Torry Unsgaard

12

Ny sentrumsregjering?

Hvis vi ikke får en ny sentrum/høyre regjering slik KrF ønsker, er en ny sentrumsregjering et godt alternativ. Dessverre er en mindretallsregjering bestående av bare AP mer realistisk.

Publisert: 24. aug 2017

Hvis stortingsvalget blir slik NRKs siste meningsmåling viser, vil Miljøpartiet de Grønne komme på vippen. Partiet stiller ganske rigorøse krav til en regjering de skal kunne støtte. Blant annet må det ikke letes etter mer olje og gass. Dette kan ikke dagens regjering og heller ikke Arbeiderpartiet akseptere. Dermed kan de mest aktuelle regjeringsalternativene, de med Høyre eller Arbeiderpartiet ved roret, få problemer med å sikre seg støtte av et flertall i Stortinget. Det likner litt på situasjonen i 1997 da Jagland gikk av og det største opposisjonspartiet, Høyre, heller ikke fikk støtte til å danne regjering. Vi fikk da en sentrumsregjering av KrF, V og Sp som bare hadde 42 representanter i Stortinget bak seg.

NRK’s meningsmåling gir som resultat at en sentrumsregjering bestående av Sp, KrF, MDG og V får 40 representanter. Alle disse partiene, som jo ønsker å være miljøpartier, bør kunne akseptere en stans i prøveboringene.

Siden den forrige sentrumsregjeringen gikk av på en miljøsak, er det kanskje ikke så ulogisk at en ny regjering oppstår som følge av en miljøsak.

Disse spekulasjonene er kanskje ikke så realistiske, men resultatet er etter min oppfatning godt, ikke minst for miljøet på kloden vår. Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne synes å få stor fremgang og det bør få betydning for en ny regjeringsdannelse.

Dersom valgresultatet fører til at MDG kommer på vippen, er vel en ren AP-regjering det mest realistiske. Dagens regjering blir felt og Høyre foretrekker en AP-regjering som leter etter mer olje, foran en sentrumsregjering som ikke vil gjøre det.

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
NRK’s meningsmåling gir som resultat at en sentrumsregjering bestående av Sp, KrF, MDG og V får 40 representanter. Alle disse partiene, som jo ønsker å være miljøpartier, bør kunne akseptere en stans i prøveboringene.

En slik regjering er ikke styringsdyktig. Den har ingen parlamentarisk basis sterk nok til å regjere ut fra. Sannsynligheten er stor for at den vil møte daglige nederlag og at den utøvende makt flyttes fra regjeringen til Stortinget. Dette er rett og slett i strid med parlamentarismen fordi det blir for mye parlamentarisme. Maktfordelingsprinsippet forutsetter at makten i Norge er tredelt. Her faller den ene delen bort og byggverket blir ustødig. Det er ingen grunn til å etablere en slik situasjon. Da får dere heller manne dere opp til å si at dere vil regjere med minst ett av de partiene som likevel vil dominere makten. Samtidig må det være uenighet om sak og man kan ikke stemme ned Frp bare fordi det er Frp. Her vil du seile på Lykke og fromme. Du oppviser en skremmende mangel på forståelse for norsk politikk. Det handler ikke lenger om Krf, men om å gi landet styringsdyktige alternativer. Folket stemmer på slike alternativer og ikke skip som seiler for vær og vind. 

Kommentar #2

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
En slik regjering er ikke styringsdyktig. Den har ingen parlamentarisk basis sterk nok til å regjere ut fra.

Regjeringen Korvald klarte det utmerket.

Kommentar #3

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

????

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
En slik regjering er ikke styringsdyktig. Den har ingen parlamentarisk basis sterk nok til å regjere ut fra.

Bondevik-1 regjeringen klarte det utmerket i tre år. Den ble da felt på saken om forurensende gasskraftverk. Ettertiden har vist at regjeringen handlet klokt og forutseende, mens Høyre og Arbeiderpartiet som felte regjeringen med dette forårsaket et milliardsluk og store CO2-utslipp på Kårstø  - og vel også på Mongstad. 

1 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Regjeringen Korvald klarte det utmerket.

Det var fordi den var den eneste regjering det var mulig å oppnå flertall om, og den regjerte ikke helt selvstendig. Den var også en katalysator for de andre partienes politikk og et instrument i stortingsregjereri. 

1 liker  
Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Bondevik-1 regjeringen klarte det utmerket i tre år. Den ble da felt på saken om forurensende gasskraftverk. Ettertiden har vist at regjeringen handlet klokt og forutseende, mens Høyre og Arbeiderpartiet som felte regjeringen med dette forårsaket et milliardsluk og store CO2-utslipp på Kårstø  - og vel også på Mongstad. 

Situasjonen i dag er at det foreligger to regjeringsalternativer som begge vil og kan. Et mer sentralt spørsmål er om plan B for Krf og Venstre. De vil ikke si høyt hva denne er og ergo skapes det uklarhet om alternativene. Hvis sperregrensen sender disse to partiene ut av Stortinget skjer det som en konsekvens av fall for eget grep. 

Jeg har lagt merke til at det er en spesiell kristen skikk i debatter og samfunnet ellers at man forsøker å ignorere fenomener man ikke liker. Man kan ikke ignorere virkeligheten i det uendelige selv om man kanskje ikke elsker den. 

Kommentar #6

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden

«Maktfordelingsprinsippet forutsetter at makten i Norge er tredelt.»

Politikken skal utformes i Stortinget og nedfelles som lovvedtak. Regjeringens oppgave er å gjennomføre Stortingets politikk i praksis. 

Stortinget kan delegere noe av detaljutformingen av lovvedtakene til regjeringen, oftest i form av etablering av en forskrift (som da blir en del av lovgivningen, men på et mer underordnet nivå enn selve loven). Forskrift gitt av regjeringen må ikke stride mot selve loven, Skjer det, så er forskriften ikke gyldig.

«…styringsdyktige alternativer. Folket stemmer på slike alternativer og ikke skip som seiler for vær og vind.»

Påstanden er positivt feil. Vi avholder Stortingsvalg, ikke regjeringsvalg.

Regjeringen velges ikke. Den utpekes. Ministerne og statssekretærene trenger aldeles ikke å bli plukket ut blant stortingsrepresentanter. Statsministeren kan til og med hente dem fra kommunikasjonsrådgivningsselskaper eller endog regulære PR-byråer (jf. eksempelvis Sylvi Listhaug, seniorrådgiver i PR-byrået First House).

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Påstanden er positivt feil. Vi avholder Stortingsvalg, ikke regjeringsvalg.

Nei, den er ikke feil. Regjeringen pekes ut av statsministeren og godkjennes av kongen og Stortinget. Den er den tredje pilaren i maktfordelingsprinsippet vi arvet fra Montesqieu om den lovgivende, utøvende og dømmende makt. 

Hvis det er for dårlig parlamentarisk flertall ved starten av en regjerings arbeide kan den søke et tillitsvotum fra Stortinget. Hvis ikke kan den anse avstemmingen over trontalen som sitt tillitsvotum. Problemet i stortingsregjeri er at det blir for kort vei mellom de to instansene Storting og regjering, som har to ulike oppgaver. Stortinget skal vedta lover og bevilge penger, regjeringen skal oppfylle lovene og bruke pengene. Dette skjer i samarbeide men likevel med en kontrollfunksjon overfor regjeringen. Stortinget kan kaste en regjering, men ikke omvendt. Vi har ergo mindre makt i den utøvende myndighet enn maktfordelingsprinsippet forutsetter. 

Kommentar #8

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Dødskysset fra Frp

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Et mer sentralt spørsmål er om plan B for Krf og Venstre. De vil ikke si høyt hva denne er

Kristelig Folkeparti vil ikke binde seg til å støtte en regjering hvor Fremskrittspartiet deltar. Beslutningen er klar som glass, levner ikke rom for tvil. Knut Arild Hareide er en meget dyktig politiker, og han har sørget for å stå helt fritt og ubundet i eventuelle regjeringsforhandlinger (som ikke omfatter deltakelse fra Frp).

En stor del av Krf sine velgere er misfornøyde med bindingen som har vært til Frp, og noen blant disse vil heller ikke stemme på Krf i 2017 - av den grunn. Partiets klare vedtak mht. Frp bremser nå faneflukten, er glimrende fulgt opp og kommunisert fra partilederen, og Krf er ikke truet av sperregrensen.

Venstre derimot står på avgrunnens rand. Nå har Trine Skei Grande uttalt seg på en måte som må forståes dit at Venstre kan samarbeide med Frp allikevel - til tross for partiets tidligere vedtak og budskap. Partiet gjør seg dermed igjen fortjent til sin gamle status som "vingleparti". Kanskje vil det vise seg å bli spikeren i kista for Venstre.


Kommentar #9

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi har ergo mindre makt i den utøvende myndighet enn maktfordelingsprinsippet forutsetter

Korrekt. Det kalles parlamentarisme. De folkevalgte bestemmer politikken, ikke de utpekte.

Vi avholder stortingsvalg, ikke regjeringsvalg. At pressen og mye av debatten dreier seg om funderinger omkring fremtidige regjeringsalternativer, betyr ikke det samme som at vi avholder regjeringsvalg.

Kommentar #10

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Venstre derimot står på avgrunnens rand. Nå har Trine Skei Grande uttalt seg på en måte som må forståes dit at Venstre kan samarbeide med Frp allikevel - til tross for partiets tidligere vedtak og budskap. Partiet gjør seg dermed igjen fortjent til sin gamle status som "vingleparti". Kanskje vil det vise seg å bli spikeren i kista for Venstre.

Akkurat i dag ligger begge partiene over sperregrensen så vi får vente litt før vi spikrer igjen. På den annen side; de kan rygge inn i dette så mye de vil, men de kan ikke fornekte tyngdekraften. 

Kommentar #11

Nils-Petter Enstad

123 innlegg  206 kommentarer

Demokratisk kvalitet

Publisert over 4 år siden

Det er liten tvil om at den demokratiske kvaliteten på en regjerings arbeid blir bedre med mindretallsregjeringer enn flertallsregjeringer. Det har man tung, historisk empiri på. Ikke minst viste åtte år med den rødgrønne regjeringen dette.

Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Det er liten tvil om at den demokratiske kvaliteten på en regjerings arbeid blir bedre med mindretallsregjeringer enn flertallsregjeringer. Det har man tung, historisk empiri på. Ikke minst viste åtte år med den rødgrønne regjeringen dette.

Når hensikten med maktfordelingsprinsippet skal være at makten er tredelt er det stor tvil om hvor lurt det er at det ene elementet smelter sammen med et annet. Hvordan ville du se på det om også Høyesterett lot seg klebe like hardt til en av de andre delene mot den tredje? 

Kommentar #13

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Bra med mindretallsregjeringer!

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Når hensikten med maktfordelingsprinsippet skal være at makten er tredelt er det stor tvil om hvor lurt det er at det ene elementet smelter sammen med et annet. Hvordan ville du se på det om også Høyesterett lot seg klebe like hardt til en av de andre delene mot den tredje? 

De fleste regjeringene vi har hatt etter krigen, er mindretallsregjeringer. Det har fungert godt. Norge har hatt stor fremgang, både økonomisk og ikke minst demokratisk etter krigen. Stortinget er vårt viktigste organ, demokratisk sett, og dette organet (flertallet) skal hele tiden ha tillit til regjeringen, og dermed være overordnet denne.

Høyesterett skal sørge for at de lovene som Stortinget vedtar, blir fulgt opp. De er fagkyndige på lover og de bør få gjøre sitt arbeid på selvstendig, faglig riktig og uavhengig vis. 

Kommentar #14

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
De fleste regjeringene vi har hatt etter krigen, er mindretallsregjeringer. Det har fungert godt.

Så har det også vært lange perioder med stortingsregjereri. Det var interessant å observere ved valget i 2005 at mange så seg tjent med og var spente på hvordan det skulle gå når man endelig fikk en flertallsregjering igjen. Makten lå plutselig i regjeringen og mindre i Stortinget og det var så uvant at Stortingets kontroll og konstitusjonskomité plutselig ble ett av de viktigste politiske organer i landet. 

Jeg er ikke i tvil om Høyesteretts oppgave. Jeg pekte på muligheten av at Høyesterett skulle velge side for en av de andre bena i maktfordelingsprinsippet. Det vil bety slutten på lov og rett slik vi kjenner det i dag. Selv om dette ikke vil skje, illustrerer det problemet med stortingsregjereri og svak regjering. Har dere ingen prinsipper av verdslig karakter i Krf? Er alt på Lykke og fromme?

Kommentar #15

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

KrF program

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Har dere ingen prinsipper av verdslig karakter i Krf?

KrF har en rekke prinsipper av verdslig karakter. De går fram av et omfattende program som du finner på denne adressen:

https://krf.no/globalassets/vedlegg/politiske-dokumenter/krfs-stortingsprogram-2017-2021.pdf   

Forøvrig gir det en mer demokratisk og opplysende prosess når viktige politiske spørsmål avgjøres i et åpent Stortingsmøte framfor i lukkede regjeringskonferanser.

Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Bondevik-1 regjeringen klarte det utmerket i tre år. Den ble da felt på saken om forurensende gasskraftverk. Ettertiden har vist at regjeringen handlet klokt og forutseende, mens Høyre og Arbeiderpartiet som felte regjeringen med dette forårsaket et milliardsluk og store CO2-utslipp på Kårstø  - og vel også på Mongstad.

Her forrige dagen gikk lyset opp for meg, Unsgaard. Jeg besøkte Krfs valgbod i Trondheim. Der fant jeg både Lykke'n og en gammel skolekamerat. Og det var da det gikk opp for meg at Krf vil i regjering, men denne regjering kan ikke være med Frp. Alle andre alternativer er spiselige så lenge Frp står på utsiden. Dette betyr at Frp ikke er en del av hverken plan B, C eller noen andre. Så da får vi bare avvente maktfordelingen i Stortinget og se hva hesten koster. 

Kommentar #17

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Krf vil i regjering, men denne regjering kan ikke være med Frp. Alle andre alternativer er spiselige så lenge Frp står på utsiden. Dette betyr at Frp ikke er en del av hverken plan B, C eller noen andre

Ja, Krf demonstrerer at partiet har ryggrad.

I vårt naboland på andre siden av Kjølen vil ingen seriøse partier samarbeide med deres variant av høyrepopulismen, Sverigedemokraterna. Selv Moderaterna utviser moralsk styrke mot uvesenet.

Sånn var det i Norge også, gjennom hele 40 år, frem til 2013.

Erna Solberg er nok en fulere taktiker enn en skulle tro ved første øyekast.  Antakelig visste hun godt med seg selv at sjansene var store for negative velgerreaksjoner ved senere korsveier. Men hun klarte å lokke både Venstre og Kristelig Folkeparti i fella. 

Nå viser det seg at det i første omgang er dem som får ta støyten og er brennmerket av dødskysset fra Frp. Høyre synes i første omgang å gå klar av fadesen som partiet selv har ansvaret for.

Det visste nok, eller håpet i det minste, Erna Solberg ville komme  til å skje. Det var lite lojalt mot V og Krf - men et riktig utkrøpet sjakktrekk.

Hva Trine Skei Grande egentlig begriper, kan en jo som vanlig undres over, men Knut Arild Hareide har nok innsett skandalen nå. Han redder partiet sitt fra avgrunnen, det er mer usikkert hvordan det går med Venstre.

Kommentar #18

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
I vårt naboland på andre siden av Kjølen vil ingen seriøse partier samarbeide med deres variant av høyrepopulismen, Sverigedemokraterna. Selv Moderaterna utviser moralsk styrke mot uvesenet.

Jeg er enig med deg i akkurat dette, og det førte til partilederens fall. Resten av analysen deler jeg ikke med deg. Firepartisamarbeidet ble inngått med åpne øyne av alle parter, og som en konsekvens bør de alle spørre seg om de gjorde rett under perioden. Jeg har inntrykk av at Trine Skei Grande har innsett at den hatske taktikken overfor Frp ble feilslått, at hun ble for liten til den kampen. Jeg er også sikker på at om det blir et borgerlig flertall vil Krf delta i et samarbeide, kanskje til og med få en statsråd, men at retorikken nå er ren valgkamp. 

Kommentar #19

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er også sikker på at om det blir et borgerlig flertall vil Krf delta i et samarbeide, kanskje til og med få en statsråd

Du bør bite deg merke i hva Krf faktisk sier og lover: Ikke hvis samarbeidet omfatter Frp. Det kan du trygt forholde deg til. Kristne mennesker lyver ikke.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere