke? Neppe. Jeg tror folk sørger over at vår skattefinansierte statskanal framstår som en nyttig idiot for antimoderne og antidemokratiske krefter. Kunnskapsløsheten råder.

 

12 liker  
Kommentar #4

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Mai Lene Fløysvik Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Den saka er ferdig, noko òg hovudpersonen sa i eit intervju med VG i 2015.

Det er da uinteressant at hun ser det sådan. Det interessante er at NRK diskriminerer. At hun er ansat dér er nok ikke uvæsentligt for at hun siger sådan i dag.

Eg synest det er godt å sjå programleiarar som ope står fram og viser at dei er religiøse. Det viktigaste er ikkje kva dei som frontar TV-program på NRK har på hovudet, men kva dei har i hovudet.

Ja, bare de ikke er kristne, ikke også ?

Du siger at, hvad man bærer af symboler ikke hænger sammen med, hvad man har indeni hovedet. Det er nok ikke rigtigt.

Realiteten er at alt for mange nordmenn lever i lukka ekkokammer kor Merete Hodne, Hege Storhaug og andre islamfiendtlege røyster nesten er like store profetar som det Muhammed er i islam. I deira røynd eksisterer det ein kamp mellom det norske, kristne eller vestlege mot islam og muslimar.

Det er nordmænd, der har misforstået situationen ?  - og der er intet fra islams side til at støtte en sådan opfattelse ?

Du tyder på at undervisningen i statskundskab er ligeså ideologiseret som i Danmark - du burde skaffe dig kundskaber frem for meninger.

11 liker  
Kommentar #5

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Feil blir det uansett

Publisert nesten 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hvem er det du mener du snakker på vegne av her?  Jeg tviler på om alle som oppfatter seg som islamkritikere vil bli tatt til inntekt for det du skriver.  

Undertegnede vil tro at du også vil være en islamkritiker hvis du får tenkt deg om. Det er vel svært få som vil støtte dette med å bekjempe andre fordi de ikke tror på Allah. Derfor burde det være mange flere som tok avstand fra Islam.

Å si at dette innlegget ikke har noe med Islam å gjøre blir tullefakter når vi vet at Fatin skal være programleder og hun skal ha på seg sin hijab . 

Klart hennes religion vil skinne igjennom hele programmet. Hun skal tross alt være programleder og lede ungdommer igjennom valgkampen.  Alle vet at kvinner som bærer sin hijab er muslimer.  En slik presentasjon i NRK blir følgelig helt feil når vi har med oss og tar i betraktning innlegget til Mazyar Keshvari: https://www.nrk.no/ytring/hykleri-uten-grenser-1.13655918

7 liker  
Kommentar #6

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Er det godt å se de som tror på Koranen? Hvis så er har vi som kristne en tung tid foran oss.

Du synes det er vondt å se på mennesker som tror på islam?

I Ku Klux Klan synes man det er vondt å se på negre. Klansmennene kaller seg også for "kristne".

5 liker  
Kommentar #7

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

troende mennesker

Publisert nesten 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Er det godt å se de som tror på Koranen? Hvis så er har vi som kristne en tung tid foran oss.

Du mener vel ikke på ramme alvor at du får vondt når du ser på mennesker som tror på Koran? I så fall, hvordan harmonere det med evangeliets budskap om å elske dine fiender? Tror du Jesus har problemer med de som  tror på Koran, f eks at han føler seg truet av dem? 

2 liker  
Kommentar #8

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jesus føle seg truet ?

Publisert nesten 4 år siden

Jesus føler seg aldri truet av noe som helst,men han er nok lei seg når han ser hvordan mennesker lar seg binde og underlegge seg islam og allah.
Vi skal elske mennesker ja,men vi kan samtidig si at det de tror på er fra avgrunnen.
Jesus fikk vondt av jødene som ikke ville tro på ham.Så hva er forskjellen Tveit ?
Jesus snakket rett til satan som brukte Peter til å friste Jesus til å la være å fullbyrde frelsesverket og loven.

Så her er det misforstått snillhet og naivitet ute og går.Akkurat som når politikere fra AP og Rødt blander inn nazisme når Listhaug prøver å få orden på innvandrere som ikke vil rette seg etter avslag og som nekter å si hvem de er.

6 liker  
Kommentar #9

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jesus fikk vondt av jødene som ikke ville tro på ham

Vel, nå er vel verken du eller Jesus eller stiller i samme liga som han.

1 liker  
Kommentar #10

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jesus føler seg aldri truet av noe som helst,men han er nok lei seg når han ser hvordan mennesker lar seg binde og underlegge seg islam og allah.

Hvis ordskiftet først skal ned på det nivået hvor man misbruker Jesus som stråmann for sine argumenter, slik du gjør her, så oppstår noen spørsmål:

1.) Hvor i Det nye testamentet står det referert at Jesus tok stilling til islam? 

2.) Islam høyakter Jesus og Jesu kjærlighetsbud. Jesus betraktes som islams nest viktigste profet. Hvorfor i all verden skulle Jesus være lei seg for det?


1 liker  
Kommentar #11

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Trur ikkje det

Publisert nesten 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
2.) Islam høyakter Jesus og Jesu kjærlighetsbud. Jesus betraktes som islams nest viktigste profet. Hvorfor i all verden skulle Jesus være lei seg for det?

Islam er bygd på Muhammeds klipp og lim fra jødedom og kristendom for så å ende opp som den siste og endelige profet der han legger inn at ikke kommer uten Jesus og legger han inn som en profet - ikke frelser - isåfall hadde ørkenideologien kollapset i oppløpet som fullstendig unødvendig.  Isteden legger Muhammed inn at jøder og vantro (kristne) skal overleve hvis de underordner seg ørkenreven og lar seg skattelegge .... hvis ikkje så ...

Her er en snutt som drar noen ... sannheter om forskjellen mellom Jesus og ,,,hmmm  .. han som ikke er muhammed ...

.https://www.youtube.com/watch?v=RwluC6GoKLE

4 liker  
Kommentar #12

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det var Tveit som dro inn Jesus.

Publisert nesten 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Hvis ordskiftet først skal ned på det nivået hvor man misbruker Jesus som stråmann for sine argumenter, slik du gjør her, så oppstår noen spørsmål:

1.) Hvor i Det nye testamentet står det referert at Jesus tok stilling til islam? 

2.) Islam høyakter Jesus og Jesu kjærlighetsbud. Jesus betraktes som islams nest viktigste profet. Hvorfor i all verden skulle Jesus være lei seg for det?

Joda Økland.
Jesus sa at ingen kommer til Faderen uten gjennom ham.
Han er lei seg for alle som ikke benytter muligheten.

Islam fornekter Jesus som Guds sønn og som frelser...dermed er deres vei ikke farbar til Gud.
Så lenge muslimer ikke tror på Jesus som frelser hjelper det NULL å si at han er en profet.


5 liker  
Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert nesten 4 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Vel, nå er vel verken du eller Jesus eller stiller i samme liga som han.

Nei,men mener du at vi ikke kan bli lei oss på hans vegne for at mennesker ikke vil tro på han ?

5 liker  
Kommentar #14

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Skulle en ikke få vondt av slike jenter som må tro på sin Allah?

Publisert nesten 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Du synes det er vondt å se på mennesker som tror på islam?

Ja jeg får vondt av de. En solrik dag med 30 grader ute og du ser en jente som MÅ bruke sin hijab. Hvem er det som ikke får vondt av det?

Hvem er det som ikke får vondt av å tenke på at de er pålagt å tro på Allah. Deres gud som ikke er noe treenig kristen  Gud men en gud som vil at en skal leve under Sharialoven. En gud som du sikkert har forstått er diametralt på den andre siden av skalaen for kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse. Skulle en ikke få vondt av slike jenter som må tro på sin Allah?

4 liker  
Kommentar #15

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
en jente som MÅ bruke sin hijab

Det tror jeg bare er noe du selv har funnet på i ditt eget hode. Jeg tror ikke det det sant, bare sludder og pølsevev fra din side.

Mitt inntrykk er at Faten er en moden og velorientert, ung kvinne. Hun har sine begrunnede, egne meininger. Ingen kan tvinge henne til å skifte oppfatning, og hun "MÅ" ikke noe som helst.

Det minner meg litt om min gamle bestemor. Min bestemor hadde Wisløffs bok, "Saa skal du leve", på nattbordet og hørte morgenandakt i radio med foldede hender. Hun var streng men veldig rettferdig. Dama hadde bein i nesa og var staere enn et esel. Ingen våget å ta en konflikt med henne. 

Hun gikk aldri ut blant folk uten skautet på hodet. Skikkelige og anstendige damer gjorde ikke det, den gang min bestemor vokste opp på Karmøy i 1880-1890-årene.

Hvis noen hadde vært så uhøflige og frekke at de hadde sagt til henne at hun var kuet og undertrykt til å tro på sin Gud og å gå med sitt skaut, så hadde hun antakelig lurt på om hun snakket med en "galning"? - Men vedkommende hadde helt sikkert fått lære der og da hvor David kjøpte ølet og hva folkeskikk var for noe.

Hvorfor hater du Faten så sterkt at du til og med blir rasende på hodeplagget hennes?

3 liker  
Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Det tror jeg bare er noe du selv har funnet på i ditt eget hode. Jeg tror ikke det det sant, bare sludder og pølsevev fra din side.

For meg som er oppvokst med en mor som alltid gikk med hatt ute er det en merkelig greie å tenke på at hun plutselig er blitt fremmedkulturell.

2 liker  
Kommentar #17

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Klart hennes religion vil skinne igjennom hele programmet.

Hva synes du forresten om programmet?

Kommentar #18

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor hater du Faten så sterkt at du til og med blir rasende på hodeplagget hennes?

For en usaklighet du har. Undertegnede og mange med meg har kategorisk sagt 10 talls ganger at det er ikke er hat mot muslimer men en avvising av Islam. Det er direkte frekt å ikke akseptere dette. 

Det er også beklagelig at når undertegnede bruker ord som diametralt på den andre siden av skalaen for kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse så skjønner du ikke hva det går i. Er det stahet eller glir det ikke inn?

Undertegnede slutter av her med deg!

7 liker  
Kommentar #19

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hva synes du forresten om programmet?

Du har sikkert fått med deg at Islam er for meg ukristelig. Da blir det feil av meg å se slike programmer.

3 liker  
Kommentar #20

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Hovedproblemet med dette programmet er programkonseptet. Det blir veldig stor vekt på hva én bestemt velger mener. Det var et lignende program for fire år siden som het Leo tar valget.  Hans integritet ble ikke diskutert på samne måte, men programkonseptet var like dårlig.

Hvis denne typen programmer skal ha noen verdi må vi ha en rekke personer med ulik bakgrunn som "tar valget". Om noen av dem brukte kors eller hijab ville ikke det vært noe problem. Det er forskjell på denne typen programmer og nyhetsprogrammer. Men et slikt opplegg ville kreve en enorm sendeflate. Og selv da ville det ha mer preg av reality-TV enn en valgsending. Programlederne blir hovedsaken, ikke politikken.

 

 

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere